2019-07-21

Neuralinks N1 -Människan 2.0 eller första steget mot superintelligens bortom vår kontroll?

I rätt många år har jag fascinerats över människans oförmåga att förstå exponentiell materiell tillväxt med dess omöjliga oändlighet. Men vi lever i en värld där vi gärna sugs in filmens värld av superhjältar, fantasi och science fiction som för några ögonblick tar oss långt bort från vårt eget lilla mikrokosmos i vardagen eller på den här planeten. Vi glömmer att ta in det som sker och tänka några schackdrag längre fram och in i den science-fiction värld vi raskt rör oss mot. 

För i dagarna togs de första steget mot något som de flesta på grund av just oförmågan att förstå exponentiell tillväxt inte ännu insett vidderna av. Jag vågar påstå att Neuralinks N1 kommer för alltid förändra vad det är att vara människa och sannolikt redan inom tio år. Ja du läste rätt, vi får se om jag får rätt och får äta min hatt med senap på men so be it! 

Men låt oss först backa lite för att underbygga mitt påstående. Människans hjärna i är första hand utvecklad för att hantera kortsiktiga faror och agerar mer med reptilhjärnan än med sunt förnuft och långsiktigt tänkande. Det är med redskap (teknik) och ackumelerad kunskap av människan som kollektiv som fört oss dit vi är idag ofta med till synes små men många förbättringar som gjorts av individer eller grupper för att förlänga och förenkla våra liv och förstås de stora språng som individer likt Arkimedes, Isaac Newton, Leonado Da Vinci, Albert Einstein inneburit för mänskligheten. Vi vill gärna tro av vi är smartare än människor som levde för tex 1000 år sen men det är vår tillgång till kunskap och teknik samt det enkla faktum att vi är fler och att det därför finns ett större urval av hjärnor som gör att vi framstår som smartare. 

Vi lider dessvärre fortfarande av denna kortsiktighet i tänkande och oförmåga att som kollektiv på snart 8 miljarder människor hantera gemensamma utmaningar. Framförallt insikten om att vi lever på en ändlig planet med ändliga resurser där befolkningen växer och välfärden/mer fred än krig är det som fått många att tvivla på att vi ska kunna överleva utan ekonomisk tillväxt. Logiken i detta resonemang följer att vår successiva undergång som civilisation bara reflekterar tidigare civilisationers uppgång och fall men nu bara som en större och mer sammankopplad enhet. 

Men det finns åtminstone en joker här som få fortfarande tar hänsyn till, nämligen artificiell superintelligens och sammankopplad mänsklig intelligens för att möta våra största existensiella utmaningar som klimathotet och ekosystemkollaps. 

I vår högteknologiska tid finns det ett namn som redan nu gått till historien och som jag tycker påminner mycket om Leonardo Da Vinci men även är väldigt annorlunda. Detta är förstås Elon Musk. Man kan tycka vad man vill om denna ingenjör och superentreprenörs företag och tankar om framtiden men han förändrar nu minst fyra industrier i grunden i en takt som ingen annan kommer i närheten av. 

Men detta inlägg handlar inte om Elon Musk utan om att vi nu i exponentiell takt går mot utvecklandet av supermänniskor parallellt med Artificiell Intelligens. Det är dock symbiosen och mötet mellan kollektiv superintelligens och artificiell intelligens vi nu rör oss mot som är fullständigt banbrytande och ja hisnande.


Och det är här vår tids Leonardo Da Vinci kommer in, nämligen Elon Musk och Neuralink.

I dagarna presenterade nämligen Elon Musk vad företaget som han själv grundade och investerade 100 miljoner dollar ur egen ficka för blott tre år sedan, har lyckats med och med under 100 anställda. I presentationen nedan förklarar Elon Musk samt ett antal av Neuralinks ledande forskare däribland en hjärnforskare detaljerna. Jag rekommenderar starkt man kikar på presentationen oavsett om man är tekniskt intresserad eller ej då det sannolikt kommer få stor påverkan på alla nu levande människor.

Elon Musk och sina kollegor om Neuralink och N1- första steget att sammankoppla en mänsklig hjärna via nervtrådar till tekniska hjälpmedel och datorer


I korthet handlar det om att skapa en motorväg eller brygga om man så vill mellan våra snabba hjärnor som inte behöver gå via våra idag jämförelsevis långsamma sinnen som lukt, syn, hörsel och känsel. Långsamma tänker någon, vi är väl ändå den dominanta arten på planeten och överlägsen just tack vara hur vi kan använda vår sinnen med vår hjärna? Ja, men kanske inte så länge till. 

Den mänskliga hjärnan kan inte mätas med en dator i antal beräkningar per sekund men komplexiteten i tankar och intelligens är fortfarande minst sagt imponerande. Vår svaghet ligger främst i fråga om hastighet kontra en dator att inhämta information och omvandla till handling via våra sinnen (och att utföra parallella beräkningar). Att tex inhämta information via Internet kräver både knapptryckningar via fingrar och användning av våra ögon samt att vi förflyttar vår kropp till närheten av en enhet via vilken vi kan inhämta informationen. 

Att sedan kommunicera denna information till andra människor/intelligens av jämförbar nivå innefattar samma långsamma process. En flaskhals som gör att vi kommer få ytterst svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen av artificiell intelligens i takt med att den flyttar alltmer in i maskiner som kan röra sig själva. För ja det är på väg i högsta grad vare sig vi gillar det eller inte, kika bara på Boston Dynamics senaste Atlas robot.

Vad Neuralink skapat är ett första steg att göra det möjligt att endast med tanken styra hur vi använder tangentbord eller andra apparater via elektriska impulser från vår hjärna. Detta genom att använda trådar tunnare en hårtstrån och via en specialbyggd robot ansluta dessa till nervtrådar/nervsystemet i hjärnan för vidare koppling till chip för trådlös kommunikation till olika enheter vi vill kunna styra. 

Enligt Elon Musk är tekniken de utvecklat 1000 gånger mer avvancerad än något annat som finns på marknaden. Neuralink har gjort försök på råttor och en apa där apan kunde styra vad som skedde i en dator via sina anslutna nervceller/nervtrådar.

Men vad i hela fridens namn ska vi med detta till och varför utsätta djur för vår galenskap, tänker säkert många. Enligt Elon Musk är utnyttjandet av AI-verktyg via direkt koppling till våra hjärnor vår enda möjlighet att inte helt bli överkörda av utvecklingen av artificiell intelligens som han själv gång på gång varnat för (bland annat i direkt möte med tidigare amerikanska presidenten och för amerikanska senaten). 

Idag får utvecklingen av alltmer utvecklad maskininlärning ske i princip obehindrat där AI-system skriver sina egna algoritmer utan att utveckla säkerhetsbarriärer och framförallt dela insynen om utvecklingen till allmänheten så att inte enskilda aktörer får oerhörd makt genom att kunna använda dessa AI-verktyg för egna syften. Vi talar om risker med AI-verktyg för manipulation och kontroll av mänskligheten/människor som skulle kunna få alla tidigare envåldshärskare att framstå som myror i jämförelse. 

Ett sätt att möta dessa existenstiella risker, vare sig det är manipulation av enskilda aktörer eller en AI-utveckling vi inte kan hänga med i på grund av våra biologiska begränsningar, är dels att dela med sig av kunskapen kring utvecklingen inom Artificiell Intelligens och att via tekniska hjälpmedel som Neuralink nu börjat skapa kunna, överhuvudtaget gör det möjligt att ta del av den tekniska utvecklingen och kollektiva kunskapen via en motorväg bortom våra vanliga sinnen.

Det är förstås lika skrämmande som faschinerande vad detta steg i vår mänskliga utveckling ska ta oss eller snarare om det innebär att vi får definiera om vad det är att vara människa eller om det kommer dela in människor i olika grupper. 

Människor med eller utan AI-verktyg och förstås i förlängningen det redan Alan Turing, datorns skapare menade borde vara fullt möjligt, att skapa Artificell Intelligens som kan tänka själv i likhet med och ja förstås långt lång långt bortom våra egna hjärnors förmåga.

Jag har full förståelse för att de flesta ännu inte förstår hur snabbt Artificiell Intelligens kommer utvecklas och vilket enormt steg Neuralink har tagit för människans möjlighet att ta del av kunskap av teknik men också riskerar bli dess slavar ännu mer än vi är idag. Det hela hänger återigen ihop med oförmågan att se bortom vårt egna lilla mikrokosmos och se när vi står inför mycket snabba paradigmskiften. Det är av samma anledning många människor år 1900 inte kunde föreställa sig vad som då var häst och vagn på New Yorks femte aveny men bara tio år senare skulle utbytas mot bilar med förbränningsmotorer där hästar endast fick framföras på speciella gator.

Av samma anledning bör man vara öppen för att vi inom 10 år kan ha helt förändrat våra transportsystem till självkörande transporter, många, kanske rent av majoriteten utrustat sina kroppar med AI-verktyg. För kom ihåg att den tekniska förändringen är exponentiell och sker inte i små steg utan i snabba jättesteg vare sig vi vill eller inte. Nästa hisnande tekniska hopp kommer alltså snabbare och snabbare.

Detta för oss osökt till en annan vår tids största utmaningar, nämligen klimathotet. För kommer vår tekniska utveckling som nu innbär accelerande konsumtion av ändliga resurser innebära att vi kör in i resursväggen innan en AI-singelton (en överlägsen generell AI som kör ifrån alla andra konkurrenade AI och aldrig kommer kunna bli ikappsprungen), nås? Eller kommer vi tack vare sammankopplad kunskap och teknik mellan våra hjärnor kunna möta utmaningen i tid? Eller kommer vi rent av, antingen hinna utveckla AI-verktyg som hjälper oss att ställa om och minska utsläppen och resursanvändningen vi annars inte klarat av? 

Om vi som klimatforskare pekar på, har mindre än 11 år att ställa om till en fossilfri ekonomi där vi inte bara minskar utsläppen till noll utan minskar de vi redan pumpat upp i atmosfären, kanske AI-verktyg är vår enda chans, ja eller så blir det rent av det som förintar oss i ett senare skede. Det är därför viktigt att människans kollektiva intelligens och bästa sidor till samarbete används just för att minska sannolikheten för en negativ och potentiellt förödande utveckling av AI.

Vilket åter för oss till behovet av att förstå exponentiell tillväxt och varför ekonomisk tillväxt inte kan fortsätta som idag ens med AI-maskiner som gör arbetet åt oss. Helt enkelt för att vi osannolikt hinner bygga en till civilisation på Mars och/eller månen innan tillväxtens materiella gränser här på jorden gör det omöjligt.

I avsnitt 7 av Evolution Show samtalade jag med Mikael Malméus kring just tillväxtens gränser och den rapport Malméus varit med och skrivit med kollegor vid IVL Svenska Miljöinstitutet samt forskare från, Försvarets Forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) mfl. 

Mitt samtal med Mikael Malméus på Evolution Show om 4 scenarier för en framtid utan ekonomisk tillväxt  
  

Jag avslutar med att tipsa om den nystartade podcasten "Tillväxtparadigmet" där Hannes Anagrius bjuder in till samtal om just tillväxtens gränser. Podcasten är en del av nätverket Steg 3. Jag hade äran att vara första gästen och kommer troligen vara med i fler avsnitt framöver. 

Vi pratar om världens fossila energianvändning med exempel från BP Statistical Review of World Energy 2019, hotet mot våra pollinatörer och varför ekonomisk tillväxt som vision är förlegat för den framtiden vi nu står inför.

Jag gästar nya podcasten Tillväxtparadigmet och samtalar med Hannes Anagrius

2 kommentarer:

 1. Linser som levererar info om den eller det du ser på ligger nog närmare än trådar in i hjärnan som mer spridd utvidgning av vår närmaste omvärld.

  På längre sikt tror jag nanorobotar kan hitta till lämpliga platser i hjärnan och sköta kommunikation i båda riktningar. Samtidigt kommer dna att ändras i först nya individer och lite senare i alla.

  Idag ser jag ansträngningarna för att frigöra oss från de fossila energierna som mest brådskande. Elbilar anses kosta mindre än fossila 2025. För mig betyder det att allt fler inser att driftkostnaden är så fördelaktig redan innan 2025 så frågan är om tillverkarna hinner med.

  Min uppfattning är att vår kultur klarar övergången från fossilt. El är huvudspår. Men såg nyss att vissa alger växer 10 ggr bättre än växter på land. Går att omvandla till olja. En annan nyhet från Uppsala är lite genmodifierade cyanobakterier som tillverkar butanol.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Hej Nanotec!

  Vi får se men tror du kan få rätt angående linser ;)

  Spelade precis in ett samtal med energiexperten Mikael Höök vid Globala Energisystem vid Uppsala Universitet som kommer visas i fyra delar på Evolution Show med på tors med två avsnitt per vecka just om globala energitrender och det fossila energiberoendet men även spänningar vid Hormuz-sundet, utvecklingen av förnyelsebart och Kinas energiutveckling. Tror det kan vara av intresse, ca 20 min per avsnitt så inte lika långt som tidigare :)

  Mvh
  Johan

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.