2013-09-27

Fredagshumor: Monsantos advokater VS amerikanska bönder, vem vinner?

Det är inte lät att vara bonde i USA. Inte nog med att de flesta amerikanska bönder är mellan 45-64 år gamla och inte har söner eller döttrar som vill ta över, den starkast växande åldersgruppen bland amerikanska bönder är över 65. Vi ser ungefär samma utveckling i Sverige.

Då en minskad tillgång på olja och framförallt importerad diesel kommer göra dagens moderna och storskaliga jordbruk minst sagt svårt att bedriva som idag är det dess då viktigare att de bönder som idag sitter på flera generations kunskaper om hur man kan odla enligt både moderna och mer traditionella metoder, utan oljeberoende maskiner, förs vidare till nästa generationer.

Men när fleråriga, hållbara grödor som inte kräver konstgödsel eller specialtillverkade bekämpningsmedel hålls tillbaka av jättar som Monsanto är det nästintill omöjligt för bönder att ställa om sin verksamhet till ett mer hållbart jordbruk. Kanske inte så konstigt att barn till dagens bönder känner ett visst motstånd inför tanken att ta över efter föräldrarna. Särskilt när alla försök till de nödvändiga förändringar som ett minskat beroende av oljebaserade kemikalier och bränslen framöver innebär, motarbetas så effektivt.

Giv dock icke opp! Som vi tidigare har skrivit om finns det ljusglimtar i mörkret som lyser allt starkare.

Kanske är det dock med humor och allvar som fler ska vakna:

2013-09-26

Ekonomilektionen vi aldrig fick: Människan upprepar samma misstag, bara lite värre varje gång

Mycket pedagogiskt och en fröjd för ögat är Ray Dalios animerade film om "Hur den ekonomiska maskinen fungerar". Sätt igång att se filmen nedan och skratta och gråt kanske en skvätt åt människans minst sagt bisarra natur men fundera även kring hur det kan komma sig att produktiviteten som Ray Dalio hävdar att det är människan som driver, var så mycket lägre innan fossila bränslen kom in i bilden för cirka 200 år sedan (något som inte alls nämns).

Det är förvisso sant att människan alltid rört sig i produktiva cykler som reglerats av människans benägenhet att fortsätta låna och spendera krediter snabbare och i en större omfattning än varor och tjänster kommer till i ekonomin av mänsklig produktivitet. Det funkar ju tills en vägg av begränsade naturresurser sätter stopp för lånefesten.

Men även om förhållandet mellan skulder och inkomster och mänsklig produktivitet fram till nu rört sig i cykler är det viktigt att förstå att nuvarande "mänskliga produktivitetsnivå" aldrig varit i närheten av vad den är nu om inte framförallt kolet och oljan med sitt höga energiinnehåll möjliggjort dagens produktivitetsnivå och därmed skuldnivå. Förbränning av fossila bränslen är ju i själva verket inget annat än ett lån av naturen och när naturen är tömd på billig olja, kol och naturgas, kan det ses som att banken är tömd på billiga krediter.

Vad som är kvar är dyra och krympande mängder krediter i förhållande till våra inkomster som sjunker i en ännu högre takt. Vi är alltså på toppen av kurvan i denna cykel, där inkomst och skulder inte kommer nå en balans igen förrän vi åter minskat produktiviteten till en nivå som kan upprätthållas av människan utan tillgång mer och mer fossila bränslen.

När inte längre tillgången till lättillgängliga fossila bränslen (olja, kol och naturgas) växer för att elda på ekonomin (sker just nu) blir växande tillgång till krediter kraftlösa. Dagens krediter bygger i grunden nämligen på man redan räknat in en framtid som väntas ha tillgång till, just det, VÄXANDE mängder fossila bränslen. Man kommer i så fall bli besviken.

Detta då världens konventionella råoljeproduktion (tänk billiga oljeproduktion) legat kvar på samma nivå sedan 2005 (det energirika och lättutvunna kolet är utvunnet för länge sen och naturgasen likaså). Vilket i sin tur innebär att 87% den energi som idag driver världens ekonomi, nu kommer bli dyrare och svårare att utvinna.

Om vi längre fram låter robotar öka produktiviteten till den nuvarande fossila energins höjder låter vi vara osagt men det är rimligt att anta att det kommer ta årtionden innan vi uppnår en balans med den sanna ekonomin, dvs naturen. Förstår man detta ställer man i möjligaste mån om i sinne och praktik redan nu, till en mer lokal ekonomi.

Men viktigast av allt bör man precis som Ray Dalio säger, "gör allt du kan för att öka din egen produktivitet", vi skulle dock lägga till: öka din produktivitet inom något som är ekonomiskt hållbart och inte kräver ökad tillgång till krediter eller billiga fossila bränslen för att öka/hålla igång produktiviteten.

Ray Dalios film är i högsta grad sevärd men förstår man inte hur energi, ekonomi och ekologi hänger ihop, missar man det viktigaste, helheten. Ser man helheten ser man problemen och kan hitta många kreativa lösningar, man kanske inte alltid löser alla problem men gör dem hanterbara.

 

2013-09-24

Kina köper 100.000 hektar mark i Ukraina

Vi har egentligen fullt upp med bokskrivandet men detta var en för stor nyhet för att skippa:
I Dagens Nyheter kan vi nu läsa om att Kina köper 5 % av Ukrainas yta för att bedriva jordbruk på en yta på hela 100.000 hektar, bara första året.

Det är kinesiska företag som får kontroll över först 100.000 hektar vid Dnipropetrovsk, Ukrainas fjärde största stad för att sedan utöka sitt "ägande" till 3 miljoner hektar eller 30 000 km2.

Kinas väg mot supermaktspositionen fortsätter med andra ord.

Läs DN:s artikel och se gärna några av våra tidigare inlägg om det nya Kina:

Det nya Kina, den framtida supermakten? 

Kina tar olja från Sveriges skattkista i Ryssland

När vi kör mindre kör Kina mer

Vart ska man ta vägen? USA, Europa eller Kina? 

Valutakriget och den finansiella krigföringen fortsätter

För en månad sedan tipsade vi om en högintressant intervju på Financial Sense med temat valutakrig.

Nu finns en uppdaterad och pinfärsk intervju med valutakrigsgurun James Richards att ladda ner eller streama från Financial Sense, perfekt till fikat eller lunchen då intervjun endast är dryga 26 minuter lång.

I ett högt tempo kopplar Richards bland annat ihop inflation och deflation med Kinas flerdubblade guldinköp de senaste åren och Federal Reseves behov och intresse av att importera inflation för att försvaga värdet på den amerikanska dollarn och därmed kunna hantera (delvis betala av) USA:s annars ohanterbara skulder.

James (Jim) Richards är ekonom och rådgivare åt Pentagon med fokus på Kina och Senior Managing Director vid Tangent Capital Partners. 2009 ombads Rickards delta i ett krigsspel med Pentagon för att testa hur ett land som Kina skulle kunna endast med hjälp av råvaruhandel, aktier, derivat eller andra ekonomiska instrument inleda ett krig med USA och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Över 100 personer inom USA:s säkerhetstjänster, försvarsmakt, Federal Reserve mfl deltog och alltså Rickards för att lära sig om USA:s sårbarhet för denna relativt nya typ av krigföring.

Intervjun är mycket underhållande och det finns mycket godbitar att läsa ut mellan raderna så drick inte kaffet/teet för snabbt då det är lätt att sätta i halsen...!

2011 kom Rickards ut med  sin bok "Currency wars: The Making of the next global crisis" som verkar lovande och ligger på vår "måste läsa lista".

Om man är intresserad av råvarupriser och undrar varför guldpriset fallit så mycket sedan toppen för 1,5 åren sedan bör man dels lyssna på intervjun med Richards ovan och även se på intervjun nedan, där Eric Sprott intervjuas av Marin Katusa från Casey Research. Skenet bedrar en lätt!

2013-09-21

Är du Pank? Bygg en Stridstank!

Ja så går resonemanget, för amerikanska armén säger "ta en paus i stridsvagnsproduktionen" men kongressen och försvarsindustrin säger "nej, pumpa in mer pengar". Mer om detta följer nedan.  

I takt med att USA fortsätter att skära i sin försvarsbudget får allt fler försvarsgrenar dra åt svångremmen. 2011 låg USA:s totala militärbudget på 711 miljarder dollar och minskade till 668 miljarder dollar under kalenderåret 2012.

Vi har i tidigare inlägg rapporterat om hur USA tvingats "ställa av" en av sina 11 aktiva hangarfartyg och att flera ligger i hamn för att spara bränsle och hålla nere underhållskostnaderna inom amerikanska flottan . USA:s minskade försvarsbudget 2012 på över 6 % mot föregående år, var den största sedan 1991 enligt SIPRIS data.

Enligt Council on Foreign Relations kommer USA:s försvarsbudget att fortsätta att minska även 2013 i takt med att USA:s underskott och skuldtyngda statskassa måste hanteras och fokus på Mellanöstern minskar.

Men det är lätt att glömma att en minskad försvarsbudget inte bara drabbar de över 1,5 miljoner amerikaner som är i aktiv militärtjänst eller de cirka 850 000 amerikaner som är heltids eller deltidsanställda som reserver inom i militären.

1000-tals företag i USA är dessutom helt beroende av nya beställningar av komponenter, maskiner och tjänster som amerikanska försvarsmakten årligen efterfrågar. Det är inte för intet man talar om det så kallade militära industriella komplexet i länder som USA och Ryssland. Alla företag som är beroende av finansiering för utveckling av militära produkter måste hela tiden motivera sin fortsatta existens i konkurrens med andra företag.

Samtidigt är några av dessa företag som Boeing, Lockheed Martin och General Electric tillsammans med otaliga fler tillverkare av militärt material  så stora arbetsgivare att USA:s statsmakt och i synnerhet politiker inte kommer undan att färgas av deras inflytande. USA:s ekonomi är i högsta grad beroende av att det går bra för USA:s militära industri och en militär industri måste ju motiveras...

Så tidigt som 1961 varnade amerikanska presidenten Eisenhower för det växande militära industriella komplexet i USA i sitt avskedstal.

I en mycket läsvärd artikel i National Defense Magazine kan vi nu läsa om de bisarra situationer som kan uppstå när en statsmakt (i detta fall USA) egentligen har skulder som ska betalas inom några år men pumpar in pengar i militära projekt som inte ens försvarsmakten själva efterfrågar. Politiker (med generösa kampanjstöd från företag inom försvarsindustrin) vill upprätthålla den industriella basen och se till amerikanerna får behålla sina jobb och vederbörande företag vill med försvarskontrakt upprätthålla den industriella basen och ur företagens perspektiv, fortsätta att tjäna pengar.

Artikeln handlar om försvarsgiganten General Dynamics som är USA 4:e störste företag inom försvarsindustrin med över 90 000 anställda och framförallt kända för sin tillverkning av den legendariska stridsvagnen "M1 Abrahams Main Battle Tank". Amerikanska armén är oenig med General Dynamics och amerikanska politiker om stridsvagnen verkligen behöver uppgraderas innan en helt ny stridsvagn ska tillverkas 2017.

General Dynamics hävdar att om man skulle stänga ner sin anläggning för tillverkningen av stridsvagnen fram till 2017 skulle det kosta mer än 1 miljard dollar, när väl produktion måste igång igen 2017. Samtidigt fruktar kongressledamöter att det enorma nätverk av underleverantörer som är vida utspritt utanför anläggningen där MI Abrahams stridsvagnen sätts ihop i Lima, Ohio ska drabba deras politiska ställning när jobben försvinner i deras distrikt.  

M1 Abrahams -stridsvagn

Vad hände då? General Dynamics och kongressledamöterna fick som de önskade. 181 miljoner dollar utöver vad som efterfrågats av amerikanska armén är nu tillägnade olika uppgraderingar av MI Abrahams stridsvagnar. 

Arméns sekreterare, John M. McHugh fick ett ilsket brev undertecknat av inte  mindre än 120 kongressledamöter där man var besviken över arméns ståndpunkt att inte vilja uppgradera fler stridsvagnar. När väl kongressen beslutade om det utökade anslaget på 181 miljoner dollar skrev McHugh som svar att:
"Även om jag måste upprepa att armén inte har något behov av ytterligare MIA 2SEPv2 stridsvagnar, kommer produktionen av dessa stridsvagnar bidra till att begränsa riskerna för vår industriella bas"...McHugh och armén fick alltså huka sig och vara duktiga gossar helt i strid med sunt förnuft och kloka besparingar.

När det gäller Peak Oil, har vi sedan tidigare noterat hur några skribenter vid National Defense Magazine
klarsynt pekat på att energieffektivisering och energisparande är otillräckligt för att uppnå energisäkerhet. Men man avsåg givetvis då inte att UTÖKA beroendet av fossila bränslen på detta sätt eller att upprätthålla den industriella basen i landet bara för att kortsiktigt rädda amerikanska jobb inom försvarsindustrin och försvarsmakten.

Fundera som vanligt själva. Trevlig lördag!  

2013-09-18

En solfångares dröm: "Länge leve ölburken"!

Vi har i tidigare inlägg skrivit om att det går utmärkt att värme upp sitt hus antingen delvis eller till och med helt med solvärme i Sverige, även under vintern. Likaså kan man få ut en hel del el med solpaneler på tak eller liknande även under vintern, detta trots att vårt land ligger långt ifrån ekvatorn...

I takt med att elpriserna i Sverige stiger och ekonomin går mot tuffare tider då vi bland annat nått den billiga oljetillväxtens kulmen, Peak Oil för råoljeproduktionen i världen, finns det många som letar efter nya sätt att spara pengar eller säkra sin långsiktiga energiförsörjning on eller off grid med hjälp av bland annat egen sol och vindenergi.    

När man sitter och funderar på hur man ska använda vakuumrumrör för att utnyttja solen maximalt och värma sitt svenska hem finns det mycket att tänka på: Pris, placering, underhållskostnader, isolering av rör, antal ackumulatortankar...osv

Men så får man ett mail och upptäcker en person som byggt en egen luftsolfångare hemma i sitt garage av bland annat ölburkar som absorbator för solvärmen! Idéen är lika enkel som genial, burkarna utgörs av ett tunnt skikt aluminium på endast 0,1 mm. Denna tunna yta värms lätt upp av endast några solstrålar och fungerar därför till och med bättre än den plåt som oftast används som absorbator i traditionella luftsolfångare...    

Spana in sidan där man i steg för steg enkelt kan följa byggnationen av luftsolfångaren, vad den ger för effekt beroende på årstid och val av fläkt mm.  Låt oss inte utveckla detta mer här, se istället några av de bilder från den eminenta projekt-siten nedan och få kanske lite inspiration till hur man kan ta stora kliv mot sin egen energiförsörjning och ha roligt längs vägen. Missa inte detta!

En salig blandning ölburkar blir till en fantastisk helhet som ger rikligt med energi

Ölburkar blir till solfångarrör...

Konstruktionen börjar ta form...

Så här ser det ut när det är färdigt!

Vi kan inte annat än hålla med konstruktören av denna anläggning, länge leve ölburken!

2013-09-16

Oljebarometern - 15 September

Peak Oil måste läsas

Whither Shale Oil? – An Interview with David HughesASPO-USA, 12 Augusti 2013

Oil Firms Queried on ReservesDaniel Gilbert, The Wall Street Journal, 13 September 2013

Oil and Gas Limits Underlie Syria’s Conflict, Gail Twerberg, Our Finite World, 9 September 2013


Ekonomicirkusen

Fed will get its inflation; here's who will payJeff Cox, CNBC, 9 September 2013

Har vi skapat ett monster?, Andreas Cervenka, SvD, 15 September 2013

Where Are the Jobs? Who Has Them? Who's Likely to Get Them?, Michael Shedlock, Financial Sense, 13 September 2013

How Japan Pretends To Fight Debt And Deflation, But Doesn't, Raul Ilargi Meijer, The Automatic Earth, 12 September 2013

Det nya Kina 

China in bid to take over Greece's main portAljazeera, 13 September 2013

China plans to cut coal useTyler Falk, Smart Planet, 12 September 2013

Utvecklingen i Iran

Report: India mulls energy ties to Iran, UPI, 13 September 2013

Iran's Rouhani may meet Obama at UN after American president reaches out, Julian Borger, The Guardian, 15 September 2013

Ny Teknik & Övrigt

Minister i Syrien: Planen är en segerJon Andersson, DN, 15 September 2013


NASA har hittat asteroider att kapa, DN, 15 September 2013

India’s solar-powered “water ATMs” Janet Fang, Smart Planet, 12 September 2013

2013-09-13

Fredagsmys: Jättefartygen byggda för tillväxtens och den billiga oljans tid

Danska rederiet Maersk fick nyligen ut sitt nya superfartyg "Maersk Tripple E". Ett monster till fraktfartyg som är 400 meter långt, 59 meter brett och 73 meter högt (på sin högsta punkt) och kostar blotta 185 miljoner amerikanska dollar... Maersk har beställt ytterligare 20 stycken och alltså fått ett levererat.

Vi som följer oljemarknaden och har Peak Oil i sinnet kliar oss i huvudet och undrar hur ekvationen går ihop. Dessa jättekolosser som Maersk beställt dricker, håll i er nu, 80 250 liter 160 500 liter bränsle per dygn eller 1009 fat! De kan dessutom med svårighet lägga till i amerikanska hamnar då de är för höga för kranar och liknande.
Det finns idag redan ett överskott på supertankers och fraktfartyg i världen då många beställningar på jättefartyg gjordes innan finanskrisen bröt ut 2008/2009. De flesta rederier räknade med fortsatt efterfrågan på billiga varor från Kina och framförallt inte att oljepriset skulle nå 147 dollar per fat under juli 2008. Nu när oljepriset biter sig fast över 100 dollar per fat både för WTI (Nord-amerikanska oljepriset) och världsmarknadspriset Brent Crude är det nog många rederier som ångrar sina beställningar eller undrar hur de ska få pengarna tillbaka på de investerade pengarna.

Även om man kan sänka hastigheten på fartygen och framöver kan använda segel i större omfattning är det inte samma sak som dessa superfartyg, allt handlar ju trots allt om antal ton och låga marginalkostnader för att priset på varorna inte ska ätas upp av bränslepriser och stigande arbetskostnader för produktionen av varorna man ska transportera.

Jeff Rubin, före detta chefsekonomi vid en av Kanadas största investmentbanker och författare till bestsellern "Why the world is about to get a whole lot smaller-Oil and the end of globalization" brukar påminna om att fartyg kräver bunkerolja för att ta sig runt på de stora haven och hålla vår globala ekonomi igång. När priset på olja fortsätter att stiga stiger priset på bunkerolja och därmed sjunker marginalerna för rederiernas skeppstransporter.  Lönsamheten att producera saker på ena sidan klotet för att sälja och/eller förädla produkterna på andra sidan klotet kommer att fortsätta att sjunka i takt med oljepriset stiger. Detta tills det helt enkelt inte längre är lönsamt att skeppa prylar och råvaror i den omfattning som görs idag.

Den lokala ekonomin och produktionen kommer bli mer och mer lönsam och är redan i många fall det, särskilt matproduktion från ekologiska grödor som på ett enkelt sätt kan odlas lokalt och inte kräver bekämpningsmedel och konstgödsel som i sin tur kräver oljeprodukter.  

90 % av de varor som handlas i världen går via skepp på haven, de är hjärtat av den globala ekonomin.
Men när jätteskepp som Maersk Trippe E anländer till en hamn framöver blir det sannolikt allt oftare till spökhamnar som den nybygga jättehamnen i Tyskland vi rapporterat om tidigare.

Ekonomin som fartygen väntades verka i byggde på exponentiell tillväxt i fråga om konsumtion och produktion på denna planet som har ändliga resurser, eller mer specifikt vars mänskliga uppfattning om vad som är ekonomi, till 87 % byggs på fortsatt tillgång till fossila energikällor. Men sedan 2005 är över 70% av världens viktigaste fossila bränsle, den konventionella råoljan kvar på samma nivå, vilket tvingar oljepriset uppåt när dyrare oljor måste utvinnas.

Nedan kan ni se på en dokumentär om hur Panama-kanalen nu breddas och byggs om för att kunna ta större fartyg som Maersk nya flaggskepp. Frågan man ställer sig är om det kommer vara värt det långsiktigt. Är inte Panama redan tillräckligt sårbart som ekonomi genom att vara så beroende av att fartyg tullas igenom landet? Tiden får utvisa men att stimulera tillväxt enligt dagens modeller istället för att stärka den lokala ekonomin känns alltmer ålderdomligt och ogenomtänkt.

Fundera själva, trevlig fredag!

2013-09-11

En resa i tid & rum: Vi minns Albert Bartlett

Källa bild: albartlett.org

ASPO-USA uppmärksammar oss i ett brev på att Albert Bartlett tyvärr har lämnat oss, 90 år gammal.
Albert Bartlett, en man som, om ni som missat honom, har haft stor betydelse för många att få grepp om vad som är människans kanske viktigaste utmaning och svårighet, att förstå vad som är exponentiell tillväxt.

Albert Bartlett var fram till i lördags pensionerad professor i fysik vid Boulder universitet (professor emeritus), USA där han mellan 1969 och september 2001 hållit den MYCKET sevärda föreläsningen "Aritmetik, Befolkning och Energi" inte mindre än 1742 gånger  (hur många gånger han hållit föredraget sedan dess vet vi ej).

Ett av Alberts mest kända uttalanden är att "människans största brist är vår oförmåga att förstå exponentialfunktionen". Under hela sin karriär använde Bartlett sina kunskaper inom fysik och matematik för att med pedagogiska och otvetydiga exempel förklara och visa varför vi inte kan tala om "hållbar tillväxt", det är helt enkelt en inneboende motsägelse och långsiktigt helt omöjligt. En ändlig planet med ändliga resurser har en yttre gräns och med exponentiell tillväxt med endast några procent per år eller månad når vi botten av resursernas gryta långt snabbare än vad många har insett. Se videon så förstår ni, det är skrämmande enkelt och när man väl börjar tänka på det och använda det i sin vardag får man HELT nya perspektiv på hur vi människor agerar i alla tänkbara sammanhang.

Den mest populära videopresentationen om exponentiell tillväxt med Bartlett på youtube har titeln:
"The Most Important Video You´ll ever See" och har setts snart 5 miljoner gånger...2013-09-09

"Quake" me up, before you go go: Skifferutvinningens mörka sida

Wham! Så kom det ännu en bekräftelse på det vi redan visste sedan länge: skifferutvinningen av gas och olja i USA är helt ohållbar, ekonomiskt, ur ett nettoenergiperspektiv och givetvis ur ett långsiktigt hälso -och miljöperspektiv. En ogenomtänkt galenskap som till och med kan ses från rymden.

Denna gång är det Bloomberg som rapporterar om jordbävningar i Eagle Ford formationen i Texas som orsakats av den utvinningsmetod man använder vid skifferutvinning , kallad "fracking". Hydraulisk fracking innebär att man pumpar ner miljontals liter vatten i en cocktail med kemikalier (den senare vars innehåll olje -och gas bolagen inte behöver redovisa enligt amerikansk lag) i marken för att få marken att spricka upp kring de tusentals små fickor där olja och gas ligger. Nu har en ny studie gjorts av Institute for Geophysics vid University of Texas som visar att när vatten och olja tas upp ur marken bildas tomrom i marken där vattnet och oljan tidigare befann sig, när dessa många håligheter kollapsar bildas jordbävningar...

Sedan tidigare är det vetenskapligt belagt att när delstaten Oklahama 2011 drabbades av den största jordbävningen som uppmätts, 5,7 på richterskalan, var det främst orsakat av att överskottsvatten som blir över under olje -och gas utvinningen måste pumpas ner i marken i speciella brunnar. Vattnet i dessa brunnar har ingenstans att ta vägen och kan leda till jordbävningar.

En av författarna till den nya studien, Cliff Frohlich visade i en tidigare studie från 2012 av Barnett Shale fältet i Texas, att metoden att spruta ner överskottsvatten i marken, drog igång jordbävningar.

Den senaste studien visar att:

"data från tillfälliga seismografiska mätstationer har identifierat 62 små jordbävningar, där nästan alla förekom nära brunnar för utvinning av olja eller vatten. I Dimmit County, Texas, förekom 21 av 22 jordbävningar inom 10 kilometers avstånd från brunnar som tidigare användes för att producera vatten för fracking och jordbruket"

Samtidigt säger Frohlich att:
"Vi finner inga bevis att injicering i Eagle Ford rutinmässigt orsakar jordbävning"...

Det sistnämnda är tämligen ovidkommande då det alltså bildas jordbävningar av att man tar upp framförallt de enorma mängder dricksvatten som finns i Texas och (i övriga USA där fracking metoden spridit ut sig som en löpeld) för att KUNNA bedriva fracking-metoden. Inte nog med att detta drabbar Mississippis redan rekordlåga vattennivåer utan ställer även tusentals amerikanska bönder och övriga amerikaner antingen utan vatten eller med otjänligt vatten (kemikaliefyllt vatten och vatten med så hög metanhalt att det går att tända eld på)!      

Vare sig det gäller skifferutvinningen i USA, Kina, Ryssland, Indien eller i Europa är det en kortsiktig bubbla som signalerar ren desperation från olje -och gas industrins sida över det faktum att den billiga och relativt lättåtkomliga råoljeproduktionen i världen legat kvar på samma nivå sedan 2005

Sverige har hittills klarat sig lindrigt undan från denna fracking-metod men Shell har gjort provborrningar i Skåne där flera boende drabbats av kemikaliefylltvatten, endast efter ett par borrningar....
Shell drog hur som helst tillbaka sina ansträngningar i Skåne, antingen då man känt av motståndskraften från de lokala regionala krafterna som bildades eller helt enkelt funnit det olönsamt att fracka i Sverige, åtminstone för tillfället.  

Tanken från ekonomers och politikers sida tycks ofta vara "utvinn naturresurser till det sista fatet, mineralen, kubikfoten gas, kosta vad det kosta vill". Allt för att hålla igång tillväxten i ekonomin, trots att det endast är fungerar som konstgjord andning och kan hålla ekonomin över ytan kortsiktigt och skapar LÅNGT större problem långsiktigt.

En omställning av en fossildriven ekonomi till en icke fossildriven ekonomi tar decennier att genomföra och kräver fundamentalt annorlunda sätt att se på energi, ekonomi och ekologi. Detta är fullt möjligt men kräver att vi tänker om. Specialiseringen av allehanda ämnen, arbeten och vetenskap har gjort att de flesta missar att se helheten och vad som är långsiktigt möjligt och därmed vad som måste göras här och nu.

Energin sätter gränser för tekniken som i sin tur sätter gränser för ekonomin. Det är inte ny teknik som gör att människan får för sig att utvinna olja och gas så att det orsaker jordbävningar, nej det är för att de lågt hängande frukterna är plockade och TVINGAR oss att plocka av de högt hängande frukterna.

När det gäller tillgången på världens i särklass viktigaste smörjmedel, rent bokstavligt och i tillväxtekonomiska termer, sätter råoljeproduktionen gränser för hur vi bygga vår framtida ekonomi. Vi måste anpassa oss till stigande oljepriser på grund av begränsad produktion av den olja som ger högst marginalavkastning.

Vi kan utvinna skifferolja, skiffergas, oljesand, göra om naturgas till flytande bränsle ja till och med göra om kol till flytande bränsle MEN det ökar inte marginalavkastning utan sänker den stadigt. För varje fat olja som produceras blir utvinningskostnaderna högre och kräver därmed ett högre oljepris för att bli lönsamt. Detta kräver högre priser på ALLA varor som olja, naturgas osv gör tillgängliga på marknaden, vilket i princip är ALLA de varor och tjänster som vi idag konsumerar.

Håll detta i minnet när ni hör nästa nyhet om USA eller andra länders OÄNDLIGA resa till energioberoende genom att utvinna MER ÄNDLIGA fossila resurser för att bygga en VÄXANDE ekonomi.

Låt oss avsluta med några ord från James Schlesinger -USA:s föredetta försvarsminister, CIA-chef och USA första energiministers ur dennes tal "The Peak Oil debate" från 2010:

...”logiken säger oss att 1. Om något inte kan upprätthållas kommer det till slut inte att upprätthållas…slutligen kommer det att krympa. 2, Du kan inte producera olja såvida du inte först upptäcker den. 3. En resurs som är ändlig kan inte hela tiden fortsätta att växa".

Fundera själva!

Tillägg: Fracking humor, signerat Post Carbon Instiute

2013-09-06

Fredagsmys: Växer pengar på träd?

Vad är egentligen kvantitativa lättnader? Det har vi och många andra bloggare grävt i länge och framförallt frågat oss hur länge Federal Reserve kan fortsätta att köpa amerikanska statsobligationer och därmed "köpa" sina egna skulder genom att i praktiken skapa pengar ur tomma luften. Hur är det möjligt? Well USA sitter ju händelsevis på världens reservvaluta men allt fler amerikanska investerare börjar ifrågasätta ur länge det kan fortgå. Samtidigt fortsätter Kina växer sig starkare och köper allt mer av det fysiska guldet i världen. 

Vad händer när Kina redovisar sina guldreserver och de visar sig vara större än de i USA? Kanske blir det inte en omedelbar pengaflykt till Kina men i osäkra tider kommer det åtminstone skapa trygghet på den inhemska kinesiska marknaden som växer sig allt starkare, att valutan är uppbackad med mer än luft. Valutatrygghet stimulerar konsumtion, något som de flesta övriga länder bara kan drömma om, framförallt när tillväxten i ekonomin fortsätter att hållas tillbaka av dyrare oljeutvinning.  

Inte ens Federal Reserve är så insnöade i den ekonomiska tillväxtreligionen att de tror de kan fortsätta att trycka pengar (köpa amerikanska statsobligationer) i evighet, detta då det snart skulle innebära att ALLA amerikanska statsobligationer ägs av USA själva. "Tack för fikat" skulle förstås Kina och Japan säga som idag är världens två största innehavare av just amerikanska statsobligationer då de därmed skulle slippa sitta på Svarte Petter när värdet på amerikanska statsobligationer så småningom faller. Men så korkade är inte Fed för då flyr investerare till kinesiska Yuanen  eller något annat tillgångsslag som inte förlorar i värde på samma sätt. Istället annonserar FED nu att man ska minska sin månatliga QE på 85 miljarder dollar...blir ett intressant experiment minst sagt. 

Samtidigt ligger Syrien som ett mörkt moln över nyhetsrapporteringen men få noterar att största hotet med Syrien är ett stigande oljepris i ett läge när världsekonomin redan är hårt sargad.  

Förvisso har USA sin kärnvapenmyntfot men den hjälper inte den egna ekonomin annat än tillfälligt. USA är inte ensamma om att skjuta sina problem på framtiden men att amputera en arm snabbt och gå vidare är långt mycket bättre än att börja tära på hela kroppen långsamt vilket man gör nu. 

Vårt fredagstips blir därför att kika på "Does Money Grow on Trees?". En sevärd dokumentär där ett av CNBC:s nyhetsankare, Lindsay Williams tar sig an den amerikanska ekonomin och gör en pedagogisk genomgång av några av huvudproblemen och vad vi kan vänta oss framöver. Många intressanta intervjuer utlovas. 

Någon kanske undrar, hur det kommer sig att amerikanska aktiemarknaden är uppe på rekordnivåer? 
I en av intervjuerna säger Byron Wien, Vice ordförande för Blackstone Advisory Partners, "att 75% av QE (pengarexpansionen) går till finansiella tillgångar"...Detta innebär att trots att den reela ekonomin står och stampar, råder de glädjeyra på börsen, vilket alltså inte är så konstigt! Det är även ett tydligt tecken på starten av en negativ inflationscykel.  

Nedan del 1 av 4, resten finner ni på tuben. 

Trevlig fredag!
2013-09-05

Oljebarometern 5 -September

Peak Oil måste läsas

Will Syria Bring an Oil Shock?Jeff Rubin, Jeffrubinssmallerworld, 3 September 2013

China and Turkmenistan pledge energy cooperationUPI, 4 September 2013

Keystone Delays Seen Giving Time for Climate ConcessionsJim Snyder & Mark Drajem , Bloomberg, 3 September 2013

Ekonomicirkusen

Why China Will Average 3-4% Growth Over the Next DecadeMichael Pettis, Financial Sense, 4 September 2013

Is the Cult of Central Bankers Unraveling?Financial Sense, James Gruber, 4 September 2013

The Real Story of Detroit's Economy -- Good Things Are Really Happening in Motown, Frank Joyce, Resilience.org, 3 September 2013

Det nya Kina 
Kina varnar för ingripande i SyrienKristian Åström, Sveriges Radio,  5 September 2013

Beijing to cut car registrations in 2014,  Xinhuanet, 3 September 2013

Antal diabetiker i Kina nu 114 miljoner, värre än tidigare prognoser, In Beijing, Jojje Olsson, 5 September 2013

Utvecklingen i Iran

Drawing a Line on Syria, U.S. Keeps Eye on Iran Policy, Robert F. Worth, The New York Times, 2 September 2013 

Rupee’s Plunge Prompts Refiner to Embrace Iran: Corporate India, Debjit Chakraborty & Rakteem Katakey, Bloomberg, 3 September 2013, 

Ny Teknik o Övrigt

USA:s regering: Snart blir grön energi lönsam,Veckans Affärer, 29 Augusti 2013

Volvochefen: Obama var mycket intresserad av vår drivlina, Monica Kleja, Ny Teknik, 4 September 2013

2013-09-02

Första numret av OM Omställning nu ute!

I slutet av juni kom den nystartade nättidningen OM Omställning ut med sitt provnummer. Johan var med och bidrog med sin artikel "Peak Oil-De lågt hängade frukterna är plockade"(se sida 58-59 i provnumret).

Provnumret fick ett varmt mottagande och det märks att det finns ett stort och växande intresse för frågor kring omställning, hållbarhet och framförallt, att framföra diskussioner kring ekonomi, energi och ekologi på ett sakligt sätt och med ett helhetsperspektiv. Om Omställning kommer helt klart bidra med att fylla detta tomrum i svensk media-rapportering.  

Nu har alltså första numret blivit tillgängligt och kan läsas för endast 25kr.  Med sina 86 sidor, tas man med på omvälvande och inspirerande resa genom Sverige med hjälp av otaliga färgglada bilder, illustrationer och väl genomarbetade texter som avhandlar allt från ekonomi, energi till ekologi med teman som Peak Oil, matlagning, hållbart odlande, hållbart byggande och olika lokala initiativ med människor som visar att det går att ställa om redan nu och har roligt på köpet!

Johan skrev denna gång en artikel med fokus på Sveriges energisituation, titeln denna gång löd "Sverige är som alla andra-Oljeberonde" (se sida 65-67). Hur vår ekonomi i praktiken är helt beroende av olja för att fungera men att det finns mycket som kan och måste göra framöver för att hantera en minskad tillgång till denna kraftfulla energikälla som fram till nu varit relativt billig att importera och använda i framförallt våra fordon. Att vi nu måste börja bygga en ny lokalt och regionalt producerande ekonomi som inte bygger på ekonomisk tillväxt enligt dagens modeller, då detta förutsätter fortsatt tillgång till billig olja.

Läs gärna numret och ta klivet in i framtiden genom att börja fundera i dessa banor själv och kanske inspirera eller inspireras av andra som redan börjat.