2013-08-30

Fredagsmys: Lärdomar om när Inflationen tålmodigt knackar på

"Alla älskar den tidiga inflationsfasen. Effekterna i början av en inflation (inflationscykel) är positiva. Tillgången till pengar är växande, staten spenderar mer pengar, statens underskott växer, aktiemarknader stiger och spektakulärt allmänt välstånd, allt samtidigt som priserna är stabila. Alla tjänar på det, och ingen behöver betala för det. Detta är den tidiga fasen av cykeln. I den senare inflationen däremot, är effekterna bara negativa. Staten kan öka pengarinflationen (trycka mer pengar och därmed skapa större tillgång till pengar) för hålla tillbaka de senare effekterna men de senare effekterna väntar tålmodigt. I den slutgiltiga inflationen, minskar välståndet, människor håller i sina pengar, aktiepriserna faller, skatterna stiger, statens underskott växer ytterligare samtidigt som pengar -expansionen (tryckandet av pengar) fortsätter, denna gång ackompanjerad av stigande priser och ineffektivitet i de traditionella åtgärderna för att hålla tillbaka inflationen. Alla betalar och ingen tjänar på det. Det är hela cykeln för alla inflationer." 

Detta är ett citat från Jens O. Parssons bok "Dying of Money-Lessons of the Great German and American Inflations" som först publicerades 1974. 

Med anledning av att en mycket lärorik och intressant intervju med författaren Jens O. Parsson nu finns tillgänglig på Finacial Sense, vill vi uppmärksamma den bok och författare vars riktiga namn egentligen är Ronald H. Maracks. 

Ronald Maracks skrev boken under sin tid som advokat på 60-talet och ville inte riskera att skada sina klienter och valde därför att skriva under pseudonymen Jens O. Parsson. Intressant nog är Ronald Maracks alltså inte ekonom och har inte studerat ekonomi på universitet eller liknande utan är självlärd. Detta har gett honom helt nya perspektiv som gett upphov till en bok som troligen blir ett uppvaknande för många som läser den.

Efter att bara ha läst de två första kapitlen i boken slås man över parallellerna med inflationscyken 1914-1923 i Weimar Tyskland och det vi ser i USA idag.     

Hur som helst, lyssna på intervjun, köp boken och fundera själva. Ni kommer inte ångra det. Den kostar förvisso en slant men är värd vartenda öre, inflation eller ej. 

Se även tidigare inlägg om inflation

Trevlig fredag!

2013-08-26

Valutakriget, en underskattad typ av krigföring

Som vi skrivit om i flera tidigare inlägg är Kina på god väg att bli en supermakt, ekonomiskt (redan nu), politiskt (redan i Afrika och Kaspiska regionen) och militärt (inom en snar framtid). 

Vad många glömmer i diskussioner om huruvida Kina faktiskt kan utmana USA som världens enda supermakt är att Kina varken kan eller vill göra det idag militärt men redan gör det på ett annat plan, genom valutakrig. Denna typ av krigföring kräver inte stora flottor med moderna hangarfartyg utan endast en skickligt orkestrerad valutamanöver. På denna front ligger Kina mer i jämvikt med USA. Ingen tvivlar på USA:s militära överlägsenhet idag, något som Kina givetvis är väl medvetna om. Kina har dock visat att USA:s försvarsmakt har svagheter och visat att man kan utnyttja dessa om det krävs.   

Ett sätt att sätta sig in i det globala valutakrig som vi nu bevittnar början på är att lyssna på det högintressanta radioprogram som Financial Sense gjorde tillgängligt på på temat i helgen. Financial Sense sände nämligen en repris av den intervju Jim Puplava gjorde med valutakrigsgurun JIm Rickards från i februari, nu alltså kostnadsfritt. 

Jim Richards är ekonom och rådgivare åt Pentagon med fokus på Kina och Senior Managing Director vid Tangent Capital Partners. 2009 ombads Rickards delta i ett krigsspel med Pentagon för att testa hur ett land som Kina skulle kunna endast med hjälp av råvaruhandel, aktier, derivat eller andra ekonomiska instrument inleda ett krig med USA och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Över 100 personer inom USA:s säkerhetstjänster och försvarsmakt deltog och alltså Rickards för att lära sig om om USA:s sårbarhet för denna relativt nya typ av krigföring.  

2001 kom RIckards ut med  sin bok "Currency wars: The Making of the next global crisis" som vi ännu inte läst men att dömma av intervjun, verkar högst läsvärd. 

Rickards har även blivit intervjuad mycket under vintern och våren av amerikanska Bloomberg som kört ett valutakrigstema med många inbjudna gäster med Richards i centrum. Två sevärda klipp från Bloomberg på valutkrigs-temat finner ni nedan.För att förstå kopplingen mellan guld och valutakriget se tex tidigare inläggen:

2013-08-23

On grid är ute, off grid är inne, centraliserade energidistributörer är hotade

Få svenskar känner till att det faktiskt går att i princip helt leva på solenergi för både uppvärmning och elproduktion, helt utan att vara kopplad till elnätet. De initiala kostnaderna kan vara något högre än att installera bergvärme men när de väl är installerade har man säkrat värme och elproduktion i åtminstone 20 år och behöver inte oroa sig för stigande elpriser, för de kommer var så säker.

Exempel på svenskar som lever helt off-grid på solenergi har bland annat bloggrannen Cornucopia skrivit om utförligt, läs exempelvis här.

Givetvis vill inte Vattenfall eller andra energidistributörer att svenskarna står för sin egen värme och elproduktion, vad ska de då sälja? En annan aspekt är givetvis att staten genom att stå för infrastruktur och service kopplat till energidistributionen förlorar kontrollen över den kanske viktigaste punkten i medborgarens liv, energiförsörjningen.

Men som vi skrivit om i tidigare inlägg har många federala instanser i Tyskland insett att staten och landet tjänar på att invånarna säkrar sin energiförsörjning lokalt. Det innebär ju trots ökad energisäkerhet för Tyskland och ett minskat behov av importerad olja och gas från tex Ryssland. Om staten kan spara pengar, frigörs ju kapital och resurser som kan satsas på andra projekt som järnväg och spårvagnstrafik, infrastruktur för elbilar mm.

Svenska staten kanske tycker att de målat in sig i ett hörn genom att ha investerat 100-tals miljarder i kärnkraftverk, vattenkraft och till viss del vindkraftverk som inte skulle behövas i alls lika stor omfattning som idag om svenskarna själva producerade sin el och värme. Men med tanke på att Sverige kommer behöva en infrastruktur som sköter transporter med gods och människor helt på el framöver då import av bränsle, oljeprodukter, livsmedel mm blir ohanterligt i takt med att oljepriserna och oljetillgången minskar framöver pga Peak Oil, är dock lokal energiproduktion helt nödvändig.

Faktum är att hela debatten om kärnkraftens vara eller icke vara skulle kunna överges helt då vattenkraften skulle vara mer än tillräcklig om den användes för att hålla igång järnväg, spårvagnar och elbilar och vissa statliga verksamheter som kräver mycket el.

Ekvationen är enkel, ju längre energi måste färdas dess då mer försvinner på vägen och dess då dyrare blir infrastrukturen att underhålla. Energi som produceras och  distribueras lokalt håller nere kostnaderna och minsta möjliga energispill förekommer.

I en mycket läsvärd artikel av Bloomberg News påminns vi om den tysta revolution som pågår på många energimarknader i världen, artikeln har titeln "Varför dagarna för USA:s elnät är räknade".

Artikeln inleds med:

"USA:s elnät utgörs av 3200 distributörer, den största maskinen i världen. Dessa elbolag säljer el för 400 miljarder dollar per år, mest genom förbränning av fossila bränslen i centrala stationer fördelade över en kraftlina på 2,7 miljoner miles (4.32 miljoner km). Regulatorer sätter elpriset, eldistributörer får garanterad avkastning, investerare får garanterad utdelning. Det är en modell som inte förändrats sedan Thomas Edison uppfann glödlampan. Och den är dömd att bli utdaterad".

För i USA som i Tyskland är det alltfler som tröttnat på stigande elpriser och insett att de antingen kan producera sin egen el genom att sätta solceller på taket eller som i Nordamerika, helt enkelt låta företag som Solarcity (som Elon Musk är medgrundare till), installera solceller på deras tak och endast betala  elinstallatören för den el de själva producerar (dvs inte stå för investeringen o installationen av solcellerna).

Enligt en analytiker Bloomberg intervjuat, som följer de globala trenderna för hållbar energi, kommer avkastningen för installation av solenergisystem att stiga till 112 miljarder dollar 2018, en ökning med 44% mot idag.

De stora elbolagen och eldistributörerna i USA känner redan av den ökade konkurrensen från lokala solcellsinitiativ/lokal elproduktion, särskilt i Kalifornien, Arizona och Hawaii och det lär fortsätta när skifferbubblan spricker och oljepriserna fortsätter uppåt.

Johan minns en kille från Hawaii som han träffade under en energikonferens han deltog i 2010. Killen från Hawaii arbetade med hållbar energi för en kommun i i Honolulu som var intresserade av att dra igång ett solenergiprojekt. "Vi är trötta på att importera all energi i form av olja från fastlandet, till stigande priser". Killen från Hawaii berättade vidare att man i praktiken inte hade något som helst tänk på energieffektivitet eller energibesparing på Hawaii, fram till nu. "Många affärer och företag har air conditionen på med fullt drag och dörrarna på vid gavel!", sa han och skakade på huvudet.

Läs gärna den intressanta artikeln av Bloomberg News och fundera själva.

Trevlig fredag!
2013-08-21

När vaknar vi ur Skifferdrömmen och gör något vettigt av den energi vi har?

Bloggarnen Raul Ilargi Meijer vid bloggen Automatic Earth har på ett mycket slagkraftigt sätt sammanfattat den senaste tidens utveckling i hysterin kring skifferboomen. 

Vi inleder inlägget med att citera vad som står i slutet av Meijers eminenta inlägg:

"Vi har gastillgångar som räcker för Amerika i nästan 100 år, och min administration kommer gör allt i vår makt att utveckla denna energi på ett säkert sätt"
President Barack Obama"

Meijer följer upp citatet med:
"Det kommer inte räcka i 10 år. Alldeles för lite utvinningsbart kolväte har köpts med alldeles för mycket lånade pengar" 

Lägg detta på minnet, för skifferutvinningen i USA som nu sprids som en löpeld över världen är inget annat en förrädisk boom som inte bara är kortvarig utan kommer lämna efter sig djupa sår och skapa missförstånd och frustration istället för att frigöra ny energi för framtiden.  

Inlägget är oerhört läsvärt och obligatorisk läsning för den som vill förstå varför skifferutvinningen av olja och gas på inga sätt kommer göra USA energioberoende eller rädda något annat land i världen när ekonomin fortsätter att gå på knäna på grund av stigande energipriser och finansiella krediter som inte längre biter. 

Som vi rapporterat om i otaliga inlägg tidigare är kostnaderna för att hålla igång byggandet av nya oljebrunnar nu så höga att många olje och gasbolag redan går med förlust och inte ens får in tillräckligt med pengar för att täcka sina förluster när de sålt tillbaka marken de använt för att kunna genomföra den snart mytomspunna utvinningsmetoden "hyraulic fracking".

Vi bevittnar just nu en tydlig energidesperation i många länder. Alltfler länder inser att oljeproduktionen från den fram till nu så tillförlitliga konventionella råoljeproduktionen i världen, inte längre växer. Samtidigt vilar den fortsatta ekonomins välgång för att inte säga tillväxt på en infrastruktur som kräver fortsatt tillgång till flytande bränsle. Flytande bränsle som alltså framställs genom olika processer där råoljan är huvudingrediensen.

Då råoljeproduktionen i världen legat kvar på samma nivå sedan 2005 har länder som USA med enorma underskott i handelsbalansen sett sig om efter olja och gas som inte behöver importeras till stigande priser. En gammal teknik (hydraulic fracking) blev "plötsligt" aktuell, inte pga tekniska revolutioner, även om framsteg givetvis gjorts på den fronten. Nej, världsmarknadspriset på olja har de senaste sex åren tvingat länder att se sig om efter alternativ då priset alltså inte skakat fram mer olja som det borde göra enligt marknadsdekonomins grundprinciper.

Istället har USA:s centralbank Federal Reserve skapat pengar ur tomma luften och olje -och gas industrins tillåtits att utvinna olja och gas när de inte ens kan bära sina egna kostnader eller behöver ta några konsekvenser för miljö -och hälsoföljderna som kommer med fracking -metoden.  

Tyvärr är USA inte ensam om att jaga de sista fossila olje -och gas dropparna till en lägre och lägre marginalavkastning, ekonomiskt och givetvis ur ett energiperspektiv...

Meijer pekar på flera exempel den senaste tiden.  I England innebär en ny lag att markägare har på sig till oktober att hävda sina mineralrättigheter. För håll i er nu, engelska medborgare har nu börjat få brev från motsvarigheten till Lantmäteriet i England att engelska kyrkan söker mineralrättigheterna under deras fötter. Engelska kyrkan gör anspråk på 500.000 hektar mark! Misstankar har nu höjts om att kyrkan är ute efter att göra ekonomiska vinster (som vi vet är högst kortsiktiga) på utvinning av skifferolja och skiffergas.

Följdfrågan blir givetvis, går kyrkan statens väg och får ta "smällen" medan brittiska regeringen räknar sedlarna för en stund?

England är i desperat behov av olja och gas sedan bland annat Margaret Thatcher exporterat bort det mesta av landets olja under 1980-talet och sålt det billigt för att "rädda Englands ekonomi" för en stund. Den brittiska ekonomin får nu betala priset för Thatchers kortsiktighet.

Tyvärr tycks alltfler länder söka kortsiktiga lösningar i frustrationen över att oljan blir dyrare och dyrare och den konventionella oljeproduktionen inte ökar. Skiffermardrömmen har bland annat spridit sig till Kina, Ryssland och på sistone även till Brasilien...

Läs Mejers inlägg och ni får följa med på en riktigt nervpirrande åktur. Vad sägs  om jordbävningar  i spåren av skifferutvinningen, internationella olje -och gasbolag som kraftigt minskar sina investeringar i skifferutvinningens förlovade land eller varför inte hur Wall Street blåst upp skifferutvinningen i USA så mycket att följderna kan få Lehman brother craschen 2008 att se ut som en våt dröm.

Så fram med popcornen, det är ju trots allt lillördag.

2013-08-17

Grant Williams: Centralbankernas juice är slut och världens tillväxtmotor saktar in

Aktiemarknaden i USA har nått nya historiska nivåer den senaste tiden och många, framförallt ekonomer och journalister förknippar detta med att tillväxten i framförallt USA är på väg tillbaka till tidigare nivåer. 

Samtidigt kan man exempelvis notera att amerikanska ekonomin inte har räddats mer än tillfälligt av att Federal Reserve fortsätter att trycka pengar och köpa sina egna skulder

Den 1 juli var det senaste exemplet, när de statligt subventionerade studentlånen i USA höll på att slå i taket genom att stiga från 3,4 % till 6,8 %. Stora studentprotester följde och både republikaner och demokrater tvingades nyligen till en nödlösning genom att tillfälligt koppla räntan på studentlånen till de finansiella marknaderna (någon som tycker de påminner om något litet land i Sydeuropa..) 

Räntorna på studentlånen ska nu tills vidare ligga på 3,9 % för studenter som studerar till en kandidatexamen, högre examen till 5,4 % och föräldrar till studenter kan låna till 6,4%. Tanken är dock att räntorna på studentlånen successivt ska höjas och inte längre subventioneras av staten "om ekonomin förbättras enligt förväntningarna"... 

Grant Williams som vi skrivit om tidigare, sammanfattade nyligen det ekonomiska läget i världen rätt bra när han intervjuades i ett radioprogram av Financial Sense.  

Grant Williams är investerare och rådgivare vid Vulpes Investment Management i Singapore och bland annat författare till ett populärt nyhetsbrev som heter ”Things That Make You go Hmmm…”.

Det är ingen nyhet att Kina varit världens viktigaste tillväxtmotor framförallt sedan finanskrisen bröt ut i USA 2007/2008. Men inte ens Kina tuffar på som tidigare. För även om ledningen i Mittens rike medvetet försökt minska sin ekonomiska tillväxt från över 10 % per år till de nu officiella 7,7 % pekar Grant Williams på att kineser och andra insatta i Kinas ekonomi snarare ser en faktisk tillväxt på cirka 5-5,5 %. 

Visst, säger Williams, övriga världens BNP värden ligger i genomsnitt på 0-1 % så 5,5 % kan tyckas riktigt bra men för att Kinas inhemska ekonomi ska gå bra för att inte säga för att Kina ska kunna dra resten av världens allt tyngre lass, räcker det inte på långa vägar.  

Det finns många tecken på Kinas motor tappar kraft ordentligt. Williams nämner exemplet Austalien, en av Kinas viktigaste handelspartner, framförallt för import av råvaror som kol. Australien skrev precis upp sitt handelsunderskott från 18 miljarder dollar till 30 miljarder dollar. Australiens ekonomi är starkt beroende av Kinas ekonomi och i takt med att glöden blir svagare i det stora landet norr om krokodilön (Australien), ser vi nu sannolikt bara början på effekterna av den halverade årliga tillväxten i Kina.   

Men detta ser vi inte avspegla sig på aktiemarknaderna som, precis alltid i början av en tidig inflationscykel mår bra och därmed ger en vilseledande bild över hur övriga ekonomin mår. Hur är detta möjligt kanske någon undrar, hur kan underliggande faktorer som växande arbetslöshet och stigande inflation inte synas i media eller hos de flesta ekonomiska analyser som fortfarande talar om en "återhämtning" i tillväxttermer som BNP och sysselsättningsgrad mm? 

Gå bara till en mataffär eller tanka bilen så får du se var den riktiga inflationen tagit vägen och då är den inte 2-3 % som officiellt siffror vill påskina utan 10-20 % eller mer. 
Williams pekar på ett av huvudproblemen. Världsekonomin är beroende av att centralbanker som Federal Reserve, Bank of Japan, ECB och Bank of England mfl fortsätter att trycka pengar för att tillfälligt skjuta på sina skulder genom att temporärt injicera ekonomin med pengar som inte har någon riktig täckning i ekonomin. 

Skulder förfaller dock alltid och måste betalas tillbaka på det ena eller andra sättet.    

Ett bra tecken på desperationen över en i praktiken obefintlig ekonomisk tillväxt i de flesta länder som Williams tar upp, är en kommentar från den nyligen tillträdde centralbankschefen för Bank of England, Mark Carney. Williams skriver: 

"Han kom ut och sa att räntan ska ligga kvar på noll till i praktiken 2016. Då ska man veta att ett sådant framtidslöfte har aldrig gjorts i Storbritannien tidigare. Han har alltså sagt att de ska hålla räntan till noll i tre år till och de har även kopplat räntenivå -cyklerna till arbetslösheten. Han säger att de måste få ner arbetslöshetssiffran från 7,8 % till 7 %. I samma andemening talar han dock om att Storbritannien nu uppvisar starka tillväxtsiffror, upp från 1,4 % till 1,7  och väntas stiga från 1,7 % till 2,5 % nästa år. Det är tydligt från dessa uttalanden att något inte stämmer här. 
1. 1.7 % är inte stark tillväxt  
2. Om du har stark tillväxt, varför ger du då löften om att räntan ska hållas kvar på noll i tre år framåt"

Vi kan bara hålla med Grant Williams som avslutar med att de (i detta fall Bank of England) målat in sig i ett hörn genom att fortsätta att ge löften om låga till obefintliga räntor trots att det inte längre ger någon ökad kraft till ekonomin. 

Vad vi nu ser är att minskad marginalavkastning på fortsatt/ökat tryckande av pengar och löften om låga räntor. För varje gång exempelvis Federal Reserve inlett en ny omgång av "kvantitativa lättnader" (tänk trycka pengar), har effekterna på ekonomin fått minskad effekt mot tidigare omgång. 

En minskad produktivitet och marginalavkastning i ekonomin hänger dock minst lika mycket i hop med det faktum att världens råoljeproduktion legat kvar på samma nivå sedan 2005 och att den nya olja som tillförts sedan dess är dyrare och tar längre tid att få i produktion. 

Fundera själva, trevlig lördag. 
Lite lördagshumor på temat i repris:


2013-08-15

Torsdagsmys: Hur bildas Olja?


UR-play sände nyligen en sevärd dokumentär bland annat om hur olja bildas...något som tål att tänka på och varför man med fog kan säga att denna fossila resurs är ändlig. Vårt första inlägg på denna blogg, för snart två åren sedan, handlade om vad som är ett stort oljefynd. Förstår man detta förstår man även att oljan inte "tar slut" abrubt men att minskad oljeproduktion på grund av det geologiska fenomenet Peak Oil sätter fysiska gränser för hur vi kan bygga vår framtida ekonomi, efter nuvarande modeller.

Vi måste tänka utanför boxen, ta ett nytt papper och vara kreativa.

Dess då snabbare vi ställer om vårt transportsystem, vår ekonomi till en först och främst lokalt och regionalt baserad verksamhet blir övergången från den fossila eran till den hållbara eran mindre utmanande. Den som går före skapar bättre förutsättningar både för sig själv och för andra genom att visa att det går...

Fundera själva och sätt igång, ett litet steg är ett stort steg som får ringar att sprida sig...2013-08-13

Elon Musks Hyperloop avslöjad

San Francisco-Los Angeles för 20 dollar på 20 minuter? Omöjligt?
Nej, tekniskt/fysiskt genomförbart och till ett betydligt lägre pris än den planerade höghastighetsbanan för minst 70 miljarder dollar för samma sträcka, enligt Elon Musk som nu avslöjat sin så kallade Hyperloop.

Varför satsa på en höghastighetsbana som går långsammare än de i Kina och Japan och kostar MER när man kan skapa ett helt nytt sätt att transportera människor med en Hyperloop? Detta har Elon Musk frågat sig länge.

Efter över ett års spekulationer i media och tidvis kryptiska beskrivningar av Elon Musk har VD:n och grundaren för SpaceX och Tesla motors nu lagt fram sina ritningar och idéer för hur ett detta femte sätt att tranportera sig skulle kunna fungera och se ut.

Mycket kommer skrivas om detta framöver och alla frågetecken är ännu inte utredda men
för att läsa vad Elon Musk sa under sin telefonkonferens där journalister, företagsledare och nyfikna forskare mm ringde in och frågade om detaljerna kan ni läsa via The Verge rapportering här.

Elon Musk har testat sina idé om Hyperloopen på ett tiotal ingenjörer på SpaceX och Tesla Motors och kommit fram till att det i allra högst går att bygga och faktiskt endast till 30 miljarder dollar för sträckan mellan San Francisco-Los Angeles, om tuberna även transporterar bilar, vilket de skulle kunna göra.

Vad är då Hyperloopen?? Det kan göras enkelt och komplicerat men det bästa är att ni själva läser vad Elon Musk skrivit i sin nu detaljerade rapport som ni kan ladda ner här.

Tanken att kunna färdas från New York till Peking på några timmar kan låta som en stora fantasi men Elon Musk tänker bygga en modell som bevisar att tekniken fungerar men först ska Musk prioritera att bygga upp Tesla Motors och SpaceX. ET3 som använder liknande idéer för ett helt nytt transportsystem och även de bygger på "open source"-spridning, har inlett samtal med Elon Musk.

Under telefonkonferensen bombarderades Musk med frågor och på frågan hur snabbt Hyperloopen skulle kunna sättas i verket svarade Musk:

"If it was my top priority, I could probably get it done in 1-2 years. But it's going to be pretty far from my top priority." In 3-4 years is more likely"

Men helst ser Musk att någon annan går före och gör en demobana eller liknande. 

Elon Musk syfte med Hyperloopen är, precis som Elons övriga företag (är även medgrundare till Solarcity) att snabba på omställningen till ett hållbart transportsystem och snabbast möjligt ta oss bort från nuvarande fossilberoende transportsystem (förutom SpaceX som i överskådlig tid kommer kräva fossilt bränsle för sina rymdraketer).  

Vi nöjer oss för tillfället med att visa några av Elons bilder över hur Hyperloopen skulle kunna se ut.
Tillägg se även videon nedan:

2013-08-12

I väntan på Hyperloopen

I väntan på att Elon Musk idag släpper sina ritningar på Hyperloopen kan ni läsa tidigare inlägg i ämnet nedan och kika på en video som påminner mycket om det Musk beskrivit med Hyperloopen men som vanligt med Musk är det inte lätt att veta:2013-08-08

Elbussar, Elbilar & många av Jules Vernes framtidsvisioner blir verklighet

I Dagens Nyheter kan vi idag läsa om eldrivna bussar i Sydkorea som inte behöver lagra energin i stora batterier utan åker på en 12 kilometer lång bana med kablar i marken som förser fordonen med el. Tekniken kallas Online Electric Vehicle (OLEV).

Tekniken är redan satt i trafik med två rullande bussar och beräknas expanderas till ytterligare 10 fordon till 2015.

Den stora nyheten framöver lär dock bli det faktum att Tesla Motors fortsätter att skaka om bilindustrin. Igår släpptes den andra kvartalsrapporten och slog alla förväntningar med råge. Bland annat förväntades det lilla amerikanska elbilsföretaget i Kalifornien leverera 4500 bilar under kvartalet men lyckades leverera 5150 bilar. Kvartalet redovisade helt mot förväntningarna en vinst på 20 cent per aktie, mot en väntad förlust på 20 cent per aktie. Aktien är upp nästan 300% bara i år.

Många menar förstås att den är väldigt övervärderad medan alltfler börjar inse att långsiktiga investerare prisar in företagets framtida framgångar och potential i aktien, tex kan Teslas fabrik vid full utbyggnad bygga 500.000 bilar per år och nyligen köpte företaget en 35 hektar stor testbana vid fabriken i Freemont, Kalifornien för att kunna testköra sina kommande modeller.

De första leveranserna av Teslas succébil Model S levereras till Europa denna vecka, varav de flesta (800 under detta år) kommer rulla ut på Norges vägar. Läs mer om nyheter kring elibilar och Tesla Motors på laddaelbilen.se. 

Det är dock intressant att när BMW:s  CEO Norbert Reithofer intervjuades vid lansering av  BMW:s nya elbil BMW 3i medgav han att BMW uppmuntrats av Tesla Motors framgångar. Detta är precis vad Teslas VD och medgrundare Elon Musk vill uppnå med företagets framgång, att bidra till  en total omställning av världens transporter, från fossildriven till eldriven. Dock inser Musk att elbilar inte är hållbart som masstransportmedel, istället vill han vi nyttjar hyperloopen eller liknande som han släpper ritningarna till på måndag.

För att ge en hint om hyperloopen och vad Elon Musk troligen fått idéen ifrån, tar vi ett citat från Jules Vernes enastående bok "Paris  in the Twentieth Century" som Johan läser just nu (är på engelska men de flesta förstår nog annars är det bara att nyttja google translate:

"A vector tube some twnety centimeters in diameter and two millimeters thick ran the entire length of the track between the two rails; it enclosed a soft-iron disc, which slid inside it under the action of several atmospheres of compressed air provided by the Catacomb Company of Paris. This disc, driven at high speed within the tube, like a bullet in its barrel, drew with it the first car of the train. But how was this car attached to the dicc inside the tube, since this disc would have no communication with the exterior? By electromagnetic force.                                                                                                                       
       In fact, the first car carried between its wheels magnets set on either side of the tube, as close as        possible without actually touching it. These magnets operated through the walls of the tube on the soft-iron disc, which sliding forward, drew the train after it, the compressed air being unable to esacpe through the   outleet.                                                                                                                                                     
       When a train was to stop, a station employee opened a valve, air escaped and the disc remained motionless. As soon as the valve was closed, the air pushed on, and the train resumed its immediately rapid progress.                                                                                                                                               
       Thus by means of a system a once so simple and so easy to maintain-no smoke, no steam, no collision, and the passengers´ freedom to ascend all the ramps-it seemed that these roadways must have existed once time immomorial." 

Minns att de flesta skrattade åt alla Jules Vernes "framtidsmaskiner" som han såg som en naturlig del av framtiden.  Med alltifrån fax, elhissar, ubåtar, supersnabba tåg, månfärder mm var Jules Verne 50 till 100 år före att integrera dessa i sina framtidsberättelser. Vi får väl se om alla som skrattar/motarbetar Elon Musk och hyperloopen mm idag, får äta sina hattar i graven eller se de flyga bort med vinden under sin livstid. Tiden får utvisa.

2013-08-05

Oljebarometern -5 augusti

Peak Oil måste läsas

Alan Duncan attacks EU oil price probe, Kiran Stacey & Ajay Makan , Financial Times 4 augusti 2013
Ekonomicirkusen

Real Estate Mini-Bubble Deflating May Be Economy’s Next Problem, Sy Harding, Financial Sense, 2 augusti 2013

The Great Eviction: The Landscape of Wall Street’s Creative Destruction, Laura Gottesdiener, resilience. org, 2 augusti 2013,

Global stocks, dollar up as central banks accommodativeNick Olivari, Reuters, 1 augusti 2013

Utvecklingen i Iran

Iranian President Is Sworn In and Presents a New Cabinet of Familiar Faces, Thomas Erdbrink, The New York Times, 4 augusti 2013 

Rohani Pledges Moderation as He Takes Iran Oath of Office, Ladane Nasseri, Bloomberg, 4 augusti 2013 


2013-08-02

Googlesökning: Tryckkokare, ryggsäckar och sallad= FBI knackar på dörren!

"Det var sammankopplingen av magiska proportioner som fick sex agenter i antiterrorstyrkan att knacka på min dörr på onsdag morgon. Lite visste vi att vår, vad som tycktes oskyldiga, om än nyfikna, googlesökning efter vissa saker skapade en perfekt terroristprofil. För någonstans där ute, var det någon som bevakade oss. Någon, vars jobb det är att lägga ihop pusselbitarna av det människor gör på Internet, höjde en röd flagga när de såg vår sökhistorik."

Så här inleds berättelsen av Michele Catalono, före detta musikskribent åt bland annat Forbes Magazine i USA. Det är en berättelse som först väcker skratt men som sedan snabbt för en till George Orwells 1984 och en framtida polisstat som knappast någon vill leva i men som tycks smyga sig på oss i tysthet, när vi inte protesterar.

Vi som har läst Statsvetenskap på Universitetet minns våra första kurser i politisk teori och demokrati. Professorn talar om vikten av att alltid stå upp för demokratin, att den är ett levande dokument som hela tiden måste försvaras i tider av förändring. Demokrati är ingen rättighet, det är något vi hela tiden måste försvara och ALDRIG ta för givet.

Ungefär i dessa tankar minns vi att vi sedan lämnade föreläsningssalen och sedan snabbt planerade för något viktigare -ett event till helgen eller kvällen som inte hade något med demokrati att göra eller kanske blev nyfikna på den där söta tjejen/killen som suttit längst bak i föreläsningssalen.

Efter 11 september attackerna i USA förändrades allt vad vi kallar demokrati världen över, inte bara i USA. För det som övervakas i USA, övervakas i andra länder och den politik som förs i USA färgar den som utvecklas i västvärlden. Under gymnasietiden, när 11 september attackerna ägde rum rådde stor förvirring kring händelsen. Men när det stod klart att USA snart skulle invadera Irak för att rikta fokus mot den gamle räven Saddam Hussein i brist på den egentliga hjärnan bakom attackerna på Wall Trade Center, väcktes kritik och ifrågasättande av USA:s åtgärder och politik för antiterrorbekämpning.

Snabbspolning tillbaka till universitet och skrivandet av en kandidatuppsats om Patriot Act.

Endast 44 dagar efter 11 september-attackerna godkändes den så kallade Patriot Act eller ”the
Uniting and Strengthening America By Providing Appropriate Tools Required To Intercept
and Obstruct Terrorism”av Förenta Staternas Kongress. Syftet var att motverka att liknande
attacker skulle ske igen och därför modernisera och förbättra lagstiftningen.

Patriot Act innebar bland annat möjlighet för telefonövervakning och datorövervakning av amerikanska medborgare och bland annat avlyssna och övervaka politiska organisationer.

Andra delar av Patriot Act gav amerikanska myndigheterna även tillgång till personlig information
såsom medicinska och finansiella handlingar, handlingar rörande den mentala hälsan och
studenthandlingar utan tydlig juridisk kontroll. FBI:s agenter gavs befogenhet att undersöka amerikanska
medborgare utan att sannolik misstanke om brott föreligger om man anser att det är av
betydelse för underrättelseverksamheten.

Patriot Act var från början ett till stor del tillfälligt laginstrument som skulle gälla fram till den
31 december 2005. I juli 2005 godkände dock Kongressen 14 av de 16 tillfälliga delarna av Patriot Act som blev till permanent lag. Sedan dess har Patriot Act utökats och tagit en mängd nya former i nya lagförslag.

Sättet på vilket Patriot Act drevs igenom är också omtvistat.  Endast en liten grupp av senatorer träffades bakom lykta dörrar den 12 oktober 2001 för att forma akten varefter den kort därpå presenterades för Representanthuset och Senaten. Flera menar att sannolikt väldigt få hann läsa Patriot Act och att den presenterades som om den redan var godkänd. 

(för källor, se Johans kandidatuppsats om Patriot Act som ni kan läsa här)

Men låt oss lämna Patrot Act. Poängen här att vi lätt glömmer att det som igår var ifrågasatt och chockerande åtgärder som vi lämnat över till staten för att "tillfälligt" kunna hantera nya svårhanterliga hot, nu har blivit en del av vardagen och utökats.

Efter bombattentaten vid Boston maratonloppet i april rådde undantagstillstånd i stora delar av staden och få, eller de som inte blev direkt berörda av FBI:s framfart tycktes bry sig. Den kritik som framkom försvann snabbt i den media-rapportering som framförallt handlade om profilerna av de misstänkta attentatsmännen och alla hemska bilder från attentatet och de drabbade.

Minns att NSA-skandalen och Snowdens avslöjanden först väckte vrede, rädsla och besvikelse hos många både i USA och resten av världen medan andra menade att detta var "ju inget nytt", det här "visste vi ju alla" och "det gör ju alla underrättelsetjänster". Samtidigt utmålas Snowden som en skurk eller som en person som "förstör festen" genom att försöka säga något viktigt när alla andra är för upptagna med att dansa vidare.

Läs Michele Catalanos artikel/berättelse och fundera på vilken framtid du har och vilket ansvar vi har som individer och medborgare för att demokratin inte bara ska bli några ord på ett papper. Om vi inte ens talar om problemen kan vi inte vänta oss att det ska ligga kvar under mattan hur länge som helst, en dag är det damm i hela rummet och vi tror att det alltid har varit så...