2013-11-28

Olja och Honung, fängelsebesök i Washington DC & hållbara vägar fråmåt

Dagens inlägg är ett boktips signerat Bill McKibben, en eldsjäl och författare som säkert väcker intresse hos er som kanske missat denna inspirationskälla. I videon nedan får ni en detaljerad presentation av denna beundransvärda man men det kan vara värt att nämna redan här att McKibbens första bok "End of Nature" från 1989 av många anses vara den första boken om klimathotet som skrivits för allmänheten.

För er som redan sett något av McKibbens många framträdanden eller läst någon av McKibbens många böcker kommer nog finna ett och ett annat både underhållande och informativt stoff genom att lyssna på när McKibben läser lite ur sin nysläppta bok "Oil and Honey" i videon nedan.

Bland annat får vi följa hur McKibben tillsammans med 100-talet andra i en protest mot Keystone-pipelinen utanför Vita Huset, samlas in och får uppleva 2 intressanta dagar i ett fängelse i Washington DC. McKibben drar viktiga lärdomar av denna upplevelse för framtida protester och handlingskraftiga förändringar. Lärdomar inför den omställning till en hållbar ekonomi som är oundviklig på en planet med ändliga resurser men som måste påskyndas för att anpassningen ska kunna ske utan ohanterbara kriser längre fram.

I boken gör McKibben även intressanta observationer och jämförelser mellan bisamhällen och människosamhället...något som särskilt väckte Johans uppmärksamhet och intresse som blivande biodlare.

När bina/naturen slår tillbaka blir människan förvånad och rädd, det är därför precis som i vårt förhållande med resten av naturen, bättre att eftersträva en balans mellan naturen och människan, annars blir det till slut naturen som helt sätter ner foten och vi står där som fån och undrade vad som hände.
 
Se gärna även McKibbens viktiga klimatarbete vid 350.org som han även är grundaren av.

2013-11-26

Nya sätt att finansiera hållbara projekt som håller för framtiden

Det finns en mängd sätt att stödja lokala initiativ som inte innebär att den lokala ekonomin förlorar hela sin glöd när finansiella bubblor spricker eller när nationalekonomin inte lyckas skapa tillräckligt med tillväxt på en ändlig planet.

Vill man skapa självbärande system på den lokala nivån, vare sig det gäller naturens ekosystem eller städer och mindre samhällen krävs det dock en energiförsörjning som inte är centraliserad till ett fåtal platser långtifrån den plats de ska användas. Det har därför blivit alltmer intressant med Off grid system som vi tidigare skrivit om.

När energiförsörjningen är säkrad lokalt gäller det dock att skapa en dynamisk ekonomi med transportmedel och en handel som inte är beroende av att externt kapital konstant flödar in i den lokala ekonomin. Pengar som inte kan öronmärkas lokalt, försvinner lätt bort från det samhälle det var tänkt att pengarna/investeringarna skulle göra nytta. Det har därför dykt upp många olika kompletterande valutor, Minutos från Tyskland är dock kanske det mest gångbara.    

I senaste numret av Om Omställning skrev Johan två artiklar. I ena artikeln "Litet är INTE litet Utan vackert och Hållbart" skrev Johan om några av de många lokala omställningsprojekt som pågår i Sverige just för att skapa mer självförsörjande lokala ekonomier.

I en läsvärd artikel av Chris Nelder för Smart Planet kan vi nu läsa om ett relativt nytt sätt att skapa finansiering för hållbara energiprojekt eller olika projekt som är hållbara ur ett klimat och resurs-perspektiv. Det handlar här om så kallade "Gröna Obligationer". Bakom initiativet står Londonbaseade non-profit organisationen Climate Bonds Intiative.

Climate Bonds Intiative definierar Gröna Obligationer som:
 "one for which the issuer declares that the proceeds will be applied (either by ring-fencing, direct project exposure or securitization) towards climate and/or environmental sustainability purposes."

Nelder pekar på att det ofta finns ett gap mellan stora investerare och de som bedriver olika typer hållbara projekt. Samtidigt finns det en globala obligationsmarknad med ofattbara 78 biljoner dollar  "i portföljen" som skulle kunna investeras klokt för framtiden. Allt fler investerare söker nya framtidsplaceringar och det finns en mängd projekt som är hållbara för framtiden som inte bygger på dagens ohållbara tillväxtmodeller som skulle kunna attrahera mycket kapital och resurser.

Problemet är att antingen är investerarna helt enkelt för stora som pensionsfonder och försäkringsbolag där placeringar görs i miljardklassen och där mindre projekt inte passar in i nuvarande affärsmodell. Detta då relativt låg avkastning under lång tid i jätteprojekt inte är vad som behövs för de flesta projekt inom hållbar utveckling, utan mindre kapital anpassade efter projektets ramar. För även om energiutveckling och nya mindre ekonomiska verksamheter som arbetar efter nya hållbara framtidsplaner kan vara långsiktigt lönsamma och därmed i högsta grad vara en bra investering har det oftast svårt att attrahera tillräckligt kapital för att komma igång. Dålig kunskap om mindre projekts potential och framförallt behovet av mindre kapital och inte miljardsatsningar gör att nödvändiga investeringar inte når dit de kan göra störst nytta.

Ibland kan det vara befogat med miljardsatsningar för storskaliga transportprojekt som järnvägsutbyggnad mellan storstäder men detta är sällan vad behoven är som störst och där pengarna ger största effekt (järnväg som inte redan är på plats är dessutom både ineffektivare och dyrare att bygga än podcarsystem som Folkbanan).

Bank of America Merryl Lynch and Citygroup har glädjande nog börjat undersöka hur Gröna Obligationer kan anpassas för användning satsningar/investeringar inom områden som hållbar energi, återvinning, markanvändning, skogsförvaltning, jordbruk, mångfald, "rena" transporter, energieffektivitet, rent vatten. Bank of America Merryl Lynch står tillsammans med bland annat svenska SEB och JP Morgan bakom en rapport om hur Gröna Obligationer kan utformas framöver.

Gröna obligationer är på inget sätt någon universallösning på en skuldkris/tillväxtkris som kräver att vi tänker om hur vi ser på ekonomi, energi och ekologi men är värt att undersöka som en dellösning för hur vi kan bygga hållbar ekonomi på riktigt. Läs Chris Nelders långa men läsvärda artikel och fundera själva.

2013-11-21

Obemannade flygfarkoster för övervakning nu godkända för amerikanskt luftrum

Det är har länge talats om möjligheten att använda obemannade flygfarkoster för civila ändamål inom i första hand USA för att sedan exportera tekniken för användning till andra länder. Det skämtas då och då om att vi snart ska kunna få vår pizza levererad med en obemannad farkost som "knackar på" med en fräsch pizza.

I en artikel i National Defense Magazine senaste nummer uppmärksammas vi nu på att amerikanska flygmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA) nu godkänt det första obemannade flygplanet för konventionell användning (myndighetsbruk till en början) i amerikanskt luftrum. Detta efter flera års tester och anpassningar av ett komplicerat regelverk för användning av obemannade flygfarkoster.

Det rör sig här om den obemannade farkosten eller i detta fallet mikroflygplanet "Nighthawk IV micro UAS" eller "Raven" som den normalt kallas som tidigare använts flitigt av den amerikanska militären i bland annat Irak.    

Raven kan flyga mellan 1-1,5 timmar på sina litium-batterier och kan bland annat utrustas med en mängd olika typer av kameror och sensorer såsom standard infraröd och elektrooptiska kameror som används för att spåra människor eller för att uppmäta strålning eller hälsofarliga kemikalier.

Till priset av 50. 000 dollar kan nu amerikanska myndigheter som polis, tull och främst olika typer av myndigheter inom bevakningen och hjälpinsatser, köpa in dessa farkoster. Även Universitet ska kunna ansöka om att få köpa Raven.

Raven tillverkas av företaget Applied Research Associates (ARP) som nu räknar med att myndigheter ska kunna beställa Raven inom 60 dagar från att beställaren meddelat flygmyndigheten (FAA) var man tänkt flyga farkosten...

På sikt är det tänkt att obemannade farkoster som Raven även ska kunna användas inom jordbruket och andra områden där kontroll av markområden och eventuella utsläpp och skador på miljön kan förekomma...pizza leverans senare?

President Obama har pressat på FAA att för att snabbt anpassa regelveket för obemannade flygande farkoster inom amerikanskt luftrum.

Det känns knappast särskilt rogivande med en massa miniflygplan eller minifarkoster hovrande över sitt huvud, alla med "välmenande" syften att hjälpa medborgarna...men är det verkligen mer övervakning vi behöver? Väger inte nackdelarna över fördelarna?

Oavsett går utveckling inom detta område snabbt, fundera vad ni tycker om det själva.

Nedan en video om hur snabbt utvecklingen går av obemannade flygplan för civilt bruk.Nedan en video där en amerikanskt överste men många års erfarenhet av obemannade farkoster går igenom hur amerikanska militären använder obemannade flygplan idag och hur de räknar med att de utvecklas fram till 2035.

2013-11-19

Oljebarometern - 19 November

Peak Oil måste läsas

China Shift Hopes to Diffuse Demographic Time BombGrowth Bias Busted, Dave Gardner, 18 November 2013

The Climate-PR Puzzle, Richard Heinberg, Resilience.org, 18 November 2013  

Water Shortages Could Dry Up Shale Gas Craze, Ken Silverstein, Forbes, 17 November 2013

Shale’s Effect on Oil Supply Is Forecast to Be BriefMatthew Wald, The New York Times, 12 November 2013

Ekonomicirkusen

Hyperinflation Edges Closer in VenezuelaSteve Hanke, Financial Sense, 18 November 2013

Is Oil-by-Rail Boom an Accident Waiting to Happen?, Jeff Rubin, Financial Sense, 15 November 2013

Sverige större ”bov” än Tyskland och Kina, Andreas Cervenka, SvD, 15 November 2013

Det nya Kina 

Why China wants to dominate Bitcoin, Stain Staineker, CNN Money, 18 November 2013

Iran needs to extend natural gas pipeline network, official says, UPI, 18 November 2013


Utvecklingen i Iran

Strains With Israel Over Iran Snarl U.S. Goals in MideastThe Wall Street Journal, 17 November 2013


Ny Teknik & Övrigt


Svenskt kraftverk lyckas få el ur lugna vatten, Ulla Kalrsson-Ottosson, Ny Teknik, 18 November 2013  

Skeldar bekämpar somaliska pirater, Håkan Abrahamson, 15 November 2013


2013-11-14

Före detta anställd vid FED: "Förlåt Amerika"

I måndags gick Andrew Huszar ut i en artikel i Wall Street Journal med titeln: "Andrew Huszar: Confessions of a Quantitative Easer" och bad om ursäkt till USA. Detta kommer från den tjänsteman som mellan 2009-10 var ansvarig för Federal Reserves program för köp av statsobligationer, till ett värde av 1,25 biljoner (nej inte miljarder) dollar.

Huszar är även före detta managing director vid Morgan Stanley och numera senior fellow vid Rutgers Business School.

Vad ber då Huszar ursäkt för? Första stycket i artikeln Wall Street Journal är ganska talande.

"Jag kan bara säga: Jag är ledsen USA. Som en före detta Federal Reserve tjänsteman, var jag ansvarig för genomförandet av Feds första del i det experimentet med obligtionsköp som kallas kvantitativa lättnader. Centralbanken fortsätter att få QE (kvantitativa lättnader) att framstå som ett verktyg för att hjälpa Main Street. Men jag har kommit att se programmet för vad det faktiskt är: Den största Wall Street bailout genom tiderna."

Många tänker säkert att det är lätt att vara efterklok men det är ändå positivt att Huszar säger som det är till skillnad mot så många andra "experter" och analytiker. Framförallt väger det tungt att Huszar faktiskt var direkt involverad redan i första omgången när kvantitativa lättnader skulle rädda den amerikanska ekonomin efter finanskrisen 2007-2008, dvs QE 1.

Igår intervjuades Andrew Huszar av amerikanska Bloomberg där mycket av det som behandlas i Wall Street artikeln diskuteras så vi rekommenderar läsaren lyssnar in där. Vad som är anmärkningsvärt är dock att Huszar i Bloomberg-intervjun avslöjar att Federal Reserve redan när man började implementera QE 1 såg att programmet för att köpa statsobligationer inte fungerade som avsett, ekonomin fick inte den boost man hade hoppats på.

Trots detta valde FED att fortsätta med QE 2, QE 3 och "Operation Twist" och det program som idag köper statsobligationer till ett värde av 85 miljarder dollar per månad för att hålla den amerikanska ekonomin rullande.

Hur resonerade FED egentligen, kunde man inte låta banker gå omkull eller fanns det inte tillräckligt med energi i den amerikanska ekonomin för att skapa tillväxt utan hjälp av historiskt ojämförbara mängder stimulanser? Vad säger det i så fall om systemets hållbarhet?  

I senaste numret av Om Omställning har Johan skrivit en bra sammanfattning av skuldkrisen och USA:s ohållbar sätt att trycka sin egna pengar för att hantera stigande skulder och hur detta bland annat hänger samman med dollarns tidigare koppling till.guldet.       

Se gärna Bloomberg-intervjun nedan och läs gärna tidigare inlägg om FED:s "stimulansprogram".

2013-11-13

MSB missar Sveriges största sårbarhet i sina scenarier men nu tar JTI tag i saken

Via bloggrannen Cornucopia (författaren Lars Wilderäng) uppmärksammas vi på en mycket intressant studie av JTI (Institutet för Jordbruks -och Miljöteknik). JTI har tittat på Sveriges oljeberoende kopplat till livsmedelsförsörjningen (de kallar det "fossilt energiberoende" men i Sveriges fall innebär detta i praktiken importerad olja i form av eldningsolja, diesel, bensin, flygfotogen, råolja och olika smörjmedel så det är olja det är frågan om).

Bakom studien står förutom JTI, även SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, ÅF Industry och Länsstyrelsen i Uppsala Län.

ATL, Lantbrukets Affärstidning rapporterade även om studien igår.

På JTI:s hemsida står det om studien bland annat:
"Studien bygger på tre scenarier där tillgången på fossilt bränsle minskar med 25, 50 eller 75 procent. Energikrisens längd är satt till 3-5 år, ett för kort perspektiv för att någon teknisk omställning ska hinna ske" (vår understrykning).

Vidare skriver JTI:

"Vid en minskning på 25 procent skulle vi klara oss ganska väl genom att genomföra effektiviseringar, men vid en halvering skulle vi snabbt hamna i en situation där vi inte kan tillgodose befolkningens behov av livsmedel".

Det är mycket glädjande att JTI och övriga bakom studien äntligen identifierat svensk ekonomis största sårbarhet,  beroendet av importerade oljeprodukter. Även om fokus för studien är Sveriges livsmedelsförsörjning behöver man bara använda sitt sunda förnuft för att inse att detta gäller även för övriga sektorer och näringar i Sverige.

Betänk bara att huvuddelen av den olja Sverige importerar går till våra transporter vars energianvändning till 92 % kommer från oljeprodukter (se Energimyndighetens siffror för 2011 & 2012). Av Sveriges transporter går sedan 93 % på väg i första hand i form av personbilar och lastbilar. Så förutom att livsmedelsförsörjningen är HELT beroende av att transporter på väg kommer fram är i praktiken hela den svenska ekonomin på samma sätt HELT beroende av att dessa lastbilar (och för persontrafiken -bilar) får tillräckligt med diesel och bensin för att rulla till sina destinationer.

Vad som kan hända vid endast korta avbrott i leveranserna av produkter såsom mediciner till vårdinrättningar fick vi smakprov på förra vintern när det under några dagar i början av december rådde snökaos i Stockholm. Detta kan ni läsa om i den artikel Johan skrev tillsammans med läkaren Lena Lokrantz för Moderna Läkare i februari där de tittade på svensk sjukvårds oljeberoende.  

Även om JTI-studien inte nämner Peak Oil eller det faktum att världens konventionella råoljeproduktion legat kvar på i princip samma nivå sedan 2005 är det ett klart fall framåt. I synnerhet då vi sedan tidigare konstaterat att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) varken gjort någon detaljgranskning av Sveriges livsmedelsförsörjning eller svensk ekonomis oljeberoende. 

Det är slående att när man gör en sökning på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap sida får man bara upp ett gammal dokument från 2007 som innehåller "Peak Oil" där det står:

"Samtidigt pågår en debatt där det hävdas att oljeproduktionen går igenom en topp just nu för att komma att avta i framtiden (”Peak Oil”)3" (se sida 39). Inget mer...

Vi noter dock att i MSB:s rapport Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld definierar MSB Samhällsviktig Verksamhet så här:

"En samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i
funktionen skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet eller samhällets grundläggande värden".

Skulle inte en minskad tillgång till Sveriges viktigaste energikälla för 93 % av landets transporter vara ett hot mot samhällsviktig verksamhet? Skärpning MSB, tummen upp JTI!

Det finns en mängd faktorer som kan leda till plötslig oljebrist varav Cornucopia helt riktigt nämner några högst möjliga sådana såsom minskad oljeimport från Ryssland, ett land som 2012 stod för 42 % av Sveriges oljeimport (se SPBI). Men "plötsligt" missförtås lätt.

Det kan givetvis ske oljeembargon likt de som skedde under 1970-talet där direkt fysisk brist på olja och färdiga bränslen drabbar Sverige och andra oljeimporterande länder. Mer sannolikt men på sikt lika skadligt är att vi inte minskar vårt oljeberoende tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt innan den globala råoljeproduktionen börjar minska och priset på den olja som den globala marknaden erbjuder är för högt för Sveriges plånbok.

Ett högt pris trollar inte fram billiga flytande bränslen eller magisk teknologi, något som många ekonomer tycks tro bara för att informationsteknologin och före det 100 års ökande oljeproduktion gjort att vi tappat vår koppling till naturen och ekonomins grundförutsättningar, tillgången till energi.

Så länge oljan är nödvändig för ekonomin står vi handfallna när dess pris går upp, därför vettigt att ställa om till en mindre men hållbarare ekonomi.

Fundera själva.    

Tillägg: Även Ny Teknik rapporterar om JTI-studien

2013-11-11

Yellen, FED och Frackingbubblan

I brist på tid på grund av bokskrivandet och andra tidskrävande projekt får detta inlägg bli ett tips signerat Financial Sense.

Lördagens (pod)radioshow på Financial Sense bjöd nämligen på en mycket lyssningsvärd diskussion mellan programvärden och grundaren av programmet, Jim Puplava och en av våra favoritanalytiker, Erik Townsend.

Under en hel timme diskuterade Puplava och Townsend bland annat vilka effekter den nyutnämnde amerikanske Federalbankschefen, Janet Yellen, kan få på USA:s ekonomi. Men av större intresse, särskilt långsiktigt, var diskussionerna om USA:s budgetunderskott och de högst övergående effekterna av USA:s energiboom på den amerikanska ekonomin, på grund av den ökade olje -och gas produktionen från skifferformationer just nu. Se tidigare inlägg för info om skifferhypen.

Ta er gärna tid och lyssna på programmet, det är väl värt det.

2013-11-08

Fredagsmys: En Quants avslöjande av Wall Streets framgångsrika recept

Vi har tidigare rapporterat om hur robothandeln tar över allt mer av världens börshandel. Bakom handeln och tekniken står dock skickliga fysiker och matematiker, de senare skapar avancerade algoritmer som möjliggör en handel där datorer kontrollerar börshandeln med vad som påminner om artificiell intelligens.

De enskilda programmerare och matematiker bakom dessa algoritmer kallas Quants och brukar beskrivas som genier. Men inte ens Quants har koll på vad som sker längre, utvecklingen går för snabbt och framförallt är det sällan någon kommunikation mellan olika Quants som är anställda av olika företag som inte gärna delar med sig av sina framgångsrecept/Quants. När någon Quant börjar ifrågasätta hur systemet fungerar blir de av med jobbet och det är ingen bra affär. Som Quant lockas man nämligen av löner i miljonklassen och en lång karriär så länge man skriver på tystnadskontrakt...

Tidigare har vi rekommenderat VPRO Backlights två dokumentärer "The Quants, The Alchemists of Wall Street" & "Money & Speed" om "Quantsen" som bidrog till finansbubblan 2008 och hur high frequency trading tagit världen med storm och bara vuxit sedan finanskrisen började...

Nu har VPRO  Backlight kommit med ännu en avslöjande och sevärd dokumentär "The Wall Street Code" som ni kan se i sin helhet nedan. Vad händer när en Quant sticker ut hakan mot Wall Street och förklarar för folk hur det faktiskt fungerar? Det är ju BAD BUSINESS för Wall Street!

Man bör fundera på hur hållbart det är att sammankoppla så komplicerade system när de som står bakom dessa knappt funderat eller förstått hur de fungerar eller snarare vilka konsekvenser det får när det havererar. För alla självbärande system är utom enskilda människors kontroll.

Se gärna dokumentären och fundera själva.

Trevlig Fredag!

2013-11-06

Oljebarometern 6 - November

Peak Oil måste läsas

Venezuela's government seizes US-owned oil rigsYahoo! News, Joshua Goodman, 1 November 2013

Oil Industry May Invoke Trade Law to Challenge Export Ban, Jim Snyder & Mark Drajem, Bloomberg, 6 November 2013

Concentrations of warming gases breaks record
Matt McGrath, BBC, 6 November 2013

Ekonomicirkusen

America, Saudi Arabia, and the Dollar, JR Nyquist, Financial Sense, 4 November 2013

Submarines, Aircraft, Surface Ships Will All Suffer If There Is No Federal Budget By January
Dan Parssons, National Defense Magazine, 6 November 2013

”Marknaden är död”, Andreas Cervenka, Svenska Dagbladet. 6 November 2013

Stockholm’s homeless now take credit cards, Janet Fang, Smartplanet, 4 November 2013

Det nya Kina 

How Much Gold Does China Buy?, Patrick Heller, Numismaster.com, 5 November 2013

Australia's mining boom over: report, UPI, 5 November 2013

Utvecklingen i Iran

Iran Oil-Export Capacity Slides 22% According to Ship SignalsRob Sheridan, Bloomberg, 5 November 2013 


Iranian Minister Says Nuclear Deal Is Possible This Week, Alissa Rubin, The New York Times, 5 November 2013

Ny Teknik & Övrigt

Justin Bachman, Bloomberg Businessweek, 4 November 2013

FN rustar för rymdhot, Håkan Abrahamson, Ny Teknik, 4 November 2013 

Max Nisen, Business Insider, 5 November 2013 

2013-11-03

Cykeln kör om bilen, åtminstone i Europa

Försäljningen av cyklar i samtliga av EU:s 27 länder (med undantag för Belgien och Luxemburg) går nu bättre än försäljningen av bilar. Detta är givetvis positiva nyheter då det bidrar till ett minskat oljeberoende och minskade utsläpp av växthusgaser. Det är samtidigt symptomatiskt på en ekonomi som går betydligt sämre, där människor håller i plånboken för att hanka sig fram.

Bilen är för många ett nödvändigt ont i brist på fungerande eller obefintliga kommunikationer men det är även den största kostnaden efter bostaden för ett hushåll. Allt fler människor, framförallt den yngre generationen som nu står inför valet att skaffa körkort och bil väljer istället att spara tid och pengar genom att inte göra ett bilköp. Istället blir det allt vanligare att man köper en bra cykel.

Kanske har även bilen förlorat lite av den status den håller bland äldre generationer. För yngre generationer är det snarare hippt att sitta på tåget och ständigt vara uppkopplad mot sociala medier än att sitta i en bilkö och dundra fram på motorvägen. Prio ett är ofta att inte inte tappa social mark.

Bilen ska ju även skötas om och även det kräver mycket tid och resurser som ungdomar som inte har bil kan lägga på andra aktiviteter.

NPR har i en intressant artikel jämfört köpet av cyklar vs bilar i EU 27. Tyskland, Storbritannien och Frankrike toppar i antalet sålda cyklar totalt 2012, där samtidigt betydligt färre bilar såldes samma år i jämförelse. I Italien var 2012 det första året sedan andra världskriget som det såldes fler cyklar än antal bilar i landet.

Sverige hamnar på 7:e plats i antalet sålda cyklar och på 8:e plats när det gäller genomsnittliga priset för en cykel i EU 27, se statistik här.

Men naturligtvis är det plånboken som fortfarande styr i huvudsak vilket reflekteras i statistiken över de topp tre -länder som köpte flest cyklar kontra bilar, i relativa termer. Här ligger nämligen Litauen, Grekland och Rumänien i topp. I Grekland till exempel, såldes endast 58 000 bilar 2012 medan det såldes 320 000 cyklar! Knappast förvånande.

Vi måste dock understryka att när vi i Europa kör mindre bil, kör fler bil i Kina. 

Vi vill dock med detta inlägg passa på att uppmärksamma den positiva cykeltrenden och tipsa om dokumentärfilmaren Fredrik Gerttens senaste filmprojekt som heter just "Bikes vs Cars".  Fredrik Gertten är tidigare känd för sina filmer "Bananas" och "Big Boys Banans". Bananas-filmen fick stor internationell uppmärksamhet när den avslöjade hur arbetarna vid de stora bananplantagen blev sjuka av den stora mängd besprutningsmedel som använd(e?)s. Bananbolaget Dole stämde det svenska filmbolaget bakom filmen för förtal...     

Kika gärna på trailern av Gerttens kommande film nedan som verkar lovande. För mer info om Gertten och filmen lyssna på Sveriges Radios intervju här.2013-11-01

Nytt nummer av OM Omställning nu ute!

Nr 2 av den nystartade tidningen Om Omställning är nu ute och finns att köpa här.

Som många läsare av denna blogg säkert känner till vid det här laget skriver Johan artiklar för den nya Omställningstidningen på teman som Peak Oil, energi, ekonomi och frågor kring hållbarhet. I detta nummer har Johan skrivit två artiklar. I den ena artikeln "LOKALT ÄR INTE LITET men vackert och hållbart" skriver Johan om vad människor i Sverige redan gör idag för att minska sitt oljeberoende och hur de bygger hållbara lokala verksamheter som inte är lika sårbara för världsekonomins cykler och finansiella korthus som dallrar.

I den andra artikel "När skulden kommer ifatt oss" tittar Johan närmare på skuldkrisen i USA. Hur pengar/skulder skapas och hur det hänger ihop med dollarns koppling till guldet.

Läs gärna provnumret av Om Omställning som är gratis, där Johan skrev artikeln "Peak Oil- De lågt hängande frukterna är plcokade". I artikeln förklaras bland vad Peak Oil är och hur det hänger ihop med tillväxten i världsekonomin. I första numret av OM, skrev Johan om Sveriges oljeberoende och sårbarhet för Peak Oil.


Trevlig fredag!