2012-10-29

IMF ute med ytterligare en rapport om Peak Oil!

Via Andreas Larsson som bl.a skrivit en utmärkt artikel om Peak Oil för Newsmill tidigare i år och är aktiv i Omställning Gästrikland , får vi veta att IMF precis släppt ännu en rapport om Peak Oil.

Vi har tidigare skrivit om IMF:s första rapport om Peak Oil  som kom ut i maj och som senare presenterades av forskningsledaren och ekonomen Michael Kumhof. Även denna gång är det Michael Kumhof som ligger bakom rapporten, nu tillsammans med  Dirk Muir. Michael Kumhof har många järn i elden och var även en av huvudpersonerna bakom en annan mycket läsvärd IMF-rapport (kom ut i augusti) om skuldfria pengar som ni kan läsa om här.  

I IMF:s senaste rapport "Oil and the World Economy: Some Possible Futures" utgår man från en modell utvecklad och ofta använd av IMF för att göra analyser som kan användas i olika policy-rekomendationer och för att ge olika scenarier. Modellen kallas Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF).   

Syftet med rapporten var analysera effekterna på världsekonomin av en fortsatt nedgång i tillväxten av oljeproduktionen i världen.

Utifrån modellen kommer IMF fram till 5 olika möjliga scenarier, nedan en mycket kort sammanfattning:

  • 1. Oljeproduktionen minskar först för att sedan återgå till tidigare nivåer av produktionsökning.
Detta är basscenariot där tillväxttakten i oljeproduktionen minskar med 1 procentenhet per år för at sedan återgå till tidigare produktionsnivåer. Oljepriset skulle omdelbart stiga med 60 procent men under en 10-20 års period skulle oljepriset stiga med 100-200%. Brist på olja skulle uppstå och rikedomar skulle föras över från oljeimportörerna till oljeexportörerna.  Tillväxten skulle hämmas för framförallt oljeimportörer.

  • 2. Världen anpassar sig de närmaste åren med alternativ till oljan
Nedgången i oljeproduktion ersätts av mer användning av naturgas och elektrifiering på kort sikt vilket dämpar de allvarliga effekterna på ekonomin när oljeproduktionen minskar. Gasbilar, elbilar och även tekniker för omvandling av kol och gas till flytande bränsle införs
  • 3. Oljeproduktionen ökar men oljepriset stiger och alternativ hinner inte byggas tillräcklig snabbt. 
 Biltillverkare, oljeberoende industrier, turism ja även banker som drabbas av många stora företags kollapser tvingar tillbaka den ekonomiska tillväxten, framförallt USA och Europa går på pumpen.
  • 4. Olja större inverkan på ekonomin än vad ekonomer räknat med
Olja utgör bara 3,5 procent av USAs ekonomi och därför anser många ekonomer att det inte är en viktig råvara. Författarna pekar på att ekonomerna underskattat oljans betydelse för den moderna ekonomin. Om det stämmer att olja är viktigare än många ekonomer hävdar innebär det ett ännu hårdare slag mot ekonomin än i scenario 3.
  • 5. Oljeproduktionen börjar minska kraftigt
I detta scenario beräknar IMF att oljepriset ökar med 800 procent under de närmaste 20 åren. Detta slår hårt mot tillväxten, speciellt om det även visar sig att scenario 4 gäller. Påverkan på BNP kan vara så stor att IMFs modeller inte räcker till för att visa detta.

IMF:s understyker att dessa scenarier inte inkluderar möjligheten att några oljeexportörer kan välja att minska sin export av olja. Detta för att värna om den egna ekonomin/konsumtionen av olja tex med olika subventioner eller liknande för att hålla tillbaka politisk/ekonomisk oro i landet.

Oavsett vilket scenario som kommer närmast verkligheten, eller om det blir en kombination av dessa poängterar IMF hur beroende av oljan vi är och hur sårbar världsekonomin är även för små förändringar av oljeproduktionen/oljepriset.

Läs gärna den djupgående IMF-rapporten för att bilda er en egen uppfattning.


Tack till Andreas Larsson för hjälp med sammanfattningen av IMF-rapporten.

2012-10-27

Rapport 1 från ASPO-USAs webinar: Transporters Oljeberoende

I torsdags deltog vi i ännu ett utmärkt webinar anordnat av ASPO-USA. Denna gång var temat:

"Transportation in an Oil-Constrained World" (eller "transporter i en värld där det råder oljebrist").

Webinaret inleddes med två presentationer, varefter en lång diskussion följde med de många deltagarna från många av världens hörn. Första presentation gavs av Richard Gilbert, bl.a. författare till 14 böcker främst om energi och just nu självständig energikonsult. Gilbert har tidigare jobbat många år för Paris-baserade OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) och även för IEA (International Energy Agency). Gilbert senaste bok heter intressant nog "TRANSPORT REVOLUTIONS: Moving People and Freight Without Oil”. 

Vi kommer dock återkomma till Richard Gilberts presentation i del 2 av detta inlägg nästa vecka.

Talare nr 2 var Dr. Charles Schlumberger som vi skrivit om åtskilligt om på denna blogg och dennes presentation är fokus för dagens inlägg. Schlumberger är ledande flygtransportchef för Världsbanken och mycket införstådd i Peak Oil -problematiken. Schlumberger har bland annat talat vid ASPO-USA:s energikonferenser i Washington DC 2010 och 2011, vid båda tillfällena för att ge en bild av hur flygplansindustrin ser på framtiden och vad han själv ser för problem med denna framtidsbild när den kopplas till Peak Oil.

Schlumberger talar för övrigt utmärkt svenska, då Schlumbergers mor är svensk medan hans far är schweizare och Johan (en av undertecknade bloggare) har fått tillfälle att tala med Schlumberger under sitt deltagande i dessa fantastiska energikonferenser

Schlumberger är stationerad vid Världsbankens kontor i Washington DC (men bor annars i Schweiz) och inledde sin presentation med att berätta att IEA i måndags höll en mycket intressant presentation i Washington där Schlumberger var närvarande. Se graf nedan.

IEA: Irak ska stå för 45% av världens oljetillväxt till 2035!

(Vi har tillåtelse av Schlumberger att använda graferna på bloggen)

Schlumberger berättade att i presentationen av IEA:s chefsekonom Fatih Birol var det tydligt att Birol visade en stor osäkerhet i sitt sätt att tala och presentera siffrorna som Schlumberger inte noterat på samma sätt tidigare. Schlumberger underströk att han lyssnat och talat med Birol vid flertalet tillfällen tidigare men känslan var att Birol inte själv trodde på IEA:s högst anmärkningsvärda nya siffror för framtida oljaproduktion mm. 

IEA menar alltså att mellan 2011-2035 ska världens oljeproduktion framförallt komma från ett ensamt litet land: Irak. Alla övriga OPEC-medlemmar med Saudiarabien i spetsen skramlar alltså bara ihop 42% och icke OPEC medlemmar som USA, Kanada, Brasilien osv står för en droppe i havet med 12% av världens oljetillväxt fram till 2035. Varför är detta så anmärkningsvärt då? 

Iraks oljeinvesteringar nu och vad som krävs för att IEA:s siffror ska realiseras


Iraks årliga energi-invsteringar måste flerdubblas de närmaste åren för att oljeproduktionen ska kunna öka i den takt som IEA prognostiserar, det gäller såväl infrastruktur som investeringar i naturgas och elförsörjningens utbyggnad. Tycka vad man vill men att nästan hälften av världens oljetillväxt ska komma från ett land känns inte särskilt betryggande utan snarare mycket talande för att även IEA:s "magiska oljekort" nu avspeglar det faktum att den globala råoljeproduktionen legat still sedan 2005

Vad tror flygindustrin då? "Business as usual"!

Schlumbergers presentation är hans privata ståndpunkter och tankar, flygindustrin själv räknar dock med att mellan 2010-2030 kommer: världsekonomin ha en årlig tillväxt på 3,3% (mätt i global BNP), att antal  flygresenärer ska öka med 4,2%, flygtrafiken öka med 5,1% och flygfrakten öka med 5,6%! Flyget ska alltså svischa på nära dubbelt så snabbt som världsekonomin! Givetvis, understryker Schlumberger, förutsätter flygindustrin då ingen recession/Peak Oil. 

Krympande ekonomi, krympande flygindustri och minskat flygresande
 Som grafen ovan visar följer flygresandet/flygindustrins avkastning världens BNP-utveckling/tillväxt klart och tydligt. Med minskad oljeproduktion stiger bränslekostnaderna och med en krympande ekonomi håller människor i plånboken/har inte råd att resa som idag när flygresandet är extremt billigt! Se graf nedan:

Resande då & nu

1945 kostade en flygresa London-Sydney 94 350 amerikanska dollar eller då motsvarande 130 veckolöner. Samma resa 2009 kostade 1450 amerikanska dollar eller 2 veckolöner (faktum är att 2012 kan du få denna resa för runt 1000 amerikanska dollar!). Detta måste naturligtvis ändras tillbaka till tidigare högre priser särskilt när man betänker att flygbränslet redan nu står för över 35% av flygbolagens kostnader. Lägger man dessutom till ökade miljökostnader, ökade underhållskostnader osv ser det inte ljust ut för flygbranschen.

Bränslekostnader VS Personalkostnader
Som grafen ovan visar övergår alltså bränslekostnaderna till och med arbets/personalkostnaderna. Schlumberger berättade att en hög chef inom ett flygbolag ungefär sagt att: 50% är bränslekostnader, 25% fasta personalkostnader vilka jag inte kan påverka, de övriga 25 procenten är vad jag har att röra mig med, det är hopplöst.

 När flygbolagen tvingas krympa/nationaliseras

Sista steget i de tre faser av utveckling Schlumberger tror effekten av Peak Oil kan få på flygindustrin, är förstatligande. Flygindustrin fortsätter att verka som en strategiskt viktig del av statens verksamhet, en av nöden existerande del för kommunikation stater emellan och en del av kommunikationen för de största och viktigaste företagen. Vi övriga resenärer får finna oss i att resa med tåg för de långa resorna.

För att understryka hur allvarligt Schlumberger ser på Peak Oil och i allra högsta grad tror att dessa tre steg kommer bli en realitet (under nuvarande utveckling): Efter ett tal Schlumberger höll under ASPO-USA:s konferens 2010 gick en kvinna fram till Schlumberger och Johan hörde henne känslomässigt säga "Jag utbildar mig just nu till pilot men du har precis visat att jag inte någon framtid". Schlumberger svarade att "om du vill ha mitt ärliga svar så skulle jag uppmuntra dig att söka dig till ett annat yrke, ja. Konkurrensen för piloter inom flyget kommer bli extrem där det inte finns mycket utrymme att göra karriär."  

Fundera själva!

Del 2 av detta inlägg kommer någon gång nästa vecka, fortsatt trevlig helg!

Se gärna även tidigare inlägg från ASPO-USA:s webinar -serie:


2012-10-26

Tror du på guld är du galen om du äger guldbolag!

Hugh Hendry är lika underhållande som alltid när han intervjuas under årets The Buttonwood Gathering för The Economist. Även fast det talas om allvarliga spörsmål har man svårt att böja sig för skratt när denna yviga skotte tar till orda och går lös under 22 min.

Att äga guld
 "I am long gold and I am short gold mining equities. There is no rationale for owning gold mining equities. It is as close as you get to insanity. The risk premium goes up when the gold price goes up. Societies are more envious of your gold at $3000 than at $300. And there is no valuation argument that protects you against the risk of confiscation. And if you are bullish gold why don’t you buy gold ETFs, gold futures or gold bullion.”
Om Kina
“Like Germany, they have been an operationally leveraged economy, but unlike Germany, have now adopted financial leverage- the sovereign financing of these unproductive investments, so now they have double jeopardy, and if we don’t have a sustained economic recovery I am very fearful of the events that may befall the Chinese.”

Inflation?
$3 trillion in Fed monetization has not unleashed inflation. Yet. What would? It would be “another trillion number” which would come when the central bankers no longer fear that their legacy would be of those ushering in Weimar 2, which means an opportunity cost of even greater catastrophe. "Society is saying we need the most profound Lehman times X in order to allow the central banks to cross my Rubicon, to be revolutionary, and they can be only revolutionary when they have given up hope.” In other words things have to get so bad, deflation has to be such a threat, that everyone goes thermonuclear on their CTRL-P buttons. 
Efter Hendry tar en paneldiskussion vid där Kina avhandlas, för att efter 55 minuter efterföljas av en intervju med David Einhorn. Mannen som mest är känd för att han drog ned byxorna på Lehman Brothers våren 2008.

Einhorn som är en tämligen lågmäld person jämfört med med Hendry, anser att monetär policy med låga räntor i längden blir kontraproduktivt. Därför att låg avkastning på sparat kapital tenderar att leda till att människor sparar allt mer istället för att spendera.

Helt i motsatt till vad förespråkare av lågräntepolitik förordar.
Något som Jim Chanos även nyligen poängterat. Är denna teori måhända trendig konsensus hos hedgefond gurus?

Rimligen finns det kanske en gräns för hur mycket en individ är villig att sätta sig i skuld, om inte mentalt.

Se gärna även tidigare inlägg om guld 

Tack till Zerohedge för transkribering och uppslag.

2012-10-23

Uppsnappat i etern- 23 Oktober

Naturresurser ej till salu i Kanada
Kanadensiska staten säger nej till Petronas bud på gasfirman Progress. Inför en tidsfrist vid midnatt meddelade industriministern klockan 23.57 i fredags att budet på 5,2 miljarder dollar avvisas(ft.com).
BHP Billiton stoppades även från att köpa konstgödselproducenten Potash Corp för 36 miljarder dollar hösten 2010. Återstår att se hur det går för kinesiska CNOOC:s tänkta köp av olje- och gasbolaget Nexen, värt 15,1 miljarder dollar. Budskapet varför de två tidigare affärerna stoppades är glasklart, Kanada vill inte sälja ut stora bolag av strategisk betydelse till utländska intressen.

Canada blocks Petronas bid for Progress, ft.com, 21 Oct 2012
Canada says no to BHP Billiton, FT Alphaville, 3 Nov 2010
Canada's New Democrats Oppose Cnooc-Nexen Deal, Wsj.com, 4 Oct 2012

Råvaror

Gas Bubble Leaking, About to Burst, Energybulletin, Richard Heinberg, 22 Oct 2012

In a Natural Gas Glut, Big Winners and Losers, NYTimes.com Clifford Krauss, Eric Lipton, 20 Oct 2012

Oil production costs in Goldman’s “flatter” world, FT Alphaville, Masa Serdarevi, 19 Oct 2012

Oil bull Goldman sees end to rising prices, Dmitry Zhdannikov and Claire Milhench, Reuters, 18 Oct 2012

EA: Oil market well-supplied, stock release only if serious disruption, Reuters, 22 Oct 2012

India needs to go for underground mining of coal before it is too late, Coalguru.com, 22 Oct 2012


Energi
Innovation could halve cost of UK wave power, Business Green, 18 Oct 2012

Aramco Draws on Export Finance as Bank Loans Wither: Arab Credit,Wael Mahdi, Bloomberg, 18 Oct 2012

TransCanada shuts Keystone oil line to inspect pipe, Reuters, 18 Oct 2012

EU calls time on first-generation biofuels, EurActiv, 18 Oct 2012

EU Commission weakens biofuel rule changes: draft Charlie Dunmore, Reuters, 16 Oct 2012

Global marine fuel demand unlikely to recover until 2014, Lee Yen Nee and Jessica Jaganathan, Reuters, 17 Oct 2012 

Shale gas not at odds with climate targets-report Karolin Schaps, Reuters, 17 Oct 2012

Obama and Romney take up gas prices and energy policy during second debate Suzanne Goldenberg, The Guardian, 17 Oct 2012

Norway to double carbon tax on oil industry Severin Carrell, The Guardian, 11 Oct 2012


Glut of Solar Panels Poses a New Threat to China, NYTimes.com, Keith Bradsher, 4 Oct 2012


Ekonomi
IMF's epic plan to conjure away debt and dethrone bankers, Ambrose Evans-Pritchard, The Telegraph, 21 Oct 2012.

Samma IMF rapport om skuldfria pengar i tidigare inlägg på bloggen. 

Presidential decisions and the price of gasoline, Econbrowser, James Hamilton, 17 Oct 2012

Beijing neutralizes Romney's tough anti-China rhetoric by strengtheneing the yuan, Sober Look, 18 Oct 2012

China’s potentially tepid money outflows,FT Alphaville, David Keohane, 22 Oct 2012

Breakeven för top 360 oljeprojekt av Goldman Sachs


Dax för QE3 via Sober Look

2012-10-19

Komplexiteten ökar men inte tillgången på billig energi

Via bloggrannen Vidsynt uppmärksammas vi på en skrämmande video om hur snabbt utvecklingen mot civila drönare nu går i USA. Redan 2015 ska lagstiftning för drönare i amerikanskt luftrum vara klart. Man ska dock inte låta sig fascineras av teknologin utan att först fråga sig vilket behov den har att tjäna och i vems intressen.

Polisen tycks glädjas åt lättare övervakning med hjälp av drönare hovrandes och filmandes över en potentiell "bad guy", militären åt färre förlorade soldater och piloter i fält, regeringen (?) åt övervakning av sina invånare.... Det är dock inte på detta sätt drönarna kommer marknadsföras, givetvis. Nej drönarna ska ju kunna rädda liv vid bränder, övervaka pipelines, se till att ungarna är hemma ja möjligheterna tycks oändliga.

Drönarna framställs som den nya tekniska revolutionen som kommer föra mänskligheten in i drömmarnas värld, "the sky´s NOT the limit"!

Men med ökad komplexitet=ökat behov av billig energi , dvs även om datateknologin hela tiden tycks växa exponentiellt i fråga om kapacitet i datachip, lagring osv ska vi inte ta för givet att detta fortsätter.

Utan billig olja kan vi inte tillverka kopiösa mängder av prylar, vare sig robotar eller Iphones eller datachips. Visst kan drönarna drivas på el men de ska fortfarande sättas ihop, transporteras och alla komponenter tillverkas...

Förvisso kan drönare ersätta alltfler bränsletörstiga flygfarkoster som helikoptrar när det gäller övervakning och även utföra militära uppdrag som nu sker med bränsledrivna farkoster men att vi inom endast några år skulle ha hundratusentals drönare ovanför våra huvuden känns varken önskvärt eller sannolikt. Fundera dock själva.


"Rise of the Machines" inte detsamma som "Energy Revolution"

2012-10-17

Elbilens hämnd, supermiljöbilspremien en framgång

Ibland är det lustigt hur media kan vända kappan efter vinden eller snarare som i detta fall stoppa in kappan i garderoben trots att alla indikatorer tyder på att en storm är på väg, i detta fall en elektrisk storm.

Vi har tidigare skrivit om att regeringens så kallade supermiljöbilspremie inte på något sätt kan tolkas som en flopp, när den inte ens annonserats ut ordentligt på Transportstyrelsens hemsida så folk kunde bli medvetna om dess existens och hur den rent praktiskt kunde erhållas vid köp av en elbil (vid tidpunkten då media framställde satsningen som en flopp för några månader sedan).

Nu visar det sig (föga förvånande) att pengarna som skulle räcka till 500 elbilar för supermiljöbilspremien för detta år (2012) snart är slut. Detta bör säga ganska mycket om vart vi är på väg och att alltfler svenskar kan tänka sig att köra en elbil.  500 elbilar är en droppe i havet, javisst men att svenskarna trots elbilens dåliga eller obefintliga reklam kontra bensin/diesel+hybrid –bilens fullständiga dominans, regeringens extremt dåliga marknadsföring av supermiljöbilspremien och Sveriges obefintliga infrastruktur för elbilen i form av snabbladdstationer eller incitament som Norge där det storsatsas för att få konsumenter att inse fördelarna och möjligheterna med en elbil ja allt detta till trots är alltså trenden ändå att elbilen lockar alltfler svenskar.

Dagens Industri citerar Lena Ek:
 ”Det tar alltid lite tid innan ett regelverk blivi känt. Vissa räknade ut satsningen, men de nya siffrorna visar att det var riktig”. Knack knack, är det någon hemma!? Nej inte väntade man på implementeringen av ett regelverk, snarare drar tankarna till en väntan på Volvo…och vadå ”vissa räknade ut satsningen”-snart sagt hela media -Sverige drog åt samma håll! 

Den som inte känner till historien kanske tror att oljebilen vann över elbilen, järnvägen och spårvagnarna i ett "fair game" där oljebilen (bränslemotorn) vann i fråga om ekonomi, energieffektivitet och ja stil. Sanningen är så långt från denna beskrivning som man kan komma och i brist av tid utvecklar vi inte detta mer än att understryka att när särintressen som sitter på ett framgångskoncept (bränslemotorn) och har tillgång till vad som tycktes (30-talet och framåt) vara oändliga mängder billig olja, ja när dessa får styra och detta får pågå i över 80 år ja då kan det knappast väntas att en återelektrifiering av transportnätet ska ske över en natt eller utan motstånd!

Peak Oil "löses" tyvärr inte av elbilen, massiv utbyggnad av järnvägsnätet eller olika elektriska färdmedel som bara kan ersätta delar av oljeflottan idag men de kan helt klart dämpa landningen ja eller göra omställningen från en globalt producerande fossilbränsleekonomi till en lokalt och regionalt producerande hållbar ekonomi, klart lättare. Olika länder och regioner har olika förutsättningar för eltransportnät så att säga att det fungerar/ej fungerar på en plats betyder inte att det kommer fungera/ej fungera överallt.

Den som funderar på att köpa en ny bil (oavsett behov eller skäl) bör fundera på att göra en livstidskalkyl över kostnaderna kopplade till fordonet och där lägga in som tyngsta post: drivmedelskostnaden. Oljepriset kommer bara att fortsätta att stiga och därmed  bensin/dieselpriserna och smärtan vid pumpen. Bensinpriset är idag runt 15kr/litern i Sverige, vad tror ni det ligger om 5 år? 10år? Vad kostar en elbil i laddning och underhåll under dess livslängd? Kanske är inte en elbil så dyr när allt kommer omkring? Man bör åtminstone fundera i dessa banor innan man avfärdar en elbil som kanske kostar 100-150 tusen mer i inköpskostnad idag än "motsvarande" bensin/diesel/hybrid-bil.   

Ibland undrar man om inte en liten John D. Rockefeller sitter vid varje redaktion, bilfirma och regeringskansli och trycker och drar i några magiska trådar som skickligt utmanövrerar alla seriösa konkurrensförsök av transportmedel som inte drivs av olja…frågan blir osökt om elbilen är en flopp eller en propp i oljeindustrins öga...vi lutar åt det senare!

2012-10-15

Post Peak Oil Simulering i Sverige: 2016-2027

Steven Hinton från Omställning Sverige har precis publicerat en MYCKET läsvärd artikel på Energy Bulletin om den nyligen avslutade Post Peak Oil simuleringen i Änggärdets ekoby i Södermanland.

Se även SvT -rapportering från Simuleringen/Peak Oil rollspelet.

Vi har mycket att stå i just nu men läs artikeln, där står allt ni behöver veta och fundera själva!

Hur de rika blir rikare trots krisen

Nedan en rolig men nyttig video om dagens ekonomiska spektakel. Hur Wall Street och miljardärer som Warren Buffet tacksamt tar emot pengarna som matas ut ur Bernankes fantastiska bankomat (Federal Reserve) medan alltfler amerikaner får gå utan jobb och leva på matkuponger eller fantastiskt nog håller arbetslösheten nere genom att studera och ta höga studielån (vilket är bra för tillväxten/BNP).


I övrigt kan man gärna i samma veva läsa en utmärkt artikel på samma tema av D Sherman Okst på Financial Sense "A Wild Game-White Winged Doves and Economics".

I övrigt noterar vi, som säkert många läsare även gjort, att österrikaren Felix Baumgartner nu lyckats slå världsrekordet i fritt fall eller fridykning i luften och hoppat över 35.5 km från ballong, ja vi lever sannerligen i en galen värld...mer info se länk här

2012-10-13

Är Peak Oil trendigt?

I en kommentar tidigare på bloggen skriver Martin Saar (Ordförande för ASPO Sverige) att en journalist kommenterat att "Peak Oil blivit trendigt" i samband med en intervju. Det får en ju så klart att bli lite nyfiken om förståelsen och framförallt omnämnandet av begreppet ökat. Cornucopia gjorde en liten trendspaning för snart två år sedan med Google Trender så vi tyckte det var dags för en uppföljning.

"Vi måste säkerställa att vi får fram mat. Utan bränsle kollapsar jordbruket. I dag rullar det in 3 000 till  5000 lastbilar om dagen för att hålla i gång Stockholm med mat och andra förnödenheter. Jag tror på det lilla samhället, där man hjälper varandra", Martin Saar i DI Weekend 2012-10-12.

I artikeln ``Så förbereder sig världens preppers´ för domedagen´´ i DI Weekend skriven av Nina Åkerberg  intervjuas även bloggaren Blott Sverige svenska preppers har. Artikeln handlar framförallt om förberedelser prepping och den ökade neosurvival -trenden, Peak Oil nämns och förklaras kort i artikeln. Helt klart en läsvärd artikel som när detta skrivs tyvärr inte publicerats på nätet.  


En snabb sökning på Peak Oil i Google Trender visar att intresset var som störst 2005 samtidigt som den konventionella oljan nåde sin peak dvs produktionsplatå om drygt 74 miljoner fat per dag. Inget nytt således, dock något knas med Google Trender då sökresultatet inte gick att bädda in hux flux när detta publicerats.

Helt klart tycks ändå exponeringen i media ökat kring resursproblematiken och bra exempel på det är två radioprogram på temat från Sveriges radio Klotet. Där Mikael Höök intervjuas om den nya oljeboomen (SR klotet, 2012-09-12) och i det andra programmet om oljedrömmar i Afrika (SR klotet, Afrikas svarta guld och vita elefanter). Lyssna: Konflikt : Den nya oljeboomen 20120915 09:03

2012-10-11

ASPO-USA vänder sig till EIA och DOE-igen!

Många tänker kanske att det är hopplöst att försöka påverka politiker och media till att ge en realistisk bild över vår förändrade energisituation och beskriva Peak Oil för vad det är. Särskilt när det för tillfället råder förnekelse på bred front och vilseledande information delas ut som godis till små barn. 

Det finns dock de som envetet gör en insats för att försöka påverka politiker och media. Vid flertalet tillfällen har ASPO-USA deltagit i så kallade congressional briefings, där ledare för organisationen deltagit i seminarier i amerikanska kongressbyggnaden Capitol Hill. När Johan deltog vid ASPO-USA:s årliga energikonferens i Washingon DC 2011 gick även en delegation av prominenta energi och ekonomiexperter tillsammans med ASPO:s styrelse upp till Capitol Hill där en mängd möten med senatorer och kongressledamöter mfl var inbokade, diskussionstemat var Peak Oil. 

Organisationen ASPO-USA skickade igår ut ett meddelande till sina medlemmar, nedan följer en översättning:

Representanter för Association for the Study of Peak Oil & Gas USA (ASPO-USA) uppmanar U.S. Department of Energy (DOE) (amerikanska energidepartementet), tillsammans med sin statistik och analys-gren Energy Information Administration-att erkänna riskerna som USA står inför i form av utbudsrist av olja och en oljekris som ligger nära i tiden. ASPO-USA uppmanar DOE och EIA att kritiskt granska dessa risker och tydligt informera beslutsfattare och allmänheten om dess konsekvenser för ekonomin, den nationella säkerheten och för miljön. 

Översvallande Prognoser för ökad oljeproduktion i Nordamerika Baseras på Vilseledande Data

I ett brev till Energiminister Steven Chu och EIA administratör Adam Sieminski, underströk ASPO-USA att DOE och EIA måste stå för ett självständigt, oberoende och eftertänksamt perspektiv för att stå emot den hypade störtfloden från media och industrin ”om en ny era av överflöd i olja”. Brevet pekar på överoptimistiska prognoser från industri och media om ökad oljeproduktion i Nordamerika och citerar att sådana påståenden är överdrivna och baserade på förvrängda data.

”De blandar ihop olja i marken med faktiskt oljeutbud levererad till marknaden, de överdriver potentialen för teknologin och underskattar de ökande kostnaderna och svårigheterna att utvinna ny olja” sa Jim Baldauf ASPO-USA president och en av dess grundare.
 

Den hårdare konkurrensen om den Globala oljeexporten ökar riskerna för en oljekris på kort sikt
Brevet fortsätter med att understryka att USA fortfarande är beroende av importerad olja. Konkurrensen om oljeexporten på den globala marknaden ökar kraftigt detta samtidigt som framväxande ekonomier växer och oljeexporterande länder konsumerar alltmer av sin egen produktion. ”Sedan 2005 har Kina och Indien konsumerat en allt större andel av den minskande exportvolymen av olja, noterade Jeffrey Brown, ASPO-USA vice-president och självständig geolog som analyserar oljetrender. ”Om vi extrapolerar (drar ut) nuvarande trender kommer Kina och Indien ensamma konsumera 100% av den tillgängliga oljeexporten 2030” .  Lade Brown till.  

”Vi måste inse det faktum att mer borrande här hemma kommer inte ha någon betydande effekt på vår sårbarhet och möjlighet att möta en global utbudskris av oljan”. Detta sa ASPO-USA Executive Director Jan Lars Mueller och fortsatte med att ”en dramatisk minskning i den nationella konsumtionen av olja är klokare och billigare för att nå energisäkerhet och olje ”oberoende”.
 

Organisationen ASPO-USA är en ideell, opartisk  organisation som bedriver forskning och utbildning i syfte att hjälpa USA att förstå och anpassa sig till en ny energiverklighet, där olja blir allt dyrare och svårare att utvinna från jorden och oljeförsörjningen kanske inte kommer uppfylla den skyhöga globala efterfrågan.  

 Kika gärna på ASPO:s motsvarighet i Sverige ASPO Sverige

Det är intressant att ASPO-USA måste uppmana den amerikanska ledningen på den globala bränslekris och tillhörande ekonomiska kris vi står inför. Detta med tanke på att en viss tidigare amerikansk president höll ett tal för nationen 1977 om just en växande energikris pga att världens globala oljeproduktion inte kan räcka för att möta världens ökande efterfrågan på det svarta guldet. Jimmy Carter var LÅNGT före sin tid och må ha gissat fel på att Peak Oil för den konventionella råoljan i världen skulle nås i början 1980 talet och inte 2005 tycks bli verkligheten.

Talet nedan är inte det mer kända "Crisis of Condfidence" -talet från 1979 som säkert många sett utan den fulla versionen av Jimmy Carters tal till nationen om energin 1977. Vi tackar Miller Center of Public Affairs, University of California som gör talet tillgängligt i sin helhet för allmänhet, gratis och kan även laddas ner. Lyssna NOGA och fundera på om NU inte är det tillfälle i historien vi skulle behöva en Jimmy Carter i USA, ja likväl i Sverige och många andra länder som talade sanning om energisituationen och den omställning som måste till, NU! Vi har inte tid och fundera på om vi är republikaner, demokrater, moderater, liberaler, miljöpartister, eller vad du nu tror du är. Det enda vi har tid med är att vara realister och inse att energiproblemet bara kan hanteras gemensamt. Fundera själva.


  
2012-10-09

Uppsnappat i etern- 9 Oktober

Peak Oil Måste läsas

Saudi Arabia to Lead $740 Billion Oil Spending Through 2017, Wael Mahdi, Bloomberg 6 oktober 2012

California Regular Unleaded Gasoline Rises to Record $4.655 
Mark Shenk, Bloomberg, 8 oktober 2012 

UK may lift curbs on shale gas, offer tax help, Oleg Vukmanovic & Mohammed Abbas, Reuters, 8 oktober 2012

The new “Golden Age of Oil” that wasn’t , Michael Klare, Energy Bulletin, 5 oktober 2012


Ekonomicirkusen 

Economic Turmoil and Military Crises, JR Nyquist, Financial Sense,  8 oktober 2012  

The Inflation Monster -How Monetary Policy Threatens Savings, Ferdinand Dyck, Martin Hesse & Alexander Jung, der Spiegel, 8 oktober 2012


Iranfrågan


With ‘sabotage’ charge, Iran takes hostile tone with U.N. watchdog, Joby Warrick, The Washington Post, 8 oktober 2012

Iran's role in Indian energy sector slips, UPI, 8 oktober 2012

Iran ready to help Turkey with natural gas, UPI, 8 oktober 2012

THERE IS NO HYPERINFLATION IN IRAN–The Real Story Is Much More Interesting, Matthew Boesler, Business Insider, 6 oktober 2012 


Övrigt

Spindeln förebild för konstgjord supertråd 
Ulla Karlsson-Ottosson, Ny Teknik, 8 oktober 2012

Så halverade han energinotan, Marie Alpman, Ny Teknik, 5 oktober 2012 

2012-10-07

Richard Heinberg möblerar om i Australien, nu på UniversitetetNyligen intervjuades Richard Heinberg i austaliska ABC News under sin rundresa i Australien. Den 28:e september gjorde Heinberg ännu ett av sina mycket imponerande framträdanden, denna gång ett föredrag vid University of South Australia. Presentationen samorganiserades av olika australiska gräsrots-grupper i södra Australien.

I presentation som har samma titel som Heinbergs senaste bok "The end of Growth" ("Slutet på Tillväxten") kopplar Heinberg samman Peak Oil, skuldkrisen i världen och klimatfrågan på ett mycket övertygande sätt.

Bland annat besvaras frågorna:

  • Hur hänger befolkningsutvecklingen, tillväxten i BNP, den teknologiska utvecklingen och produktionen/utvecklingen av billiga fossila bränslen, främst olja, ihop?
  • Hur kan en värld som bygger på tillväxt fortsätta att växa när oljeindudstrin kräver ett oljepris på 100 dollar/fat för att vara lönsam/bedriva sin verksamhet samtidigt som ett oljepris på 100 dollar fatet utgör en gräns för vad världsekonmin klarar innan den tvingas in i en recession?

Richard Heinberg tillhör de absoluta favoriterna här på bloggen med sitt omistliga kunnande om energi, ekonomi och ekologi och framförallt hur Heinberg lyckas väva samman detta till en helhet som alla kan förstå.  

Tack till Energy Bulletin som uppmärksammade oss på Richard Heinbergs brillianta presentation.

2012-10-05

Peak Oil räddar INTE klimatet!

I en mycket sevärd och högaktuell dokumentär på UR Play får vi följa med till Coal River Valley i Östra USA. Här utspelas just nu ett slag mellan delar av den lokala befolkningen och ett USA:s största kolgruvebolag. I dokumentären får vi bland annat se hur olika lokala eldsjälar desperat kämpar mot borgmästaren, kolarbetarnas intressen att behålla sina jobb och ja kolgruvebolagets enorma plånbok som sträcker sig ända till Washington. 
 

Tillsammans med miljöjuristen och aktivisten Robert F. Kennedy Jr (brorson till John F. Kennedy) som gör medborgarnas sak till sin, strider man om rätten till sin hälsa, bergets fortsatta existens och framförallt för sin och framtida generationers rätt till en hållbar energi.

Dokumentären bör gillas av den som är insatt i Peak Oil och många tankars väcks. Många som satt sig in i Peak Oil och försöker se helheten av energi, ekonomi och ekologi kanske tänkt "vad bra, Peak Oil kanske räddar oss från de värsta klimatscenaierna!". Tyvärr är det högst osannolikt med nuvarande utveckling. Problemet stavas främst kol.

Enligt den senaste forskningen från Globala Energisystem vid Uppsala Universitet, kommer världens kolproduktion först nå sin maximala produktionsnivå, Peak Coal år 2030 och Kina nå sin kolpeak 2020. Det är många års ökad produktion det och därmed oroväckande höga nivåer av koldioxid i atmosfären.

Med nuvarande trend kommer rent av kolproduktionen som del av energikakan i världen gå om oljan redan nästa år igen och åter ta platsen som kungen av energi i världen (för data Se BP 2012 här).

När det går upp för politiker och ekonomer att ekonomin inte längre kan växa pga Peak Oil kommer deseperationen och jakten efter snabba lösningar och "alterntativa" energikällor bli svår att hindra. Folk i Kina vill givetvis fortsätta att "utvecklas" och bli lika materiellt bortskämda som vi i väst och amerikaner och Européer vill fortsätta att leva "det billiga energi-livet" med allt vad det innebär samtidigt som oljeproducerande länders befolkningar även de konsumerar mer och mer...

Världens största kolreserver finns i landet som nu konsumerar mest olja i världen, dvs i USA. (Se BP 2012 här). Någon som ser sambandet? Javisst det mesta av det mest energirika kolet är redan utvunnet i USA men det kommer inte hindra en renässans för den amerikanska stålindustrin och kolindustrin när Peak Oil och alltmer olönsam och miljömässigt ohållbar produktion av Skiffergas sätter käppar i hjulet för den amerikanska DRÖMMEN om energioberoende.

Som Jeff Rubin påpekat gång efter annan försvinner lönsamheten i att importera stål och kol från andra länder (och de flesta andra produkter och råvaror som kan produceras lokalt och regional) när alltför höga bränslepriser äter upp de billiga arbets och produktions -kostnaderna i länder som Kina. Kan en vara produceras i USA billigare än i Kina, ja då kommer den göra det, det är givet de marknadskrafter vi har idag.

Rederierna kämpar redan med höga priser på bunkeroljan något som bara kommer bli värre framöver när den billiga råoljan som sedan 2005 bevisligen inte ökar i produktion globalt och sedermera snart minskar år för år (så beter sig alla oljefält, ingen magi  den globala produktionen inte).

Tro inte för en sekund att vi som förstått konsekvenserna av en urartad klimatutveckling om vi fortsätter att öka (istället för att radikalt minska) vår förbränning av kolet fram till 2030 -kommer få en syl i vädret när "plötsligt" oljeproduktionen "oväntat" börjar minska. ALLT kommer att göras för att upprätthålla BAU (business as usual) från regeringars sida och de flesta ekonomers sida osv. Att en ökad användning av kolet bara kommer göra saken värre för klimatet och slösa med resurser som behövs till annat hör tydligen inte till saken...

Oljan bör användas mycket sparsamt och intelligent i omställningsarbetet från en global ekonomi till en lokal och regional ekonomi, kolet måste vi låta ligga kvar i backen!

     
 

2012-10-02

Rob Hopkins presenterar omställningens utmaningar

Det är inte alltid lätt att tala om Peak Oil, allra helst om man ska tala inför en större grupp där okunskapen och helhetssynen på Energi, Ekonomi och Ekologi oftast är minst sagt bristfällig. Missförstånd leder gärna till att Peak Oil (och den som beskriver det) upplevs som jordens undergång/domedagsprofet. Eller att Peak Oil är någon "hokuspokus teori" när det bara handlar om lite obekväm vetenskap och ett observerbart fenomen och INTE en teori men något som sätter dagens ekonomiska tillväxtmodeller ur spel oavsett om vi vill eller ej.

Glädjande nog går det att föra fram budskapet om Peak Oil och riktig hållbarhet utan att dimridåer i media eller från annat håll vilseleder allmänheten från en riktig diskussion om vad som kan och måste göras.

Nedan talar en av det numera globala Omställningsnätverkets grundare, Rob Hopkins under en TED presentation från 2009 och gör det på ett mycket imponerande sätt. 

Presentationen må vara 3 år gammal men den känns mycket pedagogisk och väl avvägd, 16 väl investerade minuter!