2013-12-30

Oljebarometern - 30 December

Peak Oil måste läsas

Israeli fuel strategy leans on gasPeakoil.com, 27 December 2013
-Israel storsatsar på utveckling av batteriteknologi, gas och alternativ till olja. Transportbränslen från olja ska minska med 60 % till 2025.

Johan Sverdrup oil partners expect development decision in 2014 , UPI, 20 December 2013

7 things everyone knows about energy that just ain't so (2013 Edition), Kurt Kobb, Resilience.org, 29 December 2013

Ekonomicirkusen


Coin flip? How Buenos Aires caught the bitcoin bugMatt Chesterton, SmartPlanet, 14 December 2013

Economic Illiterate Proposal: "Inflation Creates Jobs", Michael Shedlock, Financial Sense, 24 December 2013

Nya miljökrav slår mot billig och ren el, Christoffer Fjellner (M), SvD, 29 December 2013

Det nya Kina 

Mao Zedong firar 120 år; delar fortfarande Kina, Joje Olsson, InBeijing, 27 December 2013

Oil services company Technip sets roots in China, UPI, 20 December 2013

China's massive water diversion project starts delivering water, UPI, 10 December 2013


Utvecklingen i Iran

REPORT: IRAN KEEPING NEW CENTRIFUGES OFFLINE, Nasser Karimi, AP, 28 December 2013

Iran revs up auto industry as sanctions ease, Soraya Lennie, Aljazeera. 26 December 2013 

Ny Teknik & Övrigt

De vill ladda dina prylar – med ljusMarie Alpman, Ny Teknik, 24 December 2013

2013-12-26

Konsumtions-Julmys med lite eftertanke

Många springer nu säkert med hjärtat snabbt dunkande ut på julrean eller sitter hemma vid sina kära, smarta elektroniska kommunikatörer och sänder ut beställningar till snart sagt världens alla hörn. Det är lätt att glömma vad julen egentligen handlar om eller snarare bör handla om för att bli minnesvärd.

Så nu över till lite julmys och en gnutta allvar.På samma tema kan vi rekommendera Fredrik Lindströms numera årliga eftertankar om vad julruschen faktiskt säger om oss och vår "högstående" civilisation. För er som missat Lindströms roliga och kloka ord, är det bara att styra skutan till P1.

God fortsättning men var mån om er TID med nära och kära istället för den tid man lätt lägger på den växande mängd prylar som införskaffas så här års. Prylarna från en jul minns man sällan om 10 år men goda ögonblick upplevda med andra gör man däremot!


2013-12-23

En gammal goding lika färsk och levande som någonsin: Perspektiv av E.F. Schumacher

Så här i julstöket kan det vara trevligt med lite korta men inspirerande videoklipp. Nedan följer en kort presentation i 4 delar av Ernest Friedrich (E.F.) Schumacher. Detta är ett föredrag som Schumacher höll vid Chicago Universitetet 1977 med titeln "Lämplig teknologi".

Schumacher som bland annat är inspirationskälla till en av vår tids kanske viktigaste författare- John Michael Greer, är en mycket speciell person.

Med sin bok "Small is Beautiful- A study of economics as if people mattered" som gavs ut 1973, har Schumacher blivit en inspirationskälla för helhetstänkande kring ekonomi, energi och hållbarhet för flera generationer. Boken har bland annat av Times Litterary Supplement rankats bland de 100 mest inflytelserika böckerna sedan andra världskriget.


Schumacher var en högt respekterad ekonom och arbetade bland annat med John Maynard Keynes men hade en helt egen syn på vad han ansåg var en hållbar ekonomi. Schumacher har blivit en av miljörörelsens största profiler.

Boken är ett absolut måste för den som vill förstå kopplingarna med den begynnande energi och resurskris några få började skymta redan på 1970-talet och som vi börjar se konsekvenserna på allvar av nu. Med humor och allvar och tydliga exempel på människans fascination och blindhet för teknologins syften och användningsområden, tar Schumacher oss ned på jorden. Schumacher får säkert många att inse vad som egentligen är viktigt här i livet och därmed långsiktigt hållbart.

Med endast sunt förnuft och lite tidsperspektiv på vår resursanvändning och hur vårt förhållningssätt till naturen förändrats radikalt i takt med en explosionsartad teknologisk utveckling de senaste 100 åren, blir vi varse orsaken till många av de stora problem som tynger mänskligheten idag.

Den otvetydiga slutsatsen och lärdomen från Schumacher är att den enda lösningen på en växande ekonomisk kris/resurskris och ekologisk kris är mindre teknisk komplexitet, inte ökad. Detta innebär inte "tillbaka till stenåldern" eller att vi blir "mindre lyckliga" utan hållbarhet genom att en sund balans med naturen upprätthålls. Något som i sin tur innebär ett större oberoende och därmed mindre sårbarhet för förändringar som med tiden alltid drabbar för individer och samhällen.

Vi talar här förstås om vad Schumacher kallar "Litet är vackert" och han avsåg då framförallt att "Litet är hållbart ekonomiskt, socialt och ur ett ekologiskt perspektiv".

Fundera själva och lycka till med julförberedelserna eller vad ni nu pysslar med!

Del 1Del 2Del 3


Del 4

 

Frågestund del 1

 

2013-12-20

Julnummer från OM - en glimt av framtiden

2113- En Jultomtes Berättelse
Illustration av Jenny Enghart från artikeln i Om Omställning nummer 3

"Sittande på kullen med god utsikt över byns vindkraftsnurror börjar denna berättelse. Med barnbarnen tätt vid sin sida berättar Tomten om de stora förändringar trakten genomgått de senaste 100 åren" ... 

Så börjar Johans julberättelse som ni kan läsa i sin helhet i ett fullmatat OM-magasin med julknorr.

Missa inte att ta vara på OM-magasinets julerbjudande -en helårsprenumeration (6 nr) för 130 kr, då får du ett nummer på köpet! En prenumeration av Om-magasinet är ju dessutom en perfekt julklapp till sig själv eller andra!

.

God Jul i förskott från oss på Cruel Crude!

2013-12-17

Jeff Rubin: Kanadas framtid inte export av olja utan export av vatten

Det var ett tag sedan vi såg Jeff Rubin i "tv-rutan" även om en och en annan intressant analys gjorts av Rubin på dennes läsvärda blogg.

Jeff Rubin är före detta chefsekonom vid en av Kanadas ledande investmentbanker, CIBC World Markets och författare till den internationella bestsäljaren "Why the World is about to get a whole lot smaller-Oil and the end of Globalization". Rubin är även författare till uppföljaren, "The End of Growth -But is that all bad?". 

Rubin är en eftertraktad föreläsare och energiexpert som blivit intervjuad av amerikanska tidningar och tv. Före finanskrisen 2008-09 varnade Rubin för stigande oljepriser (över 100 dollar per fat) och vad det skulle göra med världsekonomins tillväxt.

Rubin var mycket framgångsrik som chefsekonom vid CIBC World Markets vilket 20 år vid posten är ett bevis på. Men när Rubin i början av 2000-talet försökte övertyga sina bankkollegor och de stora investerare som lyssnade på Rubins investeringsföredrag, om ett kraftigt stigande oljepris, fick han inget gehör. När oljepriset nådde 147 dollar per fat (Brent crude) 11 juli 2008 började en del vakna men oljepriset föll snabbt tillbaka under finanskrisen och Rubins tidigare förutsägelser och insikter föll snabbt i glömska.

Rubin lämnade CIBC då han kände sig frustrerad över att ingen såg "elefanten i vardagsrnummet"- stigande oljepriser på grund av att världens konventionella/billiga olja inte längre ökade i produktion och kunde möta efterfrågan. Rubin skrev därefter sin bestsäljare, en bok som på ett både komiskt och allvarsamt sätt ger minst sagt intressanta perspektiv på vår oljeberoende ekonomi.

När nu världsmarknadspriset på olja permanentats kring 100 dollar fatet, historiska rekordnivåer, är Rubin mer efterfrågad än någonsin. Rubin har dock fortfarande rätt svårt att övertyga många om fortsatt stigande oljepriser som än en gång får världsekonomin att slå i taket...

Mycket har dock hänt sedan Rubins första bok kom ut 2009. Vi har bland annat kunnat bevittna hur internationella energiorganet IEA år efter år sänkt sina prognoser för världens framtida oljeproduktion. Fatih Birol, IEA:s chefsekonom understryker numera under sina presentationer av den årliga energirapporten World Energy Outlook att "den billiga oljans tidevarv är över" & "vi måste lämna oljan, innan oljan lämnar oss". Tänk vad mycket som kan ske på några år.  

Rubin intervjuades nyligen för att ge en uppdaterad syn på USA:s så kallade skiffer-revolution och hur det påverkar Rubins prognos för världens framtida energikarta (se nedan). Rubin talar även bland annat om varför Kanada inte ska fokusera på sin olja utan sitt vatten, en betydligt värdefullare resurs.

Rubin menar att då Kanada sitter på 7 % av världens sötvattentillgångar, har jordbruket i landet en unik möjlighet att producera mat till låga kostnader. Då vatten är den viktigaste inputkällan inom jordbruket kan Kanada exportera mat (troligtvis främst grödor och inte förädlade livsmedel) utan att behöva kringgå dagens restriktioner på export av vatten. Kanada kan alltså bli en supermakt som exporterar vatten via mat producerad till låga priser och inte som idag, ett land som exporterar olja via en mycket dyr och komplicerad oljesandsutvinning.

Lyssna och fundera själva. 
  

2013-12-16

Oljebarometern -16 December

Peak Oil måste läsas

New UN report calls for transformation in agriculture , Ben Lilliston, Institute for Agriculture and Trade Policy, 20 September 2013,
-FN understryker vikten av lokal matproduktion av ekologiska grödor och hållbar djurhållning som inte är beroende av kemiska gödningsmedel mm. Detta för att skapa ett hållbart jordbruk som kan föda befolkningen. Obligatorisk läsning! 

Global energy demand to increase 35 percent: ExxonMobil , UPI, 13 December 2013

Energy Crunch: Energy round-up: why the government should stick to its carbon budget, resilience.org
16 December 2013

'Watch what we do, not what we say': Shell cancels U.S. gas-to-liquids plant, Kurt Cobb, resilience.org, 16 December 2013

Ekonomicirkusen
Canadian Housing: The Bubble DebateFinancial Sense, BCA Research, 13 December 2013

Chinese Naval Vessel Tries to Force U.S. Warship to Stop in International Waters, Bill Gertz, The Washington Free Beacon,

Keystone Backed in Poll by 56% of Americans as Security, Jim Snyder, Bloomberg, 13 December 2013

Det nya Kina 

China Releases Blueprint for Adapting to Climate Change, Wayne Ma, The Wall Street Journal, 10 December 2013

Kinas media rapporterar om ”fördelarna med luftföroreningar”, Jojje Olsson, InBeijing, 10 December 2013

China’s Excess Fuel Supply Forecast at 34 Million Tons in 2020, Bloomberg, 12 December 2013


Utvecklingen i IranNy Teknik & Övrigt


Så fungerar Sveriges första BitcoinautomatMats Lewan, Ny Teknik, 10 December 2013

2013-12-13

Luciaradio med Richard Heinberg och Skifferboomen

En av våra absoluta favoriter här på bloggen och tillika "gurus" när det gäller att förklara sambanden mellan Energi, Ekonomi och Ekologi är Richard Heinberg. Heinberg reser världen runt och föreläser om bland annat världens oljeberoende och vikten av att anpassa sig till det faktum att världens billiga och relativa lättåtkomliga olja snart börjar minska i produktion globalt. En global oljeproduktion som MINSKAR på årlig basis istället för vad vi gjort oss vana vid, ÖKA skapar helt nya förutsättningar för världsekonomin.

Heinberg har ett helhetsperspektiv som få och framförallt förmågan att på ett enkelt och intresseväckande sätt förklara hur världsekonomin rullar framåt på en energi vi måste lära oss att leva utan framöver men som inte behöver göra oss olyckligare eller är världens undergång på något sätt. Vi måste framförallt lära oss leva hållbart med naturen och hushålla med dess resurser.

Lokalt blir därför inte litet utan vackert och hållbart igen. Det kommer helt enkelt bli lönsamt ekonomiskt (energin sätter gränser för ekonomin) att producera varor och tillhandahålla tjänster lokalt och regionalt istället för att som idag transportera människor och prylar jorden runt med hjälp av olja. Produktion av varor är bara billigare på andra sidan klotet när transportkostnaden inte äts upp av stigande bränslepriser.

Vi kommer hitta nya transportlösningar både lokalt och regionalt och så småningom globalt men resan dit kräver en omställning som involverar nya sätt att se på energi, ekonomi och ekologi.

Nyligen intervjuades Heinberg på Post Carbon Instiute (som Heinberg själv varit med och grundat) angående Skifferboomen i USA. Heinberg har nyligen släppt sin senaste av en lång rad böcker om olja, energi och ekonomi. I boken "Snake Oil: How Fracking's False Promise of Plenty Imperils Our Future" har Heinberg detaljgranskat skifferutvinningens ekonomiska och miljömässiga konsekvenser med en mängd data och analyser av de senaste årens enorma utvinning av skifferolja och skiffergas i USA.

Lyssna och fundera själva.

2013-12-10

KI: 42 kr litern om Sverige ska kunna nå fossilObereonde bilpark till 2030

DN rapporterar nu om en rapport från Konjunkturinstitutet (KI) som knappt en vecka före regeringens tillsatta utredning om en fossiloberoende fordonsflotta, släppts. KI skriver i rapporten att om Sverige ska    
nå en fossiloberoende bilpark till 2030 krävs bland annat att koldioxidskatten höjs med 900 % (rimligen under perioden fram till 2030).

Detta skulle innebära att koldioxidskatten höjs med 30 kronor vilket idag skulle ge ett bensinpris på ca 42 kronor litern! Betänk sedan att bensinpriset under nuvarande utveckling kommer stiga BETYDLIGT bara de närmaste åren i takt med att oljepriset fortsätter att stiga...

Det är glädjande att KI är realistiska och pekar på några av de åtgärder som faktiskt krävs för att en omställning av Sveriges bilpark ska kunna ske snabbt. Koldioxidskatt och stadsplanering är givetvis endast några av de centrala och nödvändiga åtgärder som krävs för att minska Sveriges oljeberoende men ett klart fall framåt. Sverige måste hur som helst snabba på en omställningen till ett el-transportsystem som inte gör Sverige helt beroende av oljeimporter som idag. Inte främst för att minska vår klimatpåverkan och vara ett gott föredöme för andra, utan för att det sannolikt  inte kommer finnas någon oljeexportmarknad kvar att tala om för olja 2030.      

KI oroar sig för vad kraftigt höjda kostnader som incitament med kraftigt höjd koldioxidskatt ska innebära för svenska ekonomi men vad tror ni kostnaden blir att inte ställa om från oljebereondet/ innan oljan blir för dyr att importera? Vad ska svensk ekonomi ska ta vägen när transporter och resor inom Sverige i praktiken blir omöjliga då världens råoljeproduktion börjar minska varje år och gör drivmedlet för Sveriges transporter begränsat? Tål att fundera på.

Passande nog hölls igår energikonferensen Nobel Week Dialogue i Göteborg. Sverige (i synnerhet Sveriges IT -och Energiminister, Anna-Karin Hatt) solade sig i glansen av många nobelpristagare, IEA:s chefsekonom Fatih Birol, Steven Chu (fram till nyligen USA:s energiminister och tillika nobelpristagare), Carl Henrik Svanberg, Rajendra Pachauri (ordförande för IPCC), Johan Rockström och en mängd andra dignitärer inom framförallt energivärlden.  

Givetvis talades det om att Sverige minskat sina koldioxidutsläpp sedan 1990 och därmed "visat" hur det går att koppla isär våra utsläpp från tillväxten som "i motsats till vad många tror är möjligt" tvärtom ökat under perioden fram till idag...

För bloggens läsare tror vi särskilt paneldiskussionen nedan kan vara av intresse med titeln "The changing landscape of fossil fuel dependence: where are we going?"Det finns mycket att se, en del riktigt intressant och annat mest prat och politiskt eller akademisk finlir. Vi kan dock även klart rekommendera Steven Chus korta presentation av klimatet som ni finner 3 tim och 50 min i videon nedan (även förgående paneldebatt med Chu och kompani har en del tänkvärt att bjuda på).

2013-12-09

Shell lägger ner sin NGL -anläggning i Nordamerika, vem är förvånad?

Frön av förvirring sprids som ett gift i klart vatten när okunskap och särintressen får spridas utan hejd. Mediahypen kring skifferolja och skiffergasen i Nordamerika är bara ett av många skrämmande exempel på detta.

Men sanningen är naken och naturen varken ond eller godhjärtad och tar inte hänsyn till människans försök att sätta sig över fysikens lagar. I det långa loppet är och kommer det förbli som Darwin sa "anpassning eller död". Darwin avsåg då växter och djurs anpassning till naturens förändringar och förutsättningar och alltså inte omvänt som många tycks tro idag. Det vill säga människans försök att kontrollera naturen och behandla den som en frånskild del av sin egen kropp.

Alla andra varelser i naturen har ett syfte och är en del av dess helhet men människan tycks vara ett enda stort experiment som sticker ut från mängden. Det är rätt patetiskt att den varelse som anser sig vara överlägsen på denna planet blir lika förvånad varje gång naturen sätter ner foten för att visa vem som bestämmer. Istället för att försöka leva i balans med naturen tycks människan oftast förtränga tidigare lärdomar om naturens makt och rikedom för att istället gå vidare och upprepa tidigare misstag...

Men åter till människans verklighetsfönster...för en hype kan inte skrämma upp naturen (men kanske än och en annan aktie). UPI rapporterar nämligen att Shell nu lägger ner planerna för sin anläggning för framställning av flytande naturgas i Nordamerika. 

Det handlar här om en anläggning vars "fantastiska" planerar redan spreds ut av gammelmedia i början av året men som nu alltså läggs ner och därmed knappast är något sprängstoff att rapportera om... Anläggningen skulle hur som helst enligt planerna byggas längs Mississippifloden i Louisiana för att därmed kunna transportera ut framställda oljeprodukter via Mexikanska golfen.

Shell hade stora planer för NGL (Natural Gas to Liquids)-anläggningen som skulle producera 140. 000 fat oljeprodukter per dag. Främst skulle olika transportbränslen för fartyg och lastbilar framställas.

Varför ska Shell då inte fullfölja detta lovande projekt i landet som "snart" är energiOberoende på skiffergas och skifferolja?

I ett uttalande i torsdags ska Shell ha sagt följande:

"Trots omfattande tillgångar av naturgas i området, har företaget tagit beslutet att GTL (omvandling av gas till flytande vätskor) inte är ett genomförbart alternativ i Nordamerika (vår understrykning), för tillfället, på grund av de väntade kostnaderna med ett sådant projekt, osäkerheter i de långsiktiga olje -och gaspriserna och differentialerna, och Shells strikta kapitaldiciplin".

Det där sista, om att Shells nedlagda planer för NGL-anläggningen skulle motiverats av Shells hänsyn till företagets strikta kapitaldiciplin kan ni bestämt stryka eller låtsas att ni inte hörde. Det är förvisso sant att Shell räknat "lite fel" på vad projektet skulle kosta och att man kanske ångrar sig lite. När Shell tillkännagav platsen för NGL-anläggningen i Louisiana i september i år räknade man med en investering på 12,6 miljarder dollar. Tre månader senare beräknade man samma kostnad till 20 miljarder dollar!

Men Shell är ju van att göra enorma investeringar för att utvinna olja och gas varhelst den står att finna så någon kapitaldiciplin är det svårt att utskilja sedan tidigare. Vi rapporterade i början av januari hur Shell, i sina desperata försök att utvinna några oljedroppar i Arktis fick en del problem. Rent konkret fastnade en oljerigg till ett värde av 290 miljoner dollar i det nyckfulla Arktis. Ett område som Shell investerat över 5 miljarder dollar i de senaste 4 åren. En satsning som nu ligger på is...

Shell och övriga olje -och gasbolags allt sämre marginalavkastningar på sina investeringar beror inte på dålig kapitaldiciplin. Det rör sig om något helt annat.  

Det lågt hängande frukterna är plockade i den fossila energivärlden. Vare sig det gäller jakten på skifferolja, skiffergas eller oljesand är de alla bevis på de högt hängande frukter som man nu måste klättra långt och farligt för att nå. Inte främst för att oljebolagen och petroleumgeologerna blivit bättre på att klättra (ny teknik) eller för att dessa högt hängande frukter blivit särskilt attraktiva pga högre energipriser och ökad efterfrågan.

Nej, huvudorsaken är att numera ökar inte tillgången på den lättåtkomliga/lågt hängande frukten längre. Oljeindustrin måste trots det geologiska fenomen som kallas Peak Oil, göra allt för att förse fruktmarknaden med frukt, om så till lägre vinstmarginaler och med frukt av lägre kvalitét...annars kan inte business as usual bevaras.

Shells beslut att lägga ner NGL-anläggningen kommer inte uppskattas av Obama-administrationen som talar så varmt om skiffergas och skifferoljan i USA och alla de arbetstillfällen det ska leda till... Som mest skulle byggandet av anläggningen skapa arbetstillfällen för 10 000 byggarbetare, leda till över 4600 permanenta arbeten i Louisiana och gett en ekonomisk boost på 77.6 miljarder dollar under anläggningens 15 första år i drift. Så blir nu alltså inte fallet.

Vilken tur att USA:s ekonomi kan räddas av Keystone...

Se gärna även vår tidigare rapportering om när Shells VD, Peter Voser intervjuades om företagets planer för flytande naturgas och LNG-anläggningen i Qatar och jämför med vad Shell säger idag två år senare...

Tillägg:
Som ett brev på posten, skrev Kjell Aleklett igår en debattartikel i SvD med titeln: 
"En övertro på skiffergasens möjligheter"

2013-12-06

Fredagsmys: Elektricitetens väg in i framtiden

Mitt i snöyran som sprider sig på många håll i landet kan det vara trevligt att se fram emot lite värme och kunskapsstimulans under fredagseftermiddagen/kvällen. Vad passar då inte bättre än en fulladdad dokumentärserie från BBC? Nej, inte någon deckarserie eller fördjupning i brittisk popkultur utan något betydligt hetare "The Story of Electricity"!

I tre delar om elektricitetens historia får vi följa med hur fysikern, författaren och programledaren Jim Al-Khalili reder ut elektricitetens utveckling fram till idag. Al-Khalili reser runt till platser där förståelsen för elektriciteten nått viktiga milstolpar och går igenom olika experiment på ett inspirerande och lättförståeligt sätt.  

Vi har bara hunnit se första avsnittet än men det gav mersmak. Vad sägs om trolleri med el, grunderna i batteriutvecklingen, hur elektricitet kan ledas och lagras, vad är egentligen historien bakom volt, ja hur funkar egentligen elektricitetens "magiska" värld?

Då vi på denna blogg skriver så mycket om behovet av att ställa om från dagens oljeberoende ekonomi till en ekonomi där energikonsumtion och energiproduktion är främst lokalt förankrad, är kunskapen om elektricitetens potential viktig. Elektricitet är ingen energikälla utan en energibärare. Det innebär att när dagens transportsystem som i praktiken helt drivs på oljebaserade, fossila energikällor, (främst olja) ska ersättas med eltransporter som drivs av solenergi, vindenergi och vindkraft tex blir kunskapen om elektriciteten desto viktigare.

Teknikutvecklingen inom elektroniken har utvecklats enormt de senaste 100 åren och på senare tid gett upphov till smarta telefoner, datorer osv som utnyttjar elektricitet. Inom transportsektorn har det dock inte alls gått lika fort. Detta är givetvis kopplat till användningen av olja som drivmedel i princip alla transporter.

Fram till nu har man inom oljeindustrin, bilindustrin och de flesta stater/regeringar medvetet valt att inte genomföra stora satsningar på utveckling av eltransporter. Så länge man tjänar pengar och kontrollerar nuvarande "oljesystem" vill man inte riskera att förlora kontrollen och den dominerande status man sitter på idag genom att satsa på eltransporter. Istället för satsningar på forskning och utveckling och olika incitament som får människor intresserade av eltransporter och hållbara energilösningar, väljar man det enkla-att vänta på att någon annan går före.

Vänta inte på andra! Bli en del av elrenässansen och ta klivet in i framtiden redan nu!

Trevlig fredag!

2013-12-04

Elons Spacex skickar upp första kommersiella satelliten i jordens omloppsbana

Vi har tidigare skrivit om entreprenören Elon Musk och hans många upptåg. Med alltifrån revolutionerande elbilar med Tesla Motors och dess framgångsrika elbil Tesla Model S till Solarcity- USA:s största leverantör, designer och installatör av solceller, är det svårt att inte bli imponerad av denna herre med rötter från Sydafrika.

Elon som alltså är USA:s första entreprenör att grunda två företag värderade till många miljarder dollar och sedan driva båda samtidigt som VD. Herr Musk är VD för Tesla Motors men alltså "bara" styrelseordförande för Solarcity som för övrigt leds av två av hans kusiner...

Elon är dock VD och grundare av ett annat företag, SpaceX. SpaceX är ett privatägt rymdbolag som är det första att skicka rymdfarkoster ut i rymden utan uppbackning av en regering (annat än under flera stora kontrakt av NASA som lagt ner sitt rymdfärje-program och lämnat över ansvaret till SpaceX när det gäller transporterna till den internationella rymdstationen ISS).

Vi skulle kunna skriva hyllmeter om Elon Musk och SpaceX men med anledning av att SpaceX nu lyckats skicka upp sina första kommersiella satellit SES-8 som främst ska användas för högupplösta sändningar i Indien tyckte vi det var på tiden att uppmärksamma detta enastående företag. SpaceX, har trots allt på bara några år skakat om både människors drömmar om Mars och nationella såväl som privata satsningar på rymden.

Lockheed Martin, Boeing och andra konkurrenter får nog hålla i hatten och Kina, Ryssland och Europa ska inte ta något för givet i tävlingen om vem som ska bli mest framgångsrika i rymden, SpaceX har sedan det grundades 2002 nu vuxit till över 3000 hungriga ingenjörer som i princip bygger rymdraketer och rymdfarkoster från frukost till kvällsmackan och allt under ett tak i en gigantisk anläggning i Kalifornien.

Varför satsa på rymden tänker läsarna som är insatta i problematiken kring Peak Oil och nuvarande ekonomiska tillväxtkris? Ska vi inte spara på vår olja och få ordning på vår skuldövertyngda ekonomi först? Javisst går det åt stora mängder raketbränsle till uppskjutningar genom jordens atmosfär och inte är det miljövänligt och givetvis ska vi börja tala klarspråk om tillväxt och vad som krävs för att bygga en hållbar ekonomi i första hand. I det stora sammanhanget är det dock inte raketbränsle vi ska oroa oss över, utan hur vi transporterar oss runt klotet eller inom länder på flytande bränsle som idag.

Elon och SpaceX arbetar i alla fall på raketer som ska gå att återanvända och det är möjligt att framtidens raketer kommer kunna drivas på metangas och fyllas på med metangas från Mars, för återfärd till jorden tex.    

Det är dock svårt att inte hålla med Elon om att en dag kommer jorden förintas eller dess civilisation i praktiken helt slås ut av en gigantisk asteroid eller liknande (det är ju bara en tidsfråga). Vi måste, med denna logik i sinnet, ha en planet B och där är Mars det just nu bästa valet. Ska man tro Elon (och han är övertygande i sin framtoning och i vad han lyckats med hittills trots alla tvivlare), är första mänskliga färderna till Mars bara 10-20 år bort, kanske mindre.

Elon menar dessutom att människan måste ha något positivt att se fram emot, att varje dag vakna och tänka ungefär "nu arbetar vi för något bättre gemensamt och då kan Mars var en del av detta". Självfallet ska vi göra allt för ta hand om jorden och som Elon brukar säga "just nu spelar vi rysk roulette med atmosfären och genomför människans genom tiderna största experiment för att se om det håller" vilket vi måste sluta med.

Detta är också en av anledningarna till att Elon ser det som helt oundvikligt att alla transporter kommer bli eldrivna (observera inte en miljard elbilar). Drivet till omställning av transportsektorn kommer inte vara miljön i första hand (folk/företag drivs tyvärr av plånboken) utan för att det kommer bli oundvikligt då framtidens transporter inte kan drivas på ändliga fossila resurser.

Peak Oil kommer göra det olönsamt (oljeanvändning för att driva transporter som idag) när oljepriset fortsätter att stiga och dessutom möjliggöra en annan teknikutveckling i takt med man ställer om till eltransporter. Elon har till och med talat om flygplan kan göras eldrivna "men han har inte tid med det just nu". Med Hyperloopen och tre stora företag att driva är det minst sagt förståeligt...

Se gärna uppskjutningen av Space X Falcon 9 raket med SES-8 satelliten "i bagaget".En av många intressanta framträdanden med Elon finner ni nedan, denna med fokus på SpaceX:

2013-12-01

Metanutsläppen i USA 1,5-1,7 gånger högre än tidigare beräknat

Vi har tidigare skrivit om hur personal vid amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA visat att skiffergas- och skifferoljeutvinningen leder till grundvattenföroreningar. Vi har även skrivit om de stora risker skiffergasutvinningen innebär för klimatet då metangas antingen smiter ut ur marken vid utvinningen eller eldas upp i stora mängder (så kallad gas flaring) för att gasbolagen snabbt ska kunna packa ihop och bege sig till nästa utvinningsområde och spara pengar.  

Med satellit över USA kan man se hur metangasen brinner för fullt. Detta är inte goda nyheter om vi ska försöka dämpa den negativa utvecklingen av klimatet då metan är en växthusgas som är minst 20 gånger så kraftfull som koldioxid. 

EPA har knappast gjort sig kända för att komma med sakliga rapporter eller vågat på sig kritik över amerikansk miljöpolitik vilket i praktiken friskrivit olja -och gasbolagen från något om helst ansvar för konsekvenserna av den utökade utvinningen som skett i USA de senaste åren. Istället har man bidragit till att driva upp den kortsiktiga skifferbubbla som de senaste åren ökat den inhemska amerikanska olje -och gasproduktionen och skapat en kontraproduktiv hype i media. 

EPA:s rapporteringar när det gäller skifferutvinningens negativa effekter på klimatet har nu fått sig ännu en törn. UPI rapporterar att en undersökning vid Proceedings of National Academy of Sciences i USA nu visar att EPA:s beräkningar för utsläppen i landet långtifrån speglar verkligheten. 

Studien visar att utsläppen av metangas från framförallt djurhållning och från olje och gas- industrin är 1.5 till 1,7 gånger högre än EPA:s och beräkningarna från international Emissions Database for Global Atmspheric Research (EDGAR). 

Enligt en av huvudförfattarna, Scot Miller vid Harvard University har man genom att undersöka faktiska utsläppsnivåer i atmosfären ovanför USA istället för att som EPA och EDGAR göra mätningarna endast vid utsläppspunkterna fått fram betydligt mer trovärdiga data. Den högsta koncentrationen av växthusgaser som metan har man föga förvånande uppmätt över södra och centrala USA, händelsevis där den största delen av USA:s olje -och gas utvinning är lokaliserad... 

Energi, investeringar och tid som bör läggas på att ställa om till en hållbar energiproduktion och energikonsumtion snarast möjligt kastas oftast bort för att det kortsiktiga tänkandet och "business as usual" har svårt att byta spår. Få tycks inse att om vi inte byter spår kommer naturen göra det åt oss, fossila energikällor är ändliga och planetens storlek växer inte.  

I Sverige bör vi ha aktiva öron och vakande ögonen då uran och skiffergas/olje -utvinning på hemmaplan i allra högsta grad kan bli en realitet om vi inte arbetar för hållbara energialternativ lokalt och regionalt.  Glädjande nog finns det dock många exempel på människor som går före både inom energiproduktionen och med ett ekonomiskt nytänkande.

Trevlig första advent!