2019-04-17

Vanliga och ovanliga elbilsmyter med Tesla Club Sweden

I vårt andra program av Evolution Show samtalar jag och Tibor Blomhäll från Tesla Club Sweden om ett tjugotal av de vanligste elbilsmyterna, nya som gamla. Tibor berättar bland annat även om sina intryck av elbilen Tesla Model Y som han som en av få inbjudna europeiska journalister fick se på plats när den visades upp i Los Angeles nyligen. 

Men vi hann med rätt mycket annat också och jag lärde mig en hel del, bland annat om hur elbilsbatterier kan användas i elnätet på ett sätt som inte så många känner till (inte bara vehicle to grid för hemmabruk/minskad belastning av elnätet).

Tibor Blomhäll är grundare och chefredaktör för mycket populära Tesla Club Sweden som samlar elbilsintresserade från hela Sverige där han skriver genomarbetade artiklar på ett sakligt sätt om mycket mer än bara Teslas elbilar. Tibor har faktiskt till skillnad mot vad man kan tro, fram till alldeles nyligen inte varit en Tesla-ägare utan kört en Nissan Leaf (Tibor har precis skaffat en Tesla Model 3). Tibor skriver även för Elbilen Sverige och har fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet för en rad inspirerande upptåg han står bakom vilket vi kommer till i avnsnitt 2 nedan.

I slutet av inlägget följer en hänvisningslista på de frågor och punkter vi tar upp i olika delar av avsnitt nr 2, detta för att underlätta för den som inte har tid att se eller lyssna på hela avsnittet. Under info om videon finns även länkar till rapporter vi tar upp i samtalet. Evolution Show finns även som lyssningspod på tex Soundcloud eller Spotify

Ser fram emot fler samarbeten med Tibor!

I första programmet av Evolution Show som blev tillgängligt för två veckor sedan pratar jag och Anna Pernestål om varför det är så viktigt att vi hjälper bin och andra pollinatörer.

I nästa avsnitt som blir tillgängligt om två veckor, den första maj, talar jag med Anna Pernestål igen men då är det jag som intervjuar henne om självkörande teknik och många av de utmaningar och möjligheter det innebär samt hur det kan kopplas till elektrifieringen av transportnätet. 

Samtalen i Evolution Show sker föredträdes på engelska för att nå en större publik men vi kommer även hålla samtal på svenska ibland med gäster som föredrar det.


Nedan följer alltså olika elbilsmyter/samtalspunkter och tidpunkter för dessa under avsnitt nr 2 av Evolution Show som ni kan se i nedanstående video. Kommentera gärna med synpunkter så vi kan förbättra showen och överväg att preunmerera på kanalen om ni vill se videon så fort de blir tillgängliga.

Ett urval av olika delar och tidsangivelser för avsnitt två av Evolution Show (klicka på siffrorna kommer ni direkt till den delen):

5:03 Tibor Blomhälls pris till svensk kommun med sämst utbud av elbilsladdning


7:00 Tibors intryck av sina nya Tesla Model 3 och om hans besök till Tesla Model Y -eventet
i Los Angeles- Skillnader och likheter mellan Tesla Model 3 och Tesla Model Y.

9:35: Gamla myter om elbilar, varför elbilen och eltransporter blev omsprungna av fossiltransporter i början av 1900-talet... Eller blev de egentligen det? 

11:10 100-tals laddstationer i Manhattan/New York, 1923

24:05 Moderna elbilsmyter: Elbilar är smutsigare att köra än diesel eller bensinbilar... Och vad händer om de bara körs på el från kolkraftverk?

32:00 Moderna elbilsmyter: Att tillverka än elbil är sämre för miljön än att tillverka en bensin eller dieselbil...

36:00 Moderna elbilsmyer: Det tar en evighet att ladda en elbil...

43:00 Moderna elbilsmyer: Elbilens batterier kommer bli obrukbara på bara några år precis som batterier i mobiltelefoner...

47:00 Att ladda sina batterier, ja även din mobiltelefon med NASA-dieten!

49:30 Moderna elbilsmyter: Elbilsbatterier framställs med litium, kobolt och andra ämnen som skadar miljön och sker under inhumana arbetsförhållanden...

56:40 Moderna elbilsmyter: Vi kommer få brist på el när miljontals elbilar laddar samtidigt...

1:09:45 Moderna elbilsmyter: En elbil kommer aldrig bli lika billig att köpa som en vanlig bensin eller dieselbil eftersom batterierna är så dyra och svåra att tillverka...

1:12:00 Moderna elbilsmyter: Men vad gör du om du får slut på energi i batteriet, det kan vara långt till macken/hemma laddaren...

1:14:00 Moderna elbilsmyter: Du kan inte dra släp eller husvagn med en elbil...

1:18:00 Moderna elbilsmyter: En elbil är farligare än en bensin/dieseldriven bil

1:21:40 Moderna elbilsmyter: Elbilen är farligt tyst... Blinda eller ouppmärksamma människor och djur kan fara illa!

1:28:00 Är det möjligen så att den största utmaningen för elbilar, precis som andra persontransporter på väg handlar om hur de ska kunna anpassas med självkörande teknik på ett sätt så de undviker att vi förvärrar trafiken på vägarna, människors välmående och miljön i sin helhet? 

Avsnitt nr 2 av vår nya Evolution Show: Samtal om elbilsmyter med Tibor Blomhäll/Tesla Club Sweden

2019-04-03

Premiär Evolution Show: #1 Hur vi hjälper bin & pollinatörer, med Anna Pernestål

Detta inlägg är signerat Johan. 

Så äntligen är vi igång med våra nya Evolution Show och premiären från den nya studion som tagit LÅNG tid att skapa! Evolution Show är tänkt för samtal med inspirerande gäster samt reportage och nyheter kring några av vår tids största utmaningar och möjligheter.

Fokus ligger på idéer kring hållbar livsstil, smarta energilösningar, eltransporter och Artificiell Intelligens (AI).

I första avsnittet fördjupar vi oss i hotet mot insekterna, särskilt bina och pollinatörerna och vad vi kan göra för att vända på utvecklingen till något positivt. Framförallt varför pollinatörerna är livsviktiga delar av det ekosystem och den matproduktion vi människor är helt beroende av. 

Gäst i första avsnittet är Anna Pernestål som är chef och forskare vid Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Anna är expert på sjävkörande teknik och systemoptimering med ett stort naturintresse och tar i detta första avsnitt rollen som värd och kommer med många frågor till mig, däribland om man ska vara rädd för bin och vad man gör om man är allergisk mot bistick. 

I avsnitt 3 kommer jag istället vara den som ställer flest frågor till Anna Pernstål när vi talar om utmaningar och möjligheterna med självkörande transporter. Huvudspåret är varför det är så viktigt i denna revolutionerande teknik- och samhällsomställning få så många som möjligt att inte bara dela på färre fordon utan att resa med samma fordon under samma resa, dvs maximera antalet passagerare som reser med en transport. 

Vi pratar förstås om vad den senaste forskning visar och spånar kring framtiden som ligger närmare än många tror...  Men samtidigt kommer innebära många utmaningar de flesta inte tänkt på som vi måste börja planera för redan nu.  

I avsnitt 2 samtalar jag med Tesla Club Swedens grundare och ordförande, Tibor Blomhäll om de vanligaste elbilsmyterna men även bakgrunden till några 100 år gamla elbilsmyter som de flesta troligen inte hört talas om. Tibor berättar även lite om sina intryck av sin första Tesla, en Tesla Model 3 och jämför med Tesla Model Y som han fick uppleva på plats i Kalifornien nyligen som en av få inbjudna europeiska journalister.  

Avsnitten kommer till en början bli tillgängliga varannan onsdag med förhoppning om att kunna öka produktionstakten framöver. 

Kom gärna med tips och önskemål på gäster som vi kan bjuda in! Uppskattar ni Evolution Show får ni gärna dela den med andra och prenumerera för att se avsnitten så fort de blir tillgängliga. 

Ett stort tack till den eminenta studioteknikern och fotografen Gustav Andersson som är en kugge i detta energikrävande men stimulerande studioprojekt!

Första avsnittet av Evolution Show där jag och Anna Pernestål samtalar om hur vi kan hjälpa bin och andra pollinatörer!


För den som föredrar att bara lyssna finns första avsnittet även att höra på Soundcloud, fler platformer inom kort så som iTunes och Spotify mfl!   
Tillägg: Går även att lyssna via Anchor nu:

2019-04-02

Mark o Miljödomstolen faställer domen: Ingen dispens för bekämpningsmedel som hotar pollinatörerna

Detta inlägg är signerat Johan.

Idag nås vi av den mycket goda nyheten att Mark- och miljödomstolen faställer sin dom att avslå sockerbetodlarnas dispens att använda de av EU otillåtna bekämpningsmedel som allvarligt hotar pollinatörer såsom honungsbin och vildbin. 

I domen bekräftar Mark o Miljödomstolen exakt de punkter jag och andra understrukit i debattartiklar, alla de människor som vänt sig till Kemikalieinspektionen och i synnerhet med stöd i de två mycket gedigna överklaganden av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen som lett till denna dom.  

Mark och miljödomstolen menar bland annat att det finns kända alternativ till de förbjudna bekämpningsmedlen och frågan om hänsyn i användningen av bekämpningsmedel varit känd i flera år:  

"Domstolen anger med beaktande av  förvånande och svårförståeligt om betodlarna ännu inte i samråd med leverantörer av alternativa bekämpningsmedel har påbörjat utarbetandet av metoder för användning av dessa. Även om det behövs mer kunskap om hur de alternativa bekämpningsmedlen ska kombineras, när bekämpning lämpligen ska ske, bekämpningströsklar m.m. kan det knappast vara så att det, för medel som är godkända för aktuell användning, helt saknas sådan kunskap. Domstolen anser att det finns skäl för att utgå från att det, trots vad Kemikalieinspektionen anfört om behovet av utveckling av strategier, finns tillräcklig kunskap för att kunna använda dessa medel under 2019. Domstolen anser således att det inte har framkommit uppgifter som stöder Kemikalieinspektionens uppfattning att det saknas andra rimliga metoder för att minska skördebortfallet. " (Min fetmarkering)

Men viktigast av allt: 

"Med beaktande av storleken på det befarade genomsnittliga skördebortfallet och de möjligheter som finns att använda andra bekämpningsmedel kommer domstolen fram till att det inte föreligger en sådan uppenbar fara som krävs för att dispens ska kunna ges". 


Domen är viktig och glädjande av många skäl. Dels visar det att hårt arbete och kämpande för våra pollinatörer lönar sig och dels ger det hopp om att vi kan vända massdöden av insekter vi bevittnat bara de senaste årtionden. Något som forskare nyligen konstaterat kommmer förvärras kraftigt de närmaste åren om inte kraftåtgärder tas till nu. Ytterligare 40 % av alla insekter hotas av utrotning de närmaste årtiondena om utvecklingen får fortsätta obehindrat.  

Se gärna tidigare inlägg med vårt bidrag till skydd av pollinatörna bland annat med vår debattartikel i Svenska Dagbladet och min replik på Kemikalieinspektions replik som följde på vår artikel.   

Här bör det understrykas att minst var tredje tugga eller 70 % av grödorna vi odlar existerar tack vare de pollineringstjänster som bland annat bin, humlor och vildbin står för. I en värld där endast små rubbningar av matleveranser eller skördar skapar stora problem redan idag inser vem som helst att vi inte överlever som civilisation utan pollinatörerna. Det går inte längre att hymla om detta. Vi är beroende av pollinatörerna för vår överlevnad. Kollapsar en övervägande del av insekternas värld, kollapsar de ekosystem vi är helt beroende av och därmed försvinner förutsättningarna för den värld vi byggt upp och är helt beroende av. 

För att dra en parallell till Greta Thunbergs klarspråk om klimathotet, precis som de flesta inte vet att vår värld har en klimatbudget vet inte de flesta att vi har insektsbudget. Och eftersom de flesta fortfarande inte vet, sker förändringen för att vända utvecklingen för långsamt och i för liten utbredning. Ännu. Precis som klimatförändringar, vattenbrist och resurshushållning bör bli centrala perspektiv att utgår från i alla hållbara mänskliga verksamheter måste även insekterna lyftas fram i rampljuset, de är minst lika coola som vår rock- och popstjärnor och långt mer utvecklade än många av vår mest avancerade maskiner. 

Med nya perspektiv om helheten öppnar sig nya möjligheter vi betraktrar som omöjliga eller inte ens reflekterar över idag då vi stirrar oss blinda på kortiktiga och enformiga mål. Att tänka just brett är något som framförallt Leonardo Da Vinci kan lära oss, universalgeniet vars främsta egenskap var att kunna observera många olika fenomen och se hur de hängde ihop och sedan ta till vara på dessa genom anteckningar och "korsbefruktning" av idéer och fenomen från just naturen.  Da Vinci insåg från tidig ålder värdet av  tvärvetenskapliga samband som sedan lyfte såväl konstvärlden som vetenskapen inom allt från konstruktioner av byggnader och maskiner som människokroppens delar och funktioner.    

I ett överspecialiserat samhälle glöms ofta helheten bort men det har vi inte längre råd med om vi ska överleva som art. Da Vinci skulle första skaka på sitt huvud åt denna blindhet och sedan skrida till verket och visa på alternativen. 

Pollinatörerna måste lyftas från att vara små men faschinerande utomjordingar till att betraktas för vad de är, människans systrar, bröder och bästa vänner vi aldrig kan vara utan.  

Jag kommer kämpa vidare för bina och valde därför att spela in det första programmet i vår nya Evolution Show som har premiär imorgon (kommer även att kunna lyssnas på som pod) -att samtala om just hur vi kan hjälpa pollinatörerna. I introavsnittet talar jag och Anna Pernestål, chef och forskare vid Integrated Research Transport Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm om binas och pollinatörernas värde och varför de hotas. Samtalet är på engelska men vi hoppas de flesta kommer kunna hänga med utan problem.  

Mer info om nya Evolution Show kommer imorgon. 

Sätt gärna ut vattenfyllda fat med småsten att landa på i trädgården, det underlättar under torra och varma dagar för pollinatörerna!
Foto: Johan Landgren