2024-02-22

Nedgång i världens oljeproduktion inom 2-5 år enligt Arthur Berman ledande petroleum geolog

Nedan följer del två av mitt samtal i Evolution Show med Arthur Berman en av världens ledande geologer och experter på olja och naturgas. Kika eller lyssna gärna även på del 1 som jag skrev om i föregående inlägg. 

Arthur Berman är även mycket flitig på Twitter och har stenkoll och på olje och gasmarknaden och mycket annat...

Mina två samtal med Arthur Berman har fått enormt gensvar mycket kommentarer vilket är roligt. Planerar att följa upp avsnitten med samtal om utvecklingen inom solenergiteknik med min vän och solenergiexpert från Kalifornien, Ron Swenson! Ron som för övrigt är god vän med Arthur Berman och som jag haft som gäst på Evolution Show tidigare.  Kommer även nya avsnitt om den exponentiella AI-utvecklingen framöver och såklart massor med avsnitt om mitt energihusbygge när det kommit igång! 

Önskar alla en trevlig helg!

2024-02-16

Arthur Berman: "Världens olje och gasproduktion faller inom några år pga Peak oil och Peak Gas"

Jag har precis spelat in ett avsnitt på Evolution Show med Arthur Berman från Houston, Texas som jag hoppas uppskattas. Del 2 kommer nästa vecka så håll gärna utkik då. Här följer lite reflektioner och en sammanfattning av detta viktiga samtal, kika eller lyssna förstås gärna även på samtalet nedan. Önskar alla en trevlig fredag och helg!

Det senaste årtiondet har mänsklighetens ökade energiaptit i huvudsak tillgodosetts genom ökad produktion av skifferolje- och skiffergasproduktion (naturgas) från USA (och till mindre grad av ökad oljeproduktion från Kanadas oljesand). Men det senaste året har Arthur Berman, en av världens ledande geologer och experter på just skifferformationerna i USA där denna olja och gas kommer från, observerat att olje- och gasbrunnarna ger allt mindre per nyborrad brunn

Berman varnar nu för att den ökade olje- och gasproduktion världen förlitat sig på som kompenserat för den fallande eller oförändrade produktionen från övriga olje- och gasproducenter, enligt Bermans senaste forskning sannolikt -kommer börja minska inom fem år men troligen redan inom två år. 

Detta innebär alltså tex att den flytande naturgas, LNG som hållit Europas energimarknad från en mycket djup energikris där stora delar av Europa lidit av stor energibrist med galopperande inflation som följd, kan bli en realitet inom ett par år. Sverige kommer inte komma undan detta utan påverkas mycket med vårt allt mer sammankopplade elnät med europeiska kontinenten men även med högre bränslepriser för svenska färjor såsom Destination Gotlands två flaggskepp som redan idag går på LNG som främst kommer från USA. 

Men redan i år kommer USA:s export av flytande naturgas begränsas då Biden-administration nyligen beslutat att pausa ny export tills nya miljöutredningar om LNG-framställningen och utvinningen av naturgas i USA gjorts, vilket lär pågå åtminstone till amerikanska presidentvalet i november. Ca hälften av all flytande naturgas USA exporterar går till Europa där de största importörna är Storbritanninen, Nederländarna och Frankrike. Men Tyskland och Finland har precis fått igång sin import av LNG från USA och kommer säkerligen påverkas av att LNG-uppskalningen från USA begränsas redan nu och resten av året. 

Och redan nästa år kan alltså USA:s skiffergasproduktion nå en topp och börja minska men det kan även dröja några år. 

Jag räknar med kraftigt stigande energipriser de närmaste åren, sannolikt kommer de priser vi tycker är höga idag framstå som en västanfläkt mot de som väntar om några år, svårt att dra någon annan slutsats utifrån Bermans analys. 

Vi kommer veta exakt när gas- och oljetoppen i världen nås först i efterhand men oavsett ser världen ut att gå emot den perfekta energistormen när världens i särklass viktigaste energikällor börjar minska inom några få år. Problemet som Berman understryker i vårt samtal i Evolution Show är att många vilseletts av de senaste årens snabba ökning av förnyelsebar energi, till att tro att denna kan ersätta energitillgången från olja och gas när de börjar minska. 

Det vi sett det senaste årtiondet är nämligen en ökad användning energi från framförallt olja och gas där förnyelsebart adderats upp på detta, det vill säga den totala energikakan har vuxit. 

Kärnan i mänsklighetens utmaning för att hantera en minskad energitillgång enligt Berman, vilar inte på vare sig fossil användning eller förnyelsebar energi utan: 

”Problemet är omfattningen på mänsklighetens förehavanden.”

Med andra ord människans nuvarande omfattning gällande resursanvändning inom alla områden är ohållbar för planetens ekosystem och därmed vår fortsatta överlevnad. Inte ens om vi på något magiskt vis kunde ersätta all fossil energi med förnyelsebar energi kommer vi runt problemet att vårt totala planetära fotavtryck måste minska vilket endast kan lösas på ett sätt: kraftigt minskad total energianvändning. 

Inser man detta blir nästa slutsats lika given: En fundamental förändring av världsekonomin kommer krävas för att anpassas sig till en ny verklighet där den billiga och lättåtkomliga energi vi tagit för given de senaste 200 åren börjar minska. 

Detta innebär såklart minst sagt stora svårigheter för mänsklighet och i synnerhet hur världsekonomin funkar idag. För hur ska vi tex förklara för världens två största befolkningar i Indien och Kina, där medelklassen kräver minsta samma levnadsstandard som vi har i väst, att det inte längre är möjligt då energin för detta inte kommer finnas? Men fysikens värld bryr sig inte om människans önskemål om evig ekonomisk tillväxt på en ändlig planet. Vi kommer helt enkelt få anpassa oss och ju förr vi börjar göra det, om så med baby steg, blir omställning något mindre omvälvande och mer hanterbar.