2018-09-29

Ovanligt värdefull verktygslåda & investering: Lätt att ODLA NATURLIGT

Detta inlägg är en recension signerad Johan av Eva Petterssons nyutkomna bok "Lätt att ODLA NATURLIGT"Det senaste två åren har jag haft äran att följa framväxten av två svenska böcker om permakultur på nära håll. Båda av två personer jag haft nöjet att samarbete med i tidningen OM Omställning som leddes av chefredaktören Eva Pettersson 2013-2015, Sveriges kanske första tidning med helhetsperspektiv på energi, fossilfri omställning och hållbar livsstil samt odling. En tidning som tack vare Evas driv lockade en rad skribenter från vitt skilda bakgrunder och inspirerade skapandet och utvecklingen vid flera andra tidningar som sedan tog över stafettpinnen med en liknande approach.

Sedan tidigare har jag recenserat den eminenta permakulturboken av Ylva Arvidsson med familj, en av OM Tidningens skribenter. Men nu har det alltså så äntligen blivit dags för Evas bok! Jag har under senaste året läst manuset med spänning och förhoppningsvis kommit med en del input men främst ägnat mig åt korrekturläsning. Redan från start kände jag att detta kunde bli något alldeles extra och med slutresultatet framför mig blev jag inte besviken, bara mer imponerad. 

"Men" tänker du, det finns ju tonvis böcker om odling med olika perspektiv för hur man bäst bygger sin egen matträdgård, skogsträdgård eller vackra traditionella trädgårdar med inslag av modern design och arkitektur och allt däremellan. Jäpp, men det här är något helt annat ... 

Det är inte bara en fråga om tycke och smak. I de flesta böcker på odlingstemat saknas det nämligen ofta återkoppling till resurs- och miljöperspektivet. För vad spelar det för roll om vi skapar fina trädgårdar om vi inom en snar framtid inte längre kan försörja oss med mat från dem för att vi inte har tillräckligt med tillgång till billig energi, vatten och när de inte är anpassade för en snabbt förändrad verklighet med accelererande  klimatförändringar som förvärras just för att vi bland annat odlar ohållbart? 

Många lever i en illusion om att vi kan fortsätta att konsumera som vanligt. Men lever vi som idag kör vi rakt in en resursvägg där människan inte längre dikterar villkoren utan naturen snabbt sätter oss på plats. Många glömmer att denna illusion hålls vid liv tack vare ökad konsumtion av fossil energi som är ändlig, vilket innebär att vår nuvarande livsstil är ohållbar, det vill säga har ett slut i dess nuvarande form. Det handlar om "tillväxt till döds" för att låna en av författaren Stellan Tengroths boktitlar

Evas boktitel är klockren då den pekar på just denna illusion men erbjuder en alternativ väg framåt. Vi har alla invaggats i tron att det bara går att odla effektivt och "lätt" men då med hjälp av ständigt ökad användning fossila bränslen. De flesta tänker förstås inte så men indirekt är de flesta av oss en del av detta ohållbara system då vi tror, att vi måste köpa kemikaliebesprutad mat och använda byggnadsmaterial som alla framtagits eller i huvudsak är baserade på framförallt fossil olja.    

Men hoppet lever för den som vidgar sina vyer och det gör verkligen Eva Pettersson i sin bok Lätt att ODLA NATURLIGT där hon delar med sig av ett långt livs värdefulla kunskaper. Eva som inte bara är djupt medveten om klimatkrisen, Peak Oil/oljetoppen utan även har breda kunskaper om moderna och gamla odlings- och byggnadstekniker som bygger på samarbete med naturen och inte fortsatt utarmning av den. 
"Permakultur kan vara en av lösningarna på de stora problem med jorderosion, avskogning och föroreningar eftersom kärnan i permakulturen är att jobba med naturen istället för mot den; att inte förbruka mer resurser än vad som finns att använda, att alltid återföra till naturen vad man tagit bort från den och att se människan och våra liv som en del av naturen. Framförallt ser permakultur till helheten i ett långt perspektiv, istället för dagens kortsiktiga vinstperspektiv." 
 Ja detta skriver i Eva i sitt inledande kapitel som hon inleder glasklart, med ord och inga visor. Eva pekar på hur allvarligt läget är för våra globala matproduktion, vattentillgången och vår bristande kontakt med naturen. Men understryker lika bestämt att en nyckelbit för att möta dessa utmaningar står att finna just i permakulturens metoder. 

Är det bråttom? Ja, vi borde börjat i förrgår ... Ja eller helst på 1970-talet. 
"Om dagens nivå av utarmning fortgår kan vi ha så lite som 60 års matjord kvar". 
Fortsätter Eva i sitt inledande kapitel, med fakta hämtat från FN:s Food and Agriculture Organization (FAO). 

Men Eva visar övertygande i sin bok att Permakultur-design och odling kan bli en del av vårt planetära räddningspaket. Det är inte en massa flum och hokus pokus. Tvärtom, det är sunt förnuft, samarbete och design i symbios med naturen där modern och gammal beprövad teknik går hand i hand och kan vara centrala delar i ett hållbart och resistent system där människan blir en del av naturen men ändå kan skapa en trygg och spännande livsmiljö som tilltalar oss. 

I Evas bok bjuds vi in en värld som fångar långt mer än odling och trädgårdsdesign för självförsörjning av mat. Boken bjuder på inspirationsfrön i form av en rad idéer hur du kan designa din trädgård och ditt hus utifrån dina förutsättningar men ger även tex konkreta tips för hur du kan bygga ditt energismarta hus synkat med ditt drömväxthus, givetvis hela tiden med fokus på balans med naturen.  

Upplägget är lika pedagogiskt som inbjudande. Bokens 272 sidor består av hela 105 illustrationer och 43 foton. Många med passande naturmotiv men även mycket detaljrika tekniska illustrationer som är praktiskt användbara. Här följer ett litet axplock.
Solsektorer-Hur du optimerar ditt hus och din trädgård med solens rörelse och energi 


Självhushållningens ABC...Toppmodern, energismart huvudbyggnad eller bod med växthus i ett  


Dricksvatten är en ändlig resurs pga vårt resursslösande förhållningssät men det finns många sätt ta vara på vattnet, nya som gamla   

I kapitlet "Energi och Klimat" finns mycket nyttiga tips, bland annat om hur du nyttjar vindens och trädens placering till din fördel 

Personligen uppskattade jag särskilt de mycket omfattande bilagorna i slutet av boken som är på hela 58 sidor. Här får  nybörjare som jag själv och säkerligen även människor med långa gröna fingrar, en god överblick över egenskaperna hos otaliga växter, med dess för- och nackdelar och framförallt vilka som passar bra tillsammans. Eva beskriver själv dessa faktatabeller som ett uppslagsverk och det är de sannerligen! 

Det här en bok som står på mycket stadig grund och då syftar jag inte bara på livslång kunskap om odling och ett sunt förhållningssätt till naturen med öppenhet för ny teknik, utan särskilt i det helhetsgrepp som Eva tar avstamp i. Författaren visar bredd och djup i sina kunskaper men inte på ett tråkigt sätt. Precis som vi la upp vår bok, behöver man inte läsa Lätt att ODLA NATURLIGT från pärm till utan kan hoppa fram och tillbaka till avsnitt som särskilt intresserar en och ändå snabbt få värdefull input.   
     
Avslutningsvis: Det är lätt att ODLA Naturligt men snart svårt att odla fossilt, de som inser det och börjar göra något åt det redan nu har allt att vinna. Men vi har alla allt att förlora på att vänta med den fossilfria omställningen. En källa till inspiration och en fullt utrustad verktygslåda att komma igång är Eva Pettersons gedigna bok som givetvis direkt kvalificerar in sig på topplistan över Olja för Blåbärs kommande julklappslista.    

Se gärna även tidigare recensioner jag gjort här på bloggen
  

2018-09-26

Stora elefanter dansar långsamt: Varför dinosaurierna inte tillverkar elbilar i volym

Den 10:e september skrev Johan följande tweet:
Kort därpå fick Johan ett antal svar från VW Sverige på Twitter som vi snart ska återkomma till. Till att börja med vill vi klargöra att Johan skrev tweeten med anledning av att tusentals VW-aktieägare stämt bolaget på motsvarande 95 miljarder SEK. Detta dels för att Volkswagens ledning inte gått ut med de första detaljerna kring dieselgate-skandalen och dels att de företaget redan i juni 2008 var väl medvetna om att de inte klarade att ta fram en dieselmotor som levde upp till utsläppskraven i USA men ändå inte meddelade aktieägarna. Denna information har hållits undan aktieägarna menar de kärande bakom stämningsansökan och följderna med efterföljande kursras gör nu alltså att enorma skadestånd utkrävs av Volkswagens ledning. Hur det slutar återstår att se men det ser inte ljust ut för Volkswagens plånbok.

Vad som gjorde det hela minst sagt ironiskt var att Daimler nyligen gått ut med att de ska satsa över 100 miljarder SEK på en elekrifiering av sin transportflotta. Vi skrev tex nyligen om lanseringen av Mercedes Benz första från grunden utvecklade elbilsmodell, nya elbils-suven EQC som visades upp i Stockholm. Det vill säga lika mycket som VW kan komma att få betala i skadestånd satsar Daimler på elektrfiering. Men det hela slutar inte där. Kort därefter meddelade i sin tur Daimler att företaget ska skala upp produktionen av elbilar långsamt för att de är osäkra på garantikostnaderna för el-suven EQC...

Här noteras att Daimler siktar på att var fjärde producerad bil år 2025 ska vara en ren elbil. Utgår vi från Daimlers årsrapport för 2017, där 4,8 miljoner fordon tillverkades, innebär det att 1,2 miljoner elfordon ska produceras av det tyska bilföretaget 2025...
 
Vilket förvisso är mer än Volkswagen som nyligen meddelade att koncernen har som mål att tillverka 330 000 elbilar 2020 och bland annat ska börja tillverka en ny version av sin "folkebil", Volkswagen e-Golf för under 25 000 euro (knappt 260 000 SEK). Vidare slår VW på stora trumman och lovar en miljon elbilar om året från 2025. Dessutom ska VW ha lanserat 27 nya elbilsmodeller till 2022.

Men det är lätt att låta sig imponeras av Daimler och VW innan man sätter deras produktionslöften och siffror i ett större sammanhang. Är det verkligen en riktig satsning på elbilar dessa biljättar gör eller sitter man fortfarande på bromsen? Vill de hellre se business as usual men i form av en satsning på vätgasbilar för att kunna behålla dagens infrastruktur med mackar och en andrahandsmarknad där bilar ska lagas och servas, samt där kunderna inte kan ladda sin bilar hemma?

Eller är det helt enkelt så att inte ens världens största biltillverkare, däribland VW kan säkra tillgången till batterier från sina underleverantörer LG Chem och Samsung samt saknar förmågan/erfarenheten att skala upp elbilstillverkningen för drivlinan tillräckligt snabbt för en rad olika modeller samtidigt? 

Dessa frågor väcks onekligen när en borrar lite i siffrorna. En förhållandavis liten biltillverkare som Tesla Inc. tillverkar idag cirka 2000 Tesla Model S + Tesla Model X (räknat på Teslas kvartalsrapport nr 3, 2018) eller drygt 106 000 elbilar. Lägger vi sedan till ca 5000 Model 3 per vecka hamnar vi på 260 000 Model 3 per år. Totalt med nuvarande produktionstakt liger alltså Tesla på cirka 366 000 elbilar i produktionstakt. Med andra ord, "lilla Tesla" ligger redan idag på en produktionstakt av elbilar som världens största biltillverkare, VW SIKTAR PÅ ATT NÅ 2020. Det är i det här sammanhanget en ska läsa VW "satsning" på elbilar.


Självfallet lyfter vi på hatten om de överträffar målet, ja vi önskar att alla biltillverkare gör en seriös satsning på elfordon. Och ja, kanske VW i själva verket medvetet sätter produktionsmålet lågt för att kunna "överraska marknaden positivt" när vi väl är framme vid 2020 men en gnagande tanke dröjer sig fortfarande kvar. Hur kan VW (eller Daimler för delen) vänta sig att behålla sina ledande roller som biltillverkare med en så långsam uppskalning av elbilstillverkningen och hur kan någon seriös analytiker påstå att det är en seriös satsning i förhållande till deras storlek och produktionskapacitet?

Kanske finner vi en del av svaret i att de helt enkelt är sena på pucken och inte insett med vilken fart tåget redan lämnat stationen. Nedan följer VW Sverige svar på Johans tweet från början av inlägget:Johans replik 1:VW replik 2:Johan replik 2


Sent ska alltså de stora bjässarna vakna. Vi har i tidigare inlägg pekat på en rad missförstånd kring litiumbatteriets långa resa och breda användningsområde som vi bara sett början på. Eller snarare, batterilager som inte nödvändigtvis kommer kräva litium i framtiden men kommer spela en nyckelroll för energilager i fordon, elnät, hushåll, fastigheter, fartyg och även i växande usträckning flygfarkoster.

Den som tvivlar på att batteriteknologins framtid bör suga på dagens karamell. Det energilager som Tesla installerade på 100 dagar i Australien har redan fungerat så effektivt för att täcka topparna i elnätet södra Australien (bättre än reservkraftstationer drivna av kol eller gas) att franska Neoen som tagit investeringen på över 590 miljoner SEK, tänker låta bygga fler batterilager. Redan under första halvåret har nämligen Teslas batterilager dragit in 8,1 miljoner euro (83,8 miljoner SEK).

Neoen har insett värdet av att balansera tillgången till elproduktion från vind och solanläggningar samt hur batterilager kan rycka in för att bidra vid nättoppar eller tillfälliga produktionsbortfall/strömavbrott i delar av elnätet. Detta bådar gott för att kunna ersätta allt fler kol- och gaskraftverk när vind och solenergianläggningar kan komplementeras med batterilager. Något planeten skriker efter, ja eller snarare människan, planeten kommer troligen klara sig tills en tillräckligt stor asterioid kommer i dess väg...

Mer om Neoens satsning på batterilager kan ni läsa i en artikel av Ny Teknik 26/9 (ingen länk i väntan på EU:s genomförande av beslut om länkskatter mm).


Mer av detta tack, VW och alla andra men i volym!  
                                VW e-Golf Johan fångade på bild under en 430 mil lång elbilsresa i Europa

2018-09-18

Missa inte Podcar City 2018 i Gävle -internationell konferens i världsklass

Äntligen närmar sig årets Podcar City konferens -konferensen för den som är intresserad av självkörande transporter och smarta hållbara lösningar för kollektivtrafik och delade resor i små eller medelstora fordon! Vi talar förstås om svenskgrundade internationella konferensen Podcar City. Och i år ska den inte hållas i USA eller nere i Europa utan är tillbaka i Sverige!

För 12:e året i rad sedan starten i Uppsala 2007 anordnas Podcar City-konferensen där experter, företagsledare, forskare, studenter och transportintresserade från hela världen samlas för att dela erfarenheter och diskutera framtidens lösningar för transportnätet. Bakom konferensen står framförallt tre personer: Christer Lindström, VD för 4dialog, Magnus Hunhammar, president för International Institute of Sustainable Transportation (INIST) och svenskättade Ron Swenson -pionjären i Silicon Valley vi skrivit om tidigare.

Johan deltog i Podcar City konferensen i Silicon Valley 2015 vilket gav mersmak och ledde till att vi både tog oss till konferensen i Antwerpen 2016 som vi även fick uppdraget att filma på plats, alla videos finner ni samlade på vår svenska Olja för Blåbär kanal här. I år har vi dels fått i uppdrag att göra en introfilm till konferensen som ni finner nedan, samt vara på plats för att filma konferensen och filma den i sin helhet.

I video nedan har Johan intervjuat sex experter inom självkörande teknik, eltransporter och förstås Podcars. Bland talarna finner ni bland andra Robbert Lohmann, CCO och medgrundare av de holländska företaget 2getthere som ligger bakom Europas första självkörande eldrivna transportsystem för Podcars i Rivium Park i Rotterdam (små förarlösa minibussar som kör på dedikerade banor endast avsedda för dessa, vi har gjort video därifrån ni kan se här). 2getthere har nyligen släppt sin tredje generations Podcar (eller 3rd generation Group Rapid Transit, GRT som de kallar sina system. Dessa nya självkörande, helt eldrivna fordon kommer snart börja rulla i Rivium Business Park men kanske även i Masdar City i Abu Dhabi där 2getthere även har byggt ett Podcar-system som är mycket populärt. Men 2getthere har system på g även i Kina...

Ett annat bekant namn (särskilt inom energi och miljökretsar i USA) är Debbie Cook. Debbie har länge arbetat sida vid sida med den internationellt erkända författaren och föredragshållaren Richard Heinberg, styrelseledamot vid Post Carbon Institute -en av världens viktigaste tankesmedjor som arbetar med ett ge ett helhetsperspektiv på energi, ekonomi och ekologi med otaliga rapporter, artiklar och videos som belyser såväl klimatfrågan och Peak Oil. Debbie Cook har även suttit i styrelsen för ASPO-USA som anordnade de två fantastiska energikonferenser Johan deltog vid i Washington DC 2010 och 2011.

Ett annat namn som måste nämnas som Johan intervjuar i videon är Alexander Kyllmann, VD och grundare av Autorén Modutram i Mexico som vi vågar lova har en het nyhet att avslöja på konferensen... Så mycket kan vi säga, det händer på mycket på Podcar-fronten!

Slutligen måste vi nämna svenska Anna Pernestål Brenden, chef och forskare vid Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid KTH i Stockholm. Anna är expert på självkörande teknik och leder och deltar i en rad spännande forskningsprojekt där självkörande teknik testas för automated and shared mobility. Anna är en av huvudtalarna vid Podcar City konferensen och kommer delta i workshops där konferensdeltagarna aktivt får brainstorma kring transportlösningar. 

Vi ser mycket fram att emot att delta vid Podcar City konferensen i Gävle i oktober, kanske ses vi där? Mer info finner ni podcarcity.org

Vi har fått betalt för att göra nedanstående video.

2018-09-14

I huvudet på Elon Musk- En av vår tids mest inspirerande och missförstådda personer

Allt sedan Johan fick upp ögonen för elbilstillverkaren Tesla Motors (idag Tesla Inc. och även tillverkare av egna lagringsenheter för hushåll och hela elnät och solceller integrerade i hustak) har det varit oundvikligt att läsa in sig på en av dess huvudgrundare, Elon Musk.

Johan har troligen sett de flesta intervjuer som finns att se med Elon Musk/Tesla Motors (eller SpaceX för den delen) och naturligtvis läst den mycket läsvärda biografin om Elon Musk av Ashlee Vance. Sedan början av 2014 har Johan även kört en Tesla Model S och på den vägen lärt sig mer om hur det är att leva med elbil, framförallt hur snabbt Tesla etablerat sig som ett framtidsföretag likt inget annat. Otaliga biltillverkare har medgett att de "inspirerats" av Tesla som visat att det finns en efterfrågan på elbilar långt bortom det utbud som finns att tillgå. Men Elon Musk insåg likt Steve Jobs att efterfrågan är något som skapas utifrån vad som erbjuds av producenterna till marknaden. Det är inget som sker av sig självt.

För Apple blev det stora genombrottet Smartphonen/iPhone för Tesla blev det elbilen Tesla Model S tillsammans med en snabb utbyggnad av ett snabbladdningsnätverk i Nordamerika, följt av Europa, Australien och Sydostasien (i synnerhet Kina). Steve Jobs med sin medgrundare Steve "Woz" Wozniak och Apple-gänget erbjöd en slimmad och intuitiv design med enkelheten att kunna läsa sina mail och nyhetsflöden (och förstås skicka meddelande och föra videosamtal) med iPhonen. Tesla har med Elon i spetsen byggt vidare på samma approach, enkelhet och tillgänlighet till spetsteknik och där inga försäljningsmodeller är fastslagna i sten. 

Men trots att Tesla Model S utsetts till den säkraste bil som någonsin testats i USA och fick det högsta betyg som getts av oberoende Consumer Reports har Tesla allt sedan genombrottet runt 2012 motarbetats på alla tänkbara och otänkbara sätt och likaså Elon Musk. Detta på ett sätt som inget annat företag kommer i närheten av.

Men som vanligt är det lätt att döma människor och företag när en är dåligt påläst och inte lyssnar med öppna sinnen. Få journalister eller kritiker av Elon Musk tycks ställa sig några uppenbara frågor:
Kan jag ha missat något?  
Är Tesla kanske inte bara en elbilstillverkare som riktar sig till de välbärgade? Kan det finnas en tanke med att skala upp produktionen/verksamhet genom att först sälja bilar med goda vinstmarginaler för att kunna nå massproduktion av bilar för breda samhällsgrupper i ett senare steg? (Teslas första massproducerade bil, Tesla Model 3 har snabbt seglat upp som den bäst säljande bilen i sin klass före tex BMW och Volvo-räknat från augusti månad). 
Är kanske Elon Musks drivkraft inte alls pengar och kändisskap utan något helt annat? 
-För varför investerar Elon Musk, en affärsman och ingenjör, all sin tid och sina pengar efter att ha sålt Paypal (som han grundade med bland annat entreprenören Peter Thiel) , i en extremt riskfylld bransch som biltillverkning och rymdindustrin? Kan det helt enkelt vara för att han såg det som direkt nödvändigt för att ge sig själv och andra framtidshopp? (har antytt det i flera intervjuer tidigare).  
Elon Musk ligger förstås bakom så mycket mer än Tesla och Paypal. Med privata rymdbolaget Spacex håller Musk på att röra om och revolutionera hela rymdindustrin genom att bland ha utvecklat återanvändbara raketer som kan landa själva på jorden efter uppskjutning. Spacex är redan världens överlägset största leverantör av satelliter till jordens omloppsbana och har tagit över NASA:s uppdrag att skjuta upp proviant och utrustning till internationella rymdstationen ISS och kommer troligen redan nästa år börja skjuta upp bemannade raketer till ISS. Jätteföretag som Boeing, Lockhead Martin och nationer som Ryssland tittar med sur avund på Spacex. Rymdföretaget kan helt enkelt genomföra uppskjutningar i en skala och till ett pris som ingen annan kan matcha med undantag för möjligen ett framtida Kina.

Sedan har vi förstås The Boring Company och Neuralink... Men det får ni höra mer om intervjun i slutet av inlägget där Joe Rogan intervjuar Elon Musk om alla sin förehavanden och tankar i ett samtal som sträcker över 2,5 timme.

För den som tar sig tid att se bortom allt prat och okunskap, kan Elon Musk betraktas som vår tids Leonardo Da Vinci när det gäller pådrivande av teknologisk utveckling för mänskligheten och därtill en tänkare som i högsta grad bryr sig om andra människor, i själva verket mer än han bryr om sig själv. Hur många av hans kritiker gör det?

För oss är det glasklart att drivkraften bakom Elon Musks företag är viljan att föra mänskligheten in i en ljus framtid som präglas av medmänsklighet, samarbete och framtidstro. Energin och envisheten Elon har att kämpa på trots alla motgångar tycks vara insikten om att få om någon annan har den samlade kraften i form av intellekt, resurser, vilja och insikt att i tillräcklig omfattning påskynda och vända på nuvarande utveckling. Mänskligheten riskerar att köra den här planeten i botten tämligen snart om inte radikala förändringar sker nu. (icke att förringa alla andra som gör enastående insatser för mänskligheten och planeten!)

I intervjun med Joe Rogan ger Elon Musk eftertänksamma tankar som berör allt från elbilar, elflygplan, klimatförändringar, rymden, AI-hotet och värdet av medmänsklighet. För den som tar sig tid att lyssna igenom intervjun kommer nog tankarna dröja sig kvar länge efter... Kanske hela livet.

Elon berättar bland annat att det enskilt största skälet till att han träffade dåvarande president Barrack Obama var för att varna honom för att ett existensiellt Artificiell superintelligens-hot är reelt , något Musk även informerat 50 amerikanska guvernör om "men ingen lyssnar" säger Musk. 

Musk menar att världens största företag och stormakter just nu drar en trisslott om att generell artificiell superintelligens ska rädda oss i sista stund (eller ge företag/individer ett överlägset övertag gentemot övriga, genom tillgången till en egen AI-Singleton). Få kronor och ören investeras i AI-säkerhet, dvs hur vi i största möjliga mån ska förmå en framtida övermänsklig AI att inkludera oss i sin framtidsvision och utveckling utan att vi förpassas till historien långt snabbare än de djurarter vi redan utrotat. Utvecklingen och kontrollen av AI är inte något vi bara kan överlåta till skickliga programmerare och företagsledningar/politiker då gör vi hela mänskligheten en björntjänst, även de som ser AI-verktyg världens bästa och sista investering kan bli "lätt förvånade" av utvecklingen när den snabbt riskerar nå bortom mänsklig kontroll.

Det finns otaliga citat att hämta ur denna fantastiska intervju men vi väljer att precis som Elon avsluta med en hoppingivande ton. När Elon i slutet får frågan av Joe om det är något han vill lägga, svarar han:
"Jag tycker människor ska vara mer vänliga mot varandra och ge varandra mer erkännande. Och utgå inte från att andra är elaka förrän du vet att de verkligen är det. Det är lätt att demonisera människor men du har oftast fel, du misstar dig oftast när du gör det. Människor är snällare än du tror, ge dem ett större erkännande."
Många som sitter framför en skyddande datorskärm bör ha det sistnämnda i ständig åtanke.

Vi rekommenderar starkt att ni kikar/lyssnar på den långa men mycket givandet intervjun med Elon Musk där Joe Rogan skickligt håller igång samtalet medan Elon förklarar på ett pedagogiskt sätt och ger en inblick i en värld och framtidsvision som många annars barra skrapar på ytan eller hör ryktesvägen.

Vill en få lite perspektiv på intervjun rekommenderar vi även att ni kika på ett avsnitt av youtube-showen "Now you know" där programvärdarna Zach och Jessie bryter ner hela intervjun till huvudspåren och punkt för punkt fullständigt krossar den skeva bild som mycket av media gett av intervjun.

Vi äger aktier i Tesla.

Trevlig helg!

I våra ögon den enskilt mest personliga intervjun med en av vår tids största genier och entreprenörer, Elon MuskNow You Know-showen med Jesse och Zac om Elon och intervjun av Joe Rogan

2018-09-08

Svenska Minesto: Ny djupgående havsenergiteknik kan bli en game changer för energimarknaden

Transport- och energisektorn är under snabb omvandling, de företag som bara vågar doppa tårna i framtidens teknik kommer försvinna.

Så sent som igår kunde vi läsa hur bilindustrin skriker ut sin frustration över hur fort elektrifieringen går. De stora biltillverkarna uttryckte svart på vitt att de vill bromsa elektrifiering av transportsystemen så de inte blir frånkörda av nya spelare som tänker nytt och inte hålls tillbaka av tunga fossilberoende investeringar i bagaget. Detta trots att investeringar i diesel- och bensinfordon kan bli värda lite eller ingenting inom år och inte årtionden.   

Ett citat ur en artikel från Ny Teknik igår som säger det mesta men sätt ner kaffekoppen annars sätter ni nog i halsen... : 
"Enligt en ny rapport från FTI Consulting kan övergången leda till allvarliga påföljder för hela fordonsindustrin. Europas billeverantörer kommer att producera 38 procent färre delar och komponenter för elbilar. Detta kan jämföras med en förlust på 17 procent för bilföretagen".
Kära nån, vad ska fossila biltillverkarna och serviceverkstäderna göra om bilarna inte går i sönder lika ofta och inte längre kräver tusentals små komponenter bara till motorn... Över 100 års subventioner till bil- och energisektorn i form av utsläpp och miljöskador som gjort den här planeten på gränsen till obeboelig. Och nu har billtillverkarna, via sin internationella branschorganisation ACEA uttrryckt sin oro för att EU:s omställning för att rädda planeten ska gå för fort. Är det inte planeten eller snarare mänskligheten vi ska rädda och inte arbetstillfällen i en sektor som är dömd att gå under om den inte frigörs från fossil användning? 

Well, tur då att det finns de företag som och människor som insett allvaret och är innovativa inom områden som faktiskt har framtiden för sig och kan göra skillnad för utsläpp och människors hälsa redan idag. I det här inlägget ska vi nämligen uppmärksamma ett svenskt energiteknikbolag som i år varit en riktig börsraket (upp 261 % i år och 34 % senaste veckan) men framförallt har framtiden för sig och kan få stor betydelse för att balansera och komplimentera tillgången till förnyelsebara energislag. 

För glöm kolkraftverk och kärnkraftverk som baskraft, tänk blå energi från havets djupgående strömmar och tidvatten.     

I senaste halvårsrapporten från svenska bolaget Minesto som kom den 30 augusti kan vi läsa:


"Under sommaren har vi steg för steg arbetat oss igenom driftsättningsprogrammet för det första systemet av vår unika Deep Green-teknologi i det vi kallar Utility Scale, det vill säga kommersiella kraftverk anpassade för storskalig elproduktion, som vi installerar vid vår site i Holyhead Deep utanför Wales nordvästra kust."


Med Deep Green-teknologin som Minesto utvecklat kan havsströmmar på 1,2 -2,5 meter sekund utnyttjas där en drake eller undervattensseglare generar elektricitet via sin turbin på hela 500 kW eller 0,5 MW genom att flyga i en förutbestämd bana som tar formen av åtta. Draken som just nu testas i full skala utanför Wales har ett vingspann på 12 meter och väger 10 ton.


I nedanstående video sammanfattas hur Minestos teknik fungerar och hur de ser på framtiden.
Minesto är en avknoppning av SAAB och bildades 2007. Ägarstrutkturen består framförallt av de två huvudägarna BGA Invest och Midroc. BGA Invest som enligt uppgifter på bolagets hemsida, själva äger 37 % av Minesto medan bolaget Midroc även det var med tidigt och i sin tur fick mycket kapital att flöda in i Minesto via saudiska/etiopiska oljemiljardären Mohammed Al-Amoudi (känd som ägare av bland annat Preem). Enligt senaste årsredovisningen består resterande ägare av privatpersoner och företag som var för sig inte äger mer än 10 % av Minesto. I februari genomfördes en nyemission som kan ha ändrat ägarstrukturen något.


Vad som gör att Minesto sticker ut inom det som kallas blå energi, dvs våg, tidsvatten och havsgenerad energi är att till skillnad mot tex vågkraft eller vindkraft för den delen, en teknik där man arbetar med att tillvarata rörelseenergi cirka 20 meter ner under havsytan. Istället för att påverkas av vindens och vädrets nyckfullhet eller de stora krafter som utrustning utsätts för vid havsytan i form av vind och vågor, bygger tekniken på tillförlitlighet och små rörelser från kontinuerliga havsströmmar.


Genom att kunna utnyttja långsamtgående havsströmmar och få ut hög nettoenergi med installationer som är långt mindre resurskrävande att bygga och underhålla än tex ytgående vågteknik eller vindkraft menar Minesto att de kommer kunna erbjuda elproduktion i paritet med den bästa vind och solinstallationer. Och till långt lägre kostnad än konventionell elproduktion från tex kärnkraft för att inte tala om kolkraftverk... Men till skillnad mot vind och solenergi-anläggningar är Minestos energiteknik att betrakta som baskraft som ska kunna leverera el dygnet runt.


Minesto börsnoterades på First North 2015 men har i år mognat som bolag genom att närma sig fullgörandet av den första kommersiellt gångbara testanläggningen utanför Wales.


Minestos VD Martin Edlund menar att bolaget med sin teknik har potentialen att ersätta energitillskottet av all världens kärnkraftsenergi, ja eller snarare 1,5 gånger kärnkraften. Kikar vi tillbaka i tidigare inlägg över världens energianvändning ser vi att kärnkraften 2017 stod för 4,4 % av världens energianvändning. Med andra kan Minestos teknik ta en marknadsandel på 6,6 % av världens energianvändning om Martin Edlund har rätt.


I videon nedan presenterar Minestos VD mer om företaget och tekniken under en träff med aktiespararna i Malmö tidigare i år.
Anledningen till att Minesto kan ha grund för påståendet att teknikens marknadspotential är större än världens kärnkraftsenergi är att långsamtgående havsströmmar är tillgängliga längs mer eller mindre samtliga kuster längs världens kontinenter. Då dessa havsströmmar är förutsägbara och kan leverera energi under nästan alla årets dagar är Minestos djugående drakflygare och elkraftverk att betrakta som en potentiell helt ny baskraft som kan bli ett mycket värdefullt komplement till vind och solenergisystemen.


Tänker vi oss att djugående  havsenergi även kopplas samman med batterilagring och/eller vattenkraftlager tillsammans med vind och solenergi kan vi ha komplett system för förnyelsebar energi. På ställen som Island kan och Hawaii kan det förstås vara ännu mer effektivt att utnyttja svenska Climeons lågtempererade spillvärme-teknik från geotermisk energi. Energisystemens tillämpbarhet avgörs förstås först och främst av de lokala förutsättningarna. 


Men Minestos teknik kan få en avgörande betydelse lokalt, regionalt och på sina håll nationellt för tex länder som Taiwan där Minesto just nu arbetar för att utveckla en anläggning och redan väckt intresse i ett land som får 93 % av sin energi från fossil energi som importeras... (BP Statistical Review  of World Energy 2018). Extra intressant blir det för mindre och medelstora kustnära samhällen som rent av kan bli helt energioberoende och drivas på så kallad ödrift, utan att vara kopplad till det nationella elnätet tack vare tillång till egna drakhavsparker. Enligt Minesto kan 100 drakar förse 30 000 hushåll med elektricitet.     


Minesto  har förstås en hel del att bevisa men det ser mycket lovande ut och återigen visar svensk innovationskraft sina framfötter och varför svenska företag kan bidra med den fossila omställningen globalt genom att utveckla teknik som kan användas långt utanför Sveriges gränser. Detta ger hopp och en injektion till den omställning som borde ha inletts redan på 1970-talet men nu måste köras i hypderdrive! 


Vi har inte fått någon ersättning för att skriva detta inlägg men äger aktier i Minesto.


2018-09-04

Dieselotto har vaknat: Världspremiär live i Stockholm för Mercedes Benz första elbil: EQC

Om en liten stund, klockan 18.30 är det världspremiär för Mercedes Benz storsatsning på vad som kan beskrivas som företagets första riktiga elbil och det hela äger faktiskt rum i Sverige. Hundratals journalister, influencers och VIP-gäster från hela världen har bjudits in till Artepelag i Stockholm för uppvisningen av denna omtalade elbil.

Efter Tesla Model X -suven och Jaguar I Pace som vi provkörde i somras följer här ännu en elbils-Suv, det som ska bli Mercedes Benz första egna elbil, EQC. Knappast en folkbil vare sig i storlek eller pris (priset avslöjas troligen under live-eventet) men icke desto mindre ett stort och viktigt kliv för elektrifieringen av bilflottan inte bara för Mercedes-Benz.


Mercedes Benz EQC kommer komma med ett 80 kWh batteri med en räckvidd på upp till 450 km (enligt NEDC cykeln). Storleken för de som är Mercedes Benz-intresserade, motsvarar ungefär Mercedes GLC-klassen. 0-100 km/h väntas bli under 5 sekunder.


Intressant är att Mercedes Benz tillverkar allt i bilen förutom elmotorn och att den är byggd för att kunna produceras på samma produktionslinor som företaget redan har. Det är bara att lyfta i elmotorn fram likt de gör med dieslarna. I takt med att efterfrågan ökar eller minskar kan de producera så många de vill, ett smart drag.


Under 2019 kommer så en ny Mercedes klass födas i och med att Mercedes börjar producera denna Mercedes EQC-Suv. Tre till elbilsmodeller ska följa efter denna, EQE, EQS och EQA i en satsning på elbilar för 8,5 miljarder pund eller nästan 100 miljarder kronor, en mycket seriös satsning alltså!


Frågan är förstås om batteritillverkningen kommer kunna öka i takt med efterfrågan växer något som både GM, Hyundai och VW redan har problem med. Efterfrågan på Chevrolet Bolt i USA tog GM på sängen (nu "Opel Ampera" under Renaults paraply) medan Hyundai Ioniq Electric (vi provkörde den tidigare) även det är en mycket efterfrågad i bland annat Sverige och Norge men inte kan levereras i volymer som kommer i närheten för att möta efterfrågan på grund av brist på batterier. Detsamma gäller Volkswagen E-Golf, åtminstone är det vad vi hört i Norge.


Kanske kommer Daimlers nya batterifabriker som byggs nu räcka men det är tveksamt särskilt då  Daimler bara räknar att 15-25 % av Mercedes Benz tillverkning kommer vara elbilar 2025. Når det inte högre än så kommer de nog få stora problem, efterfrågan på elbilar exploderar just nu, inte minst i Kina och Nordamerika. I USA är Teslas modeller, särskilt Tesla Model 3 redan nu den överlägset mest sålda elbilen och i direkt konkurrens om potentiella kunder från  Mercedes Benz, BMW och även Volvo.


Det är dock mycket positivt att Mercedes Benz nu gör en seriös satsning på elbilar. Priset lär dock hamna i paritet med Jaguar I Pace, dvs runt 800 000 SEK vilket gör att den hamnar i segmentet mellan Tesla Model X och Tesla Model 3. Eftersom det är första modellen och Mercedes Benz likt Tesla måste börja med entusiaster och de med en rejäl plånbok. Detta för att under tiden bygga upp sin kompetens och sitt kunnande kring elbilar, för att så småningom kunna nå massproduktion. Det kan det vara rätt väg att gå. Men för att det ska bli en succé krävs även en snabb utbyggnad av snabbladdningsnätverk i Europa såväl som Nordamerika och Kina där Mercedes Benz EQC kan ladda


Blir spännande att se hur andra biltillverkare påverkas av Mercedes Benz satsning, däribland Volvo som fortfarande inte har en enda helt eldriven elbil!


Vi får säkert anledning att återkomma till Mercedes EQC senare och uppdaterar detta inlägg efter att vi har sett live eventet klockan 18.30. Vi kunde ha varit på plats men valde att jobba vidare på vår ombyggnad av vår studio som vi hoppas kunna sända vår första show från inom kort. Mercedes Benz EQC- Mercedes första riktiga elbil

Nedan kan ni se en sevärd förhandsprovkörning av Mercedes Benz EQT där Johnny Smith för Fully Charged åker med Mercedes Benz chefsingenjör Michael Kelz dock med detaljerna dolda och bilen kamouflerad utvändigt... Snart vet vi resultat och detaljerna. 


 


  Tillägg:


Mercedes kommer tillkännage en ny eldriven skåpbil och en ny eldriven elbuss under året samt satsar på fortsatt utveckling och tester av sina helt eldrivna lastbilar. 


2 elmotorer placerade mellan hjulaxlarna fram och bak ger totalt motsvarande 300 kW (408).

0-100 på 5.1 sek, dvs ej under 5 sekunder som vi fått höra innan.  

EQC kommer börja att produceras i Bremen-fabriken följt av fabriken i Peking 2019. Produktionen kommer sedan följa i fabriken i USA och Frankrike. Övriga elmodeller i EQ-serien kommer även kunna produceras i dessa fabriker. 


Stort fokus under presentationen i Stockholm låg på hur bilens mjukvara möjliggör enkel och bekväm användning. Det ska tex gå att ladda bilen enkelt genom att bara tala om när den ska vara redo med röststyrning. Detta låter ju utmärkt men då hoppas vi bara att Mercedes Benz även fixar snabbladdningsstationer... De bygger ju under Ionity paraplyt men än så länge finns få plats i tex Europa. Positivt är dock att Mercedes Me -mjukvaran inte bara har alla laddningsstationer inlagda utan även gör det möjligt att betala via bilen utan behöva krångla med en massa olika kort.   


Vi saknar ännu prisuppgifter för Mercedes EQC, återkommer med det när vi vet mer. 


Mer info finner nu på mercedes benz site


Kommer troligen fler inlägg om detta framöver. 

2018-09-02

För att nå balans med oss själva måste vi nå balans med planetens gränser

Med accelerande klimatförändringar och ökad konsumtion av ändliga fossila energikällor som olja, kol och gas närmar vi oss en punkt där förutsättningarna för en mänsklig civilisation att fungera inte längre kan upprätthållas varken ur ett hälsoperspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv.

En växande global befolkning förväntar sig samma levnadsstandard som sina grannar och tidigare generationer vilket i dagsläget kräver ökad resursanvändning och i synnerhet ökad energianvändning i form av fossila bränslen. Det går trögt att vända på en skuta som i över 200 år byggts upp kring de fossila ångorna. 


Men det finns ännu hopp om att vända utvecklingen för samtidigt konstaterar vi att användningen av förnyelsebart ökar i exponentiell takt och elektrifieringen och automatiseringen av transportsystemen breder ut sig vilket är positivt. De största förändringarna har skett framförallt de senaste par åren vilket vi skrivit om i tex två inlägg som belyser den fossila sidan och det som händer inom framförallt solenergi-området.


Vi har skrivit att framtidens samhälle faktiskt kan byggas på förnyelsebara energikällor. Likväl går det inte att blunda för att dagens infrastruktur, eller snarare ekonomin i sin helhet, mer eller mindre är helt beroende av tillgången till fossila energikällor, särskilt oljan. 2017 konsumerade världen mer olja än någonsin tidigare med drygt 98 miljoner fat per dag enligt BP Statistical Review of World Energy 2018 en ökning med 1,8 % mot föregående år.


Än så länge innebär ökad befolkningsmängd=oljeanvändning vilket leder till ökade globala utsläpp. 2018 ökade utsläppen av växthusgaser med med 1,6 % enligt BP 2018 ovan. 


Backar vi bara tio år tillbaka från 2017 får vi lite perspektiv på hur snabbt oljekonsumtionen vuxit. Då låg oljeanvändningen på drygt 87 miljoner fat per dag (BP Statisticial Review of World Energy 2018) eller 12,6 % lägre mot idag. Hur mycket är det då? Ja nästan hela Europas oljekonsumtion idag eller 2/3 av Kinas oljeanvändning. Vad som har hänt är dock att Europa har minskat sin oljekonsumtion under den senaste 10-års perioden med 8,4 % medan Kina ökat sin konsumtion med nästan 64 % vilket motsvarar nästan hälfen av hela världens ökade oljeanvändning de senaste 10 åren!  


Är det Kinas fel? Nej, de gör bara samma resa som vi gjorde i Europa och USA på 1950-talet fast mycket snabbare. Skillnaden är även att Kina på grund urbaniseringen och de extremt stora befolkingsrika städerna tvingats elektrifiera sitt tranportnät i och mellan städerna i en omfattning som vi måste backa till slutet av 1800-talets USA för att hitta en motsvarighet till som ens kommer nära. För jo, USA hade fram till 1920-talet städer fulla med spårvagnar och trådbussar men de monterades ner av GM, Standard Oil och däckföretaget Rubber and Tyre men det är en annan historia ni kan läsa om i vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet. 


Kina och övriga länder som inte har nått samma breda höga genomsnittliga energianvändning och medföljande levnadsstandard måste hoppa över den fossila resan och snabbspola sig fram till en infrastruktur och energianvändning som är helt fossilfri och där även övrig resursanvändning är i balans med naturen. För annars är vi rökta, bokstavligt talat. Tur nog finns det goda tecken på att åtminstone Kina på många områden går i rätt riktning, särskilt på transportsidan och i ökande grad inom elproduktionen med sol- och vindkraft. Men det räcker inte. Vi måste inse att fortsätter vi som nu kör vi in i en resursvägg parallellt med en klimatkatastrof med följder de flesta inte ens kan föreställa sig.


För att möta utmaningen måste vi förstå att problemet bottnar i det ekonomiska system som tar ekonomisk tillväxt för given. Redan 1972 kom rapporten "limits to growth" eller tillväxtens gränser på svenska som varnade för följderna av att världen redan 2020 skulle se början på en kraftigt fallande levnadsstandard kopplad till att planetens resurstak nåddes paraellellt med en växande befolkning som kräver ett större energi- och resrursbehov än vad som finns att tillgå. Även de globala utsläppen fanns med i de omfattande datorberäkningar som gjortdes. En krympande energikaka, minskade skördar och kollapsande ekosystem är ingen bra kombination konstaterade forskarna vid MIT och föreslog att radikala åtgärder inleddes för att vända utvecklingen redan på 1970-talet.


Rapporten kom väldigt lägligt kan tyckas. Knappt två år senare drabbades världens då största enegikonsument, USA av oljekrisen 1973-74 som drabbade landet extra hårt just för att USA redan 1970 nått sin produktionstopp av olja. Den fysiska tillgången till lättåtkomlig/billiga konventionell olja hade  nått sin topp vilket gjort att landet på bara några år blivit kraftigt beroende av importerad olja samt färdiga bränslen som diesel och bensin (USA hade brist på egen raffineringskapacitet precis som idag när det gäller raffineringen av skifferolja). En försmak  av det Limits to growth- rapproten varnade för skulle kunna hända på global basis om inte oljebereondet bröts i god tid...   


Med anledning av en läsvärd artikel i Big Think nyligen påminns vi om Limits to growth-rapporten som alltså pekade på att om vi fortsätter som nu kan vår civilisation nå ett kollapsliknande stadie redan 2040. Men redan inom ett par år (2020) kan mänskligheten drabbas av svåra globala utmaningar till följd av att vi når resurstaket och klimat/utsläppen går in en ny fas.


Vi har dock hopp om att inspirerande människor och företag tillsammans kan vända utvecklingen. Om det så är av personer som internationellt uppmärksammade Greta Thunbergs envisa och energi-eggande kraft som belyser klimatfrågan eller rent av med hjälp av en välvällig generell superintelligens som kan vägleda mänskligheten i beteende såväl som teknik- och resursförsörjning.


Det är även helt avgörande att länder som Sverige exporterar teknik och kunskap med hjälp av företag som kan bidra till att andra länder kan minska sina utsläpp, här ligger vårt lilla lands kanske största bidrag till den globala utmaningen för att kunna nå en fossilfri framtid. Men då kan vi förstås inte äta flygresan och ha den kvar... Vi får resa på annat sätt!


I veckan ska vi skriva om ett svenskt företag som kan komma att göra stor skillnad på den globala energikartan och bidra till att minska utsläppen såväl som att öka den lokala energisäkerheten.


Tillväxtens gränser tar inte hänsyn till människans önskemål men väl hur vi anpassar oss


Nedan en graf hämtad från vår bok Olja för Blåbär Energi, Makt och Hållbarhet. Tidsaxeln sträcker sig bara till 2011 men som tidigare nämnt har oljekonsumtionen alltså ökat till 98 miljoner fat och världens befolkning är i skrivande stund 7,64 miljarder... Limits to growth-rapporten pekade på att de planetära gränserna kan tvinga oss tillbaka till en befolkningsnivå motsvarande den i början av 1900-talet. Nu har vi ännu ett val, hur tar vi oss dit på ett hållbart sätt? 


Befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är möjliggörs av tillgången till billig energi
Datakälla: Smil, V., Energy Transitions History, Requirements, Prospects,
2010, Appendix; BP Statistical Review of World Energy 2011 & 2014; United
Nations Population Division, ”The World at Six Billion”, 1999, s. 5.