Peak Oil?

Nedan några av tidigare inlägg och presentationer där fokus ligger på hur energi, ekonomin och frågor kring hållbarhet hänger ihop. Särskilt fokus ligger på världens oljeberoende och det som kallas Peak Oil. Mer övergripande och många fler ämnen finner ni här

Nedan presenterar vi boken och förklarar även vad Peak Oil handlar om. Läs gärna även ett ett smakprov från vår bok Olja för blåbär- Energi, makt och hållbarhet.

Boken förklarar på ett lättförståligt och övergripande sätt vad Peak Oil är. Hur vårt globala energisystem fungerar, vilka utmaningar och möjligheter som väntar för ekonomin, företag och hushåll när världens viktigaste råvara minskar i produktion.  

Vårt föredrag vid Stockholms Universitet 25: feb 2016:


Vad är ett stort OLJEFYND?
 • Detta var vårt allra första inlägg på denna blogg och berör det kanske viktigaste av allt, nämligen vad som är ett stort oljefynd och vad som inte är det! Minns-Nya oljefynd görs hela tiden och kommer göra det i många årtionden framöver men det betyder inte att de kan leverera olja idag, billigt eller i samma takt som de stora oljefälten från 50-60 -talet. Gapet mellan vad vi efterfrågar idag och vad vi upptäcker och sedermera kan producera växer hela tiden... 
Jeff Rubin "När ekonomin krymper"
 • Varför talar så få ekonomer om hur oljepriset nådde rekordnivån 147dollar/fatet precis innan finanskrisen bröt ut 2007/2008?? Hur kan man undvika den uppenbara kopplingen att ett enormt högt oljepris innebär enorma transportkostnader och sedermera höga priser på varor tjänster som bara är billiga så länge energin som möjliggör dem är billig?? Jeff Rubin är föredetta chefsekonom vid CIBC World Markets (en av Kanadas största investmentbanker) och författare till boken ”Why the World is about to get a Whole lot Smaller-Oil and the End of Globalization” och en av få ekonomer som fattat Peak Oil. 
Patzek: Business as usual= en sten i huvudet 
 • Tad Patzek är en huvudfigurerna inom Peak Oil rörelsen och någon som även politiker och oljeindustrin i USA har stor respekt för. Är det någon man ska lyssna till när det gäller hur Peak Oil och energi hänger ihop är det denna man.   
 • Tom Whipple, före detta rådgivare åt CIA och sedan länge en högt respekterad man inom Peak Oil-rörelsen ger nedan en kort och koncis redogörelse för Peak Oil och en uppdatering av läget i frågan. Whipple går bland annat igenom struntpratet om USA:s energioberoende och även en del nyttigheter om världens energisituation
 • James Schlesinger: USA:s fd. försvarsminister, chef för CIAoch tillika första energiminster intervjuas efter en presentation vid olje och energikonferensen i Washington DC som ASPO-USA anordnade 2010. Johan Landgren, en av undertecknande bloggare deltog även vid konferensen.

Filmer:

Att förstå Peak Oil handlar i grund och botten om att förstå exponentiell tillväxt vilket inte alls är svårt om man ser denna fantastiska video med fysikprofessorn Albert Bartlett, kanske den viktigaste videon en människa kan se, alla kategorier:

Se videon här!

Kortfilmer:
Har man ont om tid/dåligt tålamod rekommenderas först dessa kortfilmer/intervjuer:

300 år med fossilia bränslen i 300 sek

Don´t worry, drive on: Fossil Fools a& Fracking Lies

ABC News Intervjuar Richard Heinberg och diskuterar Peak Oil och tillväxten

There´s no Tomorrow
 • Sannolikt den mest pedagogiska filmen man kan se om Peak Oil-ett måste!  
Fördjupning/att se helheten

Global Oljeexport försvinner bort -del 1  Global Oljeexport försvinner bort del 2
 • Jeffrey Brown är en eftertraktad oberoende geolog som efterfrågas både av oljeindustrin och gasindustrin för sina stora kunskaper och exploaterings -modeller men även på Wall Street, där flera stora Hedgefonder anlitat Brown som föredragshållare. Jeffrey Brown undersöker frågan: Vad händer med nedgångstakten av nettoexporten när oljeproduktionen når sin maximala produktionsnivå i ett oljeexporterande land? Detta utreddes i det internationella webinar (seminarium) vi deltog i och dessa inlägg är en sammanfattning av detta.     
-För övriga rapporteringar från de ASPO-USA webinarier vi deltagit i under 2012  se under menyfliken "Events" ovan. 

Johan publicerar artikel på Energy Bulletin
 • Johan Landgren, en av undertecknade bloggare fick november 2011 en artikel publicerad i det intenationella forumet Energy Bulletin. Artikeln är baserad på Johan Landgrens masteruppsats (våren 2011) om det arabiska oljeembargot 1967 & 1973/74 -mot USA. Artikeln är en bra historiebeskrivning och analys över oljans betydelse och vilka lärdomar vi kan dra från tidigare oljekriser när vi förbereder oss för Peak Oil eller om så bara tillfällig oljebrist. 

IMF Rapport om Peak Oil-Oljepriset måste dubbleras på 10 år
 • Omfattande och djupgående analys där IMF-chefen Michael Kumhof och hans forskningsgrupp bl.a skriver att enligt IMF:s nya modell för framtida oljeutbud och oljepriser som är en sammanvägning av modeller från "Peak Oil lägret" och "prismekanismen-modeller" måste oljepriset dubbleras inom 10 år för att oljeproduktionen ska kunna öka med 0,9 % (!!) i enlighet med amerikanska energimyndighetens EIA:s prognoser.
  Peak Oil ur ett svenskt perspektiv

  MSB listar hot mot Sverige -utan Peak Oil!
  Peak Oil i Rosenbad X 3: 

  Dagen F i Rosenbad
  Rapport om Peak Oil från Finansdepartementet 
  Budskap från Rosenbad: Nöden är uppfinningarnas moder
  • Vi deltar när en "Rapport" om Peak Oil beställd av Finansdepartementet presenteras i Rosenbad. 
  Arla ett hot mot svensk livsmedelsproduktion


  Ökade lastbilstransporter i vinter  
  • Hur är det egentligen med svenskt oljeberoende...har vi verkligen ställt om sedan oljekrisen 1973/74? 
  Helheten: Peak Oil, ekonomin och naturen

  Cruel Crude Outlook 2012
  • Vad ser vi i vår kristallkula för år 2012?
  Ett brandtal av sällan skådat slag: Wes Jackson 
  • Wes Jackson (WJ) är president för the Land Institute, Dr i genetik och enligt Life Magazine en av 18 individer som förutspås bli en av de 100 viktigaste amerikanerna under det 20:e århundradet. Erhöll det alternativa nobelpriset, Right Lively Hood Award år 2000. WJ är författare till flera böcker, bland annat ”New Roots of Agriculture” och den senaste ”Consulting the Genius of the Place”. Ska man förstå utmaningarna för en omställning av jordbruket baserat på billig olja, tillsatta kemikalier och bekämpningsmedel till en lokal matproduktion utan fossila hjälpmedel (eller i mycket mindre grad) och istället använda hållbara odlingsmetoder, ja då bör man lära av Wes Jackson!
  Nicole Foss varnar för Bubblor 
  • Nicole Foss har många strängar på sin lyra: hon är biolog, jurist, kärnenergispecialist och redaktör för bloggen The Automatic Earth som knyter ihop finans-, energi- och resurskriserna. 
  Det nya Kina, den framtida supermakten?  
  • Är vi i början av ett kallt krig mellan Kina och USA? Ett krig som Kina med tålamod och detaljerat planerande kan vinna på bara ett sätt: Genom att vänta ut en ekonomisk kris som börjar i Europa, fortsätter i Japan och slutligen når USA.

  Guld: igår, idag och i framtiden 
  • För att förstå rådande ekonomiska läge måste man förstå guldets betydelse historiskt och idag.
  Världen krymper och flygbolagen nationaliseras 
  • När Dr. Charles E Schlumberger, ansvarig specialist för området flygtransporter hos Världsbanken (The World Bank) tar till orda om flygindustrins framtid är det ord och inga visor och inga glädjande nyheter för den som hoppas på en lång karriär inom flygbranschen. Dr Schlumberger talar i videon ”The Future of Air Transportation” ovan om hur han ser på framtiden för flygbranschen kopplat till hans kunskaper om Peak Oil och hur det kan väntas påverka det globala flygresandet framöver. 
  När det INTE går att läsa mellan raderna  
  •  Dagens Industri visar prov på dålig journalistik när det inte ger en verklighetsbild av "förnyelsebart flygbränsle" och vilseleder därmed allmänheten om problemen i flygbranschen kopplade till högre oljepriser och Peak Oil. 
   Robert Howarth om skiffergasens klimateffekter  
  • Robert Howarth, forskningsledare och professor i ekologi och utvecklingsbiologi vid Cornell University i USA och har bl.a. publicerat den första vetenskapliga artikeln om sambandet mellan skiffergasutvinningen och ökade klimatutsläpp.
  Den förrädiska Shalegasen/skiffergasen del 1  
  • Del 1 av vår sammanfattning från ett internationellt "webinar" (webb -baserat seminarium) vi deltagit i, där den senaste utvecklingen för shalegasen/skiffergasen presenteras av Arthur Berman.  
  När brister Japans obligationsbubbla? 

  Hur mycket minskar BNP när oljan stiger med 10$

  South park hade rätt!
  • Kanada har nu lämnat Kyotoavtalet, slängt in handduken och traskat över till den mörka sidan. För att deklarera sig som "Tar sand junkie for life"!
  Hållbara vägar framåt  
  • Intervju med John Michael Greer, fantastisk författare och tänkare
  Utvecklingen i Iran

  På skuldfronten intet nytt men hettan kring Iran & Hormuzsundet glöder

  Irans olja hotar amerikanska dollarn

  Har Världen råd med sanktioner mot Iran? 

  Historien upprepar sig -"Vi" har lärt oss Nada! 

  Krigspropagandan mot Iran fortsätter