2014-10-24

Fredagsmys: Ruppert Murdochs imperium

Då vi just nu putsar vidare på det slutgiltiga manuset till vår kommande bok Olje för Blåbär, får det bli lite enkelt fredagsmys. Aljazeeras Richard Gizbert har intervjuat mannen bakom avslöjandet av Ruppert Murdoch-skandlarna i Storbritannien. Intervjun med Nich Davies och programmet Listening Post bjuder i Aftermath: The Phone Hacking Scandal & Murdoch Media Empire på en hel del lärdomar. 

Medias roll i samhället och demokratin är central men plockar man bort ett mediahydras huvud ploppar det bara upp ett eller flera nya huvuden. Det är precis som Davies understryker i intervjun, strukturen som måste förändras. 

En folkstorm, tillfälligt stora rubriker och avslöjanden får inga bestående effekter om det inte finns en mångfald och självkritik bland media hela tiden. Lika levande som demokratin är, lika observant och kritisk måste såväl mediabevakningen vara som medborgares insyn och medvetenhet i hur mediabevakningen går till.  

Fundera själva. 

Trevlig fredag!  

2014-10-22

167 Tesla Model S -Taxibilar vid flygplats i Amsterdam

Sedan tidigare kände vi till att några elbilar av modellen Tesla Model S från Tesla Motors i Kalifornien rullar som taxibilar i Oslo, 20 i stycken i Wien, en i Gävle och en i kanadensiska delstaten Quebec (sannolikt flera i Kalifornien också).

Nu rapporterar Tesla Club Sweden att det sedan i torsdags rullar 167 stycken Tesla Model S -taxibilar vid Amsterdams största flygplats,  Amsterdam-Schipol. Satsningen är gjord av två taxibolag tillsammans.  

Elbilar som taxibilar har många intressanta aspekter och möjligheter som kanske inte alla tänker på. Då vi går mot färre enskilda ägare av bilar på grund människors lägre inkomster/köpkraft och framöver, på grund av begränsade resurser, främst billig olja, blir taxin intressant. Om vi ska behålla bilen som ett komplement till övriga transporter i framtiden innebär samägande eller maximalt utnyttjande av resurser i form av till exempel taxibilar eller semi/helautonoma elbilar , en möjlig väg framåt.

I takt med att personbilen blir mindre attraktiv/ekonomiskt och energimässigt möjlig, kan antalet bilar decimeras ner till kanske en hundradel av dagens bilflotta om de brukas mer som ett komplement till övriga transporter. Elbilarna kan utnyttjas i ett tidsoptimerat schema där bilarna kommer upp till 100 personer till del istället för som idag, till några några få och är stillastående den största delen av dagen.

Tesla Model S är redan utrustad med hårdvara för vidare utveckling som redan nästa år kommer möjliggöra flera autonoma funktioner, något vi räknar med kommer bli en trend inom bilindustrin. Regelverket släpar givetvis efter och de flesta bilar är inte utrustade med radar, sensorer och kameror som krävs för semiautonoma till helt autonoma funktioner i bilarna men det är som vi ser det bara en tidsfråga.

Givetvis föredrar vi i första hand utbyggd järnväg (och ja underhållen!) för persontrafik och godstransporter, spårvagnar och elbussar eller varför inte transporter i linje med Folkbanan. Detta för att ta hand om stora mängder människor och transporter till lägsta möjliga energi- och miljö/resurskostnad.

Men tills mindre orter kan ta emot och transportera människor och gods kortare och längre sträckor utan lastbilar och bilar som idag, kan elbilar och elbussar vara ett bra första steg. Kanske rent av E-highways kan bli ett komplement till övriga transporter.      


167 Tesla Model S i vid Amsterdam-Schipol flygplats


Taxikillen i Quebec kan ni se i videon nedan:Vi äger aktier i Tesla Motors.

2014-10-21

Periskopet - 21 oktober

Peak Oil Måste läsas

Three Perspectives on Falling Oil Prices, Global Risk Insights via
Financial Sense, 20 Oktober 2014
-Tre perspektiv på konsekvenserna för det fallande oljepriset; USA, Saudiarabien och Ryssland.
Se även vår tidigare analys på oljepriset.

Oil Prices Continue to Define Geopolitics, Financial Sense, 20 Okotber 2014
-Fler perspektiv på oljepriset, här rent säkerhetspolitiskt.

EIA: North Dakota close to flaring goal
- Att North Dakota skulle vara på väg att uppnå delstatens egna mål för hur mycket metanutsläpp från flaringen vid skifferoljeutvinningen bör tas med en stor nypa frisk luft. Amerikanska myndigheter har tidigare missat grovt i sina utsläppsberäkningar.Utsläppsmätningarna för flaringen är dessutom ännu i sin vagga och är inte prioriterade.

Ubåtsperiskopet

Men anledning av ubåtsjakten, undervattenspaningen, underrättelseoperation... i svenska skärgården frångår vi den vanliga indelningen i oljebarometern och slänger med ett periskop, alle man under däck!   

Jätteubåtar med kärnvapen på Kolahalvön, Niklas Dahlin, Ny Teknik, 15 Oktober 2014
-Aningen större ubåtar än vad som kan tänkas vara "på vift" i Stockholms skärgård men för den som tvivlar på Rysslands spjutspetskompetens inom ubåtsutvecklingen...Dags att satsa på lite fler svenska ubåtar?

Sweden searches for suspected Russian submarine off Stockholm, Peter Walker, The Guardian, 19 Oktober 2014
-Läs kommentarerna av artikeln...

Försvarsmakten lämnade oriktiga uppgifter, Knut Kainz Rognerud, SvT, 20 Oktober 2014
-Inga konstigheter, rent strategiskt drag som knappast vilselett främmande makt men ett tappert försök från en försvarsmakt som gör sitt bästa efter dagens decimerade förmåga.

Ubåtsbild fick sin förklaring, Clas Swahn & Katarina
DN, 20 Oktober 2014
-Det var åtminstone en ubåt...

Helikoptrar för ubåtsjakt på museum, Jens Littorin, 20 Oktober 2014
- Dessa HKP4 helikoptrar hade suttit fint nu, ännu trevligare hade det varit med HK14 men beställs de nu får vi väl de levererade efter tredje världskriget?

Försvarsforskare: ”Ryssland har redan lyckats med sin operation”, Henrik Ennart,
SvD, 20 Oktober 2014

Ekonomicirkusen

How a Worker Cooperative Factory is Helping bring Textile Manufacturing back to North Carolina, resilience,org
-Going local & Think outside the boss! Lovande exempel på hur lokal företagsamhet inte behöver följa traditionella mönster och framförallt hur den lokala ekonomin kan byggas för att bestå.
Se gärna även Johans tidigare artikel för resilience.org/Energy Bulletin

The last farmer: At 94, one rural Missouri farmer continues to till his land, Nicole Crowder,
The Washington Post, 20 Oktober 2014
-Fantastisk historia som ger hopp men även understryker allvaret när det gäller bristen på småskaligt, hållbart jordbruk.

Det Nya Kina 

Current state of U.S.-China relations, UPI, 16 Oktober 2014
-Kina har en helt annan respekt på den internationella arenan idag än för bara ett par år sedan. Nästa månad träffar president Obama, Kinas president Xi Jinping.

Mina bilder från protesterna i Hongkong, del 3, Jojje Olsson, 16 Oktober 2014

Skuldtyngt Kina saktar in, Flute Tankar blogg, 20 Oktober 2014
-Läsvärd uppdatering om Kinas ekonomiska avmattning.

Ny Teknik & Övrigt


-Tänkvärd video av Prince Ea om allt fler människors teknikberoende och (o)sociala vanor.

2014-10-18

Pandoras skifferask nu helöppen i Kina?

Vi har genomgående på denna blogg beskrivit de många problem och felaktigheter som dominerar bilden av skiffersagan i USA. Se exempelvis följande inlägg:
Vi har även skrivit om hur Kina sneglat på USA för att få fram ett snabbt tillväxtpiller för sina växande miljö- och energiproblem: Skifferboomen i väst flyttas till öst.

Ja eller det vill åtminstone den kinesiska ledningen och amerikanska oljebolag som redan börjar se en mättad amerikansk marknad. Investeringarna för nya skifferprojekt i USA är, som vi skrev i föregående inlägg, i regel inte lönsamma eller långsiktigt gångbara. Detta då vi nu bevittnar ett fallande oljepris och minskade investeringar i den utvinningsmetod (fracking av skiffergas och skifferolja) som kräver ÖKADE investeringar för att upprätthålla produktionstakten vid dagens nivåer.  

Men Halliburton, Shell, ExxonMobile, Chevron och gänget kanske har hittat en temporär räddning för att hålla sina aktieägare lugna.

Journalisterna Jaeah Lee och James West från Mother Jones har studerat Kinas ökade satsning på framförallt skiffergasen i ett års tid. Journalisternas research har bland annat resulterat i en mycket läsvärd artikel för Mother Jones som ni kan läsa här.

För att sätta in sig i den oroande utveckling som nu tycks vara i full fart i Kina rekommenderar vi framförallt att man tittar på den miniserie i fem delar (se nedan) Jaeah Lee och James Watt gjort under sin resa- mycket sevärd!

Vi rekommenderar även den intervju i två delar som gjorts av Sea Change Radio där journalisterna berättar om sin resa och deras syn på den enorma skiffersatsningen i Kina. Ni finner intervjun här.  

"The Great Frack forward"- del 1

  


Del 2
 

Del 3
 

Del 4
 

Del 5

Trevlig lördag!

2014-10-16

Spelar OPEC ut amerikanska oljebolag?

Oljepriset fortsätter att falla och många analytiker kommer vara snabba att hävda att Peak Oil för världens totala oljeproduktion, konventionell plus okonventionell är långt borta. Paradoxalt nog kan oljepriser under 100 dollar per fat, ja snart 80 dollar per fat, innebära att den okonventionella oljeproduktionen av skifferolja oljesand/tjärsand i USA och Kanada hamnar på efterkälken och leda till högre oljepriser längre fram.

När investeringar i ny utvinningen slår av på takten för att investerare inte får någon avkastningen på oljeproduktionen vid dessa oljeprisnivåer, kan det innebära lägre produktionsnivåer längre fram. Detta sker oavsett om efterfrågan på olja ökar och oljepriset åter stigit till lönsamma nivåer för ökade investeringar.

Då en allt större grad av världens totala oljeproduktion går från relativt billig konventionell oljeutvinning till okonventionell oljeutvinning innebär att länder som USA och Kanada blir allt viktigare för att upprätthålla världens totala oljeproduktion på dessa rekordnivåer. Men som vi skrivit om många gånger tidigare innebär detta större risker för oljeproduktionen och oljepriset.

Okonventionell oljeproduktion kräver ständigt nya investeringar och en framförhållning i byggandet av infrastrukturen för att kompensera för som i fallet med skifferolja, snabbt fallande produktion i små men många fyndigheter.

I en läsvärd artikel av Deborah Lawrence (tidigare Deborah Rogers) på resilience.org beskrivs hur OPEC nu sannolikt väntar ut ytterligare investerares utgång från skiffermarknaden i USA och därför väljer att inte minska sin produktion för att få upp oljepriset.

Deborah har tidigare bland skrivet den mycket läsvärda rapporten "Shale and Wall Street"-som verkligen rekommenderas att läsa för den som vill förstå varför USA:s så kallade skiffer-revolution av skifferolja och skiffergas är en bubbla som håller på att spricka.  

Normalt brukar OPEC med Saudiarabien i spetsen se till att oljepriset numera håller sig över 100 dollar-strecket. Detta för att de flesta länderna inom den mäktiga klubben för de största oljeproducerande länderna, ska ligga över den allt högre ribban för lönsamhet när utvinningskostnaderna fortsätter att stiga.

Men just nu frångår OPEC denna vana att hålla priset högt/vid maximal avkastningsnivå på produktionen för att kunna konkurrera ut nordamerikanska oljeproducenter som har en betydligt lägre smärtgräns för ett lägre oljepris. Enligt Deborah Lawrence klarar till exempel Saudiarabien ett betydligt lägre oljepris än 85 dollar per fat medan amerikanska oljebolag inte gör det.

Vilket kanske inte är så konstigt då skifferindustrins skulder i USA, redan det första kvartalet i år uppmätte 163,6 miljarder dollar! Skuldsättningen hos 61 av USA:s skifferbolag har dubblerats bara de senaste 4 åren.

Samtidigt kan det vara värt att påminna sig om att ledande oljeproducenter inom OPEC som Kuwait, Saudiarabien, och Förenade Arabemiraten framförallt producerar olja från konventionella oljefält i ökenlandskapet, investerar allt mer i djuphavsborrning. Något som i sin tur bör väcka frågor om inte även dessa länders oljeproduktion närmar sig en högsta nivå av oljeproduktionen.

Att OPEC-länderna är angelägna om Peak Oil råder det dock inget tvivel om -flera av OPEC-länderna deltog i konferensen "Peak Oil: Challenges and Opportunities för GCC countries" som anordnades i Qatar förra året.

I skrivande stund är oljepriset nere på 83 dollar per fat. Ralph Eads vid investmentbanken Jefferies LLC och chef för bolagets energiinvesteringar tror att om oljepriset faller under 80 dollar per fat kommer skifferbolagen i USA tvingas minska på investeringarna i ny utvinning. Andra som Jeff Rubin, författare till bestsellern "Why Your World is about to get a whole lot smaller-oil and the end of globalization och före detta chefsekonom för CIBC World Markets (en av Kanadas största investmentbanker)- ser ett oljepris på 40-60 dollar "inom räckhåll".

Oavsett hur långt oljepriset sjunker innan det vänder uppåt igen är en sak säker: Världsekonomin är inne i en lågkonjunktur. Inte bara oljepriset faller. Sedan oktober 2013 har priset på järnmalm fallit med 40 % och silvret med 18,7 %, silver som framförallt används inom tillverkningsindustrin och inte för framställning av smycken eller mynt som man skulle kunna tro. Silver är till exempel centralt i högteknologisk vapentillverkning. Detta är tydliga tecken på inbromsning i ekonomisk aktivitet.  

För Sveriges del innebär det fallande oljepriset bland annat lägre importerad inflation vilket knappast ligger i Riksbankens intresse just nu då Sveriges ekonomi nu utsätts för ett deflationstryck som gör inflationsmålet på 2 % per år till ett avlägset mål.

Att Sveriges nytillträdde regering trots det ekonomiska klimatet tycks falla in i ledet att bruka kreativ bokföring när ekonomin/verkligheten inte klingar med vallöften, förändrar i ingenting i den verkliga ekonom annat än på pappret. Något som bloggrannen Cornucopia/Lars Wilderäng understryker med en ordentlig nypa ironi.  

Låt oss avsluta med ett minnesvärt citat från Deborah Lawrence artikel:

"Kanske mest intressant av allt är att dessa förståsigpåare och industriledare uppenbarligen själva trodde att OPEC skulle minska på produktionen och hålla priserna höga. Naivitet? Kanske. Samtidigt har kanske detta ända från början varit ett utmärkt parti schack där OPEC-medlemmar bidat sin tid och väntad tills amerikanska operatörer (oljebolag) överbelånat sin balansräkningar, tömt ut sitt förtroende hos institutionella investerare och ändå fortsatt att verkligen tro på sin egen PR".

Se även bloggrannen Flute som skrivit ett läsvärt inlägg på oljepristemat nyligen.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...