2020-01-21

Uppvaknandet i Australien del 2: Att rusta för kris med beredskap

När mobiltäckningen försvinner, himlen blir blodröd mitt på ljusa dagen, strömmen går och maten får ranonseras är folk inte så kaxiga, extra knäckade blir det för barnfamiljer som är på semester och inte är vana att tänka utanför boxen alls. Många australiernare tror dessutom inte på klimatförändringar... 

Välkommen till brandsäsong 2019/2020 i Australien för den är inte lik någon annan och är dessutom ett intressant psykologiskt experiment i hur olika människor hanterar långdragna kriser något vi lär få se mer av framöver. 

När jag för två veckor sedan skrev del 1 av uppvaknandet i Australien fokuserade jag på dess utbredning och koppling till klimatförändringarna. Min viktigaste slutsats var att vi inte ska fokusera på huruvida just denna brandsäsong i huvudsak beror på de av människan orsakade klimatförändringarna. Det är nämligen mindre viktigt, centralt är däremot att skogsbrändernas utbredning och fara för samhället är exakt vad klimatforskarna varnar för kommer bli konsekvensen av de klimatförändringar vi redan nu kan konstatera om vi inte radikalt vänder på utvecklingen nu. 

Och det kan vi ännu men fönstret krymper snabbt, vilket den ständigt inspirerande och raka klimatforskaren Kevin Anderson var inne på under vårt samtal i Evolution Show  Australien är alltså skådeplatsen för ett klimatscenario vi får räkna med kommer nå många platser på jorden inklusive Sverige. Det kan förstås bli långt värre, om vi inte gör allt för att minska och sedermera helt upphöra med uppvärmningen av vår planet. Bränderna i Australien kan med andra ord betraktas som människans första och sista riktiga varning från naturen, annars så sätts människan på plats vare sig vi vill eller ej, vi är trots allt bara mikroskopiskt små delar i en större helhet som snabbt kan förändras och förpassa oss till sällskapet av historiska arter som kommit och gått. 

Men det tål alltså att upprepas att hoppet lever för den som höjer blicken: När människor samarbetar och hjälper andra människor och djur kan stordåd åstadakommas, det är inte kört, än! Det visar i synnerhet vad som sker på många hålla i Australien. 

 


I detta inlägg ska jag fokusera mer på hur civilsamhället, brandförsvaret, militären och regeringen i landet "down under" hanterat bränderna ur ett beredskapsperspektiv. Vad vi kan lära av samhället och människornas hantering av de ännu i högsta grad pågående skogsbränderna i Australien inför framtiden? För Australien är i detta sammanhang inte alls så långt borta som en kan tro.  


Men låt oss redan från början sticka hål på en myt. Pyromaner och okunniga eldande människor ligger inte bakom de flesta  bränderna i Australien.

Det har spridits en hel del myter och osanningar om vad som ligger bakom de mest omfattande skogsbränderna i Australiens historia. En del har hävdat tex att det är en kraftig ökning av anlagda bränder som ligger bakom den extremt utdragna brandsäsong som ännu i allra högsta grad pågår och väntas fortsätta i 8-10 veckor till. 

Australienska ABC och flera andra har med hänvisning till brandchefer och aktuella utredningar kunnat visa att cirka 98 % av bränderna i bland andra hårt brandhärjade delstaten New South Wales är orsakade av åskoväder samt till mindre del oförsiktighet med eld där det råder brandförbud. Det rör sig endast om kanske ett 20-tal bränder som startats av ett fåtal individer som avsiktligt gjort detta. Däremot har givitvis anlagda bränder kunnat spridas mer denna säsong på grund av torkan och avsaknaden av regn men det handlar fortfarande endast om några få procent av den areal som brunnnit som kan kopplas till pyromaner eller anlagda bränder av ofta unga människor som inte vet bättre.     

Fler hundra skogsbränder pågår fortfarande i Sydöstra Australien varav flera så kallade megabränder där två eller fler bränder gått samman för att bilda gigantiska bränder där det inte finns en sportkeps att släcka dess utan där arbetet primärt handlar om att försöka begränsa dess spridning och skydda tätbebyggda områden. Sist jag skrev om bränderna hade motsvarande cirka 1,5 Danmarks yta brunnit eller 6 miljoner hektar. Nu har denna sifftra dubblats eller för att sätta det i ett sammanhang, motsvarande halva Storbritanniens yta har fångats in av skogsbränderna. Det är svårt att förstå men med helikopterbilder får en åtminsone en liten känsla av vilka krafter det rör sig om. 

Svaret från Australiens regering har nu även trappats upp. Alla familjer som drabbats ska kompenseras med cirka 3-4000 sek kronor mer barn och mer för vuxna (lika mycket har redan betalats ut till många drabbade och de som inte fått något ska få dubbla summan). Pengarna ska användas till bland annat hjälp för barn som nu börjar skolorna igen efter semestern och skapa viss trygghet. Brandmän, frivililliga och heltidsbrandmän ska kompenseras för sin övertid. Över 80 % av brandmännen i Australien är för övrigt frivilliga och riskerar sina liv vid sidan av andra jobb med låg lön. I Sverige är samma siffra cirka 74 % frivilliga. 

Kompsensation till jordbrukare och små företagare som förlorat delar av eller hela sitt uppehålle på grund av bränderna ska även betalas ut. 

Två miljarder australienska dollar ska även användas för att återbygga infrastruktur som förstörda telemaster, elledningar, vägar och andra samhällsviktiga delar som måste återuppbyggas för att ekonomin och vardagen ska kunna komma igång igen. Här ingår även bland annat sjukvård och psykiskt stöd till många som har traumatiska upplevelser.

En halv miljard australienska dollar ska även betalas ut till stöd för många av de små företag som drabbats hårt av bränderna. Bland annat kommer lån på upp till en halv miljon australienska dollar kunnat ges för att företag ska komma på fötter igen.

Frivillighetsorganisationer som Röda Korset har gjort ett fantastiskt arbete på plats och även många kändisar har gjort vad de kan för att stödja drabbade ekonomiskt. Här kan tex nämnas att skådespelaren Russel Crowe (känd från bland annat Gladiator) valde att inte ta emot sitt Golden Globe pris i USA. Istället var Crowe i Australien för att kämpa mot bränderna vid sina ägor där och skickade samtidigt ett tydligt meddelande till Golden Globe galan via skådespelaren Jennifer Aniston som fick ta emot Crows pris: "Det råder ingen tvekan om att tragedin som utspelar sig i Australien beror på klimatförändringar".   

Det är dock noterbart att medan sittande federala regeringen med premiärministern Scott Morrison i spetsen först de senaste veckorna tagit tag i situationen bland annat med  ovanstående finansiella stödåtgärder och genom att sätta in militären, har flera av delstatspremiärministerna eller guvernörerna om man så vill, i de olika hårt drabbade delstaterna varit mycket aktiva från start. 

I delstaten New South Wales har tex delstspremiärministern Gladys Berejiklian tillsammans med delstatens högsta brand- och räddningschef Shane Fitzimmons inte bara varit på plats hela tiden (ingen semester till Hawaii...) utan koordinerat olika myndigheter. Detta för att få ut hjälp för såväl brandbekämpning och evakuering som vatten, mat och livssnödvändiga resurser till de som blivit strandsatta på grund av skogsbränderna. Jag upplever att de skött sitt arbete och visat ledarskap på ett föredömligt vis helt utan personliga ekonomiska eller politiska intressen. 

Gladys Berejiklian och Shane Fitzimmons tar sitt arbete på allvar
   

Shane Fitzommons var också kritisk till att han inte blev informerad om att värnpliktiga och militära transporter och resurser skulle sättas in förrän det blev en nyhet i media. Här kommer vi till lärdom nr 1,  det spelar ingen roll hur mycket resurser och personal du har om de inte kan samarbeta och sättas in där de gör mest nytta. Ett annat relaterat problem som blivit uppenbart vid skogsbränderna i Australien känns igen från de för Sverige största skogsbränderna vår- och sommaren 2018, nämligen att brandbekämparna och de drabbade behöver snabb hjälp på rätt ställe. 

I Australien har civilsamhället klivit fram på ett helt fantastiskt sätt men faktum är att det har kommit in så mycket mat, vatten och förnödenheter på sina håll att det varit svårt att hantera det. Lagerlokaler och uppstyrning av behovet har varit bristfälligt eller saknats helt medan behoven inte alls kunnat mötas på andra håll på grund av resursbrist, där det varit för farligt att komma fram med transporter. Detta antingen på grund av pågende bränder eller risk för vältande träd i dess spår eller på grund av brandröken som gjort det farligt för såväl flyg som helikoptrar som annars jobbar dygnet runt med både brandbekämpning och drop off av förnödenheter från luften.  

Vad händer då vid en skogsbrand som utan ansträngning tar sig fram i eller kring ett samhälle? Jo, förutom den giftiga röken som släcker solljuset mitt på dagen, släcks elnätet ner av att ledningar brinner upp eller för att elbolagen får order om att stänga ner dem i förebyggande syfte. Detta innebär att affärer ofta stänger eller maten i kyl och frysar snabbt blir förstörd vid strömavbrott. I flera veckor har det ju varit över 40 grader Celsius i stora delar av Australien... 

Bensinmackar får långa köer när människor nu kanske måste lämna sin semester på östkusen och ska köra 40 mil eller mer hem. Det är bara ett problem, inte nog med att alla plötsligt ska göra det samtidigt, pumparna fungerar inte utan el och även om de gör det kommer inte tankbilarna fram för påfyllning när många av vägarna dit är avstängda på grund av angränsande bränder. 

Här ser vi just in time samhällets baksida. När allt fungerar finns det ett smörgårdsbord av mat och prylar att välja på i butikerna men om inte hyllorna ständigt fylls på från oftast långväga transporter från producenter inte sällan på andra sidan klotet, står de snabbt tomma. Vad kan då göras? Lokalt bör det finnas platser, lager och uppsamlingsplatser där självförsörjande enheter för såväl el och värme är frikopplat från stamnätet, antingen bara för en större fastighet eller ett mikronät för flera, kanske rent av ett större område dit människor kan samlas vid en krissituation. En brandstation och skola är lämplig för detta tex. 

Lager av mat och förnödenheter som enkla mediciner kan även hållas på dessa evakueringscenter, om de sköts som butiker i vanliga fall kan mat och prylar roteras för att inte bli gamla. Det kan förstås krävas statligt stöd för att bygga upp dessa men de bör betraktas som en alltmer självklar del av våra samhällen, lika självklart som vi försäkrar våra hus och bostäder, ska samhället kunna försäkras mot utdragna kriser eftersom vi nu måste vänta oss att det är det nya normala.   

I Australien finns unika möjligheter att året runt driva djupvattenpumpar, cirkulationspumpar samt elförsörjning för det viktigaste i små och större fastigheter endast genom en kombination av sol+vind och batterilager. Finns det platser där elförsörjningen är säkrad kan här lämpligen även upprättas snabbladdningsstationer för elbilar och de kommande ellastbilarna. För tänka sig, då behövs inga långväga tankbilar och mat och vatten kan pumpas- guld värt i en krissituation!  

Men det här är inte alls bara en försäkring som kan nyttjas vid olika typer av kriser. Solanläggningar och små vindkraftverk kan lätt räknas hem i Australien där strömavbrott kostar elbolagen enorma pengar då de måste finansiera dyra reserkraftverk i form av kol eller naturgaskraftverk att hela tiden stå standby. Men mikroproducenter kan i normalläget lagra överskottet av sol och vindkrafproduktionen i batterilager och sälja överskottet till stamnätet (men inom en snar framtid kan man istället sälja till grannen) som ett hybridsystem. Det är inga konstigheter att ha ett system som klarar att köra i ö-drift (offgrid) som är slår på den utgående strömmen till elnätet vid normaldrift och vice versa. Mer om de unika förutsättningarna för Australiens energiförsörjning i ett kommande avsnitt på Evolution Show som jag är värd för.    

Behovet av undantagstillstånd vid svåra kriser 
Australiens bränder har visat att det ibland finns ett behov av att kunna införa undantagstillstånd för att sätta människor i säkerhet. Skogsbränderna har visat en ny typ av kraft och accelerad utbredning som gör att det ibland inte räcker med att bara uppmana människor att lämna sina hem för att förmå dem att sätta sig i säkerhet. En del förstår helt enkelt inte faran de utsätter sig själva och andra för genom att inte evakuera när de blir uppmanade. 

Ibland måste människor helt enkelt tvångsevakueras men inte bara för att undsättas från den direkta livsfaran skogsbränderna utgör för allt som kommer i dess väg. I bästa fall kan till en början vägar bara delvis stängas av eller förbifarter begränsas till räddningstjänst och militär (även detta en del av undantagstillstånd) men skogsbränderna i Australien visar att det inte alltid räcker. Problemet är att människor är vana vid att kriser bara pågår timmar eller några dagar men att hjälpen alltid kommer fram och att viss form av samhällsservice ändå kan upprätthållas. Framförallt att de kan återvända hem igen ganska snart.  

Att stanna kvar och kämpa för sitt hem är naturligt och lika naturligt är det att vilja återvända snabbt efter en evakuering. Men otaliga vittnen på plats i Australien visar att ytterst få har en chans mot de krafter bränderna kan uppbringa. Om en brandfront är på väg i din riktning är en vattenslang, vattenspridare och en grävare rent löjligt som försvar. De flesta som klarat sig när lågorna kommit har haft ren tur. Dör en inte av den giftiga röken så tar fallande träd, tak och ja till sist vrålande lågor en. Bara den vägg av värme som kan komma i ens väg kan få många att tuppa av.

Det här kan vara svårt för särskilt äldre som kanske tror att de upplevt liknande tidigare eller för den del, de som känner sig unga och starka och minsann ska kämpa för sitt hem.   

Men att överleva branden är bara steg ett. Ett växande problem som jag tror vi kommer se mer av i framtiden är hur samhällen blir avskurna på grund av natur/klimatkatastrofer under ibland veckor eller längre. Om det varken går att komma fram eller ta sig därifrån på grund av avstängda vägar innebär det att samhällen måste kunna klara sig på de resurser som finns på plats. Så är inte dagens samhälle byggda, här har till och med high tech gjort oss en otjänst genom att vara extra sårbara. 

Många människor blir mycket rädda när de inte får kontakt med vänner och bekanta vid sina smarta telefoner, Internet förstås inte är tillgängligt. Absolut viktigast i en krissitation är att analysera läget och vid samhällskriser få information. Då är det starkt rekommenderat att ha en självförsörjande radio samt en liten portabel batteribank, kika gärna på en video om det jag gjorde för ett par år sedan.  

Det finns förstås så mycket mer att lära av bränderna i Australien. Tex har det precis som i Sverige blivit uppenbart att det krävs mycket mer brandbekämpande flyg och helikoptrar tillgängliga inom landet. Det kommer säkerligen kosta 100-tals miljoner kronor per år men återigen är det nödvändiga resurser som måste finnas inför framtida skogsbränder. Här skulle en dock kunna tänka sig att tex fyra till sex brandbombande-flygplan delas mellan Sverige, Norge och Finland för att hålla nere kostnaderna. Förhoppningsvis är behoven inte lika stora i dessa tre länder samtidigt så planen kan fördelas där de behövs mest.      

Avslutningsvis noterar jag att Australien tack och lov fått lite regn men inte det ihållande regn i veckor de skulle behöva. På vissa håll som i Avalon i New South Wales regnade det 44 mm på 30 minuter med kastvindar på över 30 meter per sekund. Medan det på andra håll kommit gigantiska damm- och sandstormar som normalt bara förekommer några gånger på ett tiotal år men som nu plötsligt kommit fyra gånger på endast några dagar. Melbourne har även drabbats av hagelstormar där hagel stora som golfbollar öst ner. Det extrema vädrets tid är här och allt tyder på att det är kopplat till klimatförändringar och något vi inte bara måste anpassa oss till utan göra allt vi kan för att stävja så det inte blir värre. 


I del 3 om uppvaknandet i Australien ska jag i en video på Evolution Show visa på vad som kan vända Australien från en kolnation till en supermakt inom hållbar energiproduktion. 

2020-01-06

Uppvaknandet i Australien del 1: klimatförändringarnas verklighet

Bara de senaste sex månaderna har vi kunnat läsa om rekordvärme med ett snöfritt Moskva i december, rekordvärme i delar av norra Norge i december och november, rekordöversvämningar i Indonesien efter ofattbart kraftiga skyfall och några av de värsta skogsbränderna i Kaliforniens historia.

Backar vi bara till våren och sommaren 2018 minns vi alla de värsta skogsbränderna i Sveriges historia som skakade hela landet och där en riktig katastrof bara kunde undvikas tack vare ett fantastiskt civilsamhälle och resurser och otaliga brandbekämpare från andra länder.  

Men sedan början av november har jag dagligen noga följt utvecklingen av det som sker i eldhärjade Australien. För det som sker just nu i Australien får det mesta att blekna i jämförelse när det gäller ödeläggelse av natur och har stor negativ inverkan på många australienska samhällen och människors liv. Framförallt tror jag människor som inte följer det eller är på plats riktigt greppat hur bråttom det är att vi vänder på utsläppskurvorna och därmed hindrar klimatförändringar helt bortom vår kontroll. Och det finns väldig mycket att lära av det som sker i Australien just nu. 

Jag ska därför i tre olika inlägg här på bloggen belysa vad som händer i Australien utifrån tre olika perspektiv: klimatet, krisberedskap och hur Australien kan vända på utvecklingen. 

I dagens inlägg ska vi titta på det av människan förändrade globala klimat som med all sannolikhet ligger till grund till de senaste tio årens kraftiga klimatförändringar vi nu ser effekterna av i Australien.

Till att börja med torkan. Minns ni torkan våren och sommaren i Sverige 2018? Stora delar av Australien har inte sett något regn eller obetydligt med regn PÅ FLERA ÅR. Jordbrukare och boende ”in the bush”, på landet och i skogsområden har tvingats flytta eller upphöra med sin verksamhet som djurhållare och odlare i aldrig tidigare omfattning. Torkan gör att minsta lilla gnista eller åsknedslag kan ta fart på ett sätt som är svårt att föreställa sig om en inte bevittnar det med egna ögon. 

Skogsbränderna i Australien började redan i september varav många spred sig så fort att de gick ihop och skapade egna vädersystem 14 km upp i luften med åskoväder utan regn och oerhört kraftiga eldtromber. Skogsbränderna har varit oförutsägbara, kraftfulla och betett sig på ett sätt som brandbekämpare och experter i Australien inte sett tidigare. Fyra brandmän och deras brandbil på åtta ton lyftes upp i luften och slungades runt av en häpnadsväckade eldtromb med följden att en brandman avled och flera skadades. Ett 20-tal brandmän och civila har hittills mist livet i de pågående skogsbränderna som väntas pågå i minst två månader till.  

24 tidigare brandchefter varnade redan i april för att det var bristande brandbekämpningsresurser, bland annat brandbekämpande flyg och helikoptrar men även avsaknaden av samarbete med militären. Vi känner igen oss i Sverige...

Gruppen uppmanade även premiärminister Scott Morrison att lyssna till experter på klimat- och krisberedskap för att en ny verklighet nått Australien som landet inte är redo för men snabbt måste anpassas till. Nedan ett sevärd intervju med Greg Mullins, tidigare brand- och räddningschef i den hårt branddrabbade delstaten New South Wales. 

Föredetta brandchef för delstaten New South Wales talar klarspråk om det nya allvarliga läget i Australien 


Mullins är inte bara mycket kritisk till sittande regering i Australien utan varnar även för att de nya bränder vi nu ser är precis de tecken klimatforskare pekat på där torka och förändrat klimat får skogsbränder att utrbryta inte bara flera månader tidigare på säsongen utan även sker samtidigt på otaliga håll i Australien istället för stegvis och på mycket färre ställen vilket var det normala fram till denna säsong. 

I Australien säger mycket erfarna brandbekämpare och klimatforskare att de bränder vi nu bevittnar är de i särklass mest omfattande vi sett i Australien någonsin. Just nu har bränderna härjat över en yta stor som motsvarande 1,5 Danmark eller cirka 6 miljoner hektar (60 000 km2). Det är tex mer än tio gånger omfattningen av skogsbränderna i Australien förra brandsäsongen och tre gånger mer än bränderna i Amazonas. 

Flera tusen hem och fastigheter har brunnit ner, uppskattningsvis 500 000 djur har dött som en följd av bränderna, däribland så många koalor att experter vill utlysa ett nödläge för arten i Australien.

Rekordvärme långt över 40 grader Celsius har drabbat stora delar av västkusten samtidigt vilket inte skett tidigare. 

3000 reservister från flottan, armén och flygvapnet har satts in för att bland annat evakuera de tusentals människor i minst 2o olika samhällen som är helt isolerade utan vare sig tele-kommunikationsmöjligheter, elförsörjning eller tillräcklig proviant. 

När det gäller den giftiga röken har bland andra Sydney, Canberra och nu senast Melbourne uppnått nivåer 10-20 gånger nivåerna för vad som anses hälsoskadligt (motsvarande att röka 3o cigaretter per dag eller mer) och läkare varnar för att dessa nivåer om de får fortgå i många veckor eller över två månader kan ge permanenta skador på lungor och hjärta. Många med astma eller känsligt hjärta har redan drabbats. Exakt hur allvarliga hälsoskadorna blir på grund av röken vet man inte då man helt enkelt inte stått inför detta innan men det är inte bra. Kan bara föreställa mig vad brandmännen utsätter sig för...   

Det finns otaliga mycket informativa och skrämmande videos från brandfronten i Australien men jag rekommderar att följa ABC News live rapportering för senaste rapporteringen. 

Jag reagerade bland annat på att Kangaroo Island drabbades så hårt där cirka en tredjedel av ön brunnit ner hittills. En ö som jag studerat närmare senaste halvåret i ett annat projekt. Kangaroo Island är Australiens tredje största ö och ligger i södra Australien, sydväst om Adelaide. Kangaroo Island är i princip en enda stor natationalpark som förutom känguru populationer bland annat har stora populationer av koalor (hade bör väl tilläggas) som just på denna ö inte bär på klamydia vilket annars drabbt många av dessa små söta björnar. 

Men för egen del fick jag upp intresset för Kangaroo island som biodlare när jag läste att ön inhyser en världsunik stam av italienska honungsbin som inte  bär på smittor eller parasiter som fastlands-Australien och större delen av övriga världen gör, inklusive Sverige. 

Vad som kanske är mest alarmerande är att nya mätningar från australienska Bureau of Meteorology visar att 2019 är det hetaste året sedan rekordåret 2013 i landet med en genomsnittlig temperaturökning på hela 1,5 grader över genomsnittet som uppmättes mellan 1961-1990. 

Här kommer vi till kärnan och det absolut viktigaste lärdomen från Australien gällande klimatförändringarna. Oavsett om just det som sker i Australien denna brandsäsong i huvudsak beror på de av människan orsakade klimatförändringarna är det just den här typen av torka och skogsbränder som klimatforskarna pekar på kommer drabba större delen av världens befolkning i takt med stigande globala medeltemperaturer och de förändrade vädersystem det orsakar. Här är det också viktigt att understryka det vanligaste missförståndet kring klimatförändringar och något som Johan Rockström redogjorde för på ett tydligt sätt i sitt mycket hörvärda vinterprat nyligen:

Vi måste skilja på lokala, historiska klimat- och temperatur-variationer globalt och den ökade globala medeltemperaturen de senaste 200 åren under den fossila energi-eran. Jordens medeltermperatur har hållt sig inom -4 till +2 graders global uppvärmning/nedkylning  de senaste 2-3 miljoner åren vilket skapat förutsättningarna för den mänskliga civilisationens utveckling och dagens ekosystem. Vad som händer med dessa ekosystem och med dem våra förutsättningar för överlevnad bortom 2-graders uppvärmning är mycket osäkert, sannolikt kan vi inte överleva som civilisation och de flesta arterna skulle dö ut. 

Det har alltså periodvis varit mycket varmt i Sverige med medelhavsklimat där vi kunde odla vindruvor mm men under samma tidsperiod var det kallare på andra delar av planeten, med andra ord medeltemperaturen var fortfarande inom spannet -4+2 grader Celsius i förhållande till den globala medeltemperaturen de senaste 2-3 miljoner åren dvs under människans existens som upprättgående varelser. 

Även nu i takt med att klimatet förändras kommer delar av världen få mycket högre temperaturer medan andra kan få kallare när globala vädersystem och jet- och havsströmmar förändras och rent av flyttar på sig. Här är det även viktigt att påminna sig om att en halv grad dit eller hit har avgörande betydelse för olika ekosystem som de livsviktiga korallreven tex där små temperaturökningar kan vara fullt tillräckligt för att slå ut större delen av dessa, detsamma gäller djurlivet kring polerna och kalvningen av isarna, särskilt i Antarktis. Allt hänger ihop och ger upphov till självförstärkande mekanismer som i sin tur kan göra att vi passerar trösklar, sk tipping points som sätter igång ytterligare klimatförändringar. 

Detta inferno borde vara ett uppenabart uppvaknande för de som levt i total klimatförnekelse i Australien. Hur kommer det sig det då att Australiens premiärminister Scott Morrison kunde åka på semester till Hawaii när skogsbränderna brutit ut och landets största stad täcktes av mycket gifitg brandrök? Varför är landets regering så otydlig på sin position om de insatser som måste göras för att minska landets utsläpp och inte minst varför är de emot tvingande nationella utsläppsmål?    

Precis som med Donald Trump i USA står svaret att finna i inlåsning med särintressen. I USA handlar det om stödet till den nationella skiffer- och gasindustrin, den förra som står för några av de värsta globala utsläppen där ny forskning visar att enorma mängder metangas läcker vid utvinningen av skiffergas och att utsläppen av dessa från USA och Kanada kan stå för hälfen av de globala metansgas-utsläppen de senaste tio åren. Långt mer än några kofisar! 

Om det i USA handlar om oljan och fossilgasen är det kolet, naturgasen och gruvnäringen som dominerar i Australien. Kol står för cirka 60 % av landets elproduktion enligt senaste statistiken från landets energymyndighet (estimerat 2018). 


Australiens Elproduktion 2018
Datakälla: Department of Energy and the Environment, Australia

Slår vi samman kol, naturgas och olja utgör den fossila delen av elprodutktionen hela 81 %! Lägger vi sedan till att Australiens kolindustri skapat arbetstillfällen för cirka 50 000 australienare där cirka 85 % av kolproduktionen går på export till främst Kina förstår vi vilket dilemma australienska regeringen med Morrison i spetsen sitter i. Det är förstås ingen ursäkt då det nu finns bättre, utsläppsfria alternativ men det visar på trögheten i förändringen av systemet.     

Elproduktionen är alltså Australiens lågt hängande frukter både i fråga om utsläpp och ekonomiska besparingar och det är därför där jag riktar in mig främst här. Att ersätta kol- och naturgaskraftverk är där de snabbaste förändringarna kan och redan börjat ske i Australien. Världens största batterilager byggt av Tesla har redan med en stor vindkraftpark ersatt moderna kolkraftverk som reservkraft och avvärjt flera omfattande strömavbrott. Men det är bara början. Något jag ska återkomma till i del 3 av min miniserie om vad vi kan lära av Australiens bränder.  

När det kommer till totala energianvändningen för i Australien (2018) är de fördelade enligt följande (källa BP Statistical Review of World Energy 2019):

Kol: 30, %
Olja: 37
Fossilgas: 24,7 %
Förnyelsebart inklusive vattenkraft: 7,7 %
    
Men det finns hopp för Australien. Under 10 minuter i fjol försågs 50 % fem av landets största delstater helt med el från förnyelsebart, primärt från solanläggningar och landet har unika förutsättningar att gå från ett elnät helt dominerat av kol och naturgas till förnyelsebart på bara några år vilket jag ska återkomma till i ett separat inlägg! Som jag tidigare skrivit är Australien även på väg att bli världens största producent av litium. 


Civilsamhället i Australien har även visat sin enorma kraft till samarbete i denna nationella kris vilket inspirerar men även manar till eftertanke, för en dag kan det vara otillräckligt om vi inte förbereder oss mycket bättre. För det vi bevittnar i Australien kan i värsta fall bara vara början. 

2019-12-31

2020: Teslas stora genombrott och elfordon för massorna?

Gott Nytt År! 

2019 blev året då elfordonen slog igenom både medialt och på de stora bilutställningarna. I stort sett alla biltillverkare visar nu upp helt eldrivna fordon, vare sig det handlar om lätta personbilar eller tunga lastbilar.   

Men bortsett från Tesla väntar vi tyvärr fortfarnde på snabbt växande volymer av elbilar som de flesta har råd med eller som syns i stora antal på vägarna så att de breda massorna får upp intresset för elfordon. Och framförallt sprids fortfarande väldigt mycket vilseledande och direkt felaktig information om hur det är att äga elbil, vad som på engelska brukas omnämnas, Fear, Uncertainty and Doubt eller FUD!   

Samtidigt ser vi i tex Sverige nu en exponentiell utveckling av antal nyregistrerade elbilar som tagit fart bara de senaste åren. Nedan följer ett diagram över utvecklingen av laddbara elbilar från elbilsstatistik.se fördelade på helt eldrivna BEV (PB) (battery electric vehicles) -personbilar (rosa), BEV (LB) -eldrivna lätta lastbilar (gult), BEV (MC) eldrivna motorcyklar (blå) och laddbar elbilar -laddhybrider (PHEV), (gröna staplarna).

Det är tex glädjande att under året se några av de många Tesla Model 3 som började rulla på svenska och europeiska vägar 2019. I september var Tesla Model 3 den 6:e mest sålda bilen i Sverige som jag skrev om tidigare.


Jag var själv på plats ute vid parkeringsytorna vid Trosta park utanför Arlanda i slutet av februari och såg några av de första Model 3 som levererades till Sverige. Jag kunde ha varit en av de absolut första att själv ta emot en då jag sedan 2014 kör en Tesla Model S och hade förtur på den Model 3 jag reserverat men valde att sätta upp mig på den något större Tesla Model Y istället (Model 3 är aningen för liten för mina behov, vill gärna få in en bikupa med två lådor i bakluckan tex...). 

Tesla Model 3, en av de första att levereras i Sverige

Räknat jan-nov i år hamnar dock elbilen (Tesla Model 3 bäst sålda elbilen 2019) på 23:e plats med en marknadsandel på 1,17 % enligt Bilswedens senaste statistik för nybilsregistreringar. Mest sålda elbilen hittils (totalt på vägarna) är dock Renault Zoe, följt av Tesla Model S, Nissan Leaf och Tesla Model 3, detta enligt elbilsstatistik.se . Men Tesla Model 3 lär gå upp till första plats inom sex månader tippar jag. 

Det är ändå minst sagt anmärkningsvärt hur snabbt en elbilstillverkare klivit in på inte bara svenska marknaden utan även i stora delar av Europa i synnerhet i Tyskland, Holland och Norge. 

Jag vill dock passa på att slå ett slag för lilla startupen Sono Motors som nu kämpar för att få ut sin första elbil ni kan läsa mer om i tidigare inlägg. De satte upp ett mål om att ta in 50 miljoner Euro på 30 dagar som avslutades igår och de fick in 32 miljoner Euro vilket jag tycker är bra jobbat. Jag har själv reserverat en Sion som deras första lilla, delvis soldrivna elbil heter men hoppas de når marknaden då de just tänker hållbarhet, ekonomi och delbarhet av ägandet/användningen rakt igenom!  

Vad gäller elfordon generellt är det även värt att tillägga att elbussarna äntligen kommit till Sverige i riktiga volymer, vilket beskedet att Volvo levererar 157 elbussar i Göteborg indikerar. Vilket verkligen är på tiden och egentligen är mycket viktigare än elbilar då det snabbt minskar utsläppen från kollektivtrafiken i och kring städerna.   

Men tillbaka till Tesla. I USA går Tesla som tåget och nu i dagarna hända något helt avgörande för företaget. På tio månader byggdes första etappen av en ny Teslafabrik i Shanghai i Kina, den första fabriken av en icke kinesisk biltillverkare som inte heller har en kinesisk partner. Redan igår levererades de första 15 elbilarna från nya Tesla-fabriken i Kina som gick till Tesla-anställda

Inte nog med att det kan vara världens snabbaste byggda
fabrik av den här storleken, det är ett avgörande ögonblick både för Tesla och Kina. Ungfär samtidigt fick Tesla beviljat ett lån av kineiska långivare på 1,4 miljarder dollar vilket lär säkra utbyggnaden av fabriken och återbetalningen av de lån som förfaller den närmaste tiden. 

För Kina innebär det inte bara mycket prestige att världens ledande elbilstillverkare kommer till landet. Det blir ett kvitto på den teknik och elektrifieringsledning Mittens rike vill leda och visa upp för omvärlden och inte minst sina egna medborgare. Kina är världens i särklass största marknad för bilar och (inklusive rena elbilar) och det finns en enorm efterfrågan på Teslas bilar i landet som Kinas ledning kan tillmötesgå med sina snabba beslutskedjor.

Att Kina ger elbilar företräde och landet kan ta snabba beslut i den vägen blev tydligt nyligen. Trots det upptrappade handelskriget mellan Kina och USA kunde Teslas vd och grundare Elon Musk åka till Kina och efter möte med ledande kinesiska tjänstemän få till ett undantag som innebär att Tesla som enda icke kinesiska tillverkare undgår att behöva betala den för icke kinesiska tillverkare annars obligatoriska bilskatten på 10 %. En enorm fördel för Tesla som vi strax ska återkomma till. 

Att Tesla framöver sannolikt kommer sälja bäst just i Kina av alla sina marknader, ja till och med bättre än i Kalifornien och i hela USA vore ingen överaskning men samtidigt innebär det ytterligare en bekräftelse på att övriga etablererade biltillverkare kommer tappa marknadsandeler på världens viktigaste bilmarknad mot en uppstickare som hånats och smutskastats sedan start. 

Jag är helt övertygad om att 2020 verligen kommwe bli ett år då inte bara Tesla har möjlighet att verkligen etablera sig med kvartalsrapporter som visar inte bara positivt kassflöd utan även rejäl vinst. För tittar vi på vad som väntar för företaget under året är det mycket som ser ljust ut för Tesla. 

Om vi börjar med uppskalningen av produktionen med Kina fabriken, från kanske ett par hundra levererade Tesla Model 3 redan Q4 2019 till kanske 100 000 eller mer under 2020. Här kan marginalvinsten på grund av lägre arbetskostander i Kina, skattereduceringen på 10 % eller cirka 14 ooo dollar per bil innebära så mycket som 30 % per bil. Skulle marginalvinsten "bara" hamna på drygt 25 % vinst per bil för de billigaste varianterna blir det likväl snabbt stora vinster in i Teslas kista som kan återinvesteras i bland annat den bil- och batterifabrik man som ska börja byggas i Tyskland under 2020. 

Sedan har vi Teslas andra verksamhet där de också, tillsammans med Panasonic, på grund av sina gigantiska batterifabrik i Nevada och den erfarenhet de byggt upp kring denna tillverkning de senaste åren är världsledande, nämligen energilager. Lagring av energi är något som energimarknaden skriker efter. Batterilager, både för privatpersoner med solpaneler och vindsnurror och på motsvarande sätt men i stor skala för energibolag som dessutom vill ersätta dyra kol- och oljekraftverk som reservkraft för elnätets toppar, är en verksamhet som bara växer och där Tesla fortsätter att leda före kinesiska CATL och BYD. 

Här är dock värt att nämna att BYD är världens i särklass största elbuss-tillverkare och nu rullar in tusentals elbussar till Europa så här får nog Volvo och VW mfl se upp då BYD inte bara byggt upp värdefull erfarenhet de senaste åren med tex ett mål om att ha cirka 800 000 elbussar i Kina 2021. Bara BYD:s fabrik i Shenzen producerar cirka 15 000 elbussar per år (siffra från 2017, säkert högre nu).   

Vad gäller Teslas energilager är det extra intressant att de etablererar sig i Kina då det inte bara innebär att de inom kort kommer kunna börja sälja energilager där i stor omfattning utan även får en växande kundkrets i form av Tesla-elbilsägare som tenderar att stödja/köpa Teslas batterilager också. Det är ingen vild gissning att många av de miljontals kineser som varje år installerar solpaneler och de som även köper Tesla dessutom kommer köpa batterilager från Tesla. 

Marknaden för energilager kan alltså bli minst lika stor som elbilstillverkningen för Tesla även om jag då inte tar hänsyn till de intäkter självkörande elbilar kan generera för företaget. Med andra ord den delade taxitjänst Tesla vill bli först i världen med och succesivt ska rullas ut de närmaste åren i form av nya trådlösa uppdateringar i bilarna som gör detta möjligt för all Teslor där tillvalet "full självkörande förmåga" köpts till och nödvändig hårdvara installerats. 

En stor del av intäkterna från "tesla taxi-flottan" där tesla-ägare alltså låter sina självkörande fordon hämta och lämna kunder när de inte använder den själv, mot att de upprätthållar att systemet fungerar.  

I övrigt fortsätter Tesla att bygga ut sitt globala snabbladdningsnätverk i en omfattning som får övriga tillverkare, inklusive nischade snabbladdningsinstallatörer att framstå som amatörer. Ja, det finns undantag men här har framförallt biltillverkare mycket att lära. 

Under året väntas även den mycket omtalade Tesla Semin, Teslas första tunga lastbil att börja levereras till några av de otaliga kunder som reserverat denna minst sagt anmärkningsvärda lastbil.  

Avslutningsvis förstås det jag och många andra väntar på, Tesla Model Y, en lagom stor elbil, en liten SUV som väntas börja levereras i USA till sommaren, Europa får nog vänta till vintern (före nyår?). 

Sannolikt får vi även se den hypade, och brutalt stora Tesla Cybertrucken börja levereras under 2020. Dett är ett fordon som säkert kan passa som utrycksningsfordon och andra yrkesfordon men som privatbil tycker jag vi generellt ska undvika så stora fordon på grund av det fotavtryck de tar i form av resurser, för att inte tala om på en parkeringsplats. Jag utesluter dock inte att den kan passa många med gårdar på landet eller som arbetar i skogen. Om Cybertrucken delas med fler och inte bara blir en statuspryl kan de göra nytta men för de allra flesta är den på tok för stor.       

Kika gärna på mitt samtal om elbilsmyter med Tibor Blomhäll från Tesla Club Sweden nedan där vi går igenom många av de vanligaste myterna och missförstånden kring elbilar. 

Jag äger aktier i Tesla. 

Jag går igenom några av de vanligaste elbilsmyterna på Evolution Show med Tesla Club Swedens, Tibor Blomhäll! 

2019-12-25

Året som gått och det som väntar!

God Jul önskar vi från Evolution Show-teamet!
 
Första kanal-trailern för Evolution Show, sprid gärna och ge tummen upp om ni gillar den!

Det har varit ett händelserikt år i världen på många sätt. Med Greta Thunberg och alla vi andra som kämpat för att sätta klimat- och resursfrågor på agendan har ett hopp om förändring odlats och på många håll börjat blomma och rota sig. Samtidigt noterade jag när årets energirapport av BP Statistical Review of World Energy 2019 kom i somras att den fossila energianvändningen fortfarande ökar och utsläppen därmed ännu ökar.

En av världens ledande klimatforskare Kevin Anderson som gästade Evolution Show studion nyligen och är en god vän och rådgivare till Greta Thunberg, sammanfattar det väl: Vi har cirka 4 % chans att vända på den negativa klimatspiralen och avgörande blir hur vi ställer om till ett fossilfritt samhälle globalt de närmaste 4-5 åren om vi ska undvika 3 graders uppvärmning och den civilisationshotande utveckling det skulle innebära för mänskligheten.

Budskapet är inte att vi ska ge upp, tvärtom menar Kevin och andra forskare att det är hoppfullt för att det innebär att vi fortfarande har möjliget att vända på utvecklingen genom samarbete, innovation och inspiration för en hållbar livsstil i balans med naturen! Men det kräver ett globalt Manhattan-projekt som börjar nu!  

I dagarna kom så en liten julklapp som just signalerar hopp och att stora förändringar till en fossilfri omställning även tas på allvar inom finans- och investerarvärlden. En av världens största investmentbanker Goldman Sachs meddelade i dagarna att de satsar 760 miljarder dollar de närmaste tio åren på energiomställningen till förnyelsebart och elekrifiering och verksamheter inom hållbarhet. Inte av ideologiska skäl utan för att "det är dit världen är påväg". 

Investmentbanken har gjort djupgående analyser och även noterat att millenie-generationen (generation Y, födda efter 1982) som nu sakta men säkert kliver in i bolag och organisationer drivs mer av "to do good" och är mycket mer klimat- och miljömedvetna. Denna generation vill arbeta med företag som skapar framtidshopp. Detta måste företag och organisationer ta hänsyn till för att locka till sig de bästa talangerna som inte drivs av höga löner och statussymboler som dyra och stora bilar. 

Här kan vi bara se på tex Tesla och SpaceX eller svenska Einride för den delen som attraherar mycket talangfulla ingenjörer fråm hela världen som kan få långt under marknadsmässiga löner men vill vara med och forma framtiden med teknik som löser samhällsproblem, inspirerar och ger framtidshopp!    

Om nu bara pensionsfonder och andra stora finansiella institutioner och spelare kan följa Goldman Sachs exempel och bidra till de infrastrukturförändringar som krävs kommer vi en bra bit. Men detta räcker förstås inte. Vi måste även förändra våra konsumtionsbeteenden vilket endast fungerar om produkterna vi köper/använder är miljömärkta, byggda för att hålla, kan återvinnas och framförallt enkelt och smidigt kan delas av andra. 

Här kan nämnas ett program jag gjorde tillsammans med Tibor Blomhäll, ordförande för Tesla Club Sweden om myterna kring elbilar. Jag bjöd även in Sophie Gripenberg för att prata om hålbart mode, om hur vi kan återvinna kläder och textilier. Snickaren Leif Persson är en annan inspiratör som under vårt samtal i Evolution visar hur hanterverkare kan renovera vackra kök med återvunna, hållbara material så länge en tänker utanför boxen! 

På renoverings- och återvinningsfronten finns mycket mer att göra som vi kommer återkomma till under en rad program på Evolution Show under 2020! 

För mig blev en av höjdpunkterna under året så klart att äntligen bli klar med min studio och när jag under våren fick ta emot mina första gäster som värd för den internationellt inriktade Youtube och podcast-kanalen Evolution Show jag leder. Under året producerade vi 25 avsnitt och jag samtalade men många inspirerande gäster inom ett stort antal områden med fokus på inspiration för fossilfri omställning, smarta energilösningar, eltransporter, Artificiell Intelligens (AI) och förstås inspiration för hållbar livsstil tex med inslag som ekologisk biodling (är själv biodlare sedan fem år). 

På klimattemat samtalade jag i tre olika avsnitt med Kevin Anderson och Ingmar Rentzhog, den senare som är grundare av We don´t have time nätverket och ordförande för tankesmedjan Global Utmaning och har en intressant bakgrund i finans- och reklam-branschen.

När det kommer till eltransporter uppskattade jag särskilt mina samtal med Robert Falck, VD och grundare för Einride som utvecklar världens första självkörande lastbil som helt saknar förarhyt (jag är tidig investerare i bolaget). Även samtalen med Anders Forslund, VD och grundare av Heart Aerospace ingav hopp att vi åtminstone från 2025 kan börja ersätta flygresor inom Norden med kommersiellt elflyg.   

Men jag hann med annat än studion under året också. Viktigast var nog debattartikeln ”Binas överlevnad är viktigare än sockerbetor” som publicerades i SvD jag tog intiativ till tillsammans med Eva Gustavsson. Med Sveriges Biodlare Riksförbund och Naturskyddsföreningen blev det stor uppmärksamhet kring bina och pollinatörernas värde och överklagan i Mark- o Miljödomstolen gav bina rätt!    

Nyligen skrev jag även en debattartikel i Dagens Samhälle tillsammans med bland andra Anders Wijkman, Johanna Sandahl (ordf. Naturskyddsföreningen), Ingmar Rentzhog Martin Hedberg, Läkare för Miljön mfl. Detta med anledning av att ett svenskt prospekteringsbolag ansökt om att få utvinna fossil gas vid Siljansringen i Dalarna...  Jag blev även kontaktad av Sveriges Radios Godmorron Världen med anledning av detta. Några veckor senare var jag med i P4 Dalarna men då med anledning av jag valt bort flyget och vad jag tyckte om olika kommunala tjänstemäns val kring detta mm.    

Sommaren då? Well, den kan sammanfattas i ett moln av biodlaraktiviteter som resulterat i att sex bisamhällen invintrats, varav ett mycket mycket starkt topplistesamhälle... Håller tummarna för att bina fixar vintern utan svält och sjukdomar/parasiter. Jag fick även äntligen tid att med min studiotekniker och fotograf Gustav besöka min biodlarmentor, den ständigt påhittiga och djuptänkande Christoph Franck. Det blev tre olika avsnitt om grunderna i biodling, vad en göra med bivax och ett avsnintt om stadsbiodling.  

Årets sista månad ägnade jag helt åt att färdigställa vår solenergi-anläggning som jag kommer berätta mer om i kommande inlägg här på bloggen och i olika program på solenergi-temat på Evolution Show.     

Jag ser fram emot 2020 med försiktig hoppfullhet medveten om de många planetära utmaningar vi står inför men ser samtidigt hopp och inspiration hos de många människor, företag och organisationer som redan nu gör skillnad i många människors liv och tagit stora kliv för att bygga en hållbar framtid utan fossila bränslen. En framtid som inte vilar på drömmar om evig ekonomisk tillväxt utan cirkulära system som imiterar naturens cykler och rubusthet att hantera och anpassa sig till ständig förändring på en planet med ändliga resurser men där kreativiteten är oändlig bara vi tillåts stanna upp och tänka.     


God Jul eller ledighet, ge er tid för reflektion och ladda batterierna för ett nytt spännande år! 

2019-12-06

Mitt val att sluta flyga fossilt, vad vi kan göra istället- intervju i Sveriges Radio

Det har varit en händelserik vecka för mig minst sagt. Under veckan har jag koordinerat installationen av vår solcellsanläggning på huset med elektriker monterörer mm, allt måste ju synka som ett klockverk! Även fått in en debattartikel i Dagens Samhälle om Igrenes gasutvinning i Siljansringen som jag skrev om i föregående inlägg. 

Igår kom den proffsiga journalisten Eva Larsen från Sveriges Radio P4 Dalarna förbi mitt i solcellsfixandet (mer om det framöver när allt är på plats) och intervjuade mig i cirka 45 minuter med anledning av ett mycket intressant reportage om hur olika kommun-anställda flyger i tjänsten. Jag berättade förstås om hur viktigt och värdefullt det är att inspirera andra genom att föregå med gott exempel, att så att säga walk the talk och bidra till den förändring man själv vill se hos andra och samhället i stort.

Det längre inslaget med mig i P4 Dalarna finner ni här/nedan, gå till förmiddagspasset och hoppa fram 2:05:15 (2tim, 5min,  min, 15 sek). 

 
Själv har jag valt att inte flyga sedan 2015, kör elbil sedan 2014 och försöker konsumera så mycket lokalt eller svenskt som möjligt, äter cirka 90 % veganskt och försöker att inte köpa onödiga saker jag inte behöver. Jag är inte på något sätt perfekt men försöker hela tiden hitta sätt att minska mitt planetära fotavtryck och inspirera andra både i min egna lilla livssfär men även genom att bjuda in personer till Evolution Show studion där jag är värd som inspirerar mig och förhoppningsvis kan inspirera andra i Sverige och internationellt. 

Det är min fasta övertygelse att vi kan fixa den fossila omställningen och vända på klimatkrisen genom samarbete, visioner och kreativitet. Det handlar om att tänka utanför boxen och vara öppen för att mycket av den livsstil vi tagit för given och det resursutnyttjande vi gjort inte längre är hållbart. Det finns också outnyttjad kreativitet vi kan frigöra och omsätta i handling!    


Ett litet men roligt solbidrag till klimatet och plånboken

     

2019-12-03

Sverige kan bli en internationell klimatledare men inte med ny fossil utvinning

Just när klimattoppmötet drar igång i Madrid, det så kallade COP 25 vill jag uppmärksamma något de flesta svenskar troligen inte känner till och definitivt något mycket få känner till utanför Sveriges gränser, nämligen att prospekteringsbolaget Igrene ansökt om att på allvar få utvinna fossil gas i Sverige! Ja det är på riktigt...

Med anledning av detta har jag skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle som publicerats idag. Artikeln är skriven i samarbete med Anders Wijkman, (Hedersordförande, Club of Rome), Johanna Sandahl (Ordf Naturskyddsföreningen), Ingmar Rentzhog (VD We don´t have time och ordf tankesmedjan Global Utmaning), Mikael Höök (Docent i naturresurser & hållbar utveckling), Martin Hedberg, (Meteorolog), Sven Blomqvist, (Ordf. Läkare för Miljön, fd klinikchef och smittskyddsläkare) , Mattias Ahlstedt, Ordf Naturskyddsföreningen Dalarna och Ulf Jernberg, Ordf Naturskyddsföreningen Mora.

Läs gärna och sprid gärna artikeln så kan vi kanske få ett stopp för detta.

Minns vad klimatforskaren Kevin Anderson sa under del 1 av vårt samtal på Evolution Show nyligen, vi har kanske fyra år på oss att vända utsläppskurvorna! Vi kan fixa det men det kräver att vi alla bidrar och inspirerar stort som smått, grannar, bekanta osv. Det kan räcka med att 15-20 % av människoflocken börjar röra sig bestämt i en hållbar riktning så kan resten följa efter, svårare än så behöver det inte vara men då kan vi fortsätta att ägna oss åt nonsens som att ny utvinning av fossilt i ett land som vet och kan mycket bättre!

Tänker osökt även på ett inlägg jag skrev för fem år sedan här på bloggen om oljeutvinning på Gotland när det begav sig, i brist på bilder från Siljan får det bli en bild jag tog på Sveriges enda bevarade oljepump... Inga fler eller liknande för naturgas-utvinning tack!


Oljepumpen vid Risungsfältet som ligger längs väg 148 norrut mot Fårösund, Gotland

2019-11-26

Robert Falck vid Slush: Var med och skapa en hållbar framtid!

Hur bygger vi en hållbar framtid med utsläppsfria, självkörande transporter som är säkra och bidrar till hållbar utveckling? Robert Falck, VD och grundare av svenska Einride har precis hållit en sevärd presentation vid Slush i Helsingfors där entreprenören för ett av världens mest omtalade tech-bolag berättar hur de kan bidra till en revolutionerande och nödvändig omställning av tunga transporter på väg.

Slush anordnas i olika länder, ofta i Kalifornien och samlar tusentals entrprenörer och investerare från hela världen. 

Einride utvecklar världens första självkörande, eldrivna lastbilar utan förarhytt som i somras började användas kommersiellt vid DB schenkers distributionscenter i Jönköping och därmed blev först i världen med en självkörande och eldriven lastbil på allmän väg. Däcktillverkaren Michelin har beställt en liknande lösning för en av sina anläggningar utanför Paris och många andra samarbeten med företag samt forskningsprojekt har inletts med Einrides logistik- och transportlösningar. 

Robert Falck som jag nyligen i två avsnitt samtalade med i Evolution Show och som är ett bolag jag äger aktier i.

Kika gärna på Roberts presenation nedan. För mer info vad bolaget gjort hittills, Roberts bakgrund och resa fram till idag, kika eller lyssna på Evolution Show!

2019-11-19

Första eldrivna lastbilarna utan förarhytt - Einrides VD om tanken bakom

I avsnitt på 24 på Evolution Show som jag är värd för, samtalade jag med Robert Falck, grundaren och VD:n bakom svenska startupen Einride. Vi pratade om företagets snabba utveckling och hur Robert gått från att vara en högpresterande student vid både Handelshögskolan och Chalmers till den entreprenör och ingenjör han är idag. Robert som även hunnit med att starta flera företag längs vägen och varit global logistikchef för Volvo Trucks.

I dagens avsnitt, del 2 med Robert Falck, pratar vi om de två helt eldrivna lastbilar som även saknar förarhytt som Einride just nu utvecklar och som satt företaget på världskartan på ett sätt som få andra bolag kommer i närheten av. Vad är tanken bakom lastbilarna som både riktar sig mot transport av gods och skogsindustrin och vad är företagets affärsmodell och hur skiljer de sig mot övriga? Det är några av de frågor jag ställer till Robert under vårt samtal.

För mig har Einride hela tiden handlat om att tänka framåt att bidra till att accelerera omställningen till fossilfria transporter i kombination med självkörande teknik. Jag blev så övertygad att jag i slutet av 2017 gjorde min första investering i Einride och äger alltså aktier i bolaget.

Kika gärna på vårt samtal nedan och kommentera gärna vad ni tycker. Vill ni vara säkra på att se samtalen så fort de kommer ut och bidra till att sprida dem, fundera gärna även på att på bli prenumerant på Evolution Show

Del 2 av mitt samtal med Robert Falck om Einrides förarlösa, eldrivna lastbilar!