2019-05-19

Svenska pionjärer: Eldriven lastbil utan hytt kör själv på allmän väg & Färja som laddar sig själv

Detta inlägg är signerat Johan.

Den som undrar varför det varit tunnt med inlägg senaste två månaderna på bloggen så beror det på all tid som går åt till planering och inspelning av nya avsnitt för nya Evolution Show där vi fokuserar på ett helhetsgrepp kring utvecklingen inom smarta energilösningar, klimat, hållbar livsstil, självkörande teknikeltransporter och Artificiell Intelligens (AI). 

Nästa avsnitt kommer ut onsdag 29/5 där jag samtalar med den mycket kreativa och miljömedvetna snickaren Leif Persson som renoverar lägenheter och möbler genom att återanvända material från gamla kök och rivningsobjekt. Vad som är inspirernade med Leifs arbete är inte bara hur fina köken tex blir utan vilken kvalitet de håller samtidigt som resursanvändningen går helt i linje med det helhehets- och cirkulära-tänk som krävs för att vi ska kunna ställa om till en hållbar ekonomi som är i balans med naturens begränsade tillgångar.

Nästa vecka spelar jag in ett längre samtal med Robert Falck (tillägg: inspelningen uppskjuten tills vidare då Robert fått förhinder), grundaren och VD:n för Einride, ett av Sveriges hetaste startup-bolag som i onsdags blev först i världen att köra en självkörande, eldriven lastbil helt utan förarhytt på allmän väg. I ett samarbete med DB Schenker har Einride som första bolag i världen fått godkännande att köra sin första lastbilsmodell T-Pod inom DB Schenkers distributionanläggning i Jönköping. På en sträcka på cirka 300 meter (cirka 150 enkel väg) fram och tillbaka mellan en terminal och ett lager ska den förarlösa, eldrivna lastbilen köra själv men under kontroll av mänsklig övervakare som kan fjärrstyra den vid behov. Transportsyrelsen som har gett sitt godkännande till det hela, har gett tillåtelse för en maxhastighet på 5 km i timmen under testperioden som sträcker sig till 31 december 2020.

Jag har följt Einride på nära håll i flera år inte bara för att jag själv är aktieägare i bolaget utan för att tekniken är viktig för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser på den tunga transportsidan något som även Einride drivs av att påverka. I ett pressmeddelande säger VD, Robert Falck bland annat följande:
"Den här dagen utgör en stor milstolpe i Einrides historia och för våra steg att skapa en säker, effektiv och hållbar lösning, baserad på självkörande eldrivna fordon som har potentialen att minska våra koldioxidutsläpp från vägtransporter med upp till 90 %."    
Einrides T-pod är förstås ännu i utvecklingsstadiet, särskilt vad gäller mjukvaran som hela tiden förbättras och utvecklas men precis som med etableringen av fullt självkörande fordon som ska kunna köra överallt utan att en förarare sitter i fordonet, är den största utmaningen regelverk och att kunna utföra tester i en riktig trafikmiljö. Det senare får Einride alltså nu göra på en väg som trafikeras av cyklar och bilar och andra fordon men i en kontrollerad/mindre trafikerad miljö. Ännu bättre är att Einrides 26 ton tunga, 7 meter långa och 2,6 meter breda lastbil får utföra en riktig uppgift som med sin kapacitet att köra 15 Europapallar ersätter en dieseldriven lastbil som annars hade utfört samma uppgift inom DB Schenkers stängslade distributionsanläggning. Med andra ord ett litet men viktigt första steg för att minska utsläppen för tunga transporter på väg.

Om någon önskar skicka med några frågor inför mitt samtal med Robert Falck så kommentera gärna nedan eller maila mig på johanblog@peak-oil.se (innan onsdag).   

En annan nyhet som jag gärna uppmärksammar är framgången med de batteridrivna färjorna Tyco Brahe och Aurora som sedan i november 2018 nu trafikerar Helsingborg och Helsingör. Aurora och Tyco Brahe är de största bilfärjorna i världen som körs i ett så trafikerat område på endast batteridrift och hanterar över 7 miljoner passagerare och nästan 2 miljoner fordon per år.

Men vad som är speciellt med färjorna är inte bara att de klarar att köra helt på eldrift fram och tillbaka (i teorin 3,5 turer utan laddning men det gör man inte för att skada batterierna på sikt), där ligger Norge långt före med många färjturer i det avlånga landet som redan är elektrifierade. Nej, vad som är unikt är laddningen som är helt automatiserad och sker med en robotiserad laddningsanordning som är förankrad vid kajerna i Helsingborg respektive Helsinggör.

Eftersom bilfärjorna bara förtöjer i 10 minuter vid varje stopp och kör upp till 46 turer per dygn är varje sekund som fartygets batterier kan laddas när den anlöper Helsingborg eller Helsingör oerhört värdefullt. När fartyget förtöjt vid kajen tar det endast 45 sekunder innan robotarmen anslutit sig till fartyget och laddar på med 10 000 volt och 600 Ampere  i cirka 9 minuter på svenska sidan och fem minuter hos danskarna. För att få lite perspektiv så innebär det att när fartygen laddar på den svenska sidan laddar den motsvarande cirka 44 x så snabbt/energiföring som Teslas idag snabbaste superchargers som är på 135 kW. Batterierna på fartygen är placerade på taken och är på hela 4,1 MWh eller 4160 kWh (på respektive fartyg) eller motsvarande 41 st 100 kWh batteripack!

Med de två helt elektrifierade bil- och lastbilsfärjorna Aurora ocb Tyco Brahe beräknar For Sea som driver fartygen, att koldioxidutläppen kommer minska med 28 000 ton i minskade koldioxidutsläpp per år samt minska de för människan så skadliga kväveoxid-utsläppen som innan släpptes ut lokalt när fartygen drevs med diesel. Fartygen har fyra elmotorer med enorma kraft men har även kvar dieselmotorer som reserv som kan köra fartyget i hybridläge där de laddar batterierna som driver elmotorerna eller på bara dieseldrift men dieselmotorerna kommer sannolikt endast användas under servicedrift av fartygen. 

Precis som med alla elbilsmyter så undrar säkert många "men hur blir det med batterierna då, de kommer väl inte räcka så länge och dessa ombyggnader av bilfärjorna kan väl inte gå att räkna hem ekonomiskt?" 

Enligt de beräkningar For Sea ferries gjort för sina två eldrivna färjor beräknar bolaget att investeringen med ombyggnaden av de två fartygen ska hämtas hem på åtta år och fartygen kunna köra yttterligare sju år efter det med vinst. Batterikostnaderna är inräknade i detta och kommer att bytas efter cirka fem år. Batterierna kommer inte vara oanvändbara efter fem år utan sannolikt som med elbilsbatterrier som denna Tesla taxi som efter 54 00 mil bara tappat 15 % (taxin som till skillnad mot privatbilister snabbladdat varje dag vilket är mindre hälsosamt för batteriet i längden), ha kvar kanske 80 % av lagringskapaciten efter dessa fem år. 

Detta innebär att batterierna i färjorna blir perferkt för fortsatt liv som lagringsbatterier för vindkraft eller solenergianläggningar eller varför inte som reservkraft i sjukhus...

Kika gärna på den trevliga och informativa videon nedan av Fully Charged för mer info.

2019-05-15

Hållbara kläder och hållbart mode -inspiration med Sophie Gripenberg

Detta inlägg är signerat Johan.

Hur kan vi konsumera kläder och prylar på ett hållbart sätt utan att öka resursanvändningen och förstöra planeten? Kan vi återanvända kläder och välja kläder som håller längre och kan man fortfarande klä sig snyggt och trivsamt om man är miljömedveten? Och varför kan vi inte fortsätta att använda kläder och producera fibermassa till tyger som idag? 

Dessa och många andra frågor ställer jag till hållbarhetsinfluencern och modemedvetna Sophie Gripenberg i Evolution Show i vår studio.  

Sophie Gripenberg som jag skrivit om flera gånger tidigare här på bloggen och bland annat modererade ett föredrag jag och Roberth höll vid Stockholms universitet för några år sedan, är en person som verkligen har ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från våra planetära gränser och resurser. 

Sophie Gripenberg har bland annat utsetts till en av 33 under 33 år som inspirerar med sitt hållbarhetsarbete i Aktuell Hållbarhet och leder hållbarhetsarbetet vid Röda Korset i Stockholm och är även hållbarhetskonsult. 

Sophie inspirerar verkligen på många sätt med sitt miljöengagemang men är även en entreprenör ut i fingerspetsarna som jag räknar med kommer bidra med mycket värdefullt inom hållbarhetsutveckling i Sverige och internationellt framöver. Vi kommer samarbete i flera program framöver vilket jag ser fram emot! 

Kika gärna på videon nedan för mer om Sophie och vad vi kan göra för att vända på utvecklingen inom klädes- och modesindustrin. 

Det går även bra att lyssna på Evolution Show avsnitten med tex SoundcloudSpotify eller Apple podcasts (via iTunes- avsnitt 4 kommer upp inom kort).  

I nästa avsnitt samtalar jag med den kreativa och miljömedvetna snickaren Leif Persson som nyligen intervjuades i Sveriges Radios program Studio 1 för sitt inspirerande arbete att renovera bland annat kök med använda men mycket hållbara och trevliga material.     

2019-05-09

FN-rapport om utrotningen av arter: "Vi måste lämna det tillfälliga paradigmet med ekonomisk tillväxt"

Detta inlägg är signerat Johan. 

Världens mest omfattande rapport om utrotningen av världens arter har nyligen släppts av FN och slutsatserna är inte nådiga. Människan står bakom den snabbaste utrotningen av arter som vi känner till och åtgärderna vi måste ta nu för att framtida generationer ska få ett drägligt liv på planeten är entydiga:

"Identifierat som ett nyckelelement för mer hållbara framtidspolicys är utvecklingen av globala, finansiella och ekonomiska system som bygger på en hållbar ekonomi som styr bort från det nuvarande tillfälliga paradigmet av ekonomisk tillväxt."

Vi måste alltså lämna det tillfälliga paradigmet med ekonomisk tillväxt, det är direkt nödvändigt och inte en fråga om politik eller åsikt eller ekonomisk drivkraft som idag, det är helt enkelt fysik och en ödesfråga vi har att förhålla oss till vare sig vi vill ej.  

Att höra dessa ord från några av världens ledande forskare i den hittills mest omfattande rapport om människans inverkan på naturen som skrivits är på många sätt förlösande. Det är hoppfullt att ordvalet är så klarsynt och nu till synes mindre tabubelaggt att tala om i klartext.  

Här en sammanfattning av FN:s rapporten om naturens tillstånd är skriven av Intergovermental Science -Policy Platform on Biodivercity and Ecosystem Services (IPBES), hela rapporten är på 1800 hela sidor. I korthet visar rapporten att över en miljon levande arter i form av växter och djur nu hotas av utrotning på grund av människan. Särskilt vår förändring av landskapen och den biologiska mångfalden pekas ut där 70 % av landförändringarna är helt kopplade till köttproduktionen som tar enorma landytor i anspråk.   

Hastigheten av förändringen och utrotningen ökar och har aldrig varit så hög som nu. 25 % eller cirka 1 miljon av de återstående arterna är direkt hotade just nu. Forskarna är själva chockade av resultaten, särskilt hur snabbt utrotningen skett bara de senaste årtionden. En utmärkt sammanfattning av har gjorts av BBC som jag verkligen rekommenderar att en läser. 

För inte så länge sedan släpptes en liknande svensk rapport där ett Sverige utan ekonomisk tillväxt beskrevs, underförstått att vi inte kan fortsätta med dagens ekonomiska modell då planetens resurser helt enkelt inte räcker för en växande befolkning som tömmer naturens förråd utan att fylla på dem igen. En rapport jag kommer återkomma till när jag samtalar med en av rapportens författare i Evolution Show framöver.   

För tillfället konstaterar jag samtidigt en aningen frustrerat att så få länder och företag lyssnat på samma och än mer genomgripande analyser som redan gjordes 1972 av Romklubbens rapport "Limits to growth" eller "Tillväxtens gränser" på svenska. För det krävs inte elegant logik eller uppfinningsrikedom i nivå med Eintstein eller eller Leonardo Da Vinci för att inse att en planet med ändliga resurser inte kan ha en dominerande art som växter i population exponentiellt på bekostnad av alla andra arter och framförallt genom att använda upp de begränsade resurser som vi alla måste dela på inom ramen för planetens volym. 


Det är smått ofattatbart att på bara femtio år har världens befolkning fördbubblats. Men nu börjar naturen skicka fakturorna och det är ingen minusränta som gäller utan planeten (människohuset) som säkerhet som naturbanken kräver in om det inte betalas i tid... 

Människan sprider sig likt myrstackar som kan ta över stora delar av skogen om de får dominera men till skillnad mot myrorna som hålls i schack av tex giftiga mögelsvampar som begränsar dess populationsökning, har människan som kollektiv inte mött på naturens självreglerande krafter, förrän nu.   

För minnet är kort hos en art som till stor del förlitar sig på reptilhjärnan från en tid då vi levde i små grupper och naturens resurser var till synes oändligt stora i förhållande till vår aptit/våra behov. Men när sedan den tekniska utvecklingen tog fart med industraliseringen för snart 250 år sedan förändrades allt. Detta när den fossila eran öppnade dörren för exponentiell tillväxt i konsumtion och populationstillväxt vilket förblindade oss från att ens tänka på begränsningar, inte ens fysikens lagar, i synnerhet termodynamikens två första lagar som vi dåraktigt sopade under mattan. 

För att citera ett avsnitt om termydnamikens två första lagar från vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet

"Termodynamikens första lag säger att energi varken kan skapas eller förstöras. Energi kan bara omvandlas från en form till en annan, som tex när olja i form av bensin ger kraft till en bränslemotor som i sin tur skapar rörelse ut i bilens hjul som för den framåt. Tekniken i motorn på världens mest avancerade bilar, har aldrig någonsin skapat mer än den använt i form av mekaniskt arbete. Energi kan omvandlas på finurliga sätt men när energin väl används avges den i form av värme. 

Och här kommer vi till termodynamikens andra lag som är en lag som sätter gränser för oändlig ekonomisk tillväxt.  För när energi omvandlas "försvinner" alltså en del i form av värme, ibland mycket, ibland lite. Man kan se det som att universum tar ut en energiavgift som måste betalas och som vi aldrig kan hämta ut igen för att utföra mer rörelse eller arbete. Detta är värt att tänka på när vi tex utvinner olja långt under havets botten för att komma åt koncentrerade former av energi som kommit dit genom en omvandlingsprocess som tagit miljontals år." 

Vi har helt enkelt trängt undan nödvändigt systemtänk och förståelse för de långsiktiga konsekvenser ökad konsumtion och energianvädningen får för vår förmåga att överleva. Skillnaden nu är att tiden håller på att rinna ut och att de flesta som lever idag kommer få uppleva stora förändringar inom sin livsstid (nu och de närmaste årtionden) som de flesta trodde låg över 100 år fram i tiden. 

Alldeles nyligen skrev jag och Sveriges Biodlares Riksförbund en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur bin och andra pollinatörer måste skyddas för att säkra människans matförsörjning och som livsviktiga delar av ekoystemen.

Glädjande nog menar även forskarna i den nya FN-rapporten menar att det går att vända på utvecklingen men att det sannolikt kommer bli värre fram till åtminstone 2050 och det innan dess handlar om att börja bromsa utvecklingen och om skademinimering, rädda de arter som vi kan. Här är det värt att understryka något som ofta glöms bort i "klimatdebatten, varje ton utsläpp vi inte släpper ut i atmosfären räknas, vare sig det är litet eller stort då det påverkar klimatbalansen. En klimatbalans som för varje steg vi kommer närmare tröskeleffekter kan utlösa självförstärkande mekanismer
på samma sätt innebär varje räddad art ett förstärkt/bevarat ekosystem balans som gör dess helhet och anpassningsförmåga starkare och därmed ökar även vår möjlighet till överlevnad.   


Det finns förstås de med oerhörda resurser ekonomiskt och politiskt som tror sig kunna undgå konsekvenserna av ett planetärt ekoystem i kollaps, men de lurar bara sig själv och även sin barn och barnbarn. Vi sitter i samma båt och när hela båten är under havsytan krävs nytt syre ovan vattenytan som inte allt guld i Fort Knox kan köpa. Här vilar både hoppet om en förändring och den största utmaningen, att förmå tillräckligt många att inse att vi bara kan täta den redan läckande båten (för att fortsätta på den metaforen) om vi hjälps åt tillsammans. Och nej det är inte ett idelogiskt utopitänkande utan ren och skär logik. Utmaningarna är för stora och tiden för knapp för att inte även de med ekonomiska och politiska muskler ska bidra till en snabb förändring. Parallellt växer en global folkrörelse för att möta klimatförändringar, miljö- och artfutrotning som har sitt fulla stöd i forskningen men fortfarande möter på hårt politiskt och ekonomsikt motstånd. Men här kan det gå snabbare än många tror. 

Problemet är att den existensiella hotbilden för mänsklighetens överlevnad inte börjat kartläggas tillräckligt brett förrän nu och att hotet växer snabbare än vi anpassar oss och förbereder för dess konsekvenser. Men jokern och hoppet som jag lutar mig mot är att fler och fler rapporter likt den från FN når till allmänhetens kännedom, att företag och organisationer, individer och även politiker känner sig tvingade att agera. Det är bara genom att samtala kring den enorma planet-utmaningen och slå ihop våra kreativa hjärnor som vi kan vända på utvecklingen. 

Så min uppmaning är just det, sprid samtalet kring arternas utrotning, klimatförändringar och ja den ekonomiska tillväxtens fortsatta omöjlighet så kommer nya idéer växa fram, tankar och lösningar vi inte ser idag men som kan skapa en bättre framtid. Ja det kan bli det som säkrar att det blir en framtid för vår art överhuvudtaget, något vi i vår naivitet tagit för given. Vilken annan art tror att den är centrum av universum... 

I första avsnittet av Evolution Show samtalade jag med Anna Pernestål om vad vi kan göra för att hjälpa pollinatörerna och varför de är så viktiga. Samtalet är på engelska men förhoppnignsvis kan de flesta hänga med rätt bra ändå, kika gärna nedan!

På onsdag 15/5 släpps nästa avsnitt av Evolution Show då pratar jag hållbar klädeskonsumtion och hållbart mode med hållbarhetsinfluencern Sophie Gripenberg, hållbarhetchef på Röda Korset i Stockholm.

    

2019-05-01

De självkörande fordonen är redan här, eller? Anna Pernestål ger svar

Detta inlägg är signerat Johan.

Framtiden för självkörande fordon ser ljus ut och vi är bara månader eller möjligen ett par år från fullt självkörande bilar på vägarna utan mänsklig kontroll bakom ratten. Åtminstone om vi ska vi tro Teslas VD Elon Musk som säger att nya elbilen Tesla Model 3 tack vare företagets nya egenutvecklade supergrafikprocessorer, kameror och sensorer kan erbjuda sina Tesla-ägare fullt självkörande förmåga redan i början av nästa år.

Framförallt menar Elon Musk att företagets neurala nätverk hela tiden lär sig att köra bättre och bättre genom de erfarenheter det bygger upp genom att samla in kördata från cirka 400 000 Teslor där människors körvanor och all möjliga udda situationer samlas in som sedan med djupinlärning/artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för det neurala nätverket/bilarna att ta säkrare beslut än människan vid liknande situationer.   

Det är förstås lätt att avfärda Elon Musk som en tidsoptimist, han brukar ju missa med ibland ett par år i sina framtidsprognoser/löften men när det kommer till att leverera på ett tekniskt plan har Tesla och likaså rymdbolaget SpaceX lett utvecklingen i flera år och ligger fortfarande långt före sina konkurrenter. Alltfler tunga investerare menar att de flesta har svårt att analysera utvecklingen av självkörande bilar och i synnerhet bolaget Tesla då företaget inte bara utvecklar elbilar utan även batterier och solcellspaneler och ja snart tunga eldrivna lastbilar. Nyligen förklarade tex Cathie Woods, VD och grundare för  investerarfonden Arkinvest i en sevärd intervju på CNBC att Arkinvest tillsatt ett specialteam för att sätta in sig i Tesla. Teamet kom fram till att de är övertygade om att bolagets aktievärde kommer bli mer än tio gånger högre än vad det är idag då konkurrenterna ligger tre till fyra år efter och att Teslas utveckling bara börjat.     

Jag har skrivit mycket om detta på bloggen de senaste åren och bland annat deltagit vid flera konferenser om självkörande fordon, senast i november när Podcar City konferensen hölls i Gävle som jag filmade i sin helhet och kan ses på vår internationella youtube-kanal.  2016 besökte jag och Roberth Rivium Park -Europas första självkörande system med små eldrivna minibussar och 2015 var jag i Silicon Valley när Podcar City -konferensen hölls där.

Det är verkligen inte lätt att sätta in sig i utvecklingen inom självkörande teknik om en inte lägger ner mycket tid och är tekniskt intresserad. För vad menar vi tex egentligen med självkörande bilar? Fullt självkörande fordon överallt, hela tiden eller inom avgränsade områden?  Och vilka utmaningar och möjligheter väntar, när kan vi tex se de första fullt självkörande bilarna i riktig trafik? Kommer trafiken rent av dubbleras om vi försvisso minskar antalet bilar i bruk men de som används kör fler kilometer per fordon och därmed skapar trafikkaos? Eller finns det en möjlig hållbar väg framåt där vi inte bara delar självkörande eldrivna fordon utan även delar dem under samma resa och istället för att betala för resan betalar för upplevelsen/servicen i fordonen under resan?


För att uppdatera mig om läget och i ett försök att besvara många av de frågor som säkert många har om vad som väntar när det kommer till självkörande fordon bjöd jag in Anna Pernestål till Evolution Show med ett avsnitt i min nya studio för ett program om just utmaningarna och möjligheterna med självkörande fordon. Vi samtalar bland annat kring hennes slutsatser i en artikel i den vetenskapliga tidningen Forskning och Framsteg hon skrev för inte så länge sedan.  

Anna Pernestål är en av Sveriges ledande experter på självkörande teknik och systemanalys och är chef och forskare vid Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där hon följer den senaste utvecklingen på nära håll och även samarbetar med företag som Scania och Ericsson i olika projekt inom utveckling av självkörande teknik. 

Anna Pernestål var även med i första programmet av Evolution Show där vi samtalade om varför vi måste hjälpa pollinatörer som honungsbin (jag är biodlare sedan drygt fem år och har bland annat skrivit om binas värde i Svenska Dagbladet vid ett flertal tillfällen , nyligen med Sveriges Biodlares Riksförbund. 

Häng med på ett fördjupat samtal om de självkörande fordonens framtid tillsammans med Anna Pernestål!Avsnittet kommer inom kort även vara tillgängligt att lyssna på via tex Soundcloud, Anchor eller Spotify.  2019-04-17

Vanliga och ovanliga elbilsmyter med Tesla Club Sweden

I vårt andra program av Evolution Show samtalar jag och Tibor Blomhäll från Tesla Club Sweden om ett tjugotal av de vanligste elbilsmyterna, nya som gamla. Tibor berättar bland annat även om sina intryck av elbilen Tesla Model Y som han som en av få inbjudna europeiska journalister fick se på plats när den visades upp i Los Angeles nyligen. 

Men vi hann med rätt mycket annat också och jag lärde mig en hel del, bland annat om hur elbilsbatterier kan användas i elnätet på ett sätt som inte så många känner till (inte bara vehicle to grid för hemmabruk/minskad belastning av elnätet).

Tibor Blomhäll är grundare och chefredaktör för mycket populära Tesla Club Sweden som samlar elbilsintresserade från hela Sverige där han skriver genomarbetade artiklar på ett sakligt sätt om mycket mer än bara Teslas elbilar. Tibor har faktiskt till skillnad mot vad man kan tro, fram till alldeles nyligen inte varit en Tesla-ägare utan kört en Nissan Leaf (Tibor har precis skaffat en Tesla Model 3). Tibor skriver även för Elbilen Sverige och har fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet för en rad inspirerande upptåg han står bakom vilket vi kommer till i avnsnitt 2 nedan.

I slutet av inlägget följer en hänvisningslista på de frågor och punkter vi tar upp i olika delar av avsnitt nr 2, detta för att underlätta för den som inte har tid att se eller lyssna på hela avsnittet. Under info om videon finns även länkar till rapporter vi tar upp i samtalet. Evolution Show finns även som lyssningspod på tex Soundcloud eller Spotify

Ser fram emot fler samarbeten med Tibor!

I första programmet av Evolution Show som blev tillgängligt för två veckor sedan pratar jag och Anna Pernestål om varför det är så viktigt att vi hjälper bin och andra pollinatörer.

I nästa avsnitt som blir tillgängligt om två veckor, den första maj, talar jag med Anna Pernestål igen men då är det jag som intervjuar henne om självkörande teknik och många av de utmaningar och möjligheter det innebär samt hur det kan kopplas till elektrifieringen av transportnätet. 

Samtalen i Evolution Show sker föredträdes på engelska för att nå en större publik men vi kommer även hålla samtal på svenska ibland med gäster som föredrar det.


Nedan följer alltså olika elbilsmyter/samtalspunkter och tidpunkter för dessa under avsnitt nr 2 av Evolution Show som ni kan se i nedanstående video. Kommentera gärna med synpunkter så vi kan förbättra showen och överväg att preunmerera på kanalen om ni vill se videon så fort de blir tillgängliga.

Ett urval av olika delar och tidsangivelser för avsnitt två av Evolution Show (klicka på siffrorna kommer ni direkt till den delen):

5:03 Tibor Blomhälls pris till svensk kommun med sämst utbud av elbilsladdning


7:00 Tibors intryck av sina nya Tesla Model 3 och om hans besök till Tesla Model Y -eventet
i Los Angeles- Skillnader och likheter mellan Tesla Model 3 och Tesla Model Y.

9:35: Gamla myter om elbilar, varför elbilen och eltransporter blev omsprungna av fossiltransporter i början av 1900-talet... Eller blev de egentligen det? 

11:10 100-tals laddstationer i Manhattan/New York, 1923

24:05 Moderna elbilsmyter: Elbilar är smutsigare att köra än diesel eller bensinbilar... Och vad händer om de bara körs på el från kolkraftverk?

32:00 Moderna elbilsmyter: Att tillverka än elbil är sämre för miljön än att tillverka en bensin eller dieselbil...

36:00 Moderna elbilsmyer: Det tar en evighet att ladda en elbil...

43:00 Moderna elbilsmyer: Elbilens batterier kommer bli obrukbara på bara några år precis som batterier i mobiltelefoner...

47:00 Att ladda sina batterier, ja även din mobiltelefon med NASA-dieten!

49:30 Moderna elbilsmyter: Elbilsbatterier framställs med litium, kobolt och andra ämnen som skadar miljön och sker under inhumana arbetsförhållanden...

56:40 Moderna elbilsmyter: Vi kommer få brist på el när miljontals elbilar laddar samtidigt...

1:09:45 Moderna elbilsmyter: En elbil kommer aldrig bli lika billig att köpa som en vanlig bensin eller dieselbil eftersom batterierna är så dyra och svåra att tillverka...

1:12:00 Moderna elbilsmyter: Men vad gör du om du får slut på energi i batteriet, det kan vara långt till macken/hemma laddaren...

1:14:00 Moderna elbilsmyter: Du kan inte dra släp eller husvagn med en elbil...

1:18:00 Moderna elbilsmyter: En elbil är farligare än en bensin/dieseldriven bil

1:21:40 Moderna elbilsmyter: Elbilen är farligt tyst... Blinda eller ouppmärksamma människor och djur kan fara illa!

1:28:00 Är det möjligen så att den största utmaningen för elbilar, precis som andra persontransporter på väg handlar om hur de ska kunna anpassas med självkörande teknik på ett sätt så de undviker att vi förvärrar trafiken på vägarna, människors välmående och miljön i sin helhet? 

Avsnitt nr 2 av vår nya Evolution Show: Samtal om elbilsmyter med Tibor Blomhäll/Tesla Club Sweden

2019-04-03

Premiär Evolution Show: #1 Hur vi hjälper bin & pollinatörer, med Anna Pernestål

Detta inlägg är signerat Johan. 

Så äntligen är vi igång med våra nya Evolution Show och premiären från den nya studion som tagit LÅNG tid att skapa! Evolution Show är tänkt för samtal med inspirerande gäster samt reportage och nyheter kring några av vår tids största utmaningar och möjligheter.

Fokus ligger på idéer kring hållbar livsstil, smarta energilösningar, eltransporter och Artificiell Intelligens (AI).

I första avsnittet fördjupar vi oss i hotet mot insekterna, särskilt bina och pollinatörerna och vad vi kan göra för att vända på utvecklingen till något positivt. Framförallt varför pollinatörerna är livsviktiga delar av det ekosystem och den matproduktion vi människor är helt beroende av. 

Gäst i första avsnittet är Anna Pernestål som är chef och forskare vid Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Anna är expert på sjävkörande teknik och systemoptimering med ett stort naturintresse och tar i detta första avsnitt rollen som värd och kommer med många frågor till mig, däribland om man ska vara rädd för bin och vad man gör om man är allergisk mot bistick. 

I avsnitt 3 kommer jag istället vara den som ställer flest frågor till Anna Pernstål när vi talar om utmaningar och möjligheterna med självkörande transporter. Huvudspåret är varför det är så viktigt i denna revolutionerande teknik- och samhällsomställning få så många som möjligt att inte bara dela på färre fordon utan att resa med samma fordon under samma resa, dvs maximera antalet passagerare som reser med en transport. 

Vi pratar förstås om vad den senaste forskning visar och spånar kring framtiden som ligger närmare än många tror...  Men samtidigt kommer innebära många utmaningar de flesta inte tänkt på som vi måste börja planera för redan nu.  

I avsnitt 2 samtalar jag med Tesla Club Swedens grundare och ordförande, Tibor Blomhäll om de vanligaste elbilsmyterna men även bakgrunden till några 100 år gamla elbilsmyter som de flesta troligen inte hört talas om. Tibor berättar även lite om sina intryck av sin första Tesla, en Tesla Model 3 och jämför med Tesla Model Y som han fick uppleva på plats i Kalifornien nyligen som en av få inbjudna europeiska journalister.  

Avsnitten kommer till en början bli tillgängliga varannan onsdag med förhoppning om att kunna öka produktionstakten framöver. 

Kom gärna med tips och önskemål på gäster som vi kan bjuda in! Uppskattar ni Evolution Show får ni gärna dela den med andra och prenumerera för att se avsnitten så fort de blir tillgängliga. 

Ett stort tack till den eminenta studioteknikern och fotografen Gustav Andersson som är en kugge i detta energikrävande men stimulerande studioprojekt!

Första avsnittet av Evolution Show där jag och Anna Pernestål samtalar om hur vi kan hjälpa bin och andra pollinatörer!


För den som föredrar att bara lyssna finns första avsnittet även att höra på Soundcloud, fler platformer inom kort så som iTunes och Spotify mfl!   
Tillägg: Går även att lyssna via Anchor nu:

2019-04-02

Mark o Miljödomstolen faställer domen: Ingen dispens för bekämpningsmedel som hotar pollinatörerna

Detta inlägg är signerat Johan.

Idag nås vi av den mycket goda nyheten att Mark- och miljödomstolen faställer sin dom att avslå sockerbetodlarnas dispens att använda de av EU otillåtna bekämpningsmedel som allvarligt hotar pollinatörer såsom honungsbin och vildbin. 

I domen bekräftar Mark o Miljödomstolen exakt de punkter jag och andra understrukit i debattartiklar, alla de människor som vänt sig till Kemikalieinspektionen och i synnerhet med stöd i de två mycket gedigna överklaganden av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen som lett till denna dom.  

Mark och miljödomstolen menar bland annat att det finns kända alternativ till de förbjudna bekämpningsmedlen och frågan om hänsyn i användningen av bekämpningsmedel varit känd i flera år:  

"Domstolen anger med beaktande av  förvånande och svårförståeligt om betodlarna ännu inte i samråd med leverantörer av alternativa bekämpningsmedel har påbörjat utarbetandet av metoder för användning av dessa. Även om det behövs mer kunskap om hur de alternativa bekämpningsmedlen ska kombineras, när bekämpning lämpligen ska ske, bekämpningströsklar m.m. kan det knappast vara så att det, för medel som är godkända för aktuell användning, helt saknas sådan kunskap. Domstolen anser att det finns skäl för att utgå från att det, trots vad Kemikalieinspektionen anfört om behovet av utveckling av strategier, finns tillräcklig kunskap för att kunna använda dessa medel under 2019. Domstolen anser således att det inte har framkommit uppgifter som stöder Kemikalieinspektionens uppfattning att det saknas andra rimliga metoder för att minska skördebortfallet. " (Min fetmarkering)

Men viktigast av allt: 

"Med beaktande av storleken på det befarade genomsnittliga skördebortfallet och de möjligheter som finns att använda andra bekämpningsmedel kommer domstolen fram till att det inte föreligger en sådan uppenbar fara som krävs för att dispens ska kunna ges". 


Domen är viktig och glädjande av många skäl. Dels visar det att hårt arbete och kämpande för våra pollinatörer lönar sig och dels ger det hopp om att vi kan vända massdöden av insekter vi bevittnat bara de senaste årtionden. Något som forskare nyligen konstaterat kommmer förvärras kraftigt de närmaste åren om inte kraftåtgärder tas till nu. Ytterligare 40 % av alla insekter hotas av utrotning de närmaste årtiondena om utvecklingen får fortsätta obehindrat.  

Se gärna tidigare inlägg med vårt bidrag till skydd av pollinatörna bland annat med vår debattartikel i Svenska Dagbladet och min replik på Kemikalieinspektions replik som följde på vår artikel.   

Här bör det understrykas att minst var tredje tugga eller 70 % av grödorna vi odlar existerar tack vare de pollineringstjänster som bland annat bin, humlor och vildbin står för. I en värld där endast små rubbningar av matleveranser eller skördar skapar stora problem redan idag inser vem som helst att vi inte överlever som civilisation utan pollinatörerna. Det går inte längre att hymla om detta. Vi är beroende av pollinatörerna för vår överlevnad. Kollapsar en övervägande del av insekternas värld, kollapsar de ekosystem vi är helt beroende av och därmed försvinner förutsättningarna för den värld vi byggt upp och är helt beroende av. 

För att dra en parallell till Greta Thunbergs klarspråk om klimathotet, precis som de flesta inte vet att vår värld har en klimatbudget vet inte de flesta att vi har insektsbudget. Och eftersom de flesta fortfarande inte vet, sker förändringen för att vända utvecklingen för långsamt och i för liten utbredning. Ännu. Precis som klimatförändringar, vattenbrist och resurshushållning bör bli centrala perspektiv att utgår från i alla hållbara mänskliga verksamheter måste även insekterna lyftas fram i rampljuset, de är minst lika coola som vår rock- och popstjärnor och långt mer utvecklade än många av vår mest avancerade maskiner. 

Med nya perspektiv om helheten öppnar sig nya möjligheter vi betraktrar som omöjliga eller inte ens reflekterar över idag då vi stirrar oss blinda på kortiktiga och enformiga mål. Att tänka just brett är något som framförallt Leonardo Da Vinci kan lära oss, universalgeniet vars främsta egenskap var att kunna observera många olika fenomen och se hur de hängde ihop och sedan ta till vara på dessa genom anteckningar och "korsbefruktning" av idéer och fenomen från just naturen.  Da Vinci insåg från tidig ålder värdet av  tvärvetenskapliga samband som sedan lyfte såväl konstvärlden som vetenskapen inom allt från konstruktioner av byggnader och maskiner som människokroppens delar och funktioner.    

I ett överspecialiserat samhälle glöms ofta helheten bort men det har vi inte längre råd med om vi ska överleva som art. Da Vinci skulle första skaka på sitt huvud åt denna blindhet och sedan skrida till verket och visa på alternativen. 

Pollinatörerna måste lyftas från att vara små men faschinerande utomjordingar till att betraktas för vad de är, människans systrar, bröder och bästa vänner vi aldrig kan vara utan.  

Jag kommer kämpa vidare för bina och valde därför att spela in det första programmet i vår nya Evolution Show som har premiär imorgon (kommer även att kunna lyssnas på som pod) -att samtala om just hur vi kan hjälpa pollinatörerna. I introavsnittet talar jag och Anna Pernestål, chef och forskare vid Integrated Research Transport Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm om binas och pollinatörernas värde och varför de hotas. Samtalet är på engelska men vi hoppas de flesta kommer kunna hänga med utan problem.  

Mer info om nya Evolution Show kommer imorgon. 

Sätt gärna ut vattenfyllda fat med småsten att landa på i trädgården, det underlättar under torra och varma dagar för pollinatörerna!
Foto: Johan Landgren 

2019-03-20

Domstol i USA: Bekämpningsmedel med glyfosat orsakar cancer hos människor

Detta inlägg är signerat Johan.

Redan i somras kom en dom i USA där en människa som utsatts för bekämpningsmedlet glyfosat som bland annat finns i besprutningsmedlet Roundup, ledde till att kemikaliejätten Monsanto dömdes att betala ett skadestånd på 2,6 miljarder kronnor till den drabbade personen. Reaktionerna blev extra starka i Tyskland då världens största kemikaliebolag, tyska Bayer nyligen köpt just amerikanska Monsanto. Det här rapporterade bland annat Land Lantbruk om.  

Bland oss biodlare, inskekts- och naturvänner samt forskare har reaktionerna på användningen av glyfosat inom jordbruk och i svenska trädgårdar även varit stark. Glyfosatanvändningens hot mot bina var bland annat anledningen till att jag och Eva Gustavsson tillsammans med representanter för Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) skrev en debattartikel i SvD under våren 2017. En artikel vi följde upp med en ny debattartikel i SvD  för bara en månad sedan och som fick stor spridning. Denna gång med fokus på användningen av neonikotinoider och Kemikalieinspektionens beslut att tillåta av EU förbjudna ämnen innehållande just neonikotinoider till sockerbetodlare i Skåne. Bland annat med hjälp av vår debattartikel i februari  ledde till en överklagan och starka reaktioner vilket bidrog till att Mark och miljödomstolen avslog Kemikalieinspektionens beslut

Sedan tidigare har många lämnat in namnlistor för att förmå EU att förbjuda glyfosatanvändningen inom jordbruket då det likt neonikotinoider är mycket skadligt för bland annat pollinerande insekter. I Tyskland blev reaktionerna efter skadeståndbeslutet i USA i fjol att landet går sin egen väg och att tyska miljödepartementet förbjuder växtskyddsmedlet glyfosat inom 3 år (mindre än 2,5 år från dagens datum). 

Nu meddelar en amerikansk domstol att glyfosat som används i en av Bayers/Monsantos mest säljande produkt, Roundup orsakar cancertypen non-Hodgins lymfom. Detta är ett historiskt domstolsbeslut som kommer bli vägledande i många liknande fall. 

Frågan är nu hur EU ska ta ställning till frågan. Glyfosat tillåts fortfarande i tex Sverige och uppenbarligen har Tyskland trots att landet har ett egenintresse att stödja sin egen kemikalieindustri (i form av Bayer), på grund av påtyckningar från landets medborgare och domstolsbeslutet i USA i fjol valt att snabba på avvecklingen av glyfosatanvändningen vilket innebär att Sverige kan göra likadant. 

Svenska Livsmedelsverket sa i ett uttalande om glyfosatanvändningen i Sverige bland annat följande till SvT i somras:
"När det gäller Sveriges begränsning av användningen av glyfosat så har Livsmedelsverkets bedömning alltid varit att resterna i livsmedel inte innebär en risk för konsumenter vid de tillåtna halterna."
Jag hoppas Sverige och Livsmedelsverket gör en ny analys efter domstolsbeslutet som alltså uttryckligen säger att glyfosatanvändning leder till cancer hos människor. Det är med andra ord inte längre bara en fråga om att skydda pollinatörerna som vi är direkt beroende av för stora delar av vår matproduktion, glyfosat är även mycket skadligt för människors hälsa vilket förstås inte bör förvåna någon med tanke på hur hårt det slår mot insekter...   

Rättegången där beslut ska tas om Bayer tvinga betala skadestånd för att användningen av glyfosat i Roundup inleds idag. Redan nu har Bayers Europa-noterade aktie fallet med 12 %, ska bli intressant att se hur reaktionerna blir i USA.  

Sverige bör gå minst lika snabbt fram som Tyskland i utfastningen av glyfosatanvändningen och införa ett förbud snarast möjligt samtidigt som hållbara alternativ utvecklas. 

Som av en händelse ska jag spela in första studioprogrammet Evolution Show i vår nya studio imorgon kväll, där jag tillsammans med en gäst ska samtala om just vad vi kan göra för att hjälpa pollinatörerna och varför det är så viktigt. Programmet var tänkt att spelas in i måndags men min gäst fick förhinder. Progammet kommer laddas upp på Evolution kanal som snart får nytt utseende och kommer i form av kontinuerliga video-program. Fyra program är redan inbokade så förhoppningsvis kommer vi bidra med minst ett program varje vecka med längre samtal med inspirerande gäster på teman som hållbar livsstil, smarta energilösningar, eltransporter, klimatomställning och Artificiell Intelligens (AI). När första showen är uppladdad kommer den synas även här på bloggen.  


Ett törstigt bi får hjälp av min tillfälliga vattenkälla under fjolårets extrema torka
Foto: Johan Landgren