2014-04-13

Elbussen som kör över 32 mil på en laddning

Vi har skrivit mycket på den här bloggen om olika eltransporter som antingen redan används eller sannolikt kommer användas i den omställning av transportsektorn som kommer bli nödvändig framöver.

I takt med att världens konventionella oljeproduktion börjar minska och oljepriset fortsätter stiga, blir transporter som inte drivs på olja det som är ekonomiskt lönsamt.

Den billiga fossila energin gjorde oljedrivna transporter billiga och ekonomiskt lönsamma men nu när de lågt hängande frukterna är plockade blir en totalomställning av transportsektorn den enda vägen framåt.   

Det kommer däremot inte på långa vägar bli fråga om elbilar för alla som idag kör bil eller spårvagnar i öknen eller snabbtåg mellan alla storstäder och länder utan snarare en kombination av dagens eltransporter. Ja och några helt revolutionerande, likt hyperloopen som ännu inte sett dagens ljus annat än i form av rörpost...

Förutsättningar för energitillgången och infrastrukturen ser mycket olika ut beroende på var i världen du befinner dig, behoven ser även olika ut. De tre elementen sol, vind och vatten kan dock utnyttjas i över hela jorden på ett betydligt bättre sätt än de gör idag.

Solarcity och andra framstående energibolag kommer möjliggöra att el kan genereras från sol, vind och vatten för att driva dessa eltransporter. Världens idag till största del kolgenererade elproduktion är alltså inte ett hinder för att kunna driva ett ökat antal eltransporter och hushåll/företag på förnyelsebar energi.

Batterier som antingen är uppemot 95 % återvinningsbara såsom de som används i elbilen Tesla Model S idag kan antingen återanvändas direkt eller efter 8-10 år i en elbil tjäna som lagrad energi i ett hushåll. Ett stort elbilsbatteri som endast har kvar 60 % av kapaciteten är tillräckligt för att lagra energi i 2-3 dygn för att driva ett hushåll helt på el från tex solcellspaneler och vindsnurror i många årliga laddningscykler. 

Men det som är hållbart på riktigt, långsiktigt och varken kräver sällsynta jordartsmetaller eller skapar stora miljöskador och föroreningar som när man idag utvinner litium till dagens moderna batterier, är organiska batterier. Organiska batterier är glädjande nog något som är på stark frammarsch och något som ni kan läsa mer om i Johans senaste artikel för tidningen Om Omställning.
  
Då dagens tillväxtekonomi bygger på tillgången till fossila bränslen i snart sagt alla material innebär det att vi genom att satsa på eltransporter köper oss tid för att kunna hantera en minskad tillgång till fossila bränslen medan vi ställer om till en cirkulär ekonomi. En dag är vi övertygade om att vi kommer kunna konstruera fordon med material som bara kräver material eller energitillgångar, längs hela kedjan i produktionsprocessen som är förnyelsebara men dit är vägen lång och kantad av hinder...

En "eltransportbro" till en hållbar framtid vi skrivit lite om är elbussar. Problemet för elbussar har precis som för de flesta elbilar, varit den begränsade räckvidden och den långa laddtiden. Detta gällde åtminstone fram till för ett par år sedan när flera nya busstillverkare, uppstickare som inte sitter med ena foten i lönsamma oljebussar som gärna går sönder...kom ut med sina elbussar.

Här ska vi därför ägna oss åt kinesiska Build Your Dreams (BYD) och dess elbussar som för tillfället säljer flest i världen.

BYD:s senaste elbuss, kallad K9 i Kina har en räckvidd på över 32 mil (ja även i verkligheten). K9 -elbussen har hittills sålt bäst i Kina. I mars fick man beställningar på 1800 av dessa elbussar till två olika regioner i Kina. Detta rapporterar Smart Planet i en läsvärd artikel om BYD:s elbussar.       

K9 har testats i bland annat Köpenhamns trafik där Danmark näst största operatör, City-Trafic kunde bekräfta bussens kapacitet. Bussen klarade att färdas betydligt längre än de 248 km man uppskattat. Bussen klarade att genomföra en normal körsträcka med i genomsnitt 40 passagerare under en sträck på cirka 110 km. Efter detta kunde bussen köra ytterligare knappt 214 km på motorväg. Vid dagens slut hade bussen kört 32,3 mil och hade då kvar 8 % av räckvidden i batteriet!

Liknande tester har upprepats av olika bussbolag med ungefär samma resultat till även med värmen igång under stora delar av körningen. Elbussen K9 håller klart och tydligt för de flesta av dagens körsträckor och därför ett utmärkt komplement till tåg och spårvagn. 

 
 En av BYD:s många elbussar som nu trafikerar flera av Kinas största städer (K9 kallad i Kina)

Amsterdam har beställt 35 av dessa bussar och en okänt antal rullar även i Indien. Intresset i Nordamerika har varit  stort i Kanada men kommer säkert bli ännu större i USA framöver. Flera elbuss -tillverkare är redan på gång i USA men BYD är just nu i en långt utdragen konflikt om sin elbuss-fabrik i Kalifornien som skulle börjat leverera elbussar till Long Beach i maj i år.

I vår kommande bok kommer ni kunna läsa mer om elbussar och andra eltransporter i den omställning av transportsektorn som redan börjat men som framöver kommer bli helt nödvändig för alla företag inom transportsektorn som vill överleva.  

2014-04-10

Gasland II VS Vetenskapens Värld

I måndags sände Vetenskapens Värld på Svt dokumentären “Fracking – Bergets gömda energi?” från BBC. En skotsk geolog reser till bland annat USA för att som han påstår, ta reda på mer för att förstå för och nackdelarna med denna så kallade ”energirenässans”.

Vi hade hoppats på en mer saklig analys och beskrivning av verkligheten kring skifferutvinningen av gas och olja i USA. Särskilt den utvinningsmetod som kallas ”hydraulic fracking” eller ”hydraulisk spräckning” vi skrivit mycket om på denna blogg de senaste åren.

Istället får vi i cirka 30 minuter av den 58 minuter långa dokumentären höra och se hur geologen beskriver sin fascination över skifferstenar och skifferutvinningen! Dokumentären är oerhört vinklad och beskriver det som att ”de flesta tjänar på skifferutvinningen” medan några få har tvivel och ser problem med utvinningen".

Den bild som målas upp i dokumentären av geologen ifrågasättas nästan inte alls, åtminstone inte med de omfattande data och analyser som gjorts av flera ledande geologer, ingenjörer och ekonomer som analyserat skifferutvinningen på djupet.

Geologen talar om:
”Billig energi i stora mängder på hemmaplan” - Billig? Inte en chans på planeten!

”Mer skiffergas i USA än det finns olja i Saudiarabien” - ett rent skämt och som att jämföra äpplen och päron och säga att "de smakar likadant och kan därför säljas till samma pris och användas till samma recept...". Detta tror inte ens USA:s egen energimyndighet!

”Ingen forskning kan svart på vitt visa att skifferutvinningen skadar människors hälsa och den som väntar sig sådana bevis, kommer inte få det”. Jo då det har USA:s egen miljömyndighet EPA visat, se mer nedan.

En av få saker som geologen säger som är vettigt (utan att han troligen vet om det) är:

”Billig arbetskraft har mindre betydelse än billig energi”. Ja då de lågt hängande frukterna är plockade betyder det att de högt hängande frukterna är det som finns kvar, här finner man bland annat skifferoljan och skiffergasen som alltså INTE på något sätt är billig.  

Men vi ska här inte fördjupa oss i den djupt bristfälliga och ytliga dokumentären från Vetenskapens Värld utan istället tala om en MYCKET SEVÄRD dokumentär om skifferutvinningen som vi nu äntligen tagit oss tid att se. Vi talar förstås om Josh Fox uppföljare till Gasland, Gasland Part II som sedan några månader finns att beställa från Amazon. 

EPA har inlett en 2-årig studie över effekterna av hydraulisk fracking på grundvattnet. EPA har klargjort att i de delstater som inte följer regelverket för skydd av tex grundvatten kommer EPA ta sig an själva.

Wyoming är en sådan delstat där EPA satt in omfattande resurser med forskare och provtagningar i den lilla staden Pavilillion med drygt 100 invånare. Hit beger sig bland annat filmaren Josh i sin dokumentär.

Filmaren frågar sig hur det kommer sig att små byar som Pavillion ska avgöra ödet för delstaten New York där han bor. Ett område där så många fler människor skulle drabbas om utvinningen av skiffergas och skifferolja tilläts.

Trots att utredningen av Pavillion var pågående rådde EPA invånarna att INTE dricka vattnet.

Delstaten Wyoming försöker få bort EPA från orten…

För tillfället gäller förbudet mot fracking som infördes 2008 i delstaten New York. Delstatens miljökommisionär sa i januari att förbudet kommer gälla minst till april 2015.
Invånarna i New York blev framförallt varse problemen kopplade till frackingen just tack vare Josh första film Gasland som omnämnts mycket i media efter den kommit ut.

New York har aldrig fått in så många namnunderskrifter mot ett förbud på kort tid som när det gäller frackingenförbudet. I dagsläget har över 200. 000 namnunderskrifter samlats in i New York för ett totalförbud mot fracking i delstaten.

Många omskakande fakta läggs fram i Josh andra dokumentär. Bland annat hur före detta höga tjänstemän inom amerikanska miljömyndigheten efter sin tid vid myndigheten fått arbete vid olje -och gasbolag som sysslar med fracking i USA.

En annan, kanske inte så förvånande men icke dess då mindre skrämmande utveckling är hur amerikanska olje -och gasbolag hållit möten om hur de effektivast ska bedriva kampanjer för att skapa förvirring kring vetenskapliga fakta som kan skada industrins fortsatta satsning på skifferutvinningen i USA.

Oljeindustrin använder en massiv desinformationskampanj där man bokstavligen kopierar och hämtar kompetens från före detta militärer eller militära rådgivare. Man har utnyttjat samma metoder som militären använt utomlands för att splittra eller kontrollera en lokalbefolkning genom att påverka lagar, regler och informationsspridning vilket är grundläggande för att uppnå stabilitet eller motverka massivt motstånd från lokalbefolkningen. Josh pekar på att dessa metoder utnyttjas effektivt även på platser och mot motståndskraftiga individer i USA som hindrar olje -och gasbolagen att bedriva den verksamhet man vill-dvs massiv spridning av fracking för skiffer -och gasutvinning.

Bolagen som utvinner skifferolja och skiffergas vill dessutom undvika skadestånd från amerikanska medborgare som drabbats av olika hälsoskador kopplade till skifferutvinningen i deras område.

Olika nervgift och cancerogena ämnen som bensen har satt sig i huden, i hals och i strupe på många av de drabbade som blivit svårt sjuka av både vattnet de druckit och av de giftiga ämnen som vinden fört med sig från utvinningsplatserna.

Flera familjer har fått kompensation av oljebolagen för sina hälsoproblem och för att kunna flytta  i utbyte mot att de skriver på avtal med bolagen om att inte berätta om sina upplevelser för andra...

Många intressanta intervjuer görs av Josh i filmen. Den kanske tyngste intervjun är med en av världens mest erkända experter på cement och hydraulisk fracking, Anthony Ingraffea.  Ingraffea har blivit känd på senare år för att vara medförfattare till världens första vetenskapliga studie som undersökt kopplingen mellan skiffergas och skifferolja och ökade koldioxidutsläpp.

Detta har vi rapporterat om i tidigare. Faktum är att Ingraeffa med sina kollegor vid Cornell University visat att fracking leder till högre utsläpp än något annat fossilt bränsle, till och med högre än kolet.

Detta är något som till och med syns från rymden.

Ingraffea berättar i dokumentären att vid 1/20 cementingjutningar eller vid 5 % av fallen släpper cementen igenom vätska eller gas som sipprar ut i grundvattnet. Betänk då att vid de tusentals brunnar som borras med frackingmetoden släpper därmed sannolikt flera hundra brunnar ut giftiga kemikalier och metan i grundvattnet som sedan förs vidare till olika hushåll.

2010 redovisade EPA de första gjorde mätningarna av grundvattnet i Pavillion. Det framkom att i 10 av de 28 testade vattenbrunnarna fanns förorenat vatten som kunde knytas till de kemikalier som används vid skifferutvinningen i området. Föroreningarna innehöll bland annat 50 gånger högre nivåer av det cancerogena ämnet bensen än vad som anses hälsosamt enligt amerikanska regelverk.

Efter detta såg EPA till att leverera vatten via lastbil till invånarna i Pavillion. 

Detta var första gången det kunde beläggas att fracking leder till förorenat grundvatten.

När andra områden i USA begärt vattenledningar eller vattenleveranser till sina byar och samhällen och pekat på Pavillion eller vattenprover gjorda av EPA som visat samma resultat, har man fått avslag av sin egna delstater. Istället har man fått brev av EPA som säger "vattnet går att dricka". Samtidigt säger flera familjer att EPA-personal som kommit förbi efter för att slå på vattnet igen sagt "vi rekommenderar att ni inte dricker vattnet men vi har order uppifrån (tänk Washington) att inte göra något åt detta och säga att det går att dricka".  

Då har vi inte nämnt de livsfarliga föroreningar som sker vid markytan i form av gas och kemikalier som sprids med luft och ytliga vattendrag till människors hem och närområden. Eller den ökade risken för jordbävningar.

Vad betyder det här för Sverige då?

Jodå på kartan över potientiella skifferområden i världen är i princip hela vårt land utmärkt som rött, dvs skifferområde ”good to go”. Så håll utkik de närmaste åren, bara för att Shell gav upp i skåne betyder det inte att ”skifferfaran är över”. En effektiv storm smyger sig fram och blottar inte sin nacke när motståndet är redo.  

Slutsatser:

Se Gasland II och skaffa dig en egen uppfattning!

Det finns dock inga som helst tvivel om att frackingen påverkar människors och djurs hälsa mycket negativt.

Frackingen kommer varken rädda USA:s eller något annat lands ekonomi under någon längre period.

Energin som utvinns i form av skifferolja och skiffergas är DYR att utvinna och kommer därför att bli dyr att konsumera ju mer den måste ersätta den minskade produktionen av den konventionella oljan och gasen.

Med andra ord ”skifferenergi” är inte konventionell olja och gas som relativt sätt är billig och lätt att utvinna.
Skifferolja och skiffergas är de högt hängande frukterna som plockas för att de lågt hängande frukterna redan är plockade.

Det är inte människan som ”plötsligt” eller genom teknisk utveckling funnit det lämpligt och ekonomiskt lönsamt att använda fracking-metoden. Naturen har satt ner foten för resursuttaget av den billiga energin så nu måste olje -och gasbolagen ge sig efter den dyra energin, vare sig de vill eller inte, om de ska överleva på att sälja fossila bränslen ett tag till.

Lägg detta på minnet: 
Bara för att det verkar som det är debatt och oklarheter i en fråga betyder det inte att vetenskapliga fakta och erfarenheterna från verkligheten är otvetydiga eller att det råder något tvivel om vad roten till problemet ligger. Ett frö till tvivel är inte en debatt eller en anledning till att låta bli att ifrågasätta något som är djupt skadligt för samhället och människor.

En massiv kampanj för att måla över ett rostande skepp betyder inte att rosten försvinner eller en dag inte längre går att måla över. Men det är klart, när verkligheten kommer ifatt har de flesta kanske glömt bort varför och vilka som målade över skeppet från början…

Kina, Ryssland och Europa har börjat öppna pandoras ask, frågan är om dess invånare är beredda att betala priset och ta de långsiktiga konsekvenserna.


Nedan trailer till Gasland II:

2014-04-07

Oljebarometern -7 April

Peak Oil måste läsas

Business as usual is planetary suicide. Time to slay Zombie Big Oil, Nafeez Mosaddeq Ahmed, resilience.org, 4 April 2014

-Fossilen  vs Förnyelsebart, slaget har börjat på allvar.

Is Canada Tarring Itself?, Jacques Leslie, The New York Times, 30 Mars 2014
-Kanada har målat in sig i ett hörn i sin satsning på oljesanden som i praktiken ser till att landets ekonomi hålls på fötter samtidigt som människors hälsa och miljö förändras i takt med att utvinningen intensifieras. Då ska vi inte tala om oljesandens effekter på klimatet som Kanada blundar för helt.

Ekonomicirkusen

The Bank of England’s Paper on Money Creation, Detlev S Schlichter, Financial Sense, 31 Mars 2014 

Puru Saxena: Fed Holding a Needle to History’s Largest Bubble, Puru Saxena, Financial Sense, 25 mars 2014


Omställning

The Heart of Urban Resilience is Trust, Not Technologyresilience.org, Lee Hollis, 4 April 2014
-Den största omställningen sker på det mentala planet och det kan göra saker och ting komplicerat för modeller som förespråkar status quo eller hållbar energi som en förlängning av teknikutvecklingen och ekonomisk tillväxt.

British solar plan to shift to rooftop installationsDaniel J. Graeber, UPI, 4 April 2014
-"solen billigare än gasen", jo det är ju är rätt rimligt...

Det nya Kina 

US warns China over contested islands, Aljazeera, 6 April 2014

China's new mini-stimulus extends tax breaks to bolster economy , Ananth Baliga, UPI, 3 April 2014

Ny Teknik & Övrigt

'Watts' the mystery? The energy units that power our lives, Chris Nelder, Smart Planet, 24 Mars 2014

-Hur hänger det ihop, hur mäts det, vad är det? Watt, Ampere, Volt, ett fat olja, naturgas mm. Pedagogisk genomgång.

Giftiga ämnen hittade i 34 vattenverk, Linda Nohrstedt, Ny Teknik, 4 April 2014
-Så var det med Sveriges rena vatten...i storstäderna.


2014-04-05

Elbilen Tesla Model S slår ALLA andra bilar i Norge igen

Vi skrev för ett par veckor sedan om hur Transnova har planer på att täcka hela Norge med ett snabbladdningsnät för elbilar. Samtidigt har vi frustrerat fått se Sverige sitta på bromspedalen för en satsning på elbilar eller eltransporter likt det moderna spårvagnsnät som nu byggs i varje fransk stad med över 100.000 invånare.

Sverige går i motsatt riktning och monterar ner landets en gång välfungerande järnvägsnät och talar i samma mening om olika mål för en fossilfri transportflotta...år x y z beroende på vem som uttalar sig eller hur man för tillfället definierar fossilfri/fossiloberoende...  

Nu nås vi av ännu en elsprakande nyhet från grannen i väst. I mars månad registrerades hela 1493 nya Tesla Model S i Norge! Detta innebär att mer än var 10:e nyregistrerad bil under mars månad var en Model S i Norge vilket för övrigt är ett nytt försäljningsrekord på en månad FÖR NÅGON bilmodell i Norge. 

Allt fler svenskar har dock fått upp ögonen för elbilar och då i synnerhet Tesla Model S. Från oktober 2013 till och med februari 2014 hade endast 26 Model S registrerats i Sverige. Under mars månad registrerades dock 26 nya Model S i Sverige. Detta rapporterar Teslaclubsweden som baserar siffrorna på Power Circles databas för elbilar

Då Tesla försenat sitt öppnande av ett permanent showroom i Sverige och likaså ett service center för landets Tesla ägare är det få som fått möjlighet att provköra bilarna eller kanske tvekat att beställa en Model S. Avståndet till ett service center är just nu relativt långt och nås närmast i Oslo och Köpenhamn.

Enligt Tesla Motors i Sverige ska dock ett permanent show room och service center slås upp senare i sommar. 

När nu Tesla kunnat visa upp sitt flaggskepp i Täby centrum några månader i vinter har intresset bland svenskarna vuxit exponentiellt och antalet nya ägare lär även avspegla detta intresse framöver. När vi var förbi och kikade på bilen i Täby i december var det smockat med folk på plats och många där som öppet talade om "att de skulle minsann beställa en".

Hur länge Norge kommer hålla sina elbilar momsfria återstår förstås att se med denna utveckling.  Men vilken politiker vill bära ansvaret för att ha stoppat elbilsfesten i Norge när det ger så mycket nationell och internationell uppmärksamhet?

Model S säljer numera sig själv i Norge och i stora delar av USA genom att fler får provköra den och de varma orden som sprids via ägarna. Det är ju trots allt den första elbil som är kompromisslös och får andra bilar att framstå som gårdagens teknik och tänkande.

Ni som läst Steve Jobs biografi vet hur kämpigt han hade det med sin vän Steve Wozniak när de två grundarna av Apple i slutet av 1970-talet försökte förmå människor att tänka nytt kring persondatorn. Det var inte en lätt resa för Apple men med Elon Musk vid rodret för Tesla tycks företagets framtid just nu vara minst sagt positiv.

"Eltransporttåget" går nu och de som inte hajat det kommer stå lika förvånande som alla de som motsatte sig och tvivlade på Apple långt in på 1980-talet gjorde.  Skillnaden är att Tesla går framåt mycket snabbare och på många fler fronter än Apple gjorde, åtminstone i början.

Företaget bör nämligen inte ses som en traditionell biltillverkare utan snarare som en blandning av ett företag inom IT, automobilbranschen och som ett potentiellt banbrytande energibolag. Kanske är det därför så många har svårt att få grepp om Tesla men det hör ju trots allt till om något är banbrytande...

Vad Tesla och andra rena elbilstillverkare hamnar i slutändan står skrivet i stjärnorna men de överlever sannolikt långt längre än dagens fossilbilstillverkare. Vilket kanske inte är så konstigt då de senare är HELT beroende av resterna av bland annat dinosaurierna...

2014-04-02

Vårnumret av OM Omställning nu ute!

Årets andra nummer av Tidningen Om Omställning är nu ute. Johan som har skrivit för tidningen sedan start är numera en av redaktörerna för tidningen. I detta nummer har tidningen ett vårtema och fokus på hållbar odling. Johan har skrivit en artikel om utvecklingen av organiska batterier, något som är på stark frammarsch både i USA och i Sverige. Läs mer på OM-tidningens nya sida (fortfarande under uppbyggnad).Johans artikel finner ni på sida 57-59 i tidningen. Illustrationen är som vanligt skapad av tidningens eminenta illustratör: Jenny Wilhelmsson


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...