2014-11-22

Frankrike levererar "Österns härskare" till Ryssland, avtalet för värdefullt

Pengar styr när det kommer till kritan. Det visar om inte annat det faktum att Frankrike nu levererar två av världens modernaste hangarfartyg till Ryssland. För drygt en vecka sedan lät det annorlunda då kunde man läsa i bland annat fransk press att EU och USA minsann inte kunde acceptera att Frankrike mitt under pågående kris i Ukraina lämnar över två gigantiska krigsfartyg till Ryssland.

Fartyg som skulle kunna användas mot länder i Europa eller i andra områden där Putin anser att Ryssland har rätt att ingripa.

Vad rör det sig om här då?  Två franska fartyg av Mistral klass beställdes 2010 av Ryssland. Detta är i grunden hangarfartyg för helikoptrar men fartyget har kapacitet för långt mer än så.

Fartyget är nästan 200 meter långt, 32 meter brett och kan färdas i 29 knop.

Förutom transport och försörjning av 16 helikoptrar kan dessa fartyg försörja ca 480 personer, ca 70 stridsfordon av olika slag beroende på vikt etc och kan säkerligen även agera som stora mobila militärsjuk då de tidigare levererade franska Mistral-fartygen har den kapaciteten.    


Vladivostok, "Österns härskare" på ryska, helikopter- och trupptransportfartyg
Bild: Wikimedia commons, publika rättigheter

I början av november i år skulle det första av dessa transportfartyg, Vladivostok levereras till Ryssland men så sent som i september gick franska presidenten François Hollande ut och meddelade att leveransen av detta fartyg skulle frysas på grund av Rysslands "inblandning" i Ukraina-krisen.

Uttalanden av den franska försvarsministern följde som "inget definitivt datum kan fastställas i detta läge". Men drygt en vecka senare, närmare bestämt igår, rapporterade amerikanska Naval Today som följer militära flotthändelser över hela världen-att det andra Ryssland-beställda Mistral fartyget, Sevastopol precis lämnat det franska skeppsvarvet i Saint Nazaire.

Samtidigt skriver Naval Today att det första Mistral-fartyget, Vladivostok nu ska levereras från samma franska skeppsvarv till St. Peterburg för att bli en del av den ryska Stillahavsflottan innan årets slut. Sevastopol ska säkert först testköras i Frankrike för att sedan under våren även det levereras till Ryssland.

Varför genomför då Frankrike leveransen av dessa två fartyg trots att man är en del av EU och fått starka påtryckningar från USA? Svaret är enkelt, kontraktet för dessa två superhangarfartyg är värt 1,6 miljarder dollar...  

Nedan en video när Vladivostok sjösätts.

Trevlig lördag!

2014-11-21

Fredagsmys med Chuck Hagel om nya globala hotbilder

I en sevärd intervju av Charlie Rose får vi höra den amerikanska försvarsministern Chuck Hagels syn på vad han ser som några av de största säkerhetspolitiska utmaningarna för USA de närmaste åren.

Hagel inleder med att understryka att vi idag lever i en mycket komplicerad värld där en väv olika intressen och olika hotbilder tillsammans verkar på ett sätt vi inte sett tidigare i historien. Hagel menar framförallt att USA:s världsledande position som ekonomisk, militär och politisk supermakt sedan andra världskriget länge tagits för given. Men hotbilder förändras hela tiden och kräver anpassning med inte bara spjutspetsteknologi utan likväl med övning av de mest lämpade människorna.

Försvarsministern är förvånansvärt är ärlig om hur allvarligt han ser på ökade hot som Rysslands aggressivitet i Ukraina och militära upprustning, Ebola, ISIS framgångar, finansiell krigföring och cyberattacker.  

Hagel talar bland annat om nya typer asymmetriska hot som tex ISIS utgör. Ett nätverk som är superorganiserat och som utnyttjar alla medel för att nå sina mål. Allt från klassiska medel som hot och brutalt våld till det senaste inom social media och informationsteknologi. Detta hot, menar Hagel kan inte mötas med bara våld och militära medel utan kräver samarbete med andra länder som har en politisk vilja att möta dessa själva med kunskap och information.    

En annan aspekt Hagel pekar på som gör att dagens hotbild är mycket mer svår att hantera är förmågan till cyberattacker. Många tänker inte på att dagens högteknologiska samhälle gör infrastruktur för tex elförsörjning mycket sårbar när allt i princip kan kommas åt via Internet från en dator. Slås viktiga samhällsfunktioner ut via cyberattacker från hackerarméer från olika stater eller enskilda organisationer/grupper, kan det vara minst lika skadligt som direkt våld från en militär styrka tex.  

Det är samtidigt tydligt att Hagel inte vill säga så mycket om det ökade militära fokuset på Sydostasien. Hagel säger rent av att anledningen till att man flyttar huvuddelen av sina flottstyrkor till Sydostasien "inte handlar om att hålla Kina i schack". Detta är förstås inte korrekt utan handlar om diplomatiskt finlir och försök att inte spä på den militära upptrappning och maktkamp som redan är tydlig mellan USA och Kina.

Att USA:s flyttade fokus till Sydostasien i allra högst grad handlar om att visa musklerna mot Kina och samtidigt skydda amerikanska allierade som Japan och Thailand har bland annat en av amerikanska Stillahavsflottans högsta chefer gjort klart.

Business insider skrev igår hur Kina bygger upp sina kärnvapenarsenal och 2013 uppskattades ha 50 till 75 interkontinental ballistiska robotar kapabla att bära kärnvapenstridsspetsar (ICMB:s). Inom 15 år räknar US China Economic and Security Review Commisison med att Kina har 100 ICBM:s.

Andra militära förmågor Kina utvecklar och kommit långt med är inom rymdprogrammet. Kina väntas ha kapaciteten att skjuta ner amerikanska satelliter varhelst de befinner i jordens omloppsbana inom 5 till 10 år.  Satelliterna som idag är centrala för USA:s försvarsförmåga.  

Vi har tidigare skrivit om hur Kina byggt ut sin flotta av bland annat ubåtar som redan idag är kapabla att sänka amerikanska hangarfartyg.

Samtidigt som Kina ökar sina försvarsanslag varje år och USA ser ut att fortsätta att skära i sin försvarsbudget är gapet mellan ländernas kapacitet idag givetvis enormt på de flesta fronter. Frågan är hur många år Kina kan fortsätta att gräva ur statskassan med tydliga tecken på att Kinas ekonomi saktar in just nu.

Det är möjligt att försvarsbudgeten i Kina kommer prioriteras av den kinesiska ledningen lång tid framöver (flera årtionden) medan ett liknande ekonomiskt och politiskt utrymme för USA är svårt att se för tillfället.  

Se Chuck Hagels intervju - kan med fördel ses som nyttigt fredagsgodis.

2014-11-18

SvD:s ledarskribent i förnekelsestadiet om tillväxt?

Per Gudmundson, ledarskribent i SvD har skrivit en märklig artikel med titeln "Ett MP-land utan tillväxt". Artikeltiteln syftar på att Miljöpartiet skrivit i sitt valmanifest att "vi vill utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på ekonomisk tillväxt" och att det i partiprogrammet står att MP "vill bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständig tillväxt".

Gudmundson skriver att regeringsmakten har en modererande effekt genom att minska antalet motioner per mandat i jämförelse med oppositionen, något som både socialdemokraterna och miljöpartiet gjort nu när de tagit makten. Med andra ord att man kokar ner motionerna till det viktigaste för partierna, något som ofta leder till att "stolligheter" rensas bort enligt Gudmunson...

Men hör och häpna att Miljöpartiet genom ledamötena Valter Mutt och Annika Lillemets i sina två motioner bland annat pekar på att samhället behöver utreda en "beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt" med effekter som ökad arbetslöshet, brist på importvaror, kris i livsmedelsförsörjningen och brist på energi och drivmedel- tillhör enligt Gudmundson stolligheterna!

Gudmundson visar tydliga tecken på okunskap/förnekelse om vad tillväxtproblematiken faktiskt innebär. Det framkommer som tydligast när han skriver att MP borde överge sin människofientliga syn på tillväxt och pekar då på sjukvården som utan tillväxt inte klarar utbyggnad av ny avancerad cancervård, skulle leda till ökad spädbarnsdödlighet, inte kunna skapa nya vacciner etc...

Vänta lite nu, tänk efter lite här. De flesta av bloggens läsare är vid det här laget väl medvetna om att vår ekonomi inte kommer kunna växa många år till. Vi lever på en planet med ändliga resurser, punkt. I centrum för världsekonomin och den snabbaste tillväxten de senaste 100 åren har varit ökad tillgång på billig olja. Den tiden är förbi.

Den olja vi tar upp idag är inte lika billig som tidigare, den blir dyrare och dyrare att utvinna för att vi plockat de lågt hängande frukterna först. Detta sätter käppar i hjulet för den ekonomiska tillväxten och kommer fortsätta att göra det tills vi ställt om ekonomin till självbärande lokala, regionala och nationella ekonomier som inte är bundna av tillgången till fossil energi (då dessa är ändliga...).      

Gudmundson säger att MP talar om en utopi eller romantiska drömmar. Nej, det är Gudmundson som drömmer och i denna dröm tycks han likt en struts sticka huvudet i sanden och hoppas att sjukhus och välfärd ska se ut som idag även när resurserna som de idag vilar på minskar och blir dyrare.

Det är inte lätt att acceptera och våga säga rakt ut vad slutet på ekonomisk tillväxt innebär. Ja, det kommer innebära att färre och färre svårt sjuka människor kan få vård, att högteknologiska forskningsanslag successivt kommer få prioriteras bort framför ett större fokus på lokal primärvård och tex mycket effektiv husläkarvård. Detta kommer givetvis ske oavsett vad någon skribent tycker i en tidning eller vad ett parti har i sitt partiprogram.

Tuffa prioriteringar kommer behöva göras och omställningsperioden blir inte enkel men om man börjar arbeta med utmaningarna så snabbt som möjligt blir resan till en hållbar ekonomi i balans med naturens resurser lättare att hantera. Därmed göra Miljöpartiet i detta fall något man borde förvänta sig av alla politiska partier, nämligen anpassar sig till en förändrad verklighet.

Johan skrev i februari förra året en artikel i Moderna läkare om just svensk sjukvårds oljeberoende, en artikel Per Gudmundson troligen inte har läst...

Vi tackar författaren och bloggrannen Stellan Tengroth som tipsade oss om artikeln i SvD.

2014-11-16

SLU- forskare mot ekologisk odling- rond 2

I en debattartikel i SvD kunde vi imorse läsa hur fyra professorer från SLU fick det att framstå som att utökad ekologisk odling skulle leda Sverige in i svält. I ett sakligt och mycket läsvärt inlägg visade bloggrannen/författaren Cornucopia på punkt efter punkt att detta är långt ifrån sanningen.

Cornucopia tar bland annat upp att ekologisk odling inte alls behöver ge mindre skördar och därmed skulle kräva större arealer än konventionell odling. Något som nu bekräftas av andra forskare vid SLU i en artikel i Dagens Nyheter.

När DN frågar Lars Bergström, en av forskarna som i SvD-artikeln alltså hävdar att ekologisk odling är sämre än konventionell odling i princip över hela brädet, varför andra SLU-forskare är mycket kritiska till deras artikel och den forskning de pekar på, svarade han att de berodde på känslor när man ifrågasatte deras forskning...

Många glömmer att konventionell odling ständigt kräver mer input i form av konstgödsel, besprutningsmedel etc och därmed mer tillsatt energi än ekologisk odling. Det är dock viktigt att samtidigt understryka att dagens storskaliga ekologiska odling precis som icke-ekologiska odlingsformer och konventionell djurhållning även är beroende av jordbruksmaskiner och transporter, tex ekologiska mejerier. Detta innebär att storskalig ekologisk odling många gånger kan vara lika beroende av fossila bränslen som övrigt jordbruk.

Men ekologisk odling i dagens ofta storskaliga form är inte den ekologiska odling som kan göra Sverige självförsörjande på mat. När världens oljeexport beräknas försvinna från oljemarknaden fram till ca 2030 är det småskaligt ekologiskt odlande och småskalig djurhållning som gäller.

Det är enkelt, utan beroenden av produkter som inte behövs i småskaligt jordbruk, blir vi heller inte beroende och sårbara av leveranser av produkter som måste importeras utifrån som i sin tur bygger på tillgång till ändliga resurser.

Något som Cornucopia inte nämner är dock Sveriges idag höga köttkonsumtion och konsumtion av mejeriprodukter. Hur mycket energi går det inte åt att låta en ko beta en massa gräs och sedan omvandla sig själv eller sin mjölk till något som vi ska konsumera?

Om vi minskar antalet djur vi äter frigör vi stora odlingsytor. Dessutom pekar allt mer forskning på att tex hög kött- och mjölkkonsumtion inte gör oss friskare utan ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar, ökar risken för benskörhet mm.

Tänker man efter lite är det heltokigt att hävda att man tex måste konsumera mycket mjölk för att få i oss tillräckligt med kalcium tex. Vad är det kossan äter egentligen? Jo saker från växtriket som innehåller mycket kalcium. Med andra ord man kan få i sig minst lika mycket kalcium genom att äta direkt från växtriket och därmed hoppa över de där onyttiga mättade fetterna vi bör undvika.

Vill man äta kött på hållbart vis kan man ha lite höns/kycklingar och kaniner, båda är dessutom utmärka gödselspridare. Eller varför inte lamm som för hus och grannskap-behov kräver relativt liten yta. Man behöver inte sluta äta kött och mjölkprodukter helt men kom igen, det ska vara rimligt, inte som vi gör idag 4-5 dagar i veckan. Fråga bara någon som var mer på 50-talet, de hade det rätt bra då med.

Dags för oss svenskar att börja tänka lite mer kreativt och förnuftigt istället för att stanna i gamla tankemönster som att bygga nya bostäder där den bästa odlingsmarken finns.

Tillägg: Se även DN:s artikel "Ekologiskt jordbruk behövs – också"

Tillägg: Se även SvD:s artikel "En del av en kampanj mot Ekomat"


2014-11-15

Göran Frisk möjlig kandidat till försvarets nya lärartjänst

Låt oss börja med en uppdatering av ubåtsjakten (vi menar underrättelseoperationen) i Stockholms skärgård. Detta med anledning av gårdagens presskonferens från Rosenbad där försvarsmakten konstaterade att det var minst en främmande ubåt i svenskt vatten som föranledde de marina insatserna i skärgården.

Vem bättre att sammanfatta läget än Göran Frisk?  


DN rapporterar nu att försvarsmakten söker en ny lärare i ubåtsjakt...nej inget november skämt!

Men skämt åsido, vad är det då för kvalifikationer den nya lärartjänsten i ubåtsjakt kräver?

Enligt jobbannonsen gäller tjänsten Sjöstridsskolan i Karlskrona. Kvalifikationskraven är följande:

- specialistofficer
- bra pedagogisk förmåga
- tidigare tjänstgöring som Sonarofficer korvett
- SOU examen undervattensstrid/ubåtsjakt eller motsvarande MHS YOP examen
- ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
- språkkunskaper i engelska
- matematik lägst nivå B

Önskvärda kompetenser:
- bra teknisk förståelse

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Vi föreslår nu att försvarsmakten återanställer flottlegandaren Göran Frisk för denna tjänst. Att den gode Frisk har många grå skäggstrån och kanske är väl frispråkig i försvarsmaktens tycke övervägs av den forne ubåtskaptenen och ubåtjaktjägarens unika kompetens. Varför?

Göran Frisk, försvarsministern vi aldrig fick

Låt oss gå igenom kvalifikationerna för tjänsten och matcha dem mot Frisks kompetens...

-specialistofficer- Check
-bra pedagogisk förmåga-Check (betyg A+ med stjärna i kanten)
-tidigare tjänstegöring som Sonarofficer korvett (Frisk var med o utvecklade svenska korvetterna i -Visby-klass så det är ett stort Check).
-SOU examen undervattensstrid/ubåtsjakt eller motsvarande MHS YOP examen-  Mega Check-var med och skrev ubåtsjakt-handboken...)
-ha god förmåga i engelska (vet ej men med sin karisma räcker det med lite kroppsspråk och gester så förstår nog de flesta, oavsett språk...)
-matematik lägst nivå  B (gymnasiematte då Göran gick i skolan)
-bra teknisk förståelse (jajemensan!)

Vi förslår inte bara att Göran får tjänsten, viktigare är att Göran ges möjlighet att även utbilda andra lärare i just ubåtsjakt då säkrar vi varaktig kompetens inom flottan och behöver inte ovetandes gå ner i skärgårdsvattnets mörka djup när Göran inte längre kan guida oss.

För den som missat Göran Frisk rekommenderas följande Crash Course:

Med bland annat uttalanden som

"ljug hänsynslöst, vänd svart till vitt, det är precis vad de håller på med...det har dem gjort i många år det är en rysk paradgren..." ( Nej, Göran har inget emot ryska folket, lika lite som vi men ryska militära enheter har inget att göra i svenska territorialvatten)

"Det här är ingen lek va, det är inte fia med knuff"

"Den här ubåten kommer inte få från Centralafrika eller Nya Guinea"

Ord och inga visor av Göran Frisk 

Lördagsmys med någon gammal ubåtsfilm ikväll passar väl bra? Kanske med en varm kopp te?

Trevlig lördag!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...