2015-07-27

Oljebarometern -27 juli

Peak Oil måste läsas

Saudi Arabia Having to Borrow Billions – Could Be Bankrupt by End of the Decade, KJ McElrath (Ring of Fire) via peakoil.com
-Oljepriset slår hårt mot Saudiarabiens statsfinanser redan och omställningen av oljeekonomin går mycket långsamt.  

Rig Count Increases by 19 As Oil Prices Plunge–What Are They Thinking?, Art Berman, The Petroleum Truth Report, 26 juli 2015
-En uppdatering av vårt tidigare inlägg om antalet aktiva olje- och gasriggar i USA.

”Vinsterna av effektivisering äts upp av ökad konsumtion”, Simon och Anton Grenholm, DN, 26 juli 2015
-Läsvärt om den moderna motsvarigheten till Jevons Paradox, effektivisering = ökad konsumtion. Många bra exempel på varför grön tillväxt många gånger kräver mer resurs än de frigör.

Ekonomicirkusen

Tre polisbilar i Sjuhärad - sex poliser på 185 000 invånare, Lars Wilderäng/Cornucopia, 23 juli 2015
-Läsvärt om en poliskår i kris som väntas utföra samma uppgifter med mindre resurser över ett större område.

Iran offers state assets to foreigners in investment drive, Shadia Nasralla och Maria Shehan, Reuters, 24 juli 2015
-Iran öppnar dörrarna för utländska investeringar. Frågan är hur länder som Saudiarabien och Israel kommer se på det då kommer rubba maktbalansen i regionen. Iran, med den största populationen i Mellanöstern, största försvarsmakten i regionen (om än inte modernaste), största gasreserven och näst största oljereserven i världen och arvet som den naturliga ledaren i Mellanöstern.

British low-carbon policy criticized as window dressing
-Brittiska regeringen tar bort statliga stöd för ny vindkraft på land och stödet för biomassa och solkraft för anläggningar under 5 MW samtidigt inför man skattelättnader för olje -och gasindustrin...

Ryssland rustar trots svag ekonomi, Michael Winiarski, DN, 26 juli 2015
-Ryssland och särskilt Putin underskattas av väst. Medan sanktionerna och det halverade oljepriset slår hårt mot den ryska ekonomin fortsätter Ryssland att modernisera sin försvarsmakt och öka dess förmågor.

Det nya Kina

A Sino-Russian alliance to rival Europe, Mansur Mirovalev, Aljazeera, 25 juli 2015
-När dörrar stängs för Ryssland i Europa och övriga västvärlden öppnar Kina dörren för ett fördjupat samarbete och nya asiatiska marknader för Putin.

Second half of 2015 begins on shaky note, Wayne Cole, Hugh Lawson och Caroline Valetkevitch, 24 juli 2015
-Senaste mätning av framtidstron bland små och medelstora företag i Kina reflekterar avmattningen i den kinesiska ekonomin men om det är tillfälligt eller en fortsatt trend återstår att se.

What does China's stock market crash tell us?, BBC, 22 juli 2015
-Shanghajad på Shanghaibörsen?

Ny Teknik och övrigt

How to get your yard off grass, Lindsay Coulter, David Suzuki Foundation blog, 21 juli 2015
-Ett vettigare alternativ än att spraya sin gräsmatta grön som man gör i torkans Kalifornien just nu.

2015-07-25

Nej du Sonesson, Sverige bör inte provborra efter olja i Östersjön

Redan i vårt allra första inlägg på den här bloggen "Vad är ett stort Oljefynd?" (den 6 september 2011), konstaterade vi att endast ca en tredjedel av den olja som finns i ett oljefynd generellt kan utvinnas. Resten är av geologiska eller ekonomiska skäl inte möjliga att ta upp. Detta är det många journalister som missar och därför ofta blandar ihop utvinningsbar olja, det som kallas reserver, med den totala mängden olja som finns i ett fält, det som kallas resursen.
Bild med fullständiga rättigheter av professor Tad Patzek


Men det får ändå ses som rätt anmärkningsvärt att en ledarskribent i en stor tidning skriver en artikel med budskapet att Sverige bör provborra efter olja i Östersjön då det är baserat på felaktig information och bristande kunskaper.

I Dagens Industri skriver nämligen ledarskribenten Jenny Sonesson att det finns mycket olja att hämta och med stor ekonomisk vinning för Sverige... Sonesson skriver bland annat följande:

"Enligt Energimyndigheten behöver Sverige olja till minst 2025. Mycket pekar på betydligt längre. Energy Information Administration, USA:s motsvarande myndighet, beräknar att oljans andel av det globala energianvändandet är hela 33 procent år 2030. I en värld där olja, trots dagens låga pris, på sikt kommer att bli en alltmer sällsynt och dyr råvara..."

"Fynd av svensk olja uppmärksammades redan av Linné på 1700-talet men utvinningsbar sådan har endast hittats i mindre skala på Gotland. Öster om ön tyder mycket på att det finns stora fyndigheter av både gas och svart guld. Området heter Dalders och bedöms ruva på 200 miljoner fat olja i den svenska ekonomiska zonen."

"Om detta stämmer skulle Sverige kunna säkra omkring 20 procent av oljebehovet för de kommande 20 åren. Med dagens oljepris motsvarar det en skatteintäkt på uppemot 50 miljarder kronor. Utvinning skulle även skapa jobb enligt vedertagen norsk beräkningsmodell. Provborrningen genererar 200 årsarbetstillfällen. En utbyggnad skulle skapa 14.200 årsarbetstillfällen under tre till fem år."

Nej, det finns inte 200 miljoner utvinningsbara fat olja i Daldersstrukturen. Enligt den senaste analysen av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) finns det mellan 69 till 119,5 utvinningsbara fat olja (11-19 miljoner m3) inom den svenska delen av Dalders-området. I SGU-rapporten "Bedömning av olja och gas i berggrunden inom svenskt marint territorium och ekonomisk zon, främst Östersjön – en översikt" finner ni flera översiktsbilder över Daldersstrukturen.

Hur var det med där om 20 % av oljebehovet per år år i 20 år som Sonesson menar motiverar ett godkännande att det privatägda bolaget OPAB, som tidigare till hälften var statligt ska få provborra i den svenska delen av Daldersområdet? Nej det stämmer inte på långa vägar.

Leveranser av olja, inklusive färdiga oljebaserade drivmedel som diesel, bensin, flygfotogen och eldningsolja mm var enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutets (SPBI) senaste rapport, efter export av raffinerade svenska bränslen (som framtagits av den importerade råoljan): ca 10,3 miljoner m3. Omräknat i fat för en jämförelse enligt ovan blir detta 64, 7 miljoner fat.

Med tanke på svårigheten att utvinna olja till havs och OPAB:s internationellt sett små erfarenheter rör det sig sannolikt om den lägre delen av spannet 69-119,5 ovan. Detta innebär att om 69 miljoner fat olja kunde utvinnas från den svenska delen av Daldersstrukturen och levereras på ett bräde skulle det räcka till lite drygt 2014 års oljebehov i Sverige. 

Om vi nu leker med tanken att Sveriges oljebehov redan 2015 halverades till ca 32 miljoner fat och låg kvar på denna nivå de närmaste 20 åren skulle, skulle Dalders med 69 miljoner totalt räcka till cirka 5 % per år av oljebehovet.   

Men olja från djuphavsborrning portioneras ut över årtionden och tar flera år att få i produktion. Det är takten vi kan få upp olja som är avgörande, inte bara hur mycket som kan utvinnas och till vilket pris.  

OPAB ja, när det företaget 1969 skulle borra efter olja på Gotland gick det ju inget vidare. Som vi skrev efter ett besök till Sveriges enda kvarvarande oljeborrningsanläggning på ön 2012:

"Från 1969 drevs utvinningen av det statliga oljeprospekteringsbolaget OPAB, därefter av Gotlands -olja AB. Utvinningen blev dock för liten och 1993 avvecklades verksamheten. Av de 323 hål som borrades gav endast 20 till 30 hål någon utdelning".

Så varför skulle det gå bättre denna gång? Eller ännu viktigare, vad är det som säger att ett privatägt bolag skulle sälja eventuellt utvunnen olja till Sverige bara för att oljan kommer från svensk ekonomisk zon. Skatteintäkter? Javisst men oljan säljs på en internationell marknad. Johan visade i sin masteruppsats om USA:s oljeberoende och hantering av oljekrisen 1973-74, att inte ens mitt under oljekrisen var amerikanska oljebolag lojala mot den amerikanska staten utan gjorde affärer med länder som utfärdat oljeembargot mot landet.

I en global ekonomi är nationell energisäkerhet inte längre något givet utan den som betalar bäst och som kan erbjuda bästa möjliga affärsmöjligheter vinner kontrakten. Därför kan de flesta stater bara skydda sig mot sårbarheten oljeberoendet innebär genom att minska det och söka alternativ.

Med en Försvarsmakt som har monterats ner nästan helt och Sveriges överlag bristande krisberedskap är det inte den direkta tillgången till olja som bör prioriteras utan det minskade behovet av den och hur vi hanterar situationer av brist och minskad tillgång till olja. Här är eltransporter för gods -och persontrafik och ett självförsörjande jordbruk på biodrivmedel något som snabbt kan minska oljeimportbehovet och därför bör prioriteras.

2015-07-24

Montering av topplistekupa på ett blåsigt Gotland

Sedan drygt ett år har Johan varit hobbybiodlare. Det började med införskaffande av ett samhälle som sedan under hösten 2014 räckte till en avläggare. Under våren var två starka samhällen fullt igång som nu har gett två avläggare till Johans bigård i Dalarna och två som gått till försäljning vilket inneburit att Johan nu har fyra surrande kupor trådgården.

När Johan i början av juli var på Almedalsveckan för att rapportera från seminarier på temat hållbar energi och transporter svärmade naturligtvis bina. På grund av det regniga vädret satt bina inne alldeles för länge och när Johan inte var där och kollade svärmceller passade de på att svärma -inte mindre än fyra gånger! Som tur var kunde Johans mor och en erfaren biodlare i föreningen rycka in!

När Johan var på Gotland hälsade han även på sina släktingar. På en gård fick han hjälp att montera en så kallad topplistekupa och filmade det hela i sin helhet-se nedan. Denna nya typ av kupa har blivit allt populärare i Sverige bara de senaste åren. Tekniken är väl egentligen väldigt gammal då den härmar de liggande stockar som tidigare vilda bisamhällen gärna bosatte sig i men har designats för att passa modern biodling.

Numera finns i praktiken inga vilda bisamhällen kvar. Nästan alla bisamhällen som "rymmer" i form av svärmar och slår sig ner i träd, stockar eller husväggar dör efter ett par år. Detta då framförallt parasiten varroa utan bekämpning av biodlaren får samhället att gå under. En parasit som för övrigt människan tagit med sig till Europa och Nordamerika genom att flytta bin hit. I Asien kan det asiatiska biet leva i symbios med kvalster medan det europeiska honungsbiet inte klarar detta utan dör om inte antalet varroakvalster i ett samhälle hålls nere.

Topplistekupans popularitet och moderna utveckling eller rent av renässans har flera skäl. Framförallt är det ett mycket billigare och enligt många ett enklare alternativ till en traditionell bikupa som består av staplade lådor i någon form men i olika storlekar. Istället för att bygga kupan på höjden med fler lådor med ramar i, låter man bina bygga ut sitt eget vax och arbetar i sidled med så kallade lister. Tanken är att bina ska få bygga ut kakorna helt själva, utan att styras av en ram som är trådad och har en tunn vaxmellanvägg ditmonterad av biodlaren.

Den dyraste investeringen en biodlare brukar göra är en slungmaskin och det behövs inte heller med en topplistekupa, ekonomiskt är det en stor fördel men kan vara nackdel i honungshanteringen om mycket honung ska hanteras. Men det ska Johan undersöka närmare själv när det blir aktuellt att skörda honung i denna kupa.

Topplistekupan kanske största fördel är att den innebär färre störande moment för bina när biodlaren måste göra sina olika ingrepp. Listerna tas från sidan vilket innebär att inte alla bina måste flyttas runt och störas i sitt arbete när man tex ska skörda honungskakor. För biodlaren innebär konstruktionen att den hamnar i väldigt bra arbetshöjd och att tunga lyft av lådor på ibland 20-30 kilo kan undvikas. Istället kan listerna som bina bygger ut tas en och en.

Kupan är relativt billig tillverka och kan byggas för kanske 4-500kr eller av skräpvirke som denna biodlare i USA gjort. Topplistekupan kommer nog få fler intresserade av biodling dels då en är ett billigare alternativ och dels kan vara mer praktiskt hanterbar för fler med mindre tunga lyft etc.

Nedan har Johan tillsammans med en god vän gjort tre videos där hela monteringen av topplistekupan kan följas steg för steg. Just den här topplistekupan köptes som ett färdigt set av Patrick Sellman som förutom att tillverka dessa kupor även håller kurser i biodling med topplistekupor. För mer om detta och många läsvärda tips om självhushållning, gå till Sellmans blogg Småbruk på ett berg i Värmland.

Under fliken biodling ovan samlar vi all info om biodling vi lägger upp här på bloggen, där ni bland annat finner Johans tidigare videos om hur man slungar och tappar upp honung.

Del 1


Del 2


Del 3

2015-07-21

Svensson tar många tabletter till maten

En god vän tipsade Johan om ett mycket läsvärt inlägg på Facebook om svenskt kött VS import av kött signerat Daniel Emitslöf och Magnus Karlsson. Vi återger inlägget nedan i sin helhet för att det verkligen belyser vikten av att producera mer lokalt men hur svårt det är i konkurrens med importerade produkter, här i fallet kött.

Men ju fler svenskar som inser vad de faktiskt stoppar i sig och ju fler som faktiskt börjar erbjuda högkvalitativa alternativ kommer fler svenskar vilja betala mer för detta och framförallt känna till skillnaderna.  

"Vi kan nu erbjuda det som Svensson vill ha!! 

Då var vi där igen med de här förbaskade köttet, Import eller Svenskt…

Enligt förfrågningar och undersökningar så vill nästan alla svenskar köpa svenskt fläsk och nötkött, men när man sedan kollar på mängden importerat kött affärerna säljer runt om i vårt land så började vi tvivla. MEN så dök en tanke upp när vi satt och diskuterade. Vi producerar kanske helt enkelt inte det som konsumenten vill ha.

Vi har alltid lärt oss att man ska anpassa sig till konsumenten, alltså producera det folket vill ha, för då får man sin produkt såld. Efter några funderare och diskussioner fram och tillbaka kom vi fram till ett beslut, det måste vara DETTA som gör att de importerade köttet säljer så bra.. 
ANTIBIOTIKAN och TILLVÄXTHORMONERNA, eller är de kanske MRSAn folket är sugna på?

Men hur ska vi lösa det, detta ställer till med lite problem…, Hur ska vi lyckas göra svenska folket nöjda om vi inte kan erbjuda kött med MRSA i… Detta går vi helt enkelt bet på, för Sveriges djur utvecklar inte MRSA eftersom vi inte använder dessa mängder Antibiotika…

Då började vi fundera på hur vi skulle lösa de andra två parametrarna i denna briljanta idé för att göra våra medmänniskor nöjda. 
Antibiotika och Tillväxthormoner då... Ja du, vi har ju lagar i Sverige som säger att vi inte får använda dessa enorma mängder ANTIBIOTIKA som resten av världen använder och några TILLVÄXTHORMONER är heller inte tillåtet… Ska vi gå bet på detta försäljningsknep också, ja de verkar inte bättre… 

MEN..!!

Då dök ytterligare en briljant idé upp!! Vi säljer köttpaket i affären som är producerade på våra villkor precis som vi gör nu. Sen tejpar vi på ANTIBIOTIKA tabletter utanpå paketet som man sedan krossar och gnider in köttbiten i innan tillagning, då blir det precis som de importerade köttet och vad folket efterfrågar, vilken toppen idé!!

3 Antibiotika Tabletter för Danskt kött
15 Antibiotika Tabletter för Tyskt kött
30 Antibiotika Tabletter för Cypriotiskt kött
30 Antibiotika och 5 Hormon Tabletter för Amerikanskt kött
4 Klor Tabletter som löses upp i vatten som kycklingen ska bada i i ca 2,5 timme innan tillagning för Amerikansk kyckling.

Problemet är ju nu att Hormoner är ju inte tillåtet i Sverige, inte ens för människor. Så vi kan tyvärr inte erbjuda ”Amerikanskt” kött för dem som var sugna på detta. Sen ska vi undersöka om vi kan övertala någon trevlig doktor eller veterinär som skulle vilja bryta mot lagen och sälja några pallar med Antibiotika till oss för denna dundersuccé".  

Ja tänk vad lite marknadsföring och fri konkurrens inom EU samt import av amerikanskt kött kan göra! Men framöver kommer de billiga transporter som gör import av kött så billigt inte ens kunna vinna mot svenska producenter som även måste bära kostnaderna för världens kanske mest omfattande djurskyddslagar.

Att transportera varor och tjänster över halva jordklotet eller så bara inom Europa kräver nämligen fortsatt tillgång till billig olja, en tillgång som beräknas nå sin produktionstopp globalt 2020. Utan billiga transporter blir det mer lönsamt att producera många av de varor och tjänster vi idag importerar lokalt, regionalt och nationellt. Kött är bara ett exempel.

Frågan är förstås hur många svenska producenter som finns kvar då och hur mycket kunskaper som försvunnit. Vi uppmuntrar därför alla i detta land att köpa svenskt kött/svenskproducerade livsmedel och varor även om det kräver en omväg till den lokala producenten eller handelsboden. Ja, även när det är dyrare för det har man igen i längden både med hälsan och bevarandet av svensk livsmedelsproduktion och därmed krisberedskap.

Hur många tabletter vill du ta till maten?

2015-07-19

Antalet aktiva olje-och gasriggar i USA och övriga världen fortsätter att minska

Vi har i flera tidigare inlägg visat hur oljeprisfallet som inleddes för ett år sedan drabbar oljeindustrin hårt. I februari gjorde vi en sammanställning av antalet aktiva olje- och gasriggar i 8 av världens största oljeproducerande länder. Vi kunde då konstatera att USA, det land med enskilt flest aktiva oljeriggar i världen, minskat med 26 % på ett år och att världen som helhet tagit en femtedel av antalet oljeriggar ur tjänst.

Nu snart fem månader senare kan vi se att denna trend håller i sig. Med senaste data från Baker Hughes som samlades in den 17 juli får vi fram nedanstående diagram för antalet aktiva riggar sett över ett år.

Nedgången i antalet aktiva olje- och gasriggar över ett år
Källa data: Baker Hughes

Som vi kan se har USA minskat antalet aktiva oljeriggar med drygt 54 % på ett år och världen som helhet med nästan 39 %. Saudiarabien sticker här ut och har ökat antalet riggar med 15 % medan övriga minskat antalet riggar kraftigt. Även Norge har ökat antalet riggar något, här med 11 % men från ett mycket låg nivå mot tidigare.

Om vi nu jämför mätningen vi sammanställde i februari med juni/juli kan vi se vilken enorm nedgång som skett sedan dess.

Nedgången i antalet aktiva olje-och gasriggar feb-juni

Vi kan här observera att USA minskat antalet aktiva riggar med hela 35,5 % på knappt fem månader samtidigt som de globalt minskat med 25 %. Detta har stor betydelse för USA:s och därmed världens fortsatta oljeproduktion. Med två tredjedelar av världens ökade oljeproduktion de senaste åren från USA är det härifrån man väntar sig en fortsatt ökning och stabil produktionsnivå över många år. Men då produktionen i en skifferbrunn går ner med mellan 60-70 % per år måste tusentals nya brunnar borras varje år bara för att upprätthålla produktionen på samma nivå.

När nu antalet riggar dras in innebär det att nya brunnar inte borras i samma takt och att nedgången i befintliga brunnar/skifferformationer går snabbare än nya kommer till. Vi kan därför vänta oss början på en kraftig nedgång i USA:s oljeproduktion inom kanske ett år eller två. Detta kan ge en skjuts till oljepriset men beror samtidigt på hur snabbt Irans oljeproduktion kommer på banan och kan ersätta den amerikanska olja som USA plötsligt måste handla upp på världsmarknaden.

Kinas aktiebörsbubbla och Greklands förtroendeeffekter på Euro-projektet är förstås med och pressar på för nya möjliga recessionsutbrott liknande det som utbröt med finanskrisen i USA 2007/2008. Får vi se en kraftigt minskad efterfrågan av olja från Kina och likaså i Europa kan oljepriset förstås falla ytterligare en tid. Men att tala om oljepriser kring 50-60 dollar fatet i årtionden som det talades om under ett seminarie vi bevakade under Almedalsveckan är högst osannolikt med tanke på en väntad global produktionstopp 2020 och en oljetopp i USA:s skifferproduktion 2019-2020.    

Vi kan även notera att priset på naturgas nu är så lågt att de ligger långt från breakeven för amerikanska gasbolag som därför vill sälja till Europa och Asien men bara kan göra detta i begränsade volymer och i tuff konkurrens med rysk gas som går via mycket mer kostnadseffektiva pipelines och dessutom är konventionell gas som är mycket billigare att utvinna än skiffergas. Men detta får vi återkomma till i ett annat inlägg!  

Blir dock intressant att följe antalet aktiva olje-och gasriggar under resten av året. När slår det låga oljepriset in en kil produktionen från de största skifferformationerna i USA och tvingar en överlag redan olönsam amerikansk skifferoljeindustri att slå av på produktionstakten?


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...