2019-03-20

Domstol i USA: Bekämpningsmedel med glyfosat orsakar cancer hos människor

Detta inlägg är signerat Johan.

Redan i somras kom en dom i USA där en människa som utsatts för bekämpningsmedlet glyfosat som bland annat finns i besprutningsmedlet Roundup, ledde till att kemikaliejätten Monsanto dömdes att betala ett skadestånd på 2,6 miljarder kronnor till den drabbade personen. Reaktionerna blev extra starka i Tyskland då världens största kemikaliebolag, tyska Bayer nyligen köpt just amerikanska Monsanto. Det här rapporterade bland annat Land Lantbruk om.  

Bland oss biodlare, inskekts- och naturvänner samt forskare har reaktionerna på användningen av glyfosat inom jordbruk och i svenska trädgårdar även varit stark. Glyfosatanvändningens hot mot bina var bland annat anledningen till att jag och Eva Gustavsson tillsammans med representanter för Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) skrev en debattartikel i SvD under våren 2017. En artikel vi följde upp med en ny debattartikel i SvD  för bara en månad sedan och som fick stor spridning. Denna gång med fokus på användningen av neonikotinoider och Kemikalieinspektionens beslut att tillåta av EU förbjudna ämnen innehållande just neonikotinoider till sockerbetodlare i Skåne. Bland annat med hjälp av vår debattartikel i februari  ledde till en överklagan och starka reaktioner vilket bidrog till att Mark och miljödomstolen avslog Kemikalieinspektionens beslut

Sedan tidigare har många lämnat in namnlistor för att förmå EU att förbjuda glyfosatanvändningen inom jordbruket då det likt neonikotinoider är mycket skadligt för bland annat pollinerande insekter. I Tyskland blev reaktionerna efter skadeståndbeslutet i USA i fjol att landet går sin egen väg och att tyska miljödepartementet förbjuder växtskyddsmedlet glyfosat inom 3 år (mindre än 2,5 år från dagens datum). 

Nu meddelar en amerikansk domstol att glyfosat som används i en av Bayers/Monsantos mest säljande produkt, Roundup orsakar cancertypen non-Hodgins lymfom. Detta är ett historiskt domstolsbeslut som kommer bli vägledande i många liknande fall. 

Frågan är nu hur EU ska ta ställning till frågan. Glyfosat tillåts fortfarande i tex Sverige och uppenbarligen har Tyskland trots att landet har ett egenintresse att stödja sin egen kemikalieindustri (i form av Bayer), på grund av påtyckningar från landets medborgare och domstolsbeslutet i USA i fjol valt att snabba på avvecklingen av glyfosatanvändningen vilket innebär att Sverige kan göra likadant. 

Svenska Livsmedelsverket sa i ett uttalande om glyfosatanvändningen i Sverige bland annat följande till SvT i somras:
"När det gäller Sveriges begränsning av användningen av glyfosat så har Livsmedelsverkets bedömning alltid varit att resterna i livsmedel inte innebär en risk för konsumenter vid de tillåtna halterna."
Jag hoppas Sverige och Livsmedelsverket gör en ny analys efter domstolsbeslutet som alltså uttryckligen säger att glyfosatanvändning leder till cancer hos människor. Det är med andra ord inte längre bara en fråga om att skydda pollinatörerna som vi är direkt beroende av för stora delar av vår matproduktion, glyfosat är även mycket skadligt för människors hälsa vilket förstås inte bör förvåna någon med tanke på hur hårt det slår mot insekter...   

Rättegången där beslut ska tas om Bayer tvinga betala skadestånd för att användningen av glyfosat i Roundup inleds idag. Redan nu har Bayers Europa-noterade aktie fallet med 12 %, ska bli intressant att se hur reaktionerna blir i USA.  

Sverige bör gå minst lika snabbt fram som Tyskland i utfastningen av glyfosatanvändningen och införa ett förbud snarast möjligt samtidigt som hållbara alternativ utvecklas. 

Som av en händelse ska jag spela in första studioprogrammet Evolution Show i vår nya studio imorgon kväll, där jag tillsammans med en gäst ska samtala om just vad vi kan göra för att hjälpa pollinatörerna och varför det är så viktigt. Programmet var tänkt att spelas in i måndags men min gäst fick förhinder. Progammet kommer laddas upp på Evolution kanal som snart får nytt utseende och kommer i form av kontinuerliga video-program. Fyra program är redan inbokade så förhoppningsvis kommer vi bidra med minst ett program varje vecka med längre samtal med inspirerande gäster på teman som hållbar livsstil, smarta energilösningar, eltransporter, klimatomställning och Artificiell Intelligens (AI). När första showen är uppladdad kommer den synas även här på bloggen.  


Ett törstigt bi får hjälp av min tillfälliga vattenkälla under fjolårets extrema torka
Foto: Johan Landgren

2019-03-13

Einride får godkännande att köra förarlös eldriven lastbil på allmän väg

Detta inlägg är signerat Johan. 

Svenska tech-startupen Einride har nu fått godkännande av Transportstyrelsen att köra en av sina T-podar, en förarlös eldrivnen lastbil på allmän väg. Beslutet innebär att det samarbete som Einride inledde med DB Schenker i november nu kan ta nästa steg och betyder att Einrides T-Pod under våren kommer börja köra varor mellan ett lagerhus och en termninal på en kortare sträcka inom DB Schenkers distrubitionscentral i Jönköping. 

Detta blir första gången en självkörande eldriven, förörlös lastbil kör på allmän väg i Sverige och mig veterligen i världen. 

Detta kan vi bland annat läsa i ett pressmeddelande på Einrides hemsida där även Jochen Thewes, VD för DB Schenker, uttalar sig:
"Självkörande lastilar kommer bli allt viktigare inom logsistiksektorn. Tillsammans med Einride introducerar vi nu autonoma, helt självkörande lastbilar till ett kontinuerligt flöde på allmän väg - en milstolpe i omställningen till morgondagens transportsystem"
Även Einrides VD Robert Falck uttalar sig: 
"Tunga vägtransporter står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Pilotprojektet i Jönköping är en litet med viktigt steg mot ett hållbart transportsystem. Tillståndet från Transportstyrelsen är ett viktigt bevis på teknikens säkerhet."   
Einride har fått mycket stor uppmärksamhet de senaste året då till skillnad mot tex Scania och Volvo Trucks helt plockat bort förarhytten och kör helt på el. De erbjuder även systemlösningar där service och övervakning samt fjärrstyrning av fordonen är centrala och där de tar hjälp av egenutvecklad mjukvara däribland utvecklingsverktyg inom Artificiell Intelligens (AI). 

Vad som tilltalar mig är framförallt att Einride tänker utanför boxen och är helt fokuserad på att påskynda den fossilfria omställningen av transportsystemet inom gods och ja framöver kanske även timmer med T-logen jag skrivit om tidigare. 

Einride består av många framförallt unga kvinnor och män, specifikt ingenjörer och programmerare som inser att det är bråttom om vi ska ha en chans att fixa klimatutmaningen. Lastbilsindustrin kommer likt inom personbilssidan bara röra sig precis så många steg som kortsiktiga politiska beslut och en inflytelserik opinion kräver. På många sätt kan man beskriva Einride som lastbilsindustrins motsvarighet till Tesla med skillnaden att Einride inte ämnar att bli en hårdvarutillverkare utan lägger fokus på mjuvkara och systemlösningar till transportbolag och större affärskedjor. 

Einride fokuserar även på mindre lastbilar men dsom med tillräcklig räckvidd och snabbladdning kan ta sig såväl inom som mellan städer, tack vare smart laddning och ett stort antal fordon i rörelse. Ja och så esset i rockärmen, lasbilarna behöver inte stanna för att föraren ska sova eller vila bara för att ladda eller lasta på och av varor.     

Jag äger aktier i Einride. 

Se gärna tidigare inlägg om Einride.  


Nyligen deltog Einride vid mobilteknik-mässan MWC 2019 i Barcelona där de i samarbete med Telia och Ericssons 5G-teknik lät deltagare på plats fjärrstyra en T-Pod som befann sig på AstaZero:s testbana utanför Borås. 

2019-03-08

Om Sverige släcks ner lyser det i Ludvika kommun

Detta inlägg är signerat Johan. 

Det märks att något håller på att hända i Sverige när det gäller medvetenheten bland allmänheten kring krisberedskap om hur sårbart vårt uppkopplade och högteknologiska samhälle blivit. Svt:s nya serie Nedsläckt Land som jag skrivit om här på bloggen tidigare, reflekterar ett uppvaknande. Jag har hört många vänner och bekanta börja tala om hur de skulle klara sig (eller inte klara sig) utan el en längre tid. 

Så sent som för några dagar sedan nämnde tex en nära vän till mig som fick skjuts av en kollega till tåget, att kollegan frågat om han hade skrivit ut tågbiljetten. Min vän svarade undrande "varför då"? Kollegan svarade "jo men har du inte sett serien Nedsläckt Land ? Om dina batterier i mobilen är slut kan du ju inte visa upp någon biljett" och vid ett strömavbrott kan du ju inte ladda mobilen." Min vän svarade då "mina batterier räcker"... Här går det förstås att invända att tåget kanske inte ens går beroende på hur omfattande strömavbrottet är... 

Och som ett sidospår pågår det en del intressanta projekt med batteridrivna tåg i bland annat Storbritannien för att ersätta diesellok och hittills har man konstaterat att tunga batterier kan vara mycket väl lämpade för att driva lok åtminstone på vissa sträckor. Det är även en stor fördel att tågen kan renoveras och med nya batterier bli koldioxidneutrala, dock är detta bara ekonomiskt lönsamt i länder som tex Storbritanninen och USA där det primärt körs med diesellok idag... Men alltså något att fundera på som beredskap även för svenska järnvägsnätet, det får dock bli ämnet för ett annat inlägg. 

I det här inlägget ska jag dock ta upp ett lysande exempel på en kommun som aktivt arbetar för att kunna fungera även vid längre strömavbrott, helt utan tillgång till stamnätet tack vara skapandet av Sveriges första mikronät. I Annonsbladet som ges ut i Dalarna kan vi läsa om hur Ludvika Kommun ligger längst i Sverige med att bli självförsörjande på energi och har som mål att vara helt fossilfria (när det gäller elproduktion) redan 2020 med egen vatten, sol och vindenergi. Ja, ni läste rätt om mindre än ett år! 

Nyligen byggde ABB världens två största transformator i Ludvika på beställning av Kina till den 3000 km långa elförbindelse som ska byggas från Xinjang-regionen till Anhui-provinsen, en transformator som ska klara högspänd likström på 1100 kilovolt! Till transformatorerna tillverkades även två transformatorlådor som var för stora att transportera till Kina. En av dessa ska nu bli hjärtat i ett batterilager som vid ett strömavbrott kommer kunna köra igång Ludvikas anrika kraftstation som tillsammans med ett stort antal utbyggda solcellsanläggningar i kommunen och även vindkraftverk bildar vad som kommer bli Sveiges första fungerande mikronät. 

Förutom Ludvika, omfattas även tex Smedjebacken med omnejd av det nya mikronätet som byggs och förstärks i takt med att fler solcellsanläggningar även tillkommer. Det är utvecklingsbolaget Sammarknad2015 som ligger bakom projektet tillsammans med Ludvika kommun som har fått pengar av Energimyndigheten för att kunna genomföra det så kallade ödrift-projektet. Det hela fungerar så att när stamnätet av någon anledning går ner en längre tid, tex 7 dygn händer följande. Efter att ett strömavbrott inleds tar det ca två timmar för länsstyrelsen att ta beslut och sedan ytterligare cirka fyra timmar för göra vad som kallas en black start och få igång Ludvikas kraftverk som är på 3,5 MW. Kraftverket räcker sedan för att driva bland annat sporthallen, bensinstationen, mataffär och Ludvika stad men tar även hjälp av solcellsanläggningar på tex brandstionen och många andra fastigheter i staden samt vindkraftverk i området.   

Jag noterar även en mycket intressant sak här. Vid normaldrift ska det batterilager som alltså ska sitta i en av de stora transformatorlådorna fungera som snabbladdningscentrum för elbilar. Här kommer vi till en smart lösning på en farhåga som säkert många har då det svenska elnätet redan har eller ligger nära kapacitetsbrist på flera håll i landet. Hur ska extremt kraftfulla snabbladdningsstationer till elbussar, elbilar och snart eldrivna lastbilar, kunna få tillräckligt med el från nätet under peakar på dagtid när det råder kapacitetsbrist? 

Svaret är enkelt, batterilager vid snabbladdningstationerna. Genom att helt enkelt bygga rejäla batterilager kan man avlasta trycket på stamnätet när många elbilar laddar samtidigt vid tex Teslas kommande 250 kW stationer. I energiinnovativa Ludvika har man insett att under natten kan batterierna laddas upp igen då antalet elbilar är få vid stationerna för att sedan vara redo att leverera energi vid ruschen på dagtid. 

Jag ser fram emot att följa utvecklingen med Sveriges första mikronät i Ludvika och jag uppmanar alla att vända sig till sina kommuner och fråga hur de arbetar med elförsörjningssfrågan vid längre strömavbrott. Nu kan alla hänvisa till Ludvika och ja lärdomarna från Nedsläckt Land. Kommuner och små och innovativa energibolag i Sverige bör låta sig inspireras av Ludvika. Alla kommuner har förstås inte tillgång till ett rejält vattenkraftverk som Ludvika men många har liknande förutsättningar med möjligheter till utbyggnad av sol och vind samt batterilager för att skapa redundans vid längre strömavbrott. Lokal och regional energiförsörjning kan även ge många positiva spinoff-effekter.   

Annars får Stockholm stad helt enkelt acceptera att Ludvika blir Sveriges nya huvudstad vid ett längre strömavbrott...  

I Ludvikas stadshus kommer det lysa som vanligt vid strömavbrott, medan det lär bli mörkt i andra delar av landet...
Bildkälla: Wikimedia commons, Holger Ellgaard

2019-03-01

Model 3 börjar levereras i Sverige -besökt en parkering fullpackad med elbilar

Detta inlägg är signerat Johan. 

Igår inleddes de första leveranserna av den omtalade elbilen Tesla Model 3, elbilen som många tror kommer ta många svenskar och européer med storm och som redan nu är den mest sålda elbilen i Kalifornien och den sjunde mest sålda personbilen i hela USA.

Och nu har den alltså kommit till Sverige. Jag och min nya studiotekniker tillika fotografpartner Gustav begav oss därför i onsdags till Trosta park utanför Arlanda flygplats där Tesla nu lastar av väldigt många Tesla Model 3. När vi kom dit på onsdagseftermiddagen räknade vi till minst 50-talet Tesla Model 3, plus tiotalet Tesla Model S och Tesla Model X.


50-talet Tesla Model 3 utanför Arlanda i väntan på att få regskyltar
Foto av fotgraf Gustav Andersson för Olja för Blåbär och Evolution Show

Jag säger det redan nu, Volvo får se upp även i Sverige för de är redan slagna på sin största marknad, dvs USA där Tesla redan säljer dubbelt så många bilar som Volvo. Den som tror att Polestar 2-modellen som nyss visades upp och kommer börjar levereras nästa år kan matcha Model 3, får nog tänka om. Detta då Tesla inom sex månader även släpper den betydligt billigare varianten av Tesla Model 3 som redan kommer kunna levereras i USA inom 2-4 veckor där den kan beställas idag för 35 000 dollar. Tesla håller alltså sitt löfte om en elbil för 35 000 dollar. 

Det innebär att en Tesla Model 3 kan komma gå för 400-450 000 SEK i Sverige innan avdrag för supermiljöbilspremien. En betydande prisssänkning mot dagens 625 480 SEK för den billigaste av den fyrhjulsdrivna varianten, den billigare kommer komma med endast framhjulsdrift, för mer detaljer se Tesla Club Swedens eminenta genomgång . Prissänkningen innebär att den billigaste varianten av Tesla Model 3 modellen kommer gå för cirka 200 000 SEK mindre än Polestar 2 (nej inte Volvo riktigt men låt oss säga det) som verkar hamna på cirka 630 000 i utgångspris (en billigare ska släppas längre fram dock). Teslas prissänkning möjliggörs framförallt genom att lägga ner de flesta showroomen och istället satsa på fler service center och ge kunderna möjlighet att ta leverans med möjlighet till 7 dagars "öppet köp" eller maximalt 160 mils körning.

Men provkörningar kommer säkerligen bli möjliga ändå även innan kunder ska ta beslut om beställningar då många av alla de nya Tesla Model 3 -ägare som kommer vara ute på vägarna snart, sannolikt är villiga att visa upp och även låta provköra sina bilar av andra intresserade. Det är åtminstone min erfaranhet efter att haft möjlighet att köra en Tesla Model S sedan 2014. 


En av de första Tesla Model 3 att levereras i Sverige
Foto av fotograf, Gustav Andersson för Olja för Blåbär och Evolution Show

Tesla har även säkrat sin tillgång till billiga och effektiva batterier genom egen tillverkning med Panasonic och sitter idag på cirka hälften av hela världens batteritillverkning för elbilar. Resten får övriga biltillverkarre med andra ord dela på. Fundera på vad det innebär för marginalkostnad per batteri och slutpris för tex Volvo, VW, Mercedes osv när de ska sätta prislappen på sina elbilar. Dessutom har Tesla en annan fundamental fördel med världens i särklass största snabbladdningsnätverk. När övriga således får dela på det som finns kan Teslas elbilar ladda nästan överallt så länge de har adapters med sig till specialare som tex Chademo.

Tesla har erbjudit övriga biltillverkare att dela på kostnaderna för att andra ska få tillgång till Teslas laddningsnätverk som redan idag möjliggör resor över i praktiken hela central- och västeururopa, samt Norden och förstås Nordamerika och nu stora delar av Kina och Australien. Men det har inga nappat på...

Tesla har uppenbarligen mer angenäma problem som att deras välutbyggda snabbladdningsnätverk sannolikt kommer usättas för köbildning värre än de som redan kan uppstå i elbilslandet nr 1, dvs Norge när det plötsligt börjar krylla av Tesla Model 3 i Sverige. Vid flaskhalsar som snabbladdningsstationen vid Infracity norr om Stockholm är det redan nu från och till köer. Häromdagen svängde jag förbi för att kika och då stod fyra Tesla Model S och X och väntade på att få ladda. Här finns bara sex laddstolpar vilket är mycket få för att vara Tesla, numera är det mellan 8-12 eller många fler likt i Norge vid Teslas många supercharger-stationer. 


Köbildning vid Teslas snabbladdningsstation vid Infracity norr om Stockholm
Foto av fotograf, Gustav Andersson för Olja för Blåbär och Evolution Show

Det tog inte så många minuter innan första laddplatsen blev ledig men flera Teslor kom och vände för att de inte orkade vänta...  Gissa hur det kommer se ut när 100-tals Model 3 börjar dyka upp bara i Stockholmsområdet!? Det kommer krävas många fler snabbladdningstolpar och stationer i Sverige de närmaste 6 månaderna det är en sak som är säker även för Tesla. 

Det blir bråda dagar för Tesla den närmaste månaden men jag tror det kan ge en positiv injektion för intresset kring elbilar. Elbilar är förstås bara är en liten del av den fossilomställning vi måste göra och som bara börjat. Elbilar precis som andra transportmedel generellt bör användas av fler under samma resa för minskat fotavtryck och effektiv energianvändning. 

Jag har tidigare reserverat en Model 3. Jag har även satt upp mig i kö för två alternativa mindre elfordon, Sono Motors Sion och Arcimotos Fun Utility Vehicle. Jag varken kan eller vill köpa alla utan för att kunna byta elbilen jag kör idag till något mindre. Jag får ingen ersättning för inlägget men jag har aktier i Tesla. 

Vi kommer återkomma med analyser och samtal om elbilar, smarta energilösningar, inspiration för hållbar livsstil och utveckling inom artificiell intelligens (AI) i kommande program i Evolution Show som har premiär inom kort. Mer om det snart!

2019-02-27

En seger för bina och pollinatörerna! Mark & miljödomstolen avslår Kemikalieinspektionens dispens!

Detta inlägg är signerat Johan.

Jag blev precis informerad om att Mark- och miljödomstolen avslagit Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för sockerodlare att använda det otillåtna växtskyddsämnet imidakloprid, en typ av neonikotinoid som allvarligt kan skada bin och andra pollinatörer.

Tillägg: Citat ur Mark- och miljödomstolens beslut
"De klagande har anfört en rad argument till varför beslutet inte bör få verkställas omedelbart medan Svenska betodlarna har anfört starka skäl däremot. Domstolen konstaterar att den berörda bestämmelsen utgör ett undantag som får tillämpas under särskilda förhållanden och att om det överklagade beslutet får verkställas riskerar det att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa. Med beaktande av den försiktighetsprincip som gäller på miljörättens område kommer domstolen därför fram tillatt det föreligger skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla"
Detta är en stor seger som jag och Eva Gustavsson samt Sveriges Biodlares Riksförbund varit med och bidragit med tillsammans med Naturskyddsföreningen och förstås den stora folkmassa av människor som hört av sig till bland andra Kemikalieinspektionen om det orimliga i myndighetens motivering bakom dispenensen.

För knappt två veckor sedan skrev jag, Eva Gustavsson och SBR en debattartikel i SvD där vi starkt ifrågasatte Kemikalieinspektionens beslut. Vår debattartikel spreds viralt och blev snabbt den mest delade på SvD. Kort efter fortsatte media på många hålla att skriva om frågan och Kemikalieinspektionen replikerade på vår artikel som jag sedan replikerade på här på bloggen.

Nu har alltså Mark- och miljödomstolen insett hur orimligt Kemikalieinspektionens motivering och resonemang var och säkert påverkats av den våg av uppmärksamhet kring frågan som spridit sig den senaste tiden. Mark och miljödomstolen upphäver alltså sockerodlarnas möjlighet att använda imidkloprid för sockerbetsodling tills en prövning av beslutet gjorts av domstolen. Domstolen pekar på försiktighetsprincipen bör åberopas till skillnad från Kemikalieinspektionen som alltså ansåg att dispens kunde tillåtas med motiveringen att det var "en nödåtgärd" trots att sockerbetsodlarna bara kunde peka på att bristen av alternativ riskerade 10 % av deras intäkter och trots att inga garanatier kunde ges för att imidkloprid sprids i naturen och ytterligare förvärrar ett redan mycket allvarligt läge för pollinatörerna.

Jag är mycket tacksam för att Mark- och miljödomstolen tagit detta beslut och hoppas att prövningen kommer fram till att dispensen upphävs permanent!


Bin ger men än bara honung, de är även ovärderliga pollinatörer för naturens ekosystem! 
En glad sommardag i slungboden med ny honung. Ännu gladare över Mark- och miljödomstolens beslut!

2019-02-19

Klarar du dig utan el i 12 dagar? SvT:s Nedsläckt Land odlar hopp om förändring

Igår började SvT sända miniserien Nedsläckt Land som nu finns att se i sin helhet på SvT Play. Jag började se första avsnittet igår och kunde inte sluta, det här var för bra för att vara sant...

För vad Svt lyckats skapa efter två års arbete är inget mindre än den kanske viktigaste reality-miniserie som skapats på årtionden i Sverige, långt mer upplysande än den en gång så detaljerade "När Kriget kommer" delen i telefonkatalogerna som de flesta svenskar kände till och hade läst. Men den här serien handlar inte om en invasion av främmande makt eller att mat eller bränsle-leveranser till Sverige inte kommer fram på grund av en kris nere på kontinenten eller i övriga världen. 

Nej, det här handlar om ett 12 dagar långt strömavbrott på grund av en Solstorm. Satellitkommunikation har slagits ut, telemaster likaså (de har idag sällan batterireserver mer än några timmar) och all elförsörjning i Sverige och större delen av övriga Norden är utslagen.   

Det hela kretsar kring ett experiment där två grupper om fem människor i varje, på riktigt ovetande om vad som ska hända skickas ut till varsitt boende i Sverige. Den ena gruppen till en stuga med några bodar där det finns två vedspisar, ved och en liten trädgård med närhet till vatten... Den andra gruppen som inte befinner sig så långt därifrån geografiskt bor ett i toppmodernt, überuppkopplat och ja 100 % elberoende hus med alla tekniska finesser du kan önska dig... Efter att slagit sig till ro och lärt känna varandra lite lagom till middagen i respektive hus går strömmen... Men när kommer den tillbaka?

Det hela utspelar sig under sommaren så förutsättningarna för överlevnad är avsevärt större än om detta hänt på höst/vinter. Under sommaren är det förstås mycket lättare att hålla värmen, hitta mat, samla vatten osv och ja energikrävande snöskottning slipper de! Men utmaningen visar ändå på ett mycket realistiskt sätt den fysiska och psykiska påfrestningen deltagarna går igenom ändå. Bara en sån sak att vara utan mobiltelefonen är för vissa extremt svårt men det är bara början på deras utmaningar... 

Vad jag särskilt uppskattar med serien är att den skildrar en realistisk utveckling hos de respektive grupperna, visar på gruppdynamiken som uppstår inom och mellan olika grupper i en krissitution och hur denna gruppdynamik utvecklas i takt med att krisen fördjupas/drar ut på tiden. Jag tänker inte avslöja vad som händer men jag tror många som ser serien kommer känna igen sig i reaktionerna hos de olika deltagarna. Framförallt bjuder serien på många ovärderliga överlevnadstips som egentligen borde handla om sunt förnuft men har glömts bort i takt med av vi blivit så teknikberoende och bekväma.  
"Många fler som hade behövt uppleva det här."
- uttalande från en av deltagarna i experimentet "Nedsläckt Land" -serien på SvT.  
Sakta men säkert tror jag att allt fler svenskar, inklusive svenska myndigheter börjar inse att allt vi tar för givet i fråga om komfort, energi och matsäkerhet och samhällsservice kan tas ifrån oss inom loppet av timmar. Det svenska samhället är inte rustat för kris som det var så sent som för bara 20 år sedan. Det finns inga bränslelager, medicinlager, matlager eller fältsjukhus i större omfattning som bara kan rullas ut och ransoneras ut till hela befolkningen efter behov. Allt i vårt samhälle bygger på just in time och i synnerhet en sak, att vår elektricitet fungerar som den ska. 

Jag hoppas verkligen många ser den här serien och gör det med öppet sinne, tänker själv och sedan agerar efter sina nya lärdomar. Desto fler människor som är mentalt och resursmässigt redo för att klara sig utan elektricitet en längre period gynnar alla. Det skapar större förutsättningar till samarbete i händelse av alla möjliga typer av kriser som vi måste räkna med kommer i framtiden, stora som små. För människor hjälper varandra så långt möjligt i en krissituation men det kräver att det finns någon form av grundsäkerhet i form av mat och energi.

Att serien släpps nu är förstås ingen slump. En orolig omvärld och ett samhälle som digitaliseras i accelerande hastighet ökar sårbarheten för störningar i ett system som blivit alltmer centraliserat och 
beroende av importerade varor och tjänster som varken individer eller myndigheter har kontroll över. 

Glädjande nog har jag dock de senaste åren blivit positivt överaskad över hur många som faktiskt börjar se över sin krisberedskap. För inte så länge sedan träffade jag tex en läkare och vi kom osökt in på beredskapen för sjukvården i Sverige. Läkaren berättade utan omsvep att han undersökte möjligheterna att bygga ett skyddsrum för att kunna inhysa upp till 20 personer inklusive mat och förnödenheter i sin privata bostad. Han ansåg det som självklart och pekade på nedmontering av civilförsvaret och hans ansvarskänsla för sin familj och sitt grannskap. 

Men det är bara ett axplock av många postiva exempel. Den som är intresserad av odling tex får allt mer höra att det inte bara är en hobby utan en ekonomisk trygghet att falla tillbaka på och även en försäkring i händelse av att det inte går att få tag på mat i affären. Bara för några år sedan kunde det mer låta som "jag gillar trädgård och blommor, matväxter bryr jag mig inte så mycket om", krisberedskap genom ökad odling av mat lät mest knasigt. Samtidigt är det förstås långt kvar tills vi når en kritisk massa, där hundratusentals svenska hushåll verkligen ser över sin beredskap och ökar sin egen självförsörjning av mat eller åtminstone säkrar tillgången till mat i händelse av en utdragen kris. 

Alla svenskar varken kan eller behöver bli matproducenter men kan säkra sin och andras matförsörjning genom att tex stödja lokala odlare och matproducenter. Lika viktigt är att börja tänka kring hur man som individ och familj hanterar tex ett längre strömavbrott. Tillgång till rent vatten, värmekälla, samhällsinformation via självbärande radio och ja mat.             

Jag har skrivit många inlägg på beredskapstemat de senaste åren och hänvisar därför till några av dem nedan för lite mer detaljerade tips. Jag har även blivit intervjuad i TV4 med anledning av att hesa Fredrik gick ut av misstag i Stockholmsrådet samt skrivit artiklar i SvD och i Dagens Samhälle på krisberedskapstemat.   

Några tidigare inlägg på temat krisberedskap: 

Radion och manicken som laddar din Smartphone och ökar din krisberedskap

Växthus-energihuset mer än en sommardröm

Ett gyllene ögonblick att se över sin egen energiförsörjning

Brandlarmet har gått: Räddningstjänsten gör sitt jobb men personalstyrkan minskar

Ovanligt värdefull verktygslåda & investering: Lätt att ODLA NATURLIGT

Recension: Permakultur! -Framtiden i din trädgård

Stugupproret mot nya kommunala VA-system- Inspiration och utmaningar

Min förhoppning är att Nedsläckt Land ses av väldigt många i detta land och gärna visas i skolor för ungdomar och universitetstuderande mm. Det kommer för många bli ett till viss del obekvämt uppvaknande men samtidigt ska vi vara tacksamma för att vi inte står inför en kris idag utan ännu har tid att vända på utvecklingen och kan göra detta till något positivt. Och vad spelar det för roll om vi inte drabbas av en längre kris men vi ökar vår mat och energiförsörjning, lokalt, regionalt och nationellt? Det skapar en grundtrygghet samhället kan vila och spinna vidare på. Ökad mat- och energiförsörjning öppnar även för andra verksamheter att etablera sig lokalt då det skapar nya mötesplatser för sociala verksmaheter och näringsverksamheter att utvecklas kring.

Jag tycker vi ska definiera om beredskap och "prepping" och kalla det för vad det är, sunt förnuft i form av social och ekonomisk trygghet för hela samhället att bygga vidare på. Du börjar med att bygga ett hus från grunden, när det är klart är möjligheterna oändliga.   


Hur toppmodernt är ett hus som är helt bereonde av el från nätet egentligen?
High tech-huset ena gruppen i SvT:s nya miniserie Nedsläckt Land bor i, klicka på bilden för att komma till serien

2019-02-17

Insektsdöden: Imidakloprid som används för sockerbetsodling 7000x giftigare än DDT för insekter

Detta inlägg är signerat Johan.

Sedan nyheten i måndags där en internationellt uppmärksammad forskningsrapport slog larm om att hotet mot världens insekter, däribland världens oumbärliga pollinatörer, honungsbin, humlor, vildbin
är värre än befarat och riskerar slå ut 40 % av världens insekter bara de närmaste årtiondena,
osv har ett riktigt mediadrev dragit igång.

På torsdagen skrev vi en debattartikel i Svenska Dagbladet som snabbt blev den mest delade på tidningens webbplats, dagen efter kom den med i den tryckta tidningen. Igår (lördag) replikerade så  Kemikalieinspektion på artikeln i SvD och jag replikerade sedan på denna replik här på bloggen.

Dagens Nyheter var inte sena att haka på och Björn Wiman skrev en mycket läsvärd artikel som varmt rekommenderas med titeln "Vad gör statsministern för att säkra honungsbinas surr". Även ETC kom med en tänkvärd artikel "Är vi så vana vid domedagsnyheter att de går oss förbi?".

I vår artikel i SvD belyste vi dels insektsdöden i världen och den nya forskningsrapporten som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Bilogical Conservation, alltså bland annat pekar på att 2,5 % av världens insekter nu försvinner varje år och att alla insekter kan vara bort inom 100 år om dagens utveckling fortsätter. Forskarna bakom rapporten som kommer från en rad olika länder skriver i sammanfattningen ni kan läsa här bland annat följande:
"Vi måste omvärdera dagens jordbruksmetoder, särskilt krävs en omfattande minskning av bekämpningsmedel som måste ersättas med hållbara alternativ för att kunna bromsa eller minska nuvarande trend och möjliggöra för en återhämtning av insektsbeståndet och säkerhetsställa de vitala ekosystemtjänster de förser oss med"
I vår debattartikel i SvD ifrågasätter vi framförallt Kemikalieinspektionens beslut bakom den dispens myndigheten nyligen beslutat att ge till sockerbetsodlare i Skåne vilket ger under våren ger dem möjlighet att fortsätta använda imidakloprid som trots att det nyligen blivit otillåtet för användning inom EU, just för att imidakloprid som är ett av de ämnen som tillhör det för insekterna så skadliga neonikotinoiderna.

Men hur skadligt är då imidakloprid? Well, i ett hörvärt reportage av Naturmorgon i SR igår (lördag) om just osäkerheten kring Kemikalieinspektionens beslut och imidakloprid, intervjuas den brittiske biologiprofessorn Dave Goulson vid University of Sussex som sa följande:
"Imidakloprid är 7000 gånger giftigare än DDT från 1960-talet. En tesked eller 5 gram kan räcka för att döda 1.25 miljarder insekter. Neonikotinoider är häpnadsväckande giftiga för insekter"!!!
Vidare sa Goulson:

"Om sockerbetsodlare inte kan odla utan neonikotinoider då är det något fel och vi borde kanske inte odla sockerbetor överhuvudtaget."


Här kommer vi till huvudproblemet och anledningen till att Kemikalieinspektionens motivering till dispens inte håller. Forskningen på neonikotioner undersöker inte effekten av mycket små mängder imidakloprid (neonikotinoiders effekter) på insekter i naturen. Det innebär att även om endast mycket små mängder imidakloprid sprider sig via sockerbetorna ner i jorden kan det får stora skadliga effekter på andra insekter i jorden som i sin tur sprider detta för insekterna mycket dödliga växtskyddmedel till omkringliggande blommande växter. 

Med andra ord även om sockerbetsodlarna gör allt i sin makt för att hålla borta vilt blommande växter eller "ogräs" bland sockerbetorna kan imidakloprid spridas i naturen ändå via jorden neråt och i sidled och skada insekter som lever där men även vidare till omkringligggande växtlighet och därmed nå bin och humlor mm ändå. 

Nu har även Naturskyddsföreningen lämnat in överklagan till Mark- och miljödomstolen och sedan tidigare alltså Sveriges Biodlares Riksförbund. Pressen på politiker lokalt och nationellt kommer öka. Insekternas framtid är vår framtid och om det kan vi inte kompromissa, det är en ödesfråga som vi kan och måste fixa!

Lyssna gärna på reportaget av Naturmorgon i SR nedan och sprid och samtala om detta med vänner och bekanta, arbetskollegor och ja vem ni än träffar! Det är med kunskap och kreativa lösningar vi kan fixa det som en del odlare säger är omöjligt. Men allt är omöjligt tills det inte längre är det. När vi ger oss tid att tänka utanför boxen och gör prioriteringar som kan vara kostsamma i det kortsiktiga perspektivet kan vi göra ovärderliga vinster i det långa loppet.

Avslutar med en tänkvärd kommentar av Anders Wijkman till vår artikel i SvD från Twitter:
"Lysande artikel. Hoppas och tror att Ditt inlägg och den vitt spridda informationen om den globala studien om läget för insekterna världen över skall få fler och fler människor att tänka till. Vårt industriella system är som en cancer. Vi måste tänka om!"   
 
 
Ett flitigt litet bi mellanlandar taket på en våra bikupor

2019-02-15

Kemikaliesinspektionens replik på vår artikel i SvD vittnar om en utdaterad syn på fara

Detta inlägg är signerat Johan 

Vår artikel i Svenska Dagbladet (SvD) om hotet mot våra pollinatörer och Kemikalieinspektionens dispens till sockerbetsodlare att använda ett otillåtet bekämpningsmedel har fått mycket stor spridning och är nu den mest delade artikeln på SvD. Frågan engagerar verkligen och nu replikerar Kemikalieinspektionens avdelningschef Agneta Westerberg i en replik på SvD

De inleder med att hålla med om:  
"..att skyddet för bin och andra pollinerande insekter har avgörande betydelse för den biologiska mångfalden. Användningen av växtskyddsmedel med neonikotinoider är en av flera orsaker till minskningen av antalet bin. Vi har därför stor förståelse för att beslutet om en tillfällig dispens under våren för växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar väcker oro och frågor."

Men sedan fortsätter de att försvara beslutet om att ge dispens till sockerbetesodlarna bland annat med att:
"...EU:s lagstiftning tillåter dispenser om vissa villkor är uppfyllda: det ska handla om ett särskilt fall, odlingen ska vara i fara, dispensen ska vara nödvändig för att avvärja faran och faran ska inte gå att avvärja på något annat rimligt sätt. Vi har prövat ansökan enligt lagstiftningen och bedömt att dessa villkor för en dispens i det här fallet är uppfyllda. Flera andra EU-länder har också beviljat liknande undantag. "
(min fetmarkering)

Med andra ord upprepar de bara vad de redan skrivit i sina tidigare motiveringar till beslutet. Detta är en mycket märklig logik som jag här ska försöka utveckla lite. 

Kärnan här handlar om vad som egentligen är att betrakta som "fara och ett nödvändigt fall" för att motivera dispensen. Vi har dock svart på vitt i sockerbetsodlarnas motivering att det rör sig om minskade intäktsbortfall om cirka 10 %. Vi har nu uppmärksammat frågan huruvida det finns fullgoda alternativ. Logiken att antingen finns det förutsättningar att producera återstoden, dvs övriga 90 % eller så finns inte någon möjlighet alls att odla sockerbetor bekämpningsmedel. 

Sedan har vi argumentet att flera andra länder också beviljat liknande undantag och det är egentligen det här det handlar om, det har inget att göra med en reel fara för sockerbetsodlarna även om jag inte tvivlar på att de kan ha små marginaler för att gå runt. 

Sedan var det där med att dispensen bara är tillfällig... Om det beslutats att ett ämne är otillåtet och hotar våra pollinatörer och därmed förbjuds ligger inte då bevisbördan på den som ansöker om dispens att det inte finns någon som helst möjlighet att bekämpningsmedlet kan spridas genom vilt blommande växter i och omkring sockerbetsodlingarna? 
Viktigt är om detta kan följas upp så att dispensen verkligen inte får negativ effekt på omgivningen.  

Men egentligen är det fel ända att börja med. Det enda  rimliga som jag ser det, är att börja odla grödor på ytor som tidigare odlats med skadliga bekämpningsmedel med icke skadliga metoder där pollinatörer kan spridas och återhämtas. Jag menar om ett hus brunnit upp börjar man inte hälla ut bensin kring grunden på det nya som ska byggas upp!    

För låt oss vända på det här för lite perspektiv. Världens insekter är fundamentalt viktiga för världens ekosystem som vi skördar frukterna av för vår överlevnad. När världens forskare slår larm efter larm och den senaste, mest övergripande undersökningen över insektsdöden globalt varnar för att 40 % av världens insekter kan försvinna inom de närmaste årtionden måste vi stanna upp och börja tala klarspråk om vad detta betyder. Det kan innebära ett direkt hot mot mänsklighetens förmåga att odla tillräckligt med mat för vår överlevnad. Det är själva definitionen av fara och är något en 10-åring kan förstå. Om Kemikalieinspektionens tjänstemän inte inser detta bör de kanske bytas ut eller utbildas för kunna att sköta sitt viktiga arbete. 

Någon säger, ja men de tolkar detta ur en strikt juridisk mening och gör därför bara sitt arbete... Nej, tolkningen ligger på EU-ländernas enskilda medlemmars bord vilket innebär att de kan tolka den utifrån myndigheters förståelse och kunskaper i ämnet och givetvis från fall till fall. Uppenbarligen kan det tolkas olika i olika länder. Men läget för våra insekter är nu så allvarligt vilket knappast kan ha undgått Kemikalieinspektionen, att det bör till extrema situationer för att undantas överhuvudtaget ska diskuteras. Det enda rimliga är givetvis snarare att öka skydden för insekter på bred front både med lagstiftning och med olika lokala initiativ som stödjer en sådan utveckling. 

I de fall undantag ges måste rigorösa utredningar göras före beslut tas och dessa offentliggöras och utomstående/oberoende experter anlitas.  

Insekternas framtid är vår framtid. Ju mer vi låter det sjunka in och inser vad det innebär desto mer självklart blir det att radikala åtgärder nu måste till för att vända utvecklingen. Vi måste prova alla möjliga nya metoder inom jordbruket generellt och självklart stödja odlare i denna omställningsprocess både ekonomiskt och med ny kunskap. 

En avslutande tanke: Om de pollinerande insekterna och jordbrukarna i Sverige hade samma rättigheter, enligt logiken de är lika viktiga för oss för vår överlevnad, skulle det inte vara aktuellt att diskutera om ekonomin för odling som inte är nödvändig för vår matförsörjning. 

Kanske dags det upprättas ett kontrollerande råd för insekternas och pollinatörernas rättigheter som värnar om dess ovärderliga roll i vårt samhälle och som har juridiskt och politiskt inflytande och beslutanderätt när det kommer till frågor som rör återuppbyggnaden av ett hållbart jordbruk som måste tillbaka till balans med naturen.    


Bina är inte bara vackra och respektingivande -Vi står i stor tacksamhetsskuld till dem för de pollinerande tjänster de utför. 50 miljoner år har de utvecklats, vad är vi i jämföresle? 
Ett vårbi på min hand (våren 2017)