2019-04-17

Vanliga och ovanliga elbilsmyter med Tesla Club Sweden

I vårt andra program av Evolution Show samtalar jag och Tibor Blomhäll från Tesla Club Sweden om ett tjugotal av de vanligste elbilsmyterna, nya som gamla. Tibor berättar bland annat även om sina intryck av elbilen Tesla Model Y som han som en av få inbjudna europeiska journalister fick se på plats när den visades upp i Los Angeles nyligen. 

Men vi hann med rätt mycket annat också och jag lärde mig en hel del, bland annat om hur elbilsbatterier kan användas i elnätet på ett sätt som inte så många känner till (inte bara vehicle to grid för hemmabruk/minskad belastning av elnätet).

Tibor Blomhäll är grundare och chefredaktör för mycket populära Tesla Club Sweden som samlar elbilsintresserade från hela Sverige där han skriver genomarbetade artiklar på ett sakligt sätt om mycket mer än bara Teslas elbilar. Tibor har faktiskt till skillnad mot vad man kan tro, fram till alldeles nyligen inte varit en Tesla-ägare utan kört en Nissan Leaf (Tibor har precis skaffat en Tesla Model 3). Tibor skriver även för Elbilen Sverige och har fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet för en rad inspirerande upptåg han står bakom vilket vi kommer till i avnsnitt 2 nedan.

I slutet av inlägget följer en hänvisningslista på de frågor och punkter vi tar upp i olika delar av avsnitt nr 2, detta för att underlätta för den som inte har tid att se eller lyssna på hela avsnittet. Under info om videon finns även länkar till rapporter vi tar upp i samtalet. Evolution Show finns även som lyssningspod på tex Soundcloud eller Spotify

Ser fram emot fler samarbeten med Tibor!

I första programmet av Evolution Show som blev tillgängligt för två veckor sedan pratar jag och Anna Pernestål om varför det är så viktigt att vi hjälper bin och andra pollinatörer.

I nästa avsnitt som blir tillgängligt om två veckor, den första maj, talar jag med Anna Pernestål igen men då är det jag som intervjuar henne om självkörande teknik och många av de utmaningar och möjligheter det innebär samt hur det kan kopplas till elektrifieringen av transportnätet. 

Samtalen i Evolution Show sker föredträdes på engelska för att nå en större publik men vi kommer även hålla samtal på svenska ibland med gäster som föredrar det.


Nedan följer alltså olika elbilsmyter/samtalspunkter och tidpunkter för dessa under avsnitt nr 2 av Evolution Show som ni kan se i nedanstående video. Kommentera gärna med synpunkter så vi kan förbättra showen och överväg att preunmerera på kanalen om ni vill se videon så fort de blir tillgängliga.

Ett urval av olika delar och tidsangivelser för avsnitt två av Evolution Show (klicka på siffrorna kommer ni direkt till den delen):

5:03 Tibor Blomhälls pris till svensk kommun med sämst utbud av elbilsladdning


7:00 Tibors intryck av sina nya Tesla Model 3 och om hans besök till Tesla Model Y -eventet
i Los Angeles- Skillnader och likheter mellan Tesla Model 3 och Tesla Model Y.

9:35: Gamla myter om elbilar, varför elbilen och eltransporter blev omsprungna av fossiltransporter i början av 1900-talet... Eller blev de egentligen det? 

11:10 100-tals laddstationer i Manhattan/New York, 1923

24:05 Moderna elbilsmyter: Elbilar är smutsigare att köra än diesel eller bensinbilar... Och vad händer om de bara körs på el från kolkraftverk?

32:00 Moderna elbilsmyter: Att tillverka än elbil är sämre för miljön än att tillverka en bensin eller dieselbil...

36:00 Moderna elbilsmyer: Det tar en evighet att ladda en elbil...

43:00 Moderna elbilsmyer: Elbilens batterier kommer bli obrukbara på bara några år precis som batterier i mobiltelefoner...

47:00 Att ladda sina batterier, ja även din mobiltelefon med NASA-dieten!

49:30 Moderna elbilsmyter: Elbilsbatterier framställs med litium, kobolt och andra ämnen som skadar miljön och sker under inhumana arbetsförhållanden...

56:40 Moderna elbilsmyter: Vi kommer få brist på el när miljontals elbilar laddar samtidigt...

1:09:45 Moderna elbilsmyter: En elbil kommer aldrig bli lika billig att köpa som en vanlig bensin eller dieselbil eftersom batterierna är så dyra och svåra att tillverka...

1:12:00 Moderna elbilsmyter: Men vad gör du om du får slut på energi i batteriet, det kan vara långt till macken/hemma laddaren...

1:14:00 Moderna elbilsmyter: Du kan inte dra släp eller husvagn med en elbil...

1:18:00 Moderna elbilsmyter: En elbil är farligare än en bensin/dieseldriven bil

1:21:40 Moderna elbilsmyter: Elbilen är farligt tyst... Blinda eller ouppmärksamma människor och djur kan fara illa!

1:28:00 Är det möjligen så att den största utmaningen för elbilar, precis som andra persontransporter på väg handlar om hur de ska kunna anpassas med självkörande teknik på ett sätt så de undviker att vi förvärrar trafiken på vägarna, människors välmående och miljön i sin helhet? 

Avsnitt nr 2 av vår nya Evolution Show: Samtal om elbilsmyter med Tibor Blomhäll/Tesla Club Sweden

2019-04-03

Premiär Evolution Show: #1 Hur vi hjälper bin & pollinatörer, med Anna Pernestål

Detta inlägg är signerat Johan. 

Så äntligen är vi igång med våra nya Evolution Show och premiären från den nya studion som tagit LÅNG tid att skapa! Evolution Show är tänkt för samtal med inspirerande gäster samt reportage och nyheter kring några av vår tids största utmaningar och möjligheter.

Fokus ligger på idéer kring hållbar livsstil, smarta energilösningar, eltransporter och Artificiell Intelligens (AI).

I första avsnittet fördjupar vi oss i hotet mot insekterna, särskilt bina och pollinatörerna och vad vi kan göra för att vända på utvecklingen till något positivt. Framförallt varför pollinatörerna är livsviktiga delar av det ekosystem och den matproduktion vi människor är helt beroende av. 

Gäst i första avsnittet är Anna Pernestål som är chef och forskare vid Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Anna är expert på sjävkörande teknik och systemoptimering med ett stort naturintresse och tar i detta första avsnitt rollen som värd och kommer med många frågor till mig, däribland om man ska vara rädd för bin och vad man gör om man är allergisk mot bistick. 

I avsnitt 3 kommer jag istället vara den som ställer flest frågor till Anna Pernstål när vi talar om utmaningar och möjligheterna med självkörande transporter. Huvudspåret är varför det är så viktigt i denna revolutionerande teknik- och samhällsomställning få så många som möjligt att inte bara dela på färre fordon utan att resa med samma fordon under samma resa, dvs maximera antalet passagerare som reser med en transport. 

Vi pratar förstås om vad den senaste forskning visar och spånar kring framtiden som ligger närmare än många tror...  Men samtidigt kommer innebära många utmaningar de flesta inte tänkt på som vi måste börja planera för redan nu.  

I avsnitt 2 samtalar jag med Tesla Club Swedens grundare och ordförande, Tibor Blomhäll om de vanligaste elbilsmyterna men även bakgrunden till några 100 år gamla elbilsmyter som de flesta troligen inte hört talas om. Tibor berättar även lite om sina intryck av sin första Tesla, en Tesla Model 3 och jämför med Tesla Model Y som han fick uppleva på plats i Kalifornien nyligen som en av få inbjudna europeiska journalister.  

Avsnitten kommer till en början bli tillgängliga varannan onsdag med förhoppning om att kunna öka produktionstakten framöver. 

Kom gärna med tips och önskemål på gäster som vi kan bjuda in! Uppskattar ni Evolution Show får ni gärna dela den med andra och prenumerera för att se avsnitten så fort de blir tillgängliga. 

Ett stort tack till den eminenta studioteknikern och fotografen Gustav Andersson som är en kugge i detta energikrävande men stimulerande studioprojekt!

Första avsnittet av Evolution Show där jag och Anna Pernestål samtalar om hur vi kan hjälpa bin och andra pollinatörer!


För den som föredrar att bara lyssna finns första avsnittet även att höra på Soundcloud, fler platformer inom kort så som iTunes och Spotify mfl!   
Tillägg: Går även att lyssna via Anchor nu:

2019-04-02

Mark o Miljödomstolen faställer domen: Ingen dispens för bekämpningsmedel som hotar pollinatörerna

Detta inlägg är signerat Johan.

Idag nås vi av den mycket goda nyheten att Mark- och miljödomstolen faställer sin dom att avslå sockerbetodlarnas dispens att använda de av EU otillåtna bekämpningsmedel som allvarligt hotar pollinatörer såsom honungsbin och vildbin. 

I domen bekräftar Mark o Miljödomstolen exakt de punkter jag och andra understrukit i debattartiklar, alla de människor som vänt sig till Kemikalieinspektionen och i synnerhet med stöd i de två mycket gedigna överklaganden av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen som lett till denna dom.  

Mark och miljödomstolen menar bland annat att det finns kända alternativ till de förbjudna bekämpningsmedlen och frågan om hänsyn i användningen av bekämpningsmedel varit känd i flera år:  

"Domstolen anger med beaktande av  förvånande och svårförståeligt om betodlarna ännu inte i samråd med leverantörer av alternativa bekämpningsmedel har påbörjat utarbetandet av metoder för användning av dessa. Även om det behövs mer kunskap om hur de alternativa bekämpningsmedlen ska kombineras, när bekämpning lämpligen ska ske, bekämpningströsklar m.m. kan det knappast vara så att det, för medel som är godkända för aktuell användning, helt saknas sådan kunskap. Domstolen anser att det finns skäl för att utgå från att det, trots vad Kemikalieinspektionen anfört om behovet av utveckling av strategier, finns tillräcklig kunskap för att kunna använda dessa medel under 2019. Domstolen anser således att det inte har framkommit uppgifter som stöder Kemikalieinspektionens uppfattning att det saknas andra rimliga metoder för att minska skördebortfallet. " (Min fetmarkering)

Men viktigast av allt: 

"Med beaktande av storleken på det befarade genomsnittliga skördebortfallet och de möjligheter som finns att använda andra bekämpningsmedel kommer domstolen fram till att det inte föreligger en sådan uppenbar fara som krävs för att dispens ska kunna ges". 


Domen är viktig och glädjande av många skäl. Dels visar det att hårt arbete och kämpande för våra pollinatörer lönar sig och dels ger det hopp om att vi kan vända massdöden av insekter vi bevittnat bara de senaste årtionden. Något som forskare nyligen konstaterat kommmer förvärras kraftigt de närmaste åren om inte kraftåtgärder tas till nu. Ytterligare 40 % av alla insekter hotas av utrotning de närmaste årtiondena om utvecklingen får fortsätta obehindrat.  

Se gärna tidigare inlägg med vårt bidrag till skydd av pollinatörna bland annat med vår debattartikel i Svenska Dagbladet och min replik på Kemikalieinspektions replik som följde på vår artikel.   

Här bör det understrykas att minst var tredje tugga eller 70 % av grödorna vi odlar existerar tack vare de pollineringstjänster som bland annat bin, humlor och vildbin står för. I en värld där endast små rubbningar av matleveranser eller skördar skapar stora problem redan idag inser vem som helst att vi inte överlever som civilisation utan pollinatörerna. Det går inte längre att hymla om detta. Vi är beroende av pollinatörerna för vår överlevnad. Kollapsar en övervägande del av insekternas värld, kollapsar de ekosystem vi är helt beroende av och därmed försvinner förutsättningarna för den värld vi byggt upp och är helt beroende av. 

För att dra en parallell till Greta Thunbergs klarspråk om klimathotet, precis som de flesta inte vet att vår värld har en klimatbudget vet inte de flesta att vi har insektsbudget. Och eftersom de flesta fortfarande inte vet, sker förändringen för att vända utvecklingen för långsamt och i för liten utbredning. Ännu. Precis som klimatförändringar, vattenbrist och resurshushållning bör bli centrala perspektiv att utgår från i alla hållbara mänskliga verksamheter måste även insekterna lyftas fram i rampljuset, de är minst lika coola som vår rock- och popstjärnor och långt mer utvecklade än många av vår mest avancerade maskiner. 

Med nya perspektiv om helheten öppnar sig nya möjligheter vi betraktrar som omöjliga eller inte ens reflekterar över idag då vi stirrar oss blinda på kortiktiga och enformiga mål. Att tänka just brett är något som framförallt Leonardo Da Vinci kan lära oss, universalgeniet vars främsta egenskap var att kunna observera många olika fenomen och se hur de hängde ihop och sedan ta till vara på dessa genom anteckningar och "korsbefruktning" av idéer och fenomen från just naturen.  Da Vinci insåg från tidig ålder värdet av  tvärvetenskapliga samband som sedan lyfte såväl konstvärlden som vetenskapen inom allt från konstruktioner av byggnader och maskiner som människokroppens delar och funktioner.    

I ett överspecialiserat samhälle glöms ofta helheten bort men det har vi inte längre råd med om vi ska överleva som art. Da Vinci skulle första skaka på sitt huvud åt denna blindhet och sedan skrida till verket och visa på alternativen. 

Pollinatörerna måste lyftas från att vara små men faschinerande utomjordingar till att betraktas för vad de är, människans systrar, bröder och bästa vänner vi aldrig kan vara utan.  

Jag kommer kämpa vidare för bina och valde därför att spela in det första programmet i vår nya Evolution Show som har premiär imorgon (kommer även att kunna lyssnas på som pod) -att samtala om just hur vi kan hjälpa pollinatörerna. I introavsnittet talar jag och Anna Pernestål, chef och forskare vid Integrated Research Transport Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm om binas och pollinatörernas värde och varför de hotas. Samtalet är på engelska men vi hoppas de flesta kommer kunna hänga med utan problem.  

Mer info om nya Evolution Show kommer imorgon. 

Sätt gärna ut vattenfyllda fat med småsten att landa på i trädgården, det underlättar under torra och varma dagar för pollinatörerna!
Foto: Johan Landgren 

2019-03-20

Domstol i USA: Bekämpningsmedel med glyfosat orsakar cancer hos människor

Detta inlägg är signerat Johan.

Redan i somras kom en dom i USA där en människa som utsatts för bekämpningsmedlet glyfosat som bland annat finns i besprutningsmedlet Roundup, ledde till att kemikaliejätten Monsanto dömdes att betala ett skadestånd på 2,6 miljarder kronnor till den drabbade personen. Reaktionerna blev extra starka i Tyskland då världens största kemikaliebolag, tyska Bayer nyligen köpt just amerikanska Monsanto. Det här rapporterade bland annat Land Lantbruk om.  

Bland oss biodlare, inskekts- och naturvänner samt forskare har reaktionerna på användningen av glyfosat inom jordbruk och i svenska trädgårdar även varit stark. Glyfosatanvändningens hot mot bina var bland annat anledningen till att jag och Eva Gustavsson tillsammans med representanter för Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) skrev en debattartikel i SvD under våren 2017. En artikel vi följde upp med en ny debattartikel i SvD  för bara en månad sedan och som fick stor spridning. Denna gång med fokus på användningen av neonikotinoider och Kemikalieinspektionens beslut att tillåta av EU förbjudna ämnen innehållande just neonikotinoider till sockerbetodlare i Skåne. Bland annat med hjälp av vår debattartikel i februari  ledde till en överklagan och starka reaktioner vilket bidrog till att Mark och miljödomstolen avslog Kemikalieinspektionens beslut

Sedan tidigare har många lämnat in namnlistor för att förmå EU att förbjuda glyfosatanvändningen inom jordbruket då det likt neonikotinoider är mycket skadligt för bland annat pollinerande insekter. I Tyskland blev reaktionerna efter skadeståndbeslutet i USA i fjol att landet går sin egen väg och att tyska miljödepartementet förbjuder växtskyddsmedlet glyfosat inom 3 år (mindre än 2,5 år från dagens datum). 

Nu meddelar en amerikansk domstol att glyfosat som används i en av Bayers/Monsantos mest säljande produkt, Roundup orsakar cancertypen non-Hodgins lymfom. Detta är ett historiskt domstolsbeslut som kommer bli vägledande i många liknande fall. 

Frågan är nu hur EU ska ta ställning till frågan. Glyfosat tillåts fortfarande i tex Sverige och uppenbarligen har Tyskland trots att landet har ett egenintresse att stödja sin egen kemikalieindustri (i form av Bayer), på grund av påtyckningar från landets medborgare och domstolsbeslutet i USA i fjol valt att snabba på avvecklingen av glyfosatanvändningen vilket innebär att Sverige kan göra likadant. 

Svenska Livsmedelsverket sa i ett uttalande om glyfosatanvändningen i Sverige bland annat följande till SvT i somras:
"När det gäller Sveriges begränsning av användningen av glyfosat så har Livsmedelsverkets bedömning alltid varit att resterna i livsmedel inte innebär en risk för konsumenter vid de tillåtna halterna."
Jag hoppas Sverige och Livsmedelsverket gör en ny analys efter domstolsbeslutet som alltså uttryckligen säger att glyfosatanvändning leder till cancer hos människor. Det är med andra ord inte längre bara en fråga om att skydda pollinatörerna som vi är direkt beroende av för stora delar av vår matproduktion, glyfosat är även mycket skadligt för människors hälsa vilket förstås inte bör förvåna någon med tanke på hur hårt det slår mot insekter...   

Rättegången där beslut ska tas om Bayer tvinga betala skadestånd för att användningen av glyfosat i Roundup inleds idag. Redan nu har Bayers Europa-noterade aktie fallet med 12 %, ska bli intressant att se hur reaktionerna blir i USA.  

Sverige bör gå minst lika snabbt fram som Tyskland i utfastningen av glyfosatanvändningen och införa ett förbud snarast möjligt samtidigt som hållbara alternativ utvecklas. 

Som av en händelse ska jag spela in första studioprogrammet Evolution Show i vår nya studio imorgon kväll, där jag tillsammans med en gäst ska samtala om just vad vi kan göra för att hjälpa pollinatörerna och varför det är så viktigt. Programmet var tänkt att spelas in i måndags men min gäst fick förhinder. Progammet kommer laddas upp på Evolution kanal som snart får nytt utseende och kommer i form av kontinuerliga video-program. Fyra program är redan inbokade så förhoppningsvis kommer vi bidra med minst ett program varje vecka med längre samtal med inspirerande gäster på teman som hållbar livsstil, smarta energilösningar, eltransporter, klimatomställning och Artificiell Intelligens (AI). När första showen är uppladdad kommer den synas även här på bloggen.  


Ett törstigt bi får hjälp av min tillfälliga vattenkälla under fjolårets extrema torka
Foto: Johan Landgren

2019-03-13

Einride får godkännande att köra förarlös eldriven lastbil på allmän väg

Detta inlägg är signerat Johan. 

Svenska tech-startupen Einride har nu fått godkännande av Transportstyrelsen att köra en av sina T-podar, en förarlös eldrivnen lastbil på allmän väg. Beslutet innebär att det samarbete som Einride inledde med DB Schenker i november nu kan ta nästa steg och betyder att Einrides T-Pod under våren kommer börja köra varor mellan ett lagerhus och en termninal på en kortare sträcka inom DB Schenkers distrubitionscentral i Jönköping. 

Detta blir första gången en självkörande eldriven, förörlös lastbil kör på allmän väg i Sverige och mig veterligen i världen. 

Detta kan vi bland annat läsa i ett pressmeddelande på Einrides hemsida där även Jochen Thewes, VD för DB Schenker, uttalar sig:
"Självkörande lastilar kommer bli allt viktigare inom logsistiksektorn. Tillsammans med Einride introducerar vi nu autonoma, helt självkörande lastbilar till ett kontinuerligt flöde på allmän väg - en milstolpe i omställningen till morgondagens transportsystem"
Även Einrides VD Robert Falck uttalar sig: 
"Tunga vägtransporter står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Pilotprojektet i Jönköping är en litet med viktigt steg mot ett hållbart transportsystem. Tillståndet från Transportstyrelsen är ett viktigt bevis på teknikens säkerhet."   
Einride har fått mycket stor uppmärksamhet de senaste året då till skillnad mot tex Scania och Volvo Trucks helt plockat bort förarhytten och kör helt på el. De erbjuder även systemlösningar där service och övervakning samt fjärrstyrning av fordonen är centrala och där de tar hjälp av egenutvecklad mjukvara däribland utvecklingsverktyg inom Artificiell Intelligens (AI). 

Vad som tilltalar mig är framförallt att Einride tänker utanför boxen och är helt fokuserad på att påskynda den fossilfria omställningen av transportsystemet inom gods och ja framöver kanske även timmer med T-logen jag skrivit om tidigare. 

Einride består av många framförallt unga kvinnor och män, specifikt ingenjörer och programmerare som inser att det är bråttom om vi ska ha en chans att fixa klimatutmaningen. Lastbilsindustrin kommer likt inom personbilssidan bara röra sig precis så många steg som kortsiktiga politiska beslut och en inflytelserik opinion kräver. På många sätt kan man beskriva Einride som lastbilsindustrins motsvarighet till Tesla med skillnaden att Einride inte ämnar att bli en hårdvarutillverkare utan lägger fokus på mjuvkara och systemlösningar till transportbolag och större affärskedjor. 

Einride fokuserar även på mindre lastbilar men dsom med tillräcklig räckvidd och snabbladdning kan ta sig såväl inom som mellan städer, tack vare smart laddning och ett stort antal fordon i rörelse. Ja och så esset i rockärmen, lasbilarna behöver inte stanna för att föraren ska sova eller vila bara för att ladda eller lasta på och av varor.     

Jag äger aktier i Einride. 

Se gärna tidigare inlägg om Einride.  


Nyligen deltog Einride vid mobilteknik-mässan MWC 2019 i Barcelona där de i samarbete med Telia och Ericssons 5G-teknik lät deltagare på plats fjärrstyra en T-Pod som befann sig på AstaZero:s testbana utanför Borås. 

2019-03-08

Om Sverige släcks ner lyser det i Ludvika kommun

Detta inlägg är signerat Johan. 

Det märks att något håller på att hända i Sverige när det gäller medvetenheten bland allmänheten kring krisberedskap om hur sårbart vårt uppkopplade och högteknologiska samhälle blivit. Svt:s nya serie Nedsläckt Land som jag skrivit om här på bloggen tidigare, reflekterar ett uppvaknande. Jag har hört många vänner och bekanta börja tala om hur de skulle klara sig (eller inte klara sig) utan el en längre tid. 

Så sent som för några dagar sedan nämnde tex en nära vän till mig som fick skjuts av en kollega till tåget, att kollegan frågat om han hade skrivit ut tågbiljetten. Min vän svarade undrande "varför då"? Kollegan svarade "jo men har du inte sett serien Nedsläckt Land ? Om dina batterier i mobilen är slut kan du ju inte visa upp någon biljett" och vid ett strömavbrott kan du ju inte ladda mobilen." Min vän svarade då "mina batterier räcker"... Här går det förstås att invända att tåget kanske inte ens går beroende på hur omfattande strömavbrottet är... 

Och som ett sidospår pågår det en del intressanta projekt med batteridrivna tåg i bland annat Storbritannien för att ersätta diesellok och hittills har man konstaterat att tunga batterier kan vara mycket väl lämpade för att driva lok åtminstone på vissa sträckor. Det är även en stor fördel att tågen kan renoveras och med nya batterier bli koldioxidneutrala, dock är detta bara ekonomiskt lönsamt i länder som tex Storbritanninen och USA där det primärt körs med diesellok idag... Men alltså något att fundera på som beredskap även för svenska järnvägsnätet, det får dock bli ämnet för ett annat inlägg. 

I det här inlägget ska jag dock ta upp ett lysande exempel på en kommun som aktivt arbetar för att kunna fungera även vid längre strömavbrott, helt utan tillgång till stamnätet tack vara skapandet av Sveriges första mikronät. I Annonsbladet som ges ut i Dalarna kan vi läsa om hur Ludvika Kommun ligger längst i Sverige med att bli självförsörjande på energi och har som mål att vara helt fossilfria (när det gäller elproduktion) redan 2020 med egen vatten, sol och vindenergi. Ja, ni läste rätt om mindre än ett år! 

Nyligen byggde ABB världens två största transformator i Ludvika på beställning av Kina till den 3000 km långa elförbindelse som ska byggas från Xinjang-regionen till Anhui-provinsen, en transformator som ska klara högspänd likström på 1100 kilovolt! Till transformatorerna tillverkades även två transformatorlådor som var för stora att transportera till Kina. En av dessa ska nu bli hjärtat i ett batterilager som vid ett strömavbrott kommer kunna köra igång Ludvikas anrika kraftstation som tillsammans med ett stort antal utbyggda solcellsanläggningar i kommunen och även vindkraftverk bildar vad som kommer bli Sveiges första fungerande mikronät. 

Förutom Ludvika, omfattas även tex Smedjebacken med omnejd av det nya mikronätet som byggs och förstärks i takt med att fler solcellsanläggningar även tillkommer. Det är utvecklingsbolaget Sammarknad2015 som ligger bakom projektet tillsammans med Ludvika kommun som har fått pengar av Energimyndigheten för att kunna genomföra det så kallade ödrift-projektet. Det hela fungerar så att när stamnätet av någon anledning går ner en längre tid, tex 7 dygn händer följande. Efter att ett strömavbrott inleds tar det ca två timmar för länsstyrelsen att ta beslut och sedan ytterligare cirka fyra timmar för göra vad som kallas en black start och få igång Ludvikas kraftverk som är på 3,5 MW. Kraftverket räcker sedan för att driva bland annat sporthallen, bensinstationen, mataffär och Ludvika stad men tar även hjälp av solcellsanläggningar på tex brandstionen och många andra fastigheter i staden samt vindkraftverk i området.   

Jag noterar även en mycket intressant sak här. Vid normaldrift ska det batterilager som alltså ska sitta i en av de stora transformatorlådorna fungera som snabbladdningscentrum för elbilar. Här kommer vi till en smart lösning på en farhåga som säkert många har då det svenska elnätet redan har eller ligger nära kapacitetsbrist på flera håll i landet. Hur ska extremt kraftfulla snabbladdningsstationer till elbussar, elbilar och snart eldrivna lastbilar, kunna få tillräckligt med el från nätet under peakar på dagtid när det råder kapacitetsbrist? 

Svaret är enkelt, batterilager vid snabbladdningstationerna. Genom att helt enkelt bygga rejäla batterilager kan man avlasta trycket på stamnätet när många elbilar laddar samtidigt vid tex Teslas kommande 250 kW stationer. I energiinnovativa Ludvika har man insett att under natten kan batterierna laddas upp igen då antalet elbilar är få vid stationerna för att sedan vara redo att leverera energi vid ruschen på dagtid. 

Jag ser fram emot att följa utvecklingen med Sveriges första mikronät i Ludvika och jag uppmanar alla att vända sig till sina kommuner och fråga hur de arbetar med elförsörjningssfrågan vid längre strömavbrott. Nu kan alla hänvisa till Ludvika och ja lärdomarna från Nedsläckt Land. Kommuner och små och innovativa energibolag i Sverige bör låta sig inspireras av Ludvika. Alla kommuner har förstås inte tillgång till ett rejält vattenkraftverk som Ludvika men många har liknande förutsättningar med möjligheter till utbyggnad av sol och vind samt batterilager för att skapa redundans vid längre strömavbrott. Lokal och regional energiförsörjning kan även ge många positiva spinoff-effekter.   

Annars får Stockholm stad helt enkelt acceptera att Ludvika blir Sveriges nya huvudstad vid ett längre strömavbrott...  

I Ludvikas stadshus kommer det lysa som vanligt vid strömavbrott, medan det lär bli mörkt i andra delar av landet...
Bildkälla: Wikimedia commons, Holger Ellgaard

2019-03-01

Model 3 börjar levereras i Sverige -besökt en parkering fullpackad med elbilar

Detta inlägg är signerat Johan. 

Igår inleddes de första leveranserna av den omtalade elbilen Tesla Model 3, elbilen som många tror kommer ta många svenskar och européer med storm och som redan nu är den mest sålda elbilen i Kalifornien och den sjunde mest sålda personbilen i hela USA.

Och nu har den alltså kommit till Sverige. Jag och min nya studiotekniker tillika fotografpartner Gustav begav oss därför i onsdags till Trosta park utanför Arlanda flygplats där Tesla nu lastar av väldigt många Tesla Model 3. När vi kom dit på onsdagseftermiddagen räknade vi till minst 50-talet Tesla Model 3, plus tiotalet Tesla Model S och Tesla Model X.


50-talet Tesla Model 3 utanför Arlanda i väntan på att få regskyltar
Foto av fotgraf Gustav Andersson för Olja för Blåbär och Evolution Show

Jag säger det redan nu, Volvo får se upp även i Sverige för de är redan slagna på sin största marknad, dvs USA där Tesla redan säljer dubbelt så många bilar som Volvo. Den som tror att Polestar 2-modellen som nyss visades upp och kommer börjar levereras nästa år kan matcha Model 3, får nog tänka om. Detta då Tesla inom sex månader även släpper den betydligt billigare varianten av Tesla Model 3 som redan kommer kunna levereras i USA inom 2-4 veckor där den kan beställas idag för 35 000 dollar. Tesla håller alltså sitt löfte om en elbil för 35 000 dollar. 

Det innebär att en Tesla Model 3 kan komma gå för 400-450 000 SEK i Sverige innan avdrag för supermiljöbilspremien. En betydande prisssänkning mot dagens 625 480 SEK för den billigaste av den fyrhjulsdrivna varianten, den billigare kommer komma med endast framhjulsdrift, för mer detaljer se Tesla Club Swedens eminenta genomgång . Prissänkningen innebär att den billigaste varianten av Tesla Model 3 modellen kommer gå för cirka 200 000 SEK mindre än Polestar 2 (nej inte Volvo riktigt men låt oss säga det) som verkar hamna på cirka 630 000 i utgångspris (en billigare ska släppas längre fram dock). Teslas prissänkning möjliggörs framförallt genom att lägga ner de flesta showroomen och istället satsa på fler service center och ge kunderna möjlighet att ta leverans med möjlighet till 7 dagars "öppet köp" eller maximalt 160 mils körning.

Men provkörningar kommer säkerligen bli möjliga ändå även innan kunder ska ta beslut om beställningar då många av alla de nya Tesla Model 3 -ägare som kommer vara ute på vägarna snart, sannolikt är villiga att visa upp och även låta provköra sina bilar av andra intresserade. Det är åtminstone min erfaranhet efter att haft möjlighet att köra en Tesla Model S sedan 2014. 


En av de första Tesla Model 3 att levereras i Sverige
Foto av fotograf, Gustav Andersson för Olja för Blåbär och Evolution Show

Tesla har även säkrat sin tillgång till billiga och effektiva batterier genom egen tillverkning med Panasonic och sitter idag på cirka hälften av hela världens batteritillverkning för elbilar. Resten får övriga biltillverkarre med andra ord dela på. Fundera på vad det innebär för marginalkostnad per batteri och slutpris för tex Volvo, VW, Mercedes osv när de ska sätta prislappen på sina elbilar. Dessutom har Tesla en annan fundamental fördel med världens i särklass största snabbladdningsnätverk. När övriga således får dela på det som finns kan Teslas elbilar ladda nästan överallt så länge de har adapters med sig till specialare som tex Chademo.

Tesla har erbjudit övriga biltillverkare att dela på kostnaderna för att andra ska få tillgång till Teslas laddningsnätverk som redan idag möjliggör resor över i praktiken hela central- och västeururopa, samt Norden och förstås Nordamerika och nu stora delar av Kina och Australien. Men det har inga nappat på...

Tesla har uppenbarligen mer angenäma problem som att deras välutbyggda snabbladdningsnätverk sannolikt kommer usättas för köbildning värre än de som redan kan uppstå i elbilslandet nr 1, dvs Norge när det plötsligt börjar krylla av Tesla Model 3 i Sverige. Vid flaskhalsar som snabbladdningsstationen vid Infracity norr om Stockholm är det redan nu från och till köer. Häromdagen svängde jag förbi för att kika och då stod fyra Tesla Model S och X och väntade på att få ladda. Här finns bara sex laddstolpar vilket är mycket få för att vara Tesla, numera är det mellan 8-12 eller många fler likt i Norge vid Teslas många supercharger-stationer. 


Köbildning vid Teslas snabbladdningsstation vid Infracity norr om Stockholm
Foto av fotograf, Gustav Andersson för Olja för Blåbär och Evolution Show

Det tog inte så många minuter innan första laddplatsen blev ledig men flera Teslor kom och vände för att de inte orkade vänta...  Gissa hur det kommer se ut när 100-tals Model 3 börjar dyka upp bara i Stockholmsområdet!? Det kommer krävas många fler snabbladdningstolpar och stationer i Sverige de närmaste 6 månaderna det är en sak som är säker även för Tesla. 

Det blir bråda dagar för Tesla den närmaste månaden men jag tror det kan ge en positiv injektion för intresset kring elbilar. Elbilar är förstås bara är en liten del av den fossilomställning vi måste göra och som bara börjat. Elbilar precis som andra transportmedel generellt bör användas av fler under samma resa för minskat fotavtryck och effektiv energianvändning. 

Jag har tidigare reserverat en Model 3. Jag har även satt upp mig i kö för två alternativa mindre elfordon, Sono Motors Sion och Arcimotos Fun Utility Vehicle. Jag varken kan eller vill köpa alla utan för att kunna byta elbilen jag kör idag till något mindre. Jag får ingen ersättning för inlägget men jag har aktier i Tesla. 

Vi kommer återkomma med analyser och samtal om elbilar, smarta energilösningar, inspiration för hållbar livsstil och utveckling inom artificiell intelligens (AI) i kommande program i Evolution Show som har premiär inom kort. Mer om det snart!

2019-02-27

En seger för bina och pollinatörerna! Mark & miljödomstolen avslår Kemikalieinspektionens dispens!

Detta inlägg är signerat Johan.

Jag blev precis informerad om att Mark- och miljödomstolen avslagit Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för sockerodlare att använda det otillåtna växtskyddsämnet imidakloprid, en typ av neonikotinoid som allvarligt kan skada bin och andra pollinatörer.

Tillägg: Citat ur Mark- och miljödomstolens beslut
"De klagande har anfört en rad argument till varför beslutet inte bör få verkställas omedelbart medan Svenska betodlarna har anfört starka skäl däremot. Domstolen konstaterar att den berörda bestämmelsen utgör ett undantag som får tillämpas under särskilda förhållanden och att om det överklagade beslutet får verkställas riskerar det att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa. Med beaktande av den försiktighetsprincip som gäller på miljörättens område kommer domstolen därför fram tillatt det föreligger skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla"
Detta är en stor seger som jag och Eva Gustavsson samt Sveriges Biodlares Riksförbund varit med och bidragit med tillsammans med Naturskyddsföreningen och förstås den stora folkmassa av människor som hört av sig till bland andra Kemikalieinspektionen om det orimliga i myndighetens motivering bakom dispenensen.

För knappt två veckor sedan skrev jag, Eva Gustavsson och SBR en debattartikel i SvD där vi starkt ifrågasatte Kemikalieinspektionens beslut. Vår debattartikel spreds viralt och blev snabbt den mest delade på SvD. Kort efter fortsatte media på många hålla att skriva om frågan och Kemikalieinspektionen replikerade på vår artikel som jag sedan replikerade på här på bloggen.

Nu har alltså Mark- och miljödomstolen insett hur orimligt Kemikalieinspektionens motivering och resonemang var och säkert påverkats av den våg av uppmärksamhet kring frågan som spridit sig den senaste tiden. Mark och miljödomstolen upphäver alltså sockerodlarnas möjlighet att använda imidkloprid för sockerbetsodling tills en prövning av beslutet gjorts av domstolen. Domstolen pekar på försiktighetsprincipen bör åberopas till skillnad från Kemikalieinspektionen som alltså ansåg att dispens kunde tillåtas med motiveringen att det var "en nödåtgärd" trots att sockerbetsodlarna bara kunde peka på att bristen av alternativ riskerade 10 % av deras intäkter och trots att inga garanatier kunde ges för att imidkloprid sprids i naturen och ytterligare förvärrar ett redan mycket allvarligt läge för pollinatörerna.

Jag är mycket tacksam för att Mark- och miljödomstolen tagit detta beslut och hoppas att prövningen kommer fram till att dispensen upphävs permanent!


Bin ger men än bara honung, de är även ovärderliga pollinatörer för naturens ekosystem! 
En glad sommardag i slungboden med ny honung. Ännu gladare över Mark- och miljödomstolens beslut!