2014-08-31

Kina överväger införa skatt på bensin för att finansiera laddstationer

Kinas miljöproblem är enorma. Oavsett om man tittar på vattenförsörjningen eller energibehovet från fossila bränslen är det svårt att riktigt få grepp om vidden av de utmaningar som väntar Kina de närmaste årtionden. Men en sak är klar, Kinas ledning är medvetna om problemen och sitter inte still i båten.

Enligt Wang Chuanfu, ordförande för kinesiska elfordons -och batteritillverkaren BYD, arbetar Kina just nu på en skatt på bensin som ska hjälpa finansiera en omfattande utbyggnad av infrastrukturen för elbilar i landet. Kina vill på detta sätt förmå kinesiska bilköpare att välja elbilar framför bensin/dieselbilar och därmed minska landets avgaser i städerna och även minska landets behov av oljeimporter.

Samtidigt rapporterar Bloomberg att kinesiska staten överväger att investera 16 miljarder dollar i ny infrastruktur för elbilar för att öka efterfrågan och intresset för elbilar i landet, oklart om detta är utöver bensinskatten. Elbilstillverkaren Tesla Motors har även tecknat ett avtal med kinesiska China United Network Communications (China Unicom) att bygga 400 laddplatser för elbilar i 120 städer, Vid dessa laddplatser kommer ägare av Teslas elbilar kunna ladda gratis.

Man ska dock vara medveten om att av de 70 miljoner bilar som kineser köpt sedan 2011 är endast 0,1 % elbilar. Det går förstås att vända på det, här finns mycket besparingar i både utsläpp och oljeanvändning att göra om fler kineser kan köra elbilar och antalet oljebilar på kinesiska vägar minskar.

Med den massiva utbyggnad av tågtrafiken och även satsningen på elbussar i landet gör Kina mer än de flesta västerländska ekonomier ens kommer nära. Men allt får sådana proportioner i Kina, med världens största befolkning och en ekonomi som kräver fortsatt ekonomisk tillväxt, att inte ens detta räcker långsiktigt.

Det är till exempel viktigt att det totala antalet bilar av kinesiska, elbilar+oljebilar, minskar i snabb takt. Det finns helt enkelt inte resurser att förse världens största bilmarknad (och ja kanske redan nu världens största ekonomi) med så många bilar som kineserna vill ha, om de så alla var elbilar.

Det räcker trots allt att konstatera att det går åt motsvarande energimängd som finns i 26,6 liter olja i tillverkningen av ett bildäck...och att av Kinas totala energianvändning kom 67,4 % 2013 från kol som även är landets primära energikälla för elproduktionen.

Det återstår att se hur Kina kommer klarar sin omställning från ett idag ännu väldigt oljeberoende transportsystem till ett eltransportsystem som successivt kan nå målet att drivas helt eller till stora delar på förnyelsebara energikällor som vind och sol.

Ni får ursäkta att det inte blir så många inlägg på bloggen den kommande månaden och varit rätt tunt den senaste tiden. Vi färdigställer just nu det sista kapitlet i vårt manuskript av boken till förlaget och deadlinen är nära nu...Illustrationer, grafer, korrektur, faktakontroll mm, mm tar sin tid...

Men under hösten blir det nya bullar!

Trevlig söndag!

2014-08-25

Energiewende i Tyskland: Biogas, solenergi och vindenergi sprider sig

I Tyskland pågår just nu en lokal energirevolution med vad tyskarna kallar ”Energiewende”, energiomställningen bort från fossila bränslen och kärnkraft.

Att allt fler tyskar väljer att bli mikroproducenter av energi är en utveckling som pågått i över ett årtionde och är alltså inte ett politiskt beslut kopplat till Tysklands avveckling av kärnkraften som ska ske till 2022 . "Energiewende" som begrepp är heller inte något som Merkel skapat även om det blivit ett politiskt verktyg de senaste åren i Tyskland utan myntades redan på 1980-talet av tyskt miljöinstitut som pekade på behovet av en omställning bort från kärnkraften och den fossila energin.

Tysklands största energibolag står inte för satsningen av förnyelsebart i Tyskland. De fyra största energibolagen i Tyskland är EnBW, Eon, RWE och svenska Vattenfall står förvisso tillsammans för 75 % av landets elproduktion men stod 2012 bara för 5 % av investeringarna i förnyelsebart i landet .

Vid slutet av 2012 kom över hälften av investeringarna i förnyelsebar energi i Tyskland från vanliga privata medborgare och jordbrukare.  Faktum är att över en miljon hushåll och små investerare i Tyskland producerar egen energi från förnyelsebara energikällor, främst från sol, vind och bioenergi .

I Tyskland har framförallt mikroproducent -revolutionen slagit rot på landsbygden där små samhällen stärker sin självständighet och lokala gemenskap genom att bli mindre energiberoende. I spåren av finanskrisen och de ekonomiska problemen i Europa har många tyskar helt enkelt sett lokal energiförsörjning som ett sätt trygga ekonomin långsiktigt genom att göra sig mindre sårbara för framtida kriser.

För att säkra sin egen energiproduktion innebär att säkra sina energikostnader oavsett hur prisbilden förändras i övriga Tyskland eller Europa. Omställningen till lokal energiproduktion har även inneburit att vanliga medborgare fått ökat självbestämmande och inflytande i den lokala ekonomin. Detta har av många tyskar setts som en möjlighet att stärka den lokala demokratin genom att flytta makten från några få stora energibolag tillbaka till lokalsamhället och dess invånare.

Samtidigt som Energiewende sker på det lokala planet för fullt omfattar det ännu bara några få procent av Tysklands befolkning och därmed en liten del av landets nuvarande energibehov. 23 % av Tysklands energikonsumtion kom 2013 (enligt BP Statistical Review 2014) från naturgas. Av denna naturgas importerade Tyskland cirka 39 % via pipeline från Ryssland...Endast 10,4 % kom från förnyelsebart (inklusive vattenkraft). Oljan då? Ja den står för 34,5 % av Tysklands energianvändning och kommer i första hand från, just det, Ryssland!

Kanske inte så märkligt att Merkel vill göra sin positionering gentemot Ryssland så otydlig som möjlig.

Energiewende måste ändå ses som ett fall framåt och Tyskland har mycket att lära Sverige på det lokala planet vad det gäller spridningen och användningen av förnyelsebar -energiproduktion. Vad sägs om nedanstående kombination av solenergi, vind och bioenergi ? Kanske den viktigaste lärdomen är inte bara att tekniken fungerar utan hur viktigt det är att den presenteras på ett sätt som lockar människor att våga ta steget och att finansieringen sker lokalt. Litet är trots allt vackert och hållbart.

Mer om energiomställningen i Sverige och i andra länder kommer ni kunna läsa i vår kommande bok om Energiomställning, Peak Oil och en hållbar ekonomi som kommer ut i vinter.2014-08-21

Oljebarometern - 21 Augusti

Peak Oil måste läsas

Has the 2014-2016 Crisis Window Been Delayed?, Financial Sense News Hour, 19 augusti 2014

-Jim Puplava ger en uppdatering av sin syn på tidshorisonten för Peak Oil och hur den påverkas av skifferutvinningen i USA. 

Five Regions Where Big Oil Is Foolishly Chasing Profits, Nick Cunningham,The Oil Price, 19 augusti 2014


-Den desperata jakten på olja i fem regioner där oljan finns i relativt små volymer och utvinningskostnaderna ökar.  

Feds pressed on offshore drilling, Daniel Graeber, UPI, 20 augusti 2014 


-Olje och gasbolag vill få tillstånd för att genomföra djuphavsborrning "i alla territoriella vatten" i USA under en femårs-plan till 2020. Lärdomarna från BP:s oljespill i Mexikanska gulfen och de efterföljande införda restriktionerna tycks som bortblåsta när allt mindre olja kan utvinnas i tillräckligt snabbt takt och med lönsamhet.  

Ekonomicirkusen

Ukraine: A Perspective from Europe, Peak Prosperity, Alasdair Macleod, 20 augusti 2014 

-Ukrainas betydelse för Ryssland och Europa då som nu. 

Channeling rage into change, from Watts to Ferguson

-Viktiga lärdomar från en ekonomisk kris och de följder en tragisk händelse kan medföra men även hur det kan vändas till en positiv förändring när energin används för samarbete istället för våld.  

Det Nya Kina 

Is China’s Economy Too Big to Transform?, Financial Sense, 20 augusti 2014
-Hur ska Kinas ökade skulder i förhållande till BNP-tillväxten hanteras?

Moped couriers and red tape ground commercial drones
-Kina tar ledningen för den civila användningen av drönare.

Ny Teknik & Övrigt

As F-35 Ramps Up, Legacy Fighters Face Existential Threat, Valerie Insinna, National Defense Magazine, September 2014, 

-"Av de europeiska bolagen, verkar det som endast Saab kommer överleva som stridsflygtillverkare, delvis för att dess enmotoriga Gripen NG inte konkurrerar med den mer sofistikerade F-35..."

Harley-Davidson unveils its first electric motorcycle, Smart Planet, 19 Juni 2014

-HD har gett sig in i eltransportkampen, inte direkt en typisk HD-look men ett fall framåt...

2014-08-19

Jobb-ansökan för robotar, 45% av USA:s arbetande befolkning exkluderas

Vi skrev för drygt en månad sedan om hur självtänkande robotar och artificiell intelligens inte är långt borta från att verkligen kunna bli ett hot mot människan, mer än bara på arbetsmarknaden.

I en sevärd video av "CGP Grey" får vi ännu en påminnelse om vad automatiseringen innebär för människors möjligheter att få arbete och framförallt vad det kan innebära om den utvecklingen fortsätter som nu. I videon tas det bland annat upp att 45 % av nuvarande yrken i USA "ganska snabbt" kan ersättas av robotar med nuvarande utveckling av automatisering i landet. "Robotarna behöver inte vara perfekta, bara bättre än människan"...

Vi har dock påpekat flera gånger i tidigare inlägg att även robotar kräver fortsatt tillgång till billig energi. Inte i drift och underhåll men för att framställas och tillverkas i en skala som gör det ekonomiskt och energimässigt gångbart att ersätta människor. Frågan är dock därför hur länge automatiseringen hinner utvecklas innan en ekonomi som kräver fortsatt tillväxt går i väggen och sätter stopp för nuvarande accelererande robotutveckling?

Ekonomins viktigaste smörjmedel är oljan och den kan vi inte räkna med ska öka i produktion länge till. När världens oljeproduktion når sin högsta nivå, varefter den minskar år för år kommer alla tillverkningsindustrier och även företag som idag är helt tjänstebaserade få se sina kostnader stiga. Utan billig energi krymper ekonomin ner till en nivå som anpassas till den energitillgång som kan användas lönsamt. Det blir en mindre men hållbarare värld.  

Tidigare har vi även bland annat skrivit om robotarna som drar snabbare än Lucky Luke på börsen...  

Se videon och fundera själva.

2014-08-16

Shell sätter samman flytande anläggning för flytande naturgas

UPI rapporterar att Shell nu håller på att sätta samman världens första flytande anläggning för produktion och leverans av flytande naturgas på vatten. Anläggningen benämns Prelude FLNG (Floating Liquefied Floating Natural Gas Facility) och ska till skillnad mot vanliga LNG -anläggningar vara mobil och användas till sjöss.

Just nu är ett gigantiskt cylinderformat torn, hela 91,4 i höjd, på väg med fartyg från Dubai till ett skeppsvarv i Sydkorea. Väl på plats ska "tornet" sättas samman med andra delar i en enorm anläggning för framställning av flytande naturgas. Denna LNG-anläggning ska sedan transporteras till gasfyndigheter utanför Broom och Derby längs den australienska östkusten.

En av Shell:s teknikchefer är eld och lågor och framställer anläggningen som enastående teknologi som kan hjälpa tillgodose världens behov av naturgas. "Designad i Monaco, byggd i Dubai (av inrest pakistansk arbetskraft?), skeppad till Sydkorea för användning i Australien".

Men precis som vi rapporterat om när det gäller ny teknik för kolutvinning och hypen kring den okonventionella olje -och gasutvinningen av skiffer i USA frågar vi oss hur fossil energiutvinning som blir dyrare och svårare att genomföra skulle vara något hållbart och positivt? Att tekniken blir mer avancerad och nya rekord slås i storlek och borrdjup med mera, hör samman med att de lågt hängande frukterna är plockade. Det är inte för att människan nått någon ny höjd av uppfinningsrikedom på grund av ökad intelligens och att teknologin därmed öppnar nya skattkammardörrar med fantastiska energirikedomar.

Snarare är det så att ny teknologi möjliggör lite längre dammsugning av exklusiva frukter som till en början smakar gott men ger en bitter eftersmak i form av högre energipriser och därmed en ekonomi som får stora problem med maskineriet.

Istället för att skapa beroenden och sårbarheter som blir svåra att överblicka och kontrollera är en lokalt och regionalt förankrad ekonomi att föredra. Produceras och konsumeras de flesta prylar lokalt gör det inget om en oljerigg börjar brinna (ja självfallet vore det tragiskt om människor omkommer) eller om det blir strejk eller oro i ett viktigt oljeproducerande land -något som idag får oljepriserna och därmed människors köpkraft i plånboken att sjunka.

Precis som i naturen måste människan åter börja bygga många självbärande system som kan hantera kriser eller stora externa förändringar, det är enda sättet för ett samhälle, en ekonomi eller en civilisation att överleva långsiktigt. Tänk om alla naturens blommor, växter eller djur var beroende av samma lilla ekosystem, hur många år skulle det finnas liv då? Mångfald är inte lika med fossilt energiberoende då fossila energikällor är ändliga och därmed ensidiga och sårbara.

Fundera själva- Trevlig lördag!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...