2015-01-31

Efterfrågan på olja växer men Shell tvingas skära 15 miljarder dollar i nya investeringar

Vi skrev för ett par veckor sedan om hur Norge börjar få stora problem med det låga oljepriset. Nu kan vi läsa i en artikel av The Guardian att Shell måste börja sälja av tillgångar i bland annat Nordsjön för att hantera en längre period av lägre oljepriser. Företaget ska minska investeringar i ny utvinning under året med 15 miljarder dollar.

På skifferoljefronten i USA rapporterade bloggrannen Cornucopia/Wilderäng tidigare i veckan att amerikanska energimyndigheten EIA nu i en ny prognos bedömer att råoljeproduktionen i USA kommer nå en högsta nivå i maj 2015 och sedan börja minska igen. Sannolikt ser man inte hur skifferoljebolag ska kunna upprätthålla tidigare investeringstakt och satsningar när de vid nuvarande oljepriser helt enkelt inte tjänar några pengar.    

Som både vi och Cornucopia skrivit om otaliga gånger är den så kallade skifferrevolutionen en bubbla som vi nu ser spricka.

Samtidigt beräknar IEA (internationella energiorganet) att efterfrågan på olja fortsätter att växa i år, med cirka 900 000 fat per dag i årlig ökningstakt, dvs cirka 1 % mer än under 2014. Med andra ord oljeprisraset (nuvarande dryga halvering sedan i juli 2014 mot oljeprisets genomsnittspris på över 100 dollar per fat de senaste tre åren) beror inte på en plötslig minskad efterfrågan på olja på världsmarknaden. Efterfrågan växer fortfarande om än inte lika snabbt som tidigare förväntat.

Överskottet på marknaden behöver inte vara mer än några hundratusen fat per dag mer än vad som levereras just nu för att priset ska falla och är snarare förklaringen till nuvarande låga pris. Men om efterfrågan fortsätter att öka under året kommer vi kunna se utbudsöverskottet inhämtat av efterfrågan och då kommer priset följaktligen stiga igen.

Självfallet har en minskad ökningstakt av efterfrågan på oljan spelat in i prisnedgången, särskilt med Kinas minskade tillväxttakt men att säga att efterfrågan på olja på världsmarknaden minskat är alltså inkorrekt. 

Shells VD tror att det kan ta månader eller till och med år innan oljepriset åter är uppe i 90-100 dollar per vilket han säger krävs för att motivera för företaget att göra långsiktiga investeringar idag som kan möta växande efterfrågan i framtiden. Minskade investeringar nu innebär förstås mindre utbud senare och talar även det för ett högre oljepris. Med andra ord även om vi skulle se en minskad efterfrågan på olja på årlig basis ska mycket till för att nedgången i befintliga fält, plus minskad investeringar i nya fält som sker nu ska kunna upprätthålla nuvarande överskott på marknaden.    

En annan intressant notering på Shell -fronten är att 150 investerare som sitter på flera hundra miljarder brittiska pund i aktieinnehav i bolaget, har höjt frågan om företagets affärsmodell är "kompatibel" med världens länders klimatmål på max 2 graders uppvärmning. Investerarna har lagt förslag om en "klimatresolution" de uppmanar övriga aktieägare att följa. Förslaget till klimatresolution ska bland annat innebära förbud mot bolagsbonus för aktiviteter som skadar klimatet och en seriös satsning på förnyelsebar energi.    

Frågan om klimatresolutionen som väckts av Shells aktieägare sammanfaller händelsevis med nyheten att Shell måste dra ner sina investeringar ordentligt under året och kan ses som ett PR-trick att förmå övriga aktieägare att acceptera minskade investeringar på grund av klimathotet när det i själva verket handlar om att det blir dyrare och svårare att få lönsamhet med ny utvinning då de bästa och mest lönsamma fälten redan är satt i produktion.

Oavsett om Shell-investerarna bakom klimatresolutionen verkligen är genuint motiverade och oroade av att företaget ger sig efter mer fossila bränslen att sätta eld pga dess inverkan på klimatet, är det upp till Shells årsstämma i maj att besluta hur det blir...

Trevlig lördag!

2015-01-26

Volvokoncernen bygger elbussar men varifrån ska de få billiga batterier framöver?

Vi har tidigare skrivit om kinesiska BYD:s elbuss K9 som sålt i tusentals i Kina och även fått många beställningar i Europa. Den elbussen har en bekräftad räckvidd på minst 35 mil på en laddning och har inga problem att klara det som krävs i dagens busstrafik. Bussen har bland annat testats av Danmarks näst största operatör City-Trafic i Köpenhamn.

Då Volvo personbilar fortsatt legat långt efter med en seriös satsning på elbilar och Scania tagit klivet före genom en gemensam satsning med Siemens på elmotorvägar här i Sverige eller vad de kallar eHighways, har säkert många funderat på varför Volvo lastvagnar/koncernen inte tagit upp kampen.

Volvo lastvagnar har precis som Volvo personbilar i stället satsat på hybrider men det är ju en tämligen ineffektiv lösning om man ska konkurrera med elbussar som klarar samma uppgift.    

Men nu kanske något är på gång. I Ny Teknik kan vi läsa om en konceptbuss Volvo arbetar på som faktisk helt ska gå på el. I sommar är det tänkt att den tillsammans med två likadana elbussar ska rulla mellan Chalmers och Lindholmen i Göteborg. Tre litiumbatterier på vardera 350 kg ska sitta på taket och tillsammans ha en kapacitet på 19kWh vilket kan jämföras med elbilen Tesla Model S som med sitt största batteri har en kapacitet på 85kWh.

Volvos utmaning, likt för övriga tillverkare inom fordonsindustrin är batterierna. Inte räckvidden för det kan i en buss lätt lösas med storleken och kreativa laddlösningar som Volvo i det här fallet tänkt lösa genom strömavtagare som kan sänkas ner mot kontaktskenor på bussens tak. En lösning som flera andra busstillverkare redan varit inne på. Detaljer och grafik kring den nya bussen kan ni se här.

Vi tror säkert att Volvo lär sig att ladda litiumbatterierna så att de bara tappar några procent per år i laddkapacitet men vi frågar oss hur den ökade efterfrågan på litiumbatterier ska hanteras för alla i behov av just stora litiumpack framöver när endast en tillverkare, Tesla Motors satsar på storskalig (tänk ENORM) produktion av just litiumbatterier.

Endast Tesla tycks ha insett att för att både få ner kostnaden per enhet och för att säkra tillgången till tillräckligt med batterier till sina fordon måste produktionen av litiumpack upp i massproduktion. Teslas så kallade gigafabrik kommer när den står färdig 2017-2018 producera lika mycket litiumbatterier som hela världen producerade sammanlagt 2013. Övriga tillverkare kommer antingen få finna sig att betala ett högt pris per litiumpack eller ställa sig i kö utanför Teslas gigafabrik och försöka förhandla till sig en bra deal.

En annan fråga är hur mycket Volvos elbussar kommer kosta och hur de står det sig i konkurrensen. En elbuss kan ju byggas väldigt enkelt genom att faktiskt återanvända skalet och mycket av inredningen i en vanlig diesel/bensin/gas-buss. Se bara hur en elbusstillverkare i Kalifornien gjort.

Varför krångla till det, när det är kretsloppstänk vi behöver?


Det är bra att Volvo lastbilar vaknat ur fossilbränsledrömmen, låt oss bara hoppas att det är en helhjärtad satsning och inte bara spel för gallerierna. Sverige behöver många olika komplimenterande eltransportlösningar för att hantera en minskad tillgång till olja och fossila bränslen de närmaste årtiondet.

I vår kommande bok som släpps i mars skriver vi om de utmaningar som väntar bland annat transportsektorn och vilka möjligheter det finns att hantera dessa om vi börjar ställa om nu.

2015-01-24

Gasutvinning i Siljansringen i Dalarna - NEJ TACK!

Igår slogs det på stora trumman i svensk media kring möjligheten att börja producera gas från källor runt Siljansringen i Dalarna. Vi ska i detta inlägg titta på de problem som inte berörts i denna sprängstoffande nyhet.

Prospekteringsföretaget Igrene säger sig ha funnit utvinningsbar gas av hög kvalitet i relativt stora mängder. Bolaget skriver bland i ett pressmeddelande från igår:

"En första rapport indikerar potentiella volymer av gas i storleksordningen 0,5 till 1 miljard m3 på 250- 700 meters djup med ytterligare uppsida av gasvolymer i djupare berglager.
Det har dessutom konstaterats att sannolikt pågår en successiv påfyllnad av
gas i dessa reservoarer".

Igrene hävdar att det inte rör sig om ändlig fossil gas (metangas) som övrig gas som utvinns i resten av världen, utan gas som flödar från jordens inre som letar sig uppåt...Helt stick i stäv med vad 99,99999999.. % av alla geologer i världen och över 100 års forskning och utvinning visat.

I ett inslag av Svt från i juni säger reportern att "uppe på gasen ligger vatten som håller kvar gasen i berget"...men det säger Igrene att de kan lösa med enkla metoder...!!!

Här bör varningsklockorna ringa på högsta volym och ljuslyktorna med bländande sken gå ut till varje svenskt hushåll runt Siljansringen och för den delen till de som bryr sig om sina svenska bröder och systrar som kan få en obehaglig överraskning om Igrene tillåts börja utvinna metangas redan nästa år, 2016.

Varken Svt, SvD eller Dagens Industris rapportering har nämnt vilken teknik som ska användas för att utvinna gasen men framför allt har inte riskerna på vattentäkterna i området nämnts alls. I stället ligger fokus på hur mycket/litet gas som kan finnas, hur mycket pengar som det kan generera och hur många arbetstillfällen det skulle kunna leda till.

Varför ska vi då oroa oss för gasutvinningen i Siljansringen och bestämt se till att den inte blir av?

Erfarenheter från gasutvinning på land och då särskilt i områden där rent dricksvatten hämtas talar sitt tydliga språk: metangas-sipprar ut i vattentäkter och förorenar människors dricksvatten.

Det spelar ingen roll vilken teknik som används, cement är ALDRIG 100 % tätt och även om 9 av 10 borrhål/brunnar skulle hålla tätt är skadorna vid hål 10 och de långsiktiga effekterna av sprickor och läckage från de övriga 9 OMFATTANDE. Kommer metangas ut i vattentäkter är det odrickbart, annat än om du vill få cancer tämligen snabbt och andra allvarliga hälsotillstånd.

Det är ingen slump att New York nyligen, efter massiva protester och utredningar av bland annat en miljökommission om hälsoriskerna med den så kallade fracking-metoden för utvinning av skiffergas, totalförbjudits. Även om det inte rör sig om skifferformationer här eller samma utvinningsmetod kvarstår riskerna.  

Från Siljan hämtas bland annat dricksvatten till Tällberg och otaliga vattendrag och grundvattentäkter med förgreningar till vattendrag och insjöar som används av många tusen hushåll och företag i och kring Siljansringen.

När Shell ville göra flera provborrningar i Skåne, blev motståndet man mötte så starkt (kanske i kombination med dåliga testresultat) att man gav upp. Nu måste något liknande till för att motverka kortsiktiga intressen som vill påskina att massor med arbetstillfällen kommer skapas och att det finns ett behov av gas för industrin i området.

Visst kommer arbetstillfällen skapas men sedan lika fort försvinna när gasen inte längre kan produceras med lönsamhet, då har beroenden skapats och investeringar redan gjorts som sedan inte har något värde. Men ännu viktigare är att investeringar i långsiktigt hållbara energisystem och en ekonomi som inte står och faller med tillgången till fossil energi kräver nytänkande och investeringar nu och inte senare.    

Men det tycks för tillfället, precis som bloggrannen Cornucopia skrev om i ett inlägg redan 2009, vara lätt att lura naiiva svenska investerare. Igrenes aktiekurs steg med över 100 % igår och nu råder rena guldruschen i en dels ögon. Vi påminner därför om en liten historia hämtad ur Daniel Yergins Pulitzervinnande bok The Prize:

I den lilla hålan Pithole, strax utanför Titusville i Pennsylvania i USA, såldes i juli 1865 en gård som tidigare inte var värd nästan någonting till ett värde av 1,3 miljoner dollar, för att sedan säljas igen för 2 miljoner dollar i september samma år. Vid den tidpunkten producerade området kring Pithole två tredjedelar av all olja i Oljeregionen och populationen i byn steg snabbt till 15 000. Endast två månader senare gick det inte längre att producera olja runt Pithole och efter ytterligare några månader hade de flesta människorna lämnat samhället. En bit land som såldes för nästan 2 miljoner dollar 1865 såldes 1878 för 4,37 dollar. 

Igrene har nu tack vare Sveriges liberala lagstiftning och regelverk kring inmutningar av naturresurser, mutat in i princip hela det område som kallas Siljansringen. Siljansringen omfattar framför allt insjöarna Siljan, Orsasjön, Skattungen och Oresjön som bildats efter ett enormt asteroidnedslag som skedde i området för runt 360 miljoner år sedan.

Igrenes inmutningar runt Siljansringen

Sveriges färskvatten är givetvis mycket mer värdefullt än fossila energislag någonsin kommer vara, låt oss därför behandla det därefter.

Se Svt:s inslag om Igrenes gasprojekt i Siljansringen från i somras och fundera själva.


Trevlig lördag!

2015-01-22

Testanläggning för Hyperloopen och Internet från skyn åt 3 miljarder människor

Det har varit mycket fokus senaste dagarna kring nyheten att det privata rymdbolaget SpaceX, ledd av Elon Musk, med hjälp av satelliter ska kunna förse miljarder av människor i dag antingen utan Internet eller slow-motion Internet - med ett rymdbaserat Internet via satelliter.  

Kopplat till Musk tidigare förehavanden är det ändå smått komiskt att personen som fixade ett enkelt betalningssystem för Internet genom skapandet av Paypal, nu tänker fixa Internet åt nästan hälften av världens befolkning, snabbare än fiber men uppe från rymden (ja eller på 1207 kilometers höjd).

Kapital för projektet lär inte bli några problem då Google nu gått in som delägare i SpaceX och tillsammans med Tesla Motors och Elon Musk har skramlat ihop 1 miljard dollar. Pengarna ska bland annat finansiera just hundratals satelliter för spridning av Internetåtkomsten/antalet Internetanvändare som om det vill säg väl, inte har någon tidigare jämförelse i omfattning.

För Google kommer det öppna upp för flera miljarder nya användare och nya och förbättrade användningsområden för Internettrafik som i flygplan, på fartyg eller liknande.

För Tesla Motors innebär det bland annat att företaget slipper betala dyra roamingavgifter för att Teslaägare ska kunna surfa fritt i sin bilar, något Tesla måste betala för i dag och som blir dyrare ju fler av deras elbil Tesla Model S som kommer ut från fabriken i Kalifornien.    

Innan man avfärdar idén om satellitinternet kan det vara värt att påminna sig om att när Elon Musk presenterade idén om Paypal tillsammans med sin bror Kimbal Musk för en investerare i Sillicon Valley i mitten av 1990-talet sa personen "tror du att det ska ersätta det här" och syftade då på gulasidorna. Musk och Kimbal ska då ha utbytt menande blickar och signalerat till varandra "han har inte fattat någonting".

Med pengarna Musk fick från försäljning av Paypal till Ebay har han sedan grundat världens ledande elbilstillverkare Tesla Motors, grundat världens enda privatägda rymdbolag som kan konkurrera med statliga rymdbolag och försvarsindustrin samt sett till att få Nordamerikas största solcellsinstallatör, Solarcity, på fötter genom att ge två av sina kusiner tillräckligt med startkapital för att komma igång-Musk är numera ordförande i detta företag.

Det finns massor med citat om Musk och av Musk men det är mindre intressant, det kan man ägna sig åt i efterhand, i historieböckerna där denna person säkerligen kommer hamna.

Men vad kanske inte så många känner till ännu är att Musk i en intervju i Texas för en vecka sedan avslöjade följande:

Musk har tillsammans med några av sina främsta ingenjörer nu tagit ett steg till för att bygga en Hyperloop-bana/anläggning. En Hyperloop, vad är det undrar någon? Se tidigare inlägg.

I korthet rör det sig om en 8 km lång kombinerad uppvisnings- och testanläggning, där forskare, studenter och privata företag kan komma och studera tekniken för att sedan förbättra den och designa sin egen för större skala. Musk nämnde även att det kan bli aktuellt med tävlingar där företag och personer arbetar med att få kapslarna att färdas så snabbt som möjligt till exempel för att få fram de mest kreativa lösningarna och givetvis för att skapa uppmärksamhet kring tekniken.

Musk ska ha haft ett möte om detaljerna kring hyperloop-banan med några av sina bästa ingenjörer (troligen vid Tesla och SpaceX) bara för drygt en vecka sedan. Den ska i nuläget sannolikt byggas i Texas, eller som Musk säger i intervjun, "Texas är huvudkandidat". När är ännu oklart men just nu ska Musk och privata finansiärer bekosta det hela själva.

27. 38 in i intervjun nedan kan själv höra hur Musk avslöjar mer om hyperloop-anläggningen, men se gärna intervjun i sin helhet.

Oljebarometern -22 Januari

Peak Oil Måste läsas

Our Renewable Future Or, What I’ve Learned in 12 Years Writing about Energy,
Richard Heinberg, 21 Januari 2015
-Bättre sammanfattning av läget får man leta efter.

One of These Things Is Not Like The Others: IEA's January Report, Petroleum Truth Report, Arthur Berman, 20 januari 2015
-I tisdags skrev vi om Arthur Berman totalsågade förslaget att exportera olja från USA, här kommer en uppföljande analys av geologen om rådande överutbud av olja på världsmarknaden och dess påverkan på oljepriset.

Low Prices Driving Record U.S. Crude Oil Exports Despite Crude Oil Export Ban, Justin Mikulka, resilience.org, 21 Januari 2015
-Oljeindustrin i USA utnyttjar inte bara det fallande oljepriset som ett sätt att motivera/legitimera en förändring av exportförbudet av råolja, traders hittar vägar runt exportförbudet redan nu.

Ekonomicirkusen 

Bank of Canada Throws in the Towel on ‘Recovery’ Meme, The Globe and Mail, Barrie McKenna, 21 Januari 2015
-Kanada känner sannerligen av  oljeprisfallet. Kanadas centralbank sänker styrräntan med 0,25 procentenheter som ett sätt förebygga de värsta konsekvenserna av ett oljepris under 60 dollar per fat under ett år eller mer. Detta meddelar chefen för Kanadas centralbank, Stephen Poloz.

The European Union, Nationalism and the Crisis of Europe, George Friedman, Stratfor, 20 Januari 2015
-Vad som skiljer ECB:s kvantitativa lättnader och Federal Reserves är mer än man kanske kan tro.

Miljardär planerar rymdbaserat internet, Marit Sundberg, 21 Januari 2015
-Elon Musk/privatägda rymdbolaget SpaceX fixar Internet åt tredje världen, snabbare än fiber...
För mer av Elons många idéer och företag se tidigare inlägg.

‘For five years Greece has been like a patient slowly bleedingHelena Smith, The Guardian, 21 Januari 2015

Det nya Kina 
How Will Long-Term Deflation in China Impact the World?, Michael Pettis, Financial Sense, 9 Januari 2015
-Kina och världens deflationsspöke
Ny Teknik & Övrigt

UAS Degree Programs Growing with Market (UPDATED)National Defense Magazine, Sarah Sicard, Februari 2015, 
-Trenden mot obemannade farkoster fortsätter. En rapport räknar med 100.000-tals nya jobb inom denna sektor fram till 2025. Redan nu inleds utbildningar vid universitet i USA där studenterna blir utbildade drörnarpiloter för senare möjlighet till tjänstgöring inom försvarsmakten eller civilt för brandbekämpning eller för företag som Amazon som snart väntas leverera dina paket hem till brevlådan- med drönare. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...