2014-08-19

Jobb-ansökan för robotar, 45% av USA:s arbetande befolkning exkluderas

Vi skrev för drygt en månad sedan om hur självtänkande robotar och artificiell intelligens inte är långt borta från att verkligen kunna bli ett hot mot människan, mer än bara på arbetsmarknaden.

I en sevärd video av "CGP Grey" får vi ännu en påminnelse om vad automatiseringen innebär för människors möjligheter att få arbete och framförallt vad det kan innebära om den utvecklingen fortsätter som nu. I videon tas det bland annat upp att 45 % av nuvarande yrken i USA "ganska snabbt" kan ersättas av robotar med nuvarande utveckling av automatisering i landet. "Robotarna behöver inte vara perfekta, bara bättre än människan"...

Vi har dock påpekat flera gånger i tidigare inlägg att även robotar kräver fortsatt tillgång till billig energi. Inte i drift och underhåll men för att framställas och tillverkas i en skala som gör det ekonomiskt och energimässigt gångbart att ersätta människor. Frågan är dock därför hur länge automatiseringen hinner utvecklas innan en ekonomi som kräver fortsatt tillväxt går i väggen och sätter stopp för nuvarande accelererande robotutveckling?

Ekonomins viktigaste smörjmedel är oljan och den kan vi inte räkna med ska öka i produktion länge till. När världens oljeproduktion når sin högsta nivå, varefter den minskar år för år kommer alla tillverkningsindustrier och även företag som idag är helt tjänstebaserade få se sina kostnader stiga. Utan billig energi krymper ekonomin ner till en nivå som anpassas till den energitillgång som kan användas lönsamt. Det blir en mindre men hållbarare värld.  

Tidigare har vi även bland annat skrivit om robotarna som drar snabbare än Lucky Luke på börsen...  

Se videon och fundera själva.

2014-08-16

Shell sätter samman flytande anläggning för flytande naturgas

UPI rapporterar att Shell nu håller på att sätta samman världens första flytande anläggning för produktion och leverans av flytande naturgas på vatten. Anläggningen benämns Prelude FLNG (Floating Liquefied Floating Natural Gas Facility) och ska till skillnad mot vanliga LNG -anläggningar vara mobil och användas till sjöss.

Just nu är ett gigantiskt cylinderformat torn, hela 91,4 i höjd, på väg med fartyg från Dubai till ett skeppsvarv i Sydkorea. Väl på plats ska "tornet" sättas samman med andra delar i en enorm anläggning för framställning av flytande naturgas. Denna LNG-anläggning ska sedan transporteras till gasfyndigheter utanför Broom och Derby längs den australienska östkusten.

En av Shell:s teknikchefer är eld och lågor och framställer anläggningen som enastående teknologi som kan hjälpa tillgodose världens behov av naturgas. "Designad i Monaco, byggd i Dubai (av inrest pakistansk arbetskraft?), skeppad till Sydkorea för användning i Australien".

Men precis som vi rapporterat om när det gäller ny teknik för kolutvinning och hypen kring den okonventionella olje -och gasutvinningen av skiffer i USA frågar vi oss hur fossil energiutvinning som blir dyrare och svårare att genomföra skulle vara något hållbart och positivt? Att tekniken blir mer avancerad och nya rekord slås i storlek och borrdjup med mera, hör samman med att de lågt hängande frukterna är plockade. Det är inte för att människan nått någon ny höjd av uppfinningsrikedom på grund av ökad intelligens och att teknologin därmed öppnar nya skattkammardörrar med fantastiska energirikedomar.

Snarare är det så att ny teknologi möjliggör lite längre dammsugning av exklusiva frukter som till en början smakar gott men ger en bitter eftersmak i form av högre energipriser och därmed en ekonomi som får stora problem med maskineriet.

Istället för att skapa beroenden och sårbarheter som blir svåra att överblicka och kontrollera är en lokalt och regionalt förankrad ekonomi att föredra. Produceras och konsumeras de flesta prylar lokalt gör det inget om en oljerigg börjar brinna (ja självfallet vore det tragiskt om människor omkommer) eller om det blir strejk eller oro i ett viktigt oljeproducerande land -något som idag får oljepriserna och därmed människors köpkraft i plånboken att sjunka.

Precis som i naturen måste människan åter börja bygga många självbärande system som kan hantera kriser eller stora externa förändringar, det är enda sättet för ett samhälle, en ekonomi eller en civilisation att överleva långsiktigt. Tänk om alla naturens blommor, växter eller djur var beroende av samma lilla ekosystem, hur många år skulle det finnas liv då? Mångfald är inte lika med fossilt energiberoende då fossila energikällor är ändliga och därmed ensidiga och sårbara.

Fundera själva- Trevlig lördag!

2014-08-12

Exxon Mobile borrar olja i ryska Arktis men Ryssland vill inte köpa gris

Mitt i all rapportering om hur USA och Europa inför fler ekonomiska sanktioner mot Ryssland på grund av sin inblandning i "krisen" i Ukaina och Putin svarat med samma mynt kommer en nyhet som säger rätt mycket om den globaliserade värld vi lever i idag:

Med hjälp av en norsk oljerigg började det amerikanska oljebolaget Exxon Mobile i lördags borra efter olja i ryska Arktis. Detta rapporterar bland annat Reuters om.

Det finns en viss komik över det här då det påminner om de förhandlingar som skedde under bordet mitt under oljekrisen 1973-74  mellan just Exxon och de arabiska oljestaterna inom OPEC som alltså var motpart i den konflikten. Johan kom över den informationen när han skrev sin masteruppsats om lärdomarna av bland oljekrisen 1973-74. En oljekris där USA drabbades av ett oljeemborgo på grund av sitt militära stöd till Israel under kriget mellan å ena sidan Egypten och Syrien och Israel å andra sidan som pågick under oktober 1973.

Mitt under denna kris som bland annat resulterade i brist på bensin i USA och i stora delar av Europa, förhandlade nämligen internationella oljebolag, bland annat Exxon Mobile då som en del av Arabian Ameriacan Oil Company (ARAMCO) med arabstaterna inom OPEC. Något som den amerikanska regeringen såg som ett smidigt sätt att sköta dialogen med länder som Saudiarabien och de andra arabländerna man önskade förmå upphöra med embargot.

Men vad hände mitt i dessa förhandlingar? Jo, Exxon Mobil försåg Saudiarabien med känslig information om hur mycket olja från Mellanöstern som oljebolaget raffinerade åt amerikanska försvarsmakten. Information som godkänts för överlämning av amerikanska senaten men som knappast låg i USA:s intressen att avslöja mitt i dessa förhandlingar. Poängen är att internationella oljebolag med säte i ett visst land eller med de största aktieägarna i ett visst land inte betyder att de lyder under vederbörande lands intressen. Investeringarnas största möjliga avkastning är det viktigaste.

Åter till Exxon Mobile och ryska Arktis. Vad som än sägs om dispyten mellan USA och Europa VS Ryssland om Ukraina -Money talks and bullshit walks. Med andra ord om Exxon Mobile kan ge sken av att ännu ett jättoljefynd kan rädda aktieägarnas vinster några år till och dessutom samtidigt hjälpa Obama -administrationen och övriga oljeindustrin att övertyga resten av världen att oljeutvinningen minsann inte på väg att nå ett maximum, ja då spelar inte sanktioner och lidanden i Ukraina någon större roll. Business är viktigare än politik.

En annan knorr som en konsekvens av Rysslands sanktioner mot Europa, USA mfl, är hur det påverkar priserna på fläskkött från producenter i bland annat Storbritannien. UPI rapporterar nämligen att det skapats ett överskott på grisar i flera länder som normalt säljer stora mängder fläskkött till Ryssland men som nu alltså hindras av Rysslands ekonomiska sanktioner. Sedan augusti hindrar nämligen Ryssland import av mat och dryck till Ryssland från länder i Europa. Överskottet på grisar har gjort att priset på fläskkött sjunker och europeiska producenter och även Kanada nu försöker få sålt 150.000 ton kött i hopp om att inte förlora för mycket pengar när priset på fläsk faller.  

Underbar värld vi lever i särskilt när man skrapar lite på ytan.

2014-08-08

Fredagsmys med Richard Heinberg i Russia Today

I serien "Conversations with Great Minds" intervjuar Russia Today en av våra favoriter här bloggen, Richard Heinberg. För de som misssat Richard Heinberg: Författare till över 10 böcker om Peak Oil, en av grundarna till Post Carbon Institute och numera en efterfrågad föreläsare och energiexpert för frågor som gäller Peak Oil, energi och hållbarhet.

Heinbergs senaste bok är "Snake Oil: How Fracking’s False Promise of Plenty Imperils Our Future" och berör skifferboomen i USA som vi skrivit mycket om här på bloggen. En bok som lär vara läsvärd.

Se gärna intervjun med Heinberg nedan. För en helhetsbild av denna kloka man rekommenderas dock lite mer djupdykning. Förhoppningsvis är några av nedanstående tidigare inlägg en bit på vägen:

2014-08-05

Mitt i brandröken: BRICS-länderna startar alternativ världsbank

Så här boendes i dalarna påverkas även Johan i skrivande stund av brandröken. Har till exempel ändrat sina resplaner framöver och stängt till mot vindriktningen.

Läsare i Dalarna och Västmanland uppmanas följa nyhetsrapporteringen! Se dock blogg-grannen Cornucopias synpunkter apropå detta!

Själva vill vi meddela att vi tycker radio (vanlig, analog radio) är ett annat bra sätt att föra ut all viktig information på.

Vi rekommenderar alla att ha en batteridriven radio tillgänglig, centralstyrd el kan man aldrig räkna med.

Men nu över till en annan viktig nyhet som berör långt mer än i Sverige och Dalarna.

För några veckor sedan bildade Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika eller de så kallade BRICS-länderna en gemensam utvecklingsbank och en nödfond för en gemensam reservvaluta som inte är knuten till den amerikanska dollarn. Den initiala portföljen är på hela 100 miljarder amerikanska dollar men det är sannolikt bara början.

50 miljarder dollar ska finansieras mellan de 5 länderna med 10 miljarder "cash" överförda över 7 års tid. Dessutom ska 40 miljarder dollar finnas tillgängliga för utvecklingsbanken och nödfonden i form av garantier från de 5 länderna. BRICS ländernas nya utvecklingsbank och nödfond kommer öppna upp för fler länder att gå med och ge möjlighet att ta lån från denna nya "världsbank" redan 2016.

The Guardian har rapporterat om detta och även Washington Post. För svensk vidkommande har DI endast lyckats producera ett minimalt pressmeddelande som egentligen inte säger något om vad det handlar om. Överlag alltså locket på, varför får ni fundera över själva.

Financial Sense sände i helgen ett längre reportage där konsekvenserna och bakgrunden av BRICS nya steg mot en nya världsvaluta analyserades djupgående. Eric Townsend, amerikansk investerare och bosatt i Hong Kong och väl insatt i Peak Oil, menar att den amerikanska ledningen inte förstått allvaret. President Obama har till skillnad mot Putin inte en höger hand i form av ekonomisk rådgivare av kaliber och finansiella insikter för att möta detta hot.

Putin har nämligen Sergey Glazyev vid sin sida. Personen som sägs ligga bakom Rysslands planer för nya fördjupade samarbeten med Asien och som även ska ligga bakom planerna för hur BRICS ska hindra ett kallt krig med USA genom att skapa ett alternativ till den amerikanska dollarn på sikt och därmed sänka den amerikanska ekonomin.  

Man kan sammanfatta det hela så här:

BRICS, ledd av Ryssland och Kina vill genom att skapa ett alternativ till den amerikanska dollarn minska USA:s ekonomiska och politiska inflytande genom att minska användningen och behovet av att använda den amerikanska dollarna i den internationella handeln mellan länder. I allra högsta grad handeln med vitala energiråvaror som olja och gas som utgör den största handeln med amerikanska dollar.

BRICS -länderna utgör hälften av världens befolkning och skulle i takt med uppbyggnaden av denna utvecklingsbank och nödfond kunna bygga upp ett förtroende för en framtida resevvaluta där många fler länder även går med.

Det är heller inte otänkbart som säkerhets -och finans analytikern Jim Richards skrivit mycket om, att Kina och Ryssland vid någon senare tidpunkt tillkännager sitt fysiska guldinnehav och att detta då visar sig vara betydligt större än USA och Västvärlden förfogar över. Detta skulle i ett slag ge ökat förtroende för BRICS eventuellt nya valuta samtidigt som det skulle underminera förtroendet för den amerikanska dollarn.

Lägger man ihop detta med en successiv uppbyggnad av BRICS utvecklingsbank och nödfond får man plötsligt ett realistiskt alternativ till den amerikanska dollarn, Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF).  

Eric Townsend påpekar att hela USA:s enorma skuldberg har möjliggjorts och fått accepterats av resten av världen då USA har privilegiet att sitta på den reservvaluta resten av världen i praktiken måste handla med. Av denna anledning finansierar länder som Kina, Japan och en mängd andra länder amerikanska statspapper som upprätthåller värdet i den amerikanska dollarn och möjliggör för den amerikanska staten att ta lån till i praktiken noll ränta. Denna förmån har inte andra länder på samma sätt utan måste betala högre ränta på sina lån/räntan på statspapper som andra lånar ut/betalar för.

Även om det alltså inte skapats någon faktisk valuta av BRICS -länderna ännu och troligtvis inte gör det förrän om kanske 10 år eller mer är detta alltså ett viktigt steg i den riktningen. Enligt Townsend tecknade dock Indien och Ryssland i förra veckan ett avtal där länderna ska sköta sin energihandel mellan varandra utan att handla med den amerikanska dollarn.

Börja lyssna 20 min in i radioprogrammet på Financial Sense och fundera själva men nog är det en utveckling som fler bör känna till för att kunna anpassa sig för framtidens farvatten och kunna se helheten.

Vi kommer gå in mer på Kina och Rysslands ökade inflytande över framförallt världens energipolitik i vår kommande bok som vi kan avslöja mer om under hösten.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...