2017-08-17

Men hallå, glöm inte den smarta och hållbara cykeln!

Vi har skrivit mycket om elbilar och andra eldrivna elfordon av större storlek den senaste tiden men det är lätt att glömma mindre och mer hållbara alternativ som i många fall kan funka minst lika bra.
Det är hög tid att belysa den snabba utvecklingen av smarta cyklar.

Det finns många varianter av cyklar såväl med fokus på persontransporter eller varutransportlösningar. Glädjande nog går utvecklingen snabbt framåt även här hemma i Sverige och utbudet växer hela tiden.

Men vad som ofta saknas är breda och lättillgängliga cykelleder där stora mängder cyklar kan ta sig fram samtidigt. Det behövs likt för biltrafiken flera filer för olika hastigheter och olika typer av fordon.

Vi har med hjälp av entreprenören och uppfinnaren Douglas Malewicki tidigare visar att upphöjda 4-filiga cykelleder är ett oslagbart alternativ när det gäller antalet passagerare som kan hanteras per timme i varje riktning. Douglas Malewicki gjorde nedanstående graf efter samtal med Johan om detta.

Upphöjda, dedikerade cykelbanor är svårslagna räknat på passagerare per timme i varje riktning
Graf av Douglas Malewicki, använd med tillåtelse. 

Upphöjda 4-filiga cykelleder kan hantera 240 000 människor per timme i varje riktning! Detta bygger på att dedikerade cykelleder som ej behöver korsa gång- och motortrafik kan hålla en hög medelhastighet och samtidigt hantera ett enormt trafikflöde på en relativt liten yta. Inte ens självkörande bilar eller podcars (Personal Rapid Transit -PRT) på upphöjda, dedikerade banor kan hantera dessa volymer av människor.

Det är viktigt att påminna sig om att mycket av den dagliga trafiken inom en stad eller ett mindre samhälle oftast sker inom cykelavstånd och att bussar tex håller en lägre medelhastighet än cykeln kan göra. Detta under förutsättning att cykeln inte behöver trängas med övrig trafik vilket är fallet på de flesta ställen idag.

Det krävs med andra ord ett nytänkande för såväl motoriserade persontrafiken som för cykeln. Varje nytt stadsområde som planeras bör göra detta för upphöjda, dedikerade cykelleder (där endast cyklar får ta sig fram) och även förbereda liknande banor för att podcars ska kunna transportera människor till/från stadsdelar och större bostadsområden för resor där cykelavstånden är för stora eller för människor som ej kan cykla för egen maskin, samt för transporter där större varor ej kan lastas på cyklar.  

Problemet med dagens cykelleder visar sig tex i Stockholm där det inte hjälper att vissa cykelleder breddas då inte mindre än 15 stycken olika väghållare ska se efter stadens cykelvägsnät. Cyklisten och bloggaren Krister Isaksson har skrivit om detta i ett läsvärt inlägg på sin blogg Bisycling och pekat på hur stadens pengar kastas i sjön när Trafikkontoret och 14 stycken stadsdelsförvaltningar oftast missköter cykelbanorna och flera är emot cykelbanor vid parker (!?).

Så länge cyklar ska trängas med övrig trafik tappar de sin största fördel, att kunna transportera människor från start till destination non-stop. 

Med lärdomar från cykelstäder som Freiburg och Köpenhamn kan cykeltrafiken minska/ersätta trafikflödet på vägarna med minst 20 % och därmed avlasta vägarna samtidigt som utsläppen och ytorna för bilar inom städer och samhällen kan minskas och avsättas till annat så som mötesplatser, bostäder eller odlingsytor...

Vårt grannland Norge och även Tyskland är exempel på länder där städer planerar flerfiliga flerfiliga, upphöjda cykelleder som ej korsar övrig trafik. I Oslo planeras det till och med för helt bilfria zoner vilket bara kommer kunna nås till fots eller med cykel. Framöver kommer säkerligen även mindre självkörande elfordon ta sig fram där, en del med varor likt mindre lådbilar och andra likt Zbee-taxin vi rapporterat om som transporterar 1-2 passagerare helt på el och tar liten plats och max får köra i 45 km/h.

Nedan några varianter på smarta cyklar i Sverige:

Sveriges första omfattande lastcykelpool planeras i Umeå där staden planerar att köpa in 24 lastcyklar, fördelat på tre lastcykelpooler. Men lastcykelpooler planeras i en rad svenska städer och i flera bostadsområden finns det redan, läs mer här. 

Lastcykelpooler planeras tex i Umeå med smarta och praktiska lastcyklar likt de nedan som redan är populära i tex Holland och Köpenhamn.En annan rätt cool variant är svenska Podride som troligen kommer ut på marknaden i slutet av året...
 

Cargobike -Låd/lastcykel för transport av upp till tre barn/massor med prylar. Eldriven hjälpmotor.


Vi kommer skriva fler inlägg om cyklar framöver och kanske göra några filmer. Bland annat om utvecklingen i Australien där en cykelpoolspionjär Johan träffade i Silicon Valley under en Podcar City -konferens för två åren sedan fått stor uppmärksamhet och spridning i landet den senaste tiden. Detta i ett Australien där annars bilen körs överallt då städerna inte alls är anpassade för varken gång eller cykeltrafik.

Cykeln är definitivt på väg tillbaka i en rad olika varianter!

2017-08-12

Självkörande elframtiden: Norge, Rehinkx, Tesla, Volvo & Northvolt

Johan har nu gjort en video om sina erfarenheter från den nyligen avslutade elbilsresan och semestern i Norge. I videon som precis laddats upp på vår nya EVolution-kanal går Johan igenom:
  • Hur det funkar att leva med elbil i Norge och varför de är i täten
  • Varför Tesla ligger i täten bland världens elbilstillverkarer och ett besök till världens största laddningsstation i Norge
  • Volvos satsning på eldrift och kopplingen till Northvolt och den svenska biltillverkarens påverkan på övriga biltillverkare
  • Tysklands elbilsomställning och domstolsbeslutet i Stuttgart som kan driva landet mot eldrift snabbare än många tror     
Kort kan man säga intrycken var många och starka från landet som verkligen ligger långt före övriga världen i sin satsningen på eldrivna fordon på alla fronter. Den som tror att det bara är välbärgade norrmän med Teslor som syns i den norska trafiken får tänka om. I år kan Norge nå den magiska gränsen där 50 % eller mer av ALLA nyregistrerade bilar (42 % just nu), är elbilar eller laddhybrider, varav cirka  hälften av dessa är RENA elbilar!

Skälen till försprånget är många men vad som framkommer som tydligast och som varje elbilist i Norge upprepar är följande: Snabbladdning finns nästan överallt och företag och hotell erbjuder laddning, de får till och med betalt för att installera snabbladdare. Bensinstationer har inte en sunkig snabbladdare som tyvärr oftast är fallet i Sverige, undanskymd där tre elbilar med tre olika kablar/uttag ska dela på utan mellan tre och sex stycken riktiga snabbladdare varav minst fyra som laddar din bil på 20 minuter för 45 spänn och som mer än väl räcker för dagens arbetspendling och ärenden.

Norrmännen sparar dessutom mellan 1500 och 2000 NEK varje månad på att slippa betala vägavgifter (bompenger) när de kör med elbil istället för diesel/bensin. Köper du en elbil i Norge betalar du heller ingen moms eller någon form av skatt på fordonet, över huvudtaget. Parkeringar är oftast gratis... 2025 ska ALLA ny elbilar i Norge vara elbilar, Johan tror detta mål kan nås innan dess.

Och medan Sverige utreder och utreder och tex testar hur tung lastbilstrafik ska kunna gå på el via trådar (på riktigt om 5, 10 år??), finns det redan tunga lastbilar i trafik som går på batteridrift i Norge... yes du läste rätt och det är bara början (mer om det i ett senare inlägg). Många av bilfärjorna i landet går dessutom redan helt på hel. Självkörande containerfartyg med ren batteridrift mellan norska hamnar är som vi skrivit tidigare redan på gång. 

Vi tycker att svenska politiker, inklusive ledningen för Volvo Cars, Scania och Volvo Trucks ska åka på eltransportkurs till Norge! Sverige och många andra länder ligger så långt efter Norge att en tar sig för pannan. Det går inte längre att skylla på att norrmännen kanske är världens rikaste land per capita med en oljeskattkista som berett vägen för mycket av landets välfärd och satsningar. Svenskar är inte korkade, de vill bara ha någonstans att ladda och lära sig hur det funkar att leva med elbil. Det är ju inga konstigheter att sätta upp laddstolpar och som en norrman sa "jag byter aldrig tillbaka till en bensin eller diesel". Och nej vi ska inte byta ut i närheten av hela fordonsflottan till elbilar där enskilda individer som idag åker runt i stora elbilar med plats för fem men det får ni veta mer om i videon där Johan går igenom rapporten RehinkX och ger sin syn på saken.

Svenska politiker och svenskt näringsliv bör ha väldigt klart för sig att Sverige bara har att förlora på att vänta. Minst fyra internationella elbilsturister i Norge Johan talade med sa att de gärna åkt till Sverige, särskilt norra delarna men avstånden mellan snabbladdarna var (är) för långa och för att de vågade göra detta utan räckvidds/semesterstress. Johan tappade räkningen när det gäller alla turistande tyskar, tjecker och holländare som var på besök i Norge med sina elbilar och kanske var det inte bara för att uppleva det vackra landet utan även precis som Johan för att kunna uppleva den avslappnande känslan med en normal tillvaro där en elbil är vardag. Elbilister får ju tid att umgås med andra också medan de tar en bensträckare och ett mål mat eller en fika.

Vi kommer göra fler videos om eltransporter, inklusive mindre fordon, cyklar eller andra smarta transporter för framtiden framöver. Även smarta energilösningar med personer och företag som inspirerar till fossilfri omställning kommer vara del av programmen. Det blir lättare när vår studio är klar...


2017-08-09

VA-tvisten som kan revolutionera hur Sverige bygger och sparar resurser

För drygt ett år sedan skrev vi om familjen Solvarm utanför Vänern som byggt in sitt hus i ett växthus för att förlänga odlingssäsongen och spara energi. Ja och för att uppleva fler soliga dagar under året bakom det värmande växthusets glasväggar. En teknik som familjen Solvarm inte är ensam om i Sverige. Vi har tidigare även skrivit om en annan svensk familj i Stockholms skärgård som även de byggt ett hus inkapslat i ett växthus med eget avloppssystem för odling och kretslopptänkande.

Sveriges Radios program Plånboken hade nyss ett längre reportage där ett av progammets huvudpunkter handlade om just familjen Solvarm. Detta med anledning av att familjen nu hamnat i en tvist med kommunen då de inte vill ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet men bevisligen har ett bättre system med avseende på kretslopp och ur miljöperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv. De återanvänder nämligen sitt eget avfall för användning i sin egen odling via ett smart kretsloppssystem.

I programmet tar de upp hur det funkar men vi rekommenderar även att ni kikar på TV4:s inslag om familjen Solvarm som vi rapporterade om tidigare.

Plånboken lyckas belysa frågan ur flera aspekter men missar några av de viktigaste.

Det är som bekant ett stort problem på landsbygden att många hushåll som idag har egen dricksvattenbrunn och trekammar-brunn tvingas ansluta sig till kommunala VA-system då anslutningsavgifterna ofta rör sig om 100 000-tals kronor. Det spelar ingen roll om det egna vattnet är av bättre kvalitet än det kommunen kan erbjuda eller om tre-kammarbrunnen är flong ny.

Men vad som är värst är att det inte är ovanligt att detta tvingar framförallt äldre människor som har hus utan lån (!) men med en knaper pension, att flytta trots att de trivs och mår bäst i de hem de kanske bott i många årtionden och i det område de byggt upp sitt sociala nätverk och skyddsnät kring. På landsbygden hjälps man nämligen gärna åt, det är mer eller mindre nödvändigt för att livet ska funka och vara trevligt.

Samtidigt finns det många trekammar-brunnar som måste bytas ut för att inte fekalier ska sippra rakt ut i grundvattnet och vidare till brunnar där det egna eller andras dricksvatten hämtas.

Men kommuner i Sverige har framöver ett stort problem att ta hänsyn till som är en mycket större utmaning än enskilda avlopp och vattensystem, nämligen tillgången till vatten. Att använda traditionella WC-system är verkligen inte smart när i vissa fall flera hundra år gamla avloppsledningar måste bytas ut och nya eller befintliga hushåll ska förses med tillräckligt med vatten, särskilt på landsbygden eller på mindre orter där avstånden till de kommunala reningsverken och vattentäkterna är långa. En kostnad som alltså läggs på hushåll som redan lever sparsamt och försöker bygga ett hållbart liv på landsbygden med så lite fotavtryck på naturen som möjligt.

Det finns dock visst hopp. Vi vet att tex länsstyrelsen på Gotland tittar på andra lösningar än vanliga VA-system och har visat intresse för alternativa lösningar så som Carl Lindströms smarta komposteringstoalett som varken behöver tillgång till vatten eller elektricitet (annat än för att driva en liten fläkt för att göra toalett/badutrymmet 100 % luktfritt ).

Johan var hemma hos Carl Lindström för knappt två år sedan och gjorde nedastående film där ni kan lära er mer om hur det funkar.

Familjen Solvarms tvist med kommunen är nu uppe i Mark- och Miljödomstolen. Vinner de och slipper ansluta sig till det kommunala VA-systemet för att deras är bättre, kan det leda till en revolutionerande utveckling inte bara av nya sätt att bygga energihus utan även hur vi bygger avlopps och vattensystem som är mindre resurskrävande och dessutom skapar större trygghet för det enskilda hushållet. Förlorar de, ja då går kampen långsamt vidare...

Sist men inte minst: Ur ett beredskapsperspektiv påminner vi om att går strömmen blir det lätt jobbigt då det ej går att spola eller få vatten från ett kommunalt vattensystem men har du ett likt familjen Solvarm och dessutom har solceller på taket samt lite batterier och/eller en mindre vindsnurra (ja, eller om du är riktigt lyckligt lottad och har tillgång till en handpump kopplad till den egna brunnen) kan du fortsatt göra både A och B och dricka H2O när du vill!

2017-08-07

Debatt: "8 miljarder liter olja slösas bort varje år"

Johan är nu tillbaka efter en lärorik och trevlig elbilsresa i Norge. 1800 km i berg och dalar med en Tesla Model S blev det. Många intervjuer, bilder, filmklipp och noteringar i anteckningsblocket bearbetas just nu, ett första inlägg från resan kommer senare i veckan. Vi kommer kommer även klippa ihop en video till vår nya EVolution-kanal för ett avsnitt där Johan analyserar de självköranade elbilarnas framtid med inslag från Norge-resan. Bland annat från världens största snabbladdningsstation norr om Oslo som besöktes och filmades under resan.

Det går även att få en förhandsglimt av resan genom att gå till vårt nystartade Instagram-konto: evolution_channel där många bilder och korta kommentarer redan lagts upp från resan.

Tills dess kan vi tipsa om att Johan idag fått en debattartikel publicerad i Dagens ETC som kan läsas digitalt utan kostnad nedan eller genom att klicka här. Artikeln är en uppdaterad version av ett tidigare inlägg här på bloggen.  

Johans debattartikel i Dagens ETC

2017-08-01

Dieselmotorns långsamma men säkra väg ner från tronen

Med Johan på en ny elbils-resa i Norge med en Tesla Model S och i väntan på färdiggställandet av en video om framtidens självkörande elbilar, får det bli lite perspektiv på diesel- och förbränningsmotorns väg ner från tronen.

Det har varit minst sagt många nyheter om dieselbilarnas motgångar på sistone. En av de största är utan tvekan domstolsbeslutet i Stuttgart nyligen där miljöorganisationen DUH vann i ett omtalat mål mot tyska delstaten Baden-Württemberg , Daimler och Porsche om ett förbud mot dieselbilar i den tyska staden. Miljöorganisationen har lett i bevis att då Stuttgart bryter mot tysk lag om utsläppsgränserna inom staden måste förbjuda dieselbilar för att dels leva upp till lagen och dels skydda hälsan för stadens invånare som nu utsätts för stora mängder partiklar och kväveoxider från framförallt dieselbilarnas avgasrör. Domstolen gav DUH rätt och om inte delstaten, Daimler och Porsche kan trolla fram dieselbilar med kraftigt minskade utsläpp innan årsskiftet kan ett förbud träda i kraft första januari 2018.

Givetvis kommer detta överklagas men även städer som Köln och München överväger dieselförbud i sina städer. Beslutet i Stuttgart sänder helt klart signaler om vart de barkar, biltillverkarna försöker bromsa omställningen och vinna tid men för många framstår det säkert allt mer som sjunkande skepp som desperat försöker kramla sig fast vid kajkanten. Det är helt enkelt bad business att satsa på fossildrivna bilar när efterfrågan helt klart går mot eldrift och ren luft!

Vilket för oss till Volvo Cars och företagets satsning på enbart el- och hybridbilar från 2019 som vi skrev om nyligen. Volvos VD, Håkan Samuelsson motiverade företagets minst sagt sena svängning mot eldrift med att bland annat uttryckligen säga att "kunderna efterfrågar elbilar nu" och att det vore riskfyllt att hålla sig kvar vid förbränningsmetoder och inte satsa på elbilar.

Så sent som i tisdags kunde vi läsa om hur Storbritanninen nu beslutat att alla diesel- och bensinbilar, inklusive hybrider ska förbjudas från 2040. Huvudskälet är hälsoriskerna kopplade till ökade utsläpp av kväveoxider som kan orsaka kraftigt ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär.

I början av året testade Norges huvudstad ett tillfälligt förbud mot dieselbilar för delar av stadens gator då en kombination av väder och luftföroreningar från framförallt dieselbilar väntades ge ovanligt höga förekomster av bland annat kväveoxider. Dessa föroreningar är inte ett hot mot bara tex personer med astma- och andningsbesvär utan kan enligt tex norska luftforskningsinstitutet ha långsiktigt negativa konsekvenser för alla människors hälsa. Norge som har satt som mål att bara sälja el- och hybridbilar från 2025. Ett mål våra grannar mycket väl kan nå med redan över 100 000 el- och hybridbilar i landet och en mycket välutbyggd infrastruktur för laddning i det långa landet.

Även Frankrike med nya president Macron-ledde regeringen, gick nyligen ut med att landet 2040 inte ska sälja några diesel eller bensinbilar.

Efter Norge går det som snabbast i Kina där incitamenten bakom omställningen mot fossilfritt både är extrema nivåer av föroreningar i många av de gigantiska miljonstäderna men även allt mer ekonomiska, att leda teknikutvecklingen och satsningar på elbilar (och förnyelsebar energi) handlar allt mer om att leda den ekonomiska och tekniska utvecklingen som allt fler menar är oundviklig. För Kinas del handlar det försåt om ett gyllene tillfälle att exportera teknik och få ökat ekonomiskt och politiskt inflytande. Det råder som vi ser det inget tvivel om att framtidens transportsystem är elektriskt och självkörande. Mer om just den kombinationen kommer snart i en video på vår nya EVolution-kanal.

Eltransporternas revanch kan sägas vara här, snart 100 år efter nedmonteringen av världens största och mest utbyggda spårvagnsnät i USA i början av 1900-talet. Vadå? Jo, GM, Standard Oil och bildäcktillverkaren Rubber and Tyre dömdes för detta i Senaten med mutor till järnvägsbranschens direktörer, något vi skrev om ingående i vårt kapitel om eltransporternas återkomst i vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet.

Säkerligen svårt för många att tro att de breda och brummande bilarnas land en gång kryllade av spårvagnar och elbilar och ledde eltransporternas utveckling. Men sedan sadlade USA om till att bli fossilbilarnas Mekka. Kanske är det ödets ironi (eller helt logiskt) att ett amerikanskt företag (Tesla) nu tvingat övriga biltillverkare att vända riktning igen?

Vi avslutar med en liten åktur med en härlig Baker Electric från 1909, elbilar som dessa blev en raritet efter andra världskriget varefter bensindrivna jeepar och andra bensinslukare tog över och elbilen snabbt glömdes bort... Hoppa in 3:20 i videon för att komma direkt till elbilen.

2017-07-25

Stockholms skärgård nästa stop, eldrivna trehjulingar rullar vidare

Det har nu gått precis två månader sedan vi filmade Bzzt Stockholms release och deltog i karaven då det svenska taxibolagaets första 18 första eldrivna "tuc tucs" gjorde entré i Stockholms innerstad. Sedan dess har Zbeen som fordonet heter, fått mycket uppmärksamhet i såväl svenska som internationell media.

Bakom Zbeen ligger ett annat svenskt företag, Clean Motion som numera bygger ut sin tillverkning i en del av NEVS stora elbilsfabrik i Trollhättan. En av bolagets största ägare är Skypegrundaren Niclas Zennström .

Förutom att inrikesminister Mikalel Damberg nyligen uppmärksammade elpoddarna och taxibolaget Bzzt Stockholm som ett bra exempel på en startup som lyckats kombinera ny teknik, miljötänk och kollektivavtal för sina anställda, kom i dagarna nyheten att elpoddarna, ja eller Zbeen även köpts in av ett annat taxibolag för att användas på Ornö i Stockholms skärgård. DN har fångat skärgårdspodden i en film som kan ses här.

Just nu rullar 20-talet taxipoddar av Zbee-typ i Sverige, koncentrerade till Stockholm men redan nu är tillverkaren Clean Motions största marknad Indien där över 50 Zbees satts i trafik. Företaget lära ha bråda dagar just nu då produktionstakten ska upp från cirka 2 bilar per dag (siffan gäller från början av juni) till 10 bilar per dag i slutet av året. Satsningen på den indiska marknaden som vi skrivit om i tidigare inlägg, är förstålig då det dels är en enorm marknad för tuc tucs och dels ett land som har gigantiska problem med föroreningar i sina megastäder och formligen skriker efter alla typer av eldrivna fordon.

Taxibolaget då? Bzzt Stockholm har planer på att expandera med samma modell som i Stockholm, dvs initialt crowfunding i olika städer för lokalt ägande och därmed attrahera småsparare och brett intresse och sedan växa verksamheten med fler poddar till stadsdel för stadsdel och så småningom även till förorter. Tanken är att köra korta sträckor men vara tillgängliga på kort tid och till mycket lägre pris än vanlig taxi och ja utsläppsfritt förstås.  

Är ni nyfikna på Zbeen kan ni kika på videon vi gjort från releasen i Stockholm, nedan den engelska versionen på nya internationella EVolution-kanalen där vi kommer göra många filmer om eldrivna fordon, smarta energislösningar, komma med egna analyser och sprida tankar och idéér från inspirerande människor och företag som bidrar till en fossilfri omställning.

Vi har inte fått någon ersättning för att skriva detta inlägg men äger aktier i både Bzzt Stockholm och Clean Motion.  

2017-07-23

Johan intervjuad i Dagens ETC om elbilar och utmaningarna med fossilfri omställning

I Dagens ETC kan man nu läsa en artikel där Johan ställde upp för en längre intervju av redaktören Adolfo Diaz. Journalisten ställde många bra frågor där Johan fick spåna på hur han ser på framtiden för elbilar och andra eltransporter samt utmaningarna med den fossilfria omställningen generellt. Bara en del kom med men det som tas upp är relevant och något vi kommer fördjupa oss vidare i här på bloggen och vår nya EVolution kanal framöver.

Även Cecilia Soler, docent i marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg intervjuas om svårigheterna med livsstilsförändringar som är kopplade till vår konsumtion.

Läs gärna artiklen i Dagens ETC genom att klicka här eller på skärmdumpen nedan.

Johan intervjuas i ETC om elbilar och fossilfria utmaningar

Johan har tidigare intervjuats i Dagens ETC om utvecklingen av det som kan komma bli världens femte variant av transportmedel, den så kallade Hyperloopen. Johan har i ETC även själv skrivit om behovet av att förändra våra vanor och ett längre utdrag från vårt kapitel om energisäkerhet kring den så kallade Strageiska ellipsen, hämtat ur vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet, har tidigare publicerats i Dagens ETC.

Trevlig söndag!

2017-07-21

Radion och manicken som laddar din Smartphone och ökar din krisberedskap

I måndags förra veckan intervjuades Johan i TV4 med anledning av falsklarmet i Stockholms-området nyligen nät Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) eller så kallade Hesa Fredrik dundrade ut sin signal i Stockholms Län trots att detta bara ska ske när det planenligt testas fyra gånger per år eller när det verkligen är på allvar.

Under intervjun fick Johan många frågor vad man som individ, familj och företag kan tänka på för att minska sin sårbarhet vid olika typer er kriser. Det första Johan tog upp var vikten av att kunna hålla sig uppdaterad om händelsutvecklingen via radio och visade upp sin finurliga lilla multifunktions-radio, SOULRA/ETON FRX4. Då inslaget i TV4 var kort kom den inte med och vi har fått önskemål om att visa upp och berätta mer om beredskapsradion. Vi har därför gjort en video om vad man en tänka på för att hålla igång sin radio och telefon under olika typer av kriser eller när en är ute och reser och inte har tillgång till laddning.

Videon som ni finner nedan på våra nya EVolution-kanal är på engelska men det är inga konstigheter. Det mesta framgår genom att bara titta på hur den kan användas. I videon går Johan även igenom sin solcellsdrivna mobila laddare, Xstorm Solar Powered Charger som är ett bra komplement till en beredskapsradio samt visar även en klassisk liten radio, Denver TWR 803 som fungerar utmärkt om en bara är ute efter en backup-radio eller ett lågbudget-alternativ.

Med jordbävningen i Turkiet/Grekland påminns vi om värdet av att alltid kunna hålla sig informerad och tillgång till ett stabilt kommunikationsverktyg. En Smartphone är inte särskilt smart om den inte kan laddas och det gäller även en radio.

I nästa video på EVolution-kanalen kommer Johan diskutera framtiden för eltransporter med fokus på Tesla, Volvo och svenska Northvolts planer på bygga Europas största fabrik för tillverkning av litiumbatterier i Sverige.

Johan går igenom en smart multifunktions-radio, en solcellsdriven laddare och en klassisk liten radio