2014-04-22

Bakom alla icke-oljor döljer sig ännu en platå

Sedan 2005 har världens konventionella oljeproduktion legat på en platå. Den råolja som utvunnits från framförallt stora oljefält upptäckta på 50-60-talet minskar eller ökar inte längre i produktionstakt. Detta innebär att de lågt hängande frukterna är plockade och det tvingar upp oljepriserna, oavsett hur mycket ny olja vi klämmer fram. Att ersätta billig olja med dyr olja med låg energiavkastning kan bara resultera i en sak, högre energipriser.

En majoritet av världens oljefält minskar redan sin årliga produktion. Denna bild är knappast den man får om man läser de flesta rapporteringar från media, för att inte tala om oljeindustrin och dess beställda "forskningsrapporter". De flesta politikers och ekonomer okunskap och förnekelserapporter är en annan del av myntet.   

Det är därför glädjande att läsa författaren Kurt Kobbs artikel på resilience.org "Did crude oil production actually peak in 2005?"

Kurt Kobb lutar sig bland annat på geologen och matematikern Jeffrey Brown, huvudpersonen bakom exportland modellen som vi skrivit om tidigare. Brown säger att det inte går att få fram tillförlitliga data där man exakt kan separera produktionsvolym för konventionell oljeproduktion från andra vätskor från naturgas, raffineringsvätskor så som bensin och diesel och etanol mm. De senaste åren har nämligen årliga energirapporter så som BP Statistical Review of World Energy och statistik från amerikanska EIA:s redovisat den konventionella råoljan så det ser ut som att produktionen ökat kraftigt.

Genom att likställa relativt lättutvunnen olja med olja från skiffer i USA eller oljesand i Kanada och sedan slänga med alla möjliga vätskor som antingen är biprodukter av oljan man redan utvunnet eller inte alls kommer från oljeproduktionen (naturgasvätskor), skapar man bilden av att business as usual kan fortsätta länge till utan att både konsumenter och producenter behöver ställa om. 
   
Detta ger en bild av att det geologiska fenomenet Peak Oil, tidpunkten när den maximala produktionen av olja från världens samlade konventionella oljefält inte längre ökar, inte alls är nära eller har nåtts. Trots att allt tyder på att den konventionella oljeproduktionen ligger kvar på samma nivå som 2005, ja kanske produktionen redan börjat minska.

För den som tvivlar räcker det  att man notera hur världsmarknadspriset på olja, Brent crude nu ligger på strax under 110 dollar per fat, historiskt höga nivåer. Knappast en effekt av en världsmarknad som tillfälligt tappat oljetörsten när skuldkrisen satt käppar i konsumtionshjulen eller för att det finns "ett överflöd av olja".

Det är mycket enkelt, billig energi kan inte ersättas med dyr energi utan att det påverkar ekonomins möjligheter att elda på tillväxten/konsumtionen. Eller snarare termodynamiken/fysiken talar om för oss att lite energi hela tiden förspills i form av värme och ju mer som förspills av den energi vi vill använda oss av i ekonomin dess då mindre har vi kvar för användning, något som alltid avspeglas i priset långsiktigt.

Jeffrey Brown citeras i artikeln "Om det du säljer inte kan säljas på världsmarknaden som råolja, då är det inte råolja"... 

...vidare säger Brown: "dagens jämförelse av utbudet av olja och priset på olja är som att be en slaktare om priset på biffstek och sedan för att ta reda på hur mycket stek han måste sälja, frågor du istället om hur mycket kött han har tillgängligt vilket förstås även kommer inkludera kött för ugnstillagning och köttfärs. Du räknar sedan ihop den totala tillgången på stek genom att slå samman alltihop och kalla det stek".  

Det är alltid tyngre att rulla en kula uppåt för en backe än neråt men det viftar förstås ekonomer bort i tron att tekniken kan skapa mer energi. Kanske man tänker att "pengar skapas ju ur tomma luften så varför kan energi inte skapas på samma sätt"!? 

Läs gärna Kurt Kobbs artikel och fundera själva.

2014-04-18

SpaceX genomför historisk raketuppskjutning: Kl. 20.45!

Idag, långfredag den 18 april 2014, klockan 20.45 svensk tid  kommer rymdföretaget Spacex återigen skriva historia. Om väder och vind tillåter kommer en rymdraket lastad med utrustning till den internationella rymdstationen skjutas upp från Cape Canaveral militära flygbas i Florida, USA. 
 
Vad som är historiskt är att under uppskjutningen kommer Spacex även försöka förmå delar av raketen att återvända/eventuellt landa på jorden igen när den skickat ut kapseln Dragon genom jordens atmosfär. Dragon lägger sig i omloppsbana mot ISS med styrraketer. 

Falcon 9 har fyra landningsben som vecklas ut en bit in i uppskjutningen för skapa stabilitet vid ett försök till landning.  

Detta är dessutom femte gången (fjärde med utrustning) Spacex kommer skjuta upp sin kapsel Dragon med utrustning från bland annat NASA till och från rymdstationen ISS. För att förstå vilken bedrift detta är kan man begrunda följande: Spacex har som privat företag med endast ett par miljarder dollar genomfört något som endast nationerna USA, Kina och Ryssland klarat tidigare. Dessa länder har dessutom arbetat med detta i över 50 år och använt 100-tals miljarder dollar för att åstadkomma samma sak som Spacex lyckats med på 10 år.
Så här såg det ut i oktober när Spacex lyckades få "Grasshopper" att flyga 734 meter upp i luften med tanken till första delen av Falcon 9 raketen, för att sedan landa tryggt och säkert på jorden igen.'

 
Spacex grundades av Elon Musk 2002 med syftet att göra människocivilisationen "multiplanetär", eller specifikt möjliggöra en självförsörjande koloni på mars. Detta låter förstås pretentiöst och för många kanske naiivt och orealistiskt men Musk menar att det är nödvändigt och fullt möjligt. Inte för att vi ska ge upp hoppet om jorden för att vi just nu spelar rysk roulette med dess atmosfär och natur men då det faktiskt bara är en tidsfråga innan en asteroid någon gång i framtiden förintar vår civilisation på jorden, likt det som troligen skedde med dinosaurierna.

Ett annat skäl för Musk är att han vill skapa hopp om en bättre en framtid som människor kan vakna upp arbeta mot, inte som nu, att saker och ting bara blir sämre och sämre (som han ser det).

Rymdindustrin har stått mer eller mindre still sedan 1960-talet då kostnaderna för rymdfärder bara ökat. Länder som USA och Ryssland är instängda i gammalt tänk om militära motiv/kapprustning och politiskt prestige (kortsikitgt tänkande) istället för något som kan gynna hela mänskligheten.

 Falcon 9 -raketen, redo för dagens uppskjutning
 Bild: Spacex

Elon har därför arbetat med att få ner kostnaderna för alla delar i rakettillverkningen för att i framtiden kunna göra den kommersiellt gångbar. Att upprätta en forskningsbas på mars är steg 1 men innan dess måste rymdraketerna göras åter -användningsbara. Det är just därför dagens uppskjutning är så viktig.

Elon brukar beskriva det så här "idag är det så att varje raket tillverkas för 100-tals miljoner dollar, fylls med bränsle för några miljoner dollar och sedan förstörs, eller aldrig kan användas igen efter uppkjutningen. Föreställ er att varje Boeing 747 efter en resa skulle skrotas för att aldrig användas igen, hur många skulle kunna resa på långresa då?". Detta är den centrala frågan att lösa för göra resor till mars möjliga.

Även om inte delar av raketen återvänder intakt eller landar snällt och fint, är det ett första steg och något som ingen annan ens försökt tidigare. Vi är dock övertygade om att Spacex kommer lyckas så småningom. Elon har trots allt arbetat mot höga odds tidigare.  

För mer om hur det går med uppskjutningen, följ utvecklingen live på Spacex fantastiska sida.
      
Trevlig långfredag och missa inte klockan 20.45!

2014-04-16

DI och Nordeas oljeexpert har inte fattat oljegaloppen

I Dagens Industri kunde vi igår kväll läsa hur Nordeas norska oljeanalytiker Thina Saltvedt ser på oljemarknaden framöver.

Saltvedt pekar på att då oljeproduktionen minskade i mars och att efterfrågan på olja i världen framöver minskar, underförstått menar Saltvedt att det är en så kallad "demand destruction", en minskad efterfrågan på olja som just nu tvingar ner oljepriset. Saltvedt menar vidare att då Irak och Iran nu ökar sin produktion kan priset på olja falla så lågt att bolagen som utvinner och bearbetar oljan för användning får problem med sin lönsamhet.

Detta riskerar i sin tur att skapa en konflikt inom OPEC om vilken produktionskvot Iran och Irak ska få framöver. Iran vill inte ha ett oljepris under 100 dollar men det kan mycket väl under detta säger Saltvedt.

Oljan i Iran kommer, som vi tidigare skrivit om, sannolikt hamna i främst Rysslands och Kinas händer så nya fräsch, billig olja till tillväxthjulen i väst ska vi inte hoppas på.  

När det gäller Irak ska övriga världen inte räkna med att få del av landets ökade oljeproduktion, IEA räknar nämligen med att majoriteten av den går direkt till Kina. 

Vill man förstå roten till konflikten bland de arabiska medlemmarna i OPEC kan man läsa Johans masteruppsats som tittar på det arabiska oljeembargot mot USA 1967 & 1973-74

Det varken Saltvedt eller DI tycks begripa är att de ökade utvinningskostnaderna för oljan i världen idag beror på att de lågt hängande frukterna är plockade. Utvinningskostnaderna påverkar oljeprissättningen idag minst lika mycket som efterfrågan och förmågan att öka eller sänka oljeproduktionen. Geologin och energiavkastningen per utvunnet fat olja blir sämre och sämre vilket skapar ett dilemma för oljeproduktionen framöver.

Världsekonomin haltar sig fram på grund av en skuldkris uppbyggd under årtionden av tillgång till ökade mängder av billig energi, främst konventionell olja.

Oljepriset för många oljebolag, statliga såväl som privata måste ligga högre än 100 dollar per fat för att vara lönsamma. Högre oljepriser på 100 dollar per fat eller mer riskerar att återigen dra in världsekonomin i en djup recession. 

Övriga energipriser och energitillgångar som kol och gas kan idag inte ersätta olja och kommer inte kunna göra det till låga energipriser långsiktigt heller. Det är enkel fysik och ekonomi, energiinnehållet i kol och naturgas är väsentligt lägre än råolja och kräver mer energi och investeringar för att bli användbart på marknaden. Man kan inte kasta mer pengar på en fågel för att få den ska börja flyga då fysikens lagar styr och kommer före till och med ekonomins magi. 

Saltvedt hävdar att oljemarknaden kommer svämma över med olja på längre sikt med ökad produktion från Iran, Irak och med ökad produktion från USA:s skifferformationer. Att marknaden kortsiktigt kan svämmas över av olja är mer sannolikt (ja det beror förstås vad Saltvedt menar med kortsiktigt) men det får dock motsatt effekt för den långsiktiga produktionen av olja.

Precis som Saltvedt nämner hotas oljeservicesektorn och dyra norska oljeprojekt med för lågt oljepris. Vad innebär det, jo för att motverka nedgången i produktionen av världens största oljefält upptäckta på 50 och 60-talen, krävs konstant ny produktion från nya små oljefält för att världens totala oljeproduktion inte ska minska. Om oljepriset faller under säg 90 dollar per fat, riskerar många oljebolag att minska sina investeringar och satsningar på nya fält.

Detta innebär att man kommer efter i den nya produktionen av små oljefält kontra nedgången i gamla stora oljefält. Den totala oljeproduktionen i världen riskerar då att minska eller så höjs priset igen till nya rekordnivåer och ekonomin kan inte växa längre. Kom ihåg, utan energi, ingen rörelse, ingen rörelse inga billiga lån från framtiden.

Kanske vet Saltvedt mer än hon säger men tro inte för en sekund att det är minskad efterfrågan på oljeprodukter i världen som gör att priset faller, det vill säga ökad miljömedvetenhet eller människors sparsamhet i dessa skuldtider. Roten till problemet är högre energipriser på grund av dyrare energiutvinning som i sin tur pressar ner konsumtionen över hela brädet, däribland bensin och resande generellt.

Inser man detta, inser man även att de närmaste 10-15  -åren kommer domineras av minskad tillgång till billig energi (främst olja) och att samma period INTE kommer domineras av ett överskott på olja som gör att vi kan "shoppa runt" som idag och fortsätta enligt dagens tillväxtmodeller.

Nej, dags att kavla upp armarna och börja bygga upp en ekonomi från grunden, lokalt och regionalt förankrad utan lån från en framtid som inte kommer kunna betalas tillbaka med billig energi.

Biodlingen för sommaren ser alltmer lockande och långsiktigt vettig ut...

Tidigare inlägg med Thina Saltvedt: Energipriser i en oberäknelig värld

2014-04-13

Elbussen som kör över 32 mil på en laddning

Vi har skrivit mycket på den här bloggen om olika eltransporter som antingen redan används eller sannolikt kommer användas i den omställning av transportsektorn som kommer bli nödvändig framöver.

I takt med att världens konventionella oljeproduktion börjar minska och oljepriset fortsätter stiga, blir transporter som inte drivs på olja det som är ekonomiskt lönsamt.

Den billiga fossila energin gjorde oljedrivna transporter billiga och ekonomiskt lönsamma men nu när de lågt hängande frukterna är plockade blir en totalomställning av transportsektorn den enda vägen framåt.   

Det kommer däremot inte på långa vägar bli fråga om elbilar för alla som idag kör bil eller spårvagnar i öknen eller snabbtåg mellan alla storstäder och länder utan snarare en kombination av dagens eltransporter. Ja och några helt revolutionerande, likt hyperloopen som ännu inte sett dagens ljus annat än i form av rörpost...

Förutsättningar för energitillgången och infrastrukturen ser mycket olika ut beroende på var i världen du befinner dig, behoven ser även olika ut. De tre elementen sol, vind och vatten kan dock utnyttjas i över hela jorden på ett betydligt bättre sätt än de gör idag.

Solarcity och andra framstående energibolag kommer möjliggöra att el kan genereras från sol, vind och vatten för att driva dessa eltransporter. Världens idag till största del kolgenererade elproduktion är alltså inte ett hinder för att kunna driva ett ökat antal eltransporter och hushåll/företag på förnyelsebar energi.

Batterier som antingen är uppemot 95 % återvinningsbara såsom de som används i elbilen Tesla Model S idag kan antingen återanvändas direkt eller efter 8-10 år i en elbil tjäna som lagrad energi i ett hushåll. Ett stort elbilsbatteri som endast har kvar 60 % av kapaciteten är tillräckligt för att lagra energi i 2-3 dygn för att driva ett hushåll helt på el från tex solcellspaneler och vindsnurror i många årliga laddningscykler. 

Men det som är hållbart på riktigt, långsiktigt och varken kräver sällsynta jordartsmetaller eller skapar stora miljöskador och föroreningar som när man idag utvinner litium till dagens moderna batterier, är organiska batterier. Organiska batterier är glädjande nog något som är på stark frammarsch och något som ni kan läsa mer om i Johans senaste artikel för tidningen Om Omställning.
  
Då dagens tillväxtekonomi bygger på tillgången till fossila bränslen i snart sagt alla material innebär det att vi genom att satsa på eltransporter köper oss tid för att kunna hantera en minskad tillgång till fossila bränslen medan vi ställer om till en cirkulär ekonomi. En dag är vi övertygade om att vi kommer kunna konstruera fordon med material som bara kräver material eller energitillgångar, längs hela kedjan i produktionsprocessen som är förnyelsebara men dit är vägen lång och kantad av hinder...

En "eltransportbro" till en hållbar framtid vi skrivit lite om är elbussar. Problemet för elbussar har precis som för de flesta elbilar, varit den begränsade räckvidden och den långa laddtiden. Detta gällde åtminstone fram till för ett par år sedan när flera nya busstillverkare, uppstickare som inte sitter med ena foten i lönsamma oljebussar som gärna går sönder...kom ut med sina elbussar.

Här ska vi därför ägna oss åt kinesiska Build Your Dreams (BYD) och dess elbussar som för tillfället säljer flest i världen.

BYD:s senaste elbuss, kallad K9 i Kina har en räckvidd på över 32 mil (ja även i verkligheten). K9 -elbussen har hittills sålt bäst i Kina. I mars fick man beställningar på 1800 av dessa elbussar till två olika regioner i Kina. Detta rapporterar Smart Planet i en läsvärd artikel om BYD:s elbussar.       

K9 har testats i bland annat Köpenhamns trafik där Danmark näst största operatör, City-Trafic kunde bekräfta bussens kapacitet. Bussen klarade att färdas betydligt längre än de 248 km man uppskattat. Bussen klarade att genomföra en normal körsträcka med i genomsnitt 40 passagerare under en sträck på cirka 110 km. Efter detta kunde bussen köra ytterligare knappt 214 km på motorväg. Vid dagens slut hade bussen kört 32,3 mil och hade då kvar 8 % av räckvidden i batteriet!

Liknande tester har upprepats av olika bussbolag med ungefär samma resultat till även med värmen igång under stora delar av körningen. Elbussen K9 håller klart och tydligt för de flesta av dagens körsträckor och därför ett utmärkt komplement till tåg och spårvagn. 

 
 En av BYD:s många elbussar som nu trafikerar flera av Kinas största städer (K9 kallad i Kina)

Amsterdam har beställt 35 av dessa bussar och en okänt antal rullar även i Indien. Intresset i Nordamerika har varit  stort i Kanada men kommer säkert bli ännu större i USA framöver. Flera elbuss -tillverkare är redan på gång i USA men BYD är just nu i en långt utdragen konflikt om sin elbuss-fabrik i Kalifornien som skulle börjat leverera elbussar till Long Beach i maj i år.

I vår kommande bok kommer ni kunna läsa mer om elbussar och andra eltransporter i den omställning av transportsektorn som redan börjat men som framöver kommer bli helt nödvändig för alla företag inom transportsektorn som vill överleva.  

2014-04-10

Gasland II VS Vetenskapens Värld

I måndags sände Vetenskapens Värld på Svt dokumentären “Fracking – Bergets gömda energi?” från BBC. En skotsk geolog reser till bland annat USA för att som han påstår, ta reda på mer för att förstå för och nackdelarna med denna så kallade ”energirenässans”.

Vi hade hoppats på en mer saklig analys och beskrivning av verkligheten kring skifferutvinningen av gas och olja i USA. Särskilt den utvinningsmetod som kallas ”hydraulic fracking” eller ”hydraulisk spräckning” vi skrivit mycket om på denna blogg de senaste åren.

Istället får vi i cirka 30 minuter av den 58 minuter långa dokumentären höra och se hur geologen beskriver sin fascination över skifferstenar och skifferutvinningen! Dokumentären är oerhört vinklad och beskriver det som att ”de flesta tjänar på skifferutvinningen” medan några få har tvivel och ser problem med utvinningen".

Den bild som målas upp i dokumentären av geologen ifrågasättas nästan inte alls, åtminstone inte med de omfattande data och analyser som gjorts av flera ledande geologer, ingenjörer och ekonomer som analyserat skifferutvinningen på djupet.

Geologen talar om:
”Billig energi i stora mängder på hemmaplan” - Billig? Inte en chans på planeten!

”Mer skiffergas i USA än det finns olja i Saudiarabien” - ett rent skämt och som att jämföra äpplen och päron och säga att "de smakar likadant och kan därför säljas till samma pris och användas till samma recept...". Detta tror inte ens USA:s egen energimyndighet!

”Ingen forskning kan svart på vitt visa att skifferutvinningen skadar människors hälsa och den som väntar sig sådana bevis, kommer inte få det”. Jo då det har USA:s egen miljömyndighet EPA visat, se mer nedan.

En av få saker som geologen säger som är vettigt (utan att han troligen vet om det) är:

”Billig arbetskraft har mindre betydelse än billig energi”. Ja då de lågt hängande frukterna är plockade betyder det att de högt hängande frukterna är det som finns kvar, här finner man bland annat skifferoljan och skiffergasen som alltså INTE på något sätt är billig.  

Men vi ska här inte fördjupa oss i den djupt bristfälliga och ytliga dokumentären från Vetenskapens Värld utan istället tala om en MYCKET SEVÄRD dokumentär om skifferutvinningen som vi nu äntligen tagit oss tid att se. Vi talar förstås om Josh Fox uppföljare till Gasland, Gasland Part II som sedan några månader finns att beställa från Amazon. 

EPA har inlett en 2-årig studie över effekterna av hydraulisk fracking på grundvattnet. EPA har klargjort att i de delstater som inte följer regelverket för skydd av tex grundvatten kommer EPA ta sig an själva.

Wyoming är en sådan delstat där EPA satt in omfattande resurser med forskare och provtagningar i den lilla staden Pavilillion med drygt 100 invånare. Hit beger sig bland annat filmaren Josh i sin dokumentär.

Filmaren frågar sig hur det kommer sig att små byar som Pavillion ska avgöra ödet för delstaten New York där han bor. Ett område där så många fler människor skulle drabbas om utvinningen av skiffergas och skifferolja tilläts.

Trots att utredningen av Pavillion var pågående rådde EPA invånarna att INTE dricka vattnet.

Delstaten Wyoming försöker få bort EPA från orten…

För tillfället gäller förbudet mot fracking som infördes 2008 i delstaten New York. Delstatens miljökommisionär sa i januari att förbudet kommer gälla minst till april 2015.
Invånarna i New York blev framförallt varse problemen kopplade till frackingen just tack vare Josh första film Gasland som omnämnts mycket i media efter den kommit ut.

New York har aldrig fått in så många namnunderskrifter mot ett förbud på kort tid som när det gäller frackingenförbudet. I dagsläget har över 200. 000 namnunderskrifter samlats in i New York för ett totalförbud mot fracking i delstaten.

Många omskakande fakta läggs fram i Josh andra dokumentär. Bland annat hur före detta höga tjänstemän inom amerikanska miljömyndigheten efter sin tid vid myndigheten fått arbete vid olje -och gasbolag som sysslar med fracking i USA.

En annan, kanske inte så förvånande men icke dess då mindre skrämmande utveckling är hur amerikanska olje -och gasbolag hållit möten om hur de effektivast ska bedriva kampanjer för att skapa förvirring kring vetenskapliga fakta som kan skada industrins fortsatta satsning på skifferutvinningen i USA.

Oljeindustrin använder en massiv desinformationskampanj där man bokstavligen kopierar och hämtar kompetens från före detta militärer eller militära rådgivare. Man har utnyttjat samma metoder som militären använt utomlands för att splittra eller kontrollera en lokalbefolkning genom att påverka lagar, regler och informationsspridning vilket är grundläggande för att uppnå stabilitet eller motverka massivt motstånd från lokalbefolkningen. Josh pekar på att dessa metoder utnyttjas effektivt även på platser och mot motståndskraftiga individer i USA som hindrar olje -och gasbolagen att bedriva den verksamhet man vill-dvs massiv spridning av fracking för skiffer -och gasutvinning.

Bolagen som utvinner skifferolja och skiffergas vill dessutom undvika skadestånd från amerikanska medborgare som drabbats av olika hälsoskador kopplade till skifferutvinningen i deras område.

Olika nervgift och cancerogena ämnen som bensen har satt sig i huden, i hals och i strupe på många av de drabbade som blivit svårt sjuka av både vattnet de druckit och av de giftiga ämnen som vinden fört med sig från utvinningsplatserna.

Flera familjer har fått kompensation av oljebolagen för sina hälsoproblem och för att kunna flytta  i utbyte mot att de skriver på avtal med bolagen om att inte berätta om sina upplevelser för andra...

Många intressanta intervjuer görs av Josh i filmen. Den kanske tyngste intervjun är med en av världens mest erkända experter på cement och hydraulisk fracking, Anthony Ingraffea.  Ingraffea har blivit känd på senare år för att vara medförfattare till världens första vetenskapliga studie som undersökt kopplingen mellan skiffergas och skifferolja och ökade koldioxidutsläpp.

Detta har vi rapporterat om i tidigare. Faktum är att Ingraeffa med sina kollegor vid Cornell University visat att fracking leder till högre utsläpp än något annat fossilt bränsle, till och med högre än kolet.

Detta är något som till och med syns från rymden.

Ingraffea berättar i dokumentären att vid 1/20 cementingjutningar eller vid 5 % av fallen släpper cementen igenom vätska eller gas som sipprar ut i grundvattnet. Betänk då att vid de tusentals brunnar som borras med frackingmetoden släpper därmed sannolikt flera hundra brunnar ut giftiga kemikalier och metan i grundvattnet som sedan förs vidare till olika hushåll.

2010 redovisade EPA de första gjorde mätningarna av grundvattnet i Pavillion. Det framkom att i 10 av de 28 testade vattenbrunnarna fanns förorenat vatten som kunde knytas till de kemikalier som används vid skifferutvinningen i området. Föroreningarna innehöll bland annat 50 gånger högre nivåer av det cancerogena ämnet bensen än vad som anses hälsosamt enligt amerikanska regelverk.

Efter detta såg EPA till att leverera vatten via lastbil till invånarna i Pavillion. 

Detta var första gången det kunde beläggas att fracking leder till förorenat grundvatten.

När andra områden i USA begärt vattenledningar eller vattenleveranser till sina byar och samhällen och pekat på Pavillion eller vattenprover gjorda av EPA som visat samma resultat, har man fått avslag av sin egna delstater. Istället har man fått brev av EPA som säger "vattnet går att dricka". Samtidigt säger flera familjer att EPA-personal som kommit förbi efter för att slå på vattnet igen sagt "vi rekommenderar att ni inte dricker vattnet men vi har order uppifrån (tänk Washington) att inte göra något åt detta och säga att det går att dricka".  

Då har vi inte nämnt de livsfarliga föroreningar som sker vid markytan i form av gas och kemikalier som sprids med luft och ytliga vattendrag till människors hem och närområden. Eller den ökade risken för jordbävningar.

Vad betyder det här för Sverige då?

Jodå på kartan över potientiella skifferområden i världen är i princip hela vårt land utmärkt som rött, dvs skifferområde ”good to go”. Så håll utkik de närmaste åren, bara för att Shell gav upp i skåne betyder det inte att ”skifferfaran är över”. En effektiv storm smyger sig fram och blottar inte sin nacke när motståndet är redo.  

Slutsatser:

Se Gasland II och skaffa dig en egen uppfattning!

Det finns dock inga som helst tvivel om att frackingen påverkar människors och djurs hälsa mycket negativt.

Frackingen kommer varken rädda USA:s eller något annat lands ekonomi under någon längre period.

Energin som utvinns i form av skifferolja och skiffergas är DYR att utvinna och kommer därför att bli dyr att konsumera ju mer den måste ersätta den minskade produktionen av den konventionella oljan och gasen.

Med andra ord ”skifferenergi” är inte konventionell olja och gas som relativt sätt är billig och lätt att utvinna.
Skifferolja och skiffergas är de högt hängande frukterna som plockas för att de lågt hängande frukterna redan är plockade.

Det är inte människan som ”plötsligt” eller genom teknisk utveckling funnit det lämpligt och ekonomiskt lönsamt att använda fracking-metoden. Naturen har satt ner foten för resursuttaget av den billiga energin så nu måste olje -och gasbolagen ge sig efter den dyra energin, vare sig de vill eller inte, om de ska överleva på att sälja fossila bränslen ett tag till.

Lägg detta på minnet: 
Bara för att det verkar som det är debatt och oklarheter i en fråga betyder det inte att vetenskapliga fakta och erfarenheterna från verkligheten är otvetydiga eller att det råder något tvivel om vad roten till problemet ligger. Ett frö till tvivel är inte en debatt eller en anledning till att låta bli att ifrågasätta något som är djupt skadligt för samhället och människor.

En massiv kampanj för att måla över ett rostande skepp betyder inte att rosten försvinner eller en dag inte längre går att måla över. Men det är klart, när verkligheten kommer ifatt har de flesta kanske glömt bort varför och vilka som målade över skeppet från början…

Kina, Ryssland och Europa har börjat öppna pandoras ask, frågan är om dess invånare är beredda att betala priset och ta de långsiktiga konsekvenserna.


Nedan trailer till Gasland II:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...