2015-02-28

Kommer Solarcity, Tesla och Google revolutionera elmarknaden?

Nordamerikas största solcellsinstallatör Solarcity har haft det rätt knackigt det senaste året om man utgår från aktiekursen. För ett år sedan låg kursen på över 84 dollar men har sedan oktober legat runt 50 dollar och är i skrivande stund på 51,36 dollar. En minskning med nästan 39 %.

Men många tror på företaget långsiktigt särskilt med tanke på företagets affärsmodell som kräver en långsiktig expansion för att bli lönsam. Solarcity som vi skrivit om tidigare, grundades av Peter och Lyndon Rive 2006 med hjälp av deras kusin Elon Musk vars finansiella stöd var avgörande för att företaget skulle komma igång. Musk som för övrigt är ordförande och största aktieägare i bolaget.

Google har storsatsat på olika projekt inom förnyelsebar energi, totalt ska jätteföretaget ha investerat 1,8 miljarder inom denna snabbt växande sektor. Bloomberg rapporterar att Google nu gör sin största investering i hållbar energi nånsin genom att bidra med 300 miljoner dollar till en fond skapad av Solarcity avsedd för en storsatsning på installationer av solcellspaneler.

Fonden är på totalt 750 miljoner dollar och Googles bidrag beräknas räcka för minst 25 000 solcellsanläggningar.

Idén med Solarcity är att kunderna inte köper solcellspanelerna och tillhörande utrustning som ofta kräver stora investeringar som kan ta lång tid att räkna hem ekonomiskt. I stället tecknas ofta 20-års planer där kunderna garanteras marknadens lägsta elpriser (ja Solarcity har en sådan policy) och till låsta priser som inte stiger med åren (vilket energipriser tenderar att göra).

Just nu har tiotusentals amerikanska hushåll, många företag, delar av amerikanska försvarsmakten, skolor mm låtit Solarcity installera solcellspaneler på deras tak och utvecklingen lär fortsätta i USA.
Med stigande energipriser, högre arbetslöshet och när människor håller i sina plånböcker kommer Solarcitys affärsmodell bli mycket lockande för många människor.

Men vad som är särskilt intressant är när dessa solcellsanläggningar kopplas till effektiva och smarta hushållsbatterier något som Solarcity (med hjälp av Tesla Motors batterier) redan erbjuder på prov för några av sina kunder.

Inom ett par månader ska dock Tesla Motors börja lansera en ny typ av skräddarsydda "hushållsbatterier" som väntas kopplas samman med solcellsanläggningar av Solarcity. Detta skulle kunna innebära att hushållsägare i USA där elavbrott sker ofta och länge pga stormar och liknande, kan få tillgång till ett batteri som klarar att driva frys, kyl, ladda mobilen och kanske värma delar av huset i flera dagar. Detta är revolutionerande om det kan erbjudas billigt vilket sannolikt kommer kunna bli med Teslas gigantiska batterifabrik som nu byggs i Nevada.

Det är även tänkbart att Tesla Motors med nuvarande elbilsmodellen Tesla Model S, kommande Tesla Model X och i synnerhet den massproducerande modellen Tesla Model III kommer erbjuda ägarna av dessa att kunna skicka tillbaka elen från batteriet i bilen till huset om det finns behov för detta. Antingen vid strömavbrott eller för spara el vid tidpunkter när elen kostar som mest (ja bortsett från Solarcityabonnenter som förstås betalar fast pris.

Det är nog många som inte inser hur Solarcity, Tesla Motors och ja kanske finansiärer som Google på detta sätt kan komma att förändra förutsättningarna helt för elmarknaden, inte bara i USA.

Vi äger aktier i Tesla Motors men skriver detta för att vi tycker det är positivt att utveckling av solcellspaneler nu börjar ta fart på allvar. Förhoppningsvis kommer detta även leda till en snabbare utveckling av de organiska batterier som vi skrivit om tidigare och som kommer krävas när produktionen och användningen av solcellspaneler når de stora massorna.

2015-02-27

Årets första nummer av OM nu ute!

Här kommer lite rekommenderad fredagsmysläsning. Magasinet OM där Johan är redaktör har nämligen släppt årets första nummer.

I detta nummer bidrog Johan med artikeln "Framtidens Landsbygd - Genom fyra kikarsikten" som är en fördjupad analys av bland annat ett tidigare inlägg som ni kan läsa här. Som vanligt bjuder OM på en blandning av artiklar som belyser allt ifrån kreativt nytänkande kring hållbar odling, energi, matlagning, cirkulär ekonomi och mycket mer!

 OM nr 1 2015

Provläs gärna numret eller köp det för endast 40 kr alternativt ännu bättre, köp en års prenumeration för 130kr.

Trevlig fredag!

2015-02-26

Även Saudiarabien drar i handbromsen - säger upp hyreskontrakt på oljerigg

Vi skrev i lördags om hur det fallande oljepriset fortsatt sätter hård press på oljeindustrin. Något som bland annat reflekteras i antalet aktiva riggar som används vid utvinningen. På globala basis har antalet aktiva riggar fallit med 21,7 % på ett år. I USA har antalet aktiva riggar minskat med hela 26 % sedan i fjol.

I dag kom så en nyhet som ytterligare bekräftar denna trend. UPI rapporterar nämligen att Saudiarabien säger upp ett hyresavtal för en av sina riggar med riggbolaget Hercules Offshore.

Riggen som kallas Hercules 261 finns i persiska gulfen drivs av Saudi Aramco, Saudiarabiens och världens tillika enskilt största oljebolag men detta hyresavtal upphör alltså att gälla 27 mars.

Persiska viken eller oljeviken?
Källa karta: Wikipedia, av användare Hégésippe Cormier aka Hégésippe

Sannolikt sker detta för att Saudiarabien inte tjänar några pengar på att hyra en rigg för 135 000 dollar per dag när oljepriset endast ligger på drygt 61 dollar per fat eller strax över hälften av vad det låg på för bara ett år sedan.

Saudiarabien ska även vara i "hyresförhandling" med Hercules Offshore om två andra riggar man hyr av bolaget. Dessa två riggar kostar dock "bara" 118 000 dollar per dag att hyra tillsammans.

Även världens största riggbolag Transocean har stora ekonomiska motgångar som vi skrivit om tidigare och uppvisade en förlust på 739 miljoner dollar under fjärde kvartalet.

VD:n för Hercules Offshore understryker att förutom det fallande oljepriset, har förutsättningarna försämrats ytterligare på grund av den kraftigt fallande efterfrågan på oljeriggar.

Vi kommer förstås följa denna utveckling som lär blir allt mer intressant under året om oljepriset ligger kvar på dessa låga nivåer. De större riggbolagen och oljebolagen har troligen en buffert som kan hantera att maskineriet går på lågvarv en relativt lång tid.

Men de medelstora och små operatörerna, oljebolagen och investerarna är direkt beroende av att månadscheckarna kommer in för att täcka de höga driftskostnaderna som inte försvinner för att oljepriset faller. Nya investeringar lär dock få vänta vilket talar för ett högre oljepris längre fram då ny utvinning tar tid att få igång...

  

2015-02-24

Ännu en svensk professor som visar stor okunskap om oljemarknaden

I DN debatt igår skrev Marian Radetzki ännu en artikel som bör placeras i historieböckerna under kateogorin "en av de mest osakliga och skruvade beskrivningar och framtidsprognoser av oljemarknaden som en svensk professor kunnat åstadkomma".

Marian Radetzki är professor i nationalekonomi vid Luleås Universitet och har längre varit en förgrundsfigur för till synes oändlig tillväxt med hjälp av oljans ständigt växande produktion. Ny teknik ska ge lägre och lägre priser brukar vara Radetzki argument när han gör sina uttalanden om oljepriset och den framtida utvinningen...

Innan vi går igenom Radezkis många felaktiga påståenden i sin artikel punkt för punkt är det värt att påminna sig om att han i en artikel i SvD 2005 skrev bland annat följande:

"Oljepriset har nuddat 60-dollarnivån. Det kan bli ännu högre. Skulle fundamentalisterna stänga oljekranarna efter en statskupp i Saudiarabien, lär vi få priser på 100 dollar och mera. Men i ett femårigt perspektiv ser det betydligt gynnsammare ut för konsumenterna, särskilt om det lugnar ned sig politiskt i Mellanöstern. Med förväntade tillskott till produktionskapaciteten kan priset hamna på 25 dollar år 2010, knappt hälften jämfört med i dag..." 

Var hamnade då genomsnittspriset 2010? Jo, på 79,5 dollar per fat mätt i Brent Crude.

Världsekonomin fick även uppleva hur ett kraftigt stigande oljepris toppade på 147 dollar per fat strax före finanskrisen bröt ut på allvar under sommaren och hösten 2008. Precis som amerikanska ekonomiprofessorn James D. Hamilton vid University of San Diego konstaterat, har 10 av 11 recessioner i USA föregåtts av kraftigt stigande oljepriser.

Det är viktigt att förstå att oljepriset är en temperaturindikator över hur ekonomin mår, när oljepriset och priset på råvaror som olja, kol och koppar är på väg upp under en längre tid är det ett tecken på att den ekonomiska aktiviteten är ökande. Men när det som nu rått ett utbudsöverskott under en kort tid av olja och priset därför är lågt, är det inte likställa med att marknaden kommer sköljas över av billig energi för att kunna växa som tidigare.

Men låt oss kika på artikeln av Radetzki.

Radezski skriver bland annat:

"Prisfallet under förra året har kraftfullt minskat lönsamheten i oljeutvinning. Den omedelbara effekten har blivit att investeringar i nya projekt med höga kostnader – Kanadas oljesand, Brasiliens djuphavsfynd, Rysslands arktiska planer och USA:s skifferolja – i stort lagts i malpåse. På några års sikt krymper produktionskapaciteten och priserna pressas då uppåt när uttjänta anläggningar inte ersätts av nya. Fram till dess blir det dock ingen effekt på utbudet. 50 dollar per fat täcker med råge rörliga kostnader i befintlig kapacitet, vilket säkrar dess fortsatta utnyttjande".

50 dollar me råge för att täcka kostnaderna? En majoritet av skifferoljebolagen behöver ett oljepris på mellan 70-80 dollar för att täcka sina kostnader visar bland annat analyser gjorda av Financial Times och Bloomberg. Visst kan en del skifferbolag med redan gjorda investeringar och en del klara ett oljepris ner till 30-40 dollar per fat ett tag men 50 dollar med råge -finns inte på kartan.

Radezski skriver sedan:

"Skifferrevolutionen utgör den stora jokern för oljeprisutvecklingen i ett perspektiv på 10 år eller längre. Ny teknik har lösgjort väldiga tidigare oekonomiska resurser av olja och gas i USA, och den imponerande produktionstillväxten ger kraftig stimulans till sysselsättning, investeringar och stärkt bytesbalans".

Nej det är inte ny teknik som lösgjort oekonomiska resurser, det är behovet av mer olja för att den
konventionella oljeproduktionen av den billiga olja som utgör ca 85 av världens oljeutvinning legat på en platå sedan 2005 som höjt priset till en tillräckligt hög prisnivå för att kunna motivera satsningar på okonventionell oljeutvinning. Vi har plockat de lågt hängande frukterna, nu får vi klättra högre för att vi inte har något kortsiktigt alternativ när vi gjort oss så beroende av fossila bränslen i hela vår ekonomi.

Och så kommer Radetzkis trumfkort:
"Stimulerad av USAs: framgångar kommer skifferrevolutionen ofrånkomligt att spridas över världen, dock med en väsentlig tidsfördröjning och i en långsammare takt än i USA..."

Självfallet kommer oljebolag fortsätta att utvinna kol, olja och gas varhelst det är möjligt så länge de kan göra det med lönsamhet/energiinvesteringarna för att få ut mer energi är lägre än de går åt vid för utvinningen. Men det förändrar inte det faktum att det krävs minst 7 ytterligare skifferoljerevolutioner av USA:s omfattning fram till 2030 för att täcka nedgången i befintliga oljefält. Eller cirka 3 nya Saudiarabien i ny produktion. Realistiskt?

Vad får vi detta ifrån? Se videon ned:


För knappt en vecka sedan skrev bloggrannen Flute-tankar ett läsvärt inlägg om en annan svensk professor i nationalekonomi som visar sina okunskaper om olja, nämligen Harry Flam vid Stockholms Universitet.

Vi rekommenderar även att man läser Robert Hirsch artikel om oljepriset för att få ett bredare perspektiv.

Vill ni se hur Radetzki klarar sig i tv-rutan finns en utmärkt debatt om bland annat skifferutvinningens inverkan på energimarknaden som förvisso är två år gammal men är minst lika aktuell som då:

Debatt med Marian Radetzki, Lars Willderäng, Gunnar Lindstedt och Anita Ullman
(Klicka på bilden eller här för att komma till debatten)


2015-02-23

Oljebarometern -23 februari

Peak Oil Måste läsas

Déjà Vu With a Twist?, Robert Hirsch, ASPO-USA, 2 februari 2015
-Mycket läsvärd sammanfattningen om oljepriset och Saudiarabiens roll för oljemarknaden och ekonomin framöver. Hirsch är bland annat tidigare forskningschef vid US Atomic Energy Commission och huvudförfattaren bakom den så kallade Hirsch-rapporten (2005) som skrevs på uppdrag av amerikanska energimyndigheten. Hirsch är även huvudförfattare till den mycket läsvärda boken "The Impending World Energy Mess-What it is and what it means for you" (2010).

USGS calls for data on fracking-induced tremors, Daniel J, Graeber, UPI, 20 februari 2015
-US Geological Survey uppmanar till större öppenhet kring data om seismologisk aktivitet som härrör från skifferutvinningen. Detta med offentlig data och samarbete mellan skifferbolagen, myndigheterna och allmänheten...Som vi skriver om tidigare visar forskning att skifferutvinningen leder till onaturliga förekomster av jordbävningar.

Canada offers tax breaks for LNG
-Kanada vill erbjuda skattelättnader för gas/oljebolag som vill möjliggöra export av flytande naturgas (LNG). Intressant med tanke på vårt tidigare inlägg om hur oljeprisfallet gör export av LNG olönsamt...

Danmarks oljeutvinning minskade med 7.9% 2014, Lars Wilderäng/Cornucopia?, 21 februari 2015
-Läsvärd sammanfattning om Danmarks minskade oljeproduktion

Ekonomicirkusen

The Harsh Realities of the Greece-Eurozone Game of Chicken, Sober Look, Financial Sense, 17 februari 2015
-Läsvärd sammanfattning om Greklandskrisen effekter på övriga EU.

Jim Puplava’s Big Picture: Last Year’s Major Surprises – This Year’s Major Problems, Jim Puplava och John Loeffler, Financial Sense, 14 februari 2015,
-Bland annat varför skifferoljebolagen fortsätter att öka produktionen för att oljepriset gör utvinningen så olönsam att en ökad produktion är nödvändig bara för att kunna få fler lån som krävs bara för att upprätthålla verksamheten.

Russia's debt downgraded to junk by Moody's
-För drygt en månad sedan sänkte kreditvärderingsinstitutet Moodys Rysslands kreditvärde och nu sänker man det igen till en nivå som därmed ger det ett så kallat "skräpvärde". Moodys väntar sig en djup recession i Ryssland 2015 och en krympande ekonomi 2016 och pekar på det fallande oljepriset, Ukrainakrisen och den fallande rubeln.

Det nya Kina 

Gott nytt år för relationen Sverige-Kina?, Jojje OlssonInbeijing, 19 februari 2015
-Fördjupat samarbete inom miljöteknik och handel mellan Kina och Sverige, ja åtminstone att döma av Stefan Löfvéns intervju i kinesiska CCTV:


Ny Teknik & Övrigt

Staden klarar tre dagar utan ström, Ola Jacobsen, Ny Teknik, 18 februari 2015
-En stad utanför Tokyo som klarar tre dagar utan el (när stamnätet slås ut).
Kanske något för GEAB och Gotlands kommun att fundera över...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...