2013-10-29

40-års jubileum av oljekrisen 1973-74 & en Ny Energiplan för USA

För nästan exakt 40 år sedan, den 20:e* oktober 1973 inleddes det arabiska oljeembargo som idag förknippas med starten på en av två omfattande oljekriser som drabbade framförallt USA och Europa under 1970-talet.

Med anledning av att ASPO-USA uppmärksammar jubileumsåret för starten av oljekrisen 1973 får vi anledning att återkomma till detta. I samband med detta jubileum uppmärksammar ASPO-USA ett utkast till en energiplan för USA som publicerades den 17:e oktober av Lawrence Klaus. Klaus är bland annat före detta ingenjör och designer vid Boeing Aerospace Group (ASG) och var tex involverad i utvecklingen av Apolloprogrammet som ledde till USA:s första månlandning 1969.

Den 20:e oktober 1973 bannlystes alla oljetransporter till USA (även till Kanada, Nederländerna, Portugal, Rhodesia, Sydafrika och södra Jemen) av de arabiska oljeexportörerna inom OPEC (tex Saudiarabien & Kuwait).

1973 stod nämligen de arabiska oljeexportörerna eniga mot framförallt USA för att man inte kunde acceptera att USA stödde Israel politiskt men framförallt militärt i kriget mellan Israel och Egypten +Syrien som inleddes 6:e oktober 1973 och var det föregick det arabiska oljeembargot mot USA. Droppen för de arabiska oljeexportörerna blev när det kom fram att  Nixon föreslog ett militärt stödpaket om 2.2 miljarder dollar till Israel den 19 oktober 1973.

Detta var ett hårt slag mot framförallt USA som redan 3 år senare, 1970 uppnått sin maximala oljeproduktion på hemmaplan på grund av Peak Oil.  USA:s var i behov av ökad import av olja då landets oljeproduktion börjat minska. Dessutom var USA:s raffineringskapacitet otillräcklig vilket gjorde att man fick en omedelbar bensinbrist. (Blev inte bättre av att alla pga paniken skulle bunkra bensin SAMTIDIGT och fylla upp bensintanken helt när den kanske redan var halvfull).

Men oljeembargot kan ni läsa om i detalj i den artikel som Johan fick publicerad i dåvarande Energy Bulletin (idag blivit resilience.org) och som baserades på Johans Masteruppsats om just de arabiska oljeembargon som riktades mot främst USA 1973-74 såväl som 1967.

Åter till Lawrencee Klaus energiplan. Klaus saknar precis som ASPO-USA och många andra en seriös nationell energiplan för att snabbast möjligt minska USA:s oljeberoende. Klaus har därför skrivit en mycket genomarbetad plan eller genomgång av vad som bör och kan göras utifrån tidigare erfarenheter för att minska USA:s beroende av framförallt importerad olja.  

Det finns mycket att analysera i Klaus energiplan så läsaren ombeds läsa den själv för att skapa sig en helhetsbild men här följer några utdrag som kan vara av intresse:

"Stabilitet på hemmaplan och utrikes är sammankopplade. Andra energikonsumerande länder är mer beroende av importerad olja än oss och den förväntade globala oljebristen förväntas vara 18 miljoner fat per dag 2030- ungefär motsvarande USA:s dagliga konsumtion idag. För den nationella säkerheten är problemet inte bara att minska det inhemska användandet av olja och öka landets oljeproduktion; det omfattar även  att minska den globala oljebristen. Framöver kommer varje fat olja Amerika producerar, konserverar och byter ut mot alternativ innebära att ett fat olja blir tillgängligt på den globala marknaden som vår försvarsmakt inte kommer behöva försvara".

I rapporten skriver bland annat Klaus att omställningen av motorindustrin i USA kräver en stor och rask satsning som endast är möjlig genom ett samarbete mellan offentlig och privat sektor med öronmärkta satsningar på samma sätt som skedde i USA under andra världskriget.

Nedan en graf som visar antal gallon bränsle (en gallon= 3,8iter) per dag som en amerikansk soldat använt i genomsnitt, under olika krig USA varit involverade i. .Figur ovan från Klaus Lawrence energiplan sida 45, ursprungligen från en Deloitte-rapport
Framförallt bör läsaren noga läsa följande citat tagna från slutsatserna i Klaus Energiplan (sida 51):

"Amerikas konflikter sedan andra världskriget har genomförts i regionen (Mellanöstern) och vi har gjort stora förluster i liv och rikedom när vår strategi grundats på otydliga och förvirrande mål, obekräftade antaganden och förskönade scenarier, oförmåga eller misslyckande med att lära av historien och vår egen erfarenhet och ibland, genom att att förleda vår egen befolkning. Dessa faktorer måste begrundas när Amerika omgrupperar sina militära styrkor till Stillahavsregionen i Asien särskilt i skapandet av en Kina - policy. Vi lärde oss i Korea, att bygga sin strategi på det ogrundade antagandet att Kina inte skulle svara när det hotas ledde till oförutsedda, förödande händelser. Det är direkt avgörande att USA arbetar med Kina för att säkra tillräckligt med energiresurser, minska nuvarande och framtida energianvändning istället för att ta strid och försöka skära av Kina från energiresurser i Sydkinesiska havet".

"USA måste vara försiktiga för att inte återupprepa sitt nuvarande konfliktmönster i sin Kina - policy...och istället fokusera på att bygga en ny världsordning där både USA och Kina är betydande komponenter".

"Kinas framväxt är inte så mycket resultatet av ökad militär styrka som vår egen minskade konkurrens förmåga, främst framsprungen av faktorer såsom föråldrad infrastruktur, otillräcklig fokus på   
forskning och utveckling och en till synes dysfunktionell regering". Idag plundrar amerikaner sina barn, sin infrastruktur och sina hem genom att skära ner i investeringar av infrastruktur till 2,5% av BNP, genom att skära ner på utbildning och att använda landets hushåll som bankomater".   

"Investeringar i en nationell energiplan (NEP) kommer vara en win-win för de som deltar i en sådan och för hela Amerika. Det kommer leda till nya produkter och marknader för amerikanska företag, miljoner nya arbeten för att producera dessa produkter och nya investeringsmöjligheter för den finansiella världen som kan bygga hållbara tillgångar. Det nationella energiplans- årtiondet kommer blir en omställnings period som går från beroende av importerad olja till en hållbar framtid. Denna omställning kommer vara en lika stor vinst för den gröna industrin som för den svarta industrin. En snabb utveckling och implementering av av alternativ till konventionella fossila bränslen under detta årtionde kommer ha betydelse för att kunna genomföra detta mål och öka nyttan med de återstående fossila bränslen vi har kvar, i största möjliga utsträckning och drastiskt förändra världens energianvändningen".      

Vi vill här understryka att vi på intet sätt håller med om allt som skrivs i rapporten och att det givetvis inte finns några enkla lösningar eller någon universell omställningsplan varken för vårt fossila energiberoende eller för att bygga en hållbar ekonomi. Trots att Lawrence inte nämner Peak Oil någonstans i rapporten är det tydligt att han är medveten om problemen och gör ett seriöst försök till en energiplan för att minska USA:s sårbarhet för dess effekter -en global minskning av tillgången till världens viktigaste energikälla.


* Många väljer (inklusive ASPO-USA) den 19:e som datumet för starten av det arabiska oljeembargot 1973 men då embargot först blev officiellt den 20:e och först då omfattade alla arabiska oljeproducenter valde Johan den 20:e.

2013-10-27

Vattnet som försvann och smoggen som tog över Kina

Det är säkert många som känner till att Kina har enorma miljöproblem. Två problem sticker dock ut från mängden, tillgången till dricksvatten och smoggen/utsläppen.

När det gäller dricksvatten är Kinas i särklass viktigaste vattenkälla, Poyang -landets största sötvattens reservoar. Problemet är inte bara att Poyang ständigt förorenas av kemikalier och föroreningar av olika slag, sjön stryps av världens största dammbygge, "de tre ravinernas damm". 2012 drabbades Poyang av den största torkan på 60 år och kinesiska myndigheter skyllde då givetvis på bristande nederbörd.

Huvudkällan till torkan och det faktum att Poyang-sjön 2012, krympte från att täcka 3500 km2 yta till endast 200 km2 yta (!!), är givetvis att världens i särklass största dammbygge med tillhörande vattenkraftverk nu är igång på alla turbiner. Enorma vattenmängder magasineras i dammen med konsekvensen att vattenflödet i en av Kinas viktigaste floder, Yangtze-floden minskar kraftigt. Detta leder i sin tur till  att Poyang-sjöns utbredning krymper allt snabbare med lågvatten och torka som följd.

Yangtzefloden, eller den "blå floden" 
 Källa bild: Wikipedia
De Tre Ravinernas Damm, en förödande kraft


Kina är dock i stort behov av elektricitet och med en damm vars 32 turbiner kan generera elektricitet motsvarande 15 kärnkraftverk kommer man inte så långt i ett Kina med kraftigt växande energibehov. Kinas överlägset viktigaste energikälla är och förblir tyvärr kol (70% av elbehovet) och detta för oss in på nästa högaktuella problem i Kina, smoggen.

För samtidigt som Kina färdigställt detta enorma dammbygge bygger Kina flera nya kolkraftverk, varje vecka! Detta tillsammans med det faktum att när vi i västvärlden kör mindre, kör Kina mer skapar ofattbar mängder utsläpp som sprider sig över stora delar av Kina. Inte bara Peking i nordöstra Kina drabbas, även om det ofta är därifrån bilder kablas ut på smoggtäcken som glider in över huvudstadens himmel.

Strax nordost om Peking ligger dock miljonstaden Harbin där partikelnivån från smogen den senaste veckan legat många gånger över högsta nivån för vad som anses hälsosamt att vistas i. Skolor är stängda, motorleder har stängts av och flygningar har ställts in i en jättestad som i praktiken står still.

   Video från Bloomberg, klicka på bilden för att kunna se den. 

Hur den långsiktiga hälsan för kineser påverkas av dessa utsläpp förstår vem som helst med lite sunt förnuft, det är inte positivt. Samtidigt måste man förstå att Kina inte har några kortsiktiga alternativ till kolet även om det gärna talas om att Kina är världens snabbaste marknad för installation av solenergi. 

Kina, precis som andra framväxande ekonomier kan endast vändas på rätt köl om tillväxt enligt dagens modell vänds till en hållbar marknadsmodell. Hållbar tillväxt kan då INTE längre handla om materiell eller industriell tillväxt utan tillväxt i form av ökade kunskaper om hur lokala och regionala ekonomier kan hållas på egna fötter, utan tillgång till fossil energi och utan växande lån från framtiden.  

Kinas miljöproblem är bara symtomen på ett större globalt problem och kan inte hanteras genom att vi beskyller landet för dålig miljöpolitik, då skjuter vi oss bara själva i foten. 

Fundera själva. 

2013-10-25

Folkbanan & Hyperloopen sitter i samma båt och de har lämnat hamnen

Vi har tidigare skrivit en mängd inlägg om Elon Musks så kallade Hyperloop. Ett fantastisk idé som för oss tillbaka till Jules Vernes fantastiska förutsägelser i boken "Paris in the Twentieth Century".

Många frågar sig säkert hur Hyperloopen ska realiseras framför allt finansiellt och vem/vilka som ska bygga den. Tekniskt är det en utmaning men enligt de ingenjörer som granskat Elon Musks idéskisser är de fullt möjligt redan idag och dessutom billigare och effektivare än byggnation av dagens snabbtåg. Klicka på bilden nedan för att komma till en bra genomgång av Hyperloopen och dess kostnader VS dagens supertåg.När det gäller finanseringen av Hyperloopen och vilka som ska dra igång det hela har det gjorts stora framsteg sedan Elon Musk offentliggjorda sina detaljskisser i augusti.

Forbes rapporterade redan i slutet av september att Kalifornien -baserade JumpStartFund har rekryterat två välrenommerade ingenjörer för att ta sig an Hyperloopen. Det är inga duvungar det är frågan om här. Den ena ingenjören är Marco Villa, före detta chef för "mission operations" för SpaceX och den andra är Patrica Galloway den första kvinnliga presidenten för American Society of Civil Engineers. Tillsammans ska de under månads tid koordinera idéer från allmänheten för projektet som så småningom ska leda till att JumpStartFund blir ett företag som utvecklar Hyperloopen. 

Elon Musk själv har sagt att han tänker bygga en demonstrations-prototyp för att visa Hyperloopen går att genomföra. Vi får väl se när han ska hinna med det, han är ju styrman och Kapten för både Tesla Motors och SpaceX och styrelseordförande för SolarCity... Men Elon Musk vet, precis som vi som är insatta i Peak Oil, att vi inte har tid att vänta på att varken regeringar eller oljeberoende företag ska fatta vinken. Då går det för långsamt och omställningen blir inte möjlig utan STORA konsekvenser för ekonomin och planeten. 

Men nu över till Sverige och ett mycket intressant projekt som påminner om Hyperloopen - Folkbanan från Hälsingland!   

På Folkbanans sida beskrivs idén så här: 

"Vi har kommit en bit på Folkbanan nu, men vi behöver fler opinionsbildare, infrastrukturexperter och andra nyckelpersoner som kan uttala sig och bidra med kritik och uppbyggnad. Idén är för bra för att bara släppa, allrahelst som den ligger så väl i tiden och löser så många problem samtidigt. Folkbanan har potential att ersätta minst hälften av bilåkandet och paket-/post-/återvinnings-/butiks- och verkstadfrakterna och därmed radikalt sänka vår klimatpåverkan. Den skulle också kunna ställa OM flera industrier (bil, flygplans. vapen- o d) till hållbara industrier med stora exportmöjligheter och meningsfulla jobb. Livskvalitén för gemene man skulle kunna öka markant när man – utan märkbar miljöpåverkan – skulle kunna resa, träffas och vara med på många fler evenemang för kultur, underhållning och samkväm. Landsbygden skulle blomstra och folk kunde bo och verka var de önskar – även det en stor kvalitetsvinst. Då Folkbanan är olycksfri, väderokänslig, miljöpositiv, fordrar ringa markyta och är billig att bygga, underhålla, förändra och bruka så har vi där en ytterst hållbar och alltid pålitlig infrastruktur som ersätter sämre och ohållbar - inte bara i Sverige utan i både u- som i-länder. Folkbanans tänkta uppbyggnad är som folkägd genom folkobligationer e d, med direktdemokrati och full insyn och redovisning." 

Nedan följer några skisser tagna från dokumentet om Folkbanan. Detaljerna läser ni bäst själva i dokumentet.


Hur går nu detta till? Läs här hur en resa med Folkbanan från A till B kan gå till

Folkbanan är en mycket intressant idé men precis som Hyperloopen behövs teknisk hjälp och finansiering men det är väl fullt möjligt att gör något liknande som JumpStartFund även i Sverige? 

Steg ett är dock att människor får kännedom om dessa idéer och att man visar att de går att genomföra tekniskt och ekonomiskt eller snarare att det går att genomföra istället för många av dagens ohållbara infrastrukturprojekt. Både Folkbanan och Hyperloopen är mycket lovande så sprid gärna dessa idéer! 

Trevlig fredag!

2013-10-23

Saab D & S flyttar fokus till USA när Sverige fortsätter att montera ner försvaret

Det borde inte komma som någon överraskning när Saab Defense & Security nu tar ytterligare ett stort kliv in på den amerikanska försvarsindustrimarknaden och bildar Saab Defense and Securiy USA (SDAS). 

När Sveriges försvarsförmåga decimerats till i praktiken noll på grund av årtionden av nedskärningar och en långsiktighet när det gäller planeringen och utvecklingen från politiskt håll på sandlådenivå, är det helt naturligt att Sveriges viktigaste utvecklare av försvarsmaterial väljer att satsa på världens största försvarsmarknad, USA.

National Defense Magazine rapporterar nu i en artikel att det nya Saab-företaget SDAS ska slås samman med tidigare amerikanska divisioner som Saab redan byggt upp på den amerikanska marknaden. Dessa är Saab Training USA, Saab Barracuda, Saab Support and Services och Saab Sensis Corporation.

Enligt Lars Borgwing, SDAS CEO och president, ska sammanslagningen inte innebära att personal tvingas gå i USA. SDAS, ser enligt artikeln "nya möjligheter i USA trots minskade (försvars)budgetar". Det är intressant att notera vad John Belanger, kommunikationschefen för Saab North America säger i artikeln:
"Den svenska kunden är fortfarande en mycket viktig kund för Saab...men fokus ligger definitivt på den globala nivån nu"...

Som vi skrivit om i flera tidigare inlägg genomförs de största nedskärningarna i USA:s försvarsmakt sedan början av 1990-talet just nu när landet tvingas försöka skära i sin statsbudget. Till och med är det så att när USA:s försvarsmakt gör försök till genomtänkta nedskärningar motarbetas man flitigt av USA:s kongress/försvarsindustri. Nåde den som rör de militära industriella komplexet i USA, om så bara lite.    

Men givetvis har Saab alla möjligheter att expandera sin verksamhet i USA och framför allt överleva som företag om man lämnar den svenska marknaden för den amerikanska. USA:s försvarsmakt må vara på ett sluttande plan som en dag lägger sig i nivå med den framväxande supermakten Kina men marknaden i USA är enorm när det gäller försvarsutveckling. Saab Defense & Security har därför goda chanser att ta marknadsandelar om man nischar sig och köper till sig kompetens genom amerikanska uppköp.

Redan idag utgörs 70-80% av Saab Defense & Security:s verksamhet av export, enligt Belanger och intäkterna från den amerikanska marknaden har ökat från 250 miljoner dollar 2010 till cirka 500 miljoner dollar 2012.

Ni minns väl vad man sa när man var liten om SAAB? SAAB: "Sälj Aset Annars Byt". Kanske ska bytas till SAAF: "Sälj Aset Annars Flytta"?

2013-10-19

Kina bygger ut sitt tunnelbanesystem...västvärlden tittar på

När vi snart går in i ännu en kaotisk vinter med bilköer och tågtrafik som står still eller "underhålls" till vägs ände är det intressant att blicka österut. Via den läsvärda svenska bloggen InBeijing kan vi nämligen läsa om hur Kina nu bland annat förlänger sitt tunnelbanesystem i Shanghai som nu sammankopplats till Kunshan i grannprovinsen Jiangsu. Kina befäster därmed ledningen när det gäller utvecklingen av tunnelbanenät i världen.

Den nya sträckan mellan Shanghai och Kunshan gör det till Kinas längsta tunnelbanesystem och därmed världens längsta, ännu längre än Peking som var nummer 1 fram till nyligen.

Joje Olsson, på InBejing skriver bland annat att "Resan från Kunshan till Shanghais centrum tar 70 minuter att genomföra, och en biljett kostar lite drygt 7 kronor. Till år 2015 kommer ytterligare två städer, Suzuou och Wuxi-att länkas till Shanghais tullbaneät"

I en längre artikel av Joje Olsson finner vi en av anledningarna till att Kina måste bygga ut sitt transportsystem i denna enorma takt och omfattning. Se videon nedan.


Idag har Kina tunnelbanesystem i 17 städer men 18 till ska byggas i andra städer och stå klara redan 2017. Det går undan i Mittens Rike.

Vi har i många tidigare inlägg skrivit om Kinas väg till supermaktpositionen. Uppbyggnad av en fullt utvecklad inhemsk infrastruktur är givetvis ett led i denna plan. För att kunna hålla igång en inhemsk ekonomi när världen utanför Kinas gränser drabbas av en fördjupad ekonomisk skuldkris och en begynnande energikris på grund av Peak Oil, kommer ett transportsystem som inte står och faller med tillgången till framförallt billig olja och gas bli direkt nödvändig.

Kinas primära energikälla för den elproduktion som krävs för att driva dessa tunnelbanetåg, snabbtåg mm är kol. Men genom att bygga ut tex tunnelbanesystemet minskar Kina sitt oljeberoende för import och framställning av bränslen som diesel och bensin för bilar och lastbilar.  Kina står på detta sätt bättre redo att hantera stigande oljepriser och direkt brist på flytande bränslen, det senare som snart lär vara ett faktum. Detta då världens råoljeproduktion legat kvar på samma nivå sedan sedan 2005.

Enligt forskargruppen vid Globala Energisystem vid Uppsala Universitet kommer Kina nå sin maximala nivå för den inhemska kolproduktionen cirka 2020 varefter landets produktion kommer minska år för år. Datumet för världens maximala kolproduktion, enligt samma forskargrupp, är cirka 2030.

Kina planerar dock även för detta då landet som vi tidigare skrivit om bunkrar kol redan idag. Sannolikt för att  kunna hantera längre perioder när kolimport från resten av världen antingen inte längre räcker till eller då ekonomisk oro i framförallt västvärlden gör att handel med vitala energiresurser blir svåra eller icke möjliga som idag.

Kina köper även mark över hela världen för att säkra sina framtida matförsörjning. Nyligen 
köpte Kina ofattbara 100.000 hektar mark i Ukraina för detta ändamål till exempel.

Kina tuffar på och slukar resurser varhelst de går att få, det ligger därför i alla länders intressen att se till att Kina kan få sin energiförsörjning tillgodosedd med hållbar energi samtidigt som vi lämnar den ekonomiska världsreligionen "tillväxt till döds" bakom oss. Endast genom att bygga en ekonomi som är i balans med naturens bankkonto kan vi hantera en minskad tillgång till de fossila bränslen som byggt vårt välstånd de senaste 250 åren.

Ställer vi om till mer lokalt och regionalt baserade ekonomier, där produktion av varor och tjänster sköts på plats, sparar vi energi och kan samtidigt frikoppla oss från globala finanskriser. Detta genom att tex säkra lokal matförsörjning och energiförsörjning utan beroende av olja. Detta kan sedan kompletteras med lokala valutor.

Gör vi detta kan ägna oss Hyperloop och annat roligt istället för att som nu bränna resurser som om vi hade flera planeter att förstöra.

Nedan ett axplock av tidigare inlägg på temat Kina:
Trevlig lördag!


2013-10-17

En presentation av det pågående finansiella Valutakriget

Vi har i tidigare inlägg skrivit om det pågående valutakriget mellan å ena sidan USA med sin idag för världen dominerande reservvaluta, dollarn och utmanarna i form av framförallt länder som Kina, Ryssland, Brasilien och Indien. För att sätta in sig hur detta valutakrig fungerar och kan förändra världens ekonomiska system framöver har vi rekommenderat att man lyssnar på intervjuer med Jim Rickards.

Rickards är bland annat ekonom och rådgivare åt Pentagon med fokus på finansiell krigföring och kanske världens ledande expert på området valutakrig.

I nästa nummer av nätmagasinet Om Omställning som kommer ut i början av november, har Johan skrivit en längre artikel om skuldkrisen och det begynnande valutakriget så håll utkik på OM:s hemsida. I novembernumret har Johan även skrivit en artikel med olika exempel på svenskar som redan idag minskar sitt oljeberoende och vad man kan göra för att minska sin sårbarhet för Peak Oil och en ekonomi som inte längre kan upprätthållas med ekonomisk tillväxt.

Den 26 September höll Jim Rickards en presentation vid konferensen "Future of Money 2.0" i Bratislava (Slovakien) om finansiell krigföring och det ekonomiska systemet. Presentationen som ni kan följa även i pdf form här, gav mycket intressanta perspektiv på valutakrig ur ett historiskt perspektiv, hur det fungerar idag och vad vi kan vänta oss framöver.

Presentationen är 71 min lång varefter en cirka 20 min mycket intressant frågestund följer. Vi är medvetna om att videon kan tyckas vara i det längta laget men den tålmodiga skördar som vanligt kunskapens och insiktens frukter genom målmedvetenhet, nyfikenhet och hårt arbete.

2013-10-14

Oljebarometern 14 - Oktober

Peak Oil måste läsas

Shell’s Shale Oil Shutdown: 1-800-Dry-Hole, Steve Andrews, ASPO-USA, 11 Oktober 2013

Can Shale Oil & Gas Bring the U.S. Energy Independence?, Keith Schaeffer, Financial Sense, 10 Oktober 2013

Coal 4-Year Low Lures Utilities Ignoring Climate: Energy Markets, Bloomberg, Rakteem Katekey & Winnie Zhu, 11 Oktober 2013

Saudis drive to boost oil output, fast-track shale gas, UPI, 11 Oktober 2013

Ekonomicirkusen

Regeringen medger bostadsbubbla och kommande krasch - bolån blir att hyra från banken, Lars Wilderäng, bloggen Cornucopia?, 12 Oktober 2013

Professor: Snart är Kina världens oljemakt, Johan Hellekant, SvD, 13 Oktober 2013

Senatorkontakt ger hopp om mer tid, Sanna Thorén Björling, Dagens Nyheter 13 Oktober 2013


Det nya Kina 

Långa fängelsestraff för gruppvåldtäkt i Kina, men inte i Sverige, Joe Olsson, InBeijing, 9 Oktober 2013

China plays for energy in new Great Game, Aljazeera, 10 Oktober 2013

Utvecklingen i Iran


Jodi Rudoren, The New York Times, 11 Oktober 2013

Ny Teknik & Övrigt


Ny Teknik testar självkörande bil i Tokyo, Ny Teknik, 11 Oktober 2013

High-Tech Robotic Wine: The Future of Winemaking Is Robots, Michael Shedlock, Financial Sense, 10 Oktober 20132013-10-11

Fredagsmys: En Solglimt från en hållbar framtid

I onsdags sände Svt den mycket sevärda dokumentärfilmen "Den soldrivna staden". Tittaren får bland annat följa med till den lilla staden Soldiers Grove i Wosconsin, i nordvästra USA. Samhället beslutade efter att ha drabbats av flertalet omvälvande översvämningar i staden i början av 1970-talet att flytta i praktiken hela staden. Detta i syfte att bygga ett samhälle som var hållbart både mot vädrets makter men framförallt blev man pionjärer som samhälle att satsa storskaligt på solenergi i USA, något man började med redan för 40 år sedan.

Många lärdomar och inspirationskällor finns att hämta i denna dokumentär. Även om Wisconsin ligger på samma breddgrad som norra Frankrike är teknikerna och möjligheten att värma hus och generera elektricitet med hjälp av solenergi i Sverige fullt möjlig.

I Sverige går det som vi tidigare skrivit om, utmärkt att bygga sin solfångare med hjälp av ölburkar.


Trevlig fredag! 

2013-10-09

Dagens Industri: "Tiden av tillväxt är förbi"

Sent ska gammelmedia vakna men dess då roligare när så sker! Dagens Industri har nu skrivit ihop en artikel baserad på en kolumn i New York Times skriven av chefsekonomen för banken HSBC, Stephen King. Ett passande namn för vad ekonomen skriver...

Lånefesten är över och tillväxten kan inte fortsätta som den gjort de senaste 50 åren i västvärlden och skälet som King anger är att denna period av ökat välstånd kunnat byggas upp tack vare framförallt fem saker:

  • Ökningen av den globala handeln efter en tid med protektionism och isolationism mellan krigen.


  • Finansiella innovationer, som konsumentkrediter, fick fritt spelrum.


  • Sociala skyddsnät byggdes ut, vilket minskade behovet av eget sparande.


  • Kvinnor kom ut på arbetsmarknaden, vilket kraftigt ökade arbetskraften.


  • Utbildningskvaliteten förbättrades. Andelen högskoleutbildade ökade kraftigt. 

King understryker att dessa fem faktorer uppenbarligen inte längre fungerar och att det inte är något tal om någon "återhämtning av ekonomin" och det var tydligt redan innan finanskrisen bröt ut 2008/2009.

"Västerländskt inflytande är på väg mot sitt slut. Mellan 2000 och 2007, före den djupa recessionen, växte USA:s ekonomi med mediokra 2,4 % per år i snitt, en hel procentenhet under de 3,4 procent i snitt som rådde under 1980-talet och 1990-talet. Mellan 2007 och 2012 låg den genomsnittliga tillväxten på endast 0,8 procent. I Europa, vilket är vida känt, är situationen rent av värre..."

Artikeln i New York Times (och Dagens Industri) är högst läsvärd och på många sätt glädjande då den är rak och realistisk och inte pratar bort allvaret i den ekonomiska tillväxtkris som nu råder i västvärlden och i stora delar av övriga världen. Framförallt är det trevligt att höra en ekonom tala om vikten av ekonomisk ärlighet.

Men när vi läser vad Stephen King ordinerar för medicin för "problemen" blir vi tyvärr något besvikna på framförallt nedanstående punkter:

"högre pensionsålder" 
-Javisst kommer pensionsåldern höjas för att det helt enkelt inte finns ett välstånd som kan upprätthålla nuvarande system när allt fler unga går utan arbete och inte kan försörja en åldrande befolkning som inte "producerar längre" (i ekonomiska termer - inte skapar tillräckligt med tillväxt ).

Begreppet "pension" & "pensionerad" skapades ju under premissen ökad tillväxt och ökat välstånd men när detta inte längre gäller eller kan tas för givet, pga nya förutsättningar blir det som Darwin konstaterade om naturens grundlag "anpassa dig eller dö"...

"Ökad invandring för att öka storleken på den arbetande befolkningen"

Ja det kan ju skapa tillväxt kortsiktigt i det landet som har privilegiet att importera en arbetsför befolkning men på något annat lands bekostnad och löser alltså inte tillväxtproblemen i världsekonomin (kommer vi till längre ner).

"Mindre lånande från utlandet" 
Ja det låter bra men inte lätt utan en reformering av hela det globala penningsystemet. Hur ska det då gå för framförallt USA och världens reservvaluta? USA:s Federal Reserve trycker ju pengar för att betala sina räkningar och säljer sina skulder/möjliggör sina lån genom auktion av dessa till andra länder i form av statsobligationer som håller USA:s ekonomi igång och därmed håller hela det ekonomiska systemet som gisslan? För övrigt gör fler centralbanker ungefär samma sak...dvs trycker mer pengar för att kunna låna mer pengar från UTLANDET.

"Minskat beroende av penningpolitik som skapar finansiella bubblor"

Samma problem som föregående punkt även om det förstås kommer bli nödvändigt att reformera penningsystemet till mer lokala valutor/kompletterande valutor är det en lång väg dit...och vi kommer nog se en mängd försök till antingen en global valuta eller regionala/handelsvalutor mellan en grupp länder som tex BRIC-länderna, innan polletten ramlar ner.

Men framförallt, precis som de flesta ekonomer (två bra undantag här & här) tycks Stephen King tro att ökad global liberalisering av världshandeln är en lösning  skuldkrisen och kan leda till ökad tillväxt.

Problemet är detta bygger på att vi ska ha fortsatt tillgång till billig energi, framförallt olja. 85% av världsekonomins enskilt viktigaste smörjmedel för såväl världshandel och produktion av varor, den konventionella råoljan, har dock sedan 2005 i praktiken legat kvar på samma produktionsnivå. Vi har därför antingen nått eller kommer inom de närmaste åren nå en global högsta nivå för denna relativt billiga oljeproduktion men sen kommer produktionen minska år för år.Detta följer sig naturligt pga det geologiska fenomenet Peak Oil.

Utan olja som bränsle för våra transporter som ska skeppa runt råvaror och prylar i denna världshandel
eller flygplan och bilar/lastbilar som ska ta oss människor runt klotet, ja då hjälper inte hur mycket liberaliseringen du än inför.

Världshandeln upphör inte plötsligt men successivt kommer lokal och regional handel bli mer lönsam då dyrare transportpriser pga av dyrare och mer otillgänglig olja äter upp fördelarna med global specialisering och låga arbetskostnader i utvecklingsländer tex.

Vi tror att det mycket väl kan komma en dag i framtiden där världshandeln blomstrar igen, kanske tack vare idéer som hyperloopen och förståelsen att lokal produktion i så stor utsträckning om möjligt är nödvändig för att leva i balans med jordens resurser. Resan dit kräver dock att vi först inser det ohållbara med dagens ekonomiska system som bygger på oändlig tillväxt med ändliga fossila resurser.

  
2013-10-07

Uran & Skiffergas/Olje -utvinning på Hemmaplan- snart en realitet!

Vi inleder med ett citat från debattartikeln i Dagens Industri vi rapporterade om i mars:

 ..urangruvan i Ranstad i Västergötland, även den med aktiv verksamhet under 1960-­ ­talet. Den gruvans storlek motsvarar inte ens en tusendel av de storskaliga uranbrytnings­projekt som prospekteringsföretag vill få till stånd i Sverige i dag. Trots det har kostnaderna för att reducera miljöskadeverkningarna uppgått till en halv miljard kronor. Miljöarbetet är fortfarande inte avslutat... 

Ok varför ta vi upp en gammal urangruva från 1960-talet? Jo, Nerikes Allehanda (NA) i Örebro rapporterade i en artikel för nästan två veckor sedan att:

Det kanadensiska bolaget URU Metals vd Roger Lemaitre planerar att besöka berörda kommuner i länet i nästa vecka för att berätta om bolagets planerade uranprospektering...

I artikeln med titeln "Rundresa till uranorterna", skriver man vidare att prospekteringsbolaget URU Metals i somras köpte Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Detta innebär att URU Metals nu kommit över prospekteringsrättigheterna i de tre skifferfälten Asker, Kvarntorp och Latorp -ett område på 7000 hektar.

URU Metals har tidigare beställt en rapport som enligt bolaget visar att skiffern i Närke har "enorm potential av uran, olja och flera åtråvärda metaller". Vidare bedömer bolaget att skiffern i Närke kan bli en av världens fem största uranprojekt...

VD:n för URU Metals hävdar att han är känner till "miljöproblemen" som orsakades av svenska statens oljeutvinning i Kvarntorop under efterkrigstiden men säger att tekniken utvecklats enormt sedan dess. Däremot vill han inte peka på vilken teknik som kan bli aktuell för eventuell olje -och uranutvinning i området...

Ok, vad vet vi då? Jo efter anonymt tips vet vi att när Shell gjorde provborrningar efter skiffergas i Skåne sipprade metangas ut i flera grundvattentäkter i borrområdet och förorenade vattnet vilket har drabbat flera gårdar som dock inte velat följa upp frågan med rädsla för att det ska drabba markpriserna i området.

Detta är PRECIS vad vi ska vänta oss med URU Metals prospektering. Inte baserat på provborrning i Skåne utan efter de tusentals borrningar som görs efter skifferolja och skiffergas i USA vars negativa konsekvenser ni kan läsa om i bland annat föregående blogginlägg.
    
Som tur var lyckades hårt ideellt arbete uppmärksamma Shells borrplaner i Skåne vilket sannolikt var huvudskälet till att Shell övergav sina planer. Boende i Örebros län gör klokt i att sätta sig in i URU Metals planer och fundera vilka risker man är villiga att ta med sitt grundvatten och sin hälsa. All data och tidigare erfarenheter talar sitt tydliga språk, se bara videon nedan och ta en ordentlig funderare!

Just nu planerar URU Metals att träffa kommunerna i de berörda områdena (gissningsvis Asker, Kvarntorp och Latorp) och berätta som sina planer (om de inte redan gjort det). Men om inte berörda invånare informeras är det TÄMLIGEN svårt för kommunerna att representera lokalinvånarnas intressen!

Vi tänker följa utvecklingen av detta noga då det ligger i hela Sverige intresse.Inte särskilt långt från Närke eller närmare bestämt om du tar bilvägen 18 mil från Örebro söderut ligger Gränna. Här är prospektering och utvinning av "sällsynta" jordartsmetaller högaktuellt och företaget Tasman Metals LTD säger sig ha gjort lovande fynd av bland annat stora mängder Yttrium som används i tillverkningen av olika typer av laser. Detta har vi skrivit om tidigare inlägg och kan även vara av intresse.

2013-10-04

USA går om Ryssland som olje+gas producent & Skifferhypen når nya höjder!

Vi har otaliga gånger på denna blogg understrukit faran med produktionsuppgången av skifferolja och skiffergas i USA då den inte granskas sakligt och sätts i sitt sammanhang och därför skapar en skadlig hype som tar fokus från vad som behöver göras åt vårt fossila energiberoende. 

I en artikel i Wall Street Journal med titeln "U.S: is Overtaking Russia as Largest Oil-and-Gas producer" skruvas nu hypen kring USA:s energioberoende upp ytterligare några snäpp. 

I artikeln skriver Wall Street Journal att USA detta år kommer gå om Ryssland som världens största olje -och gas producent (om dessa sammanvägs), och därmed gå om Ryssland. Enligt amerikanska energimyndighetens (EIA) siffror för juli har USA kanske redan gått om Ryssland. I juli producerade USA 22 miljoner fat per dag i oljeekvivalenter där man alltså räknar samman produktionen av oljan, gasen och andra flytande vätskor till fat. 

Dessa siffror jämför sedan Wall Street Journal med siffror från Ryssland där landet enligt ryska prognoser väntas producera 21,8 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas i år. Detta dock från konventionell olje -och gasproduktion inte kraftigt ökad okonventionell olje -och gasproduktion som det alltså är frågan om i USA.

Artikeln hoppar sedan glatt vidare till slutsatsen att då Rysslands oljeproduktion väntas plana ut till 2016 (och därefter sannolikt börja minska på grund av Peak Oil) kommer USA konkurrera bort allt mer rysk oljeexport framöver. 

Chefen för amerikanska energimyndigheten EIA Adam Sieminski är lyrisk över nyheten: 

"Detta är en enastående vändning i utvecklingen...Detta är en ny era av tänkande kring marknadens förutsättningar och de möjligheter som skapas av dess förutsättningar, något som du inte kunde drömt inom miljontals år "

Ok, back to basics...

Skifferolja och skiffergas är INTE den relativt billiga energi vi fram till nu stoppat in i våra bränsletankar för bilar, lastbilar, flygplan och fartyg. Det är heller inte den olja eller gas som är central i tillverkningen av jordbrukets bekämpningsmedel och gödsel (och ja givetvis i alla jordbruksmaskiner) eller i alla plaster och mediciner vi idag tillverkar, bara för att nämna några saker. Detta av den enkla anledningen att det krävs betydligt mer energi och investeringar för att utvinna skifferolja och skiffergas än den konventionella olja och gas som fullständigt dominerar energianvändningen idag.  

Oljepriset måste ligga på en betydligt högre nivå än vid konventionell gas -och oljeutvinning för att skifferutvinningen överhuvudlaget ska gå runt. Problemet är att oljepriset redan idag ligger på en nivå som är skadlig och ohållbar för världsekonomin som nu tvingas försöka ta sig ur en skuldkris med dyr och alltmer otillgänglig energi när det är billig energi som varit "supermedicinen" tidigare för att elda på ekonomin. 

Givetvis kommer högre oljepriser göra det möjligt att utvinna skifferolja och skiffergas på platser och i delar av världen som var otänkbart tekniskt men framförallt varit ekonomiskt olönsamt tidigare men detta är alltså energi som inte kan utvinnas i varken samma takt eller i samma omfattning som tidigare och dessutom ger en allt lägre marginalavkastning. 

Rysk konventionell oljeproduktion kommer sannolikt börja minska de närmaste åren, kanske med 4-8% per år men USA:s skifferolja kommer sannolikt minska betydligt snabbare och är just nu i en bubbla. USA kommer därmed INTE rita om världens energikarta och göra det möjligt för fortsatt ekonomisk tillväxt mer än högst kortsiktigt, den som envisas med att hänga kvar i en sådan dröm gör bäst i att vakna tämligen snart!  

Nedan är en illustration som illustrerar skillnaden mellan dyr och billig energi i vad Johan kallar Oljetrappan. Illustratören Jenny Enghardt och Johan gjorde illustrationen till provnummer -artikeln i den nystartade tidningen Om Omställning.  Johans artikel finns ni på sidan 58-59 i provnumret och rekommenderas om man vill få en överblick över sambanden mellan Peak Oil, nettoenergi och nuvarande ekonomiska skuldkris. 

För att förstå mediahypen kring USA:s skifferproduktion, varför det är en högst tillfällig produktionsuppgång och varför hypen skapar större problem än vad den skjuter framför sig kan ni gärna läsa om i någon av nedanstående, tidigare inlägg:Trevlig fredag!