2016-02-29

Sveriges VA-system kan avlastas med smarta toalett- och komposteringssystem

Sveriges vatten och avloppssystem är på många håll flera hundra år gamla. Varken underhållet eller ny utbyggnad klarar den ökade påfrestningen som riskerar att leda till kollapsande system i många svenska kommuner. En ny verklighet kräver nytänkande men kanske står en av lösningarna att finna i svensk teknik. 

Sedan 1920-talet har det installerats WC-system i Sverige och utbyggnaden av VA-system för landsbygden pågår fortfarande. Samtidigt krävs ökad tillgång till vatten, nya reningsverk men framförallt tvingas boende på landsbygden att betala höga anslutnings- och anläggningsavgifter på ibland hundratusentals kronor.

Detta bidrar till en avfolkad landsbygd där pensionärer med låg inkomst tvingas flytta och avskräcker yngre från att flytta ut på landet.  Men utbyggnaden av VA-systemen är feltänk. Med en snabbt växande befolkning i Sverige krävs nytänkande med fokus på ett kretsloppstänkande för att resurserna ska räcka till. Detta gäller såväl vattenåtgången, kommunens resurser och behovet av ökad lokal matproduktion. Här kan landsbygden och mindre samhällen spela en viktig roll.

Nyligen skrev Rickard Silverfur, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna m fl. i en debattartikel i Dagens Samhälle att kommuner, VA-hållare och fastighetsägare inte lever upp till sitt ansvar. Att klimatanpassning för översvämningar ignoreras när det som krävs är ökat underhåll och uppgradering av åldrande system. 

Detta är viktiga konstateranden men otillräckliga åtgärder. Vattenläckan i Köping och Munktorp som bland annat stängt all sjukvård påminner oss om hur sårbart samhället blivit genom sitter beroende av centrala system.  Framtidens utmaningar kräver flexibilitet och motståndskraft därför måste vi börja bygga många självbärande system. Men då krävs att vi även löser ett annat problem.

Nyligen stämde Tyresö kommun en boende i kommunen för att personen i fråga inte vill betala en  anslutningsavgift för kommunalt VA. Vad som är anmärkningsvärt med detta är att personen redan har ett VA-system som är godkänt av kommunen sedan tidigare. Ett öppet brev har skrivits om fallet i Tyresö av Kalvfjärdens vänner om detta fall kan ni läsa mer här.

Det finns idag flera godkända toalett och komposteringssystem som är utvecklade i Sverige och som till skillnad mot ett WC-system inte behöver tillgång till spolande vatten eller vara kopplat till kommunalt avloppssystem.  

Ett exempel är svenska CompostEra som uppfinnaren Carl Lindström ligger bakom. CompostEra eller Klokatoalett som det även kallas har ett toalett- och komposteringssytem där fekalier renas från patogener genom långsam nedbrytning. Avloppsvatten är så rent att det kan användas direkt i trädgården som gödningsmedel. Systemet kan även användas för att framställa jord.

Denna svenska teknik för toalett och komposteringssystem används med framgång i USA och Indien har på sistone visat intresse för den. Det är dags att Sveriges kommuner och företag uppmärksammar denna teknik, de har bara att vinna på detta.

Med ett ökat tryck på kommunernas VA-system, ökat behov av vattenkällor och kommuners ansträngda ekonomi kan de moderna toalett- och komposteringssystemen inte bara skapa avlastning för åldrande och dyra VA-system utan även bidra till ett nytt kretsloppstänkande som gynnar småskalig matproduktion. Det kan i sin tur ge vatten på hjulen för landsbygden och den lokala ekonomin!     

Kika gärna på intervjun Johan gjorde med Carl Lindström om det smarta toalett- och komposteringssystemet CompostEra och döm själva. Detta är ej reklam och vi får ingen ersättning för detta inlägg men tycker tekniken är värd att uppmärksamma. 

2016-02-26

4-filig cykelväg och cykeldelning -en outnyttjad resurs!

Vi har skrivit mycket om potentialen och fördelarna med Podcars/Personal Rapid Transit de senaste två månaderna men mindre om en annan minst lika outnyttjad resurs. Vi talar förstås om cykeln

Cyklister kämpar många gånger i stark motvind och då menar vi inte blåsiga höst- och vinterdagar ute på cykelfärder. Som dokumentärfilmaren Fredrik Gertten visar i sin sevärda dokumentär Bikes VS Cars finns ett starkt motstånd att breda plats för cykelbanor eller ens låta cyklister dela plats med motortrafiken på de allmänna vägarna. Även om det finns goda exempel som i Köpenhamns cykeltäta stad där cirka 50 % av resenärer till och från arbete och skola tar cykeln, kanske vi måste tänka om i grunden för att bryta biltrenden på allvar.  

Douglas Malewicki, en av grundarna av SkyTran och bland annat tidigare rymdingenjör vid NASA skickade nyligen nedanstående graf till Johan.

Passagerarkapcitet för olika transportslag: Cykel på 4-filig cykelmotorväg, Podcars 
självkörande bilar vinnare

Grafen som Malewicki räknat fram, visar passagerarkapaciten per timme och medelhastigheten för olika transportslag, där en investering på 100 miljoner dollar eller cirka 850 miljoner kronor läggs på respektive system. Malewicki jämför, förutom de vanligaste transportmedlen som vanlig bilkörning, tåg, tunnelbana, spårvagn, buss  Podcars, SkyTtrans version av Podcars, Googles självkörande bilar och sist men inte minst 4-filiga cykelvägar!

Malewicki var en av talarna under Podcar City 9 -konferensen som ägde rum i Silicon Valley, Kalifornien i början av november. Johan var på plats och fick då tillfälle att prata lite med Malewicki som är en riktigt aktiv person i 75 års åldern med ett stort intresse för cyklar.

Malewicki har bland annat varit chefsingenjör för olympiadcyklisten John Howard Bonneville och arbetade under 1980-talet för att designa cyklar med lägsta möjliga luftmotstånd- och energiåtgång. Tillsammans med en organisation som arbetade för smarta cyklar hamnade de på frontsidan av Scientific American 1983.

Bild av Douglas Malewicki under Podcar City 9 konferensen, 5 nov 2015 

Mer om Malewicki och hans sevärda presentation finner ni i tidigare inlägg.

Malewicki förvånades själv av resultaten då han kom fram till att med 4-filiga cykelvägar skulle uppemot 240 000 människor kunna hanteras varje timme, i varje riktning! Vad som möjliggör detta är främst att cykelvägarna inte störs eller stör övriga trafik utan i huvudsak går ovan mark likt Podcars och tar resenärerna/cyklisterna non-stop, från start till destinationen.

En cyklist som cyklar i 21 km/timme kan cyklar 10,5 kilometer på 30 minuter. Snabbare cyklister eller de med elcyklar kan utnyttja snabbfilen och komma till arbetet eller destinationen över samma sträcka på mindre än 20 min.

Malewicki pekar på att vi skandinaver minsann cyklar i regn och snö redan men att 4-filiga cykelvägar skulle öka antalet cyklister, öka medelhastigheten/förkorta tiden till och från arbetet så mycket att det skulle kunna få många att välja cykeln framför bilen, tåget och bussen.

Flerfiliga cykelbanor är inte fiktion utan planeras faktiskt i München.

Naturligtvis kommer inte alla vilja cykla och alla kan det inte heller, men om 20-30% av dagens resenärer skulle cykla till och från arbetet tex skulle det inte bara minska belastningen på vägnätet, sänka underhållskostnader osv utan framförallt frigöra resurser som idag läggs på främst vägnätet. Dessa resurser skulle kunna läggas på nya cykelbanor och banor för Podcars.

Enligt Malewickis beräkningar, som utgår från gratisparkeringar av cyklar i sin kalkyl, skulle kostnaden för att bygga 4-filiga cykelvägarper per 1,6 kilometer (mile), hamna på cirka 64 miljoner kronor. Detta kan låta mycket men är inte långt ifrån vad det kan kosta att bygga och underhålla motsvarande bilvägar, särskilt inom storstadsområden. Men den stora skillnaden är att en flerfilig-cykelväg av detta slag i huvudsak är en engångskostnad som skulle ha ojämförbart låga underhållskostnader mot det vanliga vägnätet.

Kostnaden kan säkert dessutom sänkas om två- och trefiliga cykelvägar istället byggs.

En annan person ägnar mycket tid åt cykeln och arbetar för ökad cykelanvändning är Monica Zarafu som också deltog i Podcar City 9 -konferensen. Monica blev då den första att ta emot priset
First Annual Martin Lowson Paper Award som delades ut av en av konferensens huvudsponsorer Advanced Transit Association (ATRA). Monica fick priset för sin studie och arbete om ett möjligt Podcars/PRT-system i Macquarie Park utanför Sydney.

Monica är medgrundare av interbike som precis startat en ny sevärd site dit alla som vill få inspiration eller önskar få hjälp med cykelstudier för sin stad eller sitt samhälle kan vända sig. Särskilt transport- och samhällsplanerare bör vara intresserad av interbike som bland annat erbjuder rådgivning med smarta kartor för cyklister, beräkning av de mest lämpliga placering av cykelutlåningsstationer och vilka förutsättningar just din stad/ditt samhälle har för cykeln.

Även små förändringar för att underlätta för cykeltrafik kan ha stor lokal betydelse.

Kikar man på Bikes sharing worlds karta över kända utlåningsställen för cyklar i världen sticker framförallt Italien, Spanien, Tyskland och Kina ut medan Sverige bara har ett par städer som lånar ut cyklar. Men kanske är kartan dåligt uppdaterad? Äger för många svenskar cyklar för att utlåning ska vara intressant här?

Vi avslutar med ännu bild från Douglas Malewickis presentation som ni kan beskåda/läsa i sin helhet här.
Möjlig cykelväg ovan mark i Köpenhamn
Bild av Douglas Malewicki under Podcar City 9 konferensen, 5 nov 2015 

2016-02-22

Påminnelse: Vi håller föredrag på Stockholms Universitet på torsdag

Här kommer en påminnelse om att vi håller föredrag på Stockholms Universitet på torsdag.

Eventet är öppet för allmänheten och kräver ingen anmälan men om man använder Facebook får man gärna anmäla att man kommer via Eventets Facebook-sida här.

Läs om eventet nedan eller via Stockholms Universitets Studentkårs sida.

EN FOSSILFRI FRAMTID - FÖRELÄSNING OCH PANELSAMTAL

Var: Hörsal D7, Södra husen, Stockholms universitet

När: Torsdag den 25:e februari, 2016 - 15:00 - 17:00 


Susanna Elfving Blomster Studerande med barnJämlikhetsnätverketStudiemiljönätverketStockholm Earth Week och Stockholms Universitets studentkår tillsammans med Stockholms Universitet presenterar: 

En fossilfri framtid, vad kan vi göra på lokal nivå?
Vad innebär fossil/ förnyelsebar energi, och hur påverkas vår samtid av det? Svar kommer ni få under en inspirerande föreläsning av Johan Landgren och Roberth Hansson om hur vi ska investera i hållbar energi, vilka utmaningar och vägval det kommer leda till.

Efteråt bjuds det upp till panelsamtal i ämnet. Stockholms universitets rektor meddelade under Luciabalen att frågan om investeringar i fossila bränslen ska beslutas om vid universitetsstyrelsens möte den 15 februari. Vad kan Stockholms universitet göra för att minska användandet av fossil energi? Hur stor är SU:s miljöpåverkan och hur kan den förbättras? På vilket sätt kan utbildning kopplas samman med hållbar energi? Vilka ekonomiska utmaningar står vi inför? 

Moderator: Sophie Gripenberg, projektledare på Sustainergies Academy Stockholm som erbjuder casebaserad hållbarhetsutbildningar och masterstudent hos Stockholm Resilience Center med inriktning socio-ekologisk resilience för hållbar utveckling.

Om föreläsarna:

Johan Landgren och Roberth Hansson, Johan Landgren och Roberth Hansson, driver bloggen ”Olja för Blåbär” en av Sveriges mest lästa bloggar inom Energi, Ekonomi och Hållbarhet. De är även författare till boken ”Olja för Blåbär ENERGI, MAKT och HÅLLBARHET” (2015). Huvudspåret för bloggen och boken är råoljan, världens enskilt viktigaste energikälla som blir allt dyrare och svårare att utvinna. De skriver om hur vi måste ställa om ekonomin och energisystemen. Johan är nyss hemkommen från en resa till Silicon Valley, Kalifornien där han bl.a. deltog i en konferens om aktuella och framtida transporter. 

Om paneldeltagarna:

Deltagare är Johan Landgren & Roberth Hansson (föreläsare), Hannes Anagrius - Fossil Free Stockholms universitet (initiativtagare till Fossil Free SU som drivit frågan om divestering ur fossil energi här på universitet), Elias Rosell (skriver på supermiljöbloggen och läser geovetenskap med hållbar utveckling som biämne), Paul Glantz (docent vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och drivande i miljöfrågor på universitetet). Peter Söderbaum (professor emiritus i ekologisk ekonomi, tidigare anställd vid Uppsala universitet).

I pausen bjuder Stockholms universitets studentkår på fika. Varmt välkomna!

Vi kommer givetvis ta med ett antal exemplar av vår bok Olja för Blåbär - ENERGI, MAKT OCH HÅLLBARHET som ni kan köpa och få signerade efter eventet- denna gång till studentprisVår bok har fått många fina kommenterar och recensioner som ni kan läsa om här om ni är nyfikna.   

Hoppas vi ses på Stockholms Universitet på torsdag!


2016-02-20

Glöm Tesla Model III, Tesla Model S för 500 dollar är här!

Redaktionen har just nu fullt upp med förberedelser inför nästa veckas föredrag FOSSILFRI FRAMTID på Stockholms Universitet som ni kan läsa mer om här. Johan har även en hel del att ordna med under helgen inför vårens biodling med byte av bottnar, tråda och vaxa ramar mm.

Men för er som väntar på Tesla Motors första riktiga avslöjande av den kommande elbilen Tesla Model III i slutet av mars kommer här ett bättre tips! Istället för att snart reservera en Model III för 1000 dollar, för att sedan betala cirka 400 000 kronor för att fullfölja reservationen, kan man få en fullt utrustad Model S för endast 804 dollar!

Tycker man det är dyrt kan man köpa en budgetversion för endast 500 dollar!

I budgetversionen ingår ett utbytbart 140 Wh litiumbatteri, frunken (lastutrymmet fram), fungerande lyktor, ladduttag precis som en fullskalig Model S. Bilen laddas på bara tre timmar.  

Tillval för 50 dollar ger ett större batteri på 190 Wh. Övriga tillval att nämna är valfri färg på lacken, ljudanläggning med möjlighet att koppla in mobilen/mp3-spelaren för direktuppspelning i anläggningen och personlig registreringsskylt.

Topphastigheten kan ställas in på två lägen. Lägstaläget ger en topphastighet på strax under 5 km/h medan det vi kallar "insane mode" ligger på hela...håll i er  nu...nästan 10 km/h!

Detta är dock en bil som inte passar alla, du får väga max 36 kilo...

Reservera din bil här så får du kanske den levererad i maj...

Läs gärna mer om Radio Flyers och Tesla Motors helt nya elbilsmodel här eller se helt enkelt den snygga videon nedan.

För mer om Tesla Motors se gärna något av tidigare inlägg.

Detta är inte reklam och vi får ingen ersättning för att skriva detta inlägg men vi äger aktier i Tesla Motors och tycker den nya modellen är kul!

2016-02-17

Upptrappningen i Sydkinesiska havet -ett klassiskt Säkerhetsdilemma

För några veckor sedan skrev vi om den senaste utvecklingen kring det allt mer spända läget i Sydkinesiska havet. Då handlade det om hur Japan och Vietnam som en reaktion på Kinas byggande av flera konstgjorda öar, nu sätter in egna spaningsplan inom flygradie av såväl Spratleyöarna i söder och Paracelöarna i norr.  

I södra delen av Sydkinesiska havet i ögruppen Spratleyöarna är Kina inte många skoptag från att färdigställa en konstgjord flottbas som kallas Fierry Cross. Den konstgjorda ön kommer bland annat ha en 3000 meter lång start- och landsbana, den i särklass längsta i Sydkinesiska havet. Detta möjliggör för basen att ta emot alla flygplansstorlekar Kina har i sin arsenal.

Spratleyöarna, Sydkinesiska havet
Källa bild: Wikimedia, publika rättigheter. 

Bara sedan vi skrev om detta första gången i september har det gått undan med arbetet på Fiery Cross. Förutom det fortsatta  muddringsarbetet med att schakta sand och bygga ut/skapa en konstgjord ö,  kan man nu tex se en tydlig helikopterplatta med tillhörande bas (?) på södra udden av ön. Fierry Cross bevakas även av ett större militärfartyg i inloppet mellan reven i norr och ett strategiskt placerat strax under ön, söder om udden med helikopterplatta.

Utvecklingen och detaljerna på Fierry Cross kan nämligen följas live via Google maps här. Man ju undra om Google hade kunnat lägga ut samma satellitbilder om basen var amerikansk...


Kina placerar luftvärnsrobotar på Woody Island
Amerikanska Fox News och därefter brittiska The Guardian (och i Sverige - Sveriges Radio), rapporterar nu att Kina placerat ut luftvärnsrobotar på den konstgjorda ön Woody Island. Ön är en del av ögruppen Paracelöarna i Sydkinesiska havet.

Enligt Fox News som kommit över satellitbilder från Image Sat International har Kina de senaste 1,5 veckorna placerat ut robotsystem för luft and landförsvar på Woody Island. Enligt "en amerikansk källa" kan det röra sig om luftvärnssystemet HQ-9 som ska påminna om Rysslands S-300 system och ha en räckvidd på cirka 200 km. Detta innebär att systemet har kapaciteten att skjuta ner tex flygplan som flyger nära Woody Island.

Woody Island kan ni kika på i detalj via Google maps här. Vi noterar att en start- och landningsbana på cirka 2500 meter ser ut att snart vara redo för de sista stegen innan asfaltering. Den kan säkert förlängas med 4-500 meter ytterligare, så mycket landmassa finns åtminstone att tillgå redan nu.

Paracelöarna, Sydkinesiska havet
Källa bild: Wikimedia, publika rättigheter

Det är värt att påminna sig om här att amerikanska Fox News är först ut med nyheten om de kinesiska luftvärnsrobotarna på Woody Island i västerländsk media och gör en stor sak av det hela. Detta har givetvis en hel del att göra med amerikansk inrikespolitik och valfläsk under rådande presidentvalskampanj. Fox News som enligt traditionen representerar republikanernas väljare, skyller Kinas ökade militära och ekonomiska framfart på en vek Obama. Åtminstone ger Fox News den bilden när man i samma nyhetsinslag talar om att Obama just nu håller ett möte i Kalifornien med Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam, Filipinerna mfl som ingår i organisationen Association of South-East Asian Nations ASEAN).  

Det går samtidigt inte att bortse från att vi bevittnar en ökad militarisering i Sydkinesiska havet där alla parter drar åt samma håll och bidrar till vad som inom Freds- och konfliktforskning kallas ett klassiskt säkerhetsdilemma. Två eller fler parter i ett grannområde rustar sina militära styrkor då man känner sig hotade av den andra parten/parterna. Upprustningen ökar hela tiden som ett svar på den andra partens upprustning (eller misstanken om att den rustar) och eskalerar tills en punkt nås när en händelse, ofta ett missförstånd, misstolkas av den ena eller båda parter och utlöser en väpnad konflikt. 

Det är inte nödvändigt att vi kommer se en väpnad konflikt mellan Kina och tex Vietnam men risken ökar i takt med ökad militär närvaro i området, minskade tillgångar till resurser och även om den inrikespolitiska och ekonomiska oron växer inom tex Kina.      

Vad handlar dispyterna om Paracelöearna och Spratleyöearna, egentligen?

Tittar vi på Paracellöarna och då specifikt Woody Island, kan det egentligen tyckas märkligt att Vietnam och Taiwan gör anspråk på tex Woody Island. Kinas landmassa i form av ön Hainan, ligger definitivt närmast sjövägen norrut. Men lika konstigt är det att Kina gör anspråk på atollen och numera den konstgjorda ön Fierry Cross i ögruppen Spratleyöarna som ligger mycket närmare Vietnam och Filippinerna än Kina.

Utan att gå in på hur ögrupperna kontrollerats historiskt av den ena och den andra parten kommer vi till de troligare skälen. Resurser och maktspråk. Kinas fiskare måste likt valjägarna i början av 1800-talet bege sig allt längre ut i Sydkinesiska havet efter fisk i takt med att bestånden krymper och efterfrågan ökar. Samma sak gäller förstås fiskare från Vietnam, Malaysia och Filipinerna. Kina har de ekonomiska och militära musklerna de övriga i området saknar och kan på olika sätt ta kontroll över tillgången till fiskebestånden men även andra naturresurser som olja och gas man behöver för sin resurskrävande ekonomi.

Kina är väl medvetna om att man inte med direkt våld kan skydda olja, gas och fiskebestånd idag då USA står bakom dessa och skyddar sina allierade Vietnam, Malaysia, Taiwan och Filipinerna militärt om så krävs. Men genom att ta kontroll över öar och ja bygga nya kan man dels bygga upp ett försvar kring dessa och dels säkra resurser i dess närhet genom att peka på att öarna tillhör Kina...

Kina utrikesminister Wang Yi ska som svar på rapporteringen om placeringen av luftvärnsrobotar på Woddy Island svarat:

"När det kommer till de begränsade och nödvändiga försvarsanläggningar Kina har byggt på öar och rev där kinesisk personal är stationerade, är detta i enlighet med Kinas rätt till försvar och självbevarelse, enligt internationell lag".    

Vi får heller inte glömma att Kina visar upp sin ökade militära förmåga och dominans i Östkinesiska havet där ett försvagat militärt och ekonomiskt Japan skapat ett maktvakuum som Kina nu kan fylla utan konkurrens av andra än USA.

Den kinesiska draken har vaknat, den ryska björnen har kommit ur idéet och den amerikanska vithövdade örnen är ute och spanar...låt oss hoppas de kan komma överens och inte slåss om samma byte!2016-02-15

Småskalig ekologisk biodling på Kuba - en ögonöppnare

Snart är det vår och det börjar bli dags med förberedelser inför årets biodling. Johan är snart inne på den tredje våren med sina bin och ser fram emot en ny sommar med bin i trädgården och förstås första honungsskörden till midsommar!

Just nu står tre bisamhällen och väntar på dagen för den första flygningen sedan hösten och den så kallade rensningsflykten -bina har ju hållit sig hela vintern!

Till sommaren blir det kanske tre avläggare varav en kanske kommer få flytta in i en topplistekupa i bigården i Dalarna och de övriga två ska förhoppningsvis levereras till en av bloggens läsare! Johan var med och monterade en topplistekupa hos en god vän på Gotland i somras vilket gav mersmak. Montering av topplistekupan och första kontrollen av de inflyttade bina kan ni se på vår youtube-kanal Olja för Blåbär.

Det är verkligen roligt att biodlingen tagit fart i Sverige efter många år där antalet biodlare i landet minskat stadigt. Det betyder mycket mer än bara fler ton honung till försäljning på den svenska marknaden och på sikt mindre importbehov.  

I brittiska och tyska studier har man bland annat sett vilken enorm inverkan miljön och landskapets utformning har på binas hälsa och förmåga att pollinera. I områden som domineras av konventionellt jordbruk med ingen eller marginell mångfald av växter, där jordbruket breder ut sig med rader efter rader av grödor som besprutas regelbundet är bitäthet mycket låg. Där landskapet erbjuder en stor variation av blommor och växter som varvas med skogsområden är bitäthet däremot hög.

En del forskare menar att jordbrukslandskap som åtminstone sparar små oaser där blommor och växter får växa vilt, ökar binas möjlighet att överleva och gör samtidigt att pollineringen kring jordbruken ökar flera gånger om. Det kan vara en win-win för bin och odlare.

För människans matproduktion är världens viktigaste pollinatörer, honungsbina givetvis en ödesfråga vi måste prioritera.

Kuba: Inga bekämpningsmedel, småskalig odling och blandad flora - glada bin!

Ett positivt exempel där bisamhällen inte drabbats av masskollapser och där människor verkligen tar hand om bina är på Kuba. Via en artikel på siten Natursidan och en artikel i The Guardian kan vi läsa om hur småskalig ekologisk biodling blomstrar i landet.

I början av 1990-talet fick Kuba det mycket svårt. Först försvann landets viktigaste handelspartner i form av före detta Sovjetunionen och sedan följde fortsatt isolering av USA vilket bland annat inneburit att importen av bekämpningsmedel och konsgödsel till jordbruket försvann eller blev otillräcklig. Ett småskaligt ekologiskt jordbruk blev helt enkelt nödvändigt för att föda befolkningen även om det var otillräckligt i sig. Landet importerar trots allt 70-80 % av sin mat enligt FN:s matprogram.    

Men tack vare det småskaliga jordbruket har mångfald uppmuntrats vilket skapat en miljö där bin och biodlare kunnat frodas. Även om bin på Kuba precis som i Europa och i USA drabbats av varroaparasiten har den kunnat hållas i schack. Idag är ekologisk honung Kubas fjärde viktigaste exportvara efter fisk, tobak, och sprit.

I artikeln i the Guardian kan vi även läsa att kubanska biodlare säljer sin honung till den kubanska regeringen som köper den till världsmarknadspris och sedan säljer den vidare för export. Med lättade amerikanska sanktioner mot Kuba, lär honung och friska bin gå på export från Kuba till USA framöver.

I den sevärda dokumentären "Inte bara honung" fick vi ju lära oss att till USA flygs bisamhällen in från Australien för att så många av USA:s egna bisamhällen dör varje år och behöver friskt tillskott utifrån...Den skruvade konsekvensen av ökad handel mellan Kuba och USA kan dock bli att Kuba börjar importera bekämpningsmedel och konstgödsel från USA. Detta för att inhemska företag eller internationella kan etablera sig på Kuba genom löften om ökad matproduktionen genom ett modernt, konventionellt jordbruk...

Men då är vi tillbaka på ruta ett, bina drabbas av bekämpningsmedel, får för lite näring och mat från ett monotomt odlingslandskap samtidigt som självförsörjningen av mat på Kuba centraliseras med ökat oljeberoende som följd, dvs självförsörjningen bland befolkningen minskar!      

Låt oss därför hoppas att inte bara biodlare kan lära av Kuba när det gäller den småskaliga odlingens många fördelar.

Föredrag om biodling

Den 10:e mars kl. 19. 00 kommer Johan hålla ett föredrag om sin biodling och dess positiva inverkan på den lokala ekonomin och mångfalden. Det hela organiseras av IOGT-NTO i Sågmyra norr om Falun - detaljer kommer dyka upp under "Events" ovan.

Johan kommer ta med lite av de redskap och utrustning man behöver för att komma igång med biodlingen och ska försöka svara så gott han kan på de frågor som lär dyka upp. Johan är trots allt ännu nybörjare! Johan använder vad som kan beskrivas som ekologiska riktlinjer för sin biodling men har även gått ett par steg till för att låta bina komma så nära sitt naturliga tillstånd som möjligt i ett försök att öka deras chanser att överleva.

Nedan en video från Johans biodling vi haft med i tidigare inlägg: Skattning, slungning och upptappning av honung

2016-02-13

"Negativa räntor i Schweiz? Har de blivit tokiga!?" -Hitler

I det extraordinära ekonomiska klimat vi nu lever i kan det vara värt att påminna sig om varför detta är just historiskt ojämförbara tider. Att vi trots kvantitativa lättnader/tryckande av främst digitala pengar sedan finanskrisens utbrott 2007/2008, först i USA och sedan i Europa och övriga världen inte lyckats skapa "önskvärd ekonomisk" tillväxt är anmärkningsvärt i sig.

Men när inte ens negativa räntor är tillräckligt låga för att få sprutt på konsumtionen i annars så lånevilliga Sverige borde Schweizarna veta bättre och definitivt Japan där man är van att hålla i sina pengar, åtminstone på bostadsmarknaden...Men icke, ECB har följt efter och Danmark var tidigt ute.
Inte ens USA, dit världens investerare nu till synes flyr med sitt kapital får igång maskineriet, smörjmedlet fungerar inte som tidigare, kanske börjar hjulen rent av backa i USA med recession framöver.  

Hitler kanske vet bättre men vad ska han ska investera sina pengar...

Lite lördagshumor om negativa räntor följer nedan.

Klippet är taget ur filmen "Der Untergang", en för övrigt mycket välgjord film om Hitlers sista dagar vid makten och tiden i bunkern där han sannolikt tog sitt liv.


2016-02-10

FOSSILFRI FRAMTID: Vi håller föredrag och deltar i paneldebatt på Stockholms Universitet

Torsdagen den 25:e februari håller vi föredrag och deltar i en paneldebatt på Stockholms Universitet.

Eventet är öppet för allmänheten och kräver ingen anmälan men om man använder Facebook får man gärna anmäla att man kommer via Eventets Facebook-sida här
 
Läs om eventet nedan eller via Stockholms Universitets Studentkårs sida.

EN FOSSILFRI FRAMTID - FÖRELÄSNING OCH PANELSAMTAL


Var: Hörsal D7, Södra husen, Stockholms universitet

När: 25 februari, 2016 - 15:00 - 17:00 

Susanna Elfving Blomster Studerande med barn, Jämlikhetsnätverket, Studiemiljönätverket, Stockholm Earth Week och Stockholms universitets studentkår tillsammans med Stockholms universitet presenterar: 

En fossilfri framtid, vad kan vi göra på lokal nivå?
Vad innebär fossil/ förnyelsebar energi, och hur påverkas vår samtid av det? Svar kommer ni få under en inspirerande föreläsning av Johan Landgren och Roberth Hansson om hur vi ska investera i hållbar energi, vilka utmaningar och vägval det kommer leda till.

Efteråt bjuds det upp till panelsamtal i ämnet. Stockholms universitets rektor meddelade under Luciabalen att frågan om investeringar i fossila bränslen ska beslutas om vid universitetsstyrelsens möte den 15 februari. Vad kan Stockholms universitet göra för att minska användandet av fossil energi? Hur stor är SU:s miljöpåverkan och hur kan den förbättras? På vilket sätt kan utbildning kopplas samman med hållbar energi? Vilka ekonomiska utmaningar står vi inför? 

Moderator: Sophie Gripenberg, projektledare på Sustainergies Academy Stockholm som erbjuder casebaserad hållbarhetsutbildningar och masterstudent hos Stockholm Resilience Center med inriktning socio-ekologisk resilience för hållbar utveckling.

Om föreläsarna:

Johan Landgren och Roberth Hansson, Johan Landgren och Roberth Hansson, driver bloggen ”Olja för Blåbär” en av Sveriges mest lästa bloggar inom Energi, Ekonomi och Hållbarhet. De är även författare till boken ”Olja för Blåbär ENERGI, MAKT och HÅLLBARHET” (2015). Huvudspåret för bloggen och boken är råoljan, världens enskilt viktigaste energikälla som blir allt dyrare och svårare att utvinna. De skriver om hur vi måste ställa om ekonomin och energisystemen. Johan är nyss hemkommen från en resa till Silicon Valley, Kalifornien där han bl.a. deltog i en konferens om aktuella och framtida transporter. 

Om paneldeltagarna:

Deltagare är Johan Landgren & Roberth Hansson (föreläsare), Hannes Anagrius - Fossil Free Stockholms universitet (initiativtagare till Fossil Free SU som drivit frågan om divestering ur fossil energi här på universitet), Elias Rosell (skriver på supermiljöbloggen och läser geovetenskap med hållbar utveckling som biämne), Paul Glantz (docent vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och drivande i miljöfrågor på universitetet). Peter Söderbaum (professor emiritus i ekologisk ekonomi, tidigare anställd vid Uppsala universitet).

I pausen bjuder Stockholms universitets studentkår på fika. Varmt välkomna!

Vi kommer givetvis ta med ett antal exemplar av vår bok Olja för Blåbär - ENERGI, MAKT OCH HÅLLBARHET som ni kan köpa och få signerade efter eventet. Vår bok har fått många fina kommenterar och recensioner som ni kan läsa om här om ni är nyfikna.   

Hoppas vi ses på Stockholms Universitet den 25:e februari!


2016-02-09

Uppdatering -E-highways/Elmotorvägar i Sverige

Sverige kämpar som vi skrivit om tidigare med en eltransportparadox och har tex ännu inte något fullskaligt Podcar-system och har långt att gå när det kommer till infrastrukturen för järnväg och elbilar.

Det finns dock en del positiva tecken. I somras var Johan på plats när Göteborg invigde sin första elbusslinje och med lite tur kommer Sverige snart ha världens första eller åtminstone näst första elmotorväg för lastbilar (kanske hinner Kalifornien före även där).  

I somras intervjuade Johan Scanias projektledare för elmotorvägar, Christer Thorén om tekniken som lastbilstillverkaren och Siemens vill bli världsledande på och som nu ska testas på riktigt utanför Sandviken. Tekniken som i förlängningen handlar om att möjliggöra för lastbilar att gå på el längs landets mest trafikerade motorvägar byggs nu för att testköras i två år.

Först ska E16 -sträckan Gävlehamn och Storvik elektrifieras med trådar längs motorvägen där lastbilar med hjälp av automatiska/manuella strömavtagare låter lastbilen laddas med el längs färden, för att sedan gå på dieselelektrisk drift sista biten.

I Ny Teknik kan vi nu läsa en läsvärd intervju med Per Ranch som är expert på både trådlastbilar och trådbussar och bland annat berättar mer om elmotorvägprojektet utanför Gävle.
Trådbuss i trafik i San Francisco
Bussen fångades på bild när Johan åkte Cable car under sin resa i  Kalifornien i november i fjol.

Elväg Gävle är ett samarbete mellan i första hand och Scania och Siemens som arbetet på tekniken tillsammans ett par år nu. I Projekt Elväg Gävle ingår även Region Gävleborg, SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Boliden, Stora Enso, Midroc Electro Ernsts Express, Gävle Hamn mfl.

Som vi skrivit om tidigare skulle E-highways tekniken kunna användas för att elektrifiera lastbilstrafiken mellan Stockholm, Malmö och Göteborg och vidare norrut mellan Stockholm och Kiruna. Detta skulle på kort tid och med relativt små ekonomiska medel kunna minska landets oljeberoende kraftigt och samtidigt minska utsläppen från lastbilstrafiken.

Naturligtvis ska gods på järnväg prioriteras men just nu är underhållet så dåligt och hotet om höjda banavgifter överhängande vilket tvingar transportbolag att välja lastbil framför järnvägen. Helt enkelt av ekonomiska skäl och med hänsyn till driftsäkerheten. Vi ser därför elmotorvägar som ett sätt att köpa tid under omställningsperiod och som ett komplement till en i framtiden fungerande godstrafik på järnväg tillsammans med tex Podcar-liknande system för godstransport.

Lastbilarna kan enligt Christer Thorén även byggas för att gå helt på el även den första och sista delen av transportsträckan, där eltrådar alltså ej finns på plats. Det är en fråga om vilket pris beställaren av lastbilen vill betala, för enligt Thorén behövs inte mycket batterier/vikt för att lastbilen (utan släp) ska kunna köra 5-10 mil bara på el men så länge bränslepriset är lågt kommer hybriderna dominera.   

För mer om elmotorvägar se gärna intervjun med Christer Thorén från Almedalen i somras.  

2016-02-07

USA på väg in i recession trots rekordstor kapitalflykt till landet?

Bloggrannen Cornucopia?/Lars Wilderäng rapporterar i ett läsvärt inlägg om den största kapitalflykten på minst 35 år från utvecklingsländerna till främst den amerikanska marknaden. Detta med anledningen av att Quartz i en artikel nu sammanställt data från Institute for International  Finance som visar att ett kapitalflöde (nettoflöde) på 735 miljarder dollar lämnade utvecklingsländerna 2015! 

För att förstå hur mycket detta är kan man kika på grafen Quartz sammanställt. Även 2014 var ett rekordår i fråga om kapitalflykt från i huvudsak Kina till USA med totalt 111 miljarder dollar som lämnade utvecklingsländerna. Men både 2014 och 2015 är extrema undantag. Sedan slutet på 1980-talet har kapital fullkomligt stormat in på utvecklingsländernas marknader och det har inte varit tal om negativ kapitalflykt från dessa samlade marknader, inte ens under finanskrisen 2007/2008.

Precis som Cornucopia noterar är kapitalflykten till den amerikanska marknaden en viktig förklaring till varför amerikanska börsen gått så bra sedan 2013, dollarns styrka relativt andra valutor -trots det extrema ränteläget. 

Av de 735 miljarder som lämnade utvecklingsländerna 2015 kommer hela 675 miljarder från Kina. Frågan är förstås varför så mycket kapital lämnar Kina. Att kapital lämnar konfliktdrabbade länder i Mellanöstern och Afrika är naturligt men så extrema volymer det rör sig om från Kina väcker många frågtecken.

En stor del kan säkert förklaras med en oro för den uppblåsta fastighetsmarknaden i Kina och att en medvetet avmattad tillväxt i Kina kommer slå hårt även mot internationella företag som verkar i landet. Att multinationella amerikanska företag tack vare den snabbt växande automatiseringen inom tillverkningsindustrin även kunnat flyttat hem tillverkningen till USA bidrar säkert också men vi har inga siffror på det i nuläget. Automatiseringen är förstås även ett svar på att lönerna bland kinesiska arbetare stiger.  

Men frågan är hur mycket av kapitalflykten som handlar om oro bland investerare och företag som faktiskt ser en risk för en riktig ekonomisk härdsmälta i Kina där konfiskering av kapital och fysiska investeringar inte kan uteslutas?   

Hur bra är då alternativet USA? 
Att USA av de flesta analytiker anses vara den minst instabila marknaden bland överlag instabila marknader globalt står klart. Men samtidigt finns det nu tecken på att USA kan vara på väg in i en recession . Chris Puplava på Financial Sense har i en läsvärd analys jämfört bankers minskade utlåning till små företag i USA med så kallade nonfarm payrolls -vilket är en välanvänd arbetsmarknadsindikator för varor tillverkningsindustrin och byggsektorn i USA.

Chris visar att korrelationen mellan minskad utlåning till små företag och nonfarm payrolls är mycket stark och att båda är nedåtgående just nu. Jämför man den minskade utlåningen med 1999 och tiden innan finanskrisen 2007 ligger de på samma nivåer nu. Om vi utgår från att nonfarm payrolls fortsätter neråt och bankerna inte öppnar för större utlåning till små företag kan detta vara tecken på att en recession i USA är på väg. Detta alltså trots historiskt oöverträffade stimulansåtgärder från Federal Reserve och en enorm kapitalflykt till den amerikanska marknaden. 

Vad ska man då ta vägen med sina investeringar?

Detta är högst individuellt och helt beroende på vilka risker man har råd att ta och vilken tidshorisont man investerar för. Att helt plocka hem sin investeringar på börsen just nu kan definitivt vara läge för om man tror man kommer behöva pengarna de närmaste åren.

Men placerar man långsiktigt och kan identifiera några icke-börsnoterade företag som har framtiden för sig kan det var ett sätt att minska risken för den börsstorm som kan vara i antågande. Att hålla en del av sina besparingar i fysiskt guld kan även vara ett alternativ. Vilket historiskt sett visat sig vara ett bra skydd för att behålla sitt värde/köpkraften i sina investeringar.

I år har tex värdet i guld per gram, mätt i svenska kronor stigit med ca 10,7 % och är på högsta nivån sedan slutet av september i fjol. Detta kan jämföras med tex svenska OMX Stockholm P1som backat nästan 6 % i år och Nasdaq som tappat 3,25 % sedan året inleddes.     

Guldpriset i SEK upp 10,7 % i år
 Graf hämtad från Libertysilver
 
Oavsett om USA är på väg in i en recension eller ej , står det klart att världsekonomin balanserar på en skör tråd och att 2016 sannerligen blir ett spännande år!  

2016-02-05

Fredagsmys: Hyperloop Pod-design tävling snart igång

Vi skrev nyligen om förslaget att bygga en Hyperloop-bana mellan Norrtälje och Åbo, via Åland och tävlingen mellan två amerikanska företag i Los Angeles som båda vill vara först med att få en testanläggning för en Hyperloop-bana på plats.

I oktober skrev vi att ett av dessa företag, Hyperloop Transportation Technologies (HTT) planerade en börsnotering redan detta kvartal. Syftet är att få ihop 500 miljoner dollar på aktieförsäljningen för att finansiera byggandet av den fullskaliga testanläggningen som man vill få klar under 2018. Börsnoteringen är även ett sätt att betala tillbaka till alla som arbetat gratis med projektet. Huruvida det faktiskt kommer ske de närmaste två månaderna återstår att se. Men att vi inom de närmaste par åren kommer få se en riktig Hyperloop-testbana tyder allt på just nu.

Initiativtagaren till Hyperloop-banan och den första Hyperloop-designen, Elon Musk, bekräftade för mindre än en vecka sedan att SpaceX och Tesla kommer bygga (redan bygger?) en testbana i Texas. Men här är syftet inte att skapa ännu ett företag och själva driva på för en storsatsning på Hyperloopen.

Istället handlar det om att breda vägen för andra att ta fram den bäst lämpade designen för Hyperloop-kapslarna/poden och förstås få Hyperloop-banan att fungera även för en riktig anläggning där människor och varor far fram i hisnande hastigheter mellan städer.

Under eventet "SpaceX Hyperloop Pod Design Competition award ceremony" som hölls vid A & M University i Texas för knappt en vecka sedan Hyperloopen (se nedan), bekräftade Elon att SpaceX troligen kommer dra igång tävlingen för en Hyperloop -testbana i sommar. Tanken är att SpaceX bygger en 1,5 km lång Hyperloop-bana där studenter, forskare och företag ska kunna testa och tävla om att ta fram den bästa kapsel/pod-designen för en framtida, fullskalig Hyperloop-bana.

Elon Musk tycker redan nu att designen och tekniken som studenter tagit fram för Hyperloopen-kapseln tagit fram kommer "skaka om människors förställningar om vad som är möjligt" och att Hyperloopen faktiskt kommer kunna realiseras och bli ett komplement till nuvarande transportsystem.

Under eventet ställdes många frågor om Hyperloopen till Musk så kika gärna för att lära er mer om möjligheterna och de frågetecken som måste rätas ut innan vi kan se en riktig bana.

Mer om Hypeloop -eventet i Texas som förutom Hyperloopen visade upp en rad andra futuristiska tekniker kan ni läsa om i en läsvärd artikel i Popular Science.

Läs gärna även några av vår tidigare inlägg om Hyperloopen och Elon Musk:
Nedan kan ni se när Elon Musk talade vid Hyperloop-eventet.

Vi vill även tipsa om att vi nu skapat en flik på bloggen där ni kan läsa om Podcars/Personal Rapid Transit system, med videos och reportage Johan gjorde under sin resa till Kalifornien i november
 
Trevlig fredag!