2013-06-30

Ny Svensk Tidning OM OMSTÄLLNING ute!

En ny tidning om omställning med just namnet OM OMSTÄLLNING, har precis kommit ut med provnumret.Tidningen är efterlängtad att döma av intresset av skribenter som ville skriva i provnumret och med tanke på den kompott av ämnen på temat Omställning som finns att skriva om, saknas de knappast uppslag till artiklar.

Internationellt är det säkert många svenskar som upptäckt den fantastiska siten resilience.org där en helhetsbild av ekonomi, energi och ekologi skildras av många proffsiga skribenter, författare och där omställningsarbete från världens hörn rapporteras om dagligen. Det har dock saknats en svensk tidning där många olika områden inom det som kallas hållbar omställning kan diskuteras och avhandlas på ett seriöst sätt.

OM OMSTÄLLNING tar inte bara upp klimatfrågan, inte bara frågor kopplade till Peak Oil och omöjligheten med en fortsatt ekonomisk tillväxt av den globala ekonomin, hur vi alla måste ställa om nu när skuldkrisen, resurskrisen och ja människan kramat ur den sötaste saften ur naturens rikedom. Nej, tidningen strålar av framåtanda om vad redan görs i detta land!

För i Sverige ställer redan många människor om på många olika sätt och på många olika platser. En del ställer kanske om då de insett att en global ekonomi inte kan fortsätta fungera i nuvarande form länge till då råoljeproduktionen i världen i praktiken legat kvar på samma nivå sedan 2005 och därför snart minskar år för år, istället för att som de senaste 100 åren stadigt ökat.

Andra kanske ställer om för att de börjar inse att en ekonomi som kräver fortsatta lån för att finansiera ytterligare lån, är som en drogad patient som väntar på en överdos. Eller så ställer man om för att man helt enkelt använder sitt sunda förnuft och till exempel tar till handling när man konstaterar att bina håller på att dö ut i större delen av världen och kopplar detta till vad Einstein ska ha sagt: "Om bina försvinner från jordens yta, har människan bara fyra år kvar att leva".

Eller så försöker människor helt enkelt bygga en mer lokalt och regionalt fungerande ekonomi där arbetstillfällen och resurser stannar kvar och inte sätts ur spel för att banker eller företag på andra sidan klotet låtsas som att resursbrist och skuldkris är något som inte finns.

Johan, (en av undertecknade skribenter här på Cruel Crude) har bidragit till en av de många inspirerande artiklar, recept mm som finns att läsa i det 72 sidor långa provnumret. Otaliga artiklar med vitt skilda teman och av många olika författare, skribenter ger en bild av Sverige som kanske inte så många ser men som i allra högsta grad kokar av genuin hållbar energi!

Läs tidningen för att bilda er en egen uppfattning, vem vet ni kanske får inspiration eller sår ett frö till en tanke...


Klicka på bilden för att komma direkt till provnumret eller gå till 

2013-06-27

Heinberg är tillbaka, lika skarpsinnig & glödande som någonsin!

En av våra absoluta favoriter här på bloggen när det gäller att presentera Peak Oil, tillväxtens dilemma och förklara hur ekonomi, energi och ekologi hänger ihop är Richard Heinberg. Nedan följer Heinbergs senaste presentation, denna gång för TEDx i regionen Sonoma County i Kaliforninen, USA.För tidigare guldkorn och kloka ord från Heinberg se några av följande inlägg:

2013-06-25

Gazprom planerar LNG-anläggning i finska viken

Den ryska gasjätten Gazprom färdigställde för nästan exakt ett år sedan den andra av två pipelines i Nord Stream-projektet vi skrivit om i tidigare inlägg. Två pipelines transporterar nu gas mellan Vyborg i Ryssland genom Östersjön till Greifswald i norra Tyskland. 

Som ett led i utvecklingen av Nord Stream rapporterar nu UPI att Gazprom planerar att bygga en anläggning för omvandling av gas till flytande gas (Liquidfied Natural Gas-LNG) i finska viken. Beslutet att bygga en anläggning i finska kommer naturligtvis av att de två Nord Stream -pipelinen redan går igenom finska viken. Genom en LNG-anläggning i finska viken kan Gazprom enkelt transportera flytande naturgas med fartyg genom Östersjön till högstbjudande köpare i Europa eller kanske landvägen via Vitryssland eller liknande.

I takt med att råoljan blir all dyrare och mer otillgänglig har omvandling av naturgas till flytande bränsle dykt upp som ett alternativ, särskilt för gasbolag med tillgång till omfattande infrastruktur och ja givetvis stora mängder gas. 

Bristen på billig råolja har lett till en gashysteri i USA men även i Medelhavsregionen, i lilla Qatar, på sistone i Kina och ja nu alltmer i Östersjön.        

Gasen kommer helt klart bli betydelsefull när bristen på olja och framförallt oljepriset fortsätter avspegla en dyrare och mer komplicerad oljeutvinning men som vi skrivit om otaliga gånger tidigare på denna blogg, gashysterin är övergående och ogrundad

Som författarna i boken "Merchants of Doubt" skriver, genom att odla ett frö av tvivel om vad som är vetenskapligt belagd sanning, skapas debatt i en fråga som det i praktiken råder vetenskaplig enighet i. Vare sig det gäller tobaksindustrin, klimatfrågan eller som i detta fall Peak Oil -där sanningen står att finna i faktiska data över världens oljeutvinning och termodynamikens lagar som sätter gränser för hur mycket energi vi kan få ut till ett ekonomiskt pris som är lönsamt. Tyvärr kommer sanningen inte långt när ett fåtal aktörer skapar "debatt" genom att effektivt odla tvivel med PR-kampanjer som vilseleder allmänheten från sanningen. Det har gjorts otaliga gånger i historien tidigare och det är alltid lika effektivt.  

Läs Merchants of Doubt så kommer ni förstå vad vi menar, en bok vi varmt rekommenderar i sommarsolen.  

Det är samtidigt glädjande att alltfler börjar vakna och ta sig ur den vilseledande dimman och istället börjar odla riktiga frön som är hållbara på riktigt och som sprider sig...2013-06-22

Kina tar olja från Sveriges skattkista i Ryssland

En av dagens Sju systrar (de sju största oljebolagen i världen) är det av kinesiska staten kontrollerade CNPC (China National Petroleum Corporation). I Dagens Nyheter kan vi nu läsa att Kina med sitt oljebolag CNPC säkrat ett avtal med ryska Rosneft för leverans av ryska olja till Mittens rike de närmaste 25 åren.

Det är lustigt och frustrerande att DN mycket riktigt konstaterar att Ryssland är världens största energiproducent (nr 1 i gasproduktion och nr 2 i oljeproduktion) och att Kina är världens största energikonsument (nr 1 i kolkonsumtion, nr 2 i oljekonsumtion)-se BP 2013.

Vad som är lustigt med detta är att tidningen (DN) trots att den befinner sig i Sverige och riktar sig till en svensk publik inte  i samma veva nämner att ökad kinesisk import av rysk olja är ett potentiellt STORT SVENSKT problem framöver. Betänk bara att 42% av Sveriges råolja kommer från Ryssland (se Branschfakta 2013, SPBI).

Efter Ryssland kommer 25,2% av Sveriges importerade råolja från Norge och 15,4% från Danmark men dessa länder råkar händelsevis ha nått maximal produktionsnivå av råoljan 2001 respektive 2006 och minskar redan sin oljeproduktion kraftigt varje år. Peak Oil är med andra ord en realitet i Norge och Danmark.

Det är bara en tidsfråga innan även Ryssland når Peak Oil och den maximala produktionsnivån för råoljan, börjar minska år efter år.

Detta sammanfaller väl med med det faktum att världens  råoljeproduktion sedan 2005 i praktiken inte ökat vilket är ett tydligt tecken på att även världens globala råoljeproduktion (85% av världens totala produktion av fossila oljor), kommer börja minska de närmaste åren.

När Peak Oil drabbar Ryssland och världen i sin helhet kommer Kina och de som fattat vinken redan ha positionerat sig i Ryssland och i övriga oljeproducerande länder för att få fortsatt tillgång till den olja som alla länder fortfarande behöver men som alltså kommer bli dyrare och allt otillgängligare.

Slutsats: Sverige gör mycket gott i att precis som kineserna, ha mycket goda relationer med Ryssland och därmed säkra framtida leveranser av olja. Alla andra diskussioner om Sveriges relationer och förmågor gentemot Ryssland ska sättas i relation med vårt oerhörda oljeberoende med jätten i öst.

Norge kommer en vacker dag, inte långt bort, sluta exportera olja till Sverige och Danmark likaså, varifrån ska vi få vår olja då?

Kina är ännu inte en militär supermakt men man tänker och agerar redan som en, ekonomiskt och politiskt. Sverige tycks dock leva i en bubbla "där allt kommer vara som förut" trots att stora förändringar är i vardande.

Njut av ledigheten men inte för mycket bara, för kineserna sitter inte still. Det tål även att upprepas vad Darwin en gång sa "den som anpassar sig överlever" (eller ökar åtminstone sin sannolikhet att överleva)!  
 
     

2013-06-21

Oljebarometern -21 Juni

Peak Oil måste läsas

To power up or power down? That is the question, Brendan Barrett, Resilience.org, 20 Juni 2013

BP oil still here, Louisiana says, UPI, 20 Juni 2013

New oil talks, but no sign of compromise, Ben va Heuvelen & Iraq Oil Report, Iraq Oil Report, 20 Juni 2013

Ekonomicirkusen

Som om inte PRISM/NSA-cirkusen var nog...

Traders Try to Game Platts Oil-Price Benchmarks, Justin Scheck & Jenny Gross, The Wall Street Journal, 19 Juni 2013

Hong Kong’s cramped housing ignites photographers’ muse, Vanessa Ko, SmartPlanet, 20 Juni 2013

Utvecklingen i Iran 

India’s Energy Ties With Iran Unsettle Washington, Financial Sense, 18 Juni 2013

Iran celebrates Rouhani's presidential win
Aljazeera, 16 Juni 2013

Det nya Kina


Fitch says China credit bubble unprecedented in modern world history, Ambrose Evams-Pritchard, The Telegraph, 16 Juni 2013


China Manufacturing Hits a Nine-Month Low, William Kazer, The Wall Street Journal, 19 Juni 2013 

Energi, Teknik & Övrigt

World Bank sounds climate alarmUPI, 19 Juni 2013

Tesla Motors fortsätter att måla om elbilskartan och röra om i bilbranschen, alla tvivlare till trots. 
Spindelvågkraft
GLAD MIDSOMMAR!

2013-06-18

ITK, en lokal valuta för en ny ekonomisk skuta

För ett par veckor sedan rapporterade vi om den komplementära valutan "Minutos" med ursprung i Tyskland.

För att lära oss mer om hur komplementära valutor kan fungera i praktiken beslöt vi oss för att delta i ett seminarium och valuta-experiment förra veckan, där just Minutos och komplementära valutor låg i centrum. Flera intressanta diskussioner kring bland annat Peak Oil och olika vägar att anpassa sig till minskad tillgång till olja och billig energi, diskuterades även djupgående.

En av huvudpersonerna bakom projektet och som höll i seminariet var Stephen Hinton från Omställning Sverige. Hinton har gjort en eminent sammanfattning av kvällen, läs därför delar av Hintons sammanfattning nedan eller den fullständiga versionen på Omställning Sveriges sida här.

Måndagens lansering av komplementär valuta, ITK, eller "ideelltidskuponger" var otroligt lärorikt. Och vi hade samlat ett gäng riktigt tunga omställare – en som drivit en omställningskafé, en eldsjäl, en som varit med i Omställning Sigtuna från starten och även peak oil bloggare, miljöjournalister, arbetsgruppsansvariga med mera!

Jag tänker skriva min rapport direkt ur hjärtat, detta är min högst personlig upplevelse. Stort tack till min nya vän Anna Rosengren för rättning av mitt språk.

Vi började med att presentera medarrangörarna: ISSS the Institute of Swedish Safety and Security, Omställning Sverige, Open World Villages och Leader Uppland.

Vad det går ut på är att i en pilotstudie för Sverige, lansera en komplementär valuta i en kommun, kopplade till behovet av att bygga upp resiliens i det området. Resiliens mot utmaningar som kommer med omställningen, dvs behov av att ta energi från förnybara källor, lokalmat, lokalekonomi samt behovet av att inkludera och engagera alla. Det som ISSS är inriktad på, resiliens för människor, handlar om beredskap. Att kunna hantera kris i olika form såsom översvämningar, krig, stora olyckor, ekonomiskt nedgång osv, och liknar det som Omställnings rörelsen syftar på fast kanske om en mycket mindre tidsskala.

Jag började med att fråga deltagarna vad de hade för relation till pengar– i två ord. Svaren var lika olika som känslorna var starka: från kärlek och hat, till begär och behov.
Efteråt kom en diskussion om vad pengar är och varifrån de kommer. Att pengar handlar om skuld och skapas när man lånar på banken är något som inte är allmänt känt.

Vår ansats med ITK är att det är en valuta för den civila sektorn, och en komplement till valutan som används som offentligt betalningsmedel. Vi jobbar ju 1600 timmar per år men gör kanske upp till 400 frivilliga timmar med idrott, välgörenhet, skola osv. Det är just dessa volontär timmar som ITK handlar om.
Allt kan inte omfattas av den offentliga kommersen "köp och sälj". Och som Bernard Leitner (skaparen av VISA) säger; trygghet kommer från att fler valutor används parallellt. Och en valuta som underlättar och stimulerar det lokala samhället att samarbetar mer, och inkluderar varandra mer, behövs.

Första övningen handlade om att bekanta sig med kupongerna och fylla i dem. Varje kupong representerar ett antal volontärminuter. 

Två personer skall skriva under som garanter, en man och en kvinna,

Nästa moment i övningen handlar om att skriva ett papper med det som just du kan ställa upp med. Jag erbjöd (för övningens skull) mina talanger att vika gamla mjölkkartonger till plånböcker, visitkort hållare och mobilskydd. Vi fyllde en vägg med möjligheter.
Kontentan av övningen var som Stephen Hinton skriver:

En insikt om att pengar kan driva sociala sammanhållningsnät och att det fungerar på det här sättet.
Man kanske kunde lansera valutan i samband med en lokal festival.
Kanske kan man hitta ett sätt att paketera idén så att det blir stort upptag på en gång.
När man väl börja inventera kompetensen som finns lokalt, kommer energin.
Kan man rentav använda valutan för att klara viktiga tjänster som tillexempel ekologiskt skolmat?

(försök och ha förståelse för språket i citatet ovan, Stephen Hinton är trots allt engelsman!)

I experimentet "erbjöd" Johan tex en av deltagarna en burk med 350 gram honung i utbyte mot en 30 ITK -kupong. Nedan ser ni hur en kupong kan se ut, med signatur av en utfärdare och två garanter, en kvinna och en man. 


Vips hade Johan en ITK-kupong/valuta att handla med! Svårare än så behöver det inte vara ((läs detaljer om hur det funkar här). Javisst, det är ännu ett experiment och är tänkt att fungera i liten skala, exakt hur stor eller liten är svår att säga ännu men det är hur som helst intressant och ett mer hållbart alternativ till dagens skuldbaserade penningsystem

Det finns många omställningsprojekt och omställningsvalutor på gång i många delar av världen, några kan ni bland att lära er om här. Missa heller inte Alf Hornborgs presentation i ämnet: "Varför och hur staten ska uppmuntra lokala ekonomier?" som finns att ladda ner här.

Deltagandet i seminariet gav mersmak, vi tänker därför delta i ett uppföljnings -seminarium den 24 juni, även det i Märsta -trakterna, utanför Stockholm.

2013-06-14

BP Statistical Review 2013 nu ute!

Den för många årliga Energibibeln för statistik och data över världens energianvändning, BP Statistical Review of World Energy är nu tillgänglig. Vi har tyvärr inte tid att granska årets upplaga då vi har en deadline att hålla till måndag men får säkert anledning att återkomma till analyser av rapporten senare.

Ni som har tid, bara att hugga in!


Trevlig fredag!

2013-06-13

En ovanlig titt i Federal Reserves Guld och Pengarvalv

Är det inte lustigt att när Tyskland begär att få inspektera sitt guld i Federal Reserves valv i New York nekas man men när en amerikansk reporter för National Geographic vill filma inne i valvet (åtminstone delvis), går det utmärkt!

Vi har i tidigare inlägg behandlat guldets centrala betydelse i världsekonomin och bland annat frågat oss vilka Riksbanken leasar ut Sveriges guld till?

I en intressant dokumentär av National Geographic (se nedan) får vi bland annat se hur ett lass guldtackor levereras till Federal Reserves superbevakade valv i New York och förs vidare in i tryggheten bakom tjockt stål och teknologins magiska fingrar. Vi får även se hur pengapressen av sedlar går till i USA och lite intressanta aspekter av Federal Reserves roll under och efter 11 September attackerna.

Dokumentären är på intet sett självkritisk till banksystemets sårbarheter och tar överhuvudtaget inte upp det faktum att allt fler centralbanker vill ha sitt guld inom nationens gränser och alltså inte i USA.

Det är dock slående hur handeln med guld tycks vara lika aktuell på Wall Street som aldrig förr, vare sig i pappersguld eller med fysiskt guld. Se dokumentären men håll hela tiden i minnet att guldets roll historiskt är oförändrad och inte påverkas av hur mycket eller lite riksbanker trycker pengar på längre sikt.

Låt er heller inte luras av ett nedgående guldpris, det avspeglar bara en fortfarande dominerande handel med pappersguld (kontrakt på guldinnehav för fysiskt leverans). Vi har fortfarande en skuldkris som på intet sätt nått en lösning vilket fortfarande talar för guldets historiska roll som värdebevarare på lång sikt (skydd mot inflation, bevarad köpkraft).  

Kom även ihåg att tillväxt i en ekonomi trots allt kräver en växande produktion av varor och tjänster men detta förutsätter  sin tur en ökad tillväxt av billig energi vilket vi alltså inte haft tillgång sedan 2005. Den lättåtkomliga och relativt billiga utvinningen av råolja i världen har nämligen legat kvar kring 2005 års produktionsnivå.

Vi har med andra ord nått eller närmar oss den maximala produktionsnivån för den konventionella råoljan i världen, vad som kallas Peak Oil. Oavsett vad Federal Reserve och andra riksbanker som den japanska katten gör för att stimulera tillväxt i ekonomin måste man ha klart för sig att energi är förutsättningen för konsumtion vare sig det sker med hjälp av sedlar eller med de långt mer omfattande, digitala pengarna.

Trevlig torsdag i sommarregnet!

Del 1

 
För övriga 2 delar, klicka er bara vidare på Youtube efter ni sett första klippet.

2013-06-07

Ett skepp kommer lastat till en spökhamn

Sedan 1970-talet (ja till och med tidigare), har de flesta ekonomer räknat med fortsatt exponentiell tillväxt trots av vi lever på EN planet med ÄNDLIGA resurser. För världshandeln har detta inneburit framförallt större och fler lastfartyg och likaså större och fler hamnar.

Bloomberg rapporterar nu om en nybyggd jättehamn i norra Tyskland som i praktiken står tom. Inte precis vad många väntar sig av Europas ekonomiska motor.

Men då världsekonomin går på lågvarv eller står helt still (inte växer mätt i BNP) spelar det inte någon roll hur stora hamnar vi bygger eller hur gigantiska lastfartyg vi bygger, handeln ökar inte för det.

Världshandeln krymper då bränslet för världsekonomin fram till nu eldats på av framförallt billig olja men en olja som är alltmer otillgänglig och dyrare att utvinna avspeglar sig i högre bränslepriser, vare sig det gäller bunkerolja till fartygen, diesel och bensin till bilen eller i flygbränslet för flyget.

En flygindustri i kris kan ni läsa om här.

Skuldkrisen uppehålls med konstgjord andning, lån från framtiden som kan skjutas framåt så länge vi har billig energi som får ekonomin att fortsätta växa. Dyr energi, dvs fossil energi (tänk olja och gas) som kräver mycket energi att utvinna men ger lite energi tillbaka är något annat och kan inte få ekonomin att växa mer än högst temporärt.

Problemet är att den konventionella oljan, 85% av all olja som produceras i världen, i praktiken inte ökat sedan 2005. En minskad oljeproduktion är därför att vänta inom endast ett par år.

Som vi skrivit om otaliga gånger tidigare på bloggen är den okonventionella olja och gas som så många hoppas på, i en bubbla som håller på att spricka.

Dags att vakna och lägga om infrastrukturen till lokal och regional handel som inte bygger på tillgången till billig fossil energi, medan vi har kontrollen istället för att oljepriset gör det åt oss i sista minuten.


2013-06-04

Oljebarometern -4 Maj

Peak Oil måste läsas

Will the Eagle Ford Shale Bankrupt Local Communities?, Deborah Rogers, Resilience.org, 3 Juni 2013

Air Force Making Headway on Fuel Efficiency Goals, Valerie Insinna & Yasmin Tadjdeh, National Defense Magazine, Juni 2013

Time right for Alaska, BP says, UPI, 4 Juni 2013

How the oil sands industry is distorting Canada’s economy, Thomas Homer Dixon, The Globe and Mail, 31 Maj 2013

Ekonomicirkusen
Get Ready to be “Cyprused” at a Bank Near You, Christopher Quigley, Financial Sense, 3 Juni 2013

What’s Wrong with Gold?, Brian Pretti, Financial Sense, 4 Juni 2013

Are Covert Operations Underway in the Global Currency Wars?, John Butler, Financial Sense, 23 Maj 2013
Utvecklingen i Iran 

Iranians mark anniversary of Khomeini's death, Aljazeera, 4 Juni 2013

U.S. sanctions hit Iran beyond oil, UPI, 4 Juni 2013

Det nya Kina

China Is Reaping Biggest Benefits of Iraq Oil Boom, Tim Arango & Clifford Krauss, New York Times, 3 Juni 2013

Brent Crude Falls Below $100 on Oversupply Risk as China Slows, Ben Sharples, Bloomberg News, 3 Juni 2013

Energi, Teknik & Övrigt

Flash charging powers electric buses in 15 seconds, Tyler Falk, Smart Planet, 3 Juni 2013

Forsmarks reservkraft kopplade inte på, Anna Orring, 31 Maj 2013


2013-06-01

Hyperloopen, drömmen eller århundradets transportsystem?

I Dagens Nyheter kan vi idag läsa om vad som kan bli århundradets transportmedel (åtminstone på jorden). Ja, dvs om inte Peak Oil och klimatets accelererade utveckling sätter stopp för planerna men det är möjligt och om det får bort bilarna från vägarna och flygplanen från luften är det kanske värt det.

Låt oss dock leka med tanken. Ett öppet amerikanskt konsortium i samarbete med bland annat några av Kinas ledande forskningsingenjörer utvecklar just nu ett höghastighets-system där man ska kunna färdas i hastigheter upp till 6500 kilometer i timmen.

DN skriver att en resa mellan Stockholm och Göteborg skulle ta cirka 5 minuter. Vad är detta då, trams? Nej faktiskt inte, det är tekniskt och fysiskt möjligt och kallas "Evacuated Tube Transportation Technology (ET3)". Tanken är att man transporteras i en kapseltub i vakumtunnlar där friktionen i princip är borta, eller på vad som kallas magnetisk levitation. 

Men i brist på tid får ni läsa om ET3-detaljerna i DN:s artikel och framförallt se videon nedan:

 


Många frågor väcks givetvis. Även om det visar sig stämma att investeringarna som krävs tex är 10 gånger lägre än att bygga de höghastighetsbanor för tåg vi ser idag, måste någon som vanligt ta första steget och billigt blir det inte. I dagens finansiella läget blir det svårt...

Det hävdas att det kommer spara energi men hur mycket?

Men för oss som är insatta i Peak Oil hajar man till i videon när denna graf flashar förbi:


Det får en att undra, har det fattat? Eller bara ett sätta att marknadsföra detta projekt som viktigt, brådskande?

Detta för oss osökt över till Elon Musk, entreprenören och grundaren av Tesla Motors (som vi skrivit om tidigare), SpaceX och en av grundarna till Solarcity. Musk har nämligen länge hintat om en idé som påminner mycket ETT:s supersnabba tubtransportsystem. Elon blev nyligen intervjuad vid All Things Digital -konferensen i USA och där beskrev Elon hyperloopen som en kombination av: en Raygun (tänk sciencefiction laserpistol), en Concorde och ett lufthockeybord.

Detta har väckt stor uppståndelse bland amerikanska journalister... Intervjun med Elon Musk var mycket intressant på många sätt och ju mer man läser och ser av Elon Musk förstår man dels hur intelligent han är och dels hur han åstadkommer saker som i princip ingen säger är möjliga och hur han samtidigt motarbetas på nästan alla fronter och ändå lyckas. Man bör hålla detta i minnet när Elon Musk säger att hyperloopen är möjlig "men någon annan får göra den" . Musk har ju fullt upp med att ta mänskligheten till Mars, visa att elbilar kan konkurrera med bränslemotorbilar och med sina kusiner vid Solarcity, se till att princip alla amerikaner kan få solceller på taket utan att betala en dollar (du betalar bara elräkningen inte för solcellsinstallationen, vilket elbolagen i USA nu på allvar börja frukta).

Efter den 20 Juni, när Tesla Motors kommer ut med ännu "en stor nyhet", kan Elon avslöja mer om hyperloopen. Då vet vi mer om ETT:s transportsystem är samma sak eller något bättre/sämre än Elons hyperloop (hyperloopen är dock inget Elon hittat på själv, säger han ju).

Ta er tid och se intervjun, det är väl värt det!

Fortsatt trevlig helg!