2015-12-29

Den tredje industriella revolutionen har bara börjat

Om vi delar in den industriella revolutionen i tre delar kan vi kanske snart placera in Podcars/Personal Rapid Transit eller vad som ofta kallas spårtaxi på svenska, i den tredje fasen. Detta menar åtminstone Dr. Nanzheng Yang, kinesisk uppfinnare och president för Tubenet Transit System. Nanzheng som höll en sevärd presentation under Podcar City 9 konferensen i Kalifornien som Johan var på plats och filmade i början av november.

Nanzheng inleder med att peka på tre faser av den Industriella revolutionen:

Med den första fasen av den industriella revolutionen introducerades kolet som bland annat möjliggjorde storskalig gruvbryning, koleldade elkraftverk och framdrivning av ångmaskiner till sjöfarten och järnvägen. (Något vi beskrev ingående i kapitel 3 i vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet). Postväsendet växte även fram tillsammans med järnvägen.

I fas två (ca (1920 och framåt) blev användningen av oljan allt mer viktig samtidigt som telefonen och bilen började slå igenom.

I den tredje fasen som vi befinner oss i, kom förnyelsebar energi, Internet och smarta, informtionsutbytande prylar/teknik (Internet of Things) och logistik.

Nazheng kommer till något mycket viktigt, energidilemmat vi nu står inför. I tidigare två faser har vi haft tillgång till portabel billig energi i form av främst kol och olja som vi nu alltså ska ersätta med förnyelsebar icke portabel = dyr energi. Vi kan lagra energi i form av elektricitet i batterier men inte i de stora mängder eller till den relativt låga kostnad som flytande oljebränslen eller kol kan. Hur gör vi då detta skifte?

Nanzheng menar att Personal Rapid Transit-system som kombineras med solenergi längs banan gör dessa system både konkurrenskraftiga och möjliggör en omställning av dagens infrastruktur till något hållbart. När poden/spårtaxin i huvudsak drivs av elektricitet direkt från solceller under färden kan behovet av batterier minimeras. Det behöver inte vara stora och tunga eller särskilt många.

Tre parallella TTS-system tar passageraren från bostadsområdet via samhället i närområdet till tex storstadens centrum. Tekniken skulle säkerligen kunna fungera i mindre samhällen och mellan landsbygd och stad då dessa Pods klarar att färdas i upp till 80 km/timmen, vilket är mer än tillräckligt då de kan färdas i princip non-stop utan trafikstörningar.  

Flera sevärda videos som i detalj förklarar hur TTS-systemet fungerar kan ni se här.

Dr Nanzheng har en Doctorate in Business Administration (DBA) vid Southern University of California for Proffesional Studies (SCUPS) och en Fil. kand vid Nanjings militärakademi för Operations Research i Kina. Nanzheng leder sedan 2001 ett team av forskare vid Tubenet Transit Institute och har fått patent för sin teknik i Kina och i många andra länder.

Nanzhengs och hans team har som mål att utveckla transportsystem som kan hantera världens trafikproblem särskilt i tätbefolkade storstäder och kunna erbjuda effektiva, snabba och bekväma transporter som är hållbara (med lågt fotavtryck och som drivs på förnyelsebar energi)    

För mer om Nanzheng och TTS-teknikens framfart i Kina läs gärna på Podcar.Citys site.

Som vi skrivit om i många inlägg tidigare pågår det otaliga infrastrukturprojekt i Kina just nu. Bland annat:


Kan Podcars/PRT (vilket Nanzhengs Tubenet Transit System alltså är en variant av) slå igenom i Kina är det många länder som kommer följa efter snabbt. Sverige gör därför klokt i att lämna eltransportparadoxen snabbast möjligt om vi inte ska bli pinsamt frånsprungna av många asiatiska tigrar och andra som redan klivit på tåget in i framtiden.    

2015-12-26

Varför Podcars/spårbilar och Group Rapid Transit är här för att stanna

I nedanstående två presentationer får vi en inblick i de fantastiska möjligheter som finns med en investering i Podcars eller spårbilar på svenska, även kallade Personal Rapid Transit-system (PRT).

Vi får vår även lära oss om skillnaderna mellan PRT-system och det som kallas Group Rapid Transit (GRT). Presentationerna filmades av Johan när han deltog i Podcar City 9 konferensen i Kalifornien i början av november.

I första presentationen ger Alexander Kyllmann från företaget ModuTram i Mexiko en mycket intressant redogörelse över utveckling av det GRT-system man utvecklar, Autotrén.

ModuTram håller till i det som kallas Mexikos Silicon Valley, Guadalajara som tillsammans med en rad mindre företag i landet utvecklar ett unikt transportsystem inom det som kallas GRT. Flera testanläggningar är redan byggda men en fullskalig anläggning för regelbunden trafik är inte byggd ännu. Men företaget menar att GRT-system med bara en modul/delsystem klarar 1500 passagerare per timme, regelbundet vilket är lockande särskilt i Latinamerika där städerna inte byggts för kollektivtrafik och där stora nya investeringar är sällsynta...

I andre presentationen får vi först en snabb men heltäckande genomgång av varför USA:s transportsystem utvecklats som det gjort under början av 1900-talet fram till idag, där fokus som bekant helt kretsar kring bilen. I denna presentation visar Neil Sinclair, ordförande för CyberTran International Inc även de många fördelar som han kallar Automated Transit Networks kan erbjuda. Sinclair visar att en omställning av den fossildrivna transportsektorn och infrastrukturen är fullt möjlig.

Men då krävs att PRT/Podcars och GRT-system släpps in i ljuset där det kommer framgå tydligt att kan att de är mycket svårslagna på nästan alla punkter när man jämför med rådande transportsystem som vägnät, järnvägsnät, spårvagnsnät osv.

Det som kanske förvånar många är att ett av PRT/GRT-systemens största fördelar är när det gäller kostnadsbesparingarna. Detta gäller tex införandet av ny infrastruktur, underhållet av systemet och avlastningen det innebär för övriga transportmedel som med PRT/GRT får ett robost system som klarar många passagerare regelbundet utan avbrott.        

Fler presentationer från Podcar City 9 konferensen finner ni på youtube-kanalen och i tidigare inlägg.  
God fortsättning!

Alexander Kyllmann om ModuTram i Mexiko 


Neil Sinclair, ordförande CyberTran International Inc, om Automated Transit Networks 

2015-12-24

Julaftonmys med Douglas Malewicki!

God Jul från oss på Olja för Blåbär!

En liten julklapp får ni nedan i form av Johans favoritpresentation från Podcar City 9 konferensen han bevakade på plats i Kalifornien i början av november.  

Douglas Malewicki står för showen, en mycket inspirerande person som gjort mycket mer än bara grundat SkyTran som ni får veta vad det är i videon.

För Doug (Douglas) Malewicki har sannerligen varit med om mycket i sitt liv. Erfarenheterna från många olika områden och projekt har format hans tankar om behovet och möjligheterna med särskilt Podcars och effektiva cykelbanor!

Nedan lite uppvärmning om Doug som väckte vår nyfikenhet och som nämns i presentation.
 • I början av 1960-talet raketforskare för Lockheed Martin  med bland annat utveckling av robotar för ubåtar.
 • På mitten av 1960-talet var Malewicki högst delaktig i NASA:s rymdprogram, specifikt i utvecklandet av Apollo Saturn V (bland annat dockningsmekanismen).  
 • 1965 under sina universitetsår skapade han, mest på skoj, Kärnvapen-spelet "Nuclear War Card Game" som nu kommer ut i en specialutgåva som vi får anledning att återkomma till då Johan kommer få två spel hemskickade av Doug!  
 • Har fått flera ekvationer uppkallade efter sig, "Malewicki-ekvationer". 
 • Innehar två Guiness världsrekord: 
 • 1980 för att ha byggt ett fordon som kunde färdas 720 km på endast 11 liter bensin och med denne kört sträckan San Francisco-Los Angeles. 
 • 1981 för att ha byggt ett fordon som kunde färdas 421 km på endast 6,3 liter diesel och kört sträckan Anaheim (Kalifornien) till Las Vegas (Nevada).
 • Varit med i en rad projekt för utveckling av cykelfordon och var med i The International Powered Vehicle Association som lyckades hamna på framsidan av Scientific American.
 • Byggde tillsammans med ett par ingenjörer i slutet av 1980-talet en fullskalig, fungerande Transformer som kunde äta bilar och spruta eld...såldes efter 18 år till en miljardär i Las Vegas. 
 • Livstidsmedlem i MENSA.
 • Författare till boken "Fit at 75 - is the new 50... - if you wan´t it to be".  
För mer om SkyTran se här. Samtliga slides i Dougs presentation finns för nedladdning via Podcar City 9 siten.

2015-12-22

Podcars och flerfiliga cykelvägar ett svårslaget team

Johan har skrivit en artikel för nyhetsbrevet Destination om sina intryck från Podcar City 9 konferensen om hållbara transporter i Kalifornien som ägde rum i början av november. Johan var på plats och har även filmat nästan alla presentationer och gjort ett antal intervjuer.

Nyhetsbrevet Destination ges ut av Nätverket KOMPASS som är ett partipolitiskt och leverantörs-oberoende nätverk för kommuner och andra intressenter av Podars/PRT/spårbilssytem. Syftet med nätverket är att uppmuntra PRT-tekniken/spårbilar för "ett hållbart, klimatanpassat, ekonomiskt och säkert transportsystem".

För att komma till nyhetsbrevet och artikeln, klicka här!

Nedan finner ni de två senaste presentationerna från Podcar City 9 konferensen i Kalifornien som vi laddat upp på youtube-kanalen. Ni kan även läsa mer om presentationerna i tidigare inlägg. tex om världens första PRT-system som varit igång i USA sedan början av 1970-talet.

I första presentation talar Peter Muller, President för PRT Consulting Inc. Muller ger sina perspektiv på de många fördelar som finns med att använda PRT-system vid flygplatser men även som en central del i mindre samhällens och städers transportsystem. Muller har 30 års erfarenhet av en rad transportsystem inklusive PRT, järnväg och vägprojekt mm.


I den andra presentationen går Mike Stanley igenom de hinder och utmaningar som finns för att införa PRT-system och diskuterar dessa med publiken som kommer med många viktiga synpunkter. Stanley är entreprenör och ingenjör och startade TransitX 2015 efter ha tröttnat på den ständigt havererande kollektivtrafiken i Boston.


Fler presentationer och intervjuer från Podcar City 9 konferensen kommer upp på bloggen och youtube-kanalen i dagarna.

2015-12-20

Del av Sveriges oljeimport nu "Sekretessbelagd" och ökad import från Ryssland 2014

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) redovisar årligen sin energirapport Branschfakta och vi har nu funnit anmärkningsvärda uppgifter i årets upplaga som vi snart ska komma till.  I "Branschfakta 2015" kan som vanligt landets oljeimporter, oljeanvändning, raffinering av olja till allehanda bränsleprodukter och generella trender inom den fossila bränslesektorn i Sverige och omvärlden avläsas. Även utvecklingen av biodrivmedel kan följas i detalj år för år.

Trenden de senaste 10 åren har varit en ökad import av råolja från Ryssland och en minskad import av olja från Norge och Danmark som fått se sin oljeproduktion halveras under samma period. Ryssland har varit i klass för sig de senaste fyra åren med ungefär lika mycket olja levererat till Sverige som nr 2 och 3 exporterat till Sverige tillsammans, det vill säga Norge och Danmark.

Noterbart de senaste 3 åren är även att Nigeria klivit in på stabil fjärdeplats framför Venezuela och att Storbritannien fortsatt sitt långa fall på Sveriges "leverantörs-oljetopplista"då landet nådde sin maximala produktionsnivå/ Peak Oil redan 1999. År 2014 levererade Storbritannien bara en knapp femtedel av de volymer olja landet försåg Sverige med 2004.

Oljetoppar i Nordsjön 
Datakälla: BP Statistical Review of World Energy 2011-2013

En tidigare ej skådad joker: 22,7 % av Sveriges ökade importer från "Sekretessbelagd" 

Under 2014 steg råoljeimporten från 19 500 606 m3 till 21 782 863 m3, eller en ökning med 2 828 257 m3. Leveranserna från Norge, Danmark. Storbritannien fortsatte att minska men nu kommer vi till det intressanta:
 • 64 % av den import som ökade kom från Ryssland vilket innebär att totalt 45 % av alla leveranser av råolja till Sverige nu kommer från Ryssland.
 Men mest anmärkningsvärt är detta:
 • 22,7 %* av den ökade importen kom från vad SCB anger som Sekretessbelagt: "Från 2014 har SCB sekretessbelagt vissa importer för att skydda uppgiftslämnaren"
Svensk Råoljeimport 2013 & 2014
Datakälla: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI): "Branschfakta 2015", "Branschfakta 2014" och "Råoljeimport Historiskt". 

Detta har inte skett under något av de tio år som redovisas av Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet att en leverantör av olja till Sverige inte redovisas med sitt riktiga namn. Detta är inte några positiva tecken och rimmar illa med EU:s bränsledirektiv som tydligt anger att drivmedelsleverantörer ska redovisa varifrån råvaran kommer!

Varför ursprunget är sekretessbelagt kan ha en enkel förklaring eller en mer komplicerad så vi väljer för tillfället att invänta mer information då vi annars kan spekulera åt alla håll och kanter utan att komma närmare sanningen. Är det någon av våra läsare som vet mer än oss eller har några idéer om vad detta kan bero på får ni gärna kommentera nedan eller kontakta oss, vilket även givetvis kan göras anonymt.

En annan intressant förändring mellan 2013 och 2014 är exporten av raffinerade råoljeprodukter till utlandet. Sverige har förstås ingen egen produktion av råolja. De sista små oljedropparna klämdes fram på Gotland 1993 men väl fem raffinaderier som importerar råolja och omvandlar det till bensin, diesel, flygbränsle och eldningsoljor för såväl den svenska marknaden som för export. I flera år har cirka hälften av den råolja som importeras till Sveriges raffinerats till den inhemska marknaden medan hälften har gått på export. Preem Raff i Lysekil är det enskilt största och Preem står totalt för cirka hälften av råoljeraffineringen i Sverige.
 • Men 2014 exporterades nästan 57 % av alla färdiga bränslen som framställdes i svenska raffinaderier (inklusive de färdiga bränslen som importerades).      
Med andra ord kan man förstås tänka sig att om svenska raffinaderier av något skäl inte längre kunde importera råolja från tex Ryssland skulle svenska raffinaderier ändå kunna framställa tillräckligt med bensin, diesel mm till den svenska marknader. Förutsatt av övriga importer är opåverkade. Om svenska raffinaderier skulle tjäna några pengar eller få verksamheten att gå runt utan sin exportverksamhet är förstås en annan sak...

Samtidigt är det inte säkert att Sverige/raffinaderier i Sverige skulle få tag på tillräckliga mängder med råolja från övriga leverantörer om rysk olja blir en bristvara på marknaden mer generellt, dvs om även andra länder måste importera olja för att kompensera för ryskt bortfall. Det hade därför varit önskvärt om svenska oljeraffinaderier  spred sin import över fler leverantörer men de agerar på en fri marknad där nationell säkerhet och krisberedskap prissätts i kronor och dollar, utbud och efterfrågan.  

Ur marknadsperspektiv är oljan från Ryssland nära och logistiken effektiv och billig. Valet mellan det och olja från tex Mellanöstern som ligger långt bort och där oron ökar, blir därför enkel. Men med tanke på att ryska Finansdepartementet dessutom öppet meddelat att landets Peak Oil/oljetopp väntas inom ett par år finns det all anledning att "se om den svenska trädgården" redan nu.  

Sverige och dess regering har därför att arbeta med att i första hand minska landets oljeberoende och bygga en infrastruktur som kan drivas helt på el producerad inom landet. Detsamma gäller landets matproduktion som idag är helt oljeberoende men som successivt kan göras mindre sårbar/beroende om den lokala och regionala ekonomin uppmuntras att producera lokalt.

Klockan klämtar men omställningen väntar...

* 4 % av Sveriges totala oljeimport 2014 kom från "Sekretessbelagt" men alltså hela 22,7 % av den ökade importen under 2014.  

2015-12-18

JULKLAPPSMYS från oss på Olja för Blåbär

Här kommer lite julklappstips från oss på bloggen. De flesta går att beställa så de kommer innan jul, annars ska de vara framme i mellandagarna. Men innan vi inleder denna kavalkad av konsumtions och kunskapstips, fundera vad ni köper nu till jul, stöd lokala producenter så långt som möjligt och njut av familj, vänner och bekanta då kan det bli en högtid på riktigt!


Olja för Blåbär - ENERGI, MAKT OCH HÅLLBARHET (2015)

Vår egen bok som är illustrerad av Anna Westin, skaparen av bland annat illustrationerna till 2014 års julkalender för Sveriges Radio.

Om Olja för Blåbär skriver tex Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Enivironment Institute (SEI) så här:

"Detta är en bok som borde delas ut till samtliga skolelever i årskurs tre på gymnasiet – men även till samtliga riksdagsledamöter och gärna till alla företag inom Svenskt Näringsliv."

Med andra ord passar Olja för Blåbär till de flesta!

För mer om boken, recensioner och fler av de många fina kommenterar boken fått läs här.

Signerade böcker kan beställas av oss. Den finns förstås även att beställa via förlaget eller från CDONAdlibris, Bokus mfl. Eller i en välsorterad bokhandel och i de flesta stora bibliotek runt om i landet.  

Vikten av Vatten av Torbjörn Nilsson

Vikten av Vatten av Torbjörn Nilsson (2015)

Vikten av Vatten av debutförfattaren Torbjörn Nilsson, är en eminent bok av en svensk författare som i Jules Vernes och Voltaires anda beskriver en spännande resa i framtiden där läsaren samtidigt får fakta om vår tids största utmaningar serverade på ett snyggt sätt. Läs Johans recension av boken för mer info.

Boken kan beställas av författaren via dennes site eller via Adlibris.


Stjärnfall av Lars Wilderäng (2015)

Författaren och bloggrannen Lars Wilderäng/Cornucopia?:s eminenta uppföljare till första boken i den spännande och lärorika trilogin som inleddes med Stjärnklart. För mer om dessa böcker se tidigare recension.

Boken finner ni hos CDON, Adlibris, Bokus mfl. i alla format.DEN DOLDA ALLIANSEN - Sveriges hemliga NATO-förbindelser av Mikael Holmström (2015)

En mycket spännande och avslöjande bok om Sveriges hemliga samarbeten med NATO under efterkrigstiden, kalla kriget fram till våra dagar...Ett måste om man ska förstå Sveriges säkerhetspolitik idag och vad vi kan vänta oss framöver. Skriven av en av Sveriges främsta säkerhetspolitiska journalister. Årets upplaga är uppdaterad med ett nytt kapitel om "Det nya kalla kriget" med bland annat effekterna av Rysslands annektering av Krimhalvön i Ukraina.


Bikes Vs Cars av Fredrik Gertten 

Mycket sevärd dokumentär av den svenska filmaren Fredrik Gertten som precis släppts. På ett sakligt sätt skildras cykelns möjligheter och fördelar som transportmedel i en värld där den oftast motarbetas till förmån för bilen i världens storstäder. Men Gertten skildrar en växande rörelse och insikt om det ohållbara i denna utveckling från LA i USA till Sao Paulo i Brasilien.

För oss svenskar finns dokumentären att se gratis via SVT-play fram till 13 Maj 2016 men den kan även streamas och laddas ner via Vimeo.Baserat på den bästsäljande boken av den amerikanska författaren Sue Monk Wood, har det gjorts en mycket varm och samtidigt dramatiskt film som verkligen rekommenderas. En del om bin men överlag en film som bjuder på skickligt skådespeleri och livets utmaningar som bör passa många. Med bland andra Queen Latifah, Kate Hudson och Dakota Fanning. 


Inte bara Honung av Markus Imhoof

Kanske den bästa film som gjorts om binas betydelse. En film med mycket kärlek men också djupt allvar som bör ses av alla som inte sett den eller vill få en kort inblick i binas värld och vad som håller på att hända med dessa världens viktigaste pollinatörer.  

För mer om bin och biodling se gärna någon av Johans tidigare videos och inlägg, biodlingen är åter på stark frammarsch i Sverige! Missa heller inte den mycket sevärda miniserien om våra Makalösa bin som finns att se på UR-play fram till den 15 juni 2016.

Podcar- Maraton!

Sist men inte minst vill vi tipsa om gratis julklappar i form kunskap och inspiration om Podcars- ett av framtidens hållbara transportmedel som är på gång i många delar av världen. Ni kan lära er mer om Podcars eller Personal Rapid Transit (PRT) som de även kallas. genom att titta på någon av de presentationer och intervjuer Johan filmade under Podcar City 9 -konferensen i Kalifornien nyligen (fler kommer i dagarna).

Vi avslutar med lite fredagshumor:

Tänk om det var så här när du skulle provköra en ny diesel/bensinbil...Tänk om samma självklarhet existerat för 50 år sen...


Trevlig fredag!

2015-12-17

Historisk kompromiss i USA om oljeexport & skattelättnader till sol/vind

I dag röstar amerikanska Representanthuset om ett lagförslag som redan fått amerikanska företag inom solenergibranschen att jubla men som ingår i en större kompromiss mellan Demokraterna och Republikanerna som väcker en hel del frågor.

Igår såg Solarcity, USA:s största leverantör av solceller, sin aktie stiga med 34 %. Ett bolag som vi skrivit mycket om tidigare och som hittills haft ett tungt börsår. Men igår hämtades hela årets nedgång på drygt 33 % upp av en motsvarande raketuppgång vilket gör att Solarcity nu ligger på svagt plus.

Vad är det då frågan om? Igår meddelade en talesperson för Obama-administrationen att man stödjer en gemensam uppgörelse med republikanerna som bland annat innebär en förlängning av skattelättnader för privatpersoner och företag som vill installera solceller och vindkraftverk. Rådande regler innebär att privatpersoner och företag får minska sina deklarerade inkomster med 30 %, lika mycket som de investerar i solcellsanläggningar, krona för krona.

För hela den amerikanska solenergibranschen innebär detta en förlängning av det statliga solenergistöd som annars skulle upphöra att gälla från nästa år och nu alltså fortsätter till och med 2019 för att sedan fasas ut till 2022. Detta har varit en hjärtefråga för Demokraterna och en av många bedömare in energibranschen nödvändig stötesten för att få fart på omställningen av amerikanska energimarknaden. En marknad som idag domineras av ett fåtal aktörer som i huvudsak får sin elproduktion från amerikanska kolkraftverk. Dessa energibolag är ovilliga att släppa in små elbolag eller ändra regelverk som underlättar för amerikanska konsumenter att producera sin egen el.

Men i utbyte mot ett förlängt statligt stöd till sol och vind kräver Republikanerna att USA lättar på landets förbud mot amerikansk råoljeexport. Ett förbud som infördes efter oljekrisen 1973-74 för att trygga den amerikanska oljetillgången och minska behovet av importerad olja från främst Mellanöstern och OPEC. Johan skrev sin masteruppsats om just oljekrisen 1973-74 och USA:s sårbarhet på grund av sitt oljeberoende, under sin utbildning vid Institutionen för Freds- och konfliktstudier vid Uppsala Universitet. Läs därför gärna mer om oljekrisen här.

För båda politiska läger är överenskommelsen enorm politisk prestige. För Demokraterna kan man lugna miljörörelsen i USA och internationellt peka på att man tar åtgärder som gynnar klimatet, åtminstone på elmarknaden. Samtidigt kan en av Republikanernas hjärtefrågor infrias: Fri export av amerikansk råolja. Detta har bland annat Arthur Berman. en av USA:s ledande geologer och energikonsulter beskrivit som rena dumheter eftersom USA fortfarande importerar mer än femtedel av sin totala oljekonsumtion.

De senaste 4 veckorna har USA redan tillåtits exportera 445 tusen fat per dag i genomsnitt men det råder inga restriktioner på raffinerade oljeprodukter som flygbränsle, bensin och diesel vilket USA under samma period exporterade 4,1 miljoner fat per dag av. Men drar man av USA:s nuvarande export av olja och raffinerade oljeprodukter (se amerikanska energimyndigheten EIA:s data) från landets oljekonsumtion under 2014 (BP statistical review 2015) importerar USA fortfarande knappt 27 % av sitt oljebehov.  


USA:s produktion av råolja, konventionell + okonventionell (tex skifferolja)

Varför Republikanerna vill tillåta fri råoljeexport handlar dels om att möjliggöra för amerikanska oljeproducenter att sälja olja till världsmarknadspriset Brent istället för nordamerikanska prissättningen i WTI, en prisskillnad som i skrivande stund ligger 2,29 dollar/fatet högre i Brent.

Detta är inte tillräckligt för att kompensera för transport- och utvinningskostnaderna av skifferoljan innan den kan nå marknader utanför Nordamerika men mot riktade marknader i Asien där efterfrågan på olja är kraftigt växande som i Indien och Kina, kan amerikanska oljeproducenter åtminstone på sikt tjäna mer pengar på sin olja än om den säljs i USA. Om det går att gå med vinst låter vi vara osagt men just nu går de flesta oljeproducenter i USA med förlist av det låga oljepriset och letar desperat efter kostnadsbesparingar och intäkter som åtminstone kan få verksamheten att gå runt.

Det är förstås även en gynnsam politisk förhandlingsposition för USA att kunna erbjuda handelspartners olja i utbyte mot andra handelsvaror eller politiska och militära garantier som idag inte är möjliga. Med oron kring Rysslands agerande och ökad instabilitet i Mellanöstern letar många oljekonsumenter, särskilt i Asien och Europa säkert efter alternativa importkällor av olja. Det går tex att tänka sig att USA erbjuder garantier om oljeleveranser till länder som idag inte vågar införa åtgärder mot IS eller andra terroristorganisationer då de fruktar att gå miste om sina oljetillgångar. Något som alltså inte är möjligt idag med rådande amerikanska exportförbud.

Avslutningsvis vill vi understryka att USA på årsbasis fortfarande inte producerar mer råolja, konventionell och okonventionell sammantaget än man gjorde 1970, året USA nådde sin produktionstopp/Peak. Utgår man dock från BP:s statistik där vätskor från kol och naturgas numera även ingår i USA:s totala oljeproduktion är det en annan femma men det är siffermagi. Allt prat om att USA "snart ska bli energioberoende" är dock bara prat och inget ens den amerikanska energimyndigheten tror kommer ske inom överskådlig framtid.

Blir intressant att följa USA:s energimarknad framöver!

Amerikanska Bloomberg om ett lättat exportförbud av USA:s råolja

2015-12-16

Recension: Vikten av Vatten

Nedan recenserar Johan boken Vikten av Vatten författad av Torbjörn Nilsson och utgiven av Visto Förlag (2015).


Vikten av Vatten

Om författaren
Torbjörn Nilsson, 53 år är en ovanlig mångsysslare. Förutom konststycket att få ihop denna bok är Torbjörn både adjungerad professor i mikroteknologi och nanoteknologi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och arbetar som teknikspecialist på SAAB där hans tekniska färdigheter används för utveckling av system för nedkylning av radarsystem för tex Jas Gripen. 

Författaren i fråga bor i Kungsbacka utanför Göteborg med sina fyra barn och fru och när tillfälle ges tar han gärna några "löparvarv", har bland annat sprungit Göteborgsvarvet 23 gånger och New York Maraton.

Författaren har skrivit doktorsavhandlingen "Optical Scattering properties of Pigmented Foils for Radioactive Cooling and Water Condensation" även kallad "Konsten att få öknen att blomma".

Jag träffade Torbjörn under bokmässan i Göteborg i september där han berättade om sin debutroman vilket väckte mitt intresse ...

Vikten av Vatten
Författarens roman tar avstamp kring nyåret 2199 i ett litet lantbrukarsamhälle utanför Kungsbacka i Sverige. Den 23-åriga unga mannen Casper ska drabbas av en olycka som vänder upp och ner på hans liv och samtidigt blir startskottet på en resa som ska ge svallvågor långt längre än de som skakar om hans egen tillvaro. Samtidigt får vi följa en förvirrad historieprofessor i Göteborg vars liv är på väg att gå in i en byråkratisk universitetsvägg utan utgångar.

Det tredje huvudankaret i detta framtidsäventyr är den 27-åriga sjuksköterskan Kunnigunda som trots det för tiden ovanliga privilegiet att kunna resa jorden runt, är rastlös och saknar något elementärt i sitt liv...

Vikten av Vatten är en romantisk äventyrsroman som bjuder på mycket fakta men framförallt detaljrika reseskildringar och levande miljöbeskrivningar. Under ytan vilar dock hela tiden ett budskap som uppmanar till reflektion över vår tids största utmaningar, det fossila oljeberoendet och eskalerande klimatförändringar. För när bokens handling utspelar sig är oljesamhället ett minne blott.

Världens oljeproduktion har sedan länge dalat och mänskligheten har tvingats ställa om till en i huvudsak lokalt fungerande ekonomi där produktion och tjänster tillgodoses med lokala resurser och människor i dess närhet. Klimatförändringarna har varit omvälvande och är pågående men människorna som finns kvar har anpassat sig. Livet går vidare och som det visar sig, är "undergången" långt borta för de flesta.

Med humor och historiska anekdoter som är lika aktuella idag som de sannolikt kommer vara 2199 ledsagar författaren läsaren genom en till synes komplicerad djungel av fakta. Verkligheten finns framför våra ögon när man gräver lite.

Det är tydligt att en hel del inspiration hämtats från klassikern Candide av den franska 1700-tals filosofen och författaren Voltaire. En reseskildring om livet som väckte mycket nyfikenhet och tankar när jag läste den i 14-15-årsåldern. Jag slogs även av vissa likheter med en annan favorit, Jules Vernes mindre kända klassiker "Paris i tjugoende seklet". Verne ger där sin bild av det då framtida Paris på 1960-talet. I detta Paris står den franska staden i världens centrum och vetenskapen och entreprenörsandan är dess ledord. Ja, eller snarare fixeringen kring teknologins lösning på alla problem.

I Vernes teknologiska högkultur har dock historiens lärdomar glömts bort, åtminstone de som inte berör den strikt naturvetenskapliga litteraturen. Något grundläggande mänskligt, drivkraften bakom äventyret och reflektion över vad som faktiskt gör oss lyckliga saknas eller skjuts undan till förmån för ännu en maskin som ska göra livet lite enklare.

Även om verklighetens resursbegränsningar kommit ifatt jordborna i Nilssons 2199 och de flesta människor anpassat sig, har omställningen skett med olika framgång i olika delar av världen. Men även i denna på många sätt hållbara framtidsekonomi har en hel del lärdomar glömts bort och det finns brister som huvudkaraktärerna såväl som läsaren kommer bli varse.

I Vikten av Vatten påminns vi om problematiken med dagens extrema yrkesspecialisering där detaljerade kunskaper om mycket lite premieras. Insikter om helheten, naturens resursbegränsningar och behovet av balans med såväl naturen som i vår egen tillvaro kommer i andra hand. Detta trots att behovet av tvärvetenskapliga utbildningar och yrken kanske aldrig varit större. Det krävs nytänkande och kreativitet för att kunna hantera de resurs- och klimatförändringar vi har att förhålla oss till de närmaste 100 åren.

Vi lämnar snart vad författaren kallar "Egoåldern" bakom oss, perioden 1980-2020 när vi slösat med ändliga resurser som vore de oändliga och trodde människan var jordens, ja universums klokaste varelse. Omställningsperioden efter lär bli utmanande minst sagt. Vi ska anpassa oss till minskade resursuttag/tillgångar istället för ökade och kan därför inte längre leva efter ekonomiska modeller som kräver tillväxt som finansieras med lån/uttag av resurser som ständigt ökar.

Längs resan Casper, Pascal och Kunnigunda gör (fler karaktärer får ni läsa om i boken) stöter vi på bekanta tankegångar och spår av dagens kulturella egenheter som både är spännande och skrämmande på samma gång. Men som tur är har äventyrarna och läsaren den ständigt närvarande resekamraten: Smartcodern!

Torbjörn Nilsson har verkligen läst på vilket framgår i de historiska såväl som nutida återkopplingarna som är mycket träffande och detaljrika med ett levande språk och med fakta och fantasi som väcker nyfikenhet och reflektion. I den litteraturlista författaren bifogat som källa till inspiration och faktainhämtning finner vi många bekanta namn såsom Richard Heinberg, John Michael Greer, Jared Diamond, Bill McKibben, Christian Azar, Pär Holmgren, Lars Wilderäng och många fler.

Har man ännu inte införskaffat sina julklappar och destinationen för gåvan är en person från 23-25-årsåldern och uppåt är Vikten av Vatten ett utmärkt val som jag rekommenderar starkt. En tankeväckare och investering för den tid vi befinner oss i och för den omställnings-period som vi har att ta oss igenom för att kunna bygga upp något hållbart.

Detta är i mina ögon i grunden en vuxenbok men den kan säkert också väcka intresse hos en allmänbildad eller för den delen berest person runt 20.

Ni kan beställa Vikten av Vatten av författaren via dennes hemsida för endast 179 kr inkl. frakt vilket är bästa pris och troligen får ni då boken innan jul. Det går även att beställa den via tex Adlibris men då kostar den 244 kr inkl frakt. Bokus kan ej leverera boken innan jul.  

Avslutningsvis kan jag avslöja att en fortsättning på boken är på g!

2015-12-14

Podcars: Innovativ transportdesign för städer och samhällen

Nu har vi redigerat klart ytterligare två presentationer från Podcar City 9 -konferensen i Silicon Valley, Kalifornien där Johan deltog i början av november. Dessa och nästkommande två presentationer fokuserar på hur det som kallas Personal Rapid Transit (PRT) även kallat Podcars, kan designas för att bli centrala knutpunkter i stora och små samhällen. PRT-system som det i Morgantown vi skrivit om tidigare kan minska trafiken inom städer kraftigt och samtidigt öka livskvalitén. När det byggs ut och kombineras med järnvägen kan det knyta ihop stadskärnan med förorter och andra samhällen och ytterligare minska behovet av bilar på vägarna.

Det finns nu 11 presentationer uppladdade på youtube-kanalen om Podcar/PRT-system från Podcar City 9 konferensen samt även ett besök till Spartan Superway Design Center i San José där studenter just nu utvecklar ett spännande Podcar-system. Ett projekt som flera svenska studenter varit involverade i.

Ett tiotal presentationer och ett par intressanta intervjuer med personerna bakom konferensen är under bearbetning. Planen är allt ska vara klart och dukat för en riktig Podcar-fest lagom till jul.

I första presentationen nedan presenterar Gary Hsueh en förstudie där man undersöker möjligheten att bygga ett PRT-system som kan binda ihop San José:s största internationella flygplats med Diridon Station, Silicon Valley:s största tågstation. Gary Hsueh är transportplanerare vid konsult- och ingenjörsfirman Arup och studien görs i samarbete med San José stad. Hsueh har bland annat mer än 13 års erfarenhet av transportplanering för en rad olika transportmedel.

I presentation två nedan får vi se prov på omvälvande nytänkande och när det gäller hur PRT-system kan designas på sätt som byggs in i stads- och samhällsplaneringen från början. Detta till skillnad mot tex hur de flesta biltillverkare och stadsplanerare planerar och bygger elbilar för att anpassas för ett system för fossilbilar istället för börja bygga ett system som i grunden utgår från eltransporter och anpassas och byggs för just det.

För presentationen står Will Ackel som är programmerare med specialisering på 3D-grafik och nätverksdesign. Ackel har god insikt i behovet av PRT-system och sitter med i styrelsen för Advanced Transit Association (ATRA) som är en politiskt och ekonomiskt oberoende organisation som verkar för kunskapsspridning och samarbete kring hållbara transporter.  ATRA är världsledande när det gäller Podcars.

Kika gärna även på Podcar City:s site där ni finner alla presentations-slides och mer info om talarna.

Gary Hsueh presenterar sin förstudie för ett Podcar-system mellan San Josés största flygplats och Silicon Valleys viktigaste tågstation. Will Ackel visar med bland annat 3D-simuleringar hur Podcar-system kan designas på ett helt nytt sätt för städer och bostadsområden

2015-12-12

Krisberedskap, Prepping och sunt förnuft

I somras skrev Johan en debattartikel i Dagens Samhälle med titeln Sveriges krisberedskap under all kritik. På samhällsnivå gäller detta fortfarande och även för de flesta företag och hushåll i Sverige. Men det finns samtidigt tecken på att allt fler svenskar börjar se om sin egen beredskap. Med insikten om att svenska myndigheter inte längre har kapacitet att hantera annat än isolerade kriser under ett fåtal dagar och med en allt oroligare omvärld, är detta ett positivt tecken.

Ju fler som har beredskap, desto fler kan få hjälp i händelse av en längre kris och samtidigt kan staten få avlastning med lokalt stöd. Det blir även färre människor som blir i behov av akut hjälp av staten om fler har egen beredskap när den behövs. Det som kommit att kalla preppers eller nya "gröna vågare" bör därför i första hand ses som en resurs för samhället och inte något nördigt eller konstigt. I själv verket är de flesta preppers och människor som vill bli självförsörjande på mat och energi, människor som omsatt sunt förnuft i praktik och försöker ändra sin livsstil för att vara bättre anpassad inför framtiden. Detta handlar i första hand om kunskaper och insikter och i andra hand om utrustning och resurser. För många är det även en fråga om livskvalitet, att leva i balans med sin lokala natur och dess resurser.

Bloggrannen och författaren Lars Wilderäng/Cornucopia höll nyligen en sevärd presentation med titeln "Prepping - extremt eller nödvändigt" när Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hade temadag förra veckan. Wilderäng tar bland annat upp Preppingkulturens utveckling fram till idag och varför dessa människor bör ses som en viktig samhällsresurs i händelse av olika kriser. Böckerna Stjärnfall och Stjärnklart som Wilderäng författat och som vi skrivit om tidigare är även bra ingångar för att börja tänka kring krisberedskap

Trevlig lördag!

2015-12-10

Oavsett politiska följder av klimatavtal i Paris måste vi ändra våra vanor

Klimatförhandlingarna i Paris går mot sitt slut. Huruvida det blir ett bindande globalt avtal som verkligen biter återstår att se. Oavsett vad respektive förhandlare och delegation kommer överens om ska avtalen ratificeras i respektive lands parlament (ja eller kungahus). Detta talar för lägre nationella mål som kan realiseras än de som anges i Paris klimatavtal.

Men istället för att lämna allt hopp åt politiker kan vi börja med oss själva. Vi måste förändra våra vanor och det är fullt möjligt när det finns prismekanismer/incitament för detta och medvetenhet om hur våra konsumtionsval kan påverka vår hälsa och framtida generationers möjlighet till ett drägligt klimat. Att klimatet håller på att förändras är det inget tvivel om. Det är heller ingen tvekan om att den fossila resurs som vi huvudsak förlitat oss på för ekonomisk tillväxt de senaste 100 åren -oljan- är ändlig och att den konventionella oljeproduktionen sedan 2005 befinner sig på en platå. Att den totala oljeproduktionen, konventionell plus okonventionell, kommer börja minska, är därför bara en tidsfråga.

Mer om detta och oljans roll i Sveriges ekonomi och världsekonomin kan ni läsa ingående i vår bok Olja för Blåbär- Energi, Makt och Hållbarhet. I boken tittar vi även på varför oljetoppen inte behöver vara någon räddning för klimatet och dess inverkan på säkerhetspolitiken nu och framöver. Krisberedskapen i Sverige är även ett centralt tema i boken. Med andra ord en perfekt julklapp!

Enligt en analys av en av världens ledande geologer, David Hughes, når USA sin produktionstopp för konventionell plus okonventionell olja, dvs all oljeproduktion- senast 2019. Samma rapport, den mest omfattande i sitt slag som analyserat USA:s skiffergas- och skifferoljeprodukion visar att USA sannolikt når sin topp för skiffergasen 2016 (vi tror dock att detta flyttas fram något år på grund av rådande stiltje med det låga oljepriset men det rör sig om år inte årtionden).

För kolet ser det inte mycket ljusare ut. Enligt forskarna vid Globala Energisystem vid Uppsala Universitet, beräknas världens globala kolproduktion nå sin högsta nivå senast 2030. Men redan 2020 beräknar samma forskargrupp att Kina -världens idag största kolproducent som producerar cirka 50 % av världens kol och dessutom konsumerar 50 % världens kol- ska börja minska sin kolproduktion.

Slutsatsen blir att vi snarast möjligt bör ställa om våra energisystem, vår konsumtion och vår produktion för att kunna klara oss utan de fossila bränslen vi idag är närmast helt beroende av. Detta tar tid men är inte omöjligt om vi börjar nu. Även inom länder som USA och i stora delar av Kina finns det samhällen och många människor som går före vilket har stor betydelse lokalt även om de inte märks nationellt och globalt i samma utsträckning. Allas bidrag, stora som små spelar roll!

En mycket bra sammanfattning av läget när det gäller två av vår tids största utmaningar, de fossila resurstopparna och klimatförändringarna, framfördes under en kort men pedagogisk presentation i Paris förra veckan.

Detta skedde inte under klimatmötets officiella flagg utan anordnades av Sorbonne Universitet i Paris. För presentation stod entreprenören och ingenjören Elon Musk som vi skrivit mycket om tidigare.

Kika gärna på presentationen och tipsa andra om den, kanske kan tex en och en annan affärsman eller affärskvinna som befunnit sig i den fossila energidvalan vakna och bidra till något hållbart.

2015-12-09

Aktiva PRT/Podcar-system- SunCheun & 2getthere

Från Podcar City 9 konferensen i Kalifornien följer nedan de sista två presentationerna som framförallt berör aktiva/färdigbyggda Personal Rapid Transit- system eller Podars som de även kallas. Under de tre dagar i början av november som konferensen pågick i Silicon Valley var Johan på plats för att lära sig mer om dessa energieffektiva och hållbara transportmedel.

För första presentationen nedan står Ingmar Andresasson, professor emeritus och tidigare chef vid centrum för trafikforskning på KTH. Ingmar är en levande legend inom PRT-forskningen och utvecklingen globalt med bland annat 25 års forskning inom strategi och designutveckling av PRT-system och en av drivkrafterna bakom Podcar City -konferenserna.

Under denna presentation fick Ingmar uppdraget att presentera sydkoreanska-ägda Vectus -PRT-system i SunCheun i Sydkorea. Detta PRT-system utvecklades tack vare den anläggning som först byggdes och testkördes i Uppsala av i huvudsak svenska ingenjörer. Vectus valde Uppsala då det passade bra för de väderförhållande med kyla och blåst som den skulle anpassas för i Sydkorea och även kunnandet för att bygga banan fanns i universitetsstaden.

Vectus PRT-system i SunCheun, Sydkorea


Trots att Uppsala kommun visat intresse för att bygga en PRT-bana baserat på Vectus teknik som på ett mycket effektivt och praktiskt sätt skulle koppla samman stadens centrum med Akademiska Sjukhusets utsprida faciliteter för stadens invånare, valde man till slut att "utreda" andra traditionella transporter som spårvagnar .

Hade Uppsala satsat på ett PRT-system för ungefär samma pengar som Uppsalas påkostade konserthus hade staden kanske fått ett hållbart transportsystem som skulle hålla i minst 40 år, vilket erfarenheter från PRT-systemet i Morgantown i USA visar. PRT-systemet skulle dessutom vara billigare att bygga, ha lägre underhållskostnader och vara både säkrare för passageraren samt driftsäkrare...

Uppsala hade även fått en hållbarhetsstämpel (åtminstone inom stadens centrum) som kunde inspirera andra svenska och europeiska städer. Vi får hoppas någon annan svensk stad eller kommun kan "våga" investera i ett PRT-system.

I presentation två nedan får vi se hur holländska PRT-företaget 2getthere arbetar runt om i världen på kontraktsuppdrag för att bygga och designa PRT-system och även GRT-system (Group Rapid Transit) i bland annat Abu Dhabi, Holland och Taiwan.  

För presentationen stod Robbert Lohmann som är en av grundarna av 2getthere och företagets Chief Operations Officer (COO). I drygt 15 år har Lohmann arbetat med utveckling av autonoma persontransporter inom bland annat hamnindustrin och för nöjesparker.

Uppladdade presentationer från Podcar City 9 -konferensen och besöket till Spartan Superway Designcenter finner ni på vår youtube-kanal och i tidigare inlägg. Där finner ni även andra energirelaterade videos samt inslag från Johans biodling mm.


Johan filmade nästan alla presentationer vid Podcar City 9 konferensen och över hälften är ännu oredigerade men vi arbetar på att göra dem tillgängliga snarast möjligt.

För mer om Podcars/PRT se gärna Podcarcitys site där även alla slides och info om talarna finns i sin helhet.

Podcar City 9: Ingmar Andreasson presenterar Vectus PRT-system i Sydkorea

Podcar City 9: Robert Lohmann presenterar 2gettheres PRT-system i Holland mm

2015-12-07

Här är det nya toalettsystemet - ett möte med Carl Lindström

Nyligen fick Johan möjlighet att göra en intervju med Carl Lindström, uppfinnaren bakom vad som kan bli ett revolutionerande toalett- och komposteringssystem. CompostEra som det svenska företaget heter, har sitt ursprung i det toalettsystem Carl Lindströms far utvecklade redan på 1930-40-talet och som som nu uppdaterats och förbättrats på en rad olika sätt.

En del känner säkert igen Carl Lindström som skribent från tidningen OM, där han beskrev CompostEra-systemet ingående men även mycket annat. Johan var redaktör för tidningen OM och alla artiklar och nummer finns för gratis läsning här.

Häng med för att att lära er mer om framtidens toalettsystem CompostEra och personen bakom!

Detta är ej reklam utan något vi tycker är intressant som ett hållbart komplement till WC och därför är värt att uppmärksamma. Sveriges avloppssystem är hårt belastade och detta system kan lätta på det trycket och samtidigt skapa ökad beredskap/självförsörjning hos hushåll och företag.    

2015-12-05

Cyklar VS bilar

På Svt-play kan man sedan ett par veckor se svenska filmaren Fredrik Gerttens omtalade dokumentär Bikes VS Cars. Vi har nu sett dokumentären och blev imponerade minst sagt, så fram med popcornen och sätt er ner eller stå för den som nu föredrar det eller varför inte trampa i takt på träningsCYKELN!

Dokumentären ska helt enkelt ses och tipsa gärna andra, den finns på Svt-play för allmän beskådan (i Sverige åtminstone) ända till den 13 maj 2016.

Trevlig lördag!

Bikes VS Cars av Fredrik Gertten


2015-12-04

Framgångssagan i Morgantown väcks till liv

Här kommer en sen men icke desto mindre fredagsmyssaga. Alla framgångssagor blir som bekant inte kända eller får den uppmärksamhet de förtjänar men med tiden brukar de kunna väckas till liv. Framgångssagan i Morgantown är ett sådant exempel, hoppas vi. "Morgantown vadå?", undrar säkert många.

Well...På slutet av 1960-talet arbetade ett gäng forskare vid West Virginia University i Morgantown i West Virginia i USA, på något som kallades Personal Rapid Transit. Ett helautomatiskt transportsystem för passagerare inom städer.

Enligt The Advanced Transit Association (ATRA) innebär detta ett transportsystem som tar dig från din avresepunkt till din slutdestination. Dvs helt utan byten likt en transit-taxi eller expressbuss men dessutom utan förare och längs en särskild avsedd ledningsbana endast avsedd för PRT-fordon.

Tidigare beräkningar visade att PRT-systemet skulle vara mycket billigare att bygga och installera än något annat masstransitsystem. Så småningom fick West Virginia University ekonomiskt stöd för att inleda en jämförande studie av tre olika PRT-system. Detta skulle så småningom, tillsammans med politisk uppbackning vinna gilla hos såväl amerikanska transportmyndigheten, United States Department of Transportation som hos President Nixons.

Värt att nämna här är att för konstruktionen av poden/fordonet stod inga mindre än Boeing Vertol senare Boeing Helikopter och idag Boeing Rotorcraft (ja samma boeingavdelning som byggde svenska Försvarsmaktens (och ibland räddningstjänstens) idag så saknade Helikopter 4/CH-46).

1978 stod PRT-systemet helt klart men var i drift redan 1975. Sedan dess har det tagit människor mellan 5 stationer längs en 14 km lång bana upp och nerför Morgantowns minst sagt kuperade terräng. Kostnaden för PRT-systemet i Morgantown är totalt 125 miljoner dollar mätt i 1970 års dollarvärde.

PRT-systemet i Morgantown används idag av 16 000 resenärer dagligen, i huvudsak studenter men även en hel del boende i Morgantown som vill ta sig från innerstaden ut mot Campusområden. 71 fordon/pods som kan ta upp till 20 passagerare tar resenärerna runt två uppvärmda parallella banor vardera 7,2 km långa.

Några fördelar hittills...
 • Det har aldrig skett några olyckor!
 • Driftsäkerheten har fram till nyligen legat på 99 % och ligger nu på "bara" 90 % (som ska förbättras med modernisering och investeringar i underhåll av hela systemet)
 • Helt datoriserat system sedan start på 1970-talet 
Fram till nyligen har underhållet och driftskostnaderna av systemet inte kunnat finansieras med biljettintäkter då priset varit endast 50 cent per resa men det har nu höjts till 2 dollar för att täcka bland annat underhålls- och driftskostnader, dvs från 4,5 SEK per resa till cirka 18 SEK per resa.    

Morgantown ligger söder om Pittsburgh och har en population på cirka 50 000 med tre Universitets - Campus utspridda med som längst med 5 km mellanrum. Staden ligger i ett bergsområde där det bland annat är tuffa vintrar som gör framkomligheten för transporter svåra. Systemet byggdes därför i första hand för att studenter som skulle kunna ta sig enkelt mellan Campus-områdena.

Av populationen i Morgantown utgörs 68 % av studenter och personal kopplade till West Virginia University. Universitet är därmed den viktigaste arbetsplatsen och knutpunkten i staden.

Nu ska systemet uppdateras och om det kan ni få veta mer i videon ni finner i slutet av inlägget.

Ser man tillbaka på hur länge PRT-systemet varit igång i Morgantown, hur effektivt och driftsäkert det varit och hur populärt det blivit är det minst sagt märkligt att det inte kopierats i tusentals städer i och utanför USA. Att det byggdes av några av USA:s ledande ingenjörer borde inte göra förtroendet och stoltheten över detta projekt mindre robust.

Men skälet är väl lika enkelt som det är knasigt. För precis som de flesta inte känner till PRT-systemens i de flesta fall överlägsenhet i driftsäkerhet, kostnad och komfort ligger svaret helt enkelt i att för få ännu känner till det. I amerikansk media har det tex skrivits väldigt lite om Morgantowns PRT-system. Varför skulle det då skrivas om och spridas världen över som en framgångssaga att kopiera?

Skulle man sammanfatta Podcar City 9 konferensen Johan deltog i under sin resa till Kalifornien, var det just att det rådde enighet bland ingenjörer och ekonomer på plats om att systemet på tekniska och ekonomiska grunder sannerligen är värt att satsa på. Men att det krävs utbredd kunskap om hur PRT-system fungerar bland allmänheten, företagare och politiker för att de ska slå rot.

Det vi inte känner till eller det som i det här fallet -verkar nytt, blundar vi för och föredrar då oftast "beprövad teknik" som vi tror är bättre. Men som vi skrev igår och som troligen även Kalifornien kommer få erfara, får höghastighetsbanor/megaprojekt största mediautrymme när de ska säljas in och när spaden redan är i backen är det sällan något projekt som avbryts, oavsett vad det kostar och har för samhällsnytta.

Men ju fler som sprider kunskapen om PRT-system desto närmare "sexy-status" kan vi komma och då går det inte längre att ignorera dess fördelar.

Kika gärna på Shannon Sandrews McDonalds sammanfattning av Morgantowns PRT-system nedan och se några av de tidigare presentationerna vi laddat upp från Podcar City 9-konferensen. Många fler spännande är på gång men de får vänta till nästa vecka.

Närmast blir det redigering av en nyligen gjord intervju med en svensk uppfinnare som utvecklat ett annat mycket spännande system för transport av något annat...Men som lär intressera många villaägare och fastighetsägare i det här landet som vill investera inför framtiden på flera sätt än ett...

2015-12-03

Sverige behöver inte höghastighetsbanor utan fungerande infrastrukutur för gods- och persontrafik

Under lunchekot i P1 idag rapporterades återigen om regeringens prestigebygge, de planerade höghastighetsbanorna mellan Stockholm, Malmö och Göteborg. Enligt preliminära beräkningar av Trafikverket ska bygget av endast stambanan kosta 160 miljarder kronor och stå klart först 2035. Med tanke på hur dagens person- och godstrafik ser ut i Sverige menar vi att detta är en enorm felinvestering.

Det finns många skäl till att inte satsa på höghastighetståg i detta skede. Visst är det bra om vi hittar alternativ till inrikesflyget i Sverige och att fler resenär mellan vår storstäder väljer att ta tåget framför bilen och bussen men det är inte där foten klämmer.

Ett av huvudargumenten för höghastighetsbanan som framförs är att det ska gynna resenärer och många kommuner där tåget passerar men som en läsare Ny Teknik uppmärksammade häromveckan ska höghastighetsbanan byggas med fransk teknik som inte bara är hiskeligt dyr utan kräver spikraka banor. Detta innebär att istället för utnyttja befintliga banor (som förvisso måste underhållas, upprustas och bygga ut) kommer tillträdet för passagerare som vill stanna eller gå på höghastighetsbanan begränsas med färre stopp mellan storstäderna. Underhållskostnaderna blir även dyrare med den franska tekniken.

Men Sverige har i första hand inte ett behov av lösningar för långresor mellan Stockholm, Malmö och Göteborg. För att förbättra människors resemöjligheter i vardagen samtidigt som vi minskar oljeberoendet och ökar krisberedskapen, krävs hållbara transporter inom och mellan alla städer.

Detta blir tydligt när man tittar på vårt resande. Idag sker över 77 % av persontrafiken i Sverige med bil, detta enligt Myndigheten Trafikanalys senaste siffror för transportarbete. Mindre än 10 % sker med järnväg, tunnelbana och spårväg. Bilen används främst i vardagen för resor mellan hem och arbete, oftast sträckor på 4 till 8 mil per dag.

Skälet till att de flesta väljer bilen är helt enkelt för att människors erfarenheter med kollektiva eltransporter oftast är negativa: Kollektiva eltransporter, (särskilt på järnväg) håller inte tider, når inte hela vägen fram till destinationen och har inte den flexibilitet och frihet som bilen kan möjliggöra (när den inte sitter fast i bilköer eller fått motorstopp).

Vi ska snart komma till varför 160 miljarder kronor kan användas mycket mer effektivt och ge djupgående resultat för Sveriges transportsystem och ekonomi om de investeras inom storstäder och mellan mindre städer/orter istället för till höghastighetståg.

Om vi nu kikar på Sveriges godstransporter inser man snabbt att även där saknas investeringar för ett hållbart transportsystem som ska hantera en minskad tillgång till olja och ett ökat behov av lokal självförsörjning på mat, många produkter och tjänster som tillhandahålls lokalt och förstås energi.

Enligt Myndigheten Trafikanalys senaste siffror för transportarbete sker idag nästan 60 % av alla godstransporter inom Sverige med lastbil medan knappt 32 % sker på järnväg. Som vi skrivit om tidigare håller Sverige i praktiken på att montera ner järnvägstrafiken med gods på grund av dess otillförlitlighet kopplat till dåligt underhåll, höga banavgifter och många gånger icke fungerande logistik mellan järnväg och slutdestination. Detta tvingar transportbolagen att satsa på lastbil trots att detta oftast är dyrare (när vagnarna rullar fram som de ska) och skapar ett ökat oljeberoende.

Lösningen på person- och godstrafikens skriande behov? Om dessa 160 miljarder investerades i en storsatsning på Podcars/Peronal Rapid Transports, inom alla storstäder i Sverige och inom medelstora städer samt mellan mindre orter skulle persontrafiken med bil minska avsevärt. Detta skulle frigöra resurser för underhållskostnader av vägarna som kan investeras i ytterligare utbyggnad av Podcars-liknande system runtom i Sverige.

Medan underhållet av svensk järnväg börjar komma igång- pumpa in 30 miljarder av ovanstående direkt till detta -kan 15-20 miljarder avsättas för att göra elmotorvägsbanor över en fil längs motorvägarna mellan Stockholm, Malmö och Göteborg (detta är en kostnad Siemens och Scania menar räcker för detta). Tung trafik med gods kan på detta sätt till en början flyttas över till lastbilar på el vilket minskar oljeberoendet för godstrafiken och köper tid medan järnvägen rustas för att kunna ta en större andel gods. Dessa lastbilar med strömavtagare längs trådmotorvägar kan även tjäna som ett komplement till järnvägen.

Det finns heller inget som hindrar Podcars/PRT-system från att kunna transportera gods inom en stad, från tex en godsterminal för järnväg och lastbilar knutna till elmotorvägsnätet. Det finns heller inget som hindrar en kombination av befintliga spårvagnar och trådlastbilar att fungera med podcars, som primärt färdas ovan mark, ofta 10-15 meter upp och alltså inte behöver störa befintliga system.  

Att Sverige inte behöver ha en eltransportparadox där person- och godstrafiken inte fungerar skrev Johan även om i en debattartikel i Dagens Samhälle i somras.

Vi frågar oss avslutningsvis varför svenska kommuner som tyngs av eskalerande kostnader ska ta ställning till ett höghastighetståg som kanske inte ens stannar på orten, inte avlastar nuvarande transportsystem och inte skapar ökade rörelsemöjligheter och stärker den lokala ekonomin?

Vi vill understryka att vi gärna ser höghastighetståg eller varför inte en Hyperloop-bana i framtiden, mellan Sveriges storstäder och icke att förglömma våra många sevärda städer och orter i centrala och norra Sverige! Men inte innan vi fått ordning på den person- och godstrafik som utgör stommen i landets ekonomi och kan säkra transporter inom landet i händelse av olika kriser.

Kika gärna på nedanstående två presentationer om aktiva podcarssytem från Podcar City 9 konferensen i Kalifornien Johan nyligen deltog i eller några övriga presentationer vi laddat upp.

Imorgon kommer vi visa ett Podcar-system som varit igång och fungerat i princip utan avbrott sedan 1975 men som de flesta inte känner till, kanske några svenska kommuner eller svenska universitet som missat detta!   

Perspektiv på Podcars från ett av USA:s ledande företag för design- och konstruktion av kollektivtrafik  Podcars på Heathrows flygplats

2015-12-02

Höghastighetsbanor i Kalifornien VS andra hållbara transportalternativ?

Nu har vi redigerat klart den tredje delen som berörde stadsplanering för Podcars/PRT-system från Podcar City 9 konferensen Johan deltog i Kalifornien.

I denna presentation ligger fokus egentligen inte på Podcars utan på planerade höghastighetsbanor inom Kalifornien. För presentationen står Ben Tripousis som är regionchef för norra Kaliforniens Highway Speed Rail Authority, Den myndighet som tillsammans med sin södra motsvarighet bland annat är i full gång med att förverkliga en höghastighetsbana mellan San Francisco och Los Angeles.
Höghastighetsbanan ska stå klar 2029 och beräknas kosta minst 68 miljarder dollar och bli USA:s dyraste infrastrukturprojekt någonsin.

Men bygget är omtvistat. Som vi skrivit om tidigare har beräkningar gjorda av bland andra Elon Musk visat att en Hyperloop- bana för samma sträcka skulle kunna byggas för en tiondel av kostnaden, resan skulle kunna ske i över 800 km/h mot max 350 med California Highspeed Rail och dessutom skulle resan med en i Hyperloop-kapsel kunna ske betydligt billigare för passageraren.

Det är förstås onekligen mycket prestige investerat i höghastighetsbanan och det kommer ta väldigt lång tid att få den klar. Om det i slutändan kommer göra någon större skillnad för trafiken på vägarna och oljeberoendet i Kalifornien återstår att se. Men gissningsvis hade investeringar med denna enorma summa inom städer och mindre orter mellan San Francisco och Los Angeles fått större effekt. Tex genom investeringar i trådbussar, spårvagnar och varför inte Podcars? Godstrafik och persontrafik på järnväg som inte drivs diesel hade även varit ett stort fall framåt.

Se hur som helst Ben Tripousis presentation "California Highspeed Rail- Connecting California" som är intressant på många sätt. Bland nämns att:

Kaliforniens befolkning väntas växa från dagens 38,5 miljoner till 50 de närmaste 15 åren.

Kalifornien är världens 7:e största ekonomi.

Kalifornien har 6 av de 30 mest förorenade städerna i USA

Kalifornien har två av de mest trafikerade flygplatserna i landet.  

Mer om Ben Tripousis kan ni läsa här där ni även kan ladda ner alla slides till presentationen.

2015-12-01

Stadsplanering med Podcars/PRT-system

Här kommer två nya presentationsvideos från Podcar City 9 konferensen som Johan bevakade under sin resa till Kalifornien nyligen. Konferensen pågick i tre dagar och bjöd på många olika perspektiv för hur Podcars eller Personal Rapid Transportation (PRT)-system kan användas som ett komplement till övriga masskommunikationer på el.

I nedanstående två presentationer ligger fokus på hur PRT-systemen kan integreras i städer och mindre orter. I första presentationen med titeln "PRT/Automated Transportation-Metrolpolitan Planning Organization Perspective" talar Fernando De Aragon transportplanerare vid Metropolitan Planning Organization i Ithaca.

Ithaca är ett litet stadsområde som ligger i delstaten New York. Räknar man in hela storstadsområdet bor där drygt 100 000 personer varav drygt 30 000 är kopplade till Cornell University. Fernando har tittar på hur Podcars kan förbättra Ithacas transportsystem.

Fernando har lång erfarenhet av stadsplanering för transportsystem och har bland annat varit chef för Ithaca-Tomkins County Transportation Council i 17 år. Fernandos huvuduppgift har varit att underhålla gjorda infrastrukturinvesteringar samtidigt som han arbetat på att finna alternativ till fordon med endast en förare/passagere genom införande av tex bilpooler, samåkning, cykelbanor och utbyggnad av kollektivtrafik.

Läs gärna mer om Fernando de Aragon på Podcar Citys 9 site.I den andra presentationen med titeln "GreenVillages Development with Multi-Modular Transport Hubs" talar Fred Payne från County of Greenville, South Carolina. Greenville:s storstadsområde har närmare fem gånger så stor befolkning som Ithaca och har ännu inga stora problem med föroreningar om man jämför med andra amerikanska storstäder. Men man räknar med att det kommer förändras i takt med att befolkningen ökar.

Just nu tittar Greenville särskilt på Podcars för den internationella flygplatsen Greenville Spartangburg Airport (GSP) men även på tex små långsamtgående elfordon LSEV (Low Speed Electric Vehicles) för en rad användningsområden i Greenville.

Fred Payne är County Commisoner för Greenville County. Sedan 2011 är han ordförande för Public Works and Infrastructure Committe och sitter bland annat med i styrelsen för Greenville Pickens Area Transportation Study. Fred har länge arbetat för att förbättra allmänhetens tillgång till vatten och ett hållbart transport system i Greenville.

För mer om Fred Payne läs på Podcar City 9 site.

2015-11-30

Personlig integritet och frihet VS hemleverans med drönare?

Du sitter hemma och är sugen på pizza men orkar inte gå eller köra till pizzerian och bor i ett område där hemleverans av pizza är dyrt eller omöjligt då pizzabudet inte kommer fram med bilen. Du klickar då fram din pizzapp på din "smarta manick" i fickan och väljer "hemleverans premium" som kostar 25 kronor extra. 15 minuter senare lyfter en quadrokopter 9 km bort som med en lyftkapacitet på 8 kg och en räckvidd på 24 km inte har några problem att nå sin hungriga kund. Quadrokoptern är antingen inhyrd av Amazon som en transporttjänst till pizzerian eller så har pizzerian investerat i sin egen lilla flotta. Efter ca 10 minuters flygning utan avbrott landar den på din villatomt eller på hustaket av din fastighet. 

Den kräsne pizzakunden litar inte på quadrokopterns förmåga att hålla pizzan varm under den kyliga höstkvällen, trots att det finns en en tjänst som för endast 10 kronor extra erbjuder en tempererad pizzabehållare under transporten. Istället beställer man då med fördel fryst pizza från stormarknaden som just nu har extrapris på fryst pizza i trepack. En 1,5 liters läsk kan du få i samma leverans för endast 5 kronor extra i transportavgift...

Detta kan låta som ett skämt men ungefär så här kan det se ut om några år, åtminstone i USA där Amazon nu förbereder en mycket avancerad flotta av drönare för hemleverans av paket. En tjänst som Amazon med säkerhet kommer sälja till andra företag som inhyrd tjänst för sina respektive kunder och produkter.

Igår släppte nämligen Amazon en ny video som visar hur långt företaget kommit i sin utveckling av drönare avsedda för hemleverans av paket med mera. Ser man videon (se nedan) inser man att Amazon bara väntar på att få de rätta tillstånden från amerikanske luftfartsmyndigheten FAA för att kunna aktivera sin flotta av drönare.

Affärsmöjligheterna för att öka konsumtionen och därmed tillväxten med drönare är till synes oändliga. Likaså när det gäller bevakning och insamling av underrättelseinformation. Det är därför bara en tidsfråga innan regelverk och användning av drönare inom civilt luftrum anpassas för att möjliggöra en omfattande användning av denna teknik.

I Sverige exploderar intresset för drönare såväl privat som kommersiellt. Nyligen vann ett svenskt företag i Skåne ett mål i Förvaltningsrätten i Malmö som handlade om rätten att fotografera med drönare på allmän plats. Företaget hade ansökt om att filma med quadrokopterdrönare i trädgårdar som allmänheten har tillträde till men fick först avslag av länsstyrelsen som värderade integritetsskyddet högre än övervakningsskyddet.  Men företaget fick rätt i Förvaltningsrätten med motiveringen att kamerorna/drönarna inte var "varaktigt uppsatta" utan begränsade av sin korta batteritid och därmed inte står i strid med kameraövervakningslagen.

För snart 1,5 år sedan skrev vi om hur Brittish Petreoleum (BP) blev ett av två företag som fick tillåtelse att börja använda drönare för civilt bruk i amerikanskt luftrum. Sedan dess har det gått fort. I var och varannan teknikaffär i USA kan man nu köpa avancerade quadrokopters utrustade med kamera för samma pris som det kostar att köpa en bra laptop. Att det inte är tillåtet att flyga med dem över byggnader och vägar och över privat mark har inte hindrat människor att göra detta ändå.

Visst, tekniken för kommersiellt bruk ska visas vara säker först och civilsamhällets juridiska och moraliska väktare kommer skrika högt ett tag men antagligen kommer drönare introduceras på så många områden att de framstår som till synes oumbärliga för många konsumenter. Priset och bekvämligheten riskerar att locka mer än bevarandet av den personliga integriteten och rätten att inte bli överflugen.  

Vi kommer säkert få höra en del historier om hur markägare i tex amerikanska södern blir vansinniga över att drönare flyger över deras mark på polisuppdrag, brandbevakning, undersökning av mogenheten i grannens grödor eller ja under paketleverans via Amazon eller liknande. Några kommer kommer dra fram sina bössor eller puffror och skjuta ner dessa flygande farkoster skrikandes "jag vill inte ha j*vla onkel Sam över mina privata mark!" Men detta kan vara övergående, snart kommer många lockas av fördelar med att kunna leverera tex ägg till sina kunder direkt, utan att gå via återförsäljare/fysiska butiker dit kunderna måste ta sig.

Med varje drönare utrustad med GPS och kamera blir övervakningsmöjligheterna förstås varje underrättelsetjänst våta dröm. Likaså för försvarsmakter som USA som dras med enorma energikostnader (amerikanska försvarsmakten förbrukar tex ungefär lika mycket olja som Sverige gör under ett år) och neddragningar i försvarsbudgeten. Att kunna leverera prylar och ha koll på sina faciliteter och ja fiender utan att behöva flyga eller köra på fossilt bränsle sparar pengar och resurser. Vilket talar för en massiv satsning på drönare av olika typer de närmaste åren.

Vi kommer här osökt in på frågan hur dessa drönare kan användas inte bara mot civila utan i förlängningen även mot mänskligheten. Hand i hand med automatiseringens till synes lockande fördelar och möjligheter följer nämligen utvecklingen mot artificiell intelligens som av de flesta storföretag och intet ont anande konsumenter möts med en naiiv och okunnig inställning om att människan kommer fortsätta att kontrollera maskinen och aldrig tvärtom.

Avslutningsvis kan vi slänga in esset som verkligen kan få drönare att verka lockande. "De kommer minska utsläppen och rädda klimatet!". Vi kan ju minska transporterna till och från affärerna och ersätta stora delar av dessa med oändligt många eltransporter som flyger hem prylarna till oss! Att produktionen av varorna sker långt ifrån de kommande quadrokopterhubbarna och att persontransporterna likaså fortsatt domineras av oljedrivna farkoster kommer knappast nämnas i det sammanhanget....  

Kärnproblematiken kan beskrivas så här:

Behovet av fortsätt billig fossil energi styr möjligheten att behålla dagens ekonomiska modell med fortsatt tillväxt. Billig olja ersätts nu med dyr olja för att vi skördat de lågt hängande frukterna. Därför tvingas samhället till en energieffektivisering för att så långt möjligt behålla samma ekonomiska modell, den allt snabbare automatiseringen är en direkt konsekvens av detta. Just nu töms olika lager av ändliga resurser allt snabbare för att samma konsumtionssamhälle ska kunna behållas så länge som möjligt. Hoppet står till att någon fantastisk billig energikälla på 10-15 år ska kunna introduceras samtidigt som våra fossila energikällor, särskilt oljan som vår viktigaste energikälla den senaste 50 åren minskar i produktion.

Att vi inte bara kan effektivisera oss till sparsamhet och hållbarhet visar Jevons Paradox. Ny teknik kan vara bra men vi måste i första hand förändra våra vanor och vara ytterst medvetna om att tekniken kan skada oss om vi inte är försiktiga och vidtar förebyggande åtgärder innan vi trycker på den glada "ja tack"-knappen.

Kika på Amazons nya video och fundera själva.

2015-11-28

Johan i artikelintervju av FAIR PLANET om klimatet och oljeberoendet

Fair Planet har precis släppt en nystartad artikelserie om sju delar där man undersöker klimatet och det fossila energiberoendet. Syftet är att ta reda på vad som krävs för att vi ska kunna ställa om och ta oss bort från beroendet av olja, naturgas och kol innan det är för sent för klimatet.

I första delen intervjuades Johan av Vera Häggblom som expert på Peak Oil och oljeberoendet. Artikeln är en i vårt tycke mycket bra sammanfattning av vad utmaningarna handlar om. Ni finner den nedan.


Johan skrev nyligen en debattartikel i Dagens ETC om varför vi måste förändra våra vanor som även kan vara av intresse. Vi har tidigare bland annat skrivit om Sveriges bristande krisberedskap i Dagens Samhälle och varför Sverige inte behöver ha en eltransportparadox.

Missa heller inte Johans många artiklar i det numera nedlagda Magasinet OM där han varit redaktör och skrivit om artiklar på teman som energiomställning, klimatet, skuldkrisen, hållbara transporter, lokal ekonomi, komplementära valutor och krisberedskap. Alla nummer finns tack vare chefredaktören Eva Petterson att ladda ner gratis här.

Har ni inte handlat julklapp än är förstås vår bok Olja för blåbär -Energi, Makt och Hållbarhet ett stabilt tips eller kanske rent av en investering inför framtiden. Recensioner och kommenterar till boken kan ni läsa om här.

Olja för blåbär kan beställas via vårt förlag, i de vanliga nätbokhandlarna, i en välsorterad bokhandel och önskar man en extra fin julklapp kan man beställa recenserade ex direkt av oss. Den finns numera även i de flesta medelstora och stora bibliotek i landet.

Trevlig lördag!