2012-06-30

Lördagsläsning

Peak Oil MÅSTE LÄSAS


Hur mycket olja finns egentligen kvar?, Björn Lindahl, SvD, 28 Juni 2012

Coal: The Ignored Juggernaut The Most Likely Fuel for a World in Decline, Gregor Macdonald, Financial Sense, 29 Juni 2012


Lower Oil Prices–Not a Good Sign!, Gail Tverberg, Financial Sense, 29 Juni 2012What the Price of Gas Tells Us, Frank Holmes, Financial Sense, 28 Juni 2012Ekonomicirkusen


Forget Europe-It´s the (Global) Economy, Stupid:Ritzholtz 
Barry Ritholtz, VD för  Fusion IQ och leder även bloggen "The Big Picture", intervjuas i The Daily Ticker

FACT SHEET: The Affordable Care Act: Secure Health Coverage for the Middle Class, The White House, 28 Juni 2012


Iranfrågan

China, Singapore Exempted From U.S. Iran Oil Sanctions, Indira A.R & Terry Atlas, Bloomberg, 29 Juni 2012

Iran Offers to Ship Crude to South Korea on its Own Oil Tankers, Sangim Han, Bloomberg, 29 Juni 2012

Iran's top Asian oil buyers cut imports 18 percent, Aaron Sheldrick & Osamu Tsukimori, Reuters, 28 Juni 2012

Iran issues South Pars ultimatum, UPI, 28 Juni 2012Övrigt

Solar Energy at Military Bases, Once Too Expensive, Is Now Within Easy Reach, Tom Price, National Defense Magazine, Juni 2012 

U.S. Remains Dependent on China for Rare Earth Elements, Dan Parsons, National Defense Magazine, Juni 2012  

BP calls for cautious move into arctic, UPI, 28 Juni 2012

Graphene the Sequel: Graphyne. It’s flashier, Smartplanet, Mark Halper, 8 Mars 20122012-06-27

Norsk oljestrejk

Statoils oljerigg "Draupner"

Det råder oljestrejk i Norge sedan mer än 700 norska oljeriggsarbetare gått i strejk mot The Norwegian Oil Industry Association´s pensioner.  

Detta efter misslyckade förhandlingar i söndags mellan Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) via Norwegian Oil Industry Association (OLF) och Norwegian Confederation of Trade Unions (LO/Industri Energi (IE); the Confederation of Vocational Unions(YS)/(Safe) och the Norwegian Organization of Managers och evecutives (Lederne). 

Hittills har fyra anläggningar stängts ner och beräknas kosta Statoil ca 25 miljoner dollar/dag, detta enligt UPI idag.
  
Chefsförhandlaren för industrin Jan Hodneland säger att effekterna av strejken är mycket större än fackföreningarna hade trott eftersom strejken på flera anläggningar gör att transport av olja och gas i omkringliggande oljeplattformer också måste upphöra. 

Intressant nog sker strejken samtidigt som det norska oljeministeriet skulle licensiera ut 72 block i Barens hav och 14 block i Norska havet. Vi får väl se hur länge strejken pågår.
 
Läs även om strejken på Statoils hemsida


2012-06-26

Tesla Model S bryter barriärer och elbilen tar revansch


På midsommarafton skedde så den officiella leveransen av de första Tesla Model S -bilarna i Tesla Motors fabrik i Fremont, i Kalifornien.  

Bakom Tesla Motors framgång ligger framförallt miljardären och entreprenören Elon Musk. Inte nog med att Elon Musk är en av grundarna till Paypal, mr Musk är numera även VD för både Tesla Motors och Space X. Elon Musk har haft snart sagt allt emot sig men med en nästan omänsklig envishet och övertygelse om att en elektrifiering av transportnätet är den enda hållbara vägen framåt, har han nu tillsammans med Tesla Motors nu 2000 anställda skapat och även börjat leverera en enastående elbil. 

Vi har i ett tidigare inlägg hyllat det lilla företaget Tesla Motors som grundades 2003 av ett gäng tuffa ingenjörer i Silicon Valley. Tesla Motors vågade gå emot strömmen av bilföretag som sa att elbilar inte kunde göras användarvänliga, fräcka och konkurrenskraftiga. Tesla Motors har förvisso bara sålt en bildmodell hittills: Tesla Roadstern byggd på ett chassi från Lotus Elise. Sedan 2008 har det nu rullat ut 2300 Roadster -bilar till kunder världen över. Men 10.000 personer har nu reserverat en Model S.

Den nya Model S är en lyxbil i premiumklassen i stil med BMW och Jaguar och är betydligt dyrare än en motsvarande bensinbil, ja MEN Tesla Motors har satt ribban för övriga bilindustrin och det kostar alltid att våga gå först. Tesla Roadstern var väl cool och ett viktigt första steg för elbilen men potentialen för en elbilsrevolution är i högsta grad möjlig med Model S.

Faktum är att Tesla Motors plan (enligt Elon Musk) -se bland annat dokumentären och uppföljaren till "Who killed the Electric Car?" -"Revenge of Electric Car" hela tiden varit att första lansera en lyxbil (Roadstern) för att sedan kunna öka volymen betänkligt med Model S och gå upp i riktig massproduktion med en 3:e mindre elbilsmodell. Detta är givetvis det enda sättet ett litet företag som Tesla Motors kan slå sig in på bilmarknaden och särskilt när ett sådant elbilsmotstånd dominerat så länge.

Vi vill dock här understyrka att även om Tesla Motors slår stort, vilket det sannolikt gör om den lever upp till alla löften om räckvidd (trots hög kyla/värme), acceleration, snabbladdning, säkerhet osv inte innebär att vi kommer rulla runt med 1 miljard elbilar om säg 15 år. Framförallt innebär det INTE att vi löst (eller ens är nära att lösa) vårt beroende av billigt flytande bränsle (tänk råolja) när vi nu sannolikt närmar oss Peak Oil -den maximala råoljeproduktionen i världen. Men vi ser elbilen och en utbyggnad av järnvägen (elektrifiering av transportnätet) som direkt avgörande i omställningen av ett samhälle och en ekonomi baserad på billig olja till en mer lokal och regional ekonomi där det mesta måste produceras och tillhandahållas lokalt. Helt enkelt för att det inte kommer finnas en ökande mängd billig olja utan snarare en minskande mängd, betydligt dyrare och mer otillgänglig olja.

I (än så länge) elbilsfattiga Sverige är det glädjande att OKQ8 nu bygger snabbladdare för elbilar. 
Nu i sommar börjar man längs sträckan Stockholm-Göteborg med snabbladdare var 60km och fortsätter sedan med Göteborg-Malmö och slutligen med sträckan Malmö-Stockholm. Det hela planeras att vara klart 2015. Kanske kan detta locka fler att våga köpa elbilar.   

Kanske håller även äntligen vindarna inom bilindustrin på att vända åt rätt håll. Det är åtminstone talande att numera före detta Vice VD:n för GM (General Motors) Bob Lutz (tidigare VD för Ford, Chrysler mm, mm) under presentationseventet av General Motors hybrid, Chevrolet Volt sa:

"electrification of the automobile is a foregone conclusion" !!

Detta från en man som endast 5 år tidigare inte trodde på elbilen alls. 

 Tesla: Hälften elbilar om 12-15 år

Läs även Cornucopias inlägg

2012-06-25

Gotland levererar svenskt OLJEOBEROENDE


Oljepumpen vid Risungsfältet utanför Lärbro

På Gotland längs väg 148 på väg norrut mot Fårö passerar vi ett stycke svenskt petroleumhistoria och spår av drömmen om ett svenskt oljeoberoende. Här återfinns nämligen Risungsfätet som upptäcktes vid slutet av 1970-talet. Detta fynd skedde i samband med provborrningarna som gjordes i Kattegatt, i Östersjön, i Skåne och runt Siljan (i Dalarna) vid samma tidpunkt. 

Det bästa resultatet på svensk mark gjordes på Gotland redan 1974. Verksamheten fokuserades sedan till Rute där olja med hög kvalitet och låg svavelhalt hittades. Med andra ord det enda ställe där det var mödan värt att pumpa upp det svarta guldet.      

Från 1969 drevs utvinningen av det statliga oljeprospekteringsbolaget OPAB, därefter av Gotlands -olja AB. Utvinningen blev dock för liten och 1993 avvecklades verksamheten. Av de 323 hål som borrades gav endast 20 till 30 hål någon utdelning. 

Sammanlagt utvanns 100.000 m3 olja på Gotland, varav 35% kom från Risungsfältet (bilden ovan).
Här borrades 9 hål med än diameter på 50 mm och med ett djup på 220 – 333 meter. Oljan pumpades upp till ytan med hjälp av kolvpumpar i hålets botten.
Oljeborranläggningen ni ser på bilden är den enda helt bevarade i Sverige och är numera byggnadsminne.

År 1998 återupptog man letningen efter olja i området. Senast 2008 sökte SPE (Svenskt Petroleum Exploration) – dotterbolaget till svenska Preem efter tillstånd att borra efter olja utanför Gotlands kust men fick avslag efter upprepade ansökningar om överklagande hos svenska regeringen.                 
Lite fakta: Gotlands berggrund består till stora delar av korallrev med mellanliggande lager av kalk-och märgelsten. Korallreven har bildats under sillurtid av organismer som levde i eller intill reven. Då låg ön vid ekvatorn. Under tidens gång har dessa organismer ombildats till kalksten, olja och gas. Oljan återfinns i berggrund som är mer än 400 miljoner år gammal.     

2012-06-22

Midsommarläsning

Peak Oil "Måste läsas"

How Lazy Thinking Could Threaten our Energy Future, The Oil Price, Kurt Kobb, 19 juni 2012 

Vem tar oljan när den börjar ta slut?, Gustav Krantz, Ny Teknik, 21 Juni 2012

Statoils jumps into Australian shale, UPI, 21 Juni 2012


Chevron Sells Australian LNG to Japan, Stock Worth $109, Forbes, 20 Juni 2012

Gazprom slow to react tos hale gas boom, UPI, 22 Juni 2012 

Ekonomicirkusen

Jim Puplava: Oil Is The New Federal Funds Rate, Chris Martenson, Financial Sense, 21 Juni 2012

 Jim Puplava intervjuas av Chris Martenson, från artikel ovan 

Fed Downgrades Economic Outlook and Buys Insurance, Asha Bangalore, Financial Sense, 20 Juni 2012 

Iranfrågan

Ahmadinejad Meets With Chavez as Nuclear Talks in Moscow Falter, Bloomberg, 23 Juni 2012 
China Crude Imports from Iran climb to highest this year, Ann Koh, Bloomberg, 21 Juni 2012

Övrigt

Shell’s Arctic plan under fire in Rio, Financial Times, 21 Juni 2012, Pilita Clark

2012-06-20

Bensinransonering, bränslekuponger och förberedelser för oljebrist inom 5 år

Det är säkert många som nu antingen inlett sin sommarsemester eller intensivt planerar för den! Undertecknade bloggare (Johan Landgren & Roberth Hansson) har även vi mycket att stå i just nu med bland annat skrivandet på vår bok om Peak Oil och hoppas våra läsare därför står ut med lite färre inlägg än vanligt under sommarveckorna.

BP Statistical Review of World Energy nu ute
Först vill vi passa på att uppmärksamma läsarna på att BP Statistical Revew of World Energy nu kommit ut med sin årliga rapport. Rapporten är den mest omfattande och citerade rapporten som ges ut med data över oljeproduktion, oljekonsumtion osv. Observera dock att BP i sin statistik inkluderar vätskor som flytande naturgas. Siffrorna för oljeproduktionen tex blir därför vilseledande då råoljeproduktionen för världen sedan 2005 fortfarande ligger på ungefär samma nivå. Amerikanska energimyndigheten EIA redovisar dock oljeproduktionen utan att ta med flytande naturgas.

Vi låter läsarna själva lusläsa BP:s rapport i trädgården (el på balkongen?) men vill man redan nu ha en bra sammanfattning av rapporten rekommenderar vi Robert Rapiers inlägg på Energy BulletinKom ihåg att Peak Oil handlar om att vi nått (el snart når) den maximala produktionstakten av den billiga råoljan i världen och vad det innebär för förändringar för vår nuvarande livsstil. Dagens samhälle och ekonomiska modell förutsätter nämligen billigt flytande bränsle, när detta inte längre ökar och sedermera minskar måste samhället ställa om. Inga alternativ i den omfattning eller till det energiinnehåll som den billiga råoljan förser oss med idag existerar eller kan väntas ersätta den inom överskådlig framtid.

Därmed inte sagt att alternativ som elbilar, solceller, utbyggt järnvägsnät mm kommer bli mycket viktiga i en övergångsperiod och kunna underlätta omställningsarbetet till en ny mer regional och lokalt producerande ekonomi. VI MÅSTE KÖPA TID! Att tala om ”Peak Oil everything” och bara avfärda alla ”alternativ” som tex elbilar för att nettoenergin inte räcker till eller för att elbilen i dess nuvarande form kräver billig olja för att produceras eller för att Lititiumet till elbilsbatterierna i världen är begränsat innebär inte att elbilen kan tjäna ett syfte och vara ett kompletterande transportmedel. 

Att vara realist innebär att varken låta sig helt styras av sin egen övertygelse eller avfärda nya tankar för att de emotsäger/eller nyanserar den man redan besitter. Därmed inte sagt att alla eller ens särskilt många relativt mot idag kommer åka runt i elbilar i framtiden för att infrastruktur mm kommer se mycket annorlunda ut. 

Givetvis finns risken att man målar upp elbilen som en universell lösning eller räddning när oljeproduktionen minskar men att avfärda den helt som ett komplement underminerar istället dess fulla potential som omställningsmekanism till ett hållbarare samhälle. Endast om elbilen byggs med vetskapen om Peak Oil som förestånde realitet fungerar den i omställningen. 

Poängen är helt enkelt att bara för att elbilen inte fungerar globalt innebär det inte att den kan fungera lokalt och regionalt, åtminstone för en tid. Med Peak Oil måste vi rensa många av våra gamla idéer från brädet och hitta olika lösningar för olika platser, därför blir det kontraproduktivt att söka en lösning eller att identifiera ett problem (eller ett fåtal) olösbara problem globalt.

Det vi kan enas om är att vi alla är tämligen beroende av billig råolja och att Peak Oil innebär en STOR omställning men omställningen kommer se mycket annorlunda ut på olika platser helt enkelt för att förutsättningarna är annorlunda: politiskt, ekonomiskt, militärt, i fråga om resurser mm men kanske viktigast av allt kulturellt. Skulle tex de flesta svenskar och svenska myndigheter idag klara en kris -situation med bränslebrist och matbrist såsom japaner och japanska myndigheter gjorde efter tsunamin? Det är tämligen svårt att tänka sig i vår individualistiska västerländska kultur även om det alltid finns undantag! Men förhoppningsvis lär vi oss snabbt!  
               
Alternativ till nuvarande obefintliga nationella förberedelseplaner 
För cirka 2 veckor sedan deltog vi ännu ett webinar arrangerat av ASPO-USA som vi tänkt rapportera om tidigare men som vi gör nu istället. Titeln och temat för seminariet var: ”Options for National Oil Emergency Response Plans”

Seminariet inleddes som vanligt med en presentation av en mycket prominent talare/energiexpert, i detta fall av Roger H. Bezdek som bl.a modererade Kristofer Jakobssons disputation om Peak Oil vid Globala Energisystem (Uppsala Universitet) i vintras. För oss svenskar som följer Peak Oil -utvecklingen är Bezdek mest känd som medförfattare till den mycket klargörande boken ”The Impending World Energy Mess-What it is and what it means to you”. En bok som vi sannerligen rekommenderar om man snabbt vill sätta sig in i Peak Oil och förstå grunderna för energi och dess koppling till vår nuvarande ohållbara tillväxtekonomi.

Nedan ett urval av slides från Roger Bezdeks presentation. I princip återfinns den viktigaste informationen i Bezdeks bok ovan även om detta är en bra sammanfattning och uppdatering. Vi översätter inte denna gång i brist på tid.  


Strutsbeteendet känner vi igen...Vi befinner oss alltså sannolikt på en platå just nu och har inte ökat råoljeproduktionen nämnvärt sedan 2005.Just det oljetillgången och BNP/tillväxt hänger ihop...!
 Se även tidigare inlägg från ASPO-USA:s webinar serie.


Glad midsommar! 

2012-06-19

Dagens Citat:”Byråkraterna i Bryssel vill också ha de här lånen för att de skapar karriärmöjligheter”

Banker och Brysselbyråkrater har i en ohelig allians drivit fram grekiska räddningspaket, enligt Mats Persson professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet i Di.se. Som i dagarna släpper sin nya bok med det underhållande namnet "Den europeiska skuldkrisen".

Argumenten i boken är att överföringarna i första hand har gynnat ägarna till de banker som spekulerat i sydeuropeiska statsobligationer. Därigenom har åtgärderna uppmuntrat skadligt risktagande, vilket inverkar på valutaunionens stabilitet. Problemen har förvärrats av de krav på nedskärningar som tvingats på skuldländerna; dessa krav har skapat politiska slitningar mellan nationerna.

För att få valutaunionen att fungera krävs att man går tillbaks till Maastrichtfördraget 1992: andra länder ska inte lägga sig i hur ett enskilt euroland sköter sin ekonomi. Och några överföringar av pengar för att lösa ut länder som misskött sig eller för att rädda euron ska inte ske anser Persson.


2012-06-17

Söndagsläsning 17 Juni

Peak Oil "Måste läsas"

Modifying Hubbert’s model of peak oil to account for a rise in production due to higher prices, James Hamilton, Energy Bulletin, 12 Juni 2012

OPEC Decision Puts Onus on Saudi Arabia Should Oil Fall,  
  
Massive shale gas find for Apache, UPI, 15 Juni 2012

EU biofuel aid 'inflates food cost', The Press Association, 15 Juni

Energy Return on (Energy) Invested (EROI), Oil Prices, and Energy Transitions, Matthew Kuperus Heun (Calvin College) & Martin de Wit (publicerad av David Murphy, 15 Juni 2012
 
Slutsatserna i inlägget ovan: "One cannot take a smooth transition from oil to other forms of energy for granted. Our paper highlights four factors indicating that a smooth transition away from oil is unlikely: insufficient oil-sector technological development to overcome depletion, declining mark-up, a non-linear relationship between EROI and production costs, and the non-linear relationship between EROI and oil price. In fact, with EROI values tending downward below 10, the risk of significant increases in oil prices, all other factors constant, is very high."

"Significant transitions in energy technologies are not fast. Fouquet, in a study of previous energy transitions, indicates that, historically, the time-scale for diffusion to dominance for a new energy technology is on the order of three decades for the fastest transitions."

Ekonomicirkusen 

From Deflation Push to Inflation Shove, John Butler, Financial Sense, 15 Juni 2012

World Braces for Test of Euro, Stephen Fidler, The Wall Street Journal, 16 Juni 2012 

Donning our Parachutes, Frederick J Sheehan, Financial Sense, 15 Juni 2012


Iranfrågan

Iraq and Iran form alliance within Opec Guy Chazan, The Financial Times, 15 Juni 2012 


Energi & Övrigt

”Mer forskning behövs för att säkra slutförvar”, Monica Kleja, Ny Teknik, 14 Juni 2012

U.S. Solar Grew 85 Percent in First Quarter, SEIA Says, Ehren Gossens, Bloomberg,  13 Juni 2012