2024-06-07

Svenska Heart Aerospace testflyger 30-sitsigt el-hybridplan utan pilot i USA 2025

Nästa år (2025) kommer svenska elflygbolaget Heart Aerospace inleda sina första testflygningen av första prototypen för sitt 30- sitsiga el-hybridplan i USA. Det blir det första el-hybridplanet av denna storlek i sitt slag som testflygs och det kommer dessutom att göra utan pilot. 

Tanken är att testflyga utan pilot för att snabba på tiden fram till att planet ska vara certifierat för kommersiell trafik 2028, då kommer planet att flygas med två mänskliga piloter ombord men delvis kunna fjärrstyras vid behov vilket även är ett sätt att förbereda sig inför en framtid där flygplan kan bli helt pilotlösa. 

Jag har precis spelat in ett avsnitt med Anders Forslund, VD:n och grundaren av Heart Aerospace i min internationellt inriktade Youtube-kanal Evolution Show. I avsnittet som blev ovanligt långt går vi igenom de senaste designförändringarna av planet, anledningen till att bolagets första el-hybridplan ES-30 ska testflygas i USA, fördelarna med ett elhybridplan jämfört med konventionella flygplan idag, marknaden för 30-sitsiga elhybridplan med en räcvkidd på 20-40 mil (varav 20 mil helt kommer kunna ske på batteridrift) och mycket mer!

Jag kommer klippa ihop många kortare klipp för den som inte har tid att lyssna på hela avsnittet. Det går även att hoppa till olika avsnitt genom att välja kapitlen jag lagt in i videon! 

Jag äger aktier i Heart Aerospace som är ett onoterat bolag. 

Önskar alla en trevlig helg!

2024-04-11

Solvärme med säsongslagring för samhällen och industrier

I ett nytt avsnitt av Evolution Show där jag är värd gästas jag av Absolicons VD och grundare Joakim Byström i ett samtal om den enorma potentialen med uppvärmning och energilagring med solvärme! Vi pratar bland att om varför det går utmärkt att ersätta kol och naturgas för uppvärmning av hus, större fastigheter och energikrävande industrier med högeffektiv solvärme. Jag hoppas detta kan inspirera många!

Absolicons solfångare har en verkningsgrad på hela 76,4 % och samma teknik används redan i Danmark i över 125 samhällen för året runt-uppvärmning av samhällen via fjärrvärme och säsongslagring av soluppvärmt varmvatten i "bassänger" under marken. Samma teknik ska ersätta hela Helsingfors uppvärmning som idag i huvudsak kommer från att bränna gigantiska mängder kol, fram till 2030! Företag som Carlsberg och nyligen Tetra Pak har börjat använda solvärmetekniken och fler lär följa när de inser dess fördelar både för miljön och på sikt, plånboken!

Häng med på ett spännande och hoppfullt samtal!

Del 2 med Joakim Byström kommer till helgen så missa inte det!

Kommande gäst är Heart Aerospace VD och grundare Anders Forslund i ett samtal om elflygspionjärens utveckling av ett 30-sitsigt el-hybridflygplan. Heart Aerospace är ett onoterat bolag jag investerat i. 

2024-04-02

När Open AI leker med elden sätts mänsklighetens existens på spel

I föregående inlägg skrev jag om hur den snabba utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI) sätter mänsklighetens framtid på spel och hur detta nya potentiella hot vida överstiger det som fått tidigare mänskligare civilisationer på fall. I del 1 av mitt samtal i Evolution Show med en av Sveriges ledande AI-experter, matematikprofessorn Olle Häggström, går vi igenom hur dessa AI-risker ser ut och varför de måste förberedas för och tas på mycket större allvar än de gör idag. Olle Häggström varnar till och med för att mänsklighetens existens kan hotas av AI-utvecklingen redan inom 7 år!

I del 2 nedan går vi bland annat igenom en rapport som släpptes av världens ledande AI-bolag i december, Open AI som ligger bakom ChatGPT4. Rapporten "Open AI Preparedness Framework (Beta)" pekar Open AI själva på att AI-utvecklingen allvarligt kan hota människan men att de arbetar med att minska dessa risker genom att bland annat identifiera olika hotnivåer från låg, medium, hög till till kritisk nivå. Olle Häggström förklarar tydligt varför Open AI:s riskapproach och AI-hoten generellt inte kan hanteras på detta sätt om vi vill ha en rimlig chans att inte skapa en intelligens som blir vår egen undergång. 

Läs gärna även Olle Häggströms eminenta blogg "Häggström Hävdar" där det finns mycket matnyttigt att läsa om AI-utvecklingen och de risker för människan det medför.

Lyssna/kika gärna på del 2 nedan!

Senare i veckan, troligen lör eller sön kommer ett nytt avsnitt där Evolution Show gästas av Absolicons VD och grundare Joakim Byström! Vi pratar om kanske världens mest effektiva solvärme-system och hur det kan skalas upp för att minska vårt fossila energiberoende i Norden och övriga världen. Missa inte det!  

 

 

2024-03-24

Kommer Artificiell Intelligens utplåna mänskligheten inom 7 år?

Genom årtusenden har mänskligheten stått inför en rad hot och risker som hotat allt från mindre grupper och nationer till civilisationer. En genomgång av civilisationer som kollapsat får en tex genom att läsa Joseph Tainters numera klassiska verk "Collapse of Complex societes" där antroprologen och historikern observerar en tydlig gemensam nämnare: 

För varje lager med ökad komplexitet en civilisation utvecklar och lägger på tidigare utveckling avtar marginalavkastningen. Detta gäller allt från Majaindianernas matproduktion och tempelbyggande till Romarikets förmåga att kontrollera avlägsna byar och städer från ett avlägset maktcentrum i Rom. 

Förr kunde flera civilisationer existera samtidigt och befinna sig i olika oberoende stadier på olika kontinenter tex medeltida Europa och högutvecklade Kina under samma period. Idag betraktas oftast mänskligheten som en civilisation vilket blivit mycket tydligt med handel, tillverkning av varor och produktion av mat. Senaste +20 åren framförallt kommunikationen via Internet. Så hur skulle en kollaps av dagens globala civilisation kunna se ut? 

Många tänker sig kanske ett kärnvapenkrig mellan tex USA och Ryssland följt av en nukleär vinter där runt 90-95 % av jordens befolkning dör av svält när i praktiken allt norr om ekvatorn skulle kunna bli täckt av mörka moln högt uppe i atmosfären som sänker temperaturen så till den grad att det blir snart sagt omöjligt att odla någonting åtminstone i Nordamerika, Europa och större delen av Asien. Men även i ett sådant fruktansvärt scenario skulle mänskligheten kunna resa sig ur askan och komma tillbaka och långsamt kanske kunna bygga upp en ny högteknologisk civilisation igen. Vilka som skulle överleva vore såklart ett lotteri av rang samtidigt som överlevnad sannolikt skulle bli oerhört utmanande och ett långt lidande för de flesta innan något stabilt och hållbart byggts upp igen.

Andra kanske tänker kanske på varningarna från en av världens ledande petroleumgeologer, Arthur Berman som i två samtal nyligen i Evolution Show varnade för en nedgång i världens produktion av olja och naturgas innan 2030. Detta skulle naturligtvis få förödande konsekvenser för världsekonomi och matproduktion som idag är mer eller mindre helt beroende av olja men även naturgas för tex framställning av konstgödsel. Särskilt illa då det kortsiktigt inte finns några alternativ, inklusive fossilfria energilösningar i en omfattning för att täcka behoven till hela världens befolkning.  

Men mänskligheten idag står inför flera hot som är så allvarliga och omfattande att det utgör existentiella hot för vår fortlevnad. Med andra ord där ingen idag levande människa överlever och där ingen människa därefter någonsin utvecklas på den här planeten till sin nuvarande form igen. 

Många tänker då här kanske på klimatkrisen som är djupt sammanflätad med ekosystem-kollaps- och artkollapsen men trots att dessa är djupt allvarliga och hotar civilisationen i sin nuvarande form finns där ännu rätt stora möjligheter för människan att överleva om än i ett fåtal grupper/mindre samhällen och utsprida, kanske isolerade från varandra. Framförallt är detta något som troligen utspelar sig över ett tidsspann om 50 år från idag och framåt och något som kanske peakar runt 2100 innan klimatet sakta börjar stabilisera sig igen (i bästa fall).    

Nej, jag syftar här istället på den TOTALA utrotningen av mänskligheten och är numera helt övertygad om att vi inom ett årtionde kan stå inför ett existentiellt hot av denna oerhörda grad, nämligen Artificiell Superintelligens. Jag bjöd därför in en av Sveriges ledande tänkare och forskare inom Artificiell Intelligens till Evolution Show, professor Olle Häggström. Samtalet är kanske det viktigaste jag haft i mitt liv och det är nog väldigt svårt för de flesta människor att ta in detta men Olle Häggström varnar för att om nuvarande utveckling fortsätter kan människan stå inför ett hot om att bli totalt utplånad redan inom 7 år! 

Det här är något att ta på högsta allvar. Olle Häggström är inte vem som helst utan statistisk matematiker vid Chalmers och har skrivit flera djupdykande böcker om AI-risker, inklusive "Tänkande Maskiner" och många vetenskapliga artiklar om den exponentiella utvecklingen inom artificiell intelligens och har följt AI-utvecklingen nära i årtionden. 

Observera att Olle Häggström INTE säger att detta oundvikligen kommer ske, vi kan fortfarande vända på utvecklingen men då krävs en totalsvängning och fokus på att minimera AI-riskerna jämfört med dagens "fullfart framåt vi fixar eventuella problem när de uppstår". 

Lyssna gärna på del 1 av vårt samtal i Evolution nedan där vi bland annat pratar om varför så många, inklusive AI-forskare och ledande AI-bolag underskattar riskerna och tenderar att fokuserar på fel typ av risker eller förminska riskerna vilket kan få fullständigt förödande konsekvenser inom mycket kort tid, år inte årtionden.

Del 2 kommer på lördag nästa vecka, då går vi igenom OPEN AI:s egen riskanalys "OPEN AI Preparedness Framework", missa inte det! 

Kommande gäster i Evolution Show är bland andra Absolicons VD och grundare Joakim Byström om deras världsledande solvärmefångare, Heart Aerospace VD och grundare Anders Forslund och ledaren för Oceanbird som världens största segelfartyg för frakt.  

Med detta mindre mysiga inlägg önskar jag bloggens läsare en trevlig söndag och en fin start på kommande vecka!

2024-02-22

Nedgång i världens oljeproduktion inom 2-5 år enligt Arthur Berman ledande petroleum geolog

Nedan följer del två av mitt samtal i Evolution Show med Arthur Berman en av världens ledande geologer och experter på olja och naturgas. Kika eller lyssna gärna även på del 1 som jag skrev om i föregående inlägg. 

Arthur Berman är även mycket flitig på Twitter och har stenkoll och på olje och gasmarknaden och mycket annat...

Mina två samtal med Arthur Berman har fått enormt gensvar mycket kommentarer vilket är roligt. Planerar att följa upp avsnitten med samtal om utvecklingen inom solenergiteknik med min vän och solenergiexpert från Kalifornien, Ron Swenson! Ron som för övrigt är god vän med Arthur Berman och som jag haft som gäst på Evolution Show tidigare.  Kommer även nya avsnitt om den exponentiella AI-utvecklingen framöver och såklart massor med avsnitt om mitt energihusbygge när det kommit igång! 

Önskar alla en trevlig helg!

2024-02-16

Arthur Berman: "Världens olje och gasproduktion faller inom några år pga Peak oil och Peak Gas"

Jag har precis spelat in ett avsnitt på Evolution Show med Arthur Berman från Houston, Texas som jag hoppas uppskattas. Del 2 kommer nästa vecka så håll gärna utkik då. Här följer lite reflektioner och en sammanfattning av detta viktiga samtal, kika eller lyssna förstås gärna även på samtalet nedan. Önskar alla en trevlig fredag och helg!

Det senaste årtiondet har mänsklighetens ökade energiaptit i huvudsak tillgodosetts genom ökad produktion av skifferolje- och skiffergasproduktion (naturgas) från USA (och till mindre grad av ökad oljeproduktion från Kanadas oljesand). Men det senaste året har Arthur Berman, en av världens ledande geologer och experter på just skifferformationerna i USA där denna olja och gas kommer från, observerat att olje- och gasbrunnarna ger allt mindre per nyborrad brunn

Berman varnar nu för att den ökade olje- och gasproduktion världen förlitat sig på som kompenserat för den fallande eller oförändrade produktionen från övriga olje- och gasproducenter, enligt Bermans senaste forskning sannolikt -kommer börja minska inom fem år men troligen redan inom två år. 

Detta innebär alltså tex att den flytande naturgas, LNG som hållit Europas energimarknad från en mycket djup energikris där stora delar av Europa lidit av stor energibrist med galopperande inflation som följd, kan bli en realitet inom ett par år. Sverige kommer inte komma undan detta utan påverkas mycket med vårt allt mer sammankopplade elnät med europeiska kontinenten men även med högre bränslepriser för svenska färjor såsom Destination Gotlands två flaggskepp som redan idag går på LNG som främst kommer från USA. 

Men redan i år kommer USA:s export av flytande naturgas begränsas då Biden-administration nyligen beslutat att pausa ny export tills nya miljöutredningar om LNG-framställningen och utvinningen av naturgas i USA gjorts, vilket lär pågå åtminstone till amerikanska presidentvalet i november. Ca hälften av all flytande naturgas USA exporterar går till Europa där de största importörna är Storbritanninen, Nederländarna och Frankrike. Men Tyskland och Finland har precis fått igång sin import av LNG från USA och kommer säkerligen påverkas av att LNG-uppskalningen från USA begränsas redan nu och resten av året. 

Och redan nästa år kan alltså USA:s skiffergasproduktion nå en topp och börja minska men det kan även dröja några år. 

Jag räknar med kraftigt stigande energipriser de närmaste åren, sannolikt kommer de priser vi tycker är höga idag framstå som en västanfläkt mot de som väntar om några år, svårt att dra någon annan slutsats utifrån Bermans analys. 

Vi kommer veta exakt när gas- och oljetoppen i världen nås först i efterhand men oavsett ser världen ut att gå emot den perfekta energistormen när världens i särklass viktigaste energikällor börjar minska inom några få år. Problemet som Berman understryker i vårt samtal i Evolution Show är att många vilseletts av de senaste årens snabba ökning av förnyelsebar energi, till att tro att denna kan ersätta energitillgången från olja och gas när de börjar minska. 

Det vi sett det senaste årtiondet är nämligen en ökad användning energi från framförallt olja och gas där förnyelsebart adderats upp på detta, det vill säga den totala energikakan har vuxit. 

Kärnan i mänsklighetens utmaning för att hantera en minskad energitillgång enligt Berman, vilar inte på vare sig fossil användning eller förnyelsebar energi utan: 

”Problemet är omfattningen på mänsklighetens förehavanden.”

Med andra ord människans nuvarande omfattning gällande resursanvändning inom alla områden är ohållbar för planetens ekosystem och därmed vår fortsatta överlevnad. Inte ens om vi på något magiskt vis kunde ersätta all fossil energi med förnyelsebar energi kommer vi runt problemet att vårt totala planetära fotavtryck måste minska vilket endast kan lösas på ett sätt: kraftigt minskad total energianvändning. 

Inser man detta blir nästa slutsats lika given: En fundamental förändring av världsekonomin kommer krävas för att anpassas sig till en ny verklighet där den billiga och lättåtkomliga energi vi tagit för given de senaste 200 åren börjar minska. 

Detta innebär såklart minst sagt stora svårigheter för mänsklighet och i synnerhet hur världsekonomin funkar idag. För hur ska vi tex förklara för världens två största befolkningar i Indien och Kina, där medelklassen kräver minsta samma levnadsstandard som vi har i väst, att det inte längre är möjligt då energin för detta inte kommer finnas? Men fysikens värld bryr sig inte om människans önskemål om evig ekonomisk tillväxt på en ändlig planet. Vi kommer helt enkelt få anpassa oss och ju förr vi börjar göra det, om så med baby steg, blir omställning något mindre omvälvande och mer hanterbar.