2022-09-28

Elflygplan för 30 passagerare ska byggas i Göteborg, samtal med VD Anders Forslund!

Mindre regionala elflygplatser kan vara på väg att få en renässans med fossilfritt flyg och bli ett komplement till andra transportmedel där terrängen eller avstånden tar lång tid eller inte ens är tillgänglig med järnväg tex. Inom kortdistansflyg på el är svenska Heart Aerospace i täten och de har ett nytt flygplan för 30 passagerare på gång som ska stå klart 2028.

Jag intervjuade nyss Anders Forslund, VD:n och grundaren av svenska startupen Heart Aerospace som nyligen höll ett hangarevent dit jag var inbjuden som investerare i bolaget. Under eventet visade de upp ett nytt eldrivet flygplan för 30 passagerare som ska byggas vid en fabrik vid Säve flygplats utanför Göteborg.

Nedan del 1 av vårt samtal i Evolution Show där jag är värd.
ES-30 som flygplansmodellen ska heta, kommer kunna flyga 200 km helt på el från batterierna ombord och ha ytterligare 200 km i reserv via två turbogeneratorer i bakre delen av flygplanet som drivs av något form av flygbränsle tills vidare och som kommer finnas i flygplansvingarna. Flygbränslet kommer inte användas under flygningar som är upp till 200 km men ska flygplanet flygas upp till 400 km ökas bränslemängden i flygplanet så att halva flygningen kommer från flygbränslet via turbogeneratorna och hälften från batterierna.

Vid flygningar där endast 25 passagerare är ombord kan flygplanet flyga upp till 800 km (då ingår reserven) så i praktiken runt 600 km. Valet att ha turbogeneratorer och flygbränsle i reserv ombord även för resor helt på hel har alltså att göra med regelverk för reserv-räckvidd. Eftersom batterierna väger mycket och dessa alltså för reservkraften bara får användas i de extremt sällsynta händelser planet måste dirigeras om till en annan flygplats tex, är det bättre att ha turbogeneratorer och flygbränsle ombord för reserven. Det innebär även att flygningar upp till 400 km kan göras med endast ca 50 % av utsläppen mot idag.

Men många sträckor, faktum är det flesta som beställarna United Airlines, Air Canada, MESA Airlines och även BRA i Norge (vill beställa) är kring 200km vilket innebär många resor helt på el. ES-30 planet kommer med tiden få bättre batterier med längre räckvidd med målet att helt kunna ersätta turbogeneratorerna ombord för att kunna flyga 400 km och mer helt på el.

Under samtalet pratar vi även om fabriken som alltså ska byggas endast några km från Torslanda där Volvo Cars och Northvolt ska bygga sin nya batterifabrik och kommer ligga i direkt anslutning till Säve-flygplats där Heart Aerospace får tillträde till en egen start- och landningsbana. Heart Aerospace fabrik, forskningscenter och nya högkvarter blir en del av nytt mobilitetscenter som kommer heta Gateway Säve. Heart Aerospace anläggning kommer heta Northern Runway.

Vi pratar även om vad det nya samarbetet med SAAB innebär framgent och de nya beställningarna på 30 flygplan från Air Canada vilket innebär att ca 230 flygplan är beställda från Heart Aerospace totalt varav 100 från United Airlines och 100 från MESA Airlines i USA. Hoppas samtalet uppskattas!

I del 2 nästa vecka går vi in mer på det tekniska detaljerna kring ES-30 flygplanet, där hoppas jag många av frågorna folk säkert har om planet besvaras!

Hoppas samtalen uppskattas!

Allt gott,
Johan

2022-09-08

2026 kan jätte-segelfartyg frakta 7000 elbilar över Atlanten

I föregående inlägg skrev jag om Oceanbird-projektet och mitt samtal i Evolution Show med Niclas Dahl som leder AlfaWall Oceanbird, ett samarbete mellan Alfa Laval och Wallenius Willhelmsen för utvecklingen av världens största segelfartyg för frakt. 

Nu finns del två av samtalet tillgängligt på Evolution Show där jag är värd. Denna gång pratar vi om framtiden för frakt med stora segelfartyg där Oceanbird vingarna används för fartyg som byggs från grunden likt Oceanbird som byggs helt för segeldrift och blir över 200 meter långt, 40 meter brett och har 45 meter höga automatiskt nedfällbara master vingarna monterad på. Vi pratar även om hur befintliga fartyg kan byggas om för att använda Oceanbird vingar/segel och kraftigt minska utsläppen och bränsleförbrukningen. 

Häng med på ett spännande samtal om framtidens sjöfart med segel!  


Gillar ni avsnittet får ni gärna ge det en tumme upp för ökad spridning till andra som kan vara intresserade och överväg att bli prenumerant! 

I nästa avsnitt kommer jag berätta om mitt  besök till Heart Aerospace hangar vid Säve flygplats utanför Göteborg där världens första 19 sitsiga elflygplan utvecklas! Se gärna tidigare avsnitt där jag pratar med Anders Forslund, VD och grundare av Heart Aerospace. Jag har investerat i Heart Aerospace som är ett onoterat bolag. 2022-09-05

Oceanbird -Världens största segelfartyg för frakt - Samtal i Evolution Show

Framtidens sjöfart kan mycket väl drivas till stor del med endast vindens kraft. I Sverige utvecklas just nu segelteknik som påminner om flygplansvingar som följer vindens riktning och som ska kunna driva ett segelfartyget Oceanbird, ett fartyg över 200 meter långt, 40 meter brett och med segel 45 meter höga. 

Oceanbird-vingtekniken tillsammans med ett extremt aerodynamiskt utformat fartyg och rutt-planering för optimal vindutnyttjande samt en något lägre hastighet (ca 10-12 knop) beräknas ge en bränslebesparing med 90 %. Segelfartygen är dessutom mycket tystare vilket ger det marina livet och ekosystemen en möjlighet till återhämtning. Svavel, kväve och koldioxidutsläppen skulle även kunna minska kraftigt. Idag står sjöfarten för cirka 3 % av världens koldioxid-utsläpp. 

Första Oceanbird-modellen är ett så kallat roll on roll off (RoRO) -fartyg, en renodlad bilfärja planeras vara kommersiellt redo 2026 och kommer kunna lasta upp till 7000 bilar.  AlfaWall Oceanbird heter samarbetet mellan Alfa Laval och Wallenius Marine och Wallenius Wilhelmson som står bakom fartyget. 

Själva tekniken för det automatiserade och extremt aerodynamiska seglet som dessutom kan fällas ner automatiskt står Oceanbird teamet för medan själva fartyget kommer byggas i samarbete med andra däribland svensk-norska rederiet Wallenius Wilhelmsen. 

Jag bjöd in chefen för AlfaWall Oceanbird, Niclas Dahl för att följa upp den spännande utvecklingen av Oceanbird-fartyget som jag följt sedan jag hade Per Tunell, (COO) Chief Operating Officer för Wallenius Marine (dotterbolag till Wallenius Wilhelmsen) som gäst i Evolution Show för ett par år sedan. 

I samtalet nedan berättar Niclas Dahl, Managing Director för AlfaWall Oceanbird om det senaste kring utvecklingen av Oceanbird-fartyget. Häng med och kommentera gärna tankar kring detta inspirerande fartyg! Och ge gärna avsnittet en tumme upp om ni gillar det och överväg att bli prenumerant på Evolution Show!


Senare i veckan kommer del 2, där samtalar jag med Niclas Dahl om framtidens sjöfart för segelfartyg och hur Oceanbird-segeltekniken kan kombineras med andra tekniker och vilka utmaningar vi måste övervinna för att ställa om sjöfarten till fossilfri drift.  

Redan nu utvecklas Oceanbird-vingarna för att kunna installeras även på befintliga fartyg och intresset för detta är stort. Det finns med andra hopp om att även sjöfarten kan ställas om även om detta kommer ta tid och många utmaningar fortfarande återstår. Oceanbird-fartyget har dock pontentialen att bli en game changer och vägledande för vad som är möjlligt. Kommer såklart följa utvecklingen noga kring detta spännande projekt så stay tuned!