2015-05-31

Sista numret av tidningen OM

För två år sedan var vi ett gäng personer intresserade av frågor kring kring energi, ekonomi och hållbarhet som drog igång tidningen OM omställning. Initiativtagare och den som höll i alla trådar var Eva Pettersson som även varit chefredaktör för tidningen.

Syftet var att sprida kunskap om hur energi, ekonomi och ekologi/hållbarhet hänger ihop. Något vi kände saknades i svensk media. Vi tror vi har lyckats odla ett antal starka och hållbara frön med tidningen som nu ger ut sitt sista nummer.

Redaktionen har utgjorts av, förutom av Eva, den fantastiska illustratören Jenny Wilhelmsson som verkligen gett tidningen ett unikt ansikte. Layout har Madelene Dahlberg stått för på ett utmärkt sätt. Korrektur och redigering har Eva Rende-Taveres stått för.

Johan har skrivit artiklar i alla nummer och blev efter cirka ett år även redaktör. Artiklarna har tex visat hur man kan bli självförsörjande på energi i Sverige och i andra länder, hur det skuldbaserade ekonomiska systemet fungerar och hur man kan minska sin sårbarhet för ekonomiska kriser.

En röd tråd i Johans artiklar har varit hur världsekonomins fossila energiberoende ser ut, däribland Sverige, och hur det påverkas av att billig olja nu måste ersättas med dyr och mer svårtillgänglig olja när världens konventionella oljeproduktion närmar sig (eller kanske redan nått), sin topp.  

OM-tidningen har bjudit på artiklar av en mängd kunniga skribenter. Ett axplock av dessa:

Ingenjören och företagaren Carl Lindström har skrivit om hur man kan ersätta WC:n med finurliga torrtoasystem och samtidigt bidra till kompostering och gödsling för egen odling.

Affärskonsulten Stuart Pledger har skrivit mycket om hur vi kan bygga en cirkulär ekonomi där skräp och avfall tex inte blir kostnader utan tillgångar och en del av företags och människors resurser.

Anna Hall har skrivit varma och uppmuntrande artiklar om sin djurhållning från den egna lantrasgården. Anna ger mycket tips om hur man kan driva gård eller eller ha småskalig djurhållning på ett hållbart sätt.

Kim Weinehammar är verksamhetsutvecklare och har skrivit många artiklar om smarta energilösningar för hushåll och fastigheter, tittat mycket på stadsodling och lyft fram lokala föregångare inom transporter och livsmedelsnäringen och mycket annat!

Andra skribenter som varit med och bidragit med många artiklar och lästips är David Bennet, Pär Holmgren, Christine Hellqvist, Johannes Söderqvist, Christoffer Pencak och förstås Eva Pettersson men även ett antal till!

Ni kan läsa mer om skribenterna här.

Provläs gärna sista numret eller köp den i sin helhet digitalt för endast 40 kr eller som lösnummer via OM-sidan. Tidigare nummer och sista numret kommer att kunna beställas året ut.  

Johan vill även passa på att tacka alla på redaktionen, skribenterna och förstås läsarna som gjort arbetet för tidningen under dessa två år till en mycket lärorika och rolig tid!Trevlig söndag!

2015-05-28

Nej Norge, det är inte Johan Svedrups fel att reserverna inte räcker till

Norges oljeproduktion nådde sin topp, Peak Oil, redan 2001 och har sedan dess halverats. Tack vare kraftigt stigande oljepriser som legat på över 100 dollar fatet de senaste åren till fallet som inleddes i juni förra året, har Norges halverade oljeproduktion kompenserats med stigande priser.

Fram till slutet av förra året såg det därför ut att vara strålande tider i den norska oljeindustrin. Stabila strömmar med pengar flödade in till statskassan medan överskottet pumpades vidare in i oljefonden. Men nu ser det annorlunda ut. Statligt kontrollerade Statoil har tvingats säga upp flera tusen anställda och dra in på antalet aktiva oljeriggar som är ute och borrar efter nästa "fantastiska" oljefynd.

Som vanligt har de flesta oljefynd stora som små fått stora rubriker i media men inte kommit i närheten av att leva upp till förväntningarna. Det mer avgörande, om de kunnat kompensera för den redan fallande produktionen i övriga oljefält har varit uppenbar, icke. Det mest omtalade oljefyndet de senaste åren i Norge heter Johan Svedrup och består av två ihopkopplade fält vid namn Avaldsnes och Aldous, Fyndet som gjordes 2011 gav tex stora rubriker i Dagens Industri "en gigantisk oljefyndighet i Nordsjön...det största sedan 80-talet och ett av de allra största någonsin på norskt vatten.."

Enligt Statoil och svenska Lundin Petroleum, som också äger licensandelar i
fyndet, beräknades det efter ett antal provborrningar innehålla 500–1 200 miljoner utvinningsbara fat. Norska Petroleumdirektoratet angav fem månader senare att det kunde röra sig om 900–2 400 miljoner fat, en stor osäkerhet alltså.

Statoil räknade tidigare med att få igång produktionen i Johan Svedrup 2018 men har nu flyttat fram datumet ett år enligt en artikel i UPI. I samma artikel kan vi även läsa hur det norska Oljedirektoratet nu försöker hitta ursäkter till för varför reserverna på ytterligare 5 miljarder utvinningsbar fat man räknat med inte upptäckts mellan 2005 och 2015.

Ursäkten? Jo om planerna för Johan Svedrup-fyndet lämnats in inom 10 års-perioden skulle målet enligt Oljedirektoratet uppnåtts "med råge". Vad som är anmärkningsvärt med detta är att Norges oljeproduktion under ungefär samma period (fallet började redan 2001) alltså halverats. Det spelar alltså mindre roll om det upptäcks ett stort fynd här och där eller om "planeringen" inte genomförs i tid, när produktionen totalt sett faktiskt fortsätter att falla.

Som ni kan se i nedanstående diagram har investeringarna i ny utvinning i Norge ökat kraftigt de senaste årtiondet medan produktionen ändå fallit.

Fallande oljeproduktion och stigande kostnader

Datakälla: BP Statistical Review of World Energy, 2011 & 2013 och Statistisk
Sentralbyrå (SSB), ”Oil and Gas activities, investments” (2001–2013).

Norges välstånd bygger på ökade oljeintäkter
Datakälla: Statistisk Sentralbyrå (SSB), ”Table 09189: Final expenditure and
gross domestic product” & ”Export of goods and services – Crude oil and
natural gas” samt Norges riksbank, Årsrapporter 2001–2012.

Ovanstående grafer är hämtade från kapitel 5 i vår nysläppta bok Olja för blåbär- Energi, makt och hållbarhet som ni kan läsa ett smakprov av här.  

Vill man få en överblick över vilka övriga länder i välden som nått maximal oljeproduktion, Peak Oil rekommenderas att man läser bloggrannen Flutes inlägg där en talande världskarta visar just detta.

Vi rekommenderar även att man kikar på vårt allra första inlägg här på bloggen som trots sina rostiga look och att datumet är den sjätte september 2011, är relevant om man vill förstå vad som är ett stort oljefynd.

2015-05-27

BerkShares och andra lokalvalutor växer

Intresset och utbredningen för lokala komplementära valutor ökar snabbt. Särskilt i USA, Storbritannien, Tyskland och Japan. Bakgrunden är förstås att förtroendet för de nationella valutorna minskar när köpkraften i dollarn, brittiska pundet och Euron hela tiden minskar. Inte har det hjälpt att världens centralbanker sedan finanskrisens utbrott 2008/2009 pumpat in nya pengar i systemet för att försöka få igång tillväxten i ekonomin.

Den ökade arbetslösheten och minskade ekonomiska aktiviteten bottnar i ett system där ökad användning av billig fossil energi är det drivande smörjmedlet. Något som alltså ställs på tvären när världens billiga oljeproduktion i allt högre grad måste ersättas av dyr och svårtillgänglig oljaVi har helt enkelt plockat det lågt hängande frukterna.

Att importera varor från andra sidan klotet blir inte lika lönsamt när transportkostnaderna stiger på grund av minskad tillgång till billig olja. Produktion av varor och tjänster kan löna sig mer lokalt.

För att vända skutan måste vi minska det fossila energiberoendet och lämna tanken att vi kan ha oändlig tillväxt på en planet med ändliga resurser. Ett sätt att minska oljeberoendet och skapa en mer cirkulär ekonomi är att skapa förutsättningar för en blomstrande lokal och regional ekonomi. På detta sätt kommer människor närmare produktion av varor och tjänster och kan med egna ögon se de ekonomiska fördelarna såväl som den miljömässiga/resursbegränsande nödvändigheten att vara i balans med naturen.

Idag försvinner allt som oftast pengarna och resurserna ut ur den lokala och regionala ekonomin då multinationella företag och franchise inte har några incitament att tillhandahålla lokalt producerade varor utan fokuserar på billiga importerade varor som kan säljas var som helst. Framförallt centraliseras produktion och ägande vilket innebär dålig insyn och förståelse för de lokala och regionala behoven och förutsättningarna. Och om ett stort företag går i konkurs eller väljer att lägga ner sin verksamhet i ett land/område drabbas dess filialer över hela brädet, oavsett om det går bra i tex en lokal butik i en annan del av landet.    

Men det pågår en mängd inspirerande projekt där företag och lokala krafter samarbetar för att tjänster och produktion ska stanna kvar och stärka den lokala ekonomin. En grundförutsättning är att pengar som investeras lokalt även i så stor utsträckning som möjligt stannar lokalt.

Vi har tidigare rapporterat om den tyska lokalvalutan Minutos som är ett sådant exempel, Brixton Pound i England är ett annat exempel på en lokalvaluta som har attraherat ett hundratal företag och växer i popularitet.

I USA sticker bland annat lokalvaluta BerkShares ut. I Bershire County i Massachussetts används sedan 2006 BerkShares av över 400 företag i trakten. Initiativet till att starta BerkShares togs av Schumacher Center for new economics. Känner ni inte till E.F. Schumacher, kika här.

Hur funkar då BerkShares? Följ med på en tur genom att kika på videon nedan eller läs mer här.

"BerkShares" i Berkshire County i Massachusetts, USA


Vad som är intressant med lokala och regionala valutor är att de på ett naturligt sätt leder till verksamheter där matproduktion och energiförsörjning ofta blir en lokal prioriteringsfråga som lokalsamhället alltid kan luta sig tillbaka emot, oavsett nationella eller globala ekonomiska kriser.

När väl människor får igång företag och verksamheter lokalt blir det naturligt att tänka "men varför måste vi importera tex dyr diesel till våra traktorer, finns det inte andra sätt?"

Restauranger och affärer söker sig till lokala bönder och odlingar istället för att importera råvaror som kommit dit på olika oljeberoende transporter. Givetvis kommer en mängd varor fortfarande importeras men med tiden kommer dessa kunna minska när liknande varor och tjänster dyker upp lokalt.      

Någon kanske har en idé om att starta en lokal verksamhet men känner att det saknas startkapital? Då kan man göra som i West Yorkshire, England där lokala invånare gemensamt gått ihop för att ett företag ska få ihop de investeringar som behövs för att komma i gång med ett bageri.

Bageriet betalar tillbaka för investeringarna de fått hjälp med i form av ränta, men i stället för pengar betalas den med antingen bröd eller bakkurser till investerarna. Investeringen och produktionen stannar på detta sätt kvar lokalt och ökar samtidigt antalet tjänster och arbetstillfällen.

2015-05-26

Att lagra och frigöra energi med hjälp av tåg

Nu är redaktionen tillbaka igen. Johan laddade batterierna genom att åka till Norge och Roberth avslutade sin renovering av bostaden.

Den senaste tiden har det varit mycket surr om Tesla Motors nya batterier för hushåll och fastigheter, Tesla Powerwalls och Tesla Powerpacks. Anledningen till detta är förstås att det öppnar upp för möjligheten att lagra energi från sol och vind på ett billigt sätt och även gör att man säkra sin egen elförsörjning oavsett om stamnätet inte fungerar. Det har också skapat huvudbry för traditionella elbolag som i princip har monopol på elpriserna genom att leverera/stå för den el som alla är så beroende av.

I Sverige har vi förstås vårt gigantiska vattenmagasin i form av vattenkraften som fungerar som ett jättebatteri och står för ca 40 % av elproduktionen. Men numera är vi ju i en del av det nordiska och centraleuropeiska elnätet som gärna får del av denna energigenererande och energilagrande skatt oavsett hur mycket vi svenskar behöver det.

I grannlandet Norge står vattenkraften för hela 90 % av elproduktionen men även våra oljerika grannar i väst är nu sammankopplade med det europeiska elnätet så norrmännen kan inte räkna med några låga elpriser i framtiden heller.

Sverige måste i dagsläget, till skillnad mot Norge, även förlita sig på kärnkraften som står för ungefär lika mycket av elproduktionen som vattenkraften. Men den kan vi inte räkna med vare sig i driftsäkerhet eller till ett stabilt elpris då den framöver kommer behöva finansieras med ytterligare kapital bara för att rulla vidare ett tiotal år till. Sedan måste den ersättas med ny kärnkraft eller successivt "monteras ner".

Att installera egna solceller och små och medelstora vindkraftverk kan göra ett svenskt hushåll eller en fastighet i Sverige helt självförsörjande på el om det kombineras med batterier som lagrar överskottet till natten/när solen och vinden ger för lite (100 % egen energiförsörjning på bara vind och sol kräver dock ett energisnålt hus/boende och att värmeförsörjningen optimeras genom tex golvvärme i hela huset istället för element).

Men i väntan på Teslas batterier och allra helst organiska batterier för kommersiell skala, kan det vara värt att titta på andra alternativ.

Ett sätt att lagra och frigöra energi är att helt enkelt utnyttja gravitationen vilket förstås ett vattenkraftverk gör genom att ta vara på rörelseenergin från fallande vatten. Men detta kan även göras på andra sätt.

I en artikel av Ny Teknik kan vi nämligen läsa att det Kalifornienbaserade företaget Advanced Rail Energy Storage (ARES) har byggt en anläggning där överskottsel från en vindkraftpark kan lagras och frigöras med hjälp av ett ett eldrivet tåg. En eldriven vagn lastad med ett fyra ton block åker upp och nerför för en backe för att reglera effekten.

ARES hoppas ha en fullskalig anläggning på 50 MW i drift i Nevada till slutet av 2017. Då handlar det om 32 tåg vagnar på vardera 270 ton som ska rulla upp och ner för en backe med en lutning på 8 grader.

När det uppstår ett behov av el lastas dessa block på igen och rullar ner för backen igen och elmotorerna blir som en generatorer som generar elektricitet som kan återföras ut till nätet. Mycket fiffigt och fungerar ungefär på samma sätt som när du kör en elbil i nerförsbacke och batteriet får tillbaka mycket av energin genom att elmotorn återför rörelseenergin tillbaka till batteriet. När du bromsar eller saktar in får du på detta sätta tillbaka en stor del av den energi du använt för att uppnå rörelsen.

Detta förutsätter att du har en växelströmsmotor som bara behöver växelström för att få elmotorn att rotera och driva motorns axel och att elmotorn är är kopplat till ett större batteri.

Enligt ARES kan de ta vara på ca 85 % av elektriciteten de får från energikällan som alltså är tänkt bli vind och sol som sedan kan återföras för användning till elnätet när den efterfrågas.

Se videon nedan för detaljer hur det fungerar:
       Johan ska åka till Kalifornien i början av november då han blivit inbjuden till konferensen Podcar City 9 i Silicon Valley. En konferens med fokus på hållbara allmänna transporter, särskilt autonoma transporter som Podcars och olika autonoma kabinsystem. En av initiativtagarna till konferensen är uppfinnaren och svenskättlingen Ron Swenson som Johan träffade under en energikonferens om Peak Oil i Washington D.C. 2010.

Johan kommer intervjua personer på plats och troligen även filma en del från konferensen.

Podcars och återkomsten av eltransporter skriver vi även om i vår nyligen släppta bok Olja för blåbär -Energi, makt och hållbarhet som ni kan läsa ett smakprov från här.
 

2015-05-20

ElectricCity- Snart ny elbusslinje i Göteborg

Vi har blivit inbjudna till en förhandsvisning av projektet ElectricCity i Göteborg där industri, forskning och samhälle bland samarbetar för att hitta nya transportlösningar för kollektivtrafiken.

Projektet går ut på att hitta fossilfria lösningar och ett led i detta är en ny elbusslinje i Göteborg.
Vi kommer inte vara på plats vid förhandsvisningen denna vecka men däremot vid den officiella invigningen den 15 juni.

En ny elbusslinje, Linje 55 kommer gå via går via Avenyn, Brunnsparken och Götaälvbron.
Från Lindholmen Science Park kan du ta elbussen från Göteborgs första
inomhushållplats. Linjen 55 kommer vara en del av Vässtrafiks linjenät och kommer ha samma biljettsystem som övriga kollektivtrafik i Göteborg.

För laddinfrastrukturen står Göteborg Energi som har byggt två laddstationer i vardera ända av busslinjen där elbussarna laddas. ElecticCity samarbetet omfattar 13 olika partners inom forskning, näringsliv, kommun och region och ska pågå till 2018. Under denna tidsperiod ska Göteborg Energi stå för drift och underhåll av laddstationerna samt se till att elen är 100 % förnyelsebar som kommer från vind och solenergi.  
ill 2018.

Vi tycker ElectricCity-projektet är ett positivt initiativ och ser fram emot att ta del av detaljer kring elbussen och hur allt fungerar när vi är på plats. Vi kommer troligen även filma därifrån för att sedan lägga upp här. Låt oss hoppas elbussarna är av samma kaliber som de som numera tex rullar i Köpenhamn. 

Tills dess kan ni kika lite på de pressbilder vi fått ta del av i förhand med tillåtelse att publicera här på bloggen, nedan från Sven Hultins Plats i Göteborg:


2015-05-18

Ett besök till bigården -Första skattlådan

Här kommer första videon om biodling på vår youtube-kanal Olja för blåbär. 

Tog lite tid att lära sig kameran och redigeringsprogrammet. Vi planerar att göra en serie om grunderna i biodling som ska kunna följas på youtube och förstås här på bloggen.

Vi kan även avslöja att det kommer att bli intervjuer och reportage på temat energi, ekonomi och hållbarhet framöver så stay tuned!

2015-05-16

USA:s oljeproduktion faller -en trend som blir svår att bryta

Under februari månad föll USA:s totala oljeproduktion med hela 9,4 % mot i januari. Detta enligt amerikanska energimyndigheten EIA:s senaste siffror. Detta är en av de största nedgångarna under en månad sedan 2008-2009 då finanskrisen drabbade de nya investeringarna i oljeindustrin och efterfrågan på olja i USA föll i dess spår.

USA:s fallande oljeproduktionMen sedan framförallt 2011 har vi kunnat se en relativt stadig uppgång av USA:s oljeproduktion från det som kallas skifferformationer. Detta i takt med att fria krediter från amerikanska Federal Reserve pumpats ut och via finanssektorn sökt sig till vad som vid ytan såg ut som kortsiktiga såväl som långsiktiga vinster. Allt fler investerare och banker börjar nu inse att utvinning av olja ur skifferformationer, skifferolja är en extremt kapital- och resursintensiv affär som i själva verket är i en bubbla som påminner om den som föranledde finanskrisen 2008 i USA.

Tecken på att skifferbubblan är på väg att spricka har vi tidigare rapporterat om genom bland att notera hur snabbt antalet aktiva riggar i framförallt USA dragits in i takt med att oljepriset fallit.

Senast vi rapporterade om antalet aktiva riggar i USA hade de minskat med 26 % mellan 14 februari 2014 och 15 februari 2015. Sedan februari har antalet aktiva riggar minskat med ytterligare 32 %, alltså på endast tre månader! Detta visar Baker Hughes senaste mätning.

När oljepriset går under ca 70 dollar per fat är det helt enkelt inte lönsamt att borra efter ny skifferolja i USA. Något som ingår i OPEC:s och Saudiarabiens spel att återta marknadsandelar som förlorats till USA och Kanada de senaste åren.  Dessa två länder har tillsammans stått för i praktiken hela världens ökade oljeproduktion de senaste åren.

Det är viktigt att förstå att världens konventionella oljeproduktion (den billig och lättåtkomliga oljan) sedan 2005 befunnit sig på en platå och väntas börja minska inom de närmaste åren. Något som fått bland andra Internationella energiorganet IEA:s chefsekonom Fatih Birol, att vid upprepade tillfällen uttala: "den billig oljans tid är förbi".

Att ersätta 80 % av alla den olja som produceras i världen med okonventionell skifferolja från USA och oljesand från Kanada som gjorts i ökad omfattning de senaste åren är ohållbart i längden för världsekonomin. Den globala ekonomiska tillväxten kräver nämligen ökad tillgång till billig energi för att växa, inte ökad dyr och energikrävande energi.

Men istället för att titta på nettovinster av energi och hur fria krediter och statliga subventioner (Kanada) drivit fram den ökade oljeproduktionen fokuserar media på struntsaker i det stora sammanhanget. I sann börsanda, för att skruva upp framtidsförväntningarna av ett bolag eller industri, försöker man få det att framstå som något positivt när nedgången av en aktie eller produktionen minskar i nedgång!

I tex UPI kan vi nu läsa rubriken "Takten i nedgången av riggar minskar". Snacka om att försöka klamra fast sig vid ett halmstrå i en storm. I artikeln fokuserar man på att det ser olika ut för olika fält i USA istället för att titta på den samlade bilden. Det pekas tex på att produktionen i en av de största skifferformationerna, i North Dakota, mellan februari och mars ska ha ökat med hör och häpna, nästan en procent!

Det står även:
"En svag oljemarknad, karaktäriserad av en nedgång i efterfrågan och ett överutbud av tillgångarna har tvingat de flesta energibolagen att dra in utforskningen och produktionen". Fel, det är främst ett halverat oljepris som har gjort det olönsamt att utvinna skifferolja i USA och här kommer vi till något viktigt. Arthur Berman skriver nämligen nu i ett läsvärt inlägg att för mycket fokus ligger på analyser av neddragningen av antalet aktiva riggar.

Berman pekar på att de brunnar som borras nu inte avslutas för att det helt enkelt inte finns någon ekonomi i det. Detta, menar Berman, gör att vi kommer se ytterligare minskad oljeproduktion med flera hundra tusen fat per dag innan vi ser konsekvenserna av de indragna aktiva riggarna. Antalet aktiva riggar kommer inte spela någon roll om det inte finns tillräckligt med kapital att färdigställa fler nya brunnar än vad som kommer i produktion idag.  

Om nu oljepriset snabbt kommer över 70 dollar fatet innebär det alltså inte att USA kommer kunna tillföra en massa ny olja snabbt, pengarna finns inte där och utvinningen ligger på efterkälken kontra nedgången i befintliga brunnar. Oljebolag måste minska på sina kostnader för att överleva i ett nytt klimat av oljerpriser under eller strax över breakeven. Det innebär i sin tur minskade investeringar i ny utvinning som resulterar i lägre produktion längre fram.

Trevlig lördag!


2015-05-13

Lärdom: Teslas första företagsförvärv leder till uppgång på 12 000 % -av fel aktie!

Det gäller att göra sina hemläxa när man ska investera i ett företag. Den läxan fick många lära sig den hårda vägen förra veckan när elbils- och batteritillverkaren Tesla Motors i USA gjorde sitt första företagsförvärv.  

När investerare förra veckan fick nys om att Tesla köpt en tillverkare av stansningsverktyg för bilindustrin i Michigan gick det undan. I fredags hade så River Tool Company allas ögon på sig och frimärkesaktien nådde ända upp till 12 000 % under dagen för att sedan nå en slutkurs på "bara" 4400 % innan helgstängning. Det var bara ett problem, Tesla hade inte köpt det publika bolaget River Tool Company utan det privata, icke aktienoterade företaget River Tool LLC.

Då företagen hade ungefär samma adress och ett så likt namn blev det rena Klondyke-hysterin på några timmar. Man behöver inte vara beteendevetare eller förstå långa matematiska ekvationer som kokar ner kaos till logik, för att inse att människan ibland är bra korkad, ja eller snabb på avtryckaren...Handeln av River Tool Company är nu stängd av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) tills vidare...
En tulpan kommer lastad...
Graf från Google finance

Men samtidigt som man kan skratta åt detta visar det vilken hype det råder kring Tesla Motors just nu. Följdfrågan blir därför om denna hype är motiverad?

Ända sedan Tesla Motors slog igenom på allvar 2013 med elbilen Model S har en överväldigande skara analytiker pekat på hur övervärderat företaget är. "Aktiepriset ger ju ett samlat värde högre än Porsche, Fiat osv", "batterierna är för dyra", "Model S är för de rika, de kommer aldrig kunna tillverka en billig elbil som kan konkurrera med övriga", "litiumet i världen räcker inte för ersätta alla bilar i världen med elbilar" osv, osv.

En av grundarna av Tesla Motors, Elon Musk har samtidigt lyckats skapa ett privat rymdbolag som nu tagit över uppskjutningen av utrustning till den internationella rymdstationen ISS, något som NASA skött tidigare. Musk har med SpaceX lyckats med något som endast nationer som Ryssland, Kina, USA samt delvis de samlade resurserna av Europeiska rymdorganisationen ESA tillsammans klarat av.

Förutom detta är Elon Musk huvudfinansiär av Solarcity, idag Nordamerikas överlägset största solcellsinstallatör och tillika styrelseordförande för detta bolag.

Lite vid sidan om bygger Elon med sina bästa ingenjörer Hyperloopen som ni kan läsa om i tidigare i inlägg.

Detta för oss till Elons senaste upptåg. Olilprice/Michael McDonald bjuder nämligen nu på en läsvärd analys av Elons och Teslas nya batterier: Powerwall-batteriet (för hushåll och mindre fastigheter) och Powerpack-battterierna (för företag och större fastigheter). Detaljer kring batteriet kan ni läsa om i tidigare inlägg.

För precis som med elbilsföretaget och SpaceX flockas nu skeptikerna igen för "hur ska Elon/Tesla ska kunna tillverka tillräckligt av dessa batterier, till ett lågt pris?" och framförallt "kommer alla de förbokningar som redan gjorts (första året av dessa batterier i USA är redan förbokade enligt Tesla) -överhuvudtaget leda till köp när pengarna ska upp på bordet?".

McDonald menar att kanske har vi redan svaret på det. Om beräkningarna stämmer gjordes beställningar av Teslas batterier till ett värde av 800 miljoner dollar bara under första veckan. Vad som är intressant är att av dessa gjordes 75% eller 600 miljoner av företag medan övriga gjordes av privatpersoner. Normalt brukar företag inte göra sådana här beställningar på tomt huvud utan efter genomtänkta kalkyler så de flesta av dessa beställningar kan därför väntas fullföljas.

Backar man lite och tittar på vad Elon och Tesla faktiskt gör inser man hur genomtänkt det är. Bygg världens största batterifabrik, få ner kostnaderna per batteri, paketera dem likt en snygg Iphone, skapa en efterfrågan som dessutom erbjuder tjänster till ett pris som ingen annan kan göra samt offgrid möjligheter och kontroll över din egen elförsörjning samt låsta elpriser och vips så har du skapat en ny marknad.

McDonald har en bra poäng i att Elon inte bör ses som en uppfinnare utan entreprenör som precis som Henry Ford och Steve Jobs förstår hur en produkt ska säljas för att nå de stora massorna. Det räcker inte med en bra produkt den måste vara snygg och prisvärd också och dit är Tesla Motors/Tesla Energy på god väg.

Men Elon Musk är inte bara en skicklig ingenjör och entreprenör utan väl medveten om världens oljeberoende och hur vi spelar rysk roulette med atmosfären genom våra utsläpp. Vid upprepade tillfällen säger han att Teslas roll är bara att sätta igång övriga aktörer till den omställning som måste till i en mycket större skala.

Slutligen vill vi understryka att vi inte tror att ny teknologi löser världens problem. Dennis Meadows påminner oss om att oavsett om Tesla lyckas måste vi alla ändra vårt sätt att använda teknologi så att den används på ett hållbart sätt vilket inte bara innebär nya produkter som håller utan att vi inte slösar och kastar bort dem vi redan har.

Vi äger aktier i Tesla Motors.

2015-05-12

Tilllväxtens gränser når nu ända in i Uppsalas Universitetshus

Nedan följer ett citat ur vår bok Olja för blåbär -Energi, makt och hållbarhet:

"År 1972 kom den då omvälvande boken Limits to Growth.
Forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), i
dag världens kanske mest prestigefyllda teknologiuniversitet,
matade in data i en superdator för att få fram en framtidsbild av
vart världens ekonomi och resursanvändning var på väg. Teamet
av forskare, lett av paret Donella och Dennis Meadows, försåg
superdatorn med input som befolkningsdata, siffror rörande matförsörjning,
resursanvändning och utsläpp. Med hjälp av datorn
fick de fram en mängd scenarier för utvecklingen mellan 1970
och 2100. 

Vilket utfall som slog in berodde på om mänskligheten
vidtog omfattande åtgärder för att förändra utvecklingen som
redan var i full gång 1972. Om åtgärder för att återställa balansen
med naturen inte genomfördes av mänskligheten skulle ekonomin,
miljön och befolkningen gå in i väggen och kollapsa innan 2070.
Huvudbudskapet i boken var något så självklart som att naturens
resurser är begränsade och därför inte kan användas för att skapa
oändlig tillväxt av befolkningen och ekonomin.

När boken kom ifrågasattes den av många ekonomer och en rad
andra som uttalade sig om den i media. Men drygt fyrtio år senare
konstaterar forskare vid Melbournes universitet i en uppföljning av
Limits to Growth att ”business as usual”-scenariot, där mänskligheten
inte gör något för att hindra en kollaps av ekonomin, miljön
och befolkningen, fortfarande ligger i fas med nuvarande verklighet.
Men världsekonomin har ju inte kollapsat, så det stämmer
väl inte? Lugn i stormen. Limits to Growth förutsåg att de första
riktigt stora bromsklossarna skulle slå till först mellan 2015 och
2030 …"

Via bloggrannen och författaren Stellan Tengroth uppmärksammas vi på att Dennis Meadows igår höll ett föredrag i Uppsalas mest anrika byggnad, Universitetshuset. Mycket har alltså hänt sedan 1972 då Meadows och forskarna bakom "Limits to growth" nu bjuds in i finrummen och deras prognoser bekräftas på punkt efter punkt.

Vad som dock har förändrats är ökningstakten i vilken vi använder upp planetens ändliga resurser. Här handlar det framförallt om användningen av de fossila energislagen som får den ekonomiska tillväxtmaskinen att snurra: olja, kol och naturgasen. Men som Meadows är inne på handlar det även om tex förstörandet av den bördiga och näringsrika jorden som utarmats av ett enformigt jordbruk där mångfald fått stå tillbaka för en ökad användning av kemikalier och konstgödsel. Wes Jacksons brandtal i Washington DC 2010 om detta är värt att påminna om här.

Precis som i Meadows presentation är budskapet i vår bok att vi står inför enorma utmaningar men att den största utmaningen ligger i att ändra vår inställning och vårt förhållningssätt till naturen och hur vi använder resurser och teknik på ett hållbart sätt. Det görs många underverk av människor i det lilla men utan att förstå hur och varför en omställning kan ske nås den kritiska massan långsamt.

Se Meadows presentation nedan och om tid ges, även den efterföljande paneldiskussionen som lär vara intressant. Med i panelen är Mikael Höök vid Globala Energisystem -den första i Sverige att disputera med en avhandling som diskuterar Peak Oil. Fler avhandlingar har följt efter bland annat av Kristofer Jacobson. Övriga i panelen var bland andra Anders Wijkman och Maria Wetterstrand.

Dennis Meadow "Myten om teknologi och hållbar utveckling"
Presentationen kommer från Medfarm play/Uppsala Universitet

Den efterföljande paneldebatten

2015-05-11

Presentationen av Olja för blåbär i Stockholm

I torsdags höll vi vår första presentation av vår nysläppta bok Olja för blåbär - Energi, makt och hållbarhet i Stockholm. Hela presentationen filmades och den som inte kunde komma dit kan nu se den i sin helhet, även frågestunden är med!

Om ni gillar den får ni gärna sprida den!


Boken finns att köpa:
Roberth till vänster, Johan till höger och blåbär i mitten... 

Boken finns även att låna i allt fler bibliotek i landet.

Signerade ex av boken kan även beställas direkt genom att kontakta oss.

För kommentarer och recensioner till boken se tidigare inlägg. Kommentarerna på omslaget finner ni även nere till höger här på bloggen.

2015-05-09

Resilliens framför oändlig tillväxt i en ändlig värld

Blev mycket planering och fixande inför bokreleasen av vår bok Olja för blåbär i Stockholm i torsdags men vi är glada för alla som kom och hoppas eventet uppskattades lika mycket av deltagarna som vi uppskattade det!

Vår presentation vid releasen filmades och vi hoppas att kunna lägga upp den här på bloggen inom kort.

Vi vill även uppmärksamma bloggens läsare på att den fjärde och sista delen av Richard Heinbergs/Post Carbon Institutes miniserie nu finns tillgänglig. Detta avsnitt fokuserar på det som kallas resilliens -kapaciteten/motståndskraften av återhämta sig och hantera externa störningar eller kriser. Något som blir allt viktigare när så mycket sårbarheter byggts in i våra ekonomiska system.

Heinberg påpekar att ekonomisk tillväxt inte är lösningen på våra problem utan i själva verket grundproblemet. Ju förr vi inser detta kan vi anpassa oss till en verklighet där livskvalitet och överlevnad i balans med naturens resurser blir vårt rättesnöre. Ekonomisk tillväxt fungerar nämligen bara så länge vi har en växande tillgång till billig energi och naturresurser.

Men de närmaste åren kommer vi nå toppen på resursberget för i första hand oljan vars produktion kommer börja minska och därmed förändra förutsättningarna för dagens ekonomi i grunden. Det är inte världens undergång men kräver en anpassning och ett nytänkande i vårt förhållningssätt till naturen och hur vi använder resurser.

Kika gärna på videon och tidigare tre delar för att bilda dig en egen uppfattning. Trevlig lördag!

2015-05-04

Påminnelse: Bokrelease Olja för blåbär i Stockholm

Här kommer en påminnelse om vår bokrelease av Olja för Blåbär -ENERGI, MAKT och HÅLLBARHET som äger rum nu på torsdag i Stockholm- se detaljer nedan. 

För recensioner av boken se gärna tidigare inlägg

Vi kommer att hålla ett föredrag samt signera böcker på plats. Böcker kommer även finnas för försäljning.

Alla intresserade är välkomna!

PlatsOlympiateatern, Västmannagatan 56.  Nära Odenplans T-bana. 

Datum & Tid: Torsdagen den 7:e maj, klockan 18.00.   

Förlaget hälsar: Skicka helst  ett kort meddelande till: osa@fritanke.se  

-så att de vet ungefär hur många som kommer. 

Hoppas vi ses! :) 
2015-05-03

Teslas nya Powerwall batterier öppnar nya marknader för Solarcity

Till en mycket förväntansfull publik presenterade så Elon Musk det väntade Tesla batteri som så många väntat på. I en presentation och produktlansering som påminner mycket om Steve Jobs och Apples glansdagar lanserades Tesla Powerwall och Teslas nya företagsavdelning, Tesla Energy.

I första hand presenterade två versioner av Powerwall Tesla Home Battery. Detta är ett batteri som kan fästas rakt på väggen och är tänkt för lagring av elektricitet från främst solcellspaneler. Batteriet har fått många inom energibranschen att höja på ögonbrynen. Batteriet som är ett litiumjonbatteri av samma typ som sitter i företagets elbil Tesla Model S kan anpassas efter behov och därmed dimensioneras i olika storlekar. Det kan även kopplas samman fler av dessa batterier.

Hushåll i USA kan nu beställa i första hand två varianter, ett på 10 kWh och ett 7,5 kWh. Nästa år kommer de kunna beställas även här i Europa. Vad som är anmärkningsvärt är priset som ligger på bara 3500 dollar för 10 kWh batteriet och 3000 dollar för 7,5 kWh versionen. 

Vad Tesla och Panasonic lyckats med är att utveckla ett batteri som kan produceras till en ungefär halva kostnaden mot övriga tillverkare idag och som dessutom är brandsäkert. Med den gigafabrik som dessa två företag nu bygger i Nevada (jättefabrik är för litet för att beskriva storleken enligt Tesla), räknar Tesla dessutom med att kunna få ner priset på sina batterier med ytterligare 30 %. Detta innebär att både priset på Tesla Powerwall och batterierna i Teslas elbilar kommer sjunka betydligt.

Priset på Teslas Powerwall batterier kan hamna på mellan 30-35 000 svenska kronor beroende på vilken version man väljer. Dock är detta ett pris före installation och köp av växelriktare som krävs för omvandling av likström till växelström för såväl solceller som för vindsnurror. En växelriktare för att hantera 3-4000 watt som detta batteri kräver kostar i Sverige mellan 3-6000 kr och uppåt men sannolikt vill man ha en växelriktare som klarar betydligt mer än 4000 watt om man vill kunna koppla på fler batterier senare. Elinstallation tillkommer.

Vad kommer då batterier, växelriktare och installation kosta? Det återkommer vi till snart, det beror nämligen vem som levererar systemen och på vilken marknad.

Även om Powewall batterierna kanske ser sexigare ut (kan ju sitta på väggen för allmän beskådan och man kan till och med välja färg på den...) och därmed är lättare att sälja in till allmänheten, var det nog Teslas Powerpacks som fick många företag att bli intresserade. Företag som Amazon har redan visat intresse för dessa då man kan använda dem backups för sina serverhallar och säkert även för sina enorma centrallager. Fler företag lär följa. 

Vi kommer få anledning att återkomma till hur Powerwall batterierna och Powerpacks kan påverka elmarknaden i Sverige framöver. Johan har skrivit en längre artikel om detta för kommande nummer av OM. För mer detaljer kring batterierna kan man tex läsa Tesla Club Swedens genomgång och bloggrannen Cornucopias/Wilderängs inlägg

För stunden tänkte vi titta lite på Solarcity, Nordamerikas största solcellsinstallatör och hur de kan dra nytta av dessa batterier. 

Solarcity som vi skrivit flera inlägg om förut har en affärsmodell som går ut på att företaget installerar solceller på kundernas tak utan kostnad och samtidigt erbjuder låsta elpriser som ska vara de lägsta på marknaden. I utbyte mot detta tecknar kunderna ofta 20-års planer men som kan brytas och flyttas över till andra boenden om det blir aktuellt. För Solarcity innebär detta att man inte kan räkna med att gå med någon vinst de närmaste åren men på lång sikt, i takt med att kunderna blir fler och månadsbetalningarna rullar in kan företaget håva in frukterna. 

Solarcity stod under andra halvan av 2014 för ca 34 % av solcellsinstallationerna i USA, tvåa kommer Vivint Solar med ca 13 %. Tillsammans stod dessa två alltså för nästan hälften av alla installationer i USA. Men vad som gör att Solarcity sticker ut är att man redan börjat utforska möjligheterna att kombinera batterier och solceller i sin affärsmodell. Framförallt har man insyn i Tesla batteriernas kostnader via Elon Musk som är företagets styrelseordförande och största aktieägare. VD:n för Solarcity, Lyndon Rives och Peter Rive, företgets tekniska chef är för övrigt kusiner till Musk.     

Att erbjuda amerikaner låsta elpriser och möjligheten att producera sin egen el utan att behöva göra ofta oöverkomliga investeringar på kanske flera hundra tusen kronor för en solcellsanläggning är förstås lockande i sig. Men vad Solarcity nu erbjuder är möjligheten att i samma abonnemang leasa batterierna för 5000 dollar över 9 år . För detta får du ett 10 kWh batteri, växelriktare och allt installerat. Om du bor i en solig del av USA kan du alltså producera all din egen el och inte ens vara kopplad till det vanliga elnätet.

I en mycket läsvärd artikel av Siddharth Dalal för Seeking Alpha kan vi läsa mer om detta och hur Solarcity med Teslas nya batterier i paketet bland annat riktar in sig på Hawaii. En delstat som primärt importerar olja och kol till sina kraftverk för elproduktionen.


Dans och värme på Hawaii men elen kommer från importerad olja och kol
Källa: EIA
          
För en boende på Hawaii med USA:s högsta elpriser (2013) lär det inte bli svårt att bli övertygad om att solceller på taket som betalas som en vanlig elräkning varje månad och ett 10 kWh batteri till ett pris av ca 42 000 kronor, är bättre än vad övriga fossilelbolag erbjuder på ön idag. Bloomberg som fått uppgifterna om pris för installation, växelriktare och batteri av Solarcity, skriver även att 10 kWh batteriet (inkl växelriktare och installation) även kan köpas direkt för 7140 dollar eller ca 60 000 kr.

Johan minns när han talade med en kille från Hawaii under en energikonferens i Washington DC 2010. Det var en representant för ett distrikt på Hawaii där man ville bli energioberoende och producera sin egen el. Han berättade att det inte fanns något energitänkande på Hawaii alls, tex stod dörrar till affärer ofta helt öppna med stekhet sol utanför och aircondition-anläggning på fullt drag innanför...

Många delstater i USA har liknande möjligheter som Hawaii med tillräckligt med soltimmar för att köra helt offgrid såsom Nevada, Kalifornien och amerikanska södern. Solarcity ligger alltså i ledningen för att nu erbjuda en energilösning för detta till konkurrenskraftiga priser och erbjuder även samma affärsmodell globalt. 

Den globala elmarknaden domineras av el från kolkraftverk men det går inte att förneka att saker och ting håller på att förändras.

För er som missade Tesla Motors presentation av Tesla Powerwall finns den att se nedan i sin helhet

 

Trevlig söndag!

2015-05-01

EXTRA! Ryska örlogsfartyg hindrar nedläggning av elkabel mellan Litauen och Sverige

Vi avbryter dagens första maj -firande och fredagsmys för viktiga nyheter. Verkligheten tar ju som bekant inte hänsyn till helgdagar.

Via litauiska nyhetsportalen DELFI/Lithuani Tribune nås vi nämligen av nyheten att ryska örlogsfartyg hindrar kabelläggningsarbetet som just nu pågår utanför Litauens kust. En kabel ska nämligen dras mellan Klaipéda i Litauen till Nybro i Sverige i ett projekt som kallas NordBalt.


NordBalt-projektet -elkabel mellan Litauen och Sverige

Projektet som drog igång redan 2004 involverar bland annat lettiska Litgrid, Svenska Kraftnät och ABB. Kabelläggningsarbetet pågår för fullt och det är tänkt att en 450 kilometer lång undervattenskabel med en kapacitet på 700 MV ska koppla samman det svenska elnätet med lituanska redan vid slutet av detta år. Litgrid som är Litauens statligt ägda elbolag är operatör av projektet.

Men det här tycks Ryssland vilja sätta stopp för. Delfi rapporterar att under april månad har ryska örlogsfartyg vid fyra tillfällen dykt upp och stört kabelläggningsarbetet i Östersjön. Igår ska de litauiska kabelläggningsfartygen fått ett meddelande av ryska krigsfartyg om att lämna kabelläggningszonen innan klockan 18.00. Motiveringen var att Ryssland skulle hålla en militärövning i området!

Den litauiska utrikesministern Linas Linkevičius har bekräftat uppgifterna och meddelat att Litauen skickat tre protestbrev till Moskva sedan i mars men inte fått något svar. Utrikesministern pekar på att Rysslands agerande helt bryter mot FN:s havsrättskonvention.

Detta är givetvis allvarligt och signalerar ytterligare att Ryssland vill styra och ställa som man vill i Östersjön och gör det med kraft. Vi får säkert anledning att återkomma till detta snart igen då det kräver en djupare säkerhetspolitisk analys som vi inte har tid med för tillfället.

Dock konstaterar vi hur tyst det är om nyheten i svensk media, kanske journalisterna tagit ledigt precis som svenska Försvarsmakten hade gjort under påsken 2013 när Ryssland passade på att öva flyganfall mot Sverige...

Ny recension av Olja för blåbär

Aktieinkomster.se eller rättare sagt David Svensson har läst vår nyutkomna bok Olja för blåbär-Energi, makt och hållbarhet och skriver följande:

"Boken handlar om hur tillgången till för mycket olja har gjort att våra samhällen slösar oerhört med våra resurser. En intressant ska som boken visar är att Sverige exporterar blåbär till Kina men importerar blåbär från Polen, varför är det så?

Författarnas syfte är att dra paralleller mellan ekonomi, energi och miljö och det tycker jag att de lyckas väldigt bra med. De ger också konkreta exempel på vad vi i Sverige måste göra i längden och vilka utmaningar vi står inför. De flesta liknande böcker handlar om hela världen men den här boken riktar sig emot Sverige och det är det som jag tycker är mest intressant då det finns mycket att relatera till".

Tidigare recensioner har bland annat gjorts av Cornucopia/Lars Wilderäng och Birger Schlaug

De 8 kommenterar som boken har på omslaget finner ni i tidigare inlägg eller nere till höger här på bloggen.

Smakprov på boken kan ni läsa här.

Boken kan köpas via förlaget, signerade ex kan beställas av oss och boken finns förstås att beställa hos tex Adlibris, Bokus, CDON samt i en välsorterad bokhandel eller i ett uppdaterat bibliotek (har inte din bokhandel eller ditt bibliotek den hemma- be dem gärna ta hem den!)

Bokreleasen i Stockholm

Vi vill även passa på att påminna om vår bokrelease i Stockholm som nu närmar sig med stormsteg. 

Datum och tid:  Torsdag den 7:e maj, klockan 18.

Plats: Olympiateatern, Västmannagatan 56 i Stockholm (nära Odenplan). 

Alla är välkomna men vänligen meddela hur många ni är som kommer till:

osa@fritanke.se  så vi kan förbereda oss på bästa sätt.