2013-12-30

Oljebarometern - 30 December

Peak Oil måste läsas

Israeli fuel strategy leans on gasPeakoil.com, 27 December 2013
-Israel storsatsar på utveckling av batteriteknologi, gas och alternativ till olja. Transportbränslen från olja ska minska med 60 % till 2025.

Johan Sverdrup oil partners expect development decision in 2014 , UPI, 20 December 2013

7 things everyone knows about energy that just ain't so (2013 Edition), Kurt Kobb, Resilience.org, 29 December 2013

Ekonomicirkusen


Coin flip? How Buenos Aires caught the bitcoin bugMatt Chesterton, SmartPlanet, 14 December 2013

Economic Illiterate Proposal: "Inflation Creates Jobs", Michael Shedlock, Financial Sense, 24 December 2013

Nya miljökrav slår mot billig och ren el, Christoffer Fjellner (M), SvD, 29 December 2013

Det nya Kina 

Mao Zedong firar 120 år; delar fortfarande Kina, Joje Olsson, InBeijing, 27 December 2013

Oil services company Technip sets roots in China, UPI, 20 December 2013

China's massive water diversion project starts delivering water, UPI, 10 December 2013


Utvecklingen i Iran

REPORT: IRAN KEEPING NEW CENTRIFUGES OFFLINE, Nasser Karimi, AP, 28 December 2013

Iran revs up auto industry as sanctions ease, Soraya Lennie, Aljazeera. 26 December 2013 

Ny Teknik & Övrigt

De vill ladda dina prylar – med ljusMarie Alpman, Ny Teknik, 24 December 2013

2013-12-26

Konsumtions-Julmys med lite eftertanke

Många springer nu säkert med hjärtat snabbt dunkande ut på julrean eller sitter hemma vid sina kära, smarta elektroniska kommunikatörer och sänder ut beställningar till snart sagt världens alla hörn. Det är lätt att glömma vad julen egentligen handlar om eller snarare bör handla om för att bli minnesvärd.

Så nu över till lite julmys och en gnutta allvar.På samma tema kan vi rekommendera Fredrik Lindströms numera årliga eftertankar om vad julruschen faktiskt säger om oss och vår "högstående" civilisation. För er som missat Lindströms roliga och kloka ord, är det bara att styra skutan till P1.

God fortsättning men var mån om er TID med nära och kära istället för den tid man lätt lägger på den växande mängd prylar som införskaffas så här års. Prylarna från en jul minns man sällan om 10 år men goda ögonblick upplevda med andra gör man däremot!


2013-12-23

En gammal goding lika färsk och levande som någonsin: Perspektiv av E.F. Schumacher

Så här i julstöket kan det vara trevligt med lite korta men inspirerande videoklipp. Nedan följer en kort presentation i 4 delar av Ernest Friedrich (E.F.) Schumacher. Detta är ett föredrag som Schumacher höll vid Chicago Universitetet 1977 med titeln "Lämplig teknologi".

Schumacher som bland annat är inspirationskälla till en av vår tids kanske viktigaste författare- John Michael Greer, är en mycket speciell person.

Med sin bok "Small is Beautiful- A study of economics as if people mattered" som gavs ut 1973, har Schumacher blivit en inspirationskälla för helhetstänkande kring ekonomi, energi och hållbarhet för flera generationer. Boken har bland annat av Times Litterary Supplement rankats bland de 100 mest inflytelserika böckerna sedan andra världskriget.


Schumacher var en högt respekterad ekonom och arbetade bland annat med John Maynard Keynes men hade en helt egen syn på vad han ansåg var en hållbar ekonomi. Schumacher har blivit en av miljörörelsens största profiler.

Boken är ett absolut måste för den som vill förstå kopplingarna med den begynnande energi och resurskris några få började skymta redan på 1970-talet och som vi börjar se konsekvenserna på allvar av nu. Med humor och allvar och tydliga exempel på människans fascination och blindhet för teknologins syften och användningsområden, tar Schumacher oss ned på jorden. Schumacher får säkert många att inse vad som egentligen är viktigt här i livet och därmed långsiktigt hållbart.

Med endast sunt förnuft och lite tidsperspektiv på vår resursanvändning och hur vårt förhållningssätt till naturen förändrats radikalt i takt med en explosionsartad teknologisk utveckling de senaste 100 åren, blir vi varse orsaken till många av de stora problem som tynger mänskligheten idag.

Den otvetydiga slutsatsen och lärdomen från Schumacher är att den enda lösningen på en växande ekonomisk kris/resurskris och ekologisk kris är mindre teknisk komplexitet, inte ökad. Detta innebär inte "tillbaka till stenåldern" eller att vi blir "mindre lyckliga" utan hållbarhet genom att en sund balans med naturen upprätthålls. Något som i sin tur innebär ett större oberoende och därmed mindre sårbarhet för förändringar som med tiden alltid drabbar för individer och samhällen.

Vi talar här förstås om vad Schumacher kallar "Litet är vackert" och han avsåg då framförallt att "Litet är hållbart ekonomiskt, socialt och ur ett ekologiskt perspektiv".

Fundera själva och lycka till med julförberedelserna eller vad ni nu pysslar med!

Del 1Del 2Del 3


Del 4

 

Frågestund del 1

 

2013-12-20

Julnummer från OM - en glimt av framtiden

2113- En Jultomtes Berättelse
Illustration av Jenny Enghart från artikeln i Om Omställning nummer 3

"Sittande på kullen med god utsikt över byns vindkraftsnurror börjar denna berättelse. Med barnbarnen tätt vid sin sida berättar Tomten om de stora förändringar trakten genomgått de senaste 100 åren" ... 

Så börjar Johans julberättelse som ni kan läsa i sin helhet i ett fullmatat OM-magasin med julknorr.

Missa inte att ta vara på OM-magasinets julerbjudande -en helårsprenumeration (6 nr) för 130 kr, då får du ett nummer på köpet! En prenumeration av Om-magasinet är ju dessutom en perfekt julklapp till sig själv eller andra!

.

God Jul i förskott från oss på Cruel Crude!

2013-12-17

Jeff Rubin: Kanadas framtid inte export av olja utan export av vatten

Det var ett tag sedan vi såg Jeff Rubin i "tv-rutan" även om en och en annan intressant analys gjorts av Rubin på dennes läsvärda blogg.

Jeff Rubin är före detta chefsekonom vid en av Kanadas ledande investmentbanker, CIBC World Markets och författare till den internationella bestsäljaren "Why the World is about to get a whole lot smaller-Oil and the end of Globalization". Rubin är även författare till uppföljaren, "The End of Growth -But is that all bad?". 

Rubin är en eftertraktad föreläsare och energiexpert som blivit intervjuad av amerikanska tidningar och tv. Före finanskrisen 2008-09 varnade Rubin för stigande oljepriser (över 100 dollar per fat) och vad det skulle göra med världsekonomins tillväxt.

Rubin var mycket framgångsrik som chefsekonom vid CIBC World Markets vilket 20 år vid posten är ett bevis på. Men när Rubin i början av 2000-talet försökte övertyga sina bankkollegor och de stora investerare som lyssnade på Rubins investeringsföredrag, om ett kraftigt stigande oljepris, fick han inget gehör. När oljepriset nådde 147 dollar per fat (Brent crude) 11 juli 2008 började en del vakna men oljepriset föll snabbt tillbaka under finanskrisen och Rubins tidigare förutsägelser och insikter föll snabbt i glömska.

Rubin lämnade CIBC då han kände sig frustrerad över att ingen såg "elefanten i vardagsrnummet"- stigande oljepriser på grund av att världens konventionella/billiga olja inte längre ökade i produktion och kunde möta efterfrågan. Rubin skrev därefter sin bestsäljare, en bok som på ett både komiskt och allvarsamt sätt ger minst sagt intressanta perspektiv på vår oljeberoende ekonomi.

När nu världsmarknadspriset på olja permanentats kring 100 dollar fatet, historiska rekordnivåer, är Rubin mer efterfrågad än någonsin. Rubin har dock fortfarande rätt svårt att övertyga många om fortsatt stigande oljepriser som än en gång får världsekonomin att slå i taket...

Mycket har dock hänt sedan Rubins första bok kom ut 2009. Vi har bland annat kunnat bevittna hur internationella energiorganet IEA år efter år sänkt sina prognoser för världens framtida oljeproduktion. Fatih Birol, IEA:s chefsekonom understryker numera under sina presentationer av den årliga energirapporten World Energy Outlook att "den billiga oljans tidevarv är över" & "vi måste lämna oljan, innan oljan lämnar oss". Tänk vad mycket som kan ske på några år.  

Rubin intervjuades nyligen för att ge en uppdaterad syn på USA:s så kallade skiffer-revolution och hur det påverkar Rubins prognos för världens framtida energikarta (se nedan). Rubin talar även bland annat om varför Kanada inte ska fokusera på sin olja utan sitt vatten, en betydligt värdefullare resurs.

Rubin menar att då Kanada sitter på 7 % av världens sötvattentillgångar, har jordbruket i landet en unik möjlighet att producera mat till låga kostnader. Då vatten är den viktigaste inputkällan inom jordbruket kan Kanada exportera mat (troligtvis främst grödor och inte förädlade livsmedel) utan att behöva kringgå dagens restriktioner på export av vatten. Kanada kan alltså bli en supermakt som exporterar vatten via mat producerad till låga priser och inte som idag, ett land som exporterar olja via en mycket dyr och komplicerad oljesandsutvinning.

Lyssna och fundera själva. 
  

2013-12-16

Oljebarometern -16 December

Peak Oil måste läsas

New UN report calls for transformation in agriculture , Ben Lilliston, Institute for Agriculture and Trade Policy, 20 September 2013,
-FN understryker vikten av lokal matproduktion av ekologiska grödor och hållbar djurhållning som inte är beroende av kemiska gödningsmedel mm. Detta för att skapa ett hållbart jordbruk som kan föda befolkningen. Obligatorisk läsning! 

Global energy demand to increase 35 percent: ExxonMobil , UPI, 13 December 2013

Energy Crunch: Energy round-up: why the government should stick to its carbon budget, resilience.org
16 December 2013

'Watch what we do, not what we say': Shell cancels U.S. gas-to-liquids plant, Kurt Cobb, resilience.org, 16 December 2013

Ekonomicirkusen
Canadian Housing: The Bubble DebateFinancial Sense, BCA Research, 13 December 2013

Chinese Naval Vessel Tries to Force U.S. Warship to Stop in International Waters, Bill Gertz, The Washington Free Beacon,

Keystone Backed in Poll by 56% of Americans as Security, Jim Snyder, Bloomberg, 13 December 2013

Det nya Kina 

China Releases Blueprint for Adapting to Climate Change, Wayne Ma, The Wall Street Journal, 10 December 2013

Kinas media rapporterar om ”fördelarna med luftföroreningar”, Jojje Olsson, InBeijing, 10 December 2013

China’s Excess Fuel Supply Forecast at 34 Million Tons in 2020, Bloomberg, 12 December 2013


Utvecklingen i IranNy Teknik & Övrigt


Så fungerar Sveriges första BitcoinautomatMats Lewan, Ny Teknik, 10 December 2013

2013-12-13

Luciaradio med Richard Heinberg och Skifferboomen

En av våra absoluta favoriter här på bloggen och tillika "gurus" när det gäller att förklara sambanden mellan Energi, Ekonomi och Ekologi är Richard Heinberg. Heinberg reser världen runt och föreläser om bland annat världens oljeberoende och vikten av att anpassa sig till det faktum att världens billiga och relativa lättåtkomliga olja snart börjar minska i produktion globalt. En global oljeproduktion som MINSKAR på årlig basis istället för vad vi gjort oss vana vid, ÖKA skapar helt nya förutsättningar för världsekonomin.

Heinberg har ett helhetsperspektiv som få och framförallt förmågan att på ett enkelt och intresseväckande sätt förklara hur världsekonomin rullar framåt på en energi vi måste lära oss att leva utan framöver men som inte behöver göra oss olyckligare eller är världens undergång på något sätt. Vi måste framförallt lära oss leva hållbart med naturen och hushålla med dess resurser.

Lokalt blir därför inte litet utan vackert och hållbart igen. Det kommer helt enkelt bli lönsamt ekonomiskt (energin sätter gränser för ekonomin) att producera varor och tillhandahålla tjänster lokalt och regionalt istället för att som idag transportera människor och prylar jorden runt med hjälp av olja. Produktion av varor är bara billigare på andra sidan klotet när transportkostnaden inte äts upp av stigande bränslepriser.

Vi kommer hitta nya transportlösningar både lokalt och regionalt och så småningom globalt men resan dit kräver en omställning som involverar nya sätt att se på energi, ekonomi och ekologi.

Nyligen intervjuades Heinberg på Post Carbon Instiute (som Heinberg själv varit med och grundat) angående Skifferboomen i USA. Heinberg har nyligen släppt sin senaste av en lång rad böcker om olja, energi och ekonomi. I boken "Snake Oil: How Fracking's False Promise of Plenty Imperils Our Future" har Heinberg detaljgranskat skifferutvinningens ekonomiska och miljömässiga konsekvenser med en mängd data och analyser av de senaste årens enorma utvinning av skifferolja och skiffergas i USA.

Lyssna och fundera själva.

2013-12-10

KI: 42 kr litern om Sverige ska kunna nå fossilObereonde bilpark till 2030

DN rapporterar nu om en rapport från Konjunkturinstitutet (KI) som knappt en vecka före regeringens tillsatta utredning om en fossiloberoende fordonsflotta, släppts. KI skriver i rapporten att om Sverige ska    
nå en fossiloberoende bilpark till 2030 krävs bland annat att koldioxidskatten höjs med 900 % (rimligen under perioden fram till 2030).

Detta skulle innebära att koldioxidskatten höjs med 30 kronor vilket idag skulle ge ett bensinpris på ca 42 kronor litern! Betänk sedan att bensinpriset under nuvarande utveckling kommer stiga BETYDLIGT bara de närmaste åren i takt med att oljepriset fortsätter att stiga...

Det är glädjande att KI är realistiska och pekar på några av de åtgärder som faktiskt krävs för att en omställning av Sveriges bilpark ska kunna ske snabbt. Koldioxidskatt och stadsplanering är givetvis endast några av de centrala och nödvändiga åtgärder som krävs för att minska Sveriges oljeberoende men ett klart fall framåt. Sverige måste hur som helst snabba på en omställningen till ett el-transportsystem som inte gör Sverige helt beroende av oljeimporter som idag. Inte främst för att minska vår klimatpåverkan och vara ett gott föredöme för andra, utan för att det sannolikt  inte kommer finnas någon oljeexportmarknad kvar att tala om för olja 2030.      

KI oroar sig för vad kraftigt höjda kostnader som incitament med kraftigt höjd koldioxidskatt ska innebära för svenska ekonomi men vad tror ni kostnaden blir att inte ställa om från oljebereondet/ innan oljan blir för dyr att importera? Vad ska svensk ekonomi ska ta vägen när transporter och resor inom Sverige i praktiken blir omöjliga då världens råoljeproduktion börjar minska varje år och gör drivmedlet för Sveriges transporter begränsat? Tål att fundera på.

Passande nog hölls igår energikonferensen Nobel Week Dialogue i Göteborg. Sverige (i synnerhet Sveriges IT -och Energiminister, Anna-Karin Hatt) solade sig i glansen av många nobelpristagare, IEA:s chefsekonom Fatih Birol, Steven Chu (fram till nyligen USA:s energiminister och tillika nobelpristagare), Carl Henrik Svanberg, Rajendra Pachauri (ordförande för IPCC), Johan Rockström och en mängd andra dignitärer inom framförallt energivärlden.  

Givetvis talades det om att Sverige minskat sina koldioxidutsläpp sedan 1990 och därmed "visat" hur det går att koppla isär våra utsläpp från tillväxten som "i motsats till vad många tror är möjligt" tvärtom ökat under perioden fram till idag...

För bloggens läsare tror vi särskilt paneldiskussionen nedan kan vara av intresse med titeln "The changing landscape of fossil fuel dependence: where are we going?"Det finns mycket att se, en del riktigt intressant och annat mest prat och politiskt eller akademisk finlir. Vi kan dock även klart rekommendera Steven Chus korta presentation av klimatet som ni finner 3 tim och 50 min i videon nedan (även förgående paneldebatt med Chu och kompani har en del tänkvärt att bjuda på).

2013-12-09

Shell lägger ner sin NGL -anläggning i Nordamerika, vem är förvånad?

Frön av förvirring sprids som ett gift i klart vatten när okunskap och särintressen får spridas utan hejd. Mediahypen kring skifferolja och skiffergasen i Nordamerika är bara ett av många skrämmande exempel på detta.

Men sanningen är naken och naturen varken ond eller godhjärtad och tar inte hänsyn till människans försök att sätta sig över fysikens lagar. I det långa loppet är och kommer det förbli som Darwin sa "anpassning eller död". Darwin avsåg då växter och djurs anpassning till naturens förändringar och förutsättningar och alltså inte omvänt som många tycks tro idag. Det vill säga människans försök att kontrollera naturen och behandla den som en frånskild del av sin egen kropp.

Alla andra varelser i naturen har ett syfte och är en del av dess helhet men människan tycks vara ett enda stort experiment som sticker ut från mängden. Det är rätt patetiskt att den varelse som anser sig vara överlägsen på denna planet blir lika förvånad varje gång naturen sätter ner foten för att visa vem som bestämmer. Istället för att försöka leva i balans med naturen tycks människan oftast förtränga tidigare lärdomar om naturens makt och rikedom för att istället gå vidare och upprepa tidigare misstag...

Men åter till människans verklighetsfönster...för en hype kan inte skrämma upp naturen (men kanske än och en annan aktie). UPI rapporterar nämligen att Shell nu lägger ner planerna för sin anläggning för framställning av flytande naturgas i Nordamerika. 

Det handlar här om en anläggning vars "fantastiska" planerar redan spreds ut av gammelmedia i början av året men som nu alltså läggs ner och därmed knappast är något sprängstoff att rapportera om... Anläggningen skulle hur som helst enligt planerna byggas längs Mississippifloden i Louisiana för att därmed kunna transportera ut framställda oljeprodukter via Mexikanska golfen.

Shell hade stora planer för NGL (Natural Gas to Liquids)-anläggningen som skulle producera 140. 000 fat oljeprodukter per dag. Främst skulle olika transportbränslen för fartyg och lastbilar framställas.

Varför ska Shell då inte fullfölja detta lovande projekt i landet som "snart" är energiOberoende på skiffergas och skifferolja?

I ett uttalande i torsdags ska Shell ha sagt följande:

"Trots omfattande tillgångar av naturgas i området, har företaget tagit beslutet att GTL (omvandling av gas till flytande vätskor) inte är ett genomförbart alternativ i Nordamerika (vår understrykning), för tillfället, på grund av de väntade kostnaderna med ett sådant projekt, osäkerheter i de långsiktiga olje -och gaspriserna och differentialerna, och Shells strikta kapitaldiciplin".

Det där sista, om att Shells nedlagda planer för NGL-anläggningen skulle motiverats av Shells hänsyn till företagets strikta kapitaldiciplin kan ni bestämt stryka eller låtsas att ni inte hörde. Det är förvisso sant att Shell räknat "lite fel" på vad projektet skulle kosta och att man kanske ångrar sig lite. När Shell tillkännagav platsen för NGL-anläggningen i Louisiana i september i år räknade man med en investering på 12,6 miljarder dollar. Tre månader senare beräknade man samma kostnad till 20 miljarder dollar!

Men Shell är ju van att göra enorma investeringar för att utvinna olja och gas varhelst den står att finna så någon kapitaldiciplin är det svårt att utskilja sedan tidigare. Vi rapporterade i början av januari hur Shell, i sina desperata försök att utvinna några oljedroppar i Arktis fick en del problem. Rent konkret fastnade en oljerigg till ett värde av 290 miljoner dollar i det nyckfulla Arktis. Ett område som Shell investerat över 5 miljarder dollar i de senaste 4 åren. En satsning som nu ligger på is...

Shell och övriga olje -och gasbolags allt sämre marginalavkastningar på sina investeringar beror inte på dålig kapitaldiciplin. Det rör sig om något helt annat.  

Det lågt hängande frukterna är plockade i den fossila energivärlden. Vare sig det gäller jakten på skifferolja, skiffergas eller oljesand är de alla bevis på de högt hängande frukter som man nu måste klättra långt och farligt för att nå. Inte främst för att oljebolagen och petroleumgeologerna blivit bättre på att klättra (ny teknik) eller för att dessa högt hängande frukter blivit särskilt attraktiva pga högre energipriser och ökad efterfrågan.

Nej, huvudorsaken är att numera ökar inte tillgången på den lättåtkomliga/lågt hängande frukten längre. Oljeindustrin måste trots det geologiska fenomen som kallas Peak Oil, göra allt för att förse fruktmarknaden med frukt, om så till lägre vinstmarginaler och med frukt av lägre kvalitét...annars kan inte business as usual bevaras.

Shells beslut att lägga ner NGL-anläggningen kommer inte uppskattas av Obama-administrationen som talar så varmt om skiffergas och skifferoljan i USA och alla de arbetstillfällen det ska leda till... Som mest skulle byggandet av anläggningen skapa arbetstillfällen för 10 000 byggarbetare, leda till över 4600 permanenta arbeten i Louisiana och gett en ekonomisk boost på 77.6 miljarder dollar under anläggningens 15 första år i drift. Så blir nu alltså inte fallet.

Vilken tur att USA:s ekonomi kan räddas av Keystone...

Se gärna även vår tidigare rapportering om när Shells VD, Peter Voser intervjuades om företagets planer för flytande naturgas och LNG-anläggningen i Qatar och jämför med vad Shell säger idag två år senare...

Tillägg:
Som ett brev på posten, skrev Kjell Aleklett igår en debattartikel i SvD med titeln: 
"En övertro på skiffergasens möjligheter"

2013-12-06

Fredagsmys: Elektricitetens väg in i framtiden

Mitt i snöyran som sprider sig på många håll i landet kan det vara trevligt att se fram emot lite värme och kunskapsstimulans under fredagseftermiddagen/kvällen. Vad passar då inte bättre än en fulladdad dokumentärserie från BBC? Nej, inte någon deckarserie eller fördjupning i brittisk popkultur utan något betydligt hetare "The Story of Electricity"!

I tre delar om elektricitetens historia får vi följa med hur fysikern, författaren och programledaren Jim Al-Khalili reder ut elektricitetens utveckling fram till idag. Al-Khalili reser runt till platser där förståelsen för elektriciteten nått viktiga milstolpar och går igenom olika experiment på ett inspirerande och lättförståeligt sätt.  

Vi har bara hunnit se första avsnittet än men det gav mersmak. Vad sägs om trolleri med el, grunderna i batteriutvecklingen, hur elektricitet kan ledas och lagras, vad är egentligen historien bakom volt, ja hur funkar egentligen elektricitetens "magiska" värld?

Då vi på denna blogg skriver så mycket om behovet av att ställa om från dagens oljeberoende ekonomi till en ekonomi där energikonsumtion och energiproduktion är främst lokalt förankrad, är kunskapen om elektricitetens potential viktig. Elektricitet är ingen energikälla utan en energibärare. Det innebär att när dagens transportsystem som i praktiken helt drivs på oljebaserade, fossila energikällor, (främst olja) ska ersättas med eltransporter som drivs av solenergi, vindenergi och vindkraft tex blir kunskapen om elektriciteten desto viktigare.

Teknikutvecklingen inom elektroniken har utvecklats enormt de senaste 100 åren och på senare tid gett upphov till smarta telefoner, datorer osv som utnyttjar elektricitet. Inom transportsektorn har det dock inte alls gått lika fort. Detta är givetvis kopplat till användningen av olja som drivmedel i princip alla transporter.

Fram till nu har man inom oljeindustrin, bilindustrin och de flesta stater/regeringar medvetet valt att inte genomföra stora satsningar på utveckling av eltransporter. Så länge man tjänar pengar och kontrollerar nuvarande "oljesystem" vill man inte riskera att förlora kontrollen och den dominerande status man sitter på idag genom att satsa på eltransporter. Istället för satsningar på forskning och utveckling och olika incitament som får människor intresserade av eltransporter och hållbara energilösningar, väljar man det enkla-att vänta på att någon annan går före.

Vänta inte på andra! Bli en del av elrenässansen och ta klivet in i framtiden redan nu!

Trevlig fredag!

2013-12-04

Elons Spacex skickar upp första kommersiella satelliten i jordens omloppsbana

Vi har tidigare skrivit om entreprenören Elon Musk och hans många upptåg. Med alltifrån revolutionerande elbilar med Tesla Motors och dess framgångsrika elbil Tesla Model S till Solarcity- USA:s största leverantör, designer och installatör av solceller, är det svårt att inte bli imponerad av denna herre med rötter från Sydafrika.

Elon som alltså är USA:s första entreprenör att grunda två företag värderade till många miljarder dollar och sedan driva båda samtidigt som VD. Herr Musk är VD för Tesla Motors men alltså "bara" styrelseordförande för Solarcity som för övrigt leds av två av hans kusiner...

Elon är dock VD och grundare av ett annat företag, SpaceX. SpaceX är ett privatägt rymdbolag som är det första att skicka rymdfarkoster ut i rymden utan uppbackning av en regering (annat än under flera stora kontrakt av NASA som lagt ner sitt rymdfärje-program och lämnat över ansvaret till SpaceX när det gäller transporterna till den internationella rymdstationen ISS).

Vi skulle kunna skriva hyllmeter om Elon Musk och SpaceX men med anledning av att SpaceX nu lyckats skicka upp sina första kommersiella satellit SES-8 som främst ska användas för högupplösta sändningar i Indien tyckte vi det var på tiden att uppmärksamma detta enastående företag. SpaceX, har trots allt på bara några år skakat om både människors drömmar om Mars och nationella såväl som privata satsningar på rymden.

Lockheed Martin, Boeing och andra konkurrenter får nog hålla i hatten och Kina, Ryssland och Europa ska inte ta något för givet i tävlingen om vem som ska bli mest framgångsrika i rymden, SpaceX har sedan det grundades 2002 nu vuxit till över 3000 hungriga ingenjörer som i princip bygger rymdraketer och rymdfarkoster från frukost till kvällsmackan och allt under ett tak i en gigantisk anläggning i Kalifornien.

Varför satsa på rymden tänker läsarna som är insatta i problematiken kring Peak Oil och nuvarande ekonomiska tillväxtkris? Ska vi inte spara på vår olja och få ordning på vår skuldövertyngda ekonomi först? Javisst går det åt stora mängder raketbränsle till uppskjutningar genom jordens atmosfär och inte är det miljövänligt och givetvis ska vi börja tala klarspråk om tillväxt och vad som krävs för att bygga en hållbar ekonomi i första hand. I det stora sammanhanget är det dock inte raketbränsle vi ska oroa oss över, utan hur vi transporterar oss runt klotet eller inom länder på flytande bränsle som idag.

Elon och SpaceX arbetar i alla fall på raketer som ska gå att återanvända och det är möjligt att framtidens raketer kommer kunna drivas på metangas och fyllas på med metangas från Mars, för återfärd till jorden tex.    

Det är dock svårt att inte hålla med Elon om att en dag kommer jorden förintas eller dess civilisation i praktiken helt slås ut av en gigantisk asteroid eller liknande (det är ju bara en tidsfråga). Vi måste, med denna logik i sinnet, ha en planet B och där är Mars det just nu bästa valet. Ska man tro Elon (och han är övertygande i sin framtoning och i vad han lyckats med hittills trots alla tvivlare), är första mänskliga färderna till Mars bara 10-20 år bort, kanske mindre.

Elon menar dessutom att människan måste ha något positivt att se fram emot, att varje dag vakna och tänka ungefär "nu arbetar vi för något bättre gemensamt och då kan Mars var en del av detta". Självfallet ska vi göra allt för ta hand om jorden och som Elon brukar säga "just nu spelar vi rysk roulette med atmosfären och genomför människans genom tiderna största experiment för att se om det håller" vilket vi måste sluta med.

Detta är också en av anledningarna till att Elon ser det som helt oundvikligt att alla transporter kommer bli eldrivna (observera inte en miljard elbilar). Drivet till omställning av transportsektorn kommer inte vara miljön i första hand (folk/företag drivs tyvärr av plånboken) utan för att det kommer bli oundvikligt då framtidens transporter inte kan drivas på ändliga fossila resurser.

Peak Oil kommer göra det olönsamt (oljeanvändning för att driva transporter som idag) när oljepriset fortsätter att stiga och dessutom möjliggöra en annan teknikutveckling i takt med man ställer om till eltransporter. Elon har till och med talat om flygplan kan göras eldrivna "men han har inte tid med det just nu". Med Hyperloopen och tre stora företag att driva är det minst sagt förståeligt...

Se gärna uppskjutningen av Space X Falcon 9 raket med SES-8 satelliten "i bagaget".En av många intressanta framträdanden med Elon finner ni nedan, denna med fokus på SpaceX:

2013-12-01

Metanutsläppen i USA 1,5-1,7 gånger högre än tidigare beräknat

Vi har tidigare skrivit om hur personal vid amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA visat att skiffergas- och skifferoljeutvinningen leder till grundvattenföroreningar. Vi har även skrivit om de stora risker skiffergasutvinningen innebär för klimatet då metangas antingen smiter ut ur marken vid utvinningen eller eldas upp i stora mängder (så kallad gas flaring) för att gasbolagen snabbt ska kunna packa ihop och bege sig till nästa utvinningsområde och spara pengar.  

Med satellit över USA kan man se hur metangasen brinner för fullt. Detta är inte goda nyheter om vi ska försöka dämpa den negativa utvecklingen av klimatet då metan är en växthusgas som är minst 20 gånger så kraftfull som koldioxid. 

EPA har knappast gjort sig kända för att komma med sakliga rapporter eller vågat på sig kritik över amerikansk miljöpolitik vilket i praktiken friskrivit olja -och gasbolagen från något om helst ansvar för konsekvenserna av den utökade utvinningen som skett i USA de senaste åren. Istället har man bidragit till att driva upp den kortsiktiga skifferbubbla som de senaste åren ökat den inhemska amerikanska olje -och gasproduktionen och skapat en kontraproduktiv hype i media. 

EPA:s rapporteringar när det gäller skifferutvinningens negativa effekter på klimatet har nu fått sig ännu en törn. UPI rapporterar att en undersökning vid Proceedings of National Academy of Sciences i USA nu visar att EPA:s beräkningar för utsläppen i landet långtifrån speglar verkligheten. 

Studien visar att utsläppen av metangas från framförallt djurhållning och från olje och gas- industrin är 1.5 till 1,7 gånger högre än EPA:s och beräkningarna från international Emissions Database for Global Atmspheric Research (EDGAR). 

Enligt en av huvudförfattarna, Scot Miller vid Harvard University har man genom att undersöka faktiska utsläppsnivåer i atmosfären ovanför USA istället för att som EPA och EDGAR göra mätningarna endast vid utsläppspunkterna fått fram betydligt mer trovärdiga data. Den högsta koncentrationen av växthusgaser som metan har man föga förvånande uppmätt över södra och centrala USA, händelsevis där den största delen av USA:s olje -och gas utvinning är lokaliserad... 

Energi, investeringar och tid som bör läggas på att ställa om till en hållbar energiproduktion och energikonsumtion snarast möjligt kastas oftast bort för att det kortsiktiga tänkandet och "business as usual" har svårt att byta spår. Få tycks inse att om vi inte byter spår kommer naturen göra det åt oss, fossila energikällor är ändliga och planetens storlek växer inte.  

I Sverige bör vi ha aktiva öron och vakande ögonen då uran och skiffergas/olje -utvinning på hemmaplan i allra högsta grad kan bli en realitet om vi inte arbetar för hållbara energialternativ lokalt och regionalt.  Glädjande nog finns det dock många exempel på människor som går före både inom energiproduktionen och med ett ekonomiskt nytänkande.

Trevlig första advent!   

2013-11-28

Olja och Honung, fängelsebesök i Washington DC & hållbara vägar fråmåt

Dagens inlägg är ett boktips signerat Bill McKibben, en eldsjäl och författare som säkert väcker intresse hos er som kanske missat denna inspirationskälla. I videon nedan får ni en detaljerad presentation av denna beundransvärda man men det kan vara värt att nämna redan här att McKibbens första bok "End of Nature" från 1989 av många anses vara den första boken om klimathotet som skrivits för allmänheten.

För er som redan sett något av McKibbens många framträdanden eller läst någon av McKibbens många böcker kommer nog finna ett och ett annat både underhållande och informativt stoff genom att lyssna på när McKibben läser lite ur sin nysläppta bok "Oil and Honey" i videon nedan.

Bland annat får vi följa hur McKibben tillsammans med 100-talet andra i en protest mot Keystone-pipelinen utanför Vita Huset, samlas in och får uppleva 2 intressanta dagar i ett fängelse i Washington DC. McKibben drar viktiga lärdomar av denna upplevelse för framtida protester och handlingskraftiga förändringar. Lärdomar inför den omställning till en hållbar ekonomi som är oundviklig på en planet med ändliga resurser men som måste påskyndas för att anpassningen ska kunna ske utan ohanterbara kriser längre fram.

I boken gör McKibben även intressanta observationer och jämförelser mellan bisamhällen och människosamhället...något som särskilt väckte Johans uppmärksamhet och intresse som blivande biodlare.

När bina/naturen slår tillbaka blir människan förvånad och rädd, det är därför precis som i vårt förhållande med resten av naturen, bättre att eftersträva en balans mellan naturen och människan, annars blir det till slut naturen som helt sätter ner foten och vi står där som fån och undrade vad som hände.
 
Se gärna även McKibbens viktiga klimatarbete vid 350.org som han även är grundaren av.

2013-11-26

Nya sätt att finansiera hållbara projekt som håller för framtiden

Det finns en mängd sätt att stödja lokala initiativ som inte innebär att den lokala ekonomin förlorar hela sin glöd när finansiella bubblor spricker eller när nationalekonomin inte lyckas skapa tillräckligt med tillväxt på en ändlig planet.

Vill man skapa självbärande system på den lokala nivån, vare sig det gäller naturens ekosystem eller städer och mindre samhällen krävs det dock en energiförsörjning som inte är centraliserad till ett fåtal platser långtifrån den plats de ska användas. Det har därför blivit alltmer intressant med Off grid system som vi tidigare skrivit om.

När energiförsörjningen är säkrad lokalt gäller det dock att skapa en dynamisk ekonomi med transportmedel och en handel som inte är beroende av att externt kapital konstant flödar in i den lokala ekonomin. Pengar som inte kan öronmärkas lokalt, försvinner lätt bort från det samhälle det var tänkt att pengarna/investeringarna skulle göra nytta. Det har därför dykt upp många olika kompletterande valutor, Minutos från Tyskland är dock kanske det mest gångbara.    

I senaste numret av Om Omställning skrev Johan två artiklar. I ena artikeln "Litet är INTE litet Utan vackert och Hållbart" skrev Johan om några av de många lokala omställningsprojekt som pågår i Sverige just för att skapa mer självförsörjande lokala ekonomier.

I en läsvärd artikel av Chris Nelder för Smart Planet kan vi nu läsa om ett relativt nytt sätt att skapa finansiering för hållbara energiprojekt eller olika projekt som är hållbara ur ett klimat och resurs-perspektiv. Det handlar här om så kallade "Gröna Obligationer". Bakom initiativet står Londonbaseade non-profit organisationen Climate Bonds Intiative.

Climate Bonds Intiative definierar Gröna Obligationer som:
 "one for which the issuer declares that the proceeds will be applied (either by ring-fencing, direct project exposure or securitization) towards climate and/or environmental sustainability purposes."

Nelder pekar på att det ofta finns ett gap mellan stora investerare och de som bedriver olika typer hållbara projekt. Samtidigt finns det en globala obligationsmarknad med ofattbara 78 biljoner dollar  "i portföljen" som skulle kunna investeras klokt för framtiden. Allt fler investerare söker nya framtidsplaceringar och det finns en mängd projekt som är hållbara för framtiden som inte bygger på dagens ohållbara tillväxtmodeller som skulle kunna attrahera mycket kapital och resurser.

Problemet är att antingen är investerarna helt enkelt för stora som pensionsfonder och försäkringsbolag där placeringar görs i miljardklassen och där mindre projekt inte passar in i nuvarande affärsmodell. Detta då relativt låg avkastning under lång tid i jätteprojekt inte är vad som behövs för de flesta projekt inom hållbar utveckling, utan mindre kapital anpassade efter projektets ramar. För även om energiutveckling och nya mindre ekonomiska verksamheter som arbetar efter nya hållbara framtidsplaner kan vara långsiktigt lönsamma och därmed i högsta grad vara en bra investering har det oftast svårt att attrahera tillräckligt kapital för att komma igång. Dålig kunskap om mindre projekts potential och framförallt behovet av mindre kapital och inte miljardsatsningar gör att nödvändiga investeringar inte når dit de kan göra störst nytta.

Ibland kan det vara befogat med miljardsatsningar för storskaliga transportprojekt som järnvägsutbyggnad mellan storstäder men detta är sällan vad behoven är som störst och där pengarna ger största effekt (järnväg som inte redan är på plats är dessutom både ineffektivare och dyrare att bygga än podcarsystem som Folkbanan).

Bank of America Merryl Lynch and Citygroup har glädjande nog börjat undersöka hur Gröna Obligationer kan anpassas för användning satsningar/investeringar inom områden som hållbar energi, återvinning, markanvändning, skogsförvaltning, jordbruk, mångfald, "rena" transporter, energieffektivitet, rent vatten. Bank of America Merryl Lynch står tillsammans med bland annat svenska SEB och JP Morgan bakom en rapport om hur Gröna Obligationer kan utformas framöver.

Gröna obligationer är på inget sätt någon universallösning på en skuldkris/tillväxtkris som kräver att vi tänker om hur vi ser på ekonomi, energi och ekologi men är värt att undersöka som en dellösning för hur vi kan bygga hållbar ekonomi på riktigt. Läs Chris Nelders långa men läsvärda artikel och fundera själva.

2013-11-21

Obemannade flygfarkoster för övervakning nu godkända för amerikanskt luftrum

Det är har länge talats om möjligheten att använda obemannade flygfarkoster för civila ändamål inom i första hand USA för att sedan exportera tekniken för användning till andra länder. Det skämtas då och då om att vi snart ska kunna få vår pizza levererad med en obemannad farkost som "knackar på" med en fräsch pizza.

I en artikel i National Defense Magazine senaste nummer uppmärksammas vi nu på att amerikanska flygmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA) nu godkänt det första obemannade flygplanet för konventionell användning (myndighetsbruk till en början) i amerikanskt luftrum. Detta efter flera års tester och anpassningar av ett komplicerat regelverk för användning av obemannade flygfarkoster.

Det rör sig här om den obemannade farkosten eller i detta fallet mikroflygplanet "Nighthawk IV micro UAS" eller "Raven" som den normalt kallas som tidigare använts flitigt av den amerikanska militären i bland annat Irak.    

Raven kan flyga mellan 1-1,5 timmar på sina litium-batterier och kan bland annat utrustas med en mängd olika typer av kameror och sensorer såsom standard infraröd och elektrooptiska kameror som används för att spåra människor eller för att uppmäta strålning eller hälsofarliga kemikalier.

Till priset av 50. 000 dollar kan nu amerikanska myndigheter som polis, tull och främst olika typer av myndigheter inom bevakningen och hjälpinsatser, köpa in dessa farkoster. Även Universitet ska kunna ansöka om att få köpa Raven.

Raven tillverkas av företaget Applied Research Associates (ARP) som nu räknar med att myndigheter ska kunna beställa Raven inom 60 dagar från att beställaren meddelat flygmyndigheten (FAA) var man tänkt flyga farkosten...

På sikt är det tänkt att obemannade farkoster som Raven även ska kunna användas inom jordbruket och andra områden där kontroll av markområden och eventuella utsläpp och skador på miljön kan förekomma...pizza leverans senare?

President Obama har pressat på FAA att för att snabbt anpassa regelveket för obemannade flygande farkoster inom amerikanskt luftrum.

Det känns knappast särskilt rogivande med en massa miniflygplan eller minifarkoster hovrande över sitt huvud, alla med "välmenande" syften att hjälpa medborgarna...men är det verkligen mer övervakning vi behöver? Väger inte nackdelarna över fördelarna?

Oavsett går utveckling inom detta område snabbt, fundera vad ni tycker om det själva.

Nedan en video om hur snabbt utvecklingen går av obemannade flygplan för civilt bruk.Nedan en video där en amerikanskt överste men många års erfarenhet av obemannade farkoster går igenom hur amerikanska militären använder obemannade flygplan idag och hur de räknar med att de utvecklas fram till 2035.

2013-11-19

Oljebarometern - 19 November

Peak Oil måste läsas

China Shift Hopes to Diffuse Demographic Time BombGrowth Bias Busted, Dave Gardner, 18 November 2013

The Climate-PR Puzzle, Richard Heinberg, Resilience.org, 18 November 2013  

Water Shortages Could Dry Up Shale Gas Craze, Ken Silverstein, Forbes, 17 November 2013

Shale’s Effect on Oil Supply Is Forecast to Be BriefMatthew Wald, The New York Times, 12 November 2013

Ekonomicirkusen

Hyperinflation Edges Closer in VenezuelaSteve Hanke, Financial Sense, 18 November 2013

Is Oil-by-Rail Boom an Accident Waiting to Happen?, Jeff Rubin, Financial Sense, 15 November 2013

Sverige större ”bov” än Tyskland och Kina, Andreas Cervenka, SvD, 15 November 2013

Det nya Kina 

Why China wants to dominate Bitcoin, Stain Staineker, CNN Money, 18 November 2013

Iran needs to extend natural gas pipeline network, official says, UPI, 18 November 2013


Utvecklingen i Iran

Strains With Israel Over Iran Snarl U.S. Goals in MideastThe Wall Street Journal, 17 November 2013


Ny Teknik & Övrigt


Svenskt kraftverk lyckas få el ur lugna vatten, Ulla Kalrsson-Ottosson, Ny Teknik, 18 November 2013  

Skeldar bekämpar somaliska pirater, Håkan Abrahamson, 15 November 2013


2013-11-14

Före detta anställd vid FED: "Förlåt Amerika"

I måndags gick Andrew Huszar ut i en artikel i Wall Street Journal med titeln: "Andrew Huszar: Confessions of a Quantitative Easer" och bad om ursäkt till USA. Detta kommer från den tjänsteman som mellan 2009-10 var ansvarig för Federal Reserves program för köp av statsobligationer, till ett värde av 1,25 biljoner (nej inte miljarder) dollar.

Huszar är även före detta managing director vid Morgan Stanley och numera senior fellow vid Rutgers Business School.

Vad ber då Huszar ursäkt för? Första stycket i artikeln Wall Street Journal är ganska talande.

"Jag kan bara säga: Jag är ledsen USA. Som en före detta Federal Reserve tjänsteman, var jag ansvarig för genomförandet av Feds första del i det experimentet med obligtionsköp som kallas kvantitativa lättnader. Centralbanken fortsätter att få QE (kvantitativa lättnader) att framstå som ett verktyg för att hjälpa Main Street. Men jag har kommit att se programmet för vad det faktiskt är: Den största Wall Street bailout genom tiderna."

Många tänker säkert att det är lätt att vara efterklok men det är ändå positivt att Huszar säger som det är till skillnad mot så många andra "experter" och analytiker. Framförallt väger det tungt att Huszar faktiskt var direkt involverad redan i första omgången när kvantitativa lättnader skulle rädda den amerikanska ekonomin efter finanskrisen 2007-2008, dvs QE 1.

Igår intervjuades Andrew Huszar av amerikanska Bloomberg där mycket av det som behandlas i Wall Street artikeln diskuteras så vi rekommenderar läsaren lyssnar in där. Vad som är anmärkningsvärt är dock att Huszar i Bloomberg-intervjun avslöjar att Federal Reserve redan när man började implementera QE 1 såg att programmet för att köpa statsobligationer inte fungerade som avsett, ekonomin fick inte den boost man hade hoppats på.

Trots detta valde FED att fortsätta med QE 2, QE 3 och "Operation Twist" och det program som idag köper statsobligationer till ett värde av 85 miljarder dollar per månad för att hålla den amerikanska ekonomin rullande.

Hur resonerade FED egentligen, kunde man inte låta banker gå omkull eller fanns det inte tillräckligt med energi i den amerikanska ekonomin för att skapa tillväxt utan hjälp av historiskt ojämförbara mängder stimulanser? Vad säger det i så fall om systemets hållbarhet?  

I senaste numret av Om Omställning har Johan skrivit en bra sammanfattning av skuldkrisen och USA:s ohållbar sätt att trycka sin egna pengar för att hantera stigande skulder och hur detta bland annat hänger samman med dollarns tidigare koppling till.guldet.       

Se gärna Bloomberg-intervjun nedan och läs gärna tidigare inlägg om FED:s "stimulansprogram".

2013-11-13

MSB missar Sveriges största sårbarhet i sina scenarier men nu tar JTI tag i saken

Via bloggrannen Cornucopia (författaren Lars Wilderäng) uppmärksammas vi på en mycket intressant studie av JTI (Institutet för Jordbruks -och Miljöteknik). JTI har tittat på Sveriges oljeberoende kopplat till livsmedelsförsörjningen (de kallar det "fossilt energiberoende" men i Sveriges fall innebär detta i praktiken importerad olja i form av eldningsolja, diesel, bensin, flygfotogen, råolja och olika smörjmedel så det är olja det är frågan om).

Bakom studien står förutom JTI, även SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, ÅF Industry och Länsstyrelsen i Uppsala Län.

ATL, Lantbrukets Affärstidning rapporterade även om studien igår.

På JTI:s hemsida står det om studien bland annat:
"Studien bygger på tre scenarier där tillgången på fossilt bränsle minskar med 25, 50 eller 75 procent. Energikrisens längd är satt till 3-5 år, ett för kort perspektiv för att någon teknisk omställning ska hinna ske" (vår understrykning).

Vidare skriver JTI:

"Vid en minskning på 25 procent skulle vi klara oss ganska väl genom att genomföra effektiviseringar, men vid en halvering skulle vi snabbt hamna i en situation där vi inte kan tillgodose befolkningens behov av livsmedel".

Det är mycket glädjande att JTI och övriga bakom studien äntligen identifierat svensk ekonomis största sårbarhet,  beroendet av importerade oljeprodukter. Även om fokus för studien är Sveriges livsmedelsförsörjning behöver man bara använda sitt sunda förnuft för att inse att detta gäller även för övriga sektorer och näringar i Sverige.

Betänk bara att huvuddelen av den olja Sverige importerar går till våra transporter vars energianvändning till 92 % kommer från oljeprodukter (se Energimyndighetens siffror för 2011 & 2012). Av Sveriges transporter går sedan 93 % på väg i första hand i form av personbilar och lastbilar. Så förutom att livsmedelsförsörjningen är HELT beroende av att transporter på väg kommer fram är i praktiken hela den svenska ekonomin på samma sätt HELT beroende av att dessa lastbilar (och för persontrafiken -bilar) får tillräckligt med diesel och bensin för att rulla till sina destinationer.

Vad som kan hända vid endast korta avbrott i leveranserna av produkter såsom mediciner till vårdinrättningar fick vi smakprov på förra vintern när det under några dagar i början av december rådde snökaos i Stockholm. Detta kan ni läsa om i den artikel Johan skrev tillsammans med läkaren Lena Lokrantz för Moderna Läkare i februari där de tittade på svensk sjukvårds oljeberoende.  

Även om JTI-studien inte nämner Peak Oil eller det faktum att världens konventionella råoljeproduktion legat kvar på i princip samma nivå sedan 2005 är det ett klart fall framåt. I synnerhet då vi sedan tidigare konstaterat att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) varken gjort någon detaljgranskning av Sveriges livsmedelsförsörjning eller svensk ekonomis oljeberoende. 

Det är slående att när man gör en sökning på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap sida får man bara upp ett gammal dokument från 2007 som innehåller "Peak Oil" där det står:

"Samtidigt pågår en debatt där det hävdas att oljeproduktionen går igenom en topp just nu för att komma att avta i framtiden (”Peak Oil”)3" (se sida 39). Inget mer...

Vi noter dock att i MSB:s rapport Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld definierar MSB Samhällsviktig Verksamhet så här:

"En samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i
funktionen skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet eller samhällets grundläggande värden".

Skulle inte en minskad tillgång till Sveriges viktigaste energikälla för 93 % av landets transporter vara ett hot mot samhällsviktig verksamhet? Skärpning MSB, tummen upp JTI!

Det finns en mängd faktorer som kan leda till plötslig oljebrist varav Cornucopia helt riktigt nämner några högst möjliga sådana såsom minskad oljeimport från Ryssland, ett land som 2012 stod för 42 % av Sveriges oljeimport (se SPBI). Men "plötsligt" missförtås lätt.

Det kan givetvis ske oljeembargon likt de som skedde under 1970-talet där direkt fysisk brist på olja och färdiga bränslen drabbar Sverige och andra oljeimporterande länder. Mer sannolikt men på sikt lika skadligt är att vi inte minskar vårt oljeberoende tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt innan den globala råoljeproduktionen börjar minska och priset på den olja som den globala marknaden erbjuder är för högt för Sveriges plånbok.

Ett högt pris trollar inte fram billiga flytande bränslen eller magisk teknologi, något som många ekonomer tycks tro bara för att informationsteknologin och före det 100 års ökande oljeproduktion gjort att vi tappat vår koppling till naturen och ekonomins grundförutsättningar, tillgången till energi.

Så länge oljan är nödvändig för ekonomin står vi handfallna när dess pris går upp, därför vettigt att ställa om till en mindre men hållbarare ekonomi.

Fundera själva.    

Tillägg: Även Ny Teknik rapporterar om JTI-studien

2013-11-11

Yellen, FED och Frackingbubblan

I brist på tid på grund av bokskrivandet och andra tidskrävande projekt får detta inlägg bli ett tips signerat Financial Sense.

Lördagens (pod)radioshow på Financial Sense bjöd nämligen på en mycket lyssningsvärd diskussion mellan programvärden och grundaren av programmet, Jim Puplava och en av våra favoritanalytiker, Erik Townsend.

Under en hel timme diskuterade Puplava och Townsend bland annat vilka effekter den nyutnämnde amerikanske Federalbankschefen, Janet Yellen, kan få på USA:s ekonomi. Men av större intresse, särskilt långsiktigt, var diskussionerna om USA:s budgetunderskott och de högst övergående effekterna av USA:s energiboom på den amerikanska ekonomin, på grund av den ökade olje -och gas produktionen från skifferformationer just nu. Se tidigare inlägg för info om skifferhypen.

Ta er gärna tid och lyssna på programmet, det är väl värt det.

2013-11-08

Fredagsmys: En Quants avslöjande av Wall Streets framgångsrika recept

Vi har tidigare rapporterat om hur robothandeln tar över allt mer av världens börshandel. Bakom handeln och tekniken står dock skickliga fysiker och matematiker, de senare skapar avancerade algoritmer som möjliggör en handel där datorer kontrollerar börshandeln med vad som påminner om artificiell intelligens.

De enskilda programmerare och matematiker bakom dessa algoritmer kallas Quants och brukar beskrivas som genier. Men inte ens Quants har koll på vad som sker längre, utvecklingen går för snabbt och framförallt är det sällan någon kommunikation mellan olika Quants som är anställda av olika företag som inte gärna delar med sig av sina framgångsrecept/Quants. När någon Quant börjar ifrågasätta hur systemet fungerar blir de av med jobbet och det är ingen bra affär. Som Quant lockas man nämligen av löner i miljonklassen och en lång karriär så länge man skriver på tystnadskontrakt...

Tidigare har vi rekommenderat VPRO Backlights två dokumentärer "The Quants, The Alchemists of Wall Street" & "Money & Speed" om "Quantsen" som bidrog till finansbubblan 2008 och hur high frequency trading tagit världen med storm och bara vuxit sedan finanskrisen började...

Nu har VPRO  Backlight kommit med ännu en avslöjande och sevärd dokumentär "The Wall Street Code" som ni kan se i sin helhet nedan. Vad händer när en Quant sticker ut hakan mot Wall Street och förklarar för folk hur det faktiskt fungerar? Det är ju BAD BUSINESS för Wall Street!

Man bör fundera på hur hållbart det är att sammankoppla så komplicerade system när de som står bakom dessa knappt funderat eller förstått hur de fungerar eller snarare vilka konsekvenser det får när det havererar. För alla självbärande system är utom enskilda människors kontroll.

Se gärna dokumentären och fundera själva.

Trevlig Fredag!

2013-11-06

Oljebarometern 6 - November

Peak Oil måste läsas

Venezuela's government seizes US-owned oil rigsYahoo! News, Joshua Goodman, 1 November 2013

Oil Industry May Invoke Trade Law to Challenge Export Ban, Jim Snyder & Mark Drajem, Bloomberg, 6 November 2013

Concentrations of warming gases breaks record
Matt McGrath, BBC, 6 November 2013

Ekonomicirkusen

America, Saudi Arabia, and the Dollar, JR Nyquist, Financial Sense, 4 November 2013

Submarines, Aircraft, Surface Ships Will All Suffer If There Is No Federal Budget By January
Dan Parssons, National Defense Magazine, 6 November 2013

”Marknaden är död”, Andreas Cervenka, Svenska Dagbladet. 6 November 2013

Stockholm’s homeless now take credit cards, Janet Fang, Smartplanet, 4 November 2013

Det nya Kina 

How Much Gold Does China Buy?, Patrick Heller, Numismaster.com, 5 November 2013

Australia's mining boom over: report, UPI, 5 November 2013

Utvecklingen i Iran

Iran Oil-Export Capacity Slides 22% According to Ship SignalsRob Sheridan, Bloomberg, 5 November 2013 


Iranian Minister Says Nuclear Deal Is Possible This Week, Alissa Rubin, The New York Times, 5 November 2013

Ny Teknik & Övrigt

Justin Bachman, Bloomberg Businessweek, 4 November 2013

FN rustar för rymdhot, Håkan Abrahamson, Ny Teknik, 4 November 2013 

Max Nisen, Business Insider, 5 November 2013 

2013-11-03

Cykeln kör om bilen, åtminstone i Europa

Försäljningen av cyklar i samtliga av EU:s 27 länder (med undantag för Belgien och Luxemburg) går nu bättre än försäljningen av bilar. Detta är givetvis positiva nyheter då det bidrar till ett minskat oljeberoende och minskade utsläpp av växthusgaser. Det är samtidigt symptomatiskt på en ekonomi som går betydligt sämre, där människor håller i plånboken för att hanka sig fram.

Bilen är för många ett nödvändigt ont i brist på fungerande eller obefintliga kommunikationer men det är även den största kostnaden efter bostaden för ett hushåll. Allt fler människor, framförallt den yngre generationen som nu står inför valet att skaffa körkort och bil väljer istället att spara tid och pengar genom att inte göra ett bilköp. Istället blir det allt vanligare att man köper en bra cykel.

Kanske har även bilen förlorat lite av den status den håller bland äldre generationer. För yngre generationer är det snarare hippt att sitta på tåget och ständigt vara uppkopplad mot sociala medier än att sitta i en bilkö och dundra fram på motorvägen. Prio ett är ofta att inte inte tappa social mark.

Bilen ska ju även skötas om och även det kräver mycket tid och resurser som ungdomar som inte har bil kan lägga på andra aktiviteter.

NPR har i en intressant artikel jämfört köpet av cyklar vs bilar i EU 27. Tyskland, Storbritannien och Frankrike toppar i antalet sålda cyklar totalt 2012, där samtidigt betydligt färre bilar såldes samma år i jämförelse. I Italien var 2012 det första året sedan andra världskriget som det såldes fler cyklar än antal bilar i landet.

Sverige hamnar på 7:e plats i antalet sålda cyklar och på 8:e plats när det gäller genomsnittliga priset för en cykel i EU 27, se statistik här.

Men naturligtvis är det plånboken som fortfarande styr i huvudsak vilket reflekteras i statistiken över de topp tre -länder som köpte flest cyklar kontra bilar, i relativa termer. Här ligger nämligen Litauen, Grekland och Rumänien i topp. I Grekland till exempel, såldes endast 58 000 bilar 2012 medan det såldes 320 000 cyklar! Knappast förvånande.

Vi måste dock understryka att när vi i Europa kör mindre bil, kör fler bil i Kina. 

Vi vill dock med detta inlägg passa på att uppmärksamma den positiva cykeltrenden och tipsa om dokumentärfilmaren Fredrik Gerttens senaste filmprojekt som heter just "Bikes vs Cars".  Fredrik Gertten är tidigare känd för sina filmer "Bananas" och "Big Boys Banans". Bananas-filmen fick stor internationell uppmärksamhet när den avslöjade hur arbetarna vid de stora bananplantagen blev sjuka av den stora mängd besprutningsmedel som använd(e?)s. Bananbolaget Dole stämde det svenska filmbolaget bakom filmen för förtal...     

Kika gärna på trailern av Gerttens kommande film nedan som verkar lovande. För mer info om Gertten och filmen lyssna på Sveriges Radios intervju här.2013-11-01

Nytt nummer av OM Omställning nu ute!

Nr 2 av den nystartade tidningen Om Omställning är nu ute och finns att köpa här.

Som många läsare av denna blogg säkert känner till vid det här laget skriver Johan artiklar för den nya Omställningstidningen på teman som Peak Oil, energi, ekonomi och frågor kring hållbarhet. I detta nummer har Johan skrivit två artiklar. I den ena artikeln "LOKALT ÄR INTE LITET men vackert och hållbart" skriver Johan om vad människor i Sverige redan gör idag för att minska sitt oljeberoende och hur de bygger hållbara lokala verksamheter som inte är lika sårbara för världsekonomins cykler och finansiella korthus som dallrar.

I den andra artikel "När skulden kommer ifatt oss" tittar Johan närmare på skuldkrisen i USA. Hur pengar/skulder skapas och hur det hänger ihop med dollarns koppling till guldet.

Läs gärna provnumret av Om Omställning som är gratis, där Johan skrev artikeln "Peak Oil- De lågt hängande frukterna är plcokade". I artikeln förklaras bland vad Peak Oil är och hur det hänger ihop med tillväxten i världsekonomin. I första numret av OM, skrev Johan om Sveriges oljeberoende och sårbarhet för Peak Oil.


Trevlig fredag! 

2013-10-29

40-års jubileum av oljekrisen 1973-74 & en Ny Energiplan för USA

För nästan exakt 40 år sedan, den 20:e* oktober 1973 inleddes det arabiska oljeembargo som idag förknippas med starten på en av två omfattande oljekriser som drabbade framförallt USA och Europa under 1970-talet.

Med anledning av att ASPO-USA uppmärksammar jubileumsåret för starten av oljekrisen 1973 får vi anledning att återkomma till detta. I samband med detta jubileum uppmärksammar ASPO-USA ett utkast till en energiplan för USA som publicerades den 17:e oktober av Lawrence Klaus. Klaus är bland annat före detta ingenjör och designer vid Boeing Aerospace Group (ASG) och var tex involverad i utvecklingen av Apolloprogrammet som ledde till USA:s första månlandning 1969.

Den 20:e oktober 1973 bannlystes alla oljetransporter till USA (även till Kanada, Nederländerna, Portugal, Rhodesia, Sydafrika och södra Jemen) av de arabiska oljeexportörerna inom OPEC (tex Saudiarabien & Kuwait).

1973 stod nämligen de arabiska oljeexportörerna eniga mot framförallt USA för att man inte kunde acceptera att USA stödde Israel politiskt men framförallt militärt i kriget mellan Israel och Egypten +Syrien som inleddes 6:e oktober 1973 och var det föregick det arabiska oljeembargot mot USA. Droppen för de arabiska oljeexportörerna blev när det kom fram att  Nixon föreslog ett militärt stödpaket om 2.2 miljarder dollar till Israel den 19 oktober 1973.

Detta var ett hårt slag mot framförallt USA som redan 3 år senare, 1970 uppnått sin maximala oljeproduktion på hemmaplan på grund av Peak Oil.  USA:s var i behov av ökad import av olja då landets oljeproduktion börjat minska. Dessutom var USA:s raffineringskapacitet otillräcklig vilket gjorde att man fick en omedelbar bensinbrist. (Blev inte bättre av att alla pga paniken skulle bunkra bensin SAMTIDIGT och fylla upp bensintanken helt när den kanske redan var halvfull).

Men oljeembargot kan ni läsa om i detalj i den artikel som Johan fick publicerad i dåvarande Energy Bulletin (idag blivit resilience.org) och som baserades på Johans Masteruppsats om just de arabiska oljeembargon som riktades mot främst USA 1973-74 såväl som 1967.

Åter till Lawrencee Klaus energiplan. Klaus saknar precis som ASPO-USA och många andra en seriös nationell energiplan för att snabbast möjligt minska USA:s oljeberoende. Klaus har därför skrivit en mycket genomarbetad plan eller genomgång av vad som bör och kan göras utifrån tidigare erfarenheter för att minska USA:s beroende av framförallt importerad olja.  

Det finns mycket att analysera i Klaus energiplan så läsaren ombeds läsa den själv för att skapa sig en helhetsbild men här följer några utdrag som kan vara av intresse:

"Stabilitet på hemmaplan och utrikes är sammankopplade. Andra energikonsumerande länder är mer beroende av importerad olja än oss och den förväntade globala oljebristen förväntas vara 18 miljoner fat per dag 2030- ungefär motsvarande USA:s dagliga konsumtion idag. För den nationella säkerheten är problemet inte bara att minska det inhemska användandet av olja och öka landets oljeproduktion; det omfattar även  att minska den globala oljebristen. Framöver kommer varje fat olja Amerika producerar, konserverar och byter ut mot alternativ innebära att ett fat olja blir tillgängligt på den globala marknaden som vår försvarsmakt inte kommer behöva försvara".

I rapporten skriver bland annat Klaus att omställningen av motorindustrin i USA kräver en stor och rask satsning som endast är möjlig genom ett samarbete mellan offentlig och privat sektor med öronmärkta satsningar på samma sätt som skedde i USA under andra världskriget.

Nedan en graf som visar antal gallon bränsle (en gallon= 3,8iter) per dag som en amerikansk soldat använt i genomsnitt, under olika krig USA varit involverade i. .Figur ovan från Klaus Lawrence energiplan sida 45, ursprungligen från en Deloitte-rapport
Framförallt bör läsaren noga läsa följande citat tagna från slutsatserna i Klaus Energiplan (sida 51):

"Amerikas konflikter sedan andra världskriget har genomförts i regionen (Mellanöstern) och vi har gjort stora förluster i liv och rikedom när vår strategi grundats på otydliga och förvirrande mål, obekräftade antaganden och förskönade scenarier, oförmåga eller misslyckande med att lära av historien och vår egen erfarenhet och ibland, genom att att förleda vår egen befolkning. Dessa faktorer måste begrundas när Amerika omgrupperar sina militära styrkor till Stillahavsregionen i Asien särskilt i skapandet av en Kina - policy. Vi lärde oss i Korea, att bygga sin strategi på det ogrundade antagandet att Kina inte skulle svara när det hotas ledde till oförutsedda, förödande händelser. Det är direkt avgörande att USA arbetar med Kina för att säkra tillräckligt med energiresurser, minska nuvarande och framtida energianvändning istället för att ta strid och försöka skära av Kina från energiresurser i Sydkinesiska havet".

"USA måste vara försiktiga för att inte återupprepa sitt nuvarande konfliktmönster i sin Kina - policy...och istället fokusera på att bygga en ny världsordning där både USA och Kina är betydande komponenter".

"Kinas framväxt är inte så mycket resultatet av ökad militär styrka som vår egen minskade konkurrens förmåga, främst framsprungen av faktorer såsom föråldrad infrastruktur, otillräcklig fokus på   
forskning och utveckling och en till synes dysfunktionell regering". Idag plundrar amerikaner sina barn, sin infrastruktur och sina hem genom att skära ner i investeringar av infrastruktur till 2,5% av BNP, genom att skära ner på utbildning och att använda landets hushåll som bankomater".   

"Investeringar i en nationell energiplan (NEP) kommer vara en win-win för de som deltar i en sådan och för hela Amerika. Det kommer leda till nya produkter och marknader för amerikanska företag, miljoner nya arbeten för att producera dessa produkter och nya investeringsmöjligheter för den finansiella världen som kan bygga hållbara tillgångar. Det nationella energiplans- årtiondet kommer blir en omställnings period som går från beroende av importerad olja till en hållbar framtid. Denna omställning kommer vara en lika stor vinst för den gröna industrin som för den svarta industrin. En snabb utveckling och implementering av av alternativ till konventionella fossila bränslen under detta årtionde kommer ha betydelse för att kunna genomföra detta mål och öka nyttan med de återstående fossila bränslen vi har kvar, i största möjliga utsträckning och drastiskt förändra världens energianvändningen".      

Vi vill här understryka att vi på intet sätt håller med om allt som skrivs i rapporten och att det givetvis inte finns några enkla lösningar eller någon universell omställningsplan varken för vårt fossila energiberoende eller för att bygga en hållbar ekonomi. Trots att Lawrence inte nämner Peak Oil någonstans i rapporten är det tydligt att han är medveten om problemen och gör ett seriöst försök till en energiplan för att minska USA:s sårbarhet för dess effekter -en global minskning av tillgången till världens viktigaste energikälla.


* Många väljer (inklusive ASPO-USA) den 19:e som datumet för starten av det arabiska oljeembargot 1973 men då embargot först blev officiellt den 20:e och först då omfattade alla arabiska oljeproducenter valde Johan den 20:e.