2012-08-30

Svensk matproduktion hotad av bostadsbyggande

Med anledning av att Sveriges Radio igår gjorde ett reportage om hur bördiga åkermarker i Sverige och globalt försvinner i allt högre takt återkommer vi till den kanske viktigaste frågan när det gäller effekterna av Peak Oil framöver: matproduktionen utan tillgång till billig olja. Detta gäller Sverige såväl som i övriga världen. 

Men låt oss börja med reportaget. Svensk åkermark försvinner fort som vinden när kommuner väljer att som i SR-reportaget, i Sättuna norr om Linköping bygga nya bostäder och vägar där mycket bördig åkermark nu ligger.  Motiveringen enligt Linköping kommuns översiktsplanchef är att Sättunas åkermark ligger nära vattnet, nära stan och endast 2 km från närmaste köpcenter... 

Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland menar att detta är vansinne då den högproduktiva jordbruksmarken kommer behövas för den framtida matförsörjning för städerna och kommande generationer.  

Senaste 20 åren har åkermark motsvarande USA:s yta försvunnit bara på grund av ökenspridningen säger Anders Larsson forskare vid Sveriges Lantbruks Universitet i reportaget.
Problemet, menar Anders Larsson, är att Sverige i princip inte har någon skyddande lagstiftning för svensk  åkermark, till skillnad mot den som finns i exempelvis Tyskland och Frankrike. Sverige bygger på åkermarken för att det är billigare men Anders Larsson menar att det inte är nödvändigt att bygga bort åkermarken.  
Peter Borring, ordförande LRF Östergötland på en på en bördig odlingsplätt norr om Linköping som snart är ett minne blott då här ska bli bostäder och gator. (bild från SR-reportaget)

Vad läsaren måste förstå är att dagens högintensiva jordbruk inte bara är en katastrof för klimatet och för hållbarheten/resistensen i jorden. Fleråriga grödor som är näringsrika och motståndskraftiga över olika odlingssäsonger finns knappt tillgängliga idag och kunskapen hos odlare eller kännedomen om hur man utvecklar rätt typ finns inte heller. Detta är dock inte huvudproblemet för vår matförsörjning framöver, om vi bortsåg från klimatet.  Det finns en anledning till att vi övergått till högintensivt/storskaligt jordbruk, det är möjligt och lönsamt om vi har ett ständigt flöde av billig energi i form av olja som kan driva våra traktorer och framställa bekämpningsmedel etc som de ett-åriga grödorna kräver för att i huvudtaget överleva!

För att förstå problematiken vi står inför när det gäller matproduktionen i Sverige såväl som i övriga världen, (i synnerhet i den fossilberoende matproduktionen i västvärlden) rekommenderar vi att man lyssnar till Wes Jackson och läser tidigare inlägg i frågan.

Wes Jackson är bl.a president för the Land Institute, Dr i genetik och enligt Life Magazine en av 18 individer som förutspås bli en av de 100 viktigaste amerikanerna under det 20:e århundradet.
 
Att inför denna omställning, som Peak Oil tvingar oss till, att gå från ett samhälle nästan helt inriktat på service och import av av mat och andra produkter till ett samhälle där mat och allehanda verksamheter och produkter produceras till största delen lokalt och regionalt, blir byggandet på bördiga åkermarker nästan som att gräva sin egen grav.  

Det är dock viktigt att här understryka att långt ifrån alla svenskar kommer bli bönder pga Peak Oil eller kanske ännu viktigare, inte producera mat på det sätt vi idag tänker oss med stora odlingsmarker där skördetröskor och traktorer far fram. Detta blir inte möjligt i dagens omfattning då diesel och bensin kommer bli för dyrt och en bristvara.

Snarare blir det sannolikt intensivodlande och småskalig matproduktion som de flesta på något sätt blir involverade i, direkt eller indirekt. Det största problemet är att kunskaperna om hur man brukar jorden nästintill är obefintlig bland gemene man och detta är inget man lär sig över en natt. Till råga på allt bygger den kunskap som många bönder idag har på tillförsel av gödsel, bekämpningsmedel och ja flytande fossila bränslen-för att i huvudtaget genera någon mat! Det är med andra ord även en stor omställning för många bönder som väntar, även om steget för bönder blir kortare.

Lyssna på SR-programmet och den efterföljande åkermarksdebatten och fundera själva!

Tidigare inlägg som kan vara av intresse: 


2012-08-29

Ny animerad kortfilm om Peak Oil

Post Carbon Institute och Richard Heinberg har nu kommit ut med ännu en utmärkt animerad film om Peak Oil. 2,33 min kort men rakt på sak!

För den som missat tidigare filmer som "There´s no Tomorrow" & "300 years with fossil fuel in 300 seconds", rekommenderas att man ser även dem vid tillfälle, särskilt om man snabbt vill sätta in sig i Peak Oil och vårt nuvarande ekonomiska läge.

2012-08-28

Uppsnappat i etern - 28 Augusti

Peak Oil Måste läsas

Tech Talk - China's Offshore Oil, The Oil Drum, 26 Augusti 2012

Riskfyllt att leta olja trots extremt lite is, Charlotta von Schultz, 23 Augusti 2012
Australia's resource boom on last leg?, UPI, 27 Augusti 2012

Isaac shutters gulf oil production, UPI, 27 Augusti 2012

Texas Judge Clears Way for Pipeline, Ana Compoy, The Wall Street Journal, 23 Augusti 2012 


Ekonomicirkusen

Pengar, Makt & Wall Street -del 4


Bra dokumentär från PBS video om Wall Street kulturen då och nu. På Wall Street intet nytt kanske många tänker sedan finanskrisen 2007/2008 bröt ut och Wall Street borgades ut trots sin galna kultur med girighet som ledord och mer pengar som motto? Nja kulturen finns kvar men det har blivit...värre vilket man kanske inte trodde var möjligt men...Detta är 12.50min av dokumentären, för att se resten klicka bara på "continue" efter detta klipp. Svt har även köpt in 2 avsnitt av serien och sänder dem på söndag kvällar, avsnitt 1 sändes i söndags och går att titta på med text via Svt play (Varningens finger dock då det första avsnittet är väldigt partiskt mot den sittande administrationen i vita huset).

China’s Debt Problem, Michael Pettis, Financial Sense, 27 Augusti 2012

Gold: Gaming the System, John R Ing, Financial Sense, 27 Augusti 2012 


Iranfrågan

Iran Seeks to Rally Support as Summit Starts, Jay Solomon, Wall Street Journal, 26 Augusti 2012


Övrigt

Ron Paul's last stand, James Brownsell, Aljazeera 27 Augusti 2012
2012-08-26

Skydd mot växande ekonomisk oro med Marc Faber


Marc Faber är född I Schweiz men har sedan 1973 utgått från Hong Kong och doktorerade vid Zurich Universitet i ekonomi (magna cum laude) endast 24 år gammal. Mellan 1978 och 1990 var Faber Managing Director för Drexel Burnham Lambert Ltd i Hong Kong. Sedan 1990 leder han dock MARC FABER LIMITED där han är investeringsrådgivare, fondförvaltare och aktiemäklare.

Faber ger varje månad ut det mycket populära nyhetsbrevet Gloom, Doom & Boom -report.

1988 kom Faber ut med boken "THE GREAT MONEY ILLUSION - THE CONFUSION OF THE CONFUSIONS" som blev en bestseller och har översatts till bl.a. japanska och kinesiska (förutom engelska). I boken analyserades 40 år av upp och nedgångar i ekonomin med analyser av Schweiz, London, New York och Hong Kong. Marc Faber sågs länge av många som en udda ”contrarian” (mindre idag) men efter att han förutsåg börskraschen 1987 fick han ett bättre erkännande (även om många konventionella ekonomer mm fortfarande inte lyssnar/förstår Faber)

I en färsk video nedan håller Marc Faber en presentation vid Hedge Funds World –Middle East 2012 i Dubai. Videon innehåller en hel del investeringstips som täcker in fastighetsbubblan i Kina/ inbromsningen i Kinas ekonomi, krisen i Europa, USA osv med många historiska exempel och även en del humor. Man behöver inte vara investerare för att se videon, den ger ett mycket intressant historiskt perspektiv och en annorlunda helhetsbild av det ekonomiska läget i världen. För oss som följer utvecklingen Kina-USA tar den även upp lite nya vinklar.

Marc Fabers nya tankar och prognoser för den globala ekonomin

Lyssna gärna även på när Marc Fabers intervjuas på Financial Sense, tex här

Trevlig söndag!

2012-08-24

Guldstandarden på återtåg i USA?

Insmygd bland andra nyheter på Dagens Industris site står nu rubriken:

"Guldstandard kan göra comeback"

Dagens industri som i sin tur hänvisar till Financial Times artikel hävdar att "guldstandarden har blivit ett begrepp i den amerikanska politiken för första gången på 30 år" och syftar på att det republikanska partiets konvent nästa vecka där det repbulikanska partiet ska:
"kräva en granskning av Federal Reserve samt att en kommission ska studera ett återställande av den tidigare kopplingen mellan dollarn och guldet". 

Innan ni fortsätter att läsa rekommenderar vi att ni läser de tidigare inläggen: "Guld igår, idag och i framtiden"  och "Irans olja hotar amerikanska dollarn" för att förstå guldets betydelse för vår nuvarande finanskris och guldets koppling till USA:s utrikespolitik/möjligheter till ökade militära investeringar trots att de egentligen inte har pengarna själva utan lånar av kineserna.    

Financial Times menar att det som mycket väl kan ha fått upp guldet på agendan igen är kongressledamoten (och den flera gånger presidentkandiderande) Ron Pauls upprepade försök att få igång en debatt i frågan eller som vi menar, åtminstone upplysa människor på historien/förståelsen kring guldet och USA:s och sedermera världens ohållbara penningpolitik.

Fed-förslag som  gör guld till kapitalbas hos bankerna
Via bloggen Mengerian kan vi läsa om ett nyligen lagt förslag av Federal Reserve och FDIC på ändringar över reglerna om kapitalbasen hos de amerikanska bankerna.I korthet innebär det att guld kommer att
räknas till de tillgångslag som innehar noll riskvikt. Mengerian nämner också de ändringar som CME Clearing Europe och LCH nu gjort att de accepterar guldtackor som säkerhet kollateral. LCH är alltså världsledande på clearing inom ränteswappar enligt Zero Hedge.

Precis som Mengerian konstaterar är det bara att instämma att trenden blir allt tydligare: guld kommer att ses i allt större utsträckning som en egen valuta och inte som en råvara eller riskfylld finansiell placering. Läs gärna även tidigare inlägget: Riksbanken upphör med guldrean och Pengars magiska kraft då och nu.

Ron Paul läxar upp Ben Bernake

Tycka vad man vill om Ron Paul men historien kan han och säga och stå för vad han tycker gör han, hur många politiker kan med handen på hjärtat säga att de gör det?

Vi tror dock att risken är stor, vilket Financial Times antyder, att republikanernas "utspel" om en kommission om återinförandet av en guldstandard, precis som 1981 med Ronald Reagan är spel för gallerierna. Dvs precis som 1981 när man först tillsatte en guldkommission för att diskutera guldets koppling till dollarn som brutits 10 år tidigare, 1971 av president Richad Nixon. Guldkommissionen 1981 kom då bara fram till att dollarn skulle fortsätta vara frånkopplat guldet, trots att Nixon sa detta endast var en tillfällig lösning 1971!  Sannolikt kommer vi få se samma sak nu, en guldkommission tillsätts men "kommer fram till" att nuvarande valutasystem inte ska/kan ändras...

Guld som valuta i Schweiz? 

Redan i maj rapporterade Bloomberg (hittade ingen direktlänk) om att schweiziska parlamentet överväger att introducera en parallell valuta till scweizer franncen, nämligen en guld franc. Tanken är att ett guldmynt  skulle motsvara 5 schweizer franc eller i skrivande stund 5.23 dollar eller 34,59 SEK.

Förslaget har kommit från det konservativa schweiziska partiet SVP och menar Bloomberg, återspeglar sannolikt scweizarnas oro över EURO -området och den globala finansiella oron. Istället för att låta francen luta sig mot löften från politiker och banker bör det luta sig mot guld är tanken.     

Att köpa investeringsguld som mynt och tackor är idag mycket krångligt och dyrt i Schweiz. Men med de nya guld francen (om de skulle bli en realitet) skulle de innehålla endast 0,1 gram guld och kosta endast 5 franc och därmed kunna användas och köpas av vanliga schweizare och användas i vanlig handel. Något som bland annat redan är möjligt i den amerikanska delstaten Utah.

Återstår som sagt att se hur det blir med en guldstandard eller liknande, blir dock intressant om detta kommer påverka guldpriset. Just nu ligger guldpriset 1665 dollar/uns eller mer intressant för oss svenskar 353kr/gram.

Tillägg: Läs även SvDs artikel: Republikaner överväger guldmyntfot


     

2012-08-22

IMF rapport om Peak Oil: Oljepriset måste dubbleras på 10 år

Michael Kumhof presenterar nedan en pinfärsk forskningsrapport som han skrivit tillsammans med IMF:s forskningsavdelning som bland annat inkluderar modeller för framtidens oljeproduktion och oljepriser. Enligt IMF:s nya modell för framtida oljeutbud och oljepriser som är en sammanvägning av modeller från "Peak Oil lägret" och "prismekanismen-modeller" måste oljepriset dubbleras inom 10 år för att oljeproduktionen ska kunna öka med 0,9 % (!!) i enlighet med amerikanska energimyndighetens EIA:s prognoser.

Hör och häpna inte nog med att Colin Cambell och M.King Hubberts modeller finns med som underlag i rapporten även dessa tunga Peak Oil -rapporter/böcker finns med i referenslistan för rapporten: 
Se Kumhofs presentation:

Oljans framtid: Geologin VS Teknologin
 

Ladda ner IMF:s rapport "The Future of Oil: Geology VS Technology" och läs själva.  

Slutsatserna av rapporten är dessa och håll nu i hatten för här blir det åka av!!
 • "Det främsta syftet med denna rapport är att föreslå och empiriskt utvärdera en modell för världens oljemarknad som inte enbart ser till vare sig endast betydelsen av bindande resursbegränsningar (tänk Peak Oil) eller endast prismekanismen (tänk de flesta ekonomer). 
 • "Vår modell kombinerar Hubberts linjärieserings specifikation av Deffeyes och prismekanismen: att högre priser ökar oljeproduktionen."
 • "Vår modell presterar mycket bättre än konkurrerande modeller när det gäller att förutsäga antingen oljeproduktion eller oljepriser". 
 • "Vårt empiriska resultat visar också att om modellens förutsägelser fortsätter kommer framtiden inte att bli lätt..även om vår modell inte är lika pessimistisk som den rent geologiska synen ”som normalt håller att bindande resursbegränsningar kommer leda världens oljeproduktion in i en obeveklig nedåtgående trend inom en mycket snar framtid”, visar vår förutsägelse att en liten ökning av världens oljeproduktion kommer på bekostnad av en permanent dubblering av världens oljepriser det närmaste årtiondet. Detta är okänt territorium för världsekonomin som aldrig upplevt sådana priser mer än några månader".
 •  "Vår nuvarande modell av effekten av dessa priser på BNP indikerar märkbara men små effekter till en början men vi misstänker att det måste finnas en smärtgräns, en oljeprisnivå över vilken effekterna på BNP bli icke-linjär".
 • "Vi misstänker även att antagandet att tekniken är oberoende av tillgången till fossila bränslen kan vara olämplig, att bristande tillgång på olja kan bidra till en teknikchock. I  detta fall så kan de makroekonomiska effekterna av bindande resursbegränsningar vara mycket större, mer ihållande och sträcka sig långt bortom oljesektorn. Att studera dessa frågor vidare är en prioritet för vår framtida forskning. 
Vi skippar en närmare analys och låter orden tala för sig men nog är det många fler företag, regeringar/försvarsmakter och banker/investerare som fattat Peak Oil än många tror och som redan planerar för det...

...och oljebolag som gnuggar händerna åt tanken att mer olja ur gamla oljefält och på galet otillgängliga platser i världen "plötsligt" blir utvinningsbara, trots att utvinningstakten är det som är det avgörande för att världsekonomins hjul ska fortsätta att snurra, inte vad vi kan producera imorgon, om en vecka eller flera år, till ett högre pris och i en MINDRE mängd och inte som hittills -en ÖKANDE mängd...IMF rapport om skuldfria pengar

Under en kommentar på ett blogginlägg hos Cornucopia av signaturen Peter kan vi läsa om en ny rapport från IMF som handlar om något så sällsynt som skuldfria pengar.

Chicago Plan Revisited är namnet på rapporten och den är författad av de två IMF ekonomerna Jaromir Benes och Michael Kumhof.

Utgångspunkten för rapporten är att de har simulerat Irving Fischers och en grupp prominenta ekonomers idéer från 30-talet som skulle motverka dåtidens depression.

I korta drag har de i rapporten studerat Fischers fyra påståenden om att:

En separation av skapandet av pengar genom motsvarande belopp i krediter genom att kräva 100% reserv som stöd för inlåning ger följande fördelar enligt denna plan.

(1) Bättre kontroll över konjunktursvängningar, plötsliga ökningar och sammandragningar av bankkrediter och utbudet av bank-skapade pengar

(2)Komplett eliminering av uttagsanstormningar.

(3) Dramatisk minskning av statsskulden.

(4) Dramatisk minskning av privata skulder, eftersom pengar inte längre skapas genom att motsvarande belopp i skuld skapas.

Författarna studerade dessa påståenden genom att pröva påståendena i en DSGE modell av banksystemet för den amerikanska ekonomin. Vilket hör och häpna gjorde att de fann stöd för alla fyra av Fishers påståenden. Dessutom med output vinster som närmar sig 10 procent samt att en stadig acceptabel mild inflation("Steady state inflation") kan sjunka till noll utan att utgöra några som helst problem för penningpolitiken.

Några grundläggande förslag på reformer som läggs fram i rapporten är avskaffandet av möjligheten för kommersiella banker att skapa krediter utan täckning. Vidare, att riksbankernas verktyg för att skapa nya pengar via exempelvis kvantitativa lättnader slopas då den metoden är ineffektiv. Detta då den uteslutande gynnar bankerna mer på bekostnad av samhället eftersom värderingar av säkerheter inte är enhetligt. Bankerna tenderar att hålla hårt i pengarna vilket gör tänkt output sämre än väntat.

Fritt översatt kan man nog krasst konstatera att någon reformering av det monetära systemet tyvärr bara är  fiktion. Bankerna är idag så pass mäktiga att de ändå gör precis som de vill då de kontrollerar flödet och utbudet på pengar.

Bill Still, skapare av dokumentärerna The Money Masters och The Secret Of Oz
kommenterar rapporten i videon ovan.

2012-08-20

Kina ryter till, kalla kriget här på allvar?

Som ett brev på posten får vi nu färska indikatorer på Kinas växande makt och inflytande i världen politiskt, militärt och ekonomiskt när vi nu läser i DN om hur Kina ryter till mot Japan.  Kanske ännu ett tecken på att ett kallt krig mellan USA och Kina verkligen är i vardande som vi skrev om för exakt en vecka sedan.

En konflikt mellan Japan och Kina har nämligen dragit igång om en obebodd ögrupp sedan aktivister från båda länderna landstigit ön under den senaste veckan.

DN i artikeln Demonstrationer mot Japan urartade:
 "Tusentals kineser gick på söndagen ut på gatorna för att visa sin ilska mot Japan. Japanska affärer och restauranger angreps, flaggor brändes och japansktillverkade bilar slogs sönder."
  
"Trots våldsamheterna tillät de kinesiska myndigheterna demonstranterna att fortsätta. Något ovanligt i Kina där protester slås ned snabbt. (vår betoning)
– Regeringen använder sig av allmänheten för att sätta press på Japan, säger Willy Lam, Kinaexpert vid universitetet i Hongkong till nyhetsbyrån AFP".

Även Taiwan gör anspråk på ögruppen...

För 20 år sedan skulle Kina sannolikt inte göra mycket väsen av sig i frågan men i takt med att Kina nu bygger flera hangarfartygsstyrkor, bunkrar resurser som kol och olja och händelsevis sitter på 95% av produktionen av världens jordartsmetaller som är helt nödvändig vid högteknologiskt vapentillverkning för att inte nämna vindsnurror, solceller mm mm så kan Kina faktiskt få "lite" tyngd bakom sitt rytande. Vi behöver knappast nämna att Kina dessutom är världens största kreditutgivare och det som håller igång en världsekonomi som har gruskorn stora som klippblock i sitt tillväxtmaskineri.
  

Precis som när en ny stark lejonhanne kommer gående och utmanar flockens lejonkung måste den forne ledaren slutligen ge vika. Så har historien visat om och om igen även när det gäller nya framväxande supermakter som utmanar den för tillfället dominerande supermakten och en ny maktordning slutligen följer.

Det är nästan svårt att idag tänka sig att Japan varit Kinas storebror militärt, ekonomiskt och politiskt för inte så länge sedan, särskilt under andra världskriget där Japan växte fram som en rival till USA och västmakterna i Sydostasien och där Kina var en småpotatis i sammanhanget. Men tiderna förändras som sagt.

USA med Hillary Clinton i spetsen har förvisso försökt "medla" när det gäller tidigare uppblossade konflikter i Sydkinesiska havet men poängen här är att Kina genom att ryta till mot Japan signalerar till USA och andra stater att Kina nu växer sig allt starkare (även militärt) och inte längre fokuserar sin politik på endast "interna angelägenheter".

Snart blir Kinas rytande och inflytande inte bara mer vardagsmat (billig importerad kyckling mm) utan även vardagssnackisar vid middagsborden här i väst...och då inte bara om vad som är billigt att tillverka i Kina eller hur många OS-guld de tar!

USA     VS     Kina
Tillägg: Se även SvD

2012-08-19

Pengars magiska kraft då och nu

Vi följer upp fredagens något långa men ack så sevärda dokumentär om finanskriser och pengars ursprung med en mycket kortare och mer illustrativ miniserie på 5 x 9 minuter: dokumentären "Money as debt" eller Pengar som skuld på svenska. Dokumentären har för ovanlighetens skull bra svenska undertexter vilket säkert många uppskattar.

Hur drivs egentligen en bank idag? Hur kom bankväsendet till? Vad är egentligen pengar och hur är det kopplat till guld? Detta är några av de frågor som reds ut i denna MYCKET pedagogiska och sevärda miniserie skriven och producerad av den kanadensiska filmaren Paul Grignon redan 2006. Säkert många som redan sett dokumentären men den tål att repeteras om och om igen tills den riktigt sjunker in!

Pengar som Skuld


För en ännu kortare och mer precis förklaring av hur en bank skapar pengar ur tomma luften genom att ge ut lån och hur detta är möjligt genom små insättningar från sina kunder -se den tyske ekonomen och professorn Richard Werners eminenta förklaring:2012-08-17

Fredagsmaraton om finanskriser och pengar

I den 4 delar långa (4 timmar) dokumentären "The Ascent of Money: A Financial History of the World"  går Harvard professorn Niall Ferguson genom det mesta du behöver veta om finanskrisen 2008 och tidigare finanskriser. Den  prisbelönta dokumentären är från 2009 men högaktuell och baserad på Fergusons 10:e bok med samma titel. Så käka middagen och fram med popcornen, nu kör vi!För intervju och fördjupningsfrågor av dokumentären med Niall Fergusson se även PBS webinar:

                                                (Klicka på bilden för att komma tíll videon)

2012-08-16

Uppsnappat i etern - 16 Augusti

Peak Oil Måste läsas

Sorg och Förnekande, Stellan Tengroth, Fria Tidningen se även bloggen Tillväxt-reflektera 

The specter of military defeat, John Michael Greer, Energy Bulletin, 15 Augusti 2012 

A Few Insights Regarding Today’s Nuclear Situation, Gail Tverberg, Financial Sense, 15 Augusti 2012

Iraq awards contract to aid oil exports, UPI 15 Augusti 2012

China's water at risk from coal projects, UPI 14 Augusti 2012

Ekonomicirkusen

Sju banker under lupp om Libor-manipulering, Di, 16 Augusti 2012

Soros Gold Action Speaks Louder Than Trumpeted ‘Bubble’ Words, Mark O´Byrne, Financial Sense, 15 Augusti 2012

Environment News, international daily wire, 7 Augusti 2012
 -Skicka kärnavfallet till Sverige, vi kan ju ta hand om det i minst 10 000 år...eller? 
Five Reasons Why the Government Is Destroying the Dollar, Daniel Amerman, Financial Sense, 16 Augusti 2012    

Iranfrågan 

Ben Piven, Aljazeera, 1 Maj 2012: 
Ovan olika amerikanska militärbaser (och/eller amerikanska allierade) och militära installationer i Mellanöstern. Iran är tämligen omringat av amerikanska baser i Oman, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Turkiet och i Israel.    

‘Window Is Still Open” to Avoid Iran Strike, Panetta Says, Tony Capaccio & David Lerman, Bloomberg, 14 Augusti 2012

US accuses Iran of helping Assad regime, Financial Times, 15 Augusti 2012


Övrigt

Planerar att lämna kvar Astronauter på Mars, Håkan Abrahamson, Ny Teknik, 14 Augusti 2012  

2012-08-13

Det nya Kina, den framtida Supermakten?

Är vi i början av ett kallt krig mellan Kina och USA? Ett krig som Kina med tålamod och detaljerat planerande kan vinna på bara ett sätt: Genom att vänta ut en ekonomisk kris som börjar i Europa, fortsätter i Japan och slutligen når USA.

Dessa och många andra högintressanta aspekter och frågor kopplade till ett nytt kallt krig, nu mellan USA och Kina, diskuterar Eric Townsend med Jim Puplava under ett MYCKET intressant radioprogram på Financial Sense. För mer om Eric Townsend läs tidigare inlägg. 

(Hoppa in 42 min och 58 sek i radioprogrammet där börjar Eric och Jim prata)

Kina bunkrar idag resurser såsom kol, olja, bensin, mat (köper även odlingsmark i främst Afrika och Sydamerika) och metaller som koppar och stål. Detta ses ur västerländska ögon, menar Eric Townsend, som ”knäppt ur ett ekonomiskt perspektiv”. Vi måste dock, fortsätter Townsend försöka bortse från vår västerländska syn på Kina genom att ständigt se igenom våra europeiska historieglasögon. Européer tenderar att se på historien över de 2-300 senaste åren och då ses mest Kina som ett stort land med många människor men med en minimal ekonomi. Först de senaste årtionden har Kina blivit en industrimakt.

Den kinesiska historiesynen är dock att Kina i mer än 4000 år bokstavligt talat varit centrum av världen. Kina betyder just ”Mittens Rike”. Kina ser sig som mitten av Universum. Det enda undantaget är den korta period i historien som industrialiseringen drog igång i Europa fram till nu. Kina ser sig som den rättmätige ekonomiska och geopolitiska -makten i världen och kommer återta denna plats som enda supermakt.

Enligt Townsends resonemang, baserat på en mängd fakta är det inte alls "knäppt" att Kina bunkrar resurser. Detta om man utgår från att det är en medveten långsiktig strategi från Kinas håll för att kunna härda ut en global ekonomisk kris som nu är i vardande och i ett sådant läge inte vara beroende av andra länder, främst väst (som i en ekonomisk kris inte kan leverera mat, råvaror osv till Kina och som dessutom kommer ha brist på det själva).

Det kan först låta högst spekulativt men om man väger ihop en mängd faktorer är det inte alls osannolikt att detta är precis vad som håller på att hända, eller snarare vad Kina planerar för. Vem som helst förstår att Kina aldrig skulle ge sig in i ett kärnvapenkrig med USA eftersom det, precis som under kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen skulle leda till, om inte ömsesidig förintelse, så åtminstone Kinas totala förintelse.

Men Kina behöver inte möta USA nu när USA är militärt och politiskt överlägset och inte med kärnvapen. Kina har tålamod och Townsend menar att Kina mycket väl kan vänta på att USA går ett liknande öde till mötes som Sovjet gjorde genom att leva över sina tillgångar med en stat som snart inte kan hantera sina utgifter och då snabbt förlorar sin supermaktposition. Detta maktskifte kan sannolikt ske inom de närmaste 10-20 åren säger Townsend. Först då kliver Kina in militärt och tar över supermaktpositionen och i det läget kan de bunkrade resurserna vara av avgörande betydelse för Kinas maktposition, ekonomiskt och militärt. 

Viktigast av allt är dock att inse att Kina redan idag har den militära kapaciteten: 

 • att sänka hangarfartyg med sina specialbyggda attackubåtar 
 • att snart kunna sänka hangarfartyg från land med en antihangarfartygsmissil som nu utvecklas 
 • att skicka ballistiska kärnvapenmissiler från 4 ubåtar som vardera kan bära 12 klusterliknande kärnvapenmissiler med kapacitet att slå ut större delen av USA (vardera missil med sprängkraften av 6 Hiroshimas). Varje missil delas upp i 4 dvs. totalt 48 st med individuella mål.
 • att snart skicka ballistiska kärnvapenmissiler ända från Kina.


 
Kinesiskt renoverat ryskt hangarfartyg. Källa: Naval Today

Kina har just nu ett hangarfartyg i drift och ett på gång och utvecklar just nu två helt nya kinesiska hangarfartyg. (USA har idag 11 hangarfartygsstyrkor). Syftet med att bygga hangarfartygsflottor kan bara vara en sak, kunna slå till militärt var som helst i världen och därmed bli militärt överlägset, precis som USA är idag. Man bygger inte hangarfartyg för att endast skydda sin kustremsa.  

Bevis på sin nya militära kapacitet visade Kina redan oktober 2006. Mitt under en gigantisk amerikansk militärövning på internationellt vatten där en amerikansk hangarfartygsflotta med minst 12 stridsfartyg skyddande ett hangarfartyg ingick, dök en kinesisk attackubåt upp på bara några kilometers torpedavstånd från det amerikanska hangarfartyget. Enligt Townsend en klassisk maktdemonstration från kinesisk sida som signalerade: ”Vi har kapaciteten att sänka era hangarfartyg och kan göra det om vi vill”.

Vad kan hindra denna utveckling? Självfallet kan Kinas ekonomi (i alla fall i teorin) implodera och därmed förlora sin kommande supermakt -status för att interna problem måste ”skötas” men inget tyder på detta nu, snarare tvärtom. Likt en skicklig dirigent hanterar Kina inflationen och den interna ekonomin och industrin. Om Kinas befolkning skulle ”demokratiseras” på västerländskt vis och därmed göra maktstyrningen i Kina mer delad och många intressen styra utvecklingen skulle knappast ett kallt krig utvecklas och Kinas styrka inte växa på samma sätt, några sådana tecken? Inte vad vi kan se.

Det är hemskt att krasst behöva konstatera att vi går mot en minst sagt tuff framtid där en global konflikt över resurser är möjlig men där det snarare blir Kina som ensam kommer ur en global ekonomisk kris kopplad till Peak Oil som ny ekonomisk och militär supermakt.

Varför rapporterar vi om detta? För att vi har något emot Kina, emot USA? Tar parti för någon part? Nej! Men som realister ser vi att vad Eric Townsend beskriver i högsta grad är möjligt, rent av troligt med utgångspunkt i de fakta och den utveckling vi nu ser utspela sig. Kom ihåg att varje gång en supermakt sett sig utmanad av en framväxande supermakt historiskt, har dessa gått i krig. Långt innan Japan gick i krig med USA under andra världskriget fanns det människor som sa att ett krig mellan Japan och USA skulle komma just för att Japan växte fram som en ekonomisk och militär rival till USA.

Kinesisk maktuppvisning utanför Kalifornien?
Under radioprogrammet nämner Townsend en annan händelse från 2010 utanför Kaliforniens kust som kan vara ytterligare en maktuppvisning från Kinas sida, om det är en kinesisk strategisk ubåt som skickar upp en ballistisk missil låter vi vara osagt. Men som Townsend säger, oavsett vad som skedde är det intressanta att Kina nu har den militära kapaciteten att göra just detta vilket förändrar det säkerhetspolitiska läget för USA.  

Lyssna på radioprogrammet och fundera själva!

För mer info om den aktuella händelseutvecklingen i Sydkinesiska havet och den ökade militariseringen i området, läs gärna The Oil Drums:
Tensions over Oil in the South China Sea 


2012-08-11

Torkan fortsätter och även prisuppgången vid pumpen

Torkan och värmen i USA fortsätter och nu rapporterar Wall Street Journal att som konsekvens av bristen/rädslan för betydligt färre skördar av majs har Etanolpriset vid pumpen stiget med nästan 33% sedan i maj. Cirka 10% av amerikanerna tankar med Etanol så det blir helt klart kännbart för plånboken hos dem. Vilket blir extra intressant när man kopplar det till blogg-grannen Cornucopias rapportering att "FN:s jordbruksorganisation FAO kräver nu att USA slutar använda majs för produktion av etanol".

Igår rapporterade även det amerikanska jordbruksdepartementet att en undersökning av 25.000 bönder i landet visar att skörden i år kommer bli den lägsta sedan 1995. Högre priser på majs, sojabönor och vete kommer även avspegla sig på köttpriser mm. då majs tex är huvudingrediensen i djurfoder. Ägg/kyckling -priser och köttpriser kan därför väntas stiga avsevärt till hösten.

Jordbruksdepartementet förutspår att matpriserna stiger med 4-5% nästa år men kommer ut med en uppdatering den 24 augusti. 

Priset och smärtan vid pumpen varierar i olika länder  men bristen på majs, sojaböner och vete för världens största matproducent kommer helt klart kännas av i resten av världen, även i Sverige. Som vanligt blir det dock de som redan lever vid gränsen av sina tillgångar som drabbas först. 
  

Läs även blogg-grannen Flutes eminena rapportering om torkan. 


2012-08-10

Vägen ur fossilberoendet: Passion, vilja och kreativitet

"Vår tids största strid", Bill McKibben grundare av 350.org  och bl.a författare till "End of Nature" & "Earth: Making a Life on a Tough New Planet" förmedlar det självklara men ack så svåretablerade budskapet- vi måste ta kontroll över en utveckling som med nuvarande riktning otvetydigt trycker oss fram till klippkanten på grund vårt fossilberoende. Klimatet-ekonomin-hållbarhet hänger ihop!

Priset på utsläpp/miljö/ekonomi -konsekvenserna för oljeindustrin är mikroskopiska idag (ja bilindustrin, flygindustrin och övriga transportersektorer mm räknas även in här som nära släktingar vars uppehälle är ett ömsesidigt beroende för sin fortsatta överlevnad) därav inga incitament till förändring från deras håll men kanske kan förändring komma till med passion, vilja och kreativitet från oss individer och grupper i samhället som visar en alternativ rutt? Visst blir det blod, svett och tårar på vägen dit men anpassningsförmågan är människans skarpaste lysande fjäder i hatten! 

Önskar våra läsare en trevlig fredag!

2012-08-09

Uppsnappat i etern - 9 Augusti

Peak Oil Måste läsas
Global Crude Oil and Liquid Fuels, EIA, 7 augusti 2012

China to weed out rare earths producers?, 
UPI, 8 augusti 2012

UPDATE: Coal India May Import Coal, Blend It With Domestic Stocks, The Wall Street Journal, 7 augusti 2012

Why China Is Getting their Feet Wet in the Oil Sands, Robert Rapier, Financial Sense. 7 augusti 2012

Ekonomicirkusen

QE Forever and Ever?, Pater Tenebrarum, Financial Sense, 8 Augusti 2012

The Race for Resources, Frank Holmes, Financial Sense, 7 augusti 2012

Think Grand Canyon, Douglas Noland, Financial Sense, 5 Augusti 2012


Iranfrågan

Iran Barters and Bargains to Help Oil Sales, Benoit Faocun, The Wall Street Journal, 7 Augusti 2012 

Iran Envoy Casts Syria as Part of Wider Conflict, Damien Cave, The New York Times, 7 Augusti 2012

Övrigt

Sweden: Saab Receives Order for Naval Fire Control, Radar Systems, Naval Today, 8 Augusti 2012 

 "Järnvägsforskning ger snabb utdelning", Ny Teknik, 7 April 2012


 

2012-08-05

Charlie Hall: Peak Oil, minskad EROI och den nya ekonomiska verkligheten

I torsdags deltog vi i ASPO-USA:s webinar nr 5:

"Peak Oil, Declining EROI and the New Energy-Economic Reality" 


Denna gång stod den karismatiska eldsjälen Charlie Hall för presentationen med en uppdatering om EROI och Peak Oil. Om denna man kan skrivas hyllmeter men vi hänvisar till tidigare inlägg och till den nyligen utkomna boken av Charlie Hall och Kent Klitgaard "Energy and the Wealth of Nature" (kanske den mest omfattande/djupgående boken om energi, ekonomi och ekologi som skrivits i modern tid).

Webinarserien har bara blivit allt populärare och denna gång deltog ett 60 tal personer ca 100 personer från många av världens hörn, av frågorna  som ställdes framkom det tydligt att många var forskare och investerare som tog Peak Oil på högsta allvar. Bland annan nämndes att i Kina har det skrivits ett 20-tal artiklar om EROI på sistone, flera deltagare var från Kina, de flesta dock från USA.


Definition av EROI

(Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)

Charlie Hall påpekar att tyvärr tycks människor inte förstå att man inte löser energiproblematiken genom att först plocka de lågt hängande frukterna, dvs genom att använda den högkvalitativa energin först (tänk främst råoljan) och sedan tror att den lågkvalitativa energin kan göra samma sak till samma pris. För att få fram energi krävs det energi, dess då mindre energi det går åt i framställningsprocessen dess då lönsammare blir det att försöka utvinna en viss energikälla. Det finns dock en fysisk gräns satt av de begränsade fossila bränslen som finns att tillgå och var de befinner sig geologiskt som i sin  tur sätter teknologiska och ekonomiska gränser för vad som är möjligt och intressant att utvinna. Det är aldrig tvärtom.

Det viktigaste är inte Peak Oil i sig, påpekar Charlie utan upphörandet av tillväxten i oljeproduktionen. När oljeproduktionen i fråga om den billiga råoljan inte längre växer, kan inte heller ekonomin längre växa så som vi nu är vana att se den växa.

Vi konsumerar 2-4 gånger mer olja än vi upptäcker(Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)Den globala råoljeproduktionen har som bekant i princip legat still sedan 2005, vilket tyder på att vi nått eller snart når den maximala råoljeproduktionen för världen. Att vi skulle komma hit (nå Peak Oil) är tämligen logiskt och bör inte vara ett dugg förvånade då vi gjorde våra största oljefynd under 50 och 60-talet och sedan dess hittat mindre och mindre olja i jämfört med vad vi konsumerat. Idag konsumerar vi 2-4 ggr mer olja än vi upptäcker och produktionen kommer därför otvetydigt snart att minska.

Dessväre finns det inga alternativ i den omfattning eller till den kostnad som nuvarande ekonomiska modeller bygger på. Ett bra exempel på detta är genom att titta på Charlie Halls graf nedan:

EROI för olika energislag i USA


(Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)


Grafen ovan över USA:s olika energislag och hur dessa förändrats över tid i fråga om EROI och vad de ger i energi mätt i exajouls talar sitt tydliga språk. USA:s egenproducerade olja på 30-talet gav 100 fat olja för varje fat som användes i framställningen, 1970 fick man bara ca 30 fat för varje fat man investerade/stoppade in i oljeproduktionen. Idag är EROI:n för USA:s oljeproduktion nere på 15-20 och lägre. Samma mönster gäller för samtliga oljeproducenter i världen och de alternativa energikällorna är helt enkelt inte tillräckligt energirika eller finns inte i den skala som krävs för att de ska kunna ersätta den stagnerande/minskande råoljeproduktionen i världen.

Ni får analysera grafen kors och tvärs men vi menar, precis som Charlie Hall att den som likt Kjell Aleklett tror att Peak Oil är "klimatförändringarnas bäste vän" måste tänka om. Även med en dyrare framställningsprocess och oftast lägre EROI för kolet jämfört med oljan historiskt, finns det dessvärre gott om kol i USA och Kina för att ställa till det ordentligt för klimatet! Peak Coal, javisst men inte än! Kolet har ökat i användning de senaste åren globalt och om trenden fortsätter kan kolet ta över som energikälla nr 1 redan nästa år, före oljan. se BP statistical review 2012).  


Samtliga recessioner sedan 1970 har föregåtts av kraftiga prisuppgångar i oljepriset  (Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)


När kostnaderna för oljan överstigit 6% av BNP i USA har en recession följt.
Detta har bland andra den kanadensiske ekonomen och författaren Jeff Rubin understrukit vid många tillfällen.  

Några av Charlie Halls viktigaste slutsatser:  
 1. Ekonomisk tillväxt har fram till nu varit starkt beroende av tillväxt i produktionen av fossila bränslen. 
 2. Vi kan inte utgå från att denna tillväxt kommer att fortsätta. 
 3. Även om teknologin är viktig och kommer att fortsätta, är det tydligt att uttömningen går snabbare än teknologin, vilket är tydligt med den minskade produktionen och minskade EROI:n. 
 4. Våra nuvarande ekonomiska modeller och teorier är fullständigt föråldrade och otillräckliga för att förstå denna situation.   

2012-08-03

Robotarna som drar snabbare än Lucky Luke!


CNBC om robothandelns för och nackdelar...

Vi har tidigare skrivit om riskerna med superrobotarna som nu sköter vår handel på Wall Street, i Tokyo, på Stockholms -börsen osv i hastigheter nere på 1/1000 sekund. Oavsett om människorna som ska sköta maskinerna i teorin "kan ställas till svars", blir skadorna oerhörda och förtroendet för handlarna och marknaden decimerat ner till decimalnivå när robothandeln skenar iväg. Nu senast med Facebooks IPO. Under den berömda “Flash kraschen”  som hände 6 Maj 2010 rasade Dow Jones 9 % på bara några minuter. Det kommer ske igen, var så säker.

Superrobotarna må vara teknologiska underverk men vi måste fråga oss om det är teknologin som styr oss och inte tvärtom. Hur många förstår hur high frequency systemet fungerar? Kan vi egentligen säga att vi är smartare än en person på säg i början av 1800-talet för att vi håller en I-phone i handen men egentligen inte har en aning hur den fungerar rent tekniskt? När den pajar är vi nästan nakna och undrar hur vi gjorde innan den fanns?  

Teknologin kan vara fantastisk men också fördumma oss när den gör oss alltmer specialiserade på bekostnad av allmänbildningen och den kreativa tanken. När renässansmänniskan som mest behövs finns denne inte att tillgå eller så är denne alltför upptagen på sin egen bakgård... 

Pengar och hastighet
"Money & Speed" -dokumentären går på djupet med “high frequency trading”-rekommenderas starkt för den som missat den!

2012-08-01

Uppsnappat i etern-1 Augusti

Peak Oil Måste läsas

Monbiot peak oil u-turn based on bad science, worse maths, David Strahan, 30 Juli 2012

The Dawn of the Great California Energy Crash, Gregor Macdonald, Gregor.us (blog), 29 Juli 2012  

Ekonomicirkusen

Majority of Germans Want to Leave Euro, Michael Shedlock, Financial Sense, 31 Juli 2012

Gold at ECB: Accident or Strategy?, Axel G Merk, Financial Sense, 31 Juli 2012 

Joel Salatin: We Are the Solution, as Well as the Problem, Chris Martenson, Financial Sense, 31 Juli 2012


Iranfrågan


Executive Order -- Authorizing Additional Sanctions With Respect To Iran, The White House, Office of the Press secretary, 31 Juli 2012 

OPEC oil output drops as sanctions hit Iran, Alexander Lawler London, The Globe and Mail, 30 Juli 2012


Iran weighs legal action against U.S., EU, UPI, 30 Juli 2012
Panetta Urges More Time for Economic Pressure on Iran to Work, Elizabet Bumiller, The New York Times, 30 Juli 2012


Iran should focus on oil products, not crude: Ahmadinejad, Reuters, 31 Juli 2012


Övrigt

Chinese Ships Are Sailing The Black Sea For The First Time Ever  
Robert Johnson, Business Insider, 31 Juli 2012