2012-05-31

Håll i hatten, här kommer TRIPPELN!

Juni blir sannerligen en prövning för världens marknader! Främst kan nog 3 välkryddade ingredienser bidra till en gedigen cocktail:

2012-05-30

Nödlån till Spanien på väg

När Spanien nu av ECB inte tillåts att rekapitalisera den havererade banken Bankia genom att trycka in spanska statsobligationer i bankens balansräkning som banken sedan kan belåna hos ECB för att få loss likvida medel, är det bara en fråga om tid innan Spanien måste ansöka om nödlån hos ECB/IMF. För att klara av att täcka den kommande lavinen av underskott inom offentliga finanserna och stödpaket till banksektorn.

Inga massiva stimulanser i Kina

En av morgonens intressantare nyheter i Bloomberg är att Kina inte har några planer på att införa stimulansåtgärder för att stödja tillväxten i den omfattning som det skedde under den djupa globala kreditkrisen 2008 enligt landets statliga nyhetsbyrå Xinhua News Agency.

2012-05-29

Beska droppar från Lagarde

IMF-chefen Christine Lagarde drar obönhörligen åt tumskruvarna i fredagens omtalande intervju i The Guardian. När reportern frågade om hon tyckte att det var ”Payback time” för grekerna svarade hon ”That's right”.
"No, I think more of the little kids from a school in a little village in Niger who get teaching two hours a day, sharing one chair for three of them, and who are very keen to get an education. I have them in my mind all the time. Because I think they need even more help than the people in Athens."
"Do you know what? As far as Athens is concerned, I also think about all those people who are trying to escape tax all the time. All these people in Greece who are trying to escape tax." Citat från artikeln i the Guardian.


I väntan på omval så fortsätter intermezzot i Grekland med en annalkande samhällskollaps. En av de kvarvarande strimma av näring landet har för att undvika det oundvikliga stavas ELA (Emergency Liquidity Assistance ). ECB har en post i sin balansräkning som beskrivs som "övrig utlåning till kreditinstitut i euroområdet". ELA-posten har vuxit kraftigt den senaste tiden från 60 miljarder euro till 208 miljarder euro.
Var dessa pengar tagit vägen vet såklart ingen, ECB varken har eller vill ge information om vart de tagit vägen.
Men det finns en starkt misstänkt och det är Greklands centralbank och deras banksystem där kapitalflykten är total. Säkerligen sker även utlåning till Spanien och Portugal via ELA. 

Regler förbjuder ECB att låna ut direkt till insolventa banker och det är ju anledningen till att vi kunde läsa om att ett antal Grekiska banker blivit utestängda från att låna från ECB. När nu även andrahandsmarknaden för Grekiska statsobligationer havererat och finansiering via LTRO (Long Term Refinancing Operation) inte längre är möjlig,  kommer alltså  ELA in i bilden. Det finns nämligen en annan regel i euroområdet som säger att om affärsbanker inte kan få tag på lån så kan de vända sig till sin egen centralbank - som i detta fall är centralbanken i Aten. Då blir det den lokala centralbanken och inte ECB som tar all kreditrisk. Det är alltså denna nödhjälp genom ELA som misstänks ligga i ECB:s restpost kallad "övrig utlåning till kreditinstitut i euroområdet". Ännu ett mycket kreativt sätt att gå runt regler på. Är detta den sista kaninen i ECB:s hatt?

Mer utförlig läsning hos eminenta FT Alphaville. On the ECB’s attempts to ring-fence its balance sheet

Di.se kan vi även läsa att EU via EFSF (den europiska stödfonden som Di för övrigt inte tycks kunna namnet på) nu betalat ut 18 miljarder euro till grekiska banksystemet för att skjuta upp det kommande haveriet för landets banksystem något ytterligare.Så mycket för tidigare tomma hot från EU om indraget stöd till Grekland om landet inte följer de lovade reformerna.

Europaportalen: Tyska folket sågar euroobligationer Bloomberg: Steinbrueck Sees Hollande Proposals Affecting Credit, Bild Says

2012-05-28

Uppsnappat i etern - 28 Maj

Peak Oil Must read

Tech Talk - Conditions and Treatments in North Ghawar, The Oil Drum, 27 Maj 2012

Limits We are Reaching – Oil, Debt, and Others, Gail Twerberg, Our Finite World, 23 Maj 2012

Review: Jeff Rubin on The End of Growth, Andrew McKay, Energy Bulletin, 26 Maj 2012 

Norway Wants to Become Europe's Battery, Christoph Seidler, Spiegel Online International, 24 Maj 2012


Ekonomicirkusen


Bankia är bara toppen på ett isberg, SvD, 28 Maj 2012


IMF chief comes under fire in Greece, Aljazeera, 28 Maj 2012


Here Comes the Policy Response!, Douglas Noland, Financial Sense, 26 Maj 2012

Suprising Surge in Consumer Sentiment Bullish for the Economy, Chris Puplava, Financial Sense, 25 Maj 2012  

 
Iranfrågan

Oil Climbs for Third Day on Greece Outlook, Iran Nuclear Tension,


Iran Sets Condition for Possible Restrictions on Nuclear Work, Bloomberg, Ladane Nasseri, 28 Maj 2012


Övrigt

Japan ex-PM testifies at Fukushima inquiry, Aljazeera, 28 Maj 2012

IEA worried by CO2 trends, UPI, 25 Maj 2012

T-50 till flygvapnet nästa år, Håkan Abrahamson Ny Teknik, 24 Maj 2012

2012-05-27

Gazprom: Vi lovar Europa gas i 50 år

Gazprom testar nu gasledning nr 2 i Nord Stream projektet i Östersjön där en färdigställd gasledning på 1284 km sedan slutet av 2011 redan levererar rysk naturgas till Tyskland och Europa. Nu testas alltså ledning 2 som anlagts på samma sträcka och även den passerar strax utanför östra Gotland. Ledning 2 beräknas vara klar i juni. När båda ledningarna är igång i år ska de leverera 1,9 biljoner kubikfot naturgas per år till Europa och enligt Gazprom ska de göra detta i 50 år! Ja det återstår väl att se med den saken men det blir extra intressant om man tillägger att Ryssland sedan 2009 även är världens största oljeproducent av råolja, före Saudiarabien.

Ryssland är med andra ord nyckeln till den framtida energiförsörjningen i Europa och till att oljepriset i världen inte skjutit i höjden redan, när Saudiarabien trots sina löften om att de bara kan vrida på kranen och förse marknaden med ytterligare 2-3 miljoner fat per dag, alltså ligger kvar på ungefär 2009 års produktionsnivå (enligt BP Statistical review 2011). 

Tidigare har bland annat en omfattande rapport om Peak Oil till tyska försvarsmakten beskrivit vilken svår balansgång Tyskland har att gå genom att å ena sidan försöka att ha en officiell EU-policy gentemot Ryssland men samtidigt måste hålla sig på god fot med Ryssland då gasen ur ett energisäkerhetsperspektiv för Tyskland inte kan riskeras, särskilt med tanke på allt dyrare olja. Sannolikt blir Tysklands och andra länders relation med Ryssland viktigare än EU-samarbetet när den globala råoljeproduktionen inleder sin produktionsnedgång framöver, har ju trots allt inte ökat sedan 2005.

Men kom ihåg att gas inte är flytande bränsle och därmed inte ersätter vårt nuvarande behov av bensin och diesel i tankarna på vår transportflotta. En nya infrastruktur för gas, elektrifiering av transportnätet med tåg och elbilar etc, tar årtionden att bygga upp och mycket kapital och energi...ser vi några sådana projekt annat än ja Nord Stream och South Stream "i vår del av skogen"?   

I övrigt noterar vi att Statoil, Petrobas och Repsol Sinopec är glada över att ha hittat ett oljefält utanför Brasiliens kust som potentiellt innehåller 700 miljoner fat råolja, räknar vi snällt på att de kan utvinna 1/3 av detta eller 233,3 miljoner fat motsvarar detta knappt 10 dagars konsumtion i dagens oljeglupska värld... (räknat på 87 miljoner fat konsumtion/dag). Just det, glömde vi tillägga att fältet inte producerar någon olja IDAG utan att det kommer ta några år...Nord Stream från ryska Vyborg till tyska Greifswald

2012-05-24

Irans olja hotar amerikanska dollarn


Vi har tidigare skrivit om krigspropagandan mot Iran och sen senast vi ägnade tid åt frågan har potatisen bara blivit hetare men varför? En del kanske tänker att Israel trycker på mer och därmed hakar USA lydigt på och i sin tur Europa. Visst kan det ligga något i det, särskilt att Israel är livrädda för ett Iran med kärnvapen…

Men vi lutar nog mer åt att USA ser ett annat stort hot med Iran, precis som USA gjorde med Irak, nämligen att oljepriset INTE fortsätter att prissättas i amerikanska dollar. Saddam Hussein hotade att börja handla sin olja i Euro innan Irak blev invaderat av just det USA och nu kanske Iran snart prissätter sin olja i kinesiska Yuan…

Julian Philips har precis skrivit en mycket intressant artikel i Financial Sense som är värd att begrunda och som belyser hur den amerikanska dollarn som världsvaluta och mycket av USA:s ekonomiska makt i världen är knuten till att oljan fortsätter att handlas i amerikanska dollar.

För många läsare är detta säkert inget nytt men frågan aktualiseras på nytt då Hillary Clinton precis   varit på en resa till Kina och Indien och enligt Phillips handlade det om att pressa Kina och Indien till att inte köpa olja från Iran och åtminstone få Indien att köpa motsvarande mängd olja från Saudiarabien istället. Men vad saken alltså gäller är att Indien köper iransk olja för Rupees och Kina för Yuan. Det är ett hot mot USA:s vitala intressen menar Phillips. Vitala intressen inte bara för att förebygga Iran från att utveckla kärnvapen men handlar likväl om att oljan handlas och prissätts i USD. 

Det är kopplingen mellan dollarn och oljan, fortsätter Philips, som är så viktig eftersom den i sin tur avgör dollarns värde och fortsätta existens som valuta för världshandeln. Om dollarns roll i världshandeln rubbas, hotas även USA:s makt.

Phillips menar, precis som vi skrivit om tidigare om dollarns tidigare koppling till guldet, 
att dollarn nu endast ha ett pappersvärde genom sin koppling till oljan och därför har dollarn  hittills även varit oumbärlig för energibehoven i världen. Men säger Phillips, beroendet av dollarn bryts om andra valutor kommer in i bilden. I samma takt som det tar för andra valutor att plocka marknader från dollarn i världen, i samma takt försvagas/försvinner dollarns betydelse.     

Julian Phillips illustrerar kopplingen och betydelsen för den amerikanska dollarn och oljans prissättning/handlande på världsmarknaden genom en tabell över världens största oljeproducenter.  USA kommer göra allt för att skydda länken mellan dollarn och oljan och för att göra detta måste USA ha kontrollen över oljeproducenterna. 


Graf från Julian Phillips artikel 


USA kommer att påverka oljeproducenterna via dess kunder, oljeimportörerna. Oljeimportörerna förses med löfte om skydd av USA (militärt, ekonomiskt) mot att de fortsätter att betala oljeproducenterna i dollar.

I tabellen ovan betyder “Black Total”- total oljeproduktion som är “dollar -beroende”, ”Red Total” total oljeproduktion som är ”icke dollar -beroende” och ”Green Total” total oljeproduktion där oljeproducenter med tillräcklig anledning kan byta från handel med olja i amerikanska dollar till andra valutor. 

Lite mer än hälften av oljeproducenterna är i dagsläget direkt beroende av USA:s säkerhet och håller sig därmed till dollarn medan knappt hälften av oljeproducenterna kan välja att byta till andra valutor.            
  
Phillips menar här att Irans olja och dess prissättning i den kinesiska Yuanen ur ett amerikanska perspektiv måste hindras så Yuanen och möjligen andra valutor inte ersätter dollarn även på andra marknader. Med Yuanen alltmer betydelsefull i det globala monetära systemet, blir denna fråga allt viktigare. Även om Yuanen inte är en global reservvaluta ännu (vilket krävs för att vi ska se det stora hotet mot dollarns koppling till oljan) menar Phillips att vi mycket väl kan se det hända redan inom de närmaste två åren.

Vi kan ju redan se vad som håller på att ske mellan Sydkorea, Kina och Japan med det nya frihandelsavtalet länderna emellan. Redan nu görs handeln mellan Japan och Kina i kinesiska Yuan och japanska Yen, detta är en utveckling som sannolikt bara kommer fortsätta när Euron inte heller är ett stabilt alternativ…till dollarn.

Döm själva!


Peak-Oil som affärsidé i Di.se

Gustav Krantz tidigare ordförande för svenska ASPO som arbetar för Sweco som konsult intervjuas i Dagens Industri under parollen Peak-Oil som affärsidé.

2012-05-23

Uppsnappat i etern - 23 maj

Peak Oil Must Read

Kapitel 2 i "Peeking at Peak Oil", Kjell Aleklett, 23 Maj 2012

Kungälvs kommun uppmärksammar peak oil, Blogg-grannen Cornucopia, 23 Maj 2012

Byways Skyways!, Blogg-grannen Flute, 23 Maj 2012

U.K. Climate Plan Set to Curb Impact of Oil Shocks, Report Shows, Bloomberg, 18 Maj 2012 

Norwegian Actual and Forecast Natural Gas Production towards 2020, Rune Likvern,The Oil Drum,  22 Maj 2012


Ekonomicirkusen

Ny skuldkris hotar USA, Di, 23 Maj 2012

EU vill inte ge Grekland mer tid, Di, 23 Maj 2012 

The Economy, the Fed, Gold, and Gold Shares, George Karahalios, Financial Sense, 22 Maj 2012 

Gold: The World’s Friend for 5,000 Years, Frank Holmes, Financial Sense, 22 Maj 2012 

Iranfrågan

Iran, World Powers Meet Over Atomic Concerns in Baghdad, Jonathan Tirone, & Nayla Razzouk, Bloomberg, 23 Maj 2012 

Oil not on table for Iranian nuke talks, UPI, 22 Maj 2012 

Iran touts domestic oil, gas abilities, UPI, 22 Maj 2012

How Iran could double its oil output, Steve Hargreaves, CNN Money, 21 Maj 2012 

 Övrigt 

President Obama Calls on Congress to Act on Clean Energy Tax Credits in “To Do List”, The White House, 22 Maj 2012

Australia scraps coal port expansion, UPI, 22 Maj 2012 

British shale gas appeal in decline, UPI, 22 Maj 2012 
2012-05-21

Skifferolja! Nä vänta oljeskiffer ska det va! Eller?

I torsdags deltog vi i ASPO-USA:s senaste "webinar" (webb-baserade seminarium). Denna gång en presentation och uppdatering av den senaste utvecklingen för skifferoljan & oljeskiffret (shale oil & oil shale) framförallt i USA av Arthur Berman.

Webinaret hade titeln ”Oil-Prone Shale Plays-Expectation & Experience”

Vi har tidigare rapporterat om skiffergasen (Shale gas) och världens råoljeproduktion från webinarer i den nystartade serien av ASPO-USA -se nedan. 

Innan vi redogör för det viktigaste som kom upp under webinaret tror vi dock det är bäst att läsarna först förstår: 

Skillnaden mellan Oil Shale & Shale Oil (oljeskiffer & skifferolja)

Oil Shale/oljeskiffer är en sten som innehåller stora mängder av Kerogen. Kerogen innehåller en blandning av organiska kemiska sammansättningar som bland annat innehåller bitumen/asfalt (kolväten). När Bitumen upphettas till 100  grader, omvandlas det till råolja.  Vid högre temperaturer omvandlas det till naturgas. Med andra ord oil shale är en ”omogen” gas och olje –bergart.
Det typiska exemplet av oil shale i Nordamerika är Green River Formation i Utah och Colorado där biljoner av potentiellt framtida fat "bara väntar" på att hettas upp och omvandlas från Kerogen/bitumen till råolja. Många stora oljebolag såsom Exxon och Shell har i årtionden experimenterat med metoder för att artificiellt omvandla bitumen i Green River Formation fram till idag. Dessa metoder har varit framgångsrika på pilotprojekts –nivå men rent ekonomiskt och de miljömässiga konsekvenserna har förhindrat att några storskaliga projekt.

Shale Oil/skifferolja är en så kallad överbliven olja, kondensat eller gas som finns kvar i en skiffersten formation efter att alstring och fördrivning skett. Skifferoljan återfinns inte i en reservoar och man måste därför använda horisontell borrning och horisontell fracking för att få oljan, kondensatet och gasen att flöda. Bakken Shale och Eagle Ford Shale är exempel på skifferolja -formationer i Nordamerika.  Somliga beskriver även shale oil som ”tight oil” eller ”light tight oil”, ”tight” för att skifferoljan inte flödar naturligt i en reservoar.

Många rykten och direkt nonsens florerar i USA på framförallt politisk nivå, allt från rent valfläsk inför stundande presidentval till återkommande tankar om att USA ska bli energioberoende och ekonomin räddad genom utökad borrning efter Shalegas och Shale oil i landet (vi väljer här att referera till skifferoljan och skiffergasen på engelska eftersom det är så de flesta känner till dem).

Arthur Berman inledde sin presentation med att understryka att USA mycket riktigt har ökat sin råoljeproduktion sedan 2009 (se nedan). Detta tack vare att USA:s 2 överlägset största shale oil formationer: Bakken shale (sträcker sig över North Dakota, Montana och södra Kanada) och Eagle Ford Shale i Söda Texas ökat sin produktion.

 
 Berman påpekade dock att:


 • Idag står Bakken och Eagle Ford för 6,5% av USA:s totala oljekonsumtion och att 8.9 miljoner fat olja per dag fortfarande måste importeras.
 • Att nedgångstakten i shale oil formationerna i USA i genomsnitt är 35% per år
 • Att fortsatt och ökad shale oil -produktion kräver höga oljepriser.
 • Även om  shale oil -produktionen skulle öka från dagens knappt 900.00 fat/dag till 2 miljoner fat/dag fram till 2020 ,viket Berman tror är möjligt, skulle USA fortfarande behöva importera 7 miljoner fat/dag. 
 • Det är STOR skillnad på oljeresursen (totala mängden olja i ett fält/formation el likn), reserverna (den utvinningsbara oljan av resursen) och den tillgängliga produktionen vi har/får ut idag.   
 • Med andra ord Shale oil kommer inte göra USA energioberoende  
 
Berman visar produktionen i de största shale oil formationerna för att illustrera de stora skillnaderna mot produktionen i konventionella oljefält. Nedan har vi tagit med Eagle Ford som producerar  380.00 fat per dag (av de totalt knappt 900.000 shale oil faten i USA). 

Här ser ni några av de över 2100 oljebrunnarna i utspridda södra Texas.Brunnarna kostar ca 10 miljoner dollar/styck att bygga och producerar 180 fat olje/dag


I genomsnitt går produktionen ner med 42%  per år i Eagle Ford och 150.00 fat per dag måste därför ersättas för att dagens produktionsnivåer ska upprätthållas. Detta innebär 800 nyproducerande brunnar till en kostnad av ca 8 miljarder dollar per år. Det är fullt möjligt då 1274 brunnar byggdes här de senaste 12 månaderna…  

Den senaste Boomen är dock i "Sanish-Parshall field", ett fält som man funnit inom Bakken Shale formationen i North Dakota:

 
Men sedan upptäckten av fältet 2006 inleddes en produktionsnedgång redan efter 3 år och trots att fler brunnar borrats har man inte kunnat hindra produktionsnedgången i fältet.  

Nedan visar Berman en resurspyramid som illustrerar att vi redan plockat de lågt hängande frukterna av billig råolja och nu tvingats röra oss "ner" mot den mycket dyrare och mer otillgängliga shalegasen, shaleoljan och oljesanden osv.Några av Bermans slutsatser:


 • Shale oil-formationer är inte samma sak som oljefält.
 • Den kommersiella oljan finns i fält.
 • Shale oil-fälten uppnår sin maximala produktion efter 3-5 år varefter produktionen minskar kraftigt varje år.
 • Oljepriserna måste ligga på minst 70-80 fat/dag för att shale oil produktionen ska kunna fortsätta   
Många intressanta frågor ställdes under seminariet och för europeiskt vidkommande var kanske den intressantaste:
"Vad är utsikterna för shale oil utanför USA?

Berman-
 • I USA och Kanada finns privat äganderätt till mineraler, vilket underlättat mycket för industrin i dessa länder, finns inte någon annanstans. 
 • I Europa tex är befolkningstätheten mycket större vilket försvårar för stora och omfattande projekt likt de i Nordamerika. 
 • Miljörestriktionerna (och den begränsade ytan) skapar större problem både för miljöskador och storskaligheten som krävs för att det ska vara lönsamt av producera shale oil (och shale gas).
 • Största fördelen i USA är dock att infrastrukturen och många oljeriggar redan finns på plats och inte måste byggas upp för att inleda borrningen. Detta skulle bli enorma kostnader och kommer bli ökade kostnader även i USA när nya riggar måste byggas även där.    
En annan kritisk fråga som ställdes var: "Vid vilket pris på naturgasen kommer olje & gasbolagen vända tillbaka till shalegasen?" (o därmed överge shale oil projekt tex).

Berman-
 • Som jag visat tidigare (se shalegas -seminarium/inlägg nedan) sannolikt mellan 7-7,5 dollar/ per miljon BtU. Med andra ord mer än ett hopp i priset. Industrin ser dock höga oljepriser som mer tillförlitliga framöver och satsar därmed mer på oljeproduktionen.  
Vi menar precis som Berman och många andra inom Peak Oil rörelsen visat, att okunskapen om vad som egentligen pågår inom olje och gas industrin i USA och landets faktiska oljeberoende har genom politik och media vilselett den amerikanska allmänheten och så har hysterin även spridit sig till Europa och andra delar av världen. Givetvis ett tecken på en blandning av desperation (faktumet att det inte finns några kortsiktiga alternativ som kan ersätta vårt "billiga olje"- beroende men att detta inte kan talas om öppet) och allmänhetens okunskap (och de flesta politiker, akademiker mm) om Peak Oil och hur detta kommer börja förändra vår globala ekonomi inom endast några år.

Vi hoppas att läsaren genom att göra sig införstådd om "alternativen" såsom shalegasen och shaleoljan kommer till insikt om att den billiga råoljan, detta smörjmedel för maskin och ekonomi som drivit på utvecklingen de senaste 100 åren inte längre kan tas för given och att detta innebär stora men inte alls omöjliga förändringar framöver-om vi tar det för vad det är och slutar lura oss själva.        
 
Tidigare ASPO-seminarier vi rapporterat om:  
Sem 1:

Sem 2:


För mer om oljeresurser & oljereserver läs gärna Vad är ett stort OLJEFYND?         


 

2012-05-18

Uppsnappat i etern -18 Maj

Peak Oil "Must read"

Oil price still serious risk to global recovery: IEA, Muriel Boselli, Reuters, 16 Maj 2012

Dump the pump: could peak oil be voluntary?, David Strahan, David Strahan blog, 17 Maj 2012

Insight - Peak, pause or plummet? Shale oil costs at crossroads, Selam Gebrekidan, Reuters, 17 Maj 2012

Spain's Repsol sues Argentina over YPF takeover, Canadian Business, 16 Maj 2012 


Ekonomicirkusen
Energikris - visst, men först en rejäl finanskrasch, bra sammanfattning av läget från blogg-grannen Flute
(publicerades 25 juli 2011)

Germany Accepts Inflation to Save the Eurozone, Financial Sense, Monti Guild, Financial Sense, 17 Maj 2012

Real Estate Crash in China Underway, Michael Shedlock, Financial Sense, 17 Maj 2012

Professorn: Så kan Grekland smidigast byta valuta, Di, 18 Maj 2012

Rykten får grekiska och spanska sparare att tömma bankkonton, Di 18 Maj 2012

Iranfrågan

Iranians feel the pain of sanctions: 'Everything has doubled in price', Ali Arouzi, NBC News, 15 Maj 2012

Japan Said to Seek Sovereign Cover for Iran Tankers This Month, Yuji Okada, Bloomberg, 17 Maj 2012

Cameron Says Lower Trade Barriers Offer Best Global Stimulus, Robert Hutton, Bloomberg, 18 Maj 2012


Övrigt

 Vi tar rent vatten för givet världen över, precis som allt annat i naturen vi "gillar"/är beroende av. Här en kortfilm om vad som händer med Potomacfloden i USA (via Post Carbon Institute), en av många livsbärande floder för miljontals människor. (klicka på bilden för att komma till videon)  
2012-05-17

Riksbanken mobiliserar

Ja det är knappast någon mobilisering för fullskalig kris men det kan ändå ses som en hint om vad Riksbanken förbereder sig för. Under fredagen den 27 April kunde vi läsa kort om att Riksbanken har beslutat att upprätta en värdepappersportfölj om 10 miljarder svenska kronor i publikationen ”Ekonomisk kommentar: Det penningpolitiska styrsystemet och erfarenheterna av den finansiella krisen.” se nedan.

Riksbankens penningpolitiska styrsystem har visat sig fungera väl under såväl normala förhållanden som under den senaste finansiella krisen. Men det betyder inte att en eventuell framtida kris kan hanteras på samma sätt och med samma verktyg. Riks­banken ser därför nu över hur beredskapen i styrsystemet kan förstärkas ytterligare för att kunna möta framtida kriser som kan komma att kräva andra typer av åtgärder. Att åter anskaffa en obligationsportfölj i svenska kronor till Riksbanken skulle kunna säkerställa att Riksbanken har de system, rutiner och kunskaper som behövs för att i framtiden stå rustad att genomföra extraordinära åtgärder med kort varsel. Under normala förhållanden ska dock innehav och förvaltning av en sådan obligationsport­följ i egen valuta inte uppfattas som att Riksbanken avser att intervenera i marknaden i penningpolitiskt syfte. För att undvika att portföljen påverkar räntebildningen eller sänder oönskade penningpolitiska signaler bör dess storlek därför vara begränsad och dess förvaltning transparent.
Den första annonseringen passerade väldigt obemärkt förbi, Barclays var den enda av de större analyshusen som uppmärksammade detta i sina marknadsbrev. De ansåg att nyheten skulle påverka svenska statsobligationer marginellt positivt.

Det var först nu i förra veckan, torsdagen den 10 Maj som nyheten äntligen tog skruv. Då Riksbanken släppte följande aningen mer förtydligande pressmeddelande. Något som Flute och var snabb att uppmärksamma.
Portföljen ska i huvudsak bestå av svenska statsobligationer med löptider mellan 2 och 10 år och ska byggas upp gradvis från och med andra halvåret 2012 och 12 månader framåt till ett nominellt värde av 10 miljarder svenska kronor. Förvärven kommer endast att göras på andrahandsmarknaden. Portföljen kommer att byggas upp och förvaltas på ett sådant sätt att det inte sänder några penningpolitiska signaler och inte heller uppfattas som intervenerande på ränte- eller valutamarknaden.
Att RB så heligt lovar att storleken och uppbyggnaden inte skall ha någon som helst effekt på vare sig valutan eller obligationsmarknaderna då det inte handlar om någon framtida intervention, kan det var på sin plats att ifrågasätta -vad är då anledning till portföljen?

Att detta har haft en effekt när det gäller räntan på bostadsobligationer, kan vi tydligt se i figuren nedan. Självklart har den rådande turbulensen på marknaden även den påverkat starkt då Sverige ses som en något tryggare hamn än drabbade länder i Sydeuropa. Varningens finger bör dock ändå sättas på den snabbt försvagade Svenska kronan. Förhoppningsvis beror det på ett tillfälligt stort utflöde av kapital i takt med att utländska investerare minskat sin exponering av svenska värdepappers-marknader.Att RB nu skaffar värdepapper är inget nytt alls, tidigare under 1990-talet, till exempel, hade RB en portfölj av svenska värdepapper (en topp på ca 150 miljarder SEK i början av 1990-talet som var omkring 25 miljarder SEK vid slutet av decenniet). Inledningsvis användes denna portfölj av inhemska värdepapper för att påverka räntor på olika löptider. Men i slutet av 1990-talet användes den främst för att ge likviditet i marknaden med att ge repor till aktörer på vissa av obligationsmarknaderna. Portföljen bestod i stort sett av statsobligationer och ett mindre innehav av statsskuldväxlar och bostadsobligationer. 2001 beslutades att marknaden för att upprätthålla denna repofacilitet skulle överföras till den svenska Riksgälden tillsammans med portföljen. Anledningen var att det bedömdes vara tillräckligt att centralbanken bara skulle styra dagslåneräntan och förändringar i korta räntor.
2012-05-16

Kina bygger gigantisk högspännings-förbindelse, Norge likaså

Kina 

Kina bygger nu en gigantisk högspännings förbindelse detta uppgav UPI (United Press International) igår.
Den statliga myndigheten för elnätet i Kina har inlett byggnationen av som påstås bli världens största och kraftfullaste högspänningsledning. Det är en intressant nyhet på många sätt. Det är dock knappast förvånande när Kina sedan tidigare bygger ut sin järnvägslinje i en omfattning som kanske snart är större än det samlade i järnvägsnätet i världen. Förvisso bygger man hundratals nya kolkraftverk och även kärnkraftsreaktorer men stora satsningar görs även på vindkraftparker och solpaneler.

Kinas el-ledning ska bli knappt 2200km lång (1373 miles) och kommer att utgå från länet Hami  i östra Xinjiang och vidare till Gansu, Ningxia, Shaanxi, Shanxi och Henan.

"The ultra-high power transmission lines are a way out for the country's imbalanced distribution of energy reserve...is also promoting construction of four alternating-current and three direct-current ultra-high voltage power transmission lines across the country, for an investment this year of more than $47 billion."
-Detta sa Zhang Guabao, chef för Kinas statliga elnätsmyndighet.

Tanken med ledningen är bland annat att öka effektiviteten (leveransen) av vindkraftsel och solkrafts-el som byggts ut mycket i Kina de senaste åren men inte kunnat nå sina kunder/bidra till elnätet pga dåligt utbyggd infrastruktur (ledningar mm).

Av de  19 Ultra High Voltage -ledningar som planeras att byggas de närmaste 5 åren ska 11 hjälpa överföringen av el från vindkraften. 

Norge
Idag rapporterade UPI att Norge och Skottland nu planerar att sammankoppla Skottland med det skandinaviska elnätet genom att bygga en nästan 600 km (372 miles) lång högspänningskabel mellan Peterhead i Skottland till Samnanger i Norge. Planerna för projektet "NorthConnect project" har utvecklats av svenska Vattenfall och skottiska Southern Energy. Här kan vi notera att Southern Energy är medlem i den brittiska industrigruppen Industry Taskforce On Peak Oil and Energy Security (ITPOES) som givit ut 3 mycket bra rapporter om Peak Oil de senaste åren- se under Måste läsa doks.

Alex Salmond, politisk ledare för Skottland ska, enligt UPI, igår ha sagt till Norsk Industri under ett tal i Bergen att:
"the undersea cable effort is part of a potentially sizeable shared interest in green energy between the countries, characterized by Scotland's wind and wave resources and Norway's abundant hydroelectric power. It could play a key role in creating a single, integrated European market for renewable energy"

Vidare sa Salmond:

"The NorthConnect project is an excellent example of the kind of grid interconnection that will be needed across the continent to ensure we maximize the contribution of all European nations to reduce our reliance on imported fossil fuels, increase energy security and meet targets for reduced greenhouse gas emissions and renewable energy generation,"

Tanken är att Skottland via kabeln ska få tillgång till Norges vattenkraft när Skottlands vindkraftsproduktion är låg...  

Vi frågar oss dock om detta kommer innebära att Storbritannien (kommer inte bara gälla Skottland) åker snålskjuts på skandinavisk elproduktion? För hittills har knappast en "fri elmarknad" gett lägre elpriser i tex Sverige för att vi kopplat i hop oss med det nordiska elnätet-tvärtom. Är efterfrågan hög i Tyskland en sommar tömmer vi svenska vattenmagasin och säljer "glatt" elen till Tyskland och står där sedan förvånade när vi får en vargavinter och behöver elen själva.  Självfallet är det bra om vi försöker få Europa att minska sitt fossila bränsleberoende, särskilt beroendet av billig råolja (tänk främst bensin och diesel) men vi ska nog först klargöra hur mycket respektive land bidrar med och sätta gemensamma åttagganden i investeringar-annars blir det en heltokig affär för Sverige (och Norge för den delen).

Elproduktion borde vara varje lands högsta prioritet i fråga om energisäkerhet och då måste Sverige fråga sig om vi vill binda oss till att leverera el till andra länder när vi kanske behöver den själva. Detta är inte en fråga om rättvisa eller egoism, vi (svenskarna) blir helt enkelt lurade om inte samtliga parter (länder) bidrar och ett (el) -samarbete måste vara en win win situation annars är det vansinne!

Döm själva!
  
Jim Rogers ser stort bakslag 2013

Vidsynt ber oss vässa öronen och uppmärksamma en nyligen gjord intervju med den som vanligt väldigt sympatiska och klart tänkande Jim Rogers i CNBC. Vi kan inget annat än instämma.
 

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000090221

Vi får höra Rogers berätta om:
* Ekonomin kommer att backa efter amerikanska presidentvalet, fortsatt stor oreda att vänta.
* Att det är bättre att satsa på jordbruk än finansbranschen som sysselsättning.
* Det var bara en fråga om tid för JP Morgan och att bankens ansvariga för deras stora handel i råvaror även de är ute på hal is då de saknar koll på vad de gör.
* Grekland kommer att lämna euron men det är på eget bevåg, en uteslutning kommer aldrig att ske.
* Guldet har gått upp 11 år i rad en större korrektion är bara naturligt.
* Handelsvolymen på börsen kommer aldrig tillbaks.


För många av oss behöver Jim Rogers kanske inte någon vidare presentation. Men för er novisa kan vi berätta att Rogers tillsammans med en annan stor finanskändis vid namn George Soros
grundade Quantum Fund 1973, en av de tidiga hedge fonderna som kom att bli mycket framgångsrik. Efter 10 år hade fonden ökat 4200% i värde medan index endast för New York börsens S&P ökat med 47%. Efter detta bestämde sig Rogers för att det var dags för något nytt i livet, mer än att slava framför siffror på dataskärmar och började att resa världen runt på sin motorcykel. Han har även skrivit många populära böcker om sina upplevelser och erfarenheter i livet som framgångsrik investerare.

Rogers var också tidigt ute med att upptäcka att det skulle komma en ny trend och stark marknad för råvaror. Detta i takt med att Asien och då främst Kina urbaniseras allt mer så redan 1998 grundade han ett eget råvaruindex Rogers International Commodity Index ( RICI ). Detta index kom allt fler att använda sig av. Rogers bor för närvarande i Singapore därför att han anser att det 21:a århundradet tillhör Asien där han tror att en allt större del av den framtida tillväxten kommer att ske.

2012-05-15

Priset & Smärtan vid pumpen i olika länder

Dagens Industri har nu en artikel baserad på Bloombergs redogörelse från i lördags där de går igenom det genomsnittliga priset vid bensinpumpen i 55 länder och jämför dessa. Man jämför sedan varje lands genomsnittliga bensinpris med invånarnas genomsnittliga lön för att på sätt kunna jämföra de 55 ländernas "smärta vid pumpen".

Intressant nog toppar Norge och Danmark 55-listan över priset vid pumpen men smärtan vid pumpen i dessa länder är samtidigt tämligen låg och de hamnar på plats 48 respektive 42 tack vare mycket höga dagsinkomster relativt andra länder. Sverige hamnar på en sjätte plats när det gäller dyrast bensin men smärtan vid pumpen är låg där vi hamnar på 44 plats.


Vi kan även notera att kineserna betalar ett jämförelsevis riktigt lågt pris vid pumpen men som näst största oljekonsument i världen efter USA är smärtan vid pumpen bland de högsta, plats nr 4. Kinesernas medelinkomst är fortfarande låg.  


Ni får läsa artiklarna ovan och gotta er i olika jämförelser men intressant nog skriver DI inget om varför man skriker så mycket i USA trots att landet har bland de billigaste bensinpriserna (10 billigaste, plats 44) av de 55 länderna och att smärtan vid pumpen i jämfört med andra länder är den fjärde lägsta (plats 50).

Naturligtvis kör amerikanen mycket bil, enligt amerikanske transportmyndigheten 13476 miles per år eller cirka 2156 mil per år (2011) vilket kan jämföras med svensken som körde 1292 mil i  genomsnitt (2010).

Men att jämföra genomsnittspriset vid pumpen i olika länder med den genomsnittliga dagsinkomsten är uppenbart problematiskt, särskilt när man tittar på USA där (2010)  46,2 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen eller över 15% av befolkningen! Denna siffra stiger och är nu den högsta på 52 år. Ett fåtal människor i USA har alltså en mycket hög inkomst vilket ger en hög medelinkomst siffra för amerikanen och därmed den låga smärtan vid pumpen som Bloomberg visar. Smärtan vid pumpen i USA och i många andra länder är därför i realiteten mycket högre än Bloomberg visar och därför skriker många amerikaner redan högljutt, hur ska det gå när priserna stiger ytterligare pga Peak Oil?

                                          Bild från Bloombergs artikel

2012-05-14

Hur många dagar hänger Grekland kvar?

Har vi nått en (tippning point) vändpunkt? Kan nyhetsflödet bli mer negativt? När nu stora drakar offentligt uttrycker sina tvivel och missnöje över den rådande finansiella situationen börjar vi närma oss en upplösning eller är det fortsatt "Chicken race"?


Vi kommer att försvara euron vad som än krävs har EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ständigt utropat. Börjar han att mjukna eller är det rävspel?  

Artilleriledaren för vänsterpartiet Syriza, Alexis Tsipras, har ställt krav på de andra grekiska partiledarna att de ska dra tillbaka sitt stöd för räddningspaketet från EU och IMF om de vill vara med och bilda regering. 

Detta till trots godkändes en betalning om 4,2 miljarder euro i förra veckan till Grekland. Ytterligare en miljard kommer att betalas ut vid ett senare tillfälle innan juni, "beroende på landets finansiella behov" enligt EFSF. Intensivvården till den kliniskt döda patienten fortsätter således.


Några av de största vadslagningsfirmorna William Hill och Ladbrokes ställde i förra veckan in spel på vadslagning att Grekland lämnar Euron i år.

Ser vi slutet på vintergreksjukan i Europa eller sprider smittan sig bara vidare?

Måndagen bjöd även på kraftiga rörelser på räntemarknaden: 
Schweiziska 10-åringen 0,55% -6 punkter
Svenska 10-åringen 1,41% -7 punkter
Tyska 10-åringen 1,44% -7 punkter

Italienska 10-åringen 5,71% +20 punkter
Spanska 10-åringen 6,23% +22 punkter
Grekiska 10-åringen 26,16% +244 punkter

Uppsnappat i etern -14 Maj

Peak Oil "Must read"

Shale Gas: The View from Russia, ClubOrlov, Dimitry Orlov, 8 Maj 2012

Is Chesapeake Energy Going Bankrupt?, Bill Powers, Financial Sense, 11 Maj 2012


Ekonomicirkusen

CDU gör katastrofval i NRW, SVT, 13 Maj 2012


China Lowers Banks’ Reserve Requirements to Support Growth (Update 2), Bloomberg, 12 Maj 2012

Rosenberg Says Gold ‘Will Go to $3,000 Per Ounce, Mark O´Byrne11 maj 2012 

Chaos, Derivatives, and Quantum Physics, Chris Sheridan, Financial Sense, 11 Maj 2012
 


Iranfrågan

IEA: Iran Oil Exports Fall Sharply In April As Sanctions Tighten, James Herron, WSJ, 11 Maj 2012

Exilgrupp: Iran utökar kärnvapenorganisation
DN, 14 Maj 2012   


Iraq Oil Output Beating Iran Ends Saddam Legacy: Energy Markets, Nayla Razzouk & Anthony DiPaola, Bloomberg, 13 Maj 2012


Övrigt

Israel to receive over $900 million for anti-missile systems, Aaron Kalman, The Times of Israel, 14 maj 2012

South China Sea Fleet Completes Three-Dimensional Landing Exercise, Naval Today, 11 Maj 2012

 

2012-05-12

Att göra det obekväma bekvämt

 Paul Gilding "The Earth is full" (klicka på bilden för att komma till videon)

 TED talks årliga konferens i år (januari i Kalifornien) bjöd inte på många talks som talade om annat än hur snillrika människor kan åstadkomma fantastiska saker med kreativitet och ja teknologi! Det har ju funkat hittills right!? Det fanns dock undantag. Paul Giliding ovan gav en presentation som talade om det som borde vara banalt självklart -att vi inte kan fortsätta blåsa upp vår ekonomi och leva som om vi hade flera planeter. Att vi inte kan vänta på att ekonomin kollapsar för att reagera om vi vill ställa om utan kaos. Peak Oil är bara ett av många problem men det lär bli en katalysator för resten av våra problem...Gildings presentation är välavvägd och avslutar med ett hoppfullt budskap!-avvara gärna 16.47 minuter av lördagen-kanske ute i solskenet?

För er som redan fattat Peak Oil, helheten och redan ställer om är Gilidings presentation tämligen old news men sättet han framställer det på kan nog lära även den upplyste en sak eller två. 

 • Tänk på att fruktan kan leda till handling istället för förlamning 
 • Tänk på att förnekelse bara för dig längre bak i bussen som ändå färdas framåt 
 • Tänk!

2012-05-11

2012-05-10

Jeff Rubin: ingen tillväxt, ingen lösning i Europa


Jeff Rubin författare till bestsellern ”Why your world is about to get a whole lot Smaller” och tidigare chefsekonom för CIBC World Markets i 20 år har precis skrivit en intressant sammanfattning av den ekonomiska krisen i Europa på sin blogg JeffRubinsSmallerWorld som är värd att återge.

Jeff Rubin har sedan 2007 varnat för tresiffriga oljepriser och trots att gång efter annan fått rätt i sina prognoser har många investerare och framförallt människor inom oljesektorn och banksektorn inte trott på honom när han under olika presentationer och föredrag  nämnt ännu högre oljepriser. I början av 2009 fick Jeff nog och sa upp sitt mycket välbetalda jobb på den kanadensiska investmentbanken för att sprida kunskapen om Peak Oil och släppte kort efter sin bok. Ska man bara läsa en bok om Peak Oil är Jeffs bok utan tvekan en välmotiverad kandidat!

Ok Jeff:s inlägg var det.

Jeff skriver att röstande européer nu motsäger sig EU:s åtstramningspaket, vilket är tydligt med den politiska utvecklingen i Frankrike och Grekland samtidigt som chefen för Europeiska Centralbanken (ECB) Mario Draghi uppmanar till en tillväxtpakt.

Merkel gjorde dock klart idag, i ett tal inför tyska parlamentet, att det fortfarande är skuldsaneringar och ökad konkurrenskraft som är Tysklands vinnarrecept på den ekonomiska krisen i Europa och inte underskottsdriven tillväxt eller euroobligationer a la Mario.  

Men som Jeff Rubin skriver i sitt inlägg: 
”Vad europeiska väljare och centralbanker börjar inse är att outtröttliga sparprogram är fel recept mot vad som plågar Europas ekonomier. Istället för att bromsa budgetunderskotten, förstärker de kontinentens ekonomiska problem”.

Här kanske nån tänker ”va är Jeff Rubin ännu en tillväxttaliban som inte fattat vad det handlar om!?”
Lugn! Nej! Men Jeff Rubins poäng är att man nu följer de ekonomiska instruktionsböckerna till punkt och pricka med högre skatter och dräpande sparåtgärder. Men samtidigt kan vi notera fortsätter Jeff, att dessa åtgärder har motsatt effekt. Istället för att få ner budgetunderskotten suger de omfattande åtstramningsåtgärderna musten ur de redan sargade europeiska ekonomierna. Jeff menar att eftersom skatteintäkter är en konsekvens av ekonomisk aktivitet, har nuvarande ”inaktiva” (alltmer jobblösa) ekonomier svårt att hålla tillbaka en recession. Jeff tar exemplet Grekland där budgetunderskottet inte minskar däremot krymper landets tillväxt.  

Europa är nu indraget i en soppa av finansiella räddningsprogram, budgetunderskott och besparingsprogram som redan lett till stora politiska förändringar. Statliga konkurser är en naturlig följd av detta och för att undvika detta står hoppet till-TILLVÄXT.

Rubin fortsätter: ”Med en stark ekonomisk återhämtning (läs tillväxt), kan Europa växa sig ur sina fiskala underskott och undvika att den monetära unionen (EMU) kollapsar..” MEN skriver Jeff: "Det är en bra plan i teorin men problemet Europa har, precis som resten av världen, är att det krävs mycket energi för att driva på en robust ekonomisk tillväxt. Dessutom är den viktigaste energikällan för den globala ekonomin OLJA.”      

Jeff illustrerar detta väl genom att peka på de sämsta ekonomierna i Europa: Portugal, Italien, Grekland och Spanien. Den samlade nationella skulden i dessa länder skulle enligt Jeff nämligen lika väl kunna mätas i fat olja istället för euro eftersom det är just miljontals fat med olja som krävs för att dessa länder ska kunna växa igen. Jeff frågar sig dock om dessa ekonomier har råd med ekonomisk tillväxt när oljan handlas i tresiffriga priser?  

Slutligen frågar sig Jeff hur mycket fiskal bestraffning eurozonen klarar av innan länder börjar kasta in handduken? Ser man till de nyligen valda socialistiska politikerna i Grekland och Frankrike kan denna möjlighet ligga mycket närmare i tiden än de finansiella marknaderna kanske tror…

Jeff har hängivet ställt upp på ASPO-USA:s  årliga konferenser i Washington DC de senaste åren och det har alltid varit ett sant nöje och en av höjdpunkterna att höra honom tala. När Johan Landgren (en av undertecknade bloggare) deltog i senaste konferensen i Washington, tilldelades Jeff Rubin ett pris av ASPO-USA som mest betydelsefulla person i spridandet om kunskapen kring Peak Oil i USA och Kanada. Jeff ville dock knappt ta emot priset, då han inte tyckte han var det värdig!

 Kort intervju med Jeff Rubin under ett besök i Köpenhamn, när kommer han till Sverige!?

För mer om Jeff Rubin läs gärna några av våra tidigare inlägg:
Jeff Rubin "När ekonomin krymper" & Jeff Rubin: En mindre men hållbarare Värld  2012-05-08

IMF "Working paper" om minskad oljeproduktion/Peak Oil

En del av våra läsare kanske redan observerat att IMF (Internationella Valutafonden) nu släppt ett så kallat "working paper" bl.a. om effekterna av en minskande oljeproduktion på den globala tillväxten (SVT i fredags), ja hör och häpna och man jämför till och med ekonomernas prognoser med geologer och andra forskares prognoser!!

Denna rapport kan dock ej uppmärksammas nog, det är ju trots allt den korta omställningstiden från en global ekonomi baserad på billig olja till en hållbar lokal och regional ekonomi vi jobbar mot och inte argumenten för och emot OM Peak Oil inträffar. Den tiden är förbi, detta om något är IMF:s working paper ett tecken på. Förvisso står det i början av dokumentet att IMF inte nödvändigtvis står bakom det som författarna skrivit, trots att flera av dem arbetar åt IMF men "Working Papers describe research in progress by the author(s) and are published to elicit comments and to further debate" så det spelar mindre roll i sammanhanget.   

Läs IMF:s "working paper" här!

IMF:s working paper: "The Future of Oil: Geology versus Technology" undersöker framtidens oljeproduktion utifrån två olika perspektiv:

 • Ekonomi och teknologiperspektivet som bl.a. används av amerikanska energimyndigheten EIA.
 • Geologiperspektivet som används i Peak Oil -prognoser med årtionden av detaljerad data över oljeproduktion, oljereserver och upptäckter av oljefynd mm. studerade och analyserade av geologer och energiexperter som Colin Cambell.

IMF använder sig av en modell där de väger samman en makroekonomisk modell styrd av efterfrågan och utbudet av oljan och kombinerar denna med en matematisk modell som väger in geologins begränsningar i fråga om oljeproduktionen.

IMF menar att deras kombinerade ekonomi+geologi modell gör den mer tillförlitlig än andra modeller som gjorts med endast ett av de två perspektiven/modellerna var för sig. IMF kommer även fram till att ”geologernas modell” sannolikt är den största anledningen till det kraftigt stigande oljepriset de senaste åren, faktumet att den konventionella oljeproduktionen legat på en platå sedan 2005 talar för detta skriver man. Svängningar i oljepriset eller prischocker tillskriver man till stor del den enorma ökningen av efterfrågan på olja från Kina och Indien. IMF skriver i rapporten att på grund av att den konventionella oljeproduktionen inte ökar i kombination med att efterfrågan från länder som Kina och Indien samtidigt ökar räknar man med att oljepriset nära FÖRDUBBLAS inom ett årtionde. 


Under slutsatserna i IMF:s dokument står följande:

"Våra empiriska resultat indikerar också att om modellens förutsägelser fortsätter att vara så överensstämmande de varit under det senaste årtiondet, kommer framtiden inte bli lätt. Även om vår modell inte är lika pessimistisk som det rent geologiska perspektivet, som vanligtvis hävdar att fortsatta resursbegränsningar kommer leda världens oljeproduktion till en obeveklig nedgångstrend i den nära framtiden, visar ändå vår förutsägelse på fortsatta men små ökningar i världens oljeproduktion men detta  på bekostnad av en permanent (nära) dubblering av nuvarande oljepris inom en tioårsperiod."

IMF skriver vidare:

"Detta för världsekonomin in på ett outforskat territorium som aldrig upplevt sådana priser i mer än några månader. Vår nuvarande modell, baserad på historiska data visar på märkbara men övergående effekter sådana priser skulle få på tillväxten (mätt i BNP). MEN vi misstänker att det måste finnas en smärtgräns, en nivå över vilken effekterna oljepriset på tillväxten inte längre är linjär utan blir konvex. Vi misstänker även att antagandet att teknologi är oberoende av tillgången till fossila bränslen kan vara olämplig, att bristen på tillgång till olja kan föranleda negativa teknologi -chocker."    

Vad man än tycker om IMF:s working paper är det positivt att de nu belyser Peak Oil och bidrar till ökad medvetenhet i frågan. Förhoppningsvis snappar mer än SVT upp det hela men risken är att det försvinner i en grekisk soppa kryddad med nya franska kryddor, rädsla för iransk "atomchili" och en och en annan amerikansk och europeisk chockkrydda!!  

      
Läs även gärna Gail Tverbergs eminenta sammanfattning av IMF:s working paper.