2012-07-29

Supermiljöbilspremien INTE en flopp, Norge går före

 Dagens Nyheter skrev nyligen att satsningar på elbilar är en flopp med motiveringen:

"Regeringens nya storsatsning på så kallade supermiljöbilar har hittills varit uddlös. Anslaget på 200 miljoner kronor har efter ett halvår knappt utnyttjats...Regeringens satsning på 200 miljoner kronor ska räcka till 5 000 premier fram till slutet av 2014, men intresset har hittills varit mycket svalt...Endast 96 premier har betalats ut och 39 ärenden ligger för beredning". 

Ok först av allt, även om Supermiljöbilspremien på 40. 000 kr gällt sedan årsskiftet i teorin, är verkligheten om informationen kring premien en HELT annan. När vi kontaktade Transportmyndigheten som ska hantera utbetalningarna av supermiljöpremien ett flertal gånger jan-april fick vi svaret att hanteringen av hur utbetalningarna/supermiljöbilspremien ska skötas pågår men att man inte visste när detta skulle vara klart. Man hänvisade till Miljödepartementet som "arbetade med hur rutinerna av supermiljöbilspremien skulle skötas".

På transportmyndighetens hemsida har det fram till nyligen knappt stått något hur man ska göra för att få ta del av premien och definitivt inget hur man skulle göra för att få den om man ville köpa en elbil mellan januari-maj i år och ville ta del av premien. I slutet av april ringde vi och fick då svaret: "jo men du kan få elbilspremien retroaktivt, det sker automatiskt när vi ser att du registrerat en elbil, även om vi inte är klara med rutinerna ännu".

Att hävda som DN och andra gör, att supermiljbilspremien alltså varit tillgänglig i över 6 månader är alltså inte sant på långa vägar. Informationen om supermiljöbilspremien kan möjligen sägas funnits på plats i 2 månader drygt och då extremt dåligt anonserat på siten. De flesta svenskar känner alltså fortfarande INTE till supermiljöbilspremien och hur man kan ta del av den rent praktiskt.
  
Detta är givetvis inte förvånande då regeringen inte har ett genuint intresse att stödja en snabb utveckling av infrastruktur för elbilar och en nödvändig men kostsam utbyggnad och modernisering av järnvägstrafiken i Sverige för att minska sårbarheten för Peak Oil. I dagsläget går Sverige istället mot ÖKADE lastbilstransporter pga nedläggning/kraftig försämring av järnvägstransporter som tvingar ut fler lastbilstransporter på vägarna och får svensken att ta bensin/dieselbilen istället.   

Volvo har inget intresse av att stödja en snabb utveckling av elbilar när man själva ligger så långt efter utveckling i av just det, elbilar. Det blir ju en fråga om konkurrens. Om Sverige snabbt skulle bli en stor marknad för elbilar, skulle ju naturligtvis Volvo hamna på efterkälken och förlora marknadsandelar mot företag som satsar hårt mot elbilar.

När Volvo inte har detta intresse, varför skulle då sittande regering med ett särintresse i ”svenska” företag som Volvo och Scania göra allt i sin makt för att stimulera en snabb utveckling av elbilskonsumtionen??

Hur ska Sverige hantera eskalerande bränslepriser/minskad tillgång till billig olja (pga Peak Oil), när vi inte har några alternativa transporter att ta oss till jobbet, leverera mat till affärerna eller ja allt gods och alla prylar som i huvudtaget gör en tjänstebaserad ekonomi möjlig lokalt och regionalt? Att inte göra allt för storsatsa på infrastruktur för elbilar och flytta transporten av det mesta godset från vägarna (som nu sker med tunga lastbilar till över 90%) och skapa förutsättningar för svenskar att inte resa/resa betydligt mindre med bensin/dieselbilar är totalt vansinne ekonomiskt och ur ett energisäkerhetsperspektiv.

Därför bör detta vara HÖGSTA prioritet för regeringen, allt annat kommer längre ner på "måste göras" -listan. Vi kan kalla det "svenska jobbsatsningen" för att inte behöva skrämma folk med sanningen: Peak Oil och energiomställningen som tvingar vår ekonomi tillbaka till en regionalt och lokalt producerande ekonomi och leder till en krympande, inte ökande tjänstesektor.         

Norge satsar stort

Till skillnad mot Sverige händer det mycket när det gäller elbilssatsningen särskilt i vårt långa grannland i väst, Norge.

I Norge ges ett 40 procentigt bidrag till investeringar i snabbladdningsstationer. Norge går ut med erbjudanden där investeraren kan ansöka om bidrag. På detta sätt är det tänkt att investeringarna ska uppmuntra mångfald och diversifiering. Man menar att utan subventioner är risken stor att endast några få kapitalstarka aktörer tar hand om hela laddningsmarknaden och att vi får ett oligopol och ingen konkurrens att tala om (hmm OKQ8 i Sverige??).

Som vi understrukit ovan, utan infrastruktur inga elbilsköpare, därför kan och bör staten gå in här. 

Enligt Öresundskraft har "runt 500 Miev sålts i Norge sedan elbilen lanserades i januari" (2011) 
Öresundskraft skriver vidare: 
 
"Ökningen innebär att försäljningen totalt för Mitsubishi har fördubblats jämfört med samma period förra året. Bilmärket är nu ett av de tio mest köpta i Norge.
"En anledning till de höga försäljningssiffrorna är att elbilar i Norge slipper både moms och höga importavgifter. Elbilarna både parkerar och laddas gratis. I Oslo går de dessutom fritt genom biltullarna och får köras i bussfilerna, vilket kan minska restiden med ett par timmar för pendlare. Med avgiftsbefrielserna kostar en Miev i dagsläget inte mer än en vanlig småbil, cirka 250 000 norska kronor. Driften blir förstås avsevärt billigare än för en bensinbil"

I Norge är nu 5.000 av de 2,4 miljoner bilarna elbilar, att jämföra med endast 465 elbilar på 4,4 miljoner i Sverige. Till och med april i år har det sålts 1.148 nya elbilar i grannlandet detta är bäst i Europa efter Frankrike (1.573 bilar).

Som att problemen inte var nog i Sverige när det gäller elbilssatningen, är regelverket krångligt och det är SVÅRT att veta vem som får/hur man kan upprätta laddningsstationer...är det då fortfarande rimligt att kalla Supermiljöbilspremien en flopp!!? Tar man påståendet ur sitt sammanhang och inte förstår dynamiken och intressena bakom Supermiljöbilspremiens "misslyckande" är det lätt att dra fel slutsater!!     

Ta tjuren vid hornen istället för att få den flåsandes i baken när du minst anar det och är oförberedd! 

För mer info om elbilar se gärna tidigare inläggen:

SR om "floppen"
SvD om "floppen"

Tillägg:
Här är en annan anledning till att så få elbilar sålts i Sverige:
Flopp pga dåligt ubud?


2012-07-27

Fed upp på FEDI?

I videon ovan intervjuas Stephen Roach på Bloomberg om vad han tror om FED:s agerande framöver och dess hittills misslyckade försök att hindra nuvarande recession i USA med QE1, QE2 och Operation Twist 1 & 2.

Fedi kommer alltid till räddningen när Darth ekonomins krafter sprider sig i galaxen!

Inför nästa veckas FOMC möte, Federal Reserves 5:e årliga möte i ordningen, kan det vara på sin plats med en liten uppdatering.

Operation Twist -programmet innebär att FED säljer värdepapper med kort löptid och i stället köper värdepapper med lång löptid i syfte att pressa ner de långa räntorna och driva på den ekonomiska aktiviteten (öka framtidsförtroendet hos företag och hushåll att ta mer lån...). Detta är dessvärre inget annat än konstgjord andning och ett sätt att låna av framtiden för att man inte kan hantera nutidens ekonomiska skuldberg. 

Operation Twist har inte fungerat hittills säger Roach men FED har inget annat val än att "stilla marknaden" och kommer sannolikt tillkännage en ny QE eller liknande redan nästa vecka. 

Stephen Roach är senior executive vid Morgan Stanley och är bland annat även föreläsare vid prestigefyllda amerikanska Yale University.

För den som missat "grillningen" av Federalreseve-chefen Ben (helikopter ben) Bernanke om Liborskandalen inför amerikanska Senaten nyligen, se video nedan:
  

Trevlig fredag!

2012-07-25

Uppsnappat i etern- 25 Juli

Peak Oil Måste läsas


Följetången med Leonardo Magueris Peak Oil "rapport" som vi skrivit om fortsätter nu med en gedigen artikel av Chris Nelder (Smart Planet) i ett blogginlägg på Financial Times:

Is peak oil dead?

I övrigt rekommenderas:

Kinas jakt på naturresurser i världen
The Daily Ticker intervjuar författaren och ekonomen Dambisa Moso om Kinas växande jakt på naturresurser över hela världen och hur det kommer driva upp råvarupriserna. 
Ekonomicirkusen

Rekordrea på elektricitet, Dagens Industri, 25 Juli 2012

Caught in a Debt Trap, John Butler, Financial Sense, 24 Juli 2012

How a Country Rationally Exits the Eurozone, Gonzalo Lira, Financial Sense, 24 Juli 2012 

Iranfrågan

Iran launches first oil tanker built for Venezuela after tests: report, Platts, 24 Juli 2012


Övrigt


Japan Retreats from a Nuclear-Free Future, Wieland Wagner, Der Spiegel, 24 Juli 2012  

Smarta batteriet som ska revolutionera hushållselen, Jonas Melzer, Ny Teknik, 24 Juli 2012

Därför misslyckas Ryssland med tekniken i rymden
2012-07-23

Leonardo Maugeri ner för räkning på 7

Vi har tidigare skrivit lite om den italienska tokstollen Leonardo Maugeri som fått omotiverat stor uppmärksamhet med sin ”rapport om Peak Oil” nyligen. Att denna man nu ska vara gästföreläsare vid det prestigefyllda Harvard Universitet i USA är minst sagt talande för hur desperat man försöker vilseleda media och allmänheten om sanningen om världens råoljeproduktion. Detta istället för att belysa det faktum att råoljeproduktionen sedan 2005 legat på i princip samma nivå och att det alltså är detta som är den huvudsakliga orsaken bakom uppgången i oljepriset och inte politisk tumult eller minskad ekonomisk aktivitet pga av nuvarande skuldkris. 


Maugeris ”rapport” påminner oss om den helt ovetenskapligt grundade rapporten som Finansdepartementet beställde av Øystein Noreng och som presenterades i Rosenbad den 30 mars i år. 

Maugeri skriver i sin rapport:

”I motsats till vad de flesta människor tror, växer utbudet av olja i världen i en tidigare ej skådad omfattning som till och med kan överstiga efterfrågan. Detta kan leda till överproduktion och en brant nergång i oljepriset…den ökade produktionskapaciteten kan fram till 2020 öka med ytterligare 17.6 miljoner fat per dag, vilket ger en produktionskapacitet i världen på 110,6 miljoner fat per dag ”  (2011 producerade världen 84,7 miljoner fat per dag-enligt EIA. 

Tidigare var Matthieu Auzanneau snabbt ute och kritiserade Maugeris ”rapport” i franska Le Monde men nu åker alltså Maugeri på en fullständig knockout efter 7 tunga slag av Oliver Rech.

Oliver Rech som var ansvarig för IEA:s ”Prospect Petrouleum Strategy” mellan 2006-2009 och idag leder Energy Funds Advisors, ett konsultföretag som bland jobbar på uppdrag åt La Française AM, ett stort parisbaserat företag inom asset management.  

Oliver Rech har sedan tidigare förutspått att en nedgång i världens samlade oljeproduktion (alltså inte bara för råoljan), sannolikt sker mellan 2015-2020. Men låt oss nu gå över till Rechs genomgång av Maugeris ”rapport”:
  
  • “First of all, a general comment on Mr Maugeri’s analysis: it stops in 2020. How comforting not to have to deal with whatever happens beyond that date, particularly when it comes to production declines in existing fields”.
  • “Leonardo Maugeri states that the decline rate for existing production is now “2 to 3% a year.”. This number seems about right to me, at least for non OPEC production. However, Mr Maugeri assumes, with no justification, that it will remain constant over time. There again, the hypothesis is comforting, though very probably false. To the contrary, historical analysis shows that the rate of decline has been increasing for at least ten years”. 
I grafen nedan visar Oliver Rech den allt snabbare Produktionsminskningen i oljeproducerande länder utanför OPEC 

        "An acceleration of this order is coherent with the evolution of the resource. New fields coming on line will tend to be smaller. As it happens, a priori, the smaller a field is, the faster its rate of decline will be. Moreover, a rising proportion of new fields coming on line are off-shore projects. Experience shows, particularly in the North Sea (where Mr Maugeri admits that production is in “apparently irreversible decline”), that offshore fields decline more rapidly as operators seek to raise production as quickly as possible in order to recover their considerable investments as fast as they can. In so doing, they very often accelerate the ensuing decline”. 
  •  "Mr Maugeri asserts that new production capacity could reach 49 Mbd by 2020 and no-one has any way of knowing how he arrived at this figure. He then goes on to reduce it to 29 Mbd, taking into account, he says, certain “risks” and “restrictions”. Nowhere does he explain how he arrived at the original 49 Mbd figure. Thus the 29 Mbd figure appears to be equally open to doubt".  
  • “To compensate for the production decline, Mr Maugeri points to an “increase in reserves”, which are exploitable in mature fields, thanks to technological progress and new investment. He bases this assertion on the rise in American reserves, which he then extrapolates to world reserves. It is true that extraction techniques are improving and a number of investments in older fields are taking place. It is also quite apparent that the increase in American reserves in recent decades is mainly due to statistical legerdemain: the accepted definition of reserves in the United States long permitted the declaration of only reserves in production but not the total extractable resource, in order to protect the interests of investors”.
  •  “Mr Maugeri emphasizes the fact that only a third of the sedimentary basins on the Earth have thus far been explored by the petroleum industry. The reason for that is simple: geologists have concluded that they did not present the necessary characteristics to be oil-bearing”. 
  • In order to evaluate total recoverable conventional and non-conventional oil reserves, Mr Maugeri relies on the estimates of the U.S. Geological Survey. Their estimate in the year 2000 spoke of around 3500 billion barrels (3500 Gb) of ultimately recoverable reserves of conventional liquid hydrocarbons. This figure is today widely considered to be extremely optimistic. Indeed to date, the discovery of locally important reserves off the coasts of West Africa and Brazil accounts for only a small portion of the gap between that estimate and total discoveries, which today stand at about 2500 Gb. But even ultimately recoverable reserves of 3500 Gb would not be enough to maintain present production beyond 2025-2030”                                                                                                                                                                                                                           
  • "Mr Maugeri claims that the present price of oil is far higher than it should be, due to purely political and psychological factors. An analysis published by the International Monetary Fund last May, however, confirms that only constraints on demand caused by stagnating crude oil production since 2005 can explain the price surge we have witnessed since then.”
 Vi kan inte annat än hålla med om Oliver Rechs slutord:


“Som Maugeris rapport vill påskina, finns det ingen oljeproduktionspeak inom sikte, vilket antyder att det inte kommer komma några energibegränsningar på den ekonomiska tillväxten”.  

”I min ögon är detta bara en upprepning av det tragiska misstaget som otaliga oljeimporterande länder redan betalar för med de växande underskotten i handelsbalanserna”.

2012-07-21

50% av skulderna att betala inom 2,5 år, talar för guldet

Vi har tidigare skrivit om om vad som händer när Japans obligationsbubbla spricker
men vad som är långt värre är att de närmaste 2,5 åren förfaller 50% av de 10 mest skuldtyngda nationernas skulder. Detta skriver Chris Puplava om i en mycket läsvärd artikel på Financial Sense som vi här ska sammanfatta.

Grekland, Spanien och Italien i all ära men både USA och Japan kommer se en femtedel av sina skulder förfalla vid slutet av detta år och Kanada hela 26%! Alla utom Storbritannien kommer tvingas hitta köpare till över 50% av sina skulder till 2015 och 2016. Se tabell nedan. 

Utestående totala skulder för top 10 skuldnationerna, mätt kumulativt i % från 2012 

Källa: Chris Puplavas artikel "Global QE Is Coming: Let the Gold Mania Begin!

Chris frågar sig hur länge investerare ska kunna dyka upp vid statsobligationsauktionerna och fortsätta rädda de mest skuldsatta nationerna. Vi menar precis som Chris att de enorma volymer av skulder som förfaller de närmaste åren, framförallt de närmaste 2,5 åren är för stora för att investerare ska kunna täcka dessa. Istället är det sannolikt de 4 största centralbankerna som måste komma till räddningen, dvs US Fed, ECB, Bank of England och Bank of Japan.

Nedan samma tabell som ovan, dock förfallande skulder i dollar per år istället för i procent och ej kumulativt.   
  Källa: Chris Puplavas artikel "Global QE Is Coming: Let the Gold Mania Begin!

"Den suveräna skuldkrisen är inte ett EURO fenomen utan ett GLOBALT problem"

Chris påpekar att vad som föregick finanskrisen 2008 och som inleddes redan 2005, var när husägare vid denna tidpunkt skulle omförhandla sina lån, och räntorna låg för högt för att man skulle ha råd att betala på sina hus. Chris menar dock att vad som kommer föregå den globala suveräna skuldkrisen (de suveräna staternas skuld -och- underskottskris) är dock inte för höga räntor utan  att volymerna på skulderna/lånen som förfaller kombinerat med otillräckligt många och villiga köpare.
   
Detta får två konsekvenser: Antingen högre räntor med efterföljande högre skuldservice –kostnader eller (vilket både Chris och vi lutar åt), måste centralbankerna kliva in och trycka mer pengar och köpa upp statsobligationerna (skulderna). Detta får dock konsekvensen att papperspengar förlorar i köpkraft...
För att förstå guldets roll i nuvarande uppblåsta skuldbaserade ekonomi läs gärna tidigare inlägg.

Vi avslutar med Chris Puplavas ord:

”Global värdeminskning av valutor har varit en av de främsta drivkrafterna bakom guldets massiva uppgångar och centralbankers uppblåsta balansräkningar har följts av stora uppgångar för guldet. Med den enorma skuld som förfaller den närmaste tiden och centralbankernas sannolikt förstorade balansräkning, kan vi bara se guldet nå nya rekordnivåer i takt med att globala investerare flyttar kapital för att skydda sig mot en flodvåg av billiga pengar”.     
 
Kan även vara på sin plats att repetera lite om QE (kvantitativa lättnader), förklarat roligt och pedagogiskt...det lär ju bli lite av det framöver, tryckande av pengar alltså!

2012-07-19

Uppsnappat i etern- 19 Juli

Peak Oil MÅSTE LÄSAS

Two Sides of the Same Flag: How Israel's Natural Gas Will Change the World, Marin Katusa, Financial Sense, 18 Juli 2012

House Committee Approves Oil Drilling in Atlantic, Pacific Oceans, Tenille Tracy, Dow Jones Newswires, 18 Juli 2012

Tight oil could not render OPEC irrelevant, Energy Bulletin, Stuart Staniforrd, 18 Juli 2012

Evidence that Oil Limits are Leading to Limits to GDP Growth, Gail Tverberg, The Oil Drum. 19 Juli 2012 

Tanker Charters Seen at 17-Month Low as China Demand Slides
Rob Sheridan, Bloomberg, 18 Juli 2012


Ekonomicirkusen 

How Gold Will be Made Acceptable by the Powers that Be, Julian Phillips, Finacial Sense 18 Juli 2012

IMF: Eurozone risks deflation, breakup, UPI, 19 Juli 2012  

Worsening drought to push up food prices, UPI, 19 Juli 2012

Corn price hits record high, Emiko Terazono, The Financial Times, 19 Juli 2012


On the Far Side of Denial, John Michael Greer, Energy Bulletin, 19 Juli 2012


Iranfrågan

Iran denies Israeli claims on Bulgaria attack, Aljazeera, 19 Juli 2012 

Japan Crude Tanker Signals Iran After International Absence, Isaac Arnsdorf, Bloomberg, 18 Juli 2012


Övrigt

Kalifornien har godkänt byggandet av en höghastighetsbana
Bild ovan från:
Smart Planet, Chris Nelder

Nedan en video om projektet som nu alltså godkänts
 

Här byggs världens första vindkraftverk – i trä
Jonas Meizer, Ny Teknik, 18 Juli 2012

2012-07-17

Tesla Motors aktie fortsätter UPP! Övriga börser går NER!


Den ekonomiska cirkusen i Europa fortsätter, Kinas ekonomi saktar in (delvis medvetet från Kinas sida för att stimulera den egna konsumtionen i kombination med minskad export till ett Europa i gungning-utom Kinas kontroll), ett USA i recession och även ett överhettat Förenta Staterna i fråga om torka och skördar som hotar ekonomin/matpriserna till hösten. Men senaste nytt om detta och mycket annat som är på gång kan ni följa på eminenta bloggar som denna, de ovan och well gammelmedia… 

Så låt oss istället ta en titt på en uppstickare som hållit sig stabilt över de böljande börserna på sistone. Det är lätt att dra alla aktier över en kam och hålla sig till ”cash” (likvida medel) eller stoppa pengarna i investeringsguld som på lång sikt motar inflationen och ja den globala ekonomiska härdsmältan.

Men…nedan kan vi se hur Nasdaq, Dow Jones, GM (General Motors), Volkswagen, BMW och Tesla Motors gått de senaste 6 månaderna.

17 Juni- 16 Juli 

När Nasdaq och och Dow Jones de senaste 6 månaderna endast gått upp med 6,87% respektive 2,46% finns det ett litet Kalifornienbaserat amerikanskt företag som sannerligen går mot strömmen av negative rapporter från marknaden och som under samma period fram till tom med igår, måndag fått sin aktie att stiga med, håll i hatten! 57,78%!!

Världens största biltillverkare (GM) går fortfarande trögt och alltså back med över 20% medan tvåan, Volkswagen alltså gått dryga 6% +, BMW som prismässigt (och kundmässigt?) är det närmaste vi kommer Tesla Motors, backar alltså nästan 5% under samma period.   
 

Vi talar här om den lilla elbilstillverkaren Tesla Motors Inc, ledd av entreprenören Elon Musk. Vi fördjupar oss inte mer i företaget eller mannen bakom som bl.a inspirerat till Robert Downey Jr´s rolltolkning av Tony Stark i den storsäljande filmen Iron Man utan hänvisar till våra tidigare inlägg:


Grafen nedan visar hur Tesla aktien gått de senaste 5 dagarna (alltså inkluderat gårdagens handel) 

10 Juli-16 Juli

Teslaaktien har alltså stigit med hela 14% bara de senaste dagarna medan Nasdaq backat med 1,82% och Dow Jones backat med 0,05%.   

Nu undrar säkert många ”varför denna enorma uppgång hos Teslaaktien, en tillfällighet i hysterin kring leveransen av Model S?". Givetvis har detta spelat en viss roll men samtidigt bör man hålla i minnet att Model S sedan midsommar då de första officiella leveranserna av bilen gjordes (och även lite tidigare), gång efter annan fått mycket goda recensioner efter bland annat testkörningar av tex The Wall Street Journal.  

En stor del av framgången (och den som kommer?) måste förutom Elon Musk även tilldelas George Blankenship som hyrts in i Tesla Motors sedan 2010. För er som inte känner till George Blankenship är det mannen som ligger bakom Apples mycket framgångsrika affärsidé att på ett snyggt och modernt sätt lansera och visa upp Apples produkter på olika köpcenter för att uppmärksamma breda grupper på produkterna och sedan locka kunderna till köp/beställningar. När George Blankenship och Apple började med detta tyckte de flesta återförsäljare mm att detta var ”en löjlig och okonventionell affärsmetod som aldrig skulle fungera”. Men så gick som det gick för Apple...

Nu är det alltså precis vad Tesla med Blankenship vid styrspakarna gör, öppnar show rooms över stora delar av USA och Tesla Motors har full kontroll över försäljningen av Model S från moderbolaget utan att lägga ut försäljningen/uppvisningen av bilarna hos de traditionella återförsäljarna. Kvalitén mot kunderna bevaras på detta sätt menar man.

Världsekonomin kan gå in i mörker de närmaste åren men med alltfler investerare som söker nya ställen att placera pengarna när inget längre tycks funka och när bensinpriserna pga Peak Oil blir en större belastning för den privata ekonomin, kan en bil som kostar som en lyxig BMW idag, löna sig i längden och det är nog även därför delvis investerare ”flyr” till Tesla Motors redan nu. Tesla Motors har en fördel när det gäller tillverkningen av bilarna också, de flesta komponenter tillverkas på plats så ett nytt Fukushima gör inte företaget lika sårbart för ”komponenter som inte kan levereras” för att världen är för globaliserad.

Alla kan naturligtvis inte äga en elbil som vi äger och kör en bil idag men med lite tur överlever Tesla ett par år till och då kan vi se billigare modeller (vilket hela tiden varit Teslas långsiktiga upplägg) och Tesla är inte den enda biltillverkaren som kommer erbjuda attraktiva elbilar framöver. 

Teslaaktien handlas på Nasdaq och går innan dagens handel för 39,96 USD 35,96 USD.

Intressant och se om Tesla aktien fortsätter upp idag, igår slutade den på upp 4,99% samtidigt som Nasdaq och Dow Jones igår alltså gick ner 0,4% resp 0,39%. Vi tror på företaget de närmaste åren men tar inte ansvar för några investeringar som slår slint.
 
 
    

2012-07-15

Tillbaka till Framtiden: Syltkrukan, Månkarbo-120715

Roberth Hansson, en av två kaptener vid denna bloggskuta åker på semester imorgon och kunde ej följa med, i sanningens namn tror jag inte han hade uppskattat besöket riktigt lika mycket som jag, av den enkla anledningen att han inte är lika tokig i honung som jag!! (Johan Landgren).

Hur som haver, jag behövde en paus från skrivandet på boken (om Peak Oil jag skriver tillsammans med Roberth) och vad passade inte bättre än en fika på landet en halvregnig söndag? Jag har hört mycket gott om stället i fråga men av olika anledningar inte kommit dit men...

Det ligger endast 47km norr om Uppsala men ändå känns det som min imaginära DeLorean DMC-12 (bilen från "Tillbaka till framtiden") under denna korta färd tagit mig tillbaka till, just det-framtiden!

För vad kan man annat säga om Syltkrukan i Månkarbo. Här återfinns nämligen lokalproducerad: honung av olika smak, massor med sylter, Havtornssaft (icke att förväxlas med Hagtorn), honungssalvor, senap, hjortronmarmelad, salladsdressingar (givetvis med  honung i) mm men här i framtiden gäller det att vara mångsysslare om det ska bli middag på bordet varje dag så...    

 Här erbjuds förutom rum/stugor även en mycket trevlig caféatmosfär såväl ute som inne.

Här har ni henne i egen hög person, Monica Sandström: Kvinnan bakom Syltkrukan (hann inte med att ta ett eget kort på Monica då hon var för upptagen med att ta hand om sina gäster! Så denna bild är lånad från hemsidan).

Väl inne i cafét/butiken får jag genast känslan av att det är så här en hållbar verksamhet kan se ut. Dvs där finansiell härdsmälta eller minskad tillgång till billig olja (Peak Oil) inte behöver göra dig så sårbar att tillvaron måste vändas ut inom en snar framtid. Monica Sandström producerar nämligen sina varor själv och har tillgång till naturliga råvaror som återfinns lokalt i form av blåbär, havtorn, hjortron, lingon, honung mm.

Varför inte lite bivaxsalva mot torr hud eller småsår, honungscerat, torkade trattisar (trattkantareller) havtornsmarmelad, eller osötade sylter... 

Jag hinner inte reflektera så mycket över "litet är vackert" innan jag erbjuds en färsk våffla med hjortronsylt och grädde vilket är svårt att motstå. Det är verkligen hemtrevligt i Syltkrukan och förutom känslan av att sitta i ett mysig kök där ljudet av klingande tekoppar blandas med lukten av nybakade våfflor och där en smygande doft av hjortron sprids, blir man sannerligen väl mottagen av Monica och hennes kollega. Det är förvisso inte stort men som Tad Patzek brukar säga om framtiden pga Peak Oil och när oljeslavarna blir färre att utföra vårt arbete : "Tänk litet, tänk långsamt".

Monica Sandström började med biodling för 22 år sedan men insåg rätt snabbt att det i runda slängar skulle behövas 400 bisamhällen om verksamheten skulle kunna drivas endast med bina i sinnet. Hon startade därför även ett syltkokeri och kompletterade så småningom detta även med café och logi (erbjuder idag 50 bäddar). "Man måste hålla på med lite av varje för att det ska gå runt, det är roligt att vara egen företagare men man får se arbetet som en del av semestern", säger Monica.

Well, det där känner vi igen, vi som vågat titta i kristallkulan har knappast sett en framtid för slöande framför tv:n eller datorn eller en ekonomi som är (som idag) nästintill helt serviceinriktad. Att producera och konsumera de flesta varor lokalt och regionalt blir framtidens melodi men framförallt att vara en renässansmänniska, en mångsysslare som inte är beroende av EN "inkomstkälla".

Indelningen av dagen i arbete och fritid är egentligen rätt märklig men uppstod i den billiga oljans tidsepok och måste därför snart ändras. Därmed inte sagt att man inte kan ha roligt (!), man måste bara utnyttja tiden mer effektivt och låta "arbete" och "fritid" gå samman. Det är inget nytt och har alltså gjorts förr-så det är bara och anpassa sig.         
        
Monica fortsätter samtidigt som hon pysslar med diverse prylar i butiken "min son Per Wetterholm ska strax ta över Syltkrukan, han tillhör familjen annorlunda med far till 9 barn" (!). Se där, här finns det arbetskraft för att driva verksamheten vidare!

Syltkrukan!


På gårdsplan stod en gammal hederlig handpump, glömde att kolla om den funkar

Blev svårt att motstå alla härligheter i butiken/cafét särskilt när så mycket innehöll honung! Högg in på Havtornssaft (som jag sitter och njuter av i skrivande stund-smakar likt inget annat), havtornsmarmelad, söt/stark senap (honung i, ja), salladsdressing (med honung), ringblomssalva (gissade rätt-med honung och ringblomma i) och bivaxsalva.   

Jag har verkligen fått inspiration från Syltkrukan och kan bara hoppas att fler upptäcker denna lilla pärla eller varför inte fundera på att skapa sin egen?! Har man inte vägarna förbi Månkarbo, kolla in kalendariet för chansen finns att Syltkrukan dyker upp på en marknad nära dig!  

För den honungsintresserade -kolla även in Murarbiet som Monica alltså även är med och driver, lokalen ligger endast 5km norr om Månkarbo. Murarbiet anordnar (förutom försäljning av olika honungsprodukter) även kurser i biodling, nybörjarkursen börjar i april nästa år så det är bara att anmäla sig!

2012-07-14

Tysk dokumentär: ”Världens blod- kamp om Oljan”Den tyska dokumentären ”Das Blut der Welt: Kampf um Öl” är skapad av Stefan Aust och Claus Richter och består av två delar och går igenom oljans historia och betydelse då och nu. Från valoljan i början av 1800-talet till dagens allt otillgängligare och dyrare oljeproduktion. Intervjuer med bland andra Colin Cambell, Fatih Birol (IEA:s chefsekonom), Martin Winterkorn VD för Volkswagen Group, Christoph Rühl chefsekonom för BP mfl.

Aust och Richter går bland annat igenom hur oljan marknadsförs, distribueras och produceras i olika delar av världen och frågar sig vilka realistiska alternativ som finns till de fossila bränslen, framförallt den billiga råoljan.

Tyvärr är dokumentären på tyska och har inga undertexter så den som tycker tyskan är för klurig får vänta tills den förhoppningsvis kommer på dvd eller tills nån översätter den.      

2012-07-13

Uppsnappat i etern -13 Juli

Peak Oil Måste läsas
  
Tillräckligt med olja för att grilla planeten?


 Robert Rapier — (R-Squared Energy TV Ep. 25) bland annat om Leonardo Maugeris knasiga rapport som ni kan läsa mer om i Peak Oil Reloaded (1/2) – E.V 

Brazilian Oil Dreams Get Sobering Reality Check, Marin Katusa, Financial Sense, 11 Juli 2012

IEA reviews Caspian energy role, UPI, 12 Juli 2012 

At 11th Hour, Norway’s Government Steps In to Avert a Lockout of Oil Workers, Stanley Reed, The New York Times. 9 Juli 2012


Ekonomicirkusen

Spain’s Bank Bailout – A Political Nightmare, Peter Tenebrarum, Financial Sense, 12 Juli 2012,

Our Money Is Dying -Don't let your wealth die with it, Chris Martenson, Financial Sense, 10 Juli 2012

Iranfrågan 


Floating Base Gives U.S. New Footing in the Persian Gulf, Thom Shanker, The New York Times, 11 Juli 2012


OPEC Sees Iran Output at 20-Year Low as Sanctions Bite, Sarah Kent & Summer Said, The Wall Street Journal, 11 Juli 2012 

Insurance Woes Slow India Deals for Iran Oil, Santanu Choudhurry & Anirban Chowdhurry, The Wall Street Journal, 11 Juli 2012

Iran keeps oil flowing to China despite freight dispute, Vancouver desi, 11 Juli 2012
2012-07-11

ECRI bekräftar: USA i Recession

 USA i recession

Lakshman Acuthan från Economic Cycle Research Institute (ECRI) bekräftar det som säkert många av våra läsare redan misstänkte, USA är i recession. (klicka på bilden för att komma till videon)

ECRI tillhör de världsledande instituten när det gäller analyser av ekonomiska cykler. Redan i februari skrev vi om hur Lakshman förutspådde att recessionen var på väg i USA och redan 5 månader före det, i september gick ECRI ut med att "det inte finns något som politiker kan göra för att hindra recessionen”.

Peak Oil i Le Monde

I övrigt vill uppmärksamma våra läsare på en mycket läsvärd artikel i franska Le Monde av Matthiue Auzanneau "Peak Oil Reloaded (1/2) – E.V." Artikeln (ja i bloggsektionen) tar bland annat upp en nyligen skriven rapport "Oil: The Next Revolution" The Unprecedented Upsurge of Oil Production Capacity and What It Means for the World som likt Wall Street Journal lever i annan värld än verkligheten. Icke dess då mindre bidrar artikeln till att göra Peak Oil till "en debattfråga" och därför till att vilseleda allmänheten från det faktum att Peak Oil är ett vetenskapligt belagt fenomen och INTE en fråga om tolkningar eller åsikter mellan två olika läger- de som "tror" och "inte tror"! 

Däremot vet vi den exakta tidpunkten för den globala produktionsnedgången av råoljan först i efterhand. Men den enda logiska slutsatsen man kan dra efter att ha konstaterat att den globala råoljeproduktionen legat på ungefär samma nivå sedan 2005, trots upprepade sökningar och upptäckter av nya oljefyndigheter i världen, är att vi når den maximala produktionsnivån av råoljan i världen inom några år. Det är trots allt så alla andra oljefält beter sig/betett sig i världen, först ökar produktionen tills man når maximal produktionsnivå, varefter produktionen minskar år för år.


2012-07-10

Norska Oljestrejken-avsnitt 3!

Ja likt en populär och återkommande serie tycks den norska oljestrejken återkomma i Norge och i vårt fall är detta tredje gången vi tar upp tråden på kort tid.


Dagens  Industri rapporterar nu att om den norska oljestrejken övergår till en lockout idag drabbas även svenska Lundin Petroleum och alltså inte bara Statoil och BP mfl sedan tidigare  . För Lundin Petroleums del skulle en lockout, där alltså hela Norges oljeproduktion stängs av, innebära att bolaget förlorar 23.000 fat olja per dag av de 34-35000 fat olja och gas Lundin Petroleum producerar totalt per dag. 

Oljepriset har stigit i takt med att strejken inte nått en lösning. I skrivande stund är Brenten över 100 dollar/fatet igen (100,32) och WTI:n på 85,2 dollar/fatet. 

Den norska oljestrejken som drog igång för över 2 veckor sedan, när hundratals oljeriggarbetare gick i strejk mot pensionsåldern har nu nått vägs ände när helgens förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationen Oljeindustrins landsförening, OLF och olika fackföreningsrepresentanter inte lett någon vart. Det är alltså OLF/oljeindustrin som hotat med en lockout för att få strejkarna att ge med sig.

Utan Iran vid kranarna för oljeexportmarknaden och Sudan ute ur leken är knappast ett bortfall på 1,5 miljoner fat olja från Norge något som en världsekonomi som krampaktigt håller fast vid en ohållbar tillväxtmodell behöver just nu. Men vi är inte där än och sannolikt kommer norska staten försöka lösa det hela. 


Svensk Råoljeimport
Graf ovan från Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Som ni ser i grafen ovan för svensk råoljeimport mellan 2004-2011 är Sverige fortfarande väldigt beroende av råoljeimport från Norge, även om den minskat kraftigt de senaste åren. Sverige importerade 2011 ca 20% av sin råolja från Norge.

2004 importerade exempelvis Sverige ca 6,3 miljoner kubikmeter råolja från Norge medan vi 2011 endast importerade ca 4,3 miljoner kubikmeter (ja eller från ca 40,9 milj fat ner till ca 23 milj fat). Den norska oljestrejken (lockouten?) är intressant eftersom den påminner oss hur sårbart Sverige är pga sin råoljeimport. Inte bara av norsk olja utan framförallt av ökad olja från Ryssland när vi inte längre kan räkna med råolja från våra trogna norska och danska grannar. Ni ser även den tydliga nedgången i råoljeimport från Danmark sedan 2004.

Danmark och Norge har båda nått Peak Oil sedan flera år tillbaka och effekterna av detta ser vi nu i miniatyr. Minskad export samtidigt som vi får högre oljepriser (givetvis tillsammans med andra oljeexportörers minskade export) men där en allt större del av oljekakan som finns kvar går till Kina och Indien som har mer pengar i plånboken och ökad efterfrågan på olja från förstagångsköpare av bilar mm.     

Blir det nu norsk lockout klarar sig inte Sverige mer än kanske upp till en vecka innan vi måste ersätta det norska importbortfallet med olja från andra länder, öppnar Ryssland kranarna då?

Hur som haver påminner oss konflikten om att vi inte kan ta vår oljeimport för given, inte ens från våra rika nordiska grannar och att vi därför bör planera för en nära framtid med dyrare och allt otillgängligare olja. Åtminstone om vi inte vill stå där gapande av förvåning för en ny tid, där den som tänker lokalt och regionalt står stabilt (i fråga om matproduktion, transporter etc etc) och den som kör på business as usual snart blir en dinosaurie som vi berättar om för våra barnbarn.

Läs även i SvD om oljestrejken & och på SR 

För mer om den norska oljestrejken se även tidigare inlägget: 
 
Iranska oljetrummor i Hormuz , Norska oljekryddor i Nordsjön 

Tillägg: 
Di:  Norska regeringen avslutar oljestrejk

2012-07-08

Ekon från Gaslandet


"The Sky is Pink" är en bra uppdatering av den mycket sevärda dokumentären "Gasland" som vi skrivit om tidigare, även denna gång skriven och regisserad av Josh Fox .

Läget i USA (och även i delar av Europa and Asien) gällande gashysterin och det ständigt återkommande hoppet om energioberoende (särskilt i samband med presidentval och vid ekonomiska kriser) känns igen.

För att sätta er in i varför det är helt orealistiskt och oklokt att satsa på naturgasproduktionen i USA, från skifferformationer (skiffergas/shale gas)och varför detta endast får en marginell effekt på USA:s energiproduktion rekommenderar vi att man läser något av våra tidigare inlägg nedan:


Varför varken skifferolja eller oljeskiffer gör någon större skillnad för USA:s eller världens oljeberoende kan ni läsa om i:

Läs och döm själva men håll alltid i minnet att- till vilket pris, med hur mycket nettoenergi och i vilken skala avgör om någon energiform är intressant/vettig. Tyvärr framställs kortsiktiga "lösningar" i stil med skiffergasen och skifferoljan/oljeskiffret som alternativ till billig olja men är tyvärr inget annat än konstgjord andning som inte löser problemen utan förvärrar dem på lång sikt.

Josh Fox arbetar just nu på en uppföljare till Gasland "Gasland 2" för amerikanska HBO som kommer ut senare i år.  

2012-07-06

Uppsnappat i etern - 6 Juli

Peak Oil Måste läsas


Must read: Investigation reveals true hazards of piping tar sands across America, Steven Lacey, Energy Bulletin, 5 Juli 2012

Statoil Threatens to Shut Norwegian Shelf Production, Christina Sander, WSJ, 5 Juli 2012

Which Course Will North American Natural Gas Producers Choose?, Financial Sense, 3 Juli 2012

U.S. natgas futures hit 6-month spot high on heat , Reuters, 5 Juli 2012Ekonomicirkusen 


Bra läge att föra upp en nya pyramid och hyra ut...

Gold Mid-Year Review, Justin Smyth, Financial Sense, 5 Juli 2012

Destroying the Young with Permanent Bailouts, Paul Tustain, Financial Sense, 5 Juli 2012

Iranfrågan


Iran sells $500 million in energy bonds, UPI, 5 Juli 2012

India Said to Pay in Euros for Iran Oil Due to Rupee Hurdles, Pratish Narayanan & Anto Antony, Bloomberg, 5 Juli 2012

Technical talks added little to negotiations over nuclear Iran, diplomats say, George Jahn, The Times of Israel, 5 Juli 2012 

Iran wants emergency OPEC meeting, UPI, 3 Juli 2012


Övrigt

Pentagon Contractors reach new levels of frustration with Obama White House, Sandra I, Erwin, National Defense Magazine, Digital Version, sid 7, Juli 2012

Congress to Defense Industry: We Can't Save You
Sandra I Erwin, National Defense Magazine-blog, 21 Juni 2012

U.S. takes giant leap toward wind energy, UPI, 3 Juli 20122012-07-04

En survivalists perspektiv på Peak Oil


ASPO Sverige har nu ett INTRESSANT gästinlägg av surivivalist -bloggaren ”BLOTT SVERIGE SVENSKA PREPPERS HAR” (eller "Innandetsker") som vi rekommenderar att man läser. 

Inlägget väcker många tankar om vilka utmaningar vi står inför personligt och kollektivt och hur man kan förbereda sig för Peak Oil här i Sverige. Inlägget tar bland annat upp fördelar/nackdelar med att på bo landet eller i staden och hur man kan utnyttja sin tid och sina pengar för att förbereda sig nu. 
2012-07-03

Iranska oljetrummor i Hormuz , Norska oljekryddor i Nordsjön

Iran och Hormuzsundet

Det iranska parlamentet ska nu ha föreslagit ett lagförslag för att möjliggöra en blockad av Hormuzsundet och hindra alla oljetankers med destination Europa från att leverera olja via sundet. Oljetrafiken genom Hormuzsundet utgör ca 20% av världens handlade olja.

Iran har fått se sin oljeexport minska med 1/3 sedan EU embargot mot Iransk olja tillkännagavs i januari men som alltså inleddes fullt ut igår. Enligt The Telegraph ska Iran även ha inlett militära övningar i iranska ökenområden för att simulera missilattacker mot västerländska och israeliska militärbaser. 

Sannolikt ytterligare spel för de inrikespolitiska gallerierna från iransk sida, dvs att den iranska regimen på detta sätt försöker visa sig ha kontroll över situationen. Även om Iran skulle genomföra en blockad skulle den givetvis röjas ur vägen tämligen fort av den stärkta amerikanska flottnärvaron i och utanför persiska viken. 

Vi har tidigare skrivit hur vansinnigt det är att måla in Iran i detta hörn för att USA (tänk Israel) och några länder i Europa påstår att Iran har kärnvapen och hänvisar därför till:


Norska gasfyndet "King Lear"

Norska Statoil och franska partnern Total E&P Norge meddelar nu att det tidigare gas och kondensat-fynden i prospekteringsområdet ”King Lear” i Nordsjön nu efter provborrningar indikerar att det finns mellan 70-200 miljoner fat utvinningsbara oljeekvivalenter i området, detta rapporterar UPI och Upstream Online.  

Statoil sitter som operatör på 77.8% av King Lear fältets potentiella produktion medan Total har rättigheter till 22,2%.     

Statoil uppger dock ännu inte när man ska sätta igång med utvecklingen av fyndet eller vad det kommer att kosta. Hur mycket är då 70-200 miljoner fat utvinningsbara oljeekvivalenter, är det mycket? Om man betänker att världen 2011 konsumerade 88 miljoner fat olja per dag (enligt BP Statistical Review´s senaste rapport-där dock flytande naturgas och etanol även ingår) är det inte mer än en droppe i havet eller några små kryddor till maten. 

Det tar flera år att utveckla fältet och ytterligare år innan det når maximal produktion sedan är det osannolikt att man ens försöker tömma hela fältet, då den ekonomiska avkastningen minskar avsevärt efter att den.maximala oljeproduktionen nåtts men även ”om” man gör det motsvarar hela fältet alltså knappt 1-3 dagars oljekonsumtion i vår oljetörstiga värld (även om det alltså här rör sig om gas)! 
 
Vi påminner här om att sedan 2005 har den globala råoljeproduktionen legat på en platå med produktionsnivåer kring 72-74 miljoner fat/dag, alltså i runda slängar 84% av världens oljekonsumtion kommer från råoljeproduktionen som är smörjmedlet i vår globala ekonomi. Vi har därmed sannolikt nått eller når snart världens maximala produktionsnivå för råoljan, eller Peak Oil. 

King Lear fyndet är bara ett av många nya fynd som kommer göras många år framöver men det som spelar roll är vad vi konsumerar idag och inte vad som eventuellt finns på matbordet om 1, 2 eller 10 år! När vi som nu konsumerar ca 3 fat för varje fat vi upptäcker går inte nuvarande ”economy/oil consumption as usual”-modellen längre ihop. Ju förr vi inser detta, ju längre tid/mer olja och gas har vi att ställa om med.        

Norska oljestrejken
I övrigt noterar vi att när det gäller den norska oljestrejken som pågått i ca 2 veckor kanske den närmar sig en lösning, i alla fall om man får tro UPI:s rapportering i frågan. Strejken som kostar Statoil runt 250.000 fat olja/dag (eller 15% av Norges oljeproduktion och 7% av Norges gasproduktion) och kostar energisektorn 25 miljoner dollar/dag kanske kan lösas om förhandlingar inleds mellan industrin och oljearbetarna. Detta ska vara på gång enligt industrins chefsförhandlare Jan Hodneland. Återstår dock alltså att se när och om så sker.

Läs även gärna tidigare inlägg om skiffergasen/shalegasen och oljeskiffer -utvinningen för att förstå varför Obamas tal om USA:s energioberoende i stundande "silly season" (valrusch) är rent nonsens!