2012-02-29

Peak Car

Bilåkandet i rika industriländer minskar. Det säger forskare som undersökt transportstatistik och som döpt fenomenet till “peak car“. Statistik visar att sen 2004 så minskar antalet kilometer som vi reser med bil i storstäder i västvärlden. Nu menar hållbarhetsforskare att stadsplanerare måste räkna med minskat resande när de planerar framtidens städer. 

Länk till gårdagens program och artikel i Vetenskapsradion Klotet i P1.


En debatt om “peak car” hör du idag 29/2 kl 13.20 i Vetenskapsradion Klotet i P1 mellan infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och miljöpartiets språkrör Åsa Romson.

2012-02-28

Uppsnappat i etern – 28 feb

Expert: Befogad oro över oljan, Di, Magnus Jansson råvarustrateg på Handelsbanken intervjuas, 28 Feb 2012

Nytt prisrekord för bensinen, DN, 28 feb 2012

”Jas-exporten väcker frågor”, Ny Teknik-debatt, Peter Rådberg (MP)
Riksdagsledamot, Försvarspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna, 28 Feb 2012

Oil dips on demand worry, consumer view supports, Robert Gibbons, Reuters, 28 feb 2012

Oil Tankers Seen Falling 42% as Japan Weakens Most Since Tsunami: Freight, Rob Sheridan, Bloomberg, 28 Feb 2012

Italy’s Saras: Iran Oil Steady At 10% Of Supply, WSJ, 28 Feb 2012

Britain’s Most Advanced Warship Sweeps Troubled Waters on First Major Operation, Naval Today, 28 Feb 2012
As World Oil Supply Tightens, Is It Time To Tap The Strategic Petroleum Reserve?, Christopher Helman, Forbes, 27 Feb 2012


World Bank to China: Reform your economy or face collapse, Annalyn Censky, Yahoo Finance (CNN Money), 27 Feb 2012

Iran may be “struggling” with new nuclear machines, Fredrik Dahl, Reuters, 27 Feb 2012

Economy Squeezed as Debt Accelerates, Ron Paul, Financial Sense, 27 Feb 2012

Why oil prices are so high: Production shortfall, Iran concerns, and low interest rates, Gail Tverberg, Our Finite World  (blogg), 26 Feb 2012

George Osborne: UK has run out of money, Rowena Mason, The Telegraph, 26 Feb 2012


Opponents to European Airline Emissions Law Prepare Their Countermeasures, Andrew E. Kramer, The New York Times, 22 Feb 2012

2012-02-27

ECRI: Recession att vänta i USA

 Klicka på bilden för att komma till intervjun med  Lakshman Acuthan


Economic Cycle Research Instiute (ECRI) är enligt många det världsledande institutet när det gäller ekonomiska analyser och prognoser. Enligt The Economist magazine är ECRI kanske den enda organisationen som korrekt  varnade för de 3 senaste recessionerna i förväg.

Redan för 5 månader  sedan gick ECRI ut och sa att “det inte finns något som politiker kan göra för att hindra recessionen”. Sedan dess har marknaderna återhämtat sig och  många har vaggats in i tron att faran är över och att tillväxten är på återmarsch i USA. Chefsekonomen för ECRI, Lakshman Achuthan intervjuades av nyhetskanalen CNBC och av Bloomberg  i fredags, budskapet är:

“Ekonomin har inte saktat in på detta sätt, (de senaste 5 månaderna) om man jämför med de senaste 50 åren utan att efterföljas av en recession. Recessionen i USA är på väg.

2012-02-26

Ny Svensk Peak Oil- avhandling försvarad


På fredagen försvarade Kristofer Jakobson sin avhandling ovan vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet

Kristofer Jakobsson har forskat om Peak Oil och energi vid Globala Energisystem, Uppsala Universitet i flera år och tillsammans med bl a forskaren Mikael Höök och prof. Kjell Aleklett publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Resultatet av 4.5 års arbete visar nu Kristofer Jakobson upp i form av avhandlingen ovan.

En sammanfattning av avhandlingen kan laddas ner här! (tack till Kristofer som var vänlig att dela med sig av detta).

Opponent var ingen mindre än Roger H. Bezdek som flugit över från USA för att delta i disputationen. Dr. Roger Bezdek är president för Management Information Services Inc. (MISI) och har 30 års erfarenhet av forskning och management inom främst energi och miljöområdet och har bland mycket annat varit energirådgivare åt flera olika amerikanska departement. Roger Bezdek är medförfattare till “The Impending World Energy Mess” (2010) (tillsammans med Robert L. Hirsch & Robert M. Wendling) och är även medförfattare till Hirsch-rapporten (se under “måste låsa dok” ovan).


Roger Bezdek var även en av talarna under 2011 års olje & energikonferens i Washington DC (för mer info se inlägget Rapport från ASPO-USA konferens). Denna konferens deltog Johan Landgren (undertecknad bloggare) i 2010 & 2011.

Roger Bezdek inledde sin opponering med att presentera materialet i avhandlingen och ställde sedan en mängd frågor till Kristofer. Framförallt sa Bezdek att avhandlingen är viktig och det långt utanför Universitetets väggar och Sveriges gränser. Detta då resultaten i avhandlingen pekar på mycket viktiga punkter i bl a europeisk energipolitik som idag vilar på falska förhoppningar. Särskilt när det gäller hoppet till ökad naturgas från Norge och Ryssland inom en snar framtid. 

Tvärtom visar Kristofer att vi kan förvänta minskad/otillräcklig naturgasexport från Norge redan mellan 2015-2020, detta gäller även Ryssland. Detta har stora konsekvenser för europeisk säkerhetspolitik menar Bezdek och därför bör avhandlingen läsas av alla energiplanerare i Europa.

Moderator och huvudhandledare för avhandlingen var prof. Kjell Aleklett 

Kristofer Jakobson (respondenten) under sin presentation av avhandlingen


Genom att undersöka mindre produktionsenheter/fält kan Jakobson ge en mer detaljerad och praktisk bild av olje -och gasproduktionen. Detta är oerhört viktigt för på så sätt kan man lättare leda i bevis hur produktionen kan förväntas utvecklas i andra oljefält.

Genom att studera produktionen i enskilda oljefält visar Jakobson att uttömningstakten når sitt max redan när endast 24-40% av oljeresursen är producerad. Oljefält kan med andra ord bli ekonomsikt ohållbara/generera för låg avkastning -långt innan dess innehåll tömts. Detta är centralt att förstå. Oavsett hur många och stora fält vi upptäcker är det hur mycket olja som kan produceras i tillräcklig takt och till vilken produktionskostnad som är intressant. Sålunda inte hur mycket som finns  i fyndigheten! Detta handlar framförallt om nettoenergi. Hur mycket energi kostar det/går det åt i jämförelse med vad vi får ut.Stort hopp ges till norsk och rysk gasexport. Detta är helt orealistiskt och ogenomtänkt visar Kristofer Jakobsons resultat.

Jakobson delar in människor i två grupper när det gäller Peak Oil: “de bekymrade” och “de obekymrade”. Jakobson menar att “de obekymrade”  framförallt tenderar att begå misstaget att göra (1) orealistiska framtidsprognoser för produktion och upptäckter av nya oljefyndigheter, (2) likställa reserver med produktion, (3) blanda ihop marginalkostnaden med den genomsnittliga kostnaden och (4) missförstå olika reservklasser.

Tillfälliga faktorer som nya utvinningstekniker och lägre upptäcktskostnader kan ge sken av obegränsade resurser

USA:s oljeproduktion “peakade” som bekant redan 1970, sedan dess har USA:s egna produktionstakt aldrig varit högre utan stadigt minskat år för år. Detta var något som geologen M. King Hubbert räknade ut redan 1956. Här visar Jakobson att de kända oljereserverna även var som flest vid samma tidpunkt som produktionstakten var som högst, 1970.


 Det är lätt att blanda ihop olika mått på vad som är reserver och därmed dra fel slutsatser.


 Marginalkostnad och genomsnittlig kostnad är inte samma sak!!

 Slutsatserna av resultaten i avhandlingen:
 • Resursbrist/lägre produktionstakt kan uppstå tidigt pga en kombination av geologi och ekonomi.
 • Bottom-up modeller kan skapa en bättre helhetsbild av resursuttömning.
 • Bottom -up modeller ger inte mer exakta prognoser/framtidsmodeller men ger realistiska/vettiga scenarier.
 • Flertalet av de vanligt förekommande argumenten framförda av “de obekymrade” är bristfälliga.

Roger Bezdek vill att Kristofer Jakobson ska omsätta resultaten till praktiska och realistiska energypolicys…!

En glad Kristofer Jakobson och en stolt prof. Kjell Aleklett

Tidigare har bl a Mikael Höök disputerat vid Globala Energisystem om Peak Oil, även den avhandlingen är MYCKET läsvärd.  (Finns för nedladdning under “måste läsa dok” ovan)2012-02-24

Roliga timmen med Tillväxttalibanen Krugman

Det är inte lätt att hindra sig från att dra på smilbanden vid en första anblick när du läser den här stolliga intervjun med Paul Krugman i Playboy magazine. Där vi får reda på hur Krugman ser på världen. Undrar om Keynes är stolt?

Bjuder på några spårade citat från intervjun nedan:

-During the housing bubble, “money was flowing easily”, but that had of course nothing to do with the institution pursuing an easy money monetary policy.

-The United States is a banana republic because its government isn’t spending enough.

-People who want to shrink the size of government are really motivated by racism, even though they won’t admit it these days. 

-China is an enemy to America because it sells cheap goods to Americans. 

-Adolf Hitler, while creating a human catastrophe, was an economic hero who saved the world economy.

Det farliga med att skratta åt människor är att vi då  riskerar att inte ta dem på lika stort allvar som tidigare. Även hur korkade och stolliga analogier den här mannen än använder så måste vi tyvärr ta honom på allvar då han bland annat vunnit riksbankens påhittade nobelpris i ekonomi, samt producerat otaliga hyllmeter av läroböcker som framtida talibanekonomer har som undervisningsmaterial på ansedda universitetsutbildningar världen över.
..

Klippet ovan är en klassisk intervju med Rogoff och Krugman från förra året i CNN där de diskuterar hur investeringar i infrastruktur är ett bra sätt att stimulera ekonomin. Krugman övertriumferar  Rogoff med en miljard ljusår enkelt förklarat.

Enligt Krugman är all ekonomisk aktivitet av godo så länge BNP ökar och vi har full sysselsättning. Någon hänsyn eller insikt i hur ekonomin kan tänkas höra ihop med energi och ekologi saknas helt från denna tillväxttaliban.

2012-02-22

Aljazeera lyfter fram Peak Oil i ljuset

 Skymtar vi en svag soluppgång i Peak Oil-frågan?


Aljazeera publicerade igår en intressant artikel med titeln:

“Olja: ej längre för all framtid -Den industriella civilisationens hela ekonomi bygger på ändliga resurser som vi behandlar som obegränsade”. Artikel inleds med att bl a poängtera att nästan allt vi tar för givet i våra liv-det mesta av vår mat, våra kläder, elektronik, hygienartiklar och transporter bygger på tillgång till den billiga energi vi får av framförallt oljan. Vidare skriver Aljazeera att det därför inte är någon slump att företag som ExxonMobile, BP och Shell t ex tjänar mer pengar än de flesta övriga företag i världen.

Man pekar även på kärnfrågan när det gäller Peak Oil genom att redan i början av den  högst omfattande artikeln skriva det självklara (men icke dessdå mindre utmanande): “Vår nuvarande globala ekonomi bygger på ekonomisk tillväxt och denna tillväxt bygger på billig energi”.

I artikeln uttalar sig bl a Tom Whipple energiexpert, föredetta CIA-analytiker och en person som betytt oerhört mycket för att sprida information och kunskap om Peak Oil i USA.

Finns mycket godis i artikeln men istället för en massa pekpinnar nöjer vi oss med att särskilt lyfta fram ett citat i artikeln:

“Även om efterfrågan förblev konstant, skulle världen behöva upptäcka motsvarande 4 nya Saudiarabien för att upprätthålla nuvarande produktion och  6 Saudiarabien  om den ska kunna möta den förväntade ökning i efterfrågan mellan idag och 2030. Det är en stor utmaning vad det  gäller geologi, vad det gäller investeringar och vad det gäller geopolitik”

Detta uttalade Fatih Byrol, IEA:s chefsekonom till tidningen Independent, 3:e augusti 2009.

Som de flesta säkert känner till sitter Saudiarabien på knappt 1/4 av världens kända oljereserver och är världens näst största oljeproducent efter Ryssland. Att världen skulle hitta ett nytt Saudiarabien är löjligt, att hitta 4-6 är ungefär lika sannolikt som att ett gäng snälla utomjordingar landar på jorden och erbjuder oss gratis solenergiteknologi för att täcka behovet de närmaste 1000 åren (natuligtvis free of charge)-befängt minst sagt.

Men viktigast av allt, det handlar inte om vad vi hittar, utan vad vi faktiskt producerar. Vad hjälper det om Norge hittar olja Nordsjön som tar 10 år att få igång till en kostnad 10 gånger det normala? (se inlägget: Norskt Oljefynd fortfarande en Elefant?) 

Eller när de redan upptäckta jätteoljefälten som egentligen betyder något, upptäcktes på 50-60 talen och varav de flesta minskat i produktion sedan länge.

Artikeln väcker förhoppningsvis lite seriösa Peak Oil -diskussioner bl a hur  ohållbart det är att USA konsumerar mer än  10 gånger så mycket olja per invånare än genomsnittskinesen.  Det finns omöjligen tillräckligt med olja för Kina att öka sin oljekonsumtion samtidigt som USA (och många andra länder, däribland Sverige) fortsätter kasta bort värdefull olja på att framförallt transportera enskilda individer fram och tillbaka till affären eller fotbollsträningen…ändå är det kanske detta de flesta hoppas på för att världen inte ska falla tillbaka i en never ending-recession.

Gillade ni Aljazeera-artikeln kanske även Aljazeeras artikel från i somras , även den om Peak Oil -kan vara av intresse.
För mer info om Peak Oil läs gärna inläggen:

Vad är ett stort OLJEFYND?
Föredetta CIA-chef & Försvarsminister om Peak Oil
Johan publiserar artikel på Energy Bulletin
När ekonomin krymper
MSB listar hot mot Sverige –utan Peak Oil!
Hopp om mer olja från Irak

2012-02-21

40 års pengarexpansion når vägs ände

För att komma till intervju med Detlev Schlichter om boken -klicka på bilden eller här.

Många av våra läsare är säkert redan insatta i orsakerna till att vi nu befinner oss i en växande ekonomisk skuldkris i världen. En del kanske tänker att vi syftar på Peak Oil, toppen av den billiga oljeproduktionen av råolja i världen och därmed ett allt högre oljepris som sätter gränser för hur mycket världsekonomin kan växa. Dvs att vi inte längre kan växa på billig olja och länder som Kina och Indien därmed inte får möjligheten att öka sin efterfrågan på billig olja för att just växa. Då kan vi inte heller fortsätta att ta lån på framtiden- grundförutsättningen för att hela världens globala tillväxtmodell ska fungera.

Men det finns en annan mycket viktig faktor som de senaste 40 åren starkt bidragit till dagens ekonomiska kris, vi syftar naturligtvis på pengar-expansionen som satte fart sedan USA 1971 bestämde sig för att frångå dollarns koppling till guldet. Sedan dess har centralbanker världen över kunnat trycka pengar hej vilt för att manipulera inflation och deflation, något vi skrivit mer ingående om i inlägget: Guld: igår, idag och i framtiden

För att snabbt och enkelt kunna sätta sig in i pengar-expansionens orsaker rekommenderar vi att lyssna till Financial Sense intervju med Detlev S. Schlichter som i september 2011 kom ut med sin första bok: Paper Money Collapse – The Folly of Elastic Money and the Coming Monetary Breakdown.(finns att beställa på både bokus & adlibris).   

Detlev S. Schlichter är ekonom författare till artiklar publicerade i bl.a The Wall Street Journal och har intervjuats av Sky News och Reuters TV. Schlichter har 19 års erfarenhet inom investment management och har bl.a arbetat för J.P. Morgan & Co. Merryl Lynch Investment Managers. 2009 lämnade Schlichter industrin för att arbeta på boken.

Vi har inte läst boken ännu men att döma av intervjun med Puplava kan den nog vara matnyttig och en bra bok att läsa för att enkelt sätta sig in i de faktorer som lett fram till nuvarande ekonomiska skuldkris i Europa och USA. 40 år av pengar-expansion når nu sin kulmen men det är inte något nytt fenomen och inte världens undergång menar Schlichter.

Handel kommer fortsätta bedrivas även utan pengar-expansion baserad på luft som för övrigt aldrig håller i längden ändå. En förändring av nuvarande system är dock oundviklig men huruvida övergången till ett hållbart pengar –system, baserat på pengar kopplat till något av fysiskt värde som guld, sker utan att först kaos utbryter är svårare att säga. Lyssna på intervjun och bilda er en egen uppfattning.

2012-02-20

Uppsnappat i etern – 20 Feb

Oil Rises to 9-Month High; Iran Says Halts Europe Exports, Grant Smith & Yee Kai Pin, Bloomberg, 20 Feb 2012

Restructuring Greece Within the Euro is Illusory, Spiegel Online International, 20 Feb 2012

S&P varnar Japan, Di, 20 Feb 2012

How you can tell that the peak oil debate is (almost) over, Kurt Cob, Energy Bulletin, 19 Feb 2012

Japan Posts Largest Trade Deficit on Record, Takashi Nakamichi, WSJ, 19 Feb 2012

Shell Clears Major Hurdle in Its Bid for New Arctic Drilling, , Ohn M. Broder & Clifford Krauss, The New York Times,  17 Feb 2012

Gasoline pushes inflation up in January, Jason Lange, Reuters, 17 Feb 2012

Italian police seize $6 trillion of fake U.S. bonds, Elisa Forte & Gavin Jones, Reuters, 17 Feb 2012

Can You Tell the Difference between Gold & the S&P 500?, Chris Puplava, Financial Sense, 17 Feb 2012

Oil shocks around the world: Are they really that bad?, Tobias Rasmussen & Agustin Roitman, VOX, 25 Augusti 2011 (aktuell  på theoildrum.net)

2012-02-19

Beredskap för oljekris fortfarande OBEFINTLIG

Erik Helmerson ledarskribent på DN har fått en snilleblixt och kommit till insikten att Sveriges beredskap är urusel. Insikten fick han efter att han deltagit i ett seminarium som Folk och försvar tydligen arrangerade i fredags. Temat var Sveriges livsmedelsförsörjning.

Enligt Helmerson var budskapet skräckinjagande eftersom “den svenska beredskapsplaneringen upphörde samtidigt som kalla kriget”.

Något som vi tidigare skrivit om i inlägget MSB listar hot mot Sverige –utan Peak Oil!
Cornucopia är som vanligt först på pucken och replikerar en styvmoderlig hälsning till Helmerson att han som nyvunnen survivialist även behöver dricksvatten och tändstickor för att kunna överleva och inte bara konserver.

Bra läsning på temat som rekommenderas starkt är Cornucopias eminenta inlägg Svensken några dagar från svält, som analyserar Livsmedelsverkets rapport Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv.

Länk till en 35 minuters videoupptagning från Folk och försvar seminariet. 

2012-02-18

Realist VS Teknikdrömmare


Tad Patzek & John Hofmeister, diskuterar den allt dyrare utvinningen av oljan och hur den kan hanteras i University of Wisconsin – Madison. (från 14 feb)

Tad (Tadeusz) Patzek, är professor och ordförande för Department of Petroleum and Geosystems Engineering, vid Texas Universitet i Austin och en tung pjäs inom Peak Oil -rörelsen. Patzek har talat inför den amerikanska kongressen  som olje och energiexpert med anledning av oljeutsläppet i Mexikanska golfen. 2011 kom Patzek ut med boken  Drilling Down  tillsammans med Joseph A Tainter (författare till The Collapse of Complex Societies)-båda böckerna rekommenderar vi starkt! Tad Patzek var även en av huvudtalarna under olje och energikonferensen Johan deltog i Washington DC 2010. Konferensen arrangerades av ASPO-USA (Association for the Study of Peak Oil and Gas).

För mer info om Patzek se gärna tidigare inläggen:
Patzek: Business as usual= en sten i huvudet
Ökad komplexitet = Ökat behov av billig energi
Vad är ett stort Oljefynd?

John Hofmeister är före detta president för Shell och författare till Why We Hate the Oil Companies. Hofmeister är även medlem av US National Energy Security Council och grundare av Citizens for Affordable Energy

Hofmeister intervjuades av Financial Sense (2010) där han och Jim Puplava diskuterar boken Why We Hate the Oil Companies och oljeindustrins framtid.

2012-02-16

Bruset i etern-16 Feb


Bild från: The Petro Business Cycle, Jim Puplava, Financial Sense, 15 Feb 2012
The striking similarity between today’s eurozone situation and the end of Bretton Woods, Hans-Werner Sinn, The International Economy, Winter 2012
China Pledges Sustained Euro Holdings With Plan to Invest in Bailout Funds, Bloomberg News, 15 Feb 2012
Preparing for the Collapse of the Petrodollar System, Jerry Robinson, Financial Sense, 15 Feb 2012
Next Up: Portugal, John Rubino, Financial Sense, 15 Feb 2012
Fossil Fuels: I’m Not Dead Yet, Do the Math (blog), Tom Murphy, 14 Feb 2012


Iranfrågan

Two Small-Size Iranian Subs Set Sights on US Aircraft Carriers, Naval Today, 15 Feb 2012
Expert: Israel kan anfalla Iran i år, Anders Bolling, DN, 15 Feb 2012
How the Iran Nuclear Standoff Looks From Russia: Dmitri Trenin, Dmitri Trenin,Bloomberg, 15 Feb 2012
Brent ends at 8-month high on supply risks, Gene Ramos, Reuters, 15 Feb 2012
New Delhi Attack Tests India’s Relations With Iran, Amol Sharma & Diksha Sahni, WSJ, 15 Feb 2012
OSG Awaits U.S. Loan-Guarantee Decision as Tankers End Iran Oil Shipments, Andrew Zajac & Isaac Arnsdorf, Bloomberg, 15 Feb 2012
U.S. carrier crosses Hormuz amid rising Gulf tensions, Warda Al-Jawahiry, Reuters, 14 Feb 2012

Ny animerad film om Peak Oil

 Incubate Pictures har i samarbete med Post Carbon Institute skapat en helt ny film om Peak Oil, "There´s no tomorrow".

“There’s No Tomorrow” är en halvtimmes animerad dokumentär som tar upp de problem vi står inför då resursbrist leder till energikris som gör att tillväxten avtar och minskar. Med andra ord BAU (“Business as usual“) som vårt samhälle idag bygger på är inte möjligt enligt filmen. 30 väl investerade minuter tycker vi.

Filmen finns även i bättre kvalité på Vimeo samt även nedladdningsbar i 720p´s mp4 format gratis här.

2012-02-15

3 vetenskapliga artiklar på en månad: Peak Oil bryter barriärer

 Global efterfrågan och utbud av råolja (crude), biogas, flytande naturgas och övrigt , 2010-2030. Från BP Energy Outlook 2012

Gail Tverberg och bloggen Our Finite World uppmärksammar oss på att 3 vetenskapliga artiklar  (peer-reviewed) publicerats om Peak Oil endast den senaste månaden. Blogg-grannen Cornucopia skrev nyligen ett inlägg om en av dessa: att den välrenommerade tidskriften Nature publicerat en vetenskaplig artikel om Peak Oil.

Men nu har alltså även den vetenskapliga tidskriften Science med artikeln Technology Is Turning U.S. Oil Around But Not the World’s och den vetnskapliga tidskriften Energy med artikeln Oil supply limits and the continued financial crisis (skriven av Gail Tverberg själv), skrivit artiklar om Peak Oil.

I artikeln av Nature skriver författarna bl a att höga oljepriser sätter stor press på familjers ekonomier och att 2008 års kredit knall inte var det enda som ledde till den efterföljande recessionen, oljeprisknallen var även den en viktig orsak. Detta är något bl a Jeff Rubin var tidigt ute med (se gärna tidigare  inlägg med Jeff När ekonomin krymper & Jeff Rubin: En mindre men hållbarare Värld).


Science-artikeln (graf ovan) sammanfattas med:

“Under minst 20 år, har olje “peakists” varnat för en förestående maximal produktionsnivå för världens oljeproduktion. Daniel Yergin, ordförande i IHS Cambridge Energy Research Associates menar att så inte är fallet. Istället hävdar Yergin att  teknisk innovation som drivs av högre priser kommer att göra det möjligt att utvinna “tight olja” från North Dakota,  Kanadensisk oljesand och göra offshore fyndigheter tillgängliga och lönsamma. Att öppningen av nya, rikliga källor kommer att hjälpa skjuta upp den mycket fruktade toppen tills “kanske någon gång runt mitten av århundradet”. Detta skriver Yergin i sin senaste bok, The Quest. Mindre optimistiska analytiker är dock fortfarande inte  övertygade. Många tror att det (nya oljefynd etc) knappt kommer att kompensera minskad produktion från åldrande fält. Eftersom svårare betyder långsammare (produktionstakt) förblir Yergins tidpunkt för toppen “mitten av århundradet” tvivelaktigt för många analytiker.”

I Gail:s artikel i Energy skriver hon i sin sammanfattning följande:

“Sedan 2005 har (1) världens oljetillgångar inte ökat och (2) världen har genomgått sin värsta ekonomiska kris sedan depressionen. I denna artikel framförs logiska argument och läggs direkta bevis fram som tyder på att en minskning av oljeförsörjningen kan väntas minska möjligheten för ekonomier att använda skulden som hävstångseffekt. Den förväntade effekten av reducerad oljeförsörjning i kombination med minskat inflytande liknar den faktiska effekten av 2008-2009 recessionen i OECD-länderna. Om världens oljeförsörjning fortsätter att befinna sig på en platå,finnas det en betydande möjlighet att oljeförbrukningen i OECD-länderna kommer att fortsätta att minska, eftersom tillväxtmarknader konsumerar en större andel av den totala olja som finns tillgänglig. Om detta skulle hända, baserat på dessa resultat, kan vi förvänta oss en fortsatt finansiell kris liknande lågkonjunkturen 2008-2009,  inklusive ökade betalningsinställelser…”.


Här är optimistiska BP:s framtidsprognos för utbudet av olja och gas från Mellanöstern, fram till 2030. Från BP Energy Outlook 2012

Peak Oil har en lång väg att gå innan fenomenet blir allmänt känt och vettiga diskussioner om dess konsekvenser diskuteras på allvar men Peak Oil-rörelsen tycks vara på väg att bryta barriärer av okunskap och motstånd som tidigare var ogenomträngliga. Tåget mot hållbarheten rullar sakta men bestämt vidare!

2012-02-14

Dagens rubriker 14/2

“Hushållens vilja att låna avgör”! Bostadsbyggande och inflyttning har mycket mindre effekt på bostadspriserna än många tror. Hushållens benägenhet att belåna sig samt räntenivån är de två helt avgörande drivkrafterna.
– När kredittillväxten hos hushållen påtagligt dämpas, som vi ser nu, får vi en motsvarande effekt på bostadspriserna.  Säger Sandro Scocco tidigare chefsekonom för Lo i en intervju i Svd. Svenska Dagbladet, 14-02–2012, av Joel Dahlberg

Grekland är bankrutt och bör lämna euron

Jonas Sjöstedt anser att Grekland bör lämna Euron och att EU endast skjuter problemen framför sig för att rädda bankerna. Di.se, 14-02-2012

Oro för svensk obalans

EU-kommissionen väntas i dag lägga fram en rapport om faktorer i tolv EU-länder som inger oro vad gäller den ekonomiska utvecklingen, enligt The Financial Times. Sverige är ett av länderna. Svenska Dagbladet, 14-02-2012

Spansk by återgår till pesetas 

Di.se, 14-02-2012

Globalt självmord vi kan inte föda 10 miljarder

MarketWatch, 14-02-2012, Paul B. Farrell

Obamas $3,8 triljoners budget för 2013 möter motstånd

Reuters, 14-02-2012

EU vill straffa Spanien för förseningar med nedskärningar

Reuters, 14-02-2012

Japans centralbank ökar stimulanser

Bloomberg, 14-02-2012

Höjda bränslepriser slår hårt mot transporter

E24, 14-02-2012, Emmylou Tuvhag

SEB spår mager tillväxt i år

E24, 14-02-2012

SEB Nordic Outlook

SEB släppte idag sin nya Nordic Outlook (PDF, som vanligt läsvärd. Tack till Cornucopia där vi saxat länken till rapporten från) SEB skriver ner tillväxtutsikterna för Sverige till 0.5% i år och 1.7% 2013.

Obama revives green agenda with push to end oil industry tax breaks

Suzanne Goldenberg, The Guardian, 13 Feb 2012

EU must deliver investment grade green policy: HSBC

Barbara Lewis, Reuters, 13 Feb 2012

Is there really so much shale gas in the ground?

Chris Nelder, Foreign Policy, 13 Feb 2012

End energy profiteering: The rich get richer, the poor get colder

Simon Read, The Independent, 10 Feb 2012

China to Increase Domestic Diesel, Gasoline Prices First Time in 10 Months

Bloomberg, 08 Feb 2012

KPMG refuses to release controversial green energy report

Jessica Shankleman, Business Green, 07 Feb 2012

2012-02-13

Robert Howarth om skiffergasens klimateffekter


I videon ovan talar bl a Robert Howarth -en forskningsledare och professor i ekologi och utvecklingsbiologi som bl a leder projektet  “International SCOPE Biofuels Project” vid Cornell University i USA och grundare till journalen “Biogeochemistry”.

Howrath höll en intressant presentation under energi och oljekonferensen i Washington DC i början av november 2011 som Johan deltog i. Konferensen arrangerades av ASPO-USA. Presentation gick under titeln: Gas Emissions from Shale Gas: Is this a “Clean Fuel? och är den första vetenskapliga studie (peer-reviewed) som kunnat belägga ett samband mellan skiffergasproduktion och ökad förekomst av växthusgaser. Efter denna studie har flera vetenskapliga studier gjorts som kunnat belägga samma samband och flera är under utveckling.

14% av USA:s naturgasproduktion kom 2010 från skiffergasproduktionen. Enligt USA:s energidepartement, (US Energy Department) väntas skiffergasen utgöra 45% av naturgasproduktionen 2035. Detta utan att ta hänsyn till de enorma konsekvenserna för miljön menar Robert Howarth och hans kollegor bakom studien.

Är det sant att skiffergasen är “en ren gas” utan att öka klimatavtrycket? frågar de sig. Ja det hävdas ofta det…men Robert Howarth och hans kollegor kan dock visa att över en 20 års period bidrar skiffergasen med mer växthusutsläpp/gaser än, hör och häpna: kol, konventionell naturgas och olja! Gör man en uträkning/estimering över 100 år är skiffergasen lika stor utsläppsbov som kolet och värre än den konventionella naturgasen.


För mer om energi och oljekonferensen Johan deltog i 2010 och 2011 läs gärna
Rapport från ASPO-USA konferens
Läs gärna även våra tidigare inlägg om skiffergasen:
En helhetssyn på Skiffergasen (Shale gas)
Shalegas/skiffergas -utvinningens baksida
Shells VD om den flytande gasens framtid
Gasland

Tesla Motors revolutionerar bilindustrin


Model X Reveal from Tesla Motors on Vimeo.

Miljardären och entreprenören Elon Musk tillika Vd för Tesla Motors presenterar i  videon ovan Teslas senaste och 3:e elbils-modell:  Model X (från i onsdags)


Vi gillar skarpt det lilla företaget Tesla Motors som grundades 2003 av ett gäng tuffa ingenjörer i Silicon Valley. Tesla Motors vågade gå emot strömmen av bilföretag som sa att elbilar inte kunde göras användarvänliga, fräcka och konkurrenskraftiga. Tesla Motors har förvisso bara sålt en bildmodell hittills: Tesla Roadstern byggd på ett chassi från Lotus Elise. Sedan 2008 har det rullat ut 1800 bilar till kunder världen över. En lyxbil, ja. Betydligt dyrare än en motsvarande bensinbil, ja MEN Tesla Motors har satt ribban för övriga bilindustrin och det kostar alltid  att våga gå först. Tesla Roadstern var väl cool och ett stort första steg för elbilen men revolutionen tar nog fart på allvar när Model S rullar ut från fabriken i Kalifornien i höst.

Tesla är ett litet bilföretag med huvudkontor i legendariska Palo Alto Kaliforninen med cirka 1400 anställda. Flertalet av Teslas finansiärer är kända Dotcom miljardärer som Tesla Motors Vd Elon Musk grundare av Paypal. Tesla Motors är idag ett publikt bolag som handlas sedan 2010 på Nasdaq börsen, bolaget har idag ett börsvärde på 3,2 miljarder dollar baserat på dagens kurs 13/2 2012.

Tesla har 21 butiker och återförsäljare  i världen. I Sverige finns tyvärr inte någon representation ännu för den som är sugen på att kika på en Tesla och har vägarna förbi Köpehamn finns det en Tesla-butik där.
Första produktionsomgången av Tesla Model S är sedan länge fullbokad.

Här är några av Tesla Models S unika egenskaper som vi reagerat på:
Räckvidd: 3 batteri-alternativ
 • 160 miles (ca 25 mil) (batteriliv 8 år i 100 000 miles) (detta alternativ inte längre tillgängligt)
 • 230 miles (ca 37 mil) (batteriliv 8 år i 125 000 miles)
 • 300 miles (ca 48 mil) (batteriliv 8 år -obegränsade antal miles)
Acceleration
 • 40 kwh-batteri (standard) 0-100 ca 6.5 sek (detta alternativ inte längre tillgängligt)
 • 60kwh-batteri 0-100 5,9 sek
 • 85kwh-batteri 0-100 5,6 sek
Utrymme
 • Plats för upp till 7 personer
 • Stort bagageutrymme-lyft “motorhuven” och ingen motor!
Teknik för ögon och öron:
 • 17 tums touchscreen
Ok MEN vad kostar då kalaset? Ja det skulle vara lätt att säga DYRT om man bara jämförde bilen med vad du får för en “motsvarande” bensin/diesel/biogas-bil  men om vi utifrån ett Peak Oil scenario tänker oss ett eskalerande oljepris och följaktligen bränslepris…samtidigt som Teslan endast kostar dig eluppladdningen och i övrigt har ett mycket billigare underhåll ja då kan bilen rent av betala tillbaka sig om 5-6 år.
Om du dessutom kan producera din egen el och kan förlänga batterilivslängden med diverse knep ja då kan det bli en riktigt trevlig affär. Priset för Model S i USA är idag satt till:
 • 40kwh-batteri (standard modellen)- $49 900 (detta alternativ inte längre tillgängligt)
 • 60kwh-batteri -$59,900
 • 85kwh-batteri -$69,900
Till detta tillkommer svensk skatt och tull. Priset kommer sannolikt att gå ner i takt med att produktionsvolymen förhoppningsvis ökar.

Bild på nya suven Model X med de häftiga Falcon Wings -dörrarna för baksätet.
..
Tesla motors hemsida står det:
“Tesla will help lessen global dependence on petroleum-based transportation and drive down the cost of electric vehicles. By cooperating with other car manufacturers, we hope to put more electric cars on the road.”
Tesla Motors har utvecklat Model S och Model X i samarbete med Toyota Motors och Daimler och är villiga att dela med sig av sin teknologi för att driva på elbils-utvecklingen.
..
Intressant att inte mer skrivits om Tesla Motors. Det finns ju trots allt inte en biltillverkare som kommer i närheten av det Tesla Model S erbjuder, för att inte tala om Model X. General Motors och andra jättar må vara störst nu men är samtidigt uppenbart trögrörliga elefanter som inte fattat energigaloppen. Som Darwin sa “det är inte de största och starkaste som överlever, det är de som anpassar sig”.
Vi vill med detta inlägg inte på något sätt hävda att elbilar löser vår kommande energikris med Peak Oil men de kan göra omställningen till ett samhälle där billig energi är dyr och mer otillgänglig, mer hanterbar.


Mer info finner du på teslamotors.com/
För mer om Peak Oil rekommenderas inläggen:
MSB listar hot mot Sverige -utan Peak Oil!

Tillägg:

Nedan några videos där Tesla Model S visas upp och körs med passagerare

 I denna video visas Model S tekniska detaljer upp, på insidan och utsidan.

Här får vi hänga med på en åktur!

 

2012-02-12

Bruset i etern -12 Feb

Precious Metals Update, Chris Puplava, Financial Sense, 12 Feb 2012 Soros: Greek Bailout Won’t Rid Europe of ‘Danger’, Lorraine Woellert, Bloomberg, 11 Feb 2012
Latest from Greece, Simone Foxman Business Insider, 10 Feb 2012
10 Things That Every American Should Know About The Federal Reserve, The Economic Collapse, 10 Feb 2012
U.S. Oil Fields Stage “Great Revival,” But No Easing Gas Prices, Mason Inman, National Geographic, 10 Feb 2012
Why Warren Buffett Is Wrong on Gold, Alix Steel, The Street, 10 Feb 2012
UK Navy Ensures Anglo-Saudi Relations, Naval Today, 10 Feb 2012
A new oil boom?, Zachary Moitoza, Energy Bulletin, 9 Feb 2012
India Explores Economic Opportunities in Iran, Denting Western Sanctions Plan, Rick Gladstone, The New York Times, 9 Feb 2012
Israel boosts naval forces in natural gas fields, UPI, 9 Feb 2012

2012-02-10

Magisk oljeåtervinning

Här en video om bildäck (ej från Cassandra Oil) …får en att fundera eller hur!?

I Ny Teknik och Affärsvärlden står det idag att läsa om hur det svenska företaget Cassandra Oil utvecklat en så kallad “kataklytisk kracker” som gör det möjligt att omvandla oljan i t ex bildäck och plastpåsar till “prima olja med marindieselkvalitet för mindre än 30 dollar per fat” enligt uppfinnaren bakom företaget, Anders Olsson. Ännu ett svenskt skrotåtervinningsföretag på gång alltså.
Vi har tidigare skrivit om hur Boliden installerar en av världens största  smältugnar i Rönnskär utanför Skellefteå.  Boliden säger sig där kunna omvandla 1 ton nermalda kretskort från mobiler, datorer och liknande till 22 gram guld. Även silver och koppar utlovas. Om detta kan ni läs mer i inlägget Elkrot rena GULDET!.

När det gäller Cassandra Oil kanske man tror att det endast gäller olja. Den katalytiska krackern bryter bindningen mellan kolvätekedjorna i den petroleumråvara som används och får fram en högvärdig olja med låg svavelhalt enligt uppfinnaren. Det här innebär i sin tur att Cassandra Oil även kommer kunna utvinna guld, silver och koppar (förutom olja), ur kretskort och liknande från elskrot. Ur ett ton elskrot får man fram 700 kilo olja, 200 kilo koppar, 400 gram silver och 40 gram guld hävdar Anders Olsson.

Funkar detta då? Cassandra Oil ska i samarbete med Ragnsells och kalkproducenten Nordfalk ha testat tekniken i en maskin under hösten som byggts hos Sjölanders Mekaniska Verkstäder i Västerås. Tanken är att Ragnsells som återvinner fordonsdäck, levererar råvaran och Nordfalk sedan använder den framställda oljan i sin kalktillverkning- detta dock med en större maskin som är under tillverkning.

Visst är det bra att vi återvinner petroleumprodukter och elskrot men man måste samtidigt ha klart för sig hur det kommer sig att det nu blivit lönsamt. Det råder naturligtvis brist på billig råolja, guld, silver och koppar samtidigt som efterfrågan på dessa råvaror aldrig varit högre. Med andra ord återvinningen av dessa produkter förändrar inte grundproblemet- vi har ett behov av ett ständigt ökande flöde av billig energi i form av framförallt råoljeproduktion. En sjö blir inte större för att vattnet används fler gånger.

Idag rullar ca en miljard bilar på världens vägar, av vilket de allra flesta drivs av bensin eller diesel, ja eller olja beroende på  hur man ser det. Många tror, pga okunskap, att lösningarna på bristen av mer billig olja, är att vi successivt ersätter en bilpark på ja säg 800 miljoner bilar med elbilar. Tänk då på att varje elbil sitter minst 4 bildäck. För att producera ETT bildäck krävs ca 26.6 liter råolja (eller 7 gallons). Men det är inte där skon klämmer hårdast. För att ta fram koncentrerad energi i form av olja krävs energi, ju mer energi som krävs mot vad du får tillbaka, dessdå dyrare blir ekonomin i företaget.

Vad exemplet med Cassandra Oil och Boliden än en gång visar är att Peak Oil inte handlar om huruvida oljan på vår jord kommer ta slut-det kommer den aldrig göra! Vad Peak Oil -problematiken handlar om är att vi gjort vår globala ekonomi helt beroende av billig energi i form av ändlöst ÖKANDE råoljeanvändning/produktion. När denna råoljeproduktion nu närmar sig en maximal produktionsnivå (sin Peak) för att sedan minska år för år, är vi totalt oförberedda och kommer därför fortsätta att försöka hitta alltmer komplicerade metoder att få fram den återstående oljan. Detsamma gäller jordartsmetaller och ädelmetaller.

Tyvärr har vi plockat den lågt hängande frukten och det kostar mer energi att klättra längre upp i trädet, detta ogillar en globaliserad ekonomi som bygger på tillväxt för att fungera och inte “vill” att saker ska bli dyrare och ineffektivare att producera (läs mer energikrävande). Döm själva.

Läs gärna några av våra tidigare inlägg i ämnet:
Nya energihopp för USA:s oljeberoende?
Vad är ett stort OLJEFYND?
Energipriser i en oberäknelig värld
Före detta CIA-chef och Försvarsminister om Peak Oil

2012-02-08

En helhetssyn på Skiffergasen (Shale gas)

Arthur E. Berman, Petroleum -geolog. Nyligen intervjuad om skiffergasens framtid-klicka på bilden för att komma till ljudklippet.

Arthur E. Berman är geologikonsult och specialist inom prospektering och utveckling av olja och gas, just nu för Labyrinth Consulting Services, Inc. Berman har över 32 års erfarenhet från olje -och gasindustrin och är en eftertraktad talare- över 50 presentationer för företag mm bara förra året. Sitter även bl a med i styrelsen för ASPO-USA  och driver bloggen Petroleum Truth Report.

Vi skriver mycket om Peak Oil och flera läsare kanske därför frågar sig:

“Vänta lite, Peak konventionell råolja-sure men skifferolja (shale oil) och skiffergas (shale gas) är ju på gång!”- Så det ordnar sig!

Javisst, i USA framställer media och i allra högsta grad Obama-administrationen framförallt skiffergasen som USA:s räddning i fråga om energi-den räcker i 100 år hävdas det. Igår skrev tex Bloomberg en artikel med den högst vilseledande titeln Americans Gaining Energy Independence With U.S. as Top Producer. I artikeln står det t ex att USA förra året (2011) för första gången sedan 1949, EXPORTERADE raffinerade oljeprodukter och att USA sannolikt blir nettoexportör av naturgas (tack vare utbyggnaden av skiffergasutvinningen) under nästa årtionde. Den som hävdar detta är dock “acting administrator” för USA:s energimyndighet EIA vilket verkligen får oss att höja på ögonbrynen.

EIA är nämligen kända för och vara mycket “optimistmiska” när det gäller förutsägelser och estimeringar av oljeproduktion och gasproduktion i USA och i resten av världen.  Internationella  energiorganet  IEA som länge delade EIA:s energisyn har på senare år minskat sina förväntningar på framtida oljeproduktion och gasproduktion betydligt men alltså inte EIA.

I Bloomberg artikeln skriver man vidare att Cheniere Energy Partners LP kan få bygg och drifts-lov nästa månad för en naturgasanläggning i Houston, kapabel att EXPORTERA naturgas med fartyg…

Vi uppmanar dock läsarna att ta detta med ett STORT nypa salt och lyssna på intervjun med Arthur E. Berman ovan och läsa mer om skiffergasutvecklingen i USA från annat håll än “skiffergasredaktionen” så kanske helhetsbilden leder till lite andra slutsatser…

Jonathan Callahan skrev nyligen en intressant artikel om skiffergasen i USA på Energy Bulletin vilken t ex rekommenderas.