2018-03-29

Sverige ska odla hopp och bin inte tvivel

Det är lätt att bli frustrerad i en tid där fakta och vetenskap ifrågasätts. Särskilt när det istället för gemensamma nämnare odlas tvivel för att dela den våg av förändring som annars snabbt skulle byggas upp till en tsunami och kunna leda samhället i en för mänskligheten och planeten hållbar riktning. Det räcker att följa den svenska valkampanjen som nu drar igång för att inse detta. 

Den handlar bara om att positionera sig gentemot andra för att vinna eller behålla regeringsmakten och bli återvald till riksdagen, inte om att skapa en vision med tydliga delmål för hur ett långsiktigt hållbart Sverige kan byggas. Det saknas inte goda idéer men om någon annans idé råkar vara bra, odlas det snabbt tvivel om de som står bakom den. Sedan kopieras eventuellt idéen för senare användning men då är vi förstås tillbaka på ruta ett och den politiska "motståndaren" använder samma mynt...

Men tittar vi på hur naturen är uppbyggd för att klara stormar, skogsbränder och att arter och delar av ekosystem faller bort inser vi att Sverige likt de flesta andra övriga länder byggt samhället på svag grund med en kortsiktighet och oförmåga till anpassning för de stora förändringar som bara börjat (avsaknad av resiliens). Det är inte första hand bara en fråga om hur vi hanterar fördelning av knappa resurser med en växande befolkning utan kanske ännu mer om att hitta tillbaka till gemensamma mål och bryta psykologiska barriärer kring föreställningen om att ekonomisk tillväxt vore en naturlag och nödvändig för att vi ska vara lyckliga och överleva som art. 

Med klimatförändringar, Peak Oil och en ökad utbredning av artificiell intelligens (AI)/exponentiell automatiseing kommer vi tvingas till anpassning och svåra val men det öppnar även för nya möjligheter som kan ge fler människor mening genom delaktighet och idéskapande där inte materiella ting och individfixering blir lika viktiga utan upplevelser och framförallt samarbete för att nå gemensamma mål blir något positivt och eftersträvansvärt. För många är detta att betrakta som en utopi men när det enda långisiktigt hållbara plötsligt börjar bli det kortsiktigt mest lönsamma/givande för människor innebär det samtidigt att det kommer kosta mer att inte samarbeta för långsiktigt hållbara mål. 

Vi börjar se detta i finansbranschen, bland investerare och organisationer men även bland unga människor som inte bryr sig om materiella statussymboler som bilar och flotta hus utan mer om upplevelser, miljöfrågor och att vara delaktiga i att bygga något positivt för nuvarande och framtida generationer. 

Var börjar vi då? Ja varför inte med ett gemensamt mål om att göra Sverige till föregångsland för bin och pollinerande insekter! På vilken politisk kant eller mitt människor än må tro att de står (kom ihåg de flesta är styrda av odlade tvivel om andras avsikter inte av kunskap om vad den/de andra faktiskt tänker och gör) vill de flesta fortfarande kunna äta jordgubbar, tomater, nötter och kunna dricka kaffe och det blir det inte utan bin och andra pollinerande insekter. Men med tanke på de larmrapporter som nu kommer från Tyskland och Frankrike om en insektsdöd av aldrig tidigare skådad omfattning är detta inte något vi ska ta för givet men kan göra något åt. Nej vi syftar här inte på pollinernade robotbin.   

Det räcker dock inte bara med en dag för bina som vi skrivit om tidigare, inte heller att vi bara arbetar för att skapa världens mest vänliga stad för bin vilket Johan föreslagit tidigare efter inspiration från Kanada. Det räcker inte heller att vi bara arbetar med få bort skadliga bekämpningsmedel innehållande tex neonikotinoider. Allt detta måste förstås göras och resan mot målet har börjat men målet måste visualiseras och bli större. Sverige bör och kan bli en inspirationskälla inte bara för bin och biodling i världen utan sätta upp en målsättning om att bli världens ledande land för bin och pollinerande insekter. 

Vi vill därför uppmana våra läsare att ägna en extra tanke åt bina och våra pollinerande insekter under denna påskledighet och gärna läsa om Naturskyddsföreningens kampanj "var med och skapa världens bi vänligaste land":
• "Vi påverkar politiker att ta tuffare beslut för att gynna hållbara jordbruk utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Vi arbetar för att det ska vara lönsamt att låta djuren beta och hålla blomrika marker öppna.
• Ekojordbruk gynnar bina.Vår kampanj för ekologisk mat ger resultat! Försäljningen har ökat kraftigt under flera års tid, och vår eko-kampanj har bidragit till det.
• Många av Naturskyddsföreningens kretsar vårdar ängar på många platser i landet. Det är ett roligt, arbetsamt och mycket värdefullt arbete för bina.
• Vi tipsar om hur vi alla kan hjälpa bina. Fler behöver få reda på hur viktiga de är! Vårt skolprojekt når många skolelever och vi sprider information på webben och i sociala medier".      
Läs gärna även Johans och Eva Gustavssons debattartikel i SvD om hotet mot bina samt deras artikel Dagens Samhälle om vad vi kan göra konkret för att hjälpa bina och de pollinerande insekterna.

Vem vet kanske vad Sverige behöver är en riktigt energieggande tävling för att komma igång på allvar. Erfarenheterna från planethjältarna Björn Ferry och Heidi Andersson klimatarbete i Storuman verkar ju ge goda resultat med just en tävlingsanda. Visualiseing, team spirit, lite svett, lite tårar, lite skratt och sen gemensam målgång!

Glad Påsk från oss på Olja för Blåbär!

Ett påskvykort från en höjd i dalarna där bin och andra pollinerande insekter snart vaknar till liv! 
Foto av Johan Landgren 

2018-03-24

Förnyelsebar elkonsumtion och elproduktion har aldrig varit viktigare

Johan Ehrenberg har skrivit en läsvärd artikel i ETC som beskriver hur det som från början var svensk icke-fossil el förvandlas till smutsig el från kolkraftverk via ett system för så kallade ursprungsgarantier, även kallade miljöcertifikat. Upplägget som funnits sedan 2001 infördes av EU och går ut på att tex svenska och norska energibolag med hög andel rent mjöl i påsen (hälften respektive över 95 % miljöcertifierad el) säljer dessa certifikat till energibolag i tex Tyskland som då kan sälja miljövänlig el till sina kunder trots att de själva producerar el från kolkraft.

När vi först läste artikeln funderade vi hur detta kan gå ihop i praktiken, är det ens fysiskt möjligt för
svenska kunder att köpa smutsig el från tex Polen och Tyskland i någon större omfattning medvetet eller omedvetet med tanke på att så lite el exporteras till dessa länder från Sverige och så lite kolkraftsel importeras till Sverige.

Senaste siffrorna från energimyndigheten som redovisar Sveriges elanvändning för 2016 i "El, gas och fjärrvärmeförsörjningen 2016" (se tabell sida 5) ger följande bild:

Sverige exporterade 2016 cirka 26 TWH eller drygt 17 % av landets egna elproduktion som detta år låg på 152,5 TWh. Sverige är ju som bekant kopplat till den nordiska elnätet och exporterar en del till  Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland varav det mesta går till Finland. Men av  Sveriges totalt 166 TWh i elanvändning importerades endast 14,2 av dessa eller cirka 8,5 %.

Johan Ehrenbergs poäng är förstås att svenska energibolag som inte behöver sälja miljöcertfikat gör detta ändå i andra länder än främst Sverige för att de tjänar pengar på detta och på så vis bidrar till att smutsig el i länder som Polen och Tyskland likt penningtvätt förvandlas till ren el, dvs klassisk greenwashing. Detta är sant så till vida att hälften (vattenkraft+vindkraft cirka hälften av elproduktionen) av Sveriges ursprungsgarantier/miljöcertifikat kan säljas i Sverige eller till andra länder och att svenska energibolag som Vattenfall tjänar mer på att sälja dessa till tyska och polska kunder då svenska kunder ändå oftast utgår från att det är ren el de får.

Med detta sätt att se det förvandlas 48,4 % av Sveriges elproduktion till fossil el gennom att smutsig el utomlands blir miljöcertifierad via svensk greenwashing. Detta är givetvis något som förlängder livet hos kolkraftverk och icke fossila elproducenter som kämpar för att hålla sig kvar i en industri som har svårt att hantera en omställningstakt mot fossilfritt som likt inom bilindustrin går snabbare och snabbare. Däremot är det viktigt att påpeka att 83 % av Sveriges elproduktion fortfarande går till svenska hushåll och att över hälften av denna är helt fossilfri och den andra kommer från kärnkraften. Av den importerade elen kommer dessutom det mesta från Norge där vattenkraften står för över 95 % av produktionen. Med andra ord tillhör vi några av de få länder i världen där elproduktionen som faktiskt levereras till våra huhåll och fastigheter i huvudsak är förnyelsebar, vare sig vi aktivt väljer elavtal med Bra miljövals-märkning eller ej.

Vad vi svenskar kan göra att aktivt kräva miljömärkning så att dessa inte kan säljas utomlands men det är inte alltid helt lätt. Bor en i en bostadsrättförening tex som skrivit avtal där miljömärkt el ej valts blir alla alla föreninges medlemmar låsta till det något som kan bli allt vanligare för att bostadsföreningar ser en möjlighet att spara pengar.

Förhoppningsvis kan även bostadsrättföreningar och andra större fastigheter se det långsiktigt värdefula för såväl ekonomin som miljön att låta installera solceller på taken för att på så vis få en större andel egenproducerad el. För husägare bör det däremot vara givet att antingen satsa på egen elproduktion eller välja miljömärkt el, värdet av att bidra till den fossilfria omställningen har nämligen aldrig varit viktigare och mer brådskande. Men vi ska köpa tid och frigöra resurser för att individer och samhälle ska kunna ställa om inte för att fossilindustrin ska kunna tjäna pengar på förlegade energisystem lite till. 

I vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet som fått många fina recensioner och kommentarer går vi in på bland annat Sveriges energiberoende och vad samhälle och individ kan göra för att ställa om till fossilfritt. 

Vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet


 

2018-03-19

Patentansökan för pollinerande robotdrönare inlämnad av Walmart

"Eftersom de flesta blommande växter är beroende av insekter och/eller djur för för pollinering, är pollinatörer mycket viktiga för upprätthållandet av växtsamhällen både för vilda växter och jordbruksväxter. Under de senaste åren har antalet pollinatörer (så som myror, bin, skalbaggar, fjärilar, getingar) minskat stadigt vilket resulterat i minskad befruktning och biodiversitet bland växter och minskat produktion från växter...." 
Detta skulle kunna vara de varnande orden från någon forskarrapport, en biodlartidning eller varför inte en av de många debattartiklar eller dokumentärer som kommit ut de senaste åren och uppmärksammat allvaret för våra livsviktiga pollinatörer däribland honungsbina, solitärbin, humlorna och övriga pollinerande insekter. Men det är det inte. Det är de inledande bakgrundsorden i en patentansökan som amerikanska detaljhandelskedjan Wallmart lämnade in den sjätte september i fjol (2017) till amerikanska motsvarigheten för patent och registreringsverket, om en ny form av pollinerande drönare företagsjätten utvecklar.   

Nej det är inget skämt och det tycks vara mycket seriöst med enorma finansiella muskler bakom och ett steg längre än tex de robotbin som utvecklas för pollinerng vid Harvards Universitet. Det handlar om obemannade farkoster (UAV) eller kort och gott drönare som med hjälp av av avancerade sensorer för pollenigenkänning, GPS, minneskort och kommunikationsutrustning ska kunna pollinera växter och sedan återvända till dockningsstationer för laddning och insamling av data för molnbaserad analys. Givetvis kommer AI-mjukvara även användas för att förbättra UAV:ernas pollineringsförmågor.

Med andra ord, det är här på riktigt. Men är det verkligen något som kan konkurera eller fungera som komplement till riktiga pollinatörer som tex extremt effektiva honungsbin och humlor som naturen utvecklat och vars förmågor förfinats under kanske 50 miljoner år? Inte till en början men funderar vi några vändor till blir det mer komplicerat.

För det första ska vi ha klart för oss att Walmart är ett företag i desperat behov av nya intäktskanaler då företaget de senaste åren tappat allt mer mot sin främsta konkurrent Amazon, den senare som planerar inte bara egna flyg- och lastbilsflottor utan även personallösa butiker för mat och allehanda prylar. Och en sak är klar, pollineringstjänster är BIG BUSINESS i USA. För det första måste USA varje år importera friska bisamhällen för att överhuvudtaget kunna utföra de pollineringstjänster som stora delar jordbruket är helt beroende av. De senaste åren har runt 40 % av de inhemska bisamhällena i USA dött av en kombination av bekämpningsmedel, sjukdomar och en utbredning av jordbrukslandskap som förstört binas livsmiljöer.

Mellan april 2016 och 2017 dog 33 % av de amerikanska bisamhällena. När de gäller de vilda bestånden av pollinatörer har vi inga siffror för USA men med tanke på skräckexemplet från Tyskland nyligen där 75 % av alla flygande insekter försvunnit på 25 år väntar vi oss tyvärr inga positiva nyheter där heller, tvärtom med tanke på det högintensiva jordbruket i Förenta Staterna.

Tittar vi närmare på Walmarts pantentansökan som blev offentlig för drygt en vecka sedan framgår det att bakgrunden till dessa drönarbin är pengar. Idag kostar det mycket pengar att försöka konstpollinera och spraya stora fält med pollen från tex flygplan (något USA tvingats till pga bi-döden och monokulturella jordbruk där bin inte kan samla egen nektar tex) och det ger dessutom högst osäkra resultat. Långt ifrån alla växter blir pollinerade och många blir pollinerade flera gånger helt enkelt för att träffsäkerheten inte kommer i närheten av vad naturliga pollinatörer förmår.

Men om Walmart kan lyckas ta fram drönar-pollinatörer som är tillräckligt övertygande för att jordbruksindustrin ska börja ta beställningar finns det en miljardindustri som väntar... Kan drönarbin fungera effektivt? Om vi leker med tanken att drönarpollinatörer likt självkörande eldrivna lastbilar kan köras även på natten och inte behöver stanna för laddning på vad Walmart i pantensansökan beskriver som "dockningsstationer för en eller flera obemannade farkoster", ja då kan de vara ute och pollinera längre än tex bin. Arbetsbin kan samla honung och pollen några veckor sen är de slut, hur länge dessa drönarbin kan köras innan de är slut vet vi ej ännu. Men är de tillräckligt billiga att massproduceras kommer skadade drönarbin snabbt bytas ut mot nya...

Vad alla mekaniska metallbitar som kommer hamna i naturen när robotpollinatörerna skadas eller mosas under sina pollineringsuppdrag kommer ta vägen och hur det påverkar miljön och vem som bär ansvaret för uppsamling av dessa, ja det tål att fundera på...

Det hela är förstås för oss biodlare inte bara en symtom på att något gått väldigt galet i denna antroproscena värld, utan en signal om att kunskapen om bin och naturliga pollinatörers oumbärliga värde aldrig varit viktigare att sprida. Om vi blint tror att vi bara kan ersätta bin och humlor och övriga av våra livsviktiga pollinerande vänner med robotar utan konsekvener, är risken stor att vi inte bara tappar vår mänsklighet utan även helt tappar greppet om vårt beroende av naturens resurser. Detta resulterar i en ännu större naturlig obalans än den vi redan skapat.

Det handlar här inte om att vara teknikfientlig utan att se att bakomliggande krafter för robotbin är pengar. För om lika mycket kraft investerades i åtgärder för att stärka livsmiljöerna för våra naturliga pollinatörer, förbjuda skadliga bekämpningsmedel mm skulle vi få bättre resultat både för pollinatörerna och omgivningen.

Ett hårt arbetande honungbi tar en välförtjänt paus på Johans hand (inte ett robotbi...)

2018-03-17

Einrides T-pod: Världens första självkörande, eldrivna lastbil utan förarhytt

Här är avsnitt två från vår nya studio. I detta program kikar vi närmare på nya svenska startupen Einride med den självkörande eldrivna lastbilen, T-poden som saknar både förarhytt eller fönster men kan fjärrstyras. Johan äger aktier i det icke börsnoterade bolaget men har inte fått ersättning för att varken skriva om eller göra denna film. Vi tycker helt enkelt att de skapat en lovande produkt och med smart affärsidé.

Kika gärna på den tre minuter korta videon nedan som den här gången gjorts för vår internationella EVolution-kanal men de flesta nog kan förstå. En kan med fördela läsa mer om bolaget på dess hemsida där det finns länkar till många artiklar på svenska och engelska.

 

2018-03-12

För AI-singleton kan människan snart bara vara en bugg i systemet

Robotar med algoritmer för igenkänning av känslor och djupinlärning (deep learning) utvecklas snabbt just nu. Flera amerikanska och japanska robotutvecklare menar att vi bara är år från att robotar tex kan kan bli nyhetsankare i TV-rutan. Ja du läste rätt. Åtminstone om en ska tro Hiroshi Ishiguro vid Intelligent Robotics Laboratory, Osaka University (se video nedan) som utvecklar robotar som inte bara ser ut som människor utan även kan svara på frågor och uttrycker vad som kan likna mänskliga känslor.

Den som tvivlar får ta sig en funderare, särskilt när det gäller hur robotik och AI kombineras i Japan. För drygt ett år sedan ersattes 34 anställda på ett försäkringsbolag i Japan som vi skrivit om i tidigare inlägg bara för att nämna ett av många exempel där självlärande mjukvara börjat appliceras. Vid Danderyd sjukhus har oropediröntgen börjat ta hjälp av AI som lär sig genom att granska över en miljon röngenbilder för sedan kunna hjälpa till att se avvikelser på röntgenbilder som till och med den bästa läkare kan missa. 

Men samtidigt som utvecklingen av AI rusar framåt i exponentiell takt på alla fronter häpnar vi över hur naivt AI-utvecklingen omfamnas utan att även diskutera riskerna på allvar. I ett inslag i Aktuellt på SVT i torsdags (hoppa 35:30 in i sändning) blev detta smärtsamt uppenbart.
"Det är vi som ska programera konstrgjord intelligens att bete sig ansvarsfullt"
Detta säger AI och robotik-forskaren i inslaget när SVT-journalisten frågor om inte AI:n fuskade när den använde en bugg för att få extra poäng i ett dataspel, något som alltså skedde nyligen. Ett häpnadsväckande svar med tanke på att vi människor kommer få svårare att "programera AI:n" att inte göra oförutsägbara saker som vi i helt enkelt inte kan förställa oss då vi inte har den intellektuella kapaciteten att ens se vilken väg den kommer ta. Om en enkel AI (enkel AI=AI-nivån är ännu bara på bebis-nivå mot vad den kommer vara om bara några år) redan kan utnyttja en bugg i en spel-mjukvara för nå sitt mål utanför de mänskligt tolkade spelreglerna, vad tror ni då en mer avancerad AI kommer kunna göra för mycket mer omfattande system utanför ett experiments trygga väggar, uppkopplade mot nätet...

Vi har varit inne på detta i många inlägg och det räcker att läsa Nick Boströms AI-bibel "Superintelligens -vägar, faror och strategier" för att inse att grundscenariet ur ett logiskt och tekniskt perspektiv är att AI är ett existiellt hot mot mänskligheten, inte ett kanske eller högst osannolikt eller möjligen om 100 år (det senare är en tankevurpa som är helt galen när en tänker efter, om något är ett ett existienellt hot om 100 år när det gäller AI, kan vi inte göra något åt det då, det måste göras långt långt innan).

Det är som Nick Boström skriver inte farligt att göra en dum AI smart men däremot att göra en redan smart AI smartare. För sen blir den smartare och smartare och människan har inte längre en chans att påverka utvecklingen så att en singleton, en allomfattande överlägsen AI tar hänsyn till oss då ofantligt mycket svagare, intelligens-utmanade varelser utan istället bara följer sina egna till synes löjligt rationella mål. 


Vi hoppas att kommande Aktuellt-sändningar gräver djupare i riskerna med AI som är minst lika stora som klimatförändringar och resursbrist däribland Peak Oil.

Kika gärna på videon där vi får en inblick i bland annat robotutvecklaren Hiroshi Ishiguros arbete. 

 

2018-03-07

Första studioshowen: Självkörande elpoddar och Personal Rapid Transit

Nu är vi äntligen klara med vårt första program i den nya studion och timingen verkar rätt bra då
Trannsportstyrelsen idag presenterar en utredning för regeringen med förslag om nya regler och lagar för självkörande fordon.

I detta avsnitt tittar vi nämligen närmare på olika självkörande eldrivna podcars och Personal Rapid Transit (PRT)-system. Vi besöker bland annat Kista utanför Stockholm för att åka med Easy Miles självkörande mini-elbussar eller poddar och jämför dessa med 2getthere´s liknande fordon som rullar i Rivium Business Park utanför Rotterdam i Holland som vi besökte för drygt ett år sedan.

Det blir bland annat även en gennomgång av det första Podcar/PRT-systemet i Morgantown i USA som varit igång sedan 1975 och än idag är mycket uppskattat och inspirerat många att bygga liknande system i andra delar av världen.

Vi kommer framöver göra fler program i studion såväl för internationellt inriktade EVolution-kanalen som Olja för Blåbär-kanalen, med teman som eldrivna fordon, självkörande teknik, smarta energilösningar och Artificiell Intelligens (AI) med samtal och analyser och inbjudna gäster.

Hoppas ni gillar första programmet, kom gärna med önskemål och synpunkter för kommande program! Nästa program kommer framförallt handla om en självkörande eldriven lastbil utan hytt och förare ombord.

Vår första show från nya studion för vår internationella EVolution-kanal

2018-03-02

Nya elbilssuven Jaguar I PACE nu ute, imponerar trots sitt höga pris

Med pompa och ståt lanserades igårkväll Jaguars första helt eldrivna bilmodell, Jaguar I PACE. För oss elbilsentusiaster var det extra roligt att en av huvudpersonerna som fick presentera bilen var Jonny Smith, en av de utmärkta programledarna bakom den mycket sevärda elbils-kanalen Fully Charged.

Eventet som ni kan se i sin helhet i slutet av inlägget var förstås ett enda stort marknadsföringsjippo för att få folk att beställa denna ny elbil som det talats om i över ett år och många hoppats på. Men upplägget var riktigt genomtänkt och bilen imponerade.

För det första är det värdefullt att en klassisk biltillverkare som Jaguar nu visar att de på ett seriöst vis tagit fram en elbil som byggts från grunden för att vara just en elbil och inget annat. Till skillnad mot många andra gamla biltillverkare har de till och med utnyttjat grillen i fronten och INTE bara för att behålla sin fossila look. Det sitter trots allt inte någon kylare eller stor förbränningsmotor bakom, utan Jaguar har helt enkelt behållit den för att förbättra aerodynamiken genom att låta luft strömma igenom "grillen" och upp över framrutan. På detta sätt minskar inte bara luftmotståndet utan ger även elmotorn mellan framaxlarna gratis kylning, en smart lösning.

Lanseringseventet inleddes något kaxigt med att låta Jaguar I PACE tävla mot marknadens enda seriösa elbilssuv som är i produktion, Tesla Model X. En Tesla Model X med 100 kWh batteri och fyrhjulsdrift matchades mot nya Jaguar i-Pace som har ett 90 kWh batteripack. Med acceleration på 0-100 på 4,8 sekunder slog den Teslas Model X. Här ska dock understrykas att det egentligen är en rätt orättvis jämförelse, inte främst för att Teslas prestandamodell av Model X är mycket snabbare, 0-100 på 3,1 sekunder, utan för att de helt enkelt är helt olika storlek och vikt på modellerna och i olika prisklass.

Jaguar I Pace är en bil som är byggd för att kunna köra fem vuxna med gott om bagage-utrymme fram (finns likt i Teslas bilar en "frunk" eller "fruit" som engelsmännen beskriver den, där förbränningsmotor normalt sitter) och bak, medan Tesla Model X kan ta upp till sju vuxna personer. Men den stora skillnaden är helt klart priset. En Jaguar I Pace i grundutförande kan nu beställas i Sverige och kostar då från 829 000 SEK medan en Tesla Model X 100 D kostar från 1 163 000 SEK, båda priserna avser innan avdrag för supermiljöbilspremien på 60 000 kr som börjar gälla från första juli i år.

För att avsluta jämförelsen med marknadens enda nuvarande elbilssuv är det intressant att kika på räckvidden. Jaguar I Pace har med sitt 90 kWh batteripack 47 mils räckvidd eller minst 35 mil i verklig körning, fullt jämförbart med Tesla Model X 100 SD som har 56,5 mil i räckvidd (NEDC-cykeln) och cirka 41 mils räckvidd i verklig, blandad körning. Ja, sex mil kan tyckas rätt mycket i skilnad men inte om man betänker att de flesta ändå vill ta en bensträkcare och mat/toa-paus efter 3 timmars  körning, vilket alltså räcker till nästa snabbladdare.

Här kommer vi dock in på något viktigt, nämligen laddningen. Under eventet hävdade chefsingenjören för Jaguar att med DC-laddning kan nya i-Pace laddas till 80 % på runt 40 minuter. På Jaguars hemsida står det dock att med de vanligast 50 kW laddarna längs vägarna laddar I Pace upp till 270 km per timme. Med andra ord krävs tillgång till minst 100 kW laddare längs vägarna för att laddningstider på runt 80 % ska uppnås på runt 40 minuter. Detta är ett problem då endast Tesla har ett välutbyggt snabbladdningsnätverk i såväl Europa, Nordamerika som Sydostasien med en  egen laddstandard på hela 135 kW.

Det ska dock sägas att det går utmärkt att åka långt även utan snabbladdare äver 50 kW men det kräver mycket mer planering och att man stannar runt en timme istället för runt 30-40 min, något icke-elbilspionjärer ej är vana vid. Men inget vardagligt problem då de flesta resor trots allt inte görs inte över 35 mil på en körning utan snarare mellan 4-8 mil.

Vi lyfter på hatten för att Jaguar tagit till sig och lärt sig av Tesla, Nissans och BYD samt otaliga nya kinesiska elbilstillverkares framgångar de senaste par åren. Ska en biltillverkare eller lastbilstillverkare överleva är det främst eldrift som gäller nu och det hintar även Jaguar om nu då chefsdesignern för I Pace under lanseringseventet berättade att alla Jaguars kommande modeller kommer bygga på samma tänk som I Pace, dvs det lär blir ren eldrift.

Se gärna våra testkörningar av elbilen Hyundai Ioniq Electric och Renault Zoe Bose Edition , provkörning av nya Nissan Leaf är på gång!

Men till skillnad mot vad många tror är det inte bara för att gå runt utsläppen och putsa på sin miljöimage som Jaguar valt elvägen. Det finns många andra fördelar med ren eldrift som tex möjliggör en helt annan design av bilarna, med större lastutrymme, stabilare väghållning och en säkrare bil. När batteripacket placeras i botten av bilen bildar det som en gigantisk stötdämare runt bilen i form av sin massa mot omgivande balkar och med sin tyngd även håller kvar bilen på vägbanan och motverkar att bilen voltar vid kollision vilket krocktester i av Teslas Model S visat -den krocksäkraste bil som testats i USA.   

Näst steg för Jaguar blir att se till att det byggs snabbladdare värt namnet och att säkra massproduktion av billiga batterier vilket kan bli ett problem då de till skillnad mot Tesla och BYD inte sitter på egen storskalig produktion och alla andra biltillverkare nu står på kö till Panasonic, LG Chem, Samsung, BYD... Men Jaguar kommer initialt försöka slå sig in i premium-lyxsegmentet där Tesla redan visat att elbilar är framtiden genom att krossa konkurrensen i tex Nordamerika där varken BMW, Mercedes eller Porche kunnat matcha Tesla Model S och Tesla Model X. 

Vi avslutar med att meddela av vi nu äntligen filmat klart vår första show i vår nya studio och kommer inom kort ladda upp första programmet på vår EVolution-kanal, ett program som handlar om självkörande elfordon och Podcars/Person Rapid Transit (PRT) där vi bland annat teståker Easy Miles nya självkörande minibussar/pods som nu rullar i Kista utanför Stockholm.

I väntan på det, kika gärna på Jaguar-eventet nedan, trevlig fredag!