2014-07-29

Rysslands Peak Oil här enligt det ryska Finansministeriet

2013 blir sannolikt det år Ryssland producerade mest olja i landets oljeproducerande historia. Detta med anledning av att det ryska Finansministeriet meddelat att man räknar med att Ryssland ska förlora 4,5 miljarder dollar i exportintäkter från oljan 2014, oljeproduktionen väntas nämligen gå ner med 6,3 % i år.

Detta är en stor nyhet som UPI rapporterade om redan för nästan tre veckor sedan men som försvunnit i övrigt mediabrus.

2013 låg Rysslands oljeproduktion på nästan 10,8 miljoner fat per dag och utgjorde då 12,9 % av världens oljeproduktion (enligt statistik från BP Statistical Review of World Energy 2014). Minskar oljeproduktionen i Ryssland med 6,3 % från 2013 -års nivåer innebär det att världen måste ersätta 680. 000 fat olja per dag 2014 för att hantera Rysslands minskade produktion . Detta kanske inte låter så mycket men Rysslands olja är nästan bara konventionell olja som är relativt lätt att utvinna till skillnad mot den olja så många hoppas på från USA och Kanada: skifferoljan respektive tjärsanden.

När konventionell olja ersätter okonventionell olja krävs stigande oljepriser för att den okonventionella oljeutvinningen ska bli lönsam men världsekonomin ligger redan på gränsen för vad den kan hantera när det gäller energipriser som kan generera tillväxt.

Skifferoljan är som vi påpekat gång efter en annan på denna blogg en kortsiktig seglats på dyra segel för ett fartyg som kommer behöva vara rustat för långa resor och alla väder framöver.

Det faktum att Ryssland nu officiellt räknar med att landets oljeproduktion inleder en permanent nedgång i sin oljeproduktion innan 2016 och rent av indikerar att peaken redan nåddes 2013 kommer få stora konsekvenser för övriga världen. Betänk bara att Ryssland idag är världens tredje största oljeproducent och har mer än dubbelt så stora oljereserver som till exempel USA.

För Sverige som importerar 42 % oljan från Ryssland är det är här heller inga goda nyheter. Det blir inte enkelt för internationella oljebolag att trolla fram ny, billig olja som alternativ till den importerade ryska oljan till den svenska marknaden. Norge och Danmark stod 2012 tillsammans för 40,6 % av den övriga oljan till Sverige men inte heller dessa länders olja kan Sverige räkna med så länge till. Norge och Danmark har nämligen minskat sin oljeproduktion på årliga basis sedan 2001 respektive 2004.
 
Mer om Sveriges ryska oljeberoende och Rysslands nya gasavtal med Kina kan ni läsa om i en av Johans kommande artiklar i tidningen Om Omställning som kommer ut med ett nytt nummer inom några dagar.

UPI konstaterar även genom att peka på en rapport från en rapport av Världsbanken från mars
i år, att Ryssland lider av en begynnande förtroendekris för landets ekonomi. "Tidigare kunde bristen av strukturella reformer maskeras med en tillväxtmodell som byggde på stora investeringsprojekt, ökade löner inom offentlig sektor -allt pådrivet av kraftigt ökade intäkter från landets olja.

Hmm, är nog fler länder som känner igen sig i denna situation för oavsett om intäkterna kommer från oljeexport eller genom import av olja i utbyte mot andra tjänster eller varor stiger priset på oljan och därmed kostnaderna för att konsumera oljan. Detta har en direkt negativ påverkan på ett lands välstånd och möjligheter till ekonomisk tillväxt.

Rysslands maximala oljeproduktion (eller närmande av oljetoppen) är därför ännu en varningssignal om att vi i snabbast möjligt måste ställa om vår ekonomi bort från ekonomisk tillväxt/fossil energi till en hållbar cirkulär ekonomi i balans med naturens resurser.    

2014-07-26

Gas-skifferloket tuffar på snabbare medan gastankarna töms

Så här rapporterandes från Gotland med runt 30 grader varmt om dagarna kan det vara passande att skriva lite om en annan änuu het potatis. Vi menar förstås BP Statistical Review of World Energy som släpptes för en månad sedan. Vi har analyserat oljesidan i rapporten i korthet här på bloggen. Även Financial Sense värd Jim Puplava har gjort en del intressanta observationer i BP:s rapport som vi uppmärksammat.

Denna gång tänkte vi fokusera på natugas -fenomenet i USA med hjälp av en läsvärd artikel av Robert Rapier som belyser just detta. Vid det här laget hoppas vi det är rätt tydligt för den återkommande besökaren av denna blogg att den så kallade skiffer-revolutionen i USA inte är en revolution utan en högst kortsiktig uppsving i skiffergas och skifferolje-produktion i USA. Den ökade skiffergas -och skifferoljeproduktionen  kommer inte göra landet energioberonde eller förlänga världens fossila energi produktion mer än kortsiktigt. Något vi visat i otaliga inlägg.

Det kan dock vara på sin plats att precis som Robert Rapier gör i sin artikel sätta BP:s nya rapport i ett sakligt sammanhang. USA har för det tredje året i rad varit världens största gasproducent tack vare den snabba produktionsökningen från skiffergas sedan 2006. 2013 producerade USA 66,5 billion cubic feet per day (Bcfd) eller drygt 20 % av världens totala gasproduktion. Ryssland kommer som nummer två och står för 18 % av gasproduktionen följt av Iran, Qatar och Kanada som står för cirka 4-5 % respektive.

USA importerar dock (precis som med oljan) fortfarande mer gas än man producerar. På gassidan är man nästintill oberoende av importer men på oljesidan importerade USA 2013 fortfarande 46 % eller nästan 8,9 miljoner fat av USA:s oljekonsumtion.

Men det viktigaste att lägga på minnet när det nu gäller USA:s snabbt växande gasproduktion är att USA endast har världens 5:e största gasreserver. Iran, Turkmenistan, Ryssland och Qatar har betydligt mer gas att potentiellt elda upp än vad USA har. USA får alltså passa sig för att inte upprepa Margareth Thatchers misstag på 1980-talet och producera så mycket olja som möjligt för att hantera arbetslöshet och vinna politiska poäng när ekonomin går trögt. Det slutar bara med att USA, precis som Storbritannien idag, står energifattigt och får importera fossila bränslen till stigande priser i framtiden.

Att USA leder gasracet med hjälp av sitt skifferlok är alltså vilseledande och mer politik än hållbart för USA:s ekonomi långsiktigt. Det ska alltså inte ses som ett föregående exempel för andra länder att ta efter, det vore ett stort misstag.

Att ställa om tillväxtekonomin handlar om att ställa om bort från fossilberoendet, något som tar årtionden då är det vettigt att gå mot utgångarna i tid och inte vänta till sista minuten...  

2014-07-22

Ryssland byter energifokus från Europa till Asien

I kommande nummer av Om Omställning, där Johan är en av redaktörerna, har Johan bland annat skrivit en artikel om Sveriges beroende av rysk olja och det nya ryska gasavtalet med Kina. Johan har även skrivit en artikel om sina tankar kring bin och biodling nu när Johan har två bisamhällen i sin trädgård. I väntan på nästa nummer av OM som kommer ut i början av augusti kan ni gärna läsa om första sommaren med bin i trädgården.

Förutom att Kina och Ryssland nyligen skrev ett gasavtal som sträcker sig över 30 år och uppskattas vara värt 400 miljarder dollar har Ryssland nu ett nytt jätteprojekt på gång i Asien. Denna gång är det Indien som ska göra sig beroende av den ryska gasfossilen. UPI rapporterar nämligen att president Putin och Indiens premiärminister Narendra Modi förra veckan diskuterade ett ryskt-indiskt jättegas-projekt. "Det största energiprojektet i historien" hävdar rysslands ambassadör i Indien.

Det handlar om en rysk gasledning som ska gå via södra ryska gränsen mot Indien, ett projekt som ska ta fem år att bygga och beräknas kosta 40 miljarder dollar eller närmare 274 miljarder kronor. Gasledningen skulle, om den byggs, sannolikt gå via Himalaya och därmed komplimentera Indiens två andra gasledningar från Turkmenistan och Iran.

Indien och Ryssland samarbetar även för att låta Ryssland designa 22 indiska kärnkraftverk. Det är tydligt att Indien känner av sitt skriande energibehov och hur kinesiska drakens styrka såväl ekonomiskt som militärt rycker ifrån.

Man kan nästan undra om Putin spelar ut Indien och Kina mot varandra genom att förse både med de energisäkerhetsverktyg de behöver för stå emot varandra eller är det bara rysk business bort från Europa?
Eller är det Kina som sitter med fler ess på handen vi ännu inte fått se...

En sak blir allt mer tydlig. Europa ska inte tro att Ryssland behöver den Europeiska gasmarknaden hur länge som helst, inte heller oljekunderna. Med fler asiatiska kunder och en infrastruktur inom räckhåll för att leverera rysk gas och olja kan Ryssland blunda för västerländska embargohot och samtidigt stärka Kinas position gentemot USA. Enligt devisen "min fiendes fiende är min vän" ser Ryssland knappast något problem med att förse Kina med den energi landet behöver. För att på detta sätt stärka Kinas ekonomiska och militära kapacitet långsiktigt.

Ryssland och Kina samarbetar allt mer även på det rent ekonomiska planet. Båda är väl medvetna om att man inte knäcker USA med militära medel annat än möjligen på mycket lång sikt. Med finansiella medel kan man dock försvaga USA:s ekonomiska och politiska inflytande och därmed landets maktposition på alla nivåer långt mycket snabbare. Något som energisäkerhets-analytikern Jim Richards försökt få Pentagon att inse genom olika finansiella krigssimuleringar.

Även andra som investeraren Eric Townsend har pekat på USA:s ekonomiska sårbarhet då landets inflytande och kontroll i världen i praktiken är helt kopplad till dollarns roll som reservvaluta i världen. Ett privilegium som inte varar för evigt.

I vår kommande bok har Johan och energisäkerhetsforskaren Agshin Umudov skrivit ett kapitel tillsammans där de bland annat tittar på hur Kinas nya energipolitik påverkar världens energikarta. Boken väver samman Peak Oil, energi, ekonomi och hållbarhet till en helhet för att ge läsaren verktyg för framtiden.  

Tiderna förändras, den som inte anpassar sig är dömd att bli en fossil på ett museum.

2014-07-19

Lördagsmys: Chris Martenson & den kommande Välståndsöverföringen

En favorit sedan flera år tillbaka är Chris Martenson. Vem är då Chris?

En beskrivning som Chris gör av sig själv på Peak Prosperity är rätt talande:

"Before: I am a 40-year-old professional who has worked his way up to Vice President of a large, international Fortune 300 company and is living in a waterfront, 5 bathroom house in Mystic, CT, which is mostly paid off. My three young children are either in or about to enter public school, and my portfolio of investments is being managed by a broker at a large institution. I do not really know any of my neighbors, and many of my local connections are superficial at best".

"After: I am a 50-year-old who has willingly terminated his former high-paying, high-status position because it seemed like an unnecessary diversion from the real tasks at hand. My children are now homeschooled, and the big house in Mystic was sold in July of 2003 in preference for a modest homestead in rural western Massachusetts. In 2002, I discovered that my broker was unable to navigate a bear market, and I’ve been managing our investments ever since.  I grow a garden every year; preserve food, know how to brew beer & wine, and raise chickens. I’ve carefully examined each support system (food, energy, security, etc), and for each of them I've figured out either a means of being more self-sufficient or a way to do without. But, most importantly, I now know that the most important descriptor of wealth is not my dollar holdings, but the depth and richness of my community".

Chris lyckas alltid på ett pedagogiskt och inspirerande sätt väva samman vår tids stora utmaning; bristen på ett helhetstänkande kring energi, ekonomi och hållbarhet. Nedanstående färska presentation från Wine Country Conference 2014 (1-2 maj) bjuder på mycket godis och slående exempel som är svåra att värja sig ifrån. Har man inte redan tagit till spaden, är det hög tid efter man sett denna cocktail shaker!

Hur som helst, fram med popcornen och spänn fast säkerhetsbältet, för det blir mycket på en gång!

Trevlig lördag!

"Den kommande Välståndsöverföringen"

2014-07-14

Oljebarometern -14 Juli

Peak Oil måste läsas

World Sets New Oil Production and Consumption Records, Robert Rapier, Financial Sense, 10 Juni 2014
-Gedigen genomgång av BP Statistical Review of World Energy som vi gått igenom här på bloggen nyligen.

Turkey reviews options for shale gas, Daniel Graeber, UPI, 10 Juli
-Turkiet nästa land redo att öppna pandoras ask, trots bättre vetande och andras dåliga erfarenheter från skifferutvinningen.

Statoil gets nod for Barents Sea drilling, Daniel Graeber, UPI, 10 Juli 2014
-Norska regeringen ger sitt godkännande för oljeborrning i det naturkänsliga Barents hav norr om Norge. Desperationen efter fortsatt fallande norsk oljeproduktion öppnar tidigare stängda och hårt bevakade dörrar...

Oil Abundance? Not So Fast - Drilling holes in the energy boom story, Richard E. Vodra, Resilience.org, 14 Juli 2014
-Rakt på sak, utan krusseduller om USA:s energiberättelse de senaste 8 åren. Verkligheten bakom sagan och de vilseledande skiffersidospåren...

Ekonomicirkusen

 -

-Behöver inte sägas så mycket mer. Är vi en kreditbubbla/skuldbubbla i global skala? Fundera själva!


Det Nya Kina 

Chinese Cash-Bearing Buyers Drive U.S. Foreign Sales Jump, Gittelohn, J, Bloomberg, 9 Juli 2014

-"Köpare från större Kina, inklusive Hong Kong och Taiwan spenderade 22 miljarder dollar på amerikanska husköp under året fram till mars 2014. Upp 72 % från samma period 2013. Detta är mer än från någon annan nationalitet enligt National Association of Realtors (...) Det innebär att 24 % av varje dollar spenderad i husköp av internationella köpare kom från en kines"...

New Chinese Threats to U.S. Space Systems Worry OfficialsYasmin Tadjdeh, National Defene Magazine, Juli 2014
-Ny kinesisk rymdteknologi oroar amerikanska försvarsmakten.

Ny Teknik & Övrigt

Toyota: Elbilen behöver Nobelprisbatteri, Håkan Abrahamson, Ny Teknik,

-Toyota ännu i förnekelsestadiet för eltansporternas otvetydiga övertagande av fossildrivna transporter.
Ja använd er el-fantasi för inom några år kommer med all sannolikhet eltransporter användas i stor skala om än inte i samma omfattning som dagens oljefordon (finns inte energi eller ekonomi till det).

Toyotas forskningschef talar rent struntprat när han säger att det inte finns någon efterfrågan eller vettig teknik för elbilar. Att företaget lägger ner sin produktion av Rav 4 beror främst på att Tesla Motors som står för elmotorn och batterierna i bilarna har så hög efterfrågan på sin elbil Tesla Model S. I väntan på sin gigafabrik för batterier kan Tesla därför inte förlänga kontraktet med Toyota-då skulle Tesla inte kunna leverera tillräckligt med batterier och elmotorer till sin egna bilar!

Låter väl bättre att säga att Toyota går i bräschen för vätgasbilar...

Toyota ligger precis som övriga bilindustrin på bromspedalen för att man inte har färdiga elbilar som kan konkurrera med Tesla Model S. Som Steve Jobs tidigt konstaterade när han utvecklade Apple, konsumenterna vet inte vad de vill ha, efterfrågan skapas med bra produkter. Kan man inte eller vill man inte sälja framtidens produkt är man dömd att konkurreras ut i det långa loppet.

Vätgas är ett rent skämt som bara handlar om att behålla kontrollen över underhållet av sönderfallande bränslemotorer och behålla infrastrukturen för bränslepåfyllningen. Eluttag finns överallt, i hemmet, på jobbet och snart finns det snabbladdare för Teslas elbilar så att man ta sig runt i hela Västeuropa, från Norrland till franska rivieran-gratis!  

När Tesla slår upp dörrarna för sin första av flera gigabatterifabriker kommer bilindustrin säga "det kommer aldrig funka" medan Tesla fortsätter att plocka marknadsandelar. Denna gång även i normalpris-segmentet (tänk Volvo för 300-350 tusen). Kinesiska biltillverkare som KNDI ligger inte långt efter och kör så det sprakar med sina elbilar redan, trots att "det inte funkar"...    

2014-07-11

Fredagsmys med Richard Heinberg

Med många på semester och för vår del mycket tid med sista etappen av vår kommande bok om Peak Oil, energi och hållbarhet kan det passa med lite kloka ord från Peak Oil -och hållbarhetsgurun Richard Heinberg.

Lyssna gärna på Our Energy Reality i trädgården, när ni städar, tränar eller vad ni nu pysslar med.
Intervjun är gjord av Post Carbon Institute och är den del av Spring of Sustainability.

Då det var länge sedan vi publicerade Richard Heinbergs och Post Carbon Institutes eminenta sammanfattning av våra 300 år med fossila bränslen så slänger med den också. Alla kanske inte har tid eller tålamod för 33 minuter i lurarna eller föredrar bild plus ljud. Då kan nedanstående 300 sekunder vara en bra investering för framtiden.


För mer om Richard Heinberg se någon av nedanstående inlägg:


Trevlig fredag!

2014-07-09

Ny forskning bekräftar: Skifferutvinning kan orsaka jordbävningar

Som vi skrivit om många gånger på denna blogg innebär skifferutvinningen av gas och olja trubbel på många plan och är inte en hållbar lösning på vårt fossila energiberoende.

Senaste vi rapporterade om den så kallade skiffer-revolutionen i USA skrev vi bland att skulderna för skifferutvinningen det första kvartalet i år uppmätte 163,6 miljarder dollar och att skuldsättningen hos 61 av USA:s skifferbolag dubblerats de senaste åren. 

Vi har även kunnat konstatera att den utvinningsbara skifferoljan i USA nyligen skrivits ner med 60 % mot tidigare uppskattningar gjorde av den amerikanska energimyndigheten EIA.

Nu får vi dock anledning att "gå under jorden" och uppdatera vår tidigare rapportering om kopplingen mellan skifferutvinningen i USA och en ökad förekomst av jordbävningar i dessa områden .

Tidigare har bland annat forskaren Robert Howarth vid Cornell University kunnat visa att utsläppen från skiffergas leder till ökade utsläpp av växthusgaser, inte minskade. Howarths team har visat att skifferutvinning till och med kan vara mer skadlig för klimatet än kolutvinning. Vid utvinning av skiffergas lämnas gasbrunnar nämligen att brinna (så kallad flaring) då lönsamheten kräver att man raskt flyttar riggar och personal vidare och därför inte har tid eller råd att stänga till brunnarna ordentligt. Metangas är som bekant en långt mer kraftfull växthusgas än koldioxid som kolkraftverken primärt puffar ut.  

För den som missat det kan vi påminna om att metangas som brinner och sipprar rakt upp i atmosfären från skifferutvinningen kan observeras från rymden tack vare en av NASA:s satelliter.  

Men nu till saken. Sedan tidigare är det vetenskapligt belagt att när delstaten Oklahoma i USA 2011 drabbades av den största jordbävningen som uppmätts, 5,7 på richterskalan, var den främst orsakad av att överskottsvatten som blir över under olje -och gas utvinningen måste pumpas ner i marken i speciella brunnar. Vattnet i dessa brunnar har ingenstans att ta vägen och kan leda till jordbävningar.

Studien som gjordes av Institute of Geophysics vid University of Texas visade bland annat att:

"data från tillfälliga seismografiska mätstationer har identifierat 62 små jordbävningar, där nästan alla förekom nära brunnar för utvinning av olja eller vatten. I Dimmit County, Texas, förekom 21 av 22 jordbävningar inom 10 kilometers avstånd från brunnar som tidigare användes för att producera vatten för fracking och jordbruket" 

Nu har ny forskning kommit, denna gång från Cornell University som publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science som bekräftar kopplingen mellan utvinningen av skifferolja och skiffergas med ökad förekomst av jordbävningar. Studien tyder på att den utvinningsmetod som används för att utvinna skiffergas och skifferolja orsakar jordbävningar.

När marken först spräcks upp i ådror under marken genom frackingmeteoden och en blandning av miljontals liter vatten och kemikalier sprutas ner med högt tryck i marken händer inte så mycket. Men i steg två när vattnet ska kommer upp till ytan igen triggas jordbävningar igång.

I delstaten Ohio har beslut tagits om att stänga ner flera brunnar som tros vara direkt kopplade till jordbävningar. Läs mer i en artikel på Financial Sense.  

Så förutom att orsaka hälsofarliga föroreningar i grundvattnet, ökade klimatutsläpp, ekonomisk olönsamhet som får investerare annat än Onkel Sam själv att dra öronen åt sig, kan vi ni med stor säkerhet även lägga till jordbävningar för listan av det godis som skifferutvinningen erbjuder men aldrig nämns i marknadsföringen...

Just det, glömde det viktigaste: Skifferutvinningen innebär högre oljepriser då utvinningen ersätter konventionellt minskande produktion, den senare som till skillnad mot skifferoljan och skiffergasen är en relativt billig olja och gas. Dyrare olja= svagare ekonomisk tillväxt och sedermera krympande ekonomi enligt dagens modell.

Måste väl finnas något mer vettigt än skifferolja och skiffergas eller hur?  

2014-07-06

Självtänkande Drönarrobotar här, Artificiell Intelligens runt knuten

Året är 2030. Antalet datorer och datasystem i världen är flera gånger fler än människorna på jorden. Cyberorganismer eller ”Terminators” likt de kontrollerade av Skynet i Hollywoods ultimata domedagsfilmer är bara några knapptryckningar borta. När väl någon pressad politiker tagit ett desperat beslut efter fallande opinionssiffror och en ekonomi som inte blir bättre, släpps det tekniska monstret löst. 50 år sedan Internet började spridas bland allmänheten finns nu all nödvändig information om människan samlad i en databas som i händerna på autonoma robotar och datorsystem nu blir människans värsta fiende. En fiende som med enkelhet kan utrota i praktiken allt mänskligt liv. För vad ska robotar med människor till? De kräver mer energi, tar upp plats på jorden och styrs mer av känslor och medioker intelligens, istället för logik och effektivitet som gör rymden till en plats bara runt hörnet för de autonoma maskinerna.  

Det började med Internet, ett globalt informations -och kommunikationsnätverk som skapade ett gemensamt nervsystem för hela mänskligheten. I en nästan magisk symbios mellan datorerna och kommunikationsmedlen förfinades och integrerades Internet av skickliga programmerare och begåvade robotingenjörer. Steg för steg matade mänskligheten in den mest avancerade tekniken man kunde uppbringa i maskiner och robotar. För att spara energi och pengar kom någon politiker på, givetvis kraftigt påhejad av sina militära och ekonomiska rådgivare, att om robotar gavs algoritmer för autonoma beslut skulle allt bli bättre. Ja, åtminstone billigare och enklare och snabbare beslutsvägen. Men någonstans längs vägen, när människorna först skapat sig ett beroende av självstyrande hushållsmaskiner och hjälpredor och när polis och militär med små medel fått ensamrätt på dödliga robotmaskiner, slog det slint.  

De flesta skulle inte acceptera polis och militärrobotar i första steget, på 2010-talet men successivt med flera hushållsrobotar och robotar på sjukhus och skolor tas steget i början av 2020-talet.  

Teknisk utveckling har ju bara en väg, framåt och kräver gradvis förändring och anpassning av människorna oavsett om tekniken är till det bättre eller sämre för människan långsiktigt.

När militära autonoma drönare introducerades i den amerikanska försvarsmakten på 2010-talet var det få vanliga medborgare som var medvetna om att de existerade. De som kände till dem var antingen robotikforskare eller militär personal på hemlig ort. ”Ingen” hade kunnat ana att utvecklingen av autonoma robotar 16 år senare skulle leda till först privata och statliga robotarméer. Framförallt hade ”ingen” kunnat föreställa sig att bara några år senare, 2038 skulle Artificiell Intelligens vida överlägsen människans kollektiva förmåga, ta formen av självbestämmande robotar och datorsystem med ett gemensamt primärt mål i sin väg-människan!    

Ja ungefär så här skulle det kunna gå om nuvarande utveckling får fortsätta, det är ingen fiction utan i allra högst grad möjligt. Nyligen varnade till exempel Elon Musk (se video nedan) -grundaren av Paypal, SpaceX och Tesla Motors att han oroades för hur Artificiell Intelligens kommer att utvecklas framöver. Elon Musk har därför investerat i ett företag som ägnar sig åt just forskning av Artificiell Intelligens för att ha insyn i lite av den otroliga utveckling som just nu sker inom området.

Över 20 år har amerikanska Universitet arbetet med utvecklingen av autonoma robotar i syfte att ta fram robotar kapabla att ta egna beslut utan kontroll av människan. Det har nu gått så långt att amerikanska militären har drönare med förprogrammerade instruktioner för att kunna hantera olika situationer, så kallade algoritmer utan att någon människa styr dem. Det finns nu enligt författaren och studenten Anthony Mayfield drönare inom den amerikanska försvarsmakten med algoritmer för att döda eller inte döda människor!

Vi har nyligen rapporterat om att BP som första amerikanska företag fått tillåtelse att använda drönare inom amerikanskt luftrum (civilt bruk). 

Tänk tanken, robotar som har getts instruktioner att själv "besluta" om att döda människor. Detta är 2014, innan ens denna utveckling tagit fart på allvar. Så nästa gång ni hör om företag som Amazon eller Pizza Hut som fått tillåtelse att leverera pizzor eller prylar till folks dörrar med drönare, fundera på om denna tjänst är nödvändig och framförallt vilka som vill att tjänsten ska fungera och vidareutvecklas.

Det är, precis som Anthony Mayfield understryker i videon nedan, en angelägenhet för hela mänskligheten att inte enbart ett fåtal stora företag med intresse i robotutvecklingens framfart och kommersialisering får avgöra hur autonoma robotar och system ska användas, det är en central demokratifråga.


Om ett fåtal individer har arméer med robotar eller ett fåtal företag kommersialiserar robotar till att bli en viktig del av de flesta människors liv innebär det att dörrarna för demokratisk insyn och påverkan är som bortblåsta. Nästa steg är när Artificiell Intelligens blir självmedveten eller bortom människans kontroll...  

Elon Musk varrnar för Artificiell Intelligens, försiktighet och insyn beivras!

2014-07-02

Tesla Model S mest sålda elbilen i Sverige

Enligt nyligen släppt statistik från Bilsweden.se levererades fler Tesla Model S i Sverige i juni månad än övriga elbilsmodeller lyckades skrapa ihop på den svenska marknaden tillsammans. Detta är givetvis en stor framgång för Tesla Motors i Sverige och ett stort steg framåt för elbilsintresset i Sverige.

Med sina 45 levererade Tesla Model S i juni månad finns det nu 139 Tesla Model S på de svenska vägarna. Inte mycket i jämförelse med Norge där bilen redan är den mest sålda bilen, alla kategorier -elbil som oljedriven bil. I grannlandet i väst rullar redan tusentals Tesla Model S på vägarna. Men helt klart börjar det hända grejor även på den svenska elbilsmarknaden.

En fågel viskade i våra öron att Tesla Motors inom några dagar öppnar två av sina Superladdnings-stationer i Sverige ("Super" då Teslas laddningsstationer är mer än dubbelt så snabba som de övriga snabbaste laddningsstationerna på marknaden). Två stationer som ska förbinda Stockholm med Oslo. Man kan undra hur många norrmän med Model S som kommer invadera Sverige för att testa dessa stationer på hela 135 KW framöver...Det tar ju bara 30-40 min att ladda bilen till 80 % och sedan köra 25 mil i ett svep (35 mil med 100 % laddning)-gratis. Det går ju förstås oftast snabbare än så att ladda batteriet då man inte behöver vara nära noll när man stannar till vid supplerladdnings-stationerna.

De lär placeras någonstans längs E18...gissningsvis Arboga och Karlstad.

En av Teslas 98 supersnabbladdnings-stationer i USA. 

24 supersnabbladdnings-stationer finns redan i Europa. Efter Sveriges två första blir det alltså 26 i Europa. 3 finns än så länge på plats i Kina men det lär ändras tämligen snabbt då Kina är världens största bilmarknad.

Läs mer på Tesla Club Sweden om Teslas framfart i Sverige.