2019-08-02

Globala Energitrender del 1: Oljeberoendet och skifferbubblan i USA

Nyligen gästade energiexperten Mikael Höök Evolution Show-studion där jag är värd, för att prata om globala energitrender. I fyra avsnitt med del 1 nedan borrar vi ner oss i senaste energidatan från världens energibibel BP Statistical Review of World Energy 2019 och spanar kring några av världens viktigaste energitrender. 

Vi pratar om allt från oljemarknaden och världens oljeberoende till utvecklingen av förnyelsebart, energisäkerhet och den strategiska betydelsen av Hormuzsundet, Irans växande roll på energimarknaden, litiummarknaden och vad det innebär med ett växande Kina för energimarknaden. 

Mikael Höök är en av Sveriges ledande energiexperter och forskare och leder forskningsgruppen Globala Energisystem vid instituionen för geovetenskaper vid Uppsala Universitet där han med sitt team forskar kring naturresursanvändning, framförallt olja, kol och naturgas men även förnyelsebart och energisäkerhet. Jag har träffat på Mikael Höök ett antal gånger genom åren och deltog när han som en av de första i världen disputerade om Peak Oil och kolanvändning vid Uppsala Universitet 2010. Höök var även rådgivare till Therese Uddenfeldt för hennes omtalade bok "Gratislunchen" och tillfrågas ofta i media i frågor som rör energi- och naturresurser.      

I första delen (se i slutet av inlägget) riktar vi in oss på världens oljeanvändning och den negativa trenden att världen fortsätter att konsumera mer olja än någonsin tidigare i huvudsak på grund av att USA kraftigt ökat sin oljeproduktion av skifferolja och exporterar den i ökande takt. 

Jag har i många inlägg här på bloggen och i vår bok Olja för Blåbär Energi, Makt och Hållbarhet, genom åren skrivit om att USA:s utvinning av skifferolja och skiffergas är en bubbla som inte kan fortgå hur länge som helst. Samtidigt har effektiviseringar och utrensningar av små och medelstora bolag skett som gjort att produktionen kunnat öka mer än vad jag själv väntat mig, något som ökat ännu mer under sittande president Trump som ger sitt fulla stöd till oljeindustrin. 

Jag är dock fortfarande övertygad om att det är en bubbla som förvisso förlängts men som gjort detta i huvudsak för att man satsat på de lågt hängande frukterna först och för att det är så många arbetstillfällen och politisk prestige att vidmakthålla bilden av att USA är eller är på väg att bli energioberoende även om det är långt i från fallet ännu. USA netto-importerar forfarande drygt 4 miljoner fat olja per dag. Landet måste helt enkelt exportera sin skifferolja i ökande grad för att den inte kan raffineras utan inblandning av annan olja som den från Venezuela eller genom export till raffinaderier i andra länder som i Mellanöstern där den kan blandas med olja från Saudiarabien eller Iran. Utan inblandning kan skifferolja inte omvandlas till färdiga bränslen som bensin och diesel. 

Men det finns förstås ett annat mycket viktigt skäl att skifferutvinningen kommer få mycket svårt att öka och vidmakthållas i USA det närmaste årtiondet och det är dess effekt på klimatutsläppen. I USA växer opinion starkt för att ersätta Trumps-förnekelsepolitik med löften om jättesatsningar på klimatdämpande åtgärder (antingen på federal nivå redan nu eller av Demokraterna om någon av dess kandidater vinner presidentvalen 2020) och ta bort allt form av stöd till fossilindustrin. 

Utsläppen av metangas via läckage eller i form av förbränning som koldioxid som sker vid skifferolje- och skiffergasutvinning vid så kallad fackling är ännu okänd men är knappast en hållbar utveckling för framtiden. Med andra ord, även om skifferindustrin fortsätter att öka skifferolje- och skiffergasproduktionen i USA i några år till är det knappast ett hållbart recept för framtiden eller något som kan kopieras i stor skala i andra länder. 

Detta då det är unika förutsättningar i USA med etablerad infrastruktur utvecklad under årtionden och ett relativt platt landskap samt mark- och resursägande som gör det möjligt att borra tusentals nya brunnar varje år för att kompensera för den snabba produktionsnedgången (faller med 70 % inom 2-3 år per brunn).      

USA:s energioberoende kan dock skapas genom sastning på förnyelsbart och en helt ny typ av cirkulär ekonomi där alla resurser som redan finns (inte de fossila) inte bara återanvänds men även transport och energisystem helt byggs om och anpassas för mer självbärande mer lokalt förankrade system. Men även i framtiden kommer USA och de flesta andra länder vara beroende av råvaror från andra länder (samarbeten) för att energisystem ska fungera och i den meningen inte vara helt energioberoende. Här kan nämnas att av världens litiumreserver som idag är centrala för att bygga storskaliga energilager och elbilsbatterier, finns tex över 80 % i Chile och Australien. Men mer om det i senare avsnitt om cirkulär ekonomi på Evolution Show.   

Håll utkik på Evolution Show på måndagar och torsdagar framöver för nya avsnitt på teman som smarta energilösningar, eltransporter, klimat, artifciell intelligens (AI) och inspiration för hållbar livsstil inklusive biodling! 


Del 1 av 4 samtal i Evolution Show på temat Globala Energitrender med Mikael Höök: Oljeberoendet och Skifferboomen i USA 

Den som endast vill lyssna kan som vanligt med fördel göra det via Anchor som möjliggör vidare lyssning på de vanligaste podcast-plattformarna. 

7 kommentarer:

 1. Jag är förvånad över att bara Chile och Australien står för 80% av allt litium. Nog produceras en del i andra länder i Sydamerika. Stiger priset varaktigt borde en hel del mer komma fram på annat håll. Läste för några år sedan att det finns mycket i Afghanistan.

  För 201 år sedan upptäcktes det på Utö som ligger i Stockholms skärgård och jag vet att det pågår prospektering i både Sverige och Finland. Har för mig att det är vanligare i jordskorpan än tex koppar som bryts i mycket större skala. Har också ett vagt minne att lust kostnaden för litium i batterier är ganska lågt så det borde klara kraftig prisökning.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec! Drygt 69 % av produktionen av litium i världen sker i Australien och Chile varav Chile ensamt står för 44 %. Vad som är mest anmärkningsvärt är dock att Chile sitter på över 57 % av världens litium-reserver.

   Däremot är det mkt billigare att utvinna litium direkt via krossandet av stenar i Australien vilket dessutom går snabbare att skala upp, produktionen växer därför snabbast där och kommer sannolikt fortsätta så i flera år till.
   Mer om det i del 4 av vår energiserie som handlar om litium och kommer på måndag nästa vecka!

   Litium är bara några % av litium-batterierna så det är mest en tillgångsfråga på kort sikt som är problemet men däremot kobolt som är ännu mer koncentrerat i produktion. I grunden är utmaningen brist på storskaliga batterifabriker i Tesla-gigafabrik storlek problemet idag. Går inte att producera litiumbatterier i små skala och hålla ner priset per pack eller för tex VW-koncernen att möta sin plötsliga höga efterfrågan elbilar på kort sikt. Man saknar helt enkelt fabriker som år att bygga i Europa men mindre än 1 år i Kina...

   Mvh
   Johan
   Mvh
   Johan

   Radera
 2. Bra genomgång i videon, peak oil känns mer och mer avlägset. Var det inte Kjell A som sa att den skulle inträffa 2015?... Sen 2018 … Sen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Kul du uppskattar del 1! Ang Peak Oil är det viktigt att skilja på konv olja och okonv som just skifferoljan är. När M. King Hubbert räknade ut att USA skulle nå produktionstoppen 1970 (enligt hans beräkningar 1957) var det på den konventionella oljan som mkt riktigt toppade då och fallit kraftigt sedan dess.

   Däremot är jag själv förvånad över hur mkt skifferoljan kunnat öka de senaste par åren men det betyder inte att det kan fortsätta hur länge som helst. Alltid svårt att ge prognoser för oljeproduktionen. Vi kommer först i efterhand veta exakt när den totala oljeporod (konv+okonv) i världen och USA toppar. Jag tror det kan ske runt 2025 men som sagt vi får se.

   Det viktiga är att vi minskar oljeanvändningen och hittar hållbara alternativ till vårt oljeberoende i god tid innan produktionsfallet inträffaar för då kan det gå fort. Kanske 4 % -6 % minskning per år och det blir minst sagt svårt för en världsekonomi som är van vid att växa tack vare VÄXANDE tillgång på billig fossil energi.

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. Det där stämmer väl inte riktigt, Hubbert kände till att det fanns okonventionell olja, tog inte med den då han trodde att den inte var utvinningsbar. Peak oil är en teori man kan använda på enskilda oljekällor (knappt dom faktiskt). I verkligheten styrs oljeproduktion även av teknikutveckling, substitut, politik och pris, vilket peak oil inte har tagit med. Att använda Peak oil för att uppskatta framtida total oljeproduktion är mer än tvivelaktigt, det är väl därför Kjell A har gått så snett! Det var ju intressant att eran gäst inte ville använda okonventionell/konventionell, detta då det hela tiden förflyttar sig. Som han sa, tidigare var olja till havs okoventionell.

   Radera
  3. Hej! Mitt svar del 1: Jag kan starkt rekommendera biografin om M.King Hubbert (The Oracle of Oil). Hubbert var i själva verket den första att peka ut skifferformationer och fracking som en möjlig teknik för utvinning av olja men förutsåg 1956 att USA:s nedre 48 delstater skulle nå "peak oil" dvs den fysiska gräns där en oljefält nått ca 50 % sin utvinningsbara olja varefter det oåterkalleigt faller. Det är ingen teori utan numera ett bevisat geologiskt fenomen som Hubbert bevisade genom att först göra tester på enskilda fält och sedan vägde samman dem för en prognos som 1970, exakt det år han räknat på nåddes och USA:s oljeproduktion började falla kraftigt år efter år vilket redan innan oljekrisen 1973/74 var ett problem då USA blivit så beroende av importerad olja från Mellanöstern vilket gav dem det så kallade "oljevapnet" de redan försökte använda 1967 men då hade inte USA:s oljeimporter vuxit sig så stora än). Men i huvudsak led USA av sin bristande inhemska raffinaderingsbrist vilket gjorde att färdiga bränslen fick importeras från Europa vilket ironiskt nog gjorde att Europa fick ännu större brist bensin och diesel.

   Ironiskt för att USA nu har brist på raffineringskapacitet igen men nu för att hantera sin växande del skifferolja (som ökar för att den inhemska konv oljeprod fortsätter och inte längre räcker) som inte har samma värde på världsmarknaden just för att det inte finns raffineraderier som kan omvandla skiffeoljan utan inblandning av andra oljor till färdigt bränslen.

   Var inte för snabba att peka på skifferoljan och att Hubbert fick fel på den punkten, det förminskar eller förändrar nämligen inte det faktum att han hade rätt om peak oil för konv. olja, vilket alltså inte längre är en teori utan ett geologsiskt fenomen i högsta grad applicerbart på enskilda såväl som generell data/många oljefält.

   Eftersom världens oljefält/oljetillgångar till övervägand del är konventionella fält är det i högsta grad relevant att använda det fysiska fenomen som Peak Oil är för att beräkna konventionella oljefälts produktionstopp och därmed få en bild av när världens lättåtkomliga/billiga olja kan minska. Det betyder inte att okonventionell olja som skifferolja och oljesand inte kommer öka och kan förlänga ökningen eller skjuta på den fallande oljeproduktion som väntar de största och viktigaste konv. oljefälten som de i Saudiarabien och övriga Mellanöstern samt Ryssland, med år men inte årtionden.

   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Hej igen @HenrikM 07:22. Mitt svar del 2:

   När det gäller teknik är det för tidigt att säga i hur stor grad skifferoljan kan utvinnas effektivare men det kommer aldrig bli lika lönsamt ur ett energi/investeringsperspektiv som konv olja och skifferolja finns dessutom i mycket begränsade områden på jorden. Det är centralt att förstå annars framstår det som att skifferolja och annan konv. olja kan ersätta en nedgång i konv olja och världsekonomin rulla på som om inget hade hänt.

   Det är också viktigt att förstå att skifferolja och skiffersand inte är ett 1:1 substitut till kont olja, långt därifrån. Om säg all konv olja skulle behöva ersättas med skifferolja och oljesand skulle världsekonomin fullständigt krascha. Precis som flygindustrin skulle krascha imorgon om den beskattades lika hårt som personbilar i Sverige, flygbränslet är helt enkelt för dyrt redan och marginalerna är för små. När den billiga energin vi kallar olja får betala sitt fulla pris (miljökostnad) och när utvinningen blir dyrare och avspeglar sig på ett stigande oljepris då blir flygresorna i likhet med 1970-talet eller till och med 1950-talet igen, hur många flög då?

   Energiåtgången o investeringarna för att utvinna okonv är många gånger större än konv olja vilket gör att nettovinsten i energi och sedermera smörjmedel för världsekonomin faller bortom vad som krävs för att den fungera som idag= dvs noll global tillväxt.

   Jag delar inte Mikael Hööks bild av att det skulle vara svårt att göra en distinktion mella konventionell och okonventionell olja ur ett ekonomistkt och energimässigt perspektiv, åtminstone inte när vi jämför konv olja bland de största oljeproducenterna med skifferolja och oljesand i Nordamerika. Däremot är det sant att tex vissa skifferformationer i USA kan gå med vinst vid 65 dollar per fat eller till och med något lägre och att en utrensning av många mindre fält och producenter gjorts de senare åren samt att effektivisering med ny teknik gjorts. Men det kan inte generaliseras till göra skifferoljan jämförbar med tex Rysslands eller Saudiarabiens olja, när den börjar falla räcker inte USA:s och Kanadas ökade produktion den senaste åren på långa vägar.

   Kom även ihåg att även om ett skifferolja-bolag som säljer sin olja på världsmarknaden till ett raffinaderi är det mer krävande att omvandla till färdiga bränslen än råolja från tex Iran eller Saudiarabien vilket innebär än ökad kostnad och i förlängningen ett problem i takt med att mindre konv olja finns att tillgå (pga peak oil) eftersom skifferolja måste blandas ut med konv olja för att bli användbar.

   Så, jo Peak Oil kan och kommer i högsta grad användas för att ge framtidsprognoser (jag är för övrigt övertygad att oljebolagen anlitar Hubbert liknande geologer hela tiden för att göra sina egna interna prognoser just med Peak Oil i beräkningen, Hubbert anlitades just för det när han själv vekade men de ville först inte lyssna på honom bara...) för konv olja men för att kunna användas för prognoser för total oljeprod. peak (konv+okonv) måste även hänsyn tas till skifferoljan och oljesanden och även skiffergas och konv, naturgas för omvandling till flytande bränslen. Vad nettovinsten för de senare ligger har jag inga färska siffror på just nu men ska undersöka det närmare framöver. Blir nog fler program om det! :)

   Mvh
   Johan   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.