2018-03-29

Sverige ska odla hopp och bin inte tvivel

Det är lätt att bli frustrerad i en tid där fakta och vetenskap ifrågasätts. Särskilt när det istället för gemensamma nämnare odlas tvivel för att dela den våg av förändring som annars snabbt skulle byggas upp till en tsunami och kunna leda samhället i en för mänskligheten och planeten hållbar riktning. Det räcker att följa den svenska valkampanjen som nu drar igång för att inse detta. 

Den handlar bara om att positionera sig gentemot andra för att vinna eller behålla regeringsmakten och bli återvald till riksdagen, inte om att skapa en vision med tydliga delmål för hur ett långsiktigt hållbart Sverige kan byggas. Det saknas inte goda idéer men om någon annans idé råkar vara bra, odlas det snabbt tvivel om de som står bakom den. Sedan kopieras eventuellt idéen för senare användning men då är vi förstås tillbaka på ruta ett och den politiska "motståndaren" använder samma mynt...

Men tittar vi på hur naturen är uppbyggd för att klara stormar, skogsbränder och att arter och delar av ekosystem faller bort inser vi att Sverige likt de flesta andra övriga länder byggt samhället på svag grund med en kortsiktighet och oförmåga till anpassning för de stora förändringar som bara börjat (avsaknad av resiliens). Det är inte första hand bara en fråga om hur vi hanterar fördelning av knappa resurser med en växande befolkning utan kanske ännu mer om att hitta tillbaka till gemensamma mål och bryta psykologiska barriärer kring föreställningen om att ekonomisk tillväxt vore en naturlag och nödvändig för att vi ska vara lyckliga och överleva som art. 

Med klimatförändringar, Peak Oil och en ökad utbredning av artificiell intelligens (AI)/exponentiell automatiseing kommer vi tvingas till anpassning och svåra val men det öppnar även för nya möjligheter som kan ge fler människor mening genom delaktighet och idéskapande där inte materiella ting och individfixering blir lika viktiga utan upplevelser och framförallt samarbete för att nå gemensamma mål blir något positivt och eftersträvansvärt. För många är detta att betrakta som en utopi men när det enda långisiktigt hållbara plötsligt börjar bli det kortsiktigt mest lönsamma/givande för människor innebär det samtidigt att det kommer kosta mer att inte samarbeta för långsiktigt hållbara mål. 

Vi börjar se detta i finansbranschen, bland investerare och organisationer men även bland unga människor som inte bryr sig om materiella statussymboler som bilar och flotta hus utan mer om upplevelser, miljöfrågor och att vara delaktiga i att bygga något positivt för nuvarande och framtida generationer. 

Var börjar vi då? Ja varför inte med ett gemensamt mål om att göra Sverige till föregångsland för bin och pollinerande insekter! På vilken politisk kant eller mitt människor än må tro att de står (kom ihåg de flesta är styrda av odlade tvivel om andras avsikter inte av kunskap om vad den/de andra faktiskt tänker och gör) vill de flesta fortfarande kunna äta jordgubbar, tomater, nötter och kunna dricka kaffe och det blir det inte utan bin och andra pollinerande insekter. Men med tanke på de larmrapporter som nu kommer från Tyskland och Frankrike om en insektsdöd av aldrig tidigare skådad omfattning är detta inte något vi ska ta för givet men kan göra något åt. Nej vi syftar här inte på pollinernade robotbin.   

Det räcker dock inte bara med en dag för bina som vi skrivit om tidigare, inte heller att vi bara arbetar för att skapa världens mest vänliga stad för bin vilket Johan föreslagit tidigare efter inspiration från Kanada. Det räcker inte heller att vi bara arbetar med få bort skadliga bekämpningsmedel innehållande tex neonikotinoider. Allt detta måste förstås göras och resan mot målet har börjat men målet måste visualiseras och bli större. Sverige bör och kan bli en inspirationskälla inte bara för bin och biodling i världen utan sätta upp en målsättning om att bli världens ledande land för bin och pollinerande insekter. 

Vi vill därför uppmana våra läsare att ägna en extra tanke åt bina och våra pollinerande insekter under denna påskledighet och gärna läsa om Naturskyddsföreningens kampanj "var med och skapa världens bi vänligaste land":
• "Vi påverkar politiker att ta tuffare beslut för att gynna hållbara jordbruk utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Vi arbetar för att det ska vara lönsamt att låta djuren beta och hålla blomrika marker öppna.
• Ekojordbruk gynnar bina.Vår kampanj för ekologisk mat ger resultat! Försäljningen har ökat kraftigt under flera års tid, och vår eko-kampanj har bidragit till det.
• Många av Naturskyddsföreningens kretsar vårdar ängar på många platser i landet. Det är ett roligt, arbetsamt och mycket värdefullt arbete för bina.
• Vi tipsar om hur vi alla kan hjälpa bina. Fler behöver få reda på hur viktiga de är! Vårt skolprojekt når många skolelever och vi sprider information på webben och i sociala medier".      
Läs gärna även Johans och Eva Gustavssons debattartikel i SvD om hotet mot bina samt deras artikel Dagens Samhälle om vad vi kan göra konkret för att hjälpa bina och de pollinerande insekterna.

Vem vet kanske vad Sverige behöver är en riktigt energieggande tävling för att komma igång på allvar. Erfarenheterna från planethjältarna Björn Ferry och Heidi Andersson klimatarbete i Storuman verkar ju ge goda resultat med just en tävlingsanda. Visualiseing, team spirit, lite svett, lite tårar, lite skratt och sen gemensam målgång!

Glad Påsk från oss på Olja för Blåbär!

Ett påskvykort från en höjd i dalarna där bin och andra pollinerande insekter snart vaknar till liv! 
Foto av Johan Landgren 

6 kommentarer:

 1. Utmärkta tankar.

  När det gäller olja har vi en viss resiliens. Stänger Putin exporten till våra raffinaderier är det mest raffinaderierna som drabbas. Vi har en stor export av oljeprodukter. Men stängs all import är det illa för Sverige.

  Ekonomisk tillväxt är i praktiken betraktad som överordnad de primitiva naturlagarna. Vår förmåga att hitta på ting som pengar, nationer och samarbeta i stora organisationer ( tex företag) ger mycket produkter som mat, media och medicin men också giftiga bekämpningsmedel. Ett företag måste sträva efter vinst för att fortleva. Men företag har också andra intressenter än ägare, leverantörer och kunder.

  Vill idag inte förbjuda konstgödning och bekämpningsmedel men de som bevisas döda bin ska givetvis bort. Vetenskap med nya rön måste prövas och sedan leda till åtgärder. Vi får inte hamna i att om någon på nätet rapporterar att vaccin är skadligt till att sluta vaccinera som närliggande
  område.

  Är mest själv inne på att Peak Oil sker nu (inom 5 år) pga den allt effektivare fångsten av flödande energi och hanteringen av den. Mest ser jag nu på självstyrande fordon med sin AI.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Det blir inte lätt, ytterst få har hört orden biologiskt kulturarv, färre begriper innebörden i de.
  Eller vad som menas med citatet "landskapet känner inget stillestånd".

  Hur många som säger sig vill värna naturen förstår detta?

  Skogsbetesmaken är ett sextusenårigt kulturarv i vårt land, hur många vet det?

  De som verkligen vårdar detta kulturarv, fäbodsbrukarna till exempel, hur kan man gå dessa till mötes?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skogsbete borde ge mer avkastning än enbart tillväxt på skogen. Man kan undra ur en lönsam skog skulle se ut då. Inte skulle det vara en granplantage i vilket fall :-)

   Radera
  2. Det hade definitivt sett annorlunda ut då.
   Tyvärr är "milövärnarna" det absolut största hotet.

   Försöker man sig som skogsägare på ett alternativt skogsbruk är man så gott som garanterad att få skogen konfiskerad.

   Men där slutar inte eländet, förr eller senare blåser träden ner och man får ett barkborreinfekterad skog som ställer till det i intilliggande områden.
   Som sagt var, landskapet känner inget stillestånd.

   Radera
 3. Att lära folk om bin och framför allt få dem att bli biodlare ger många ringar på vattnet :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Patrick! Exakt så jag tänker, märker verkligen hur intresset i Dalarna med omnejd växer för bin och pollinerande insekter. Har snart hjälpt tre blivande biodlare att komma igång med bin från vår bigård. Hoppas få igång våra topplistekupor i år :)

   Mvh
   Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.