2018-03-24

Förnyelsebar elkonsumtion och elproduktion har aldrig varit viktigare

Johan Ehrenberg har skrivit en läsvärd artikel i ETC som beskriver hur det som från början var svensk icke-fossil el förvandlas till smutsig el från kolkraftverk via ett system för så kallade ursprungsgarantier, även kallade miljöcertifikat. Upplägget som funnits sedan 2001 infördes av EU och går ut på att tex svenska och norska energibolag med hög andel rent mjöl i påsen (hälften respektive över 95 % miljöcertifierad el) säljer dessa certifikat till energibolag i tex Tyskland som då kan sälja miljövänlig el till sina kunder trots att de själva producerar el från kolkraft.

När vi först läste artikeln funderade vi hur detta kan gå ihop i praktiken, är det ens fysiskt möjligt för
svenska kunder att köpa smutsig el från tex Polen och Tyskland i någon större omfattning medvetet eller omedvetet med tanke på att så lite el exporteras till dessa länder från Sverige och så lite kolkraftsel importeras till Sverige.

Senaste siffrorna från energimyndigheten som redovisar Sveriges elanvändning för 2016 i "El, gas och fjärrvärmeförsörjningen 2016" (se tabell sida 5) ger följande bild:

Sverige exporterade 2016 cirka 26 TWH eller drygt 17 % av landets egna elproduktion som detta år låg på 152,5 TWh. Sverige är ju som bekant kopplat till den nordiska elnätet och exporterar en del till  Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland varav det mesta går till Finland. Men av  Sveriges totalt 166 TWh i elanvändning importerades endast 14,2 av dessa eller cirka 8,5 %.

Johan Ehrenbergs poäng är förstås att svenska energibolag som inte behöver sälja miljöcertfikat gör detta ändå i andra länder än främst Sverige för att de tjänar pengar på detta och på så vis bidrar till att smutsig el i länder som Polen och Tyskland likt penningtvätt förvandlas till ren el, dvs klassisk greenwashing. Detta är sant så till vida att hälften (vattenkraft+vindkraft cirka hälften av elproduktionen) av Sveriges ursprungsgarantier/miljöcertifikat kan säljas i Sverige eller till andra länder och att svenska energibolag som Vattenfall tjänar mer på att sälja dessa till tyska och polska kunder då svenska kunder ändå oftast utgår från att det är ren el de får.

Med detta sätt att se det förvandlas 48,4 % av Sveriges elproduktion till fossil el gennom att smutsig el utomlands blir miljöcertifierad via svensk greenwashing. Detta är givetvis något som förlängder livet hos kolkraftverk och icke fossila elproducenter som kämpar för att hålla sig kvar i en industri som har svårt att hantera en omställningstakt mot fossilfritt som likt inom bilindustrin går snabbare och snabbare. Däremot är det viktigt att påpeka att 83 % av Sveriges elproduktion fortfarande går till svenska hushåll och att över hälften av denna är helt fossilfri och den andra kommer från kärnkraften. Av den importerade elen kommer dessutom det mesta från Norge där vattenkraften står för över 95 % av produktionen. Med andra ord tillhör vi några av de få länder i världen där elproduktionen som faktiskt levereras till våra huhåll och fastigheter i huvudsak är förnyelsebar, vare sig vi aktivt väljer elavtal med Bra miljövals-märkning eller ej.

Vad vi svenskar kan göra att aktivt kräva miljömärkning så att dessa inte kan säljas utomlands men det är inte alltid helt lätt. Bor en i en bostadsrättförening tex som skrivit avtal där miljömärkt el ej valts blir alla alla föreninges medlemmar låsta till det något som kan bli allt vanligare för att bostadsföreningar ser en möjlighet att spara pengar.

Förhoppningsvis kan även bostadsrättföreningar och andra större fastigheter se det långsiktigt värdefula för såväl ekonomin som miljön att låta installera solceller på taken för att på så vis få en större andel egenproducerad el. För husägare bör det däremot vara givet att antingen satsa på egen elproduktion eller välja miljömärkt el, värdet av att bidra till den fossilfria omställningen har nämligen aldrig varit viktigare och mer brådskande. Men vi ska köpa tid och frigöra resurser för att individer och samhälle ska kunna ställa om inte för att fossilindustrin ska kunna tjäna pengar på förlegade energisystem lite till. 

I vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet som fått många fina recensioner och kommentarer går vi in på bland annat Sveriges energiberoende och vad samhälle och individ kan göra för att ställa om till fossilfritt. 

Vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet


 

2 kommentarer:

 1. Jag skulle föredra om folket räddade Ringhals 1 och Ringhals 2 från rivning så de kan renoveras till 20 års ytterligare drift före att jaga efter korrekthet i den symboliska bokföringen.

  SvaraRadera
 2. Det finns tankar om en tunnel och kanal från Vänern till havet via turbiner som då kan ge ett stort tillskott av energi under viss tid på dygnet där också Göta älv avlastas från större flöde.

  Enklast är att mer låta priset styra användningen under dygnet. Nu betalar de flesta företag och hushåll samma pris hela dygnet.

  Till en del är vårt stamnät uråldrigt och behöver moderniseras för både lägre förluster och större förmåga att transportera el.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.