2014-09-16

USA skeppar koldioxid till Kina via Kanada

Huruvida koldioxid sipprar ut från svenska avgasrör eller USA:s kolkraftverk spelar mindre roll för atmosfären. Rör det sig om samma mängd får det samma effekt i atmosfären och mer värmestrålning från solen reflekteras tillbaka mot jorden och medeltemperaturen på planeten stiger. Detta hindrar inte politiker vare sig i Sverige, USA eller andra länder från att med olika knep framstå som miljömedvetna genom att vidta olika till synes utsläppsminskande åtgärder.

I Sverige har vi förstås gammal skåpmat som att vi skulle vara särskilt klimatbegåvade genom att sätta högre klimatmål än alla andra länder och sedan leva upp till dessa. I själva verket har Sverige främst gjort det enkelt för sig genom att luta sig tillbaka på en energimix i huvudsak bestående av vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraften byggdes ut mellan i början 1900 och en bit in på 1960-talet och kärnkraft från 1970-talet och till mitten av 1980-talet.

Att Sverige sedan samtidigt konsumerar produkter i huvudsak importerade från andra länder räknas inte med i klimatkalkylen, då blir ju statistiken inte lika stilig. Produkter inte bara skeppas hit med hjälp av fossila bränslen i tanken, de kommer även till med hjälp av olja och kol. Maskiner behöver trots allt både olja och el (det senare oftast från kolkraftverk) för att det ska bli någon t-shirt eller plastförpackning runt dvd-fodralet.

Visst kan Sverige sätta "mindre dåliga klimatmål" än många andra länder men man måste samtidigt vara ärlig och sätta insatserna i proportion till de verkliga klimatfotavtrycket landet bidrar med.

Jeff Rubin har skrivit ännu en eminent artikel som just belyser ironin och dubbelmoralen när det kommer till klimatpolitiken, i Rubins fall när gäller USA:s kolanvändning.

Obama-administrationen har gått ut med löften om att stänga ner amerikanska kolkraftverk för att minska landets koldioxidutsläpp. Men om inte kol från i till exempel delstaterna Montana och Wyoming kan eldas upp av amerikanerna finns det andra sätt att bli av med det och göra sig en hacka. Vad som behövs är en kolterminal för vidare skeppning till Asien så är saken ur världen. I Kina och Indien behövs kolet och där betalar man bra.

Det lustiga är bara att delstater som Washington och Oregon på amerikanska västkusten inte vill se kilometerlånga koltransporter genom sina delstater för att kol ska kunna ta sig sjövägen över Stilla havet och vidare till Asien. Så vad göra? Kanadensiska delstaten British Columbia (BC) kommer till räddningen!

Men vänta nu skriver Rubin, var det inte British Columbia som inte vill se transporter av oljesand (Bitumen) från granndelstaten Alberta till British Columbia via pipeline?

Det mest ironiska av allt måste ändå vara att den alternativa pipeline som skulle möjliggöra för Kanada att skeppa olja från sin oljesand till världsmarknaden via pipeline genom USA, Keystone XL pipeline, fått nej av Obama-administrationen än så länge. Men för USA att skeppa kol genom Kanada ut på världsmarknaden det går bra!

För mer om Kanadas klimatpolitik, se gärna tidigare inlägg.

Mer Kol från USA till Kina snart en realitet
Kartan från google maps, vi har markerat en fiktiv kolrutt från Wyoming och Montana via British Columbia och vidare ut i Stilla havet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.