2014-09-06

Intensivvård av energi -och finansmarknaderna

Hur hänger finansmarknaderna och energianvändningen av fossila bränslen ihop?  

Vad händer när investeringarna i fossilindustrin minskar för att fortsätta kunna belöna olje -och gasbolags aktieägare när intäkterna från oljeutvinningen inte täcker kostnaderna? 

Hur påverkas finansmarknaderna framöver när oljeproduktionen börjar minska och fortsätter att bli dyrare? 

Dessa är några av de frågor som Roger Boyd lyckas gå igenom i en sevärd presentation på endast 12 minuter. 

Roger har arbetat inom finansindustrin i 25 år och är bland annat medlem i Alberta Social Economy Research Alliance (Balta) där har studerar kopplingen mellan frågor som rör hållbarhet och ekonomin. 

Trevlig lördag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.