2018-09-08

Svenska Minesto: Ny djupgående havsenergiteknik kan bli en game changer för energimarknaden

Transport- och energisektorn är under snabb omvandling, de företag som bara vågar doppa tårna i framtidens teknik kommer försvinna.

Så sent som igår kunde vi läsa hur bilindustrin skriker ut sin frustration över hur fort elektrifieringen går. De stora biltillverkarna uttryckte svart på vitt att de vill bromsa elektrifiering av transportsystemen så de inte blir frånkörda av nya spelare som tänker nytt och inte hålls tillbaka av tunga fossilberoende investeringar i bagaget. Detta trots att investeringar i diesel- och bensinfordon kan bli värda lite eller ingenting inom år och inte årtionden.   

Ett citat ur en artikel från Ny Teknik igår som säger det mesta men sätt ner kaffekoppen annars sätter ni nog i halsen... : 
"Enligt en ny rapport från FTI Consulting kan övergången leda till allvarliga påföljder för hela fordonsindustrin. Europas billeverantörer kommer att producera 38 procent färre delar och komponenter för elbilar. Detta kan jämföras med en förlust på 17 procent för bilföretagen".
Kära nån, vad ska fossila biltillverkarna och serviceverkstäderna göra om bilarna inte går i sönder lika ofta och inte längre kräver tusentals små komponenter bara till motorn... Över 100 års subventioner till bil- och energisektorn i form av utsläpp och miljöskador som gjort den här planeten på gränsen till obeboelig. Och nu har billtillverkarna, via sin internationella branschorganisation ACEA uttrryckt sin oro för att EU:s omställning för att rädda planeten ska gå för fort. Är det inte planeten eller snarare mänskligheten vi ska rädda och inte arbetstillfällen i en sektor som är dömd att gå under om den inte frigörs från fossil användning? 

Well, tur då att det finns de företag som och människor som insett allvaret och är innovativa inom områden som faktiskt har framtiden för sig och kan göra skillnad för utsläpp och människors hälsa redan idag. I det här inlägget ska vi nämligen uppmärksamma ett svenskt energiteknikbolag som i år varit en riktig börsraket (upp 261 % i år och 34 % senaste veckan) men framförallt har framtiden för sig och kan få stor betydelse för att balansera och komplimentera tillgången till förnyelsebara energislag. 

För glöm kolkraftverk och kärnkraftverk som baskraft, tänk blå energi från havets djupgående strömmar och tidvatten.     

I senaste halvårsrapporten från svenska bolaget Minesto som kom den 30 augusti kan vi läsa:


"Under sommaren har vi steg för steg arbetat oss igenom driftsättningsprogrammet för det första systemet av vår unika Deep Green-teknologi i det vi kallar Utility Scale, det vill säga kommersiella kraftverk anpassade för storskalig elproduktion, som vi installerar vid vår site i Holyhead Deep utanför Wales nordvästra kust."


Med Deep Green-teknologin som Minesto utvecklat kan havsströmmar på 1,2 -2,5 meter sekund utnyttjas där en drake eller undervattensseglare generar elektricitet via sin turbin på hela 500 kW eller 0,5 MW genom att flyga i en förutbestämd bana som tar formen av åtta. Draken som just nu testas i full skala utanför Wales har ett vingspann på 12 meter och väger 10 ton.


I nedanstående video sammanfattas hur Minestos teknik fungerar och hur de ser på framtiden.
Minesto är en avknoppning av SAAB och bildades 2007. Ägarstrutkturen består framförallt av de två huvudägarna BGA Invest och Midroc. BGA Invest som enligt uppgifter på bolagets hemsida, själva äger 37 % av Minesto medan bolaget Midroc även det var med tidigt och i sin tur fick mycket kapital att flöda in i Minesto via saudiska/etiopiska oljemiljardären Mohammed Al-Amoudi (känd som ägare av bland annat Preem). Enligt senaste årsredovisningen består resterande ägare av privatpersoner och företag som var för sig inte äger mer än 10 % av Minesto. I februari genomfördes en nyemission som kan ha ändrat ägarstrukturen något.


Vad som gör att Minesto sticker ut inom det som kallas blå energi, dvs våg, tidsvatten och havsgenerad energi är att till skillnad mot tex vågkraft eller vindkraft för den delen, en teknik där man arbetar med att tillvarata rörelseenergi cirka 20 meter ner under havsytan. Istället för att påverkas av vindens och vädrets nyckfullhet eller de stora krafter som utrustning utsätts för vid havsytan i form av vind och vågor, bygger tekniken på tillförlitlighet och små rörelser från kontinuerliga havsströmmar.


Genom att kunna utnyttja långsamtgående havsströmmar och få ut hög nettoenergi med installationer som är långt mindre resurskrävande att bygga och underhålla än tex ytgående vågteknik eller vindkraft menar Minesto att de kommer kunna erbjuda elproduktion i paritet med den bästa vind och solinstallationer. Och till långt lägre kostnad än konventionell elproduktion från tex kärnkraft för att inte tala om kolkraftverk... Men till skillnad mot vind och solenergi-anläggningar är Minestos energiteknik att betrakta som baskraft som ska kunna leverera el dygnet runt.


Minesto börsnoterades på First North 2015 men har i år mognat som bolag genom att närma sig fullgörandet av den första kommersiellt gångbara testanläggningen utanför Wales.


Minestos VD Martin Edlund menar att bolaget med sin teknik har potentialen att ersätta energitillskottet av all världens kärnkraftsenergi, ja eller snarare 1,5 gånger kärnkraften. Kikar vi tillbaka i tidigare inlägg över världens energianvändning ser vi att kärnkraften 2017 stod för 4,4 % av världens energianvändning. Med andra kan Minestos teknik ta en marknadsandel på 6,6 % av världens energianvändning om Martin Edlund har rätt.


I videon nedan presenterar Minestos VD mer om företaget och tekniken under en träff med aktiespararna i Malmö tidigare i år.
Anledningen till att Minesto kan ha grund för påståendet att teknikens marknadspotential är större än världens kärnkraftsenergi är att långsamtgående havsströmmar är tillgängliga längs mer eller mindre samtliga kuster längs världens kontinenter. Då dessa havsströmmar är förutsägbara och kan leverera energi under nästan alla årets dagar är Minestos djugående drakflygare och elkraftverk att betrakta som en potentiell helt ny baskraft som kan bli ett mycket värdefullt komplement till vind och solenergisystemen.


Tänker vi oss att djugående  havsenergi även kopplas samman med batterilagring och/eller vattenkraftlager tillsammans med vind och solenergi kan vi ha komplett system för förnyelsebar energi. På ställen som Island kan och Hawaii kan det förstås vara ännu mer effektivt att utnyttja svenska Climeons lågtempererade spillvärme-teknik från geotermisk energi. Energisystemens tillämpbarhet avgörs förstås först och främst av de lokala förutsättningarna. 


Men Minestos teknik kan få en avgörande betydelse lokalt, regionalt och på sina håll nationellt för tex länder som Taiwan där Minesto just nu arbetar för att utveckla en anläggning och redan väckt intresse i ett land som får 93 % av sin energi från fossil energi som importeras... (BP Statistical Review  of World Energy 2018). Extra intressant blir det för mindre och medelstora kustnära samhällen som rent av kan bli helt energioberoende och drivas på så kallad ödrift, utan att vara kopplad till det nationella elnätet tack vare tillång till egna drakhavsparker. Enligt Minesto kan 100 drakar förse 30 000 hushåll med elektricitet.     


Minesto  har förstås en hel del att bevisa men det ser mycket lovande ut och återigen visar svensk innovationskraft sina framfötter och varför svenska företag kan bidra med den fossila omställningen globalt genom att utveckla teknik som kan användas långt utanför Sveriges gränser. Detta ger hopp och en injektion till den omställning som borde ha inletts redan på 1970-talet men nu måste köras i hypderdrive! 


Vi har inte fått någon ersättning för att skriva detta inlägg men äger aktier i Minesto.


5 kommentarer:

 1. Har också aktier i Minesto. Ser det som sannolikt att Minesto kan rapportera elproduktion denna månad från den 500 kW-modell som testas här. De har tidigare visat detta med en mindre modell på 100 kW.

  Sedan ska draken köras en tid innan fler tas i drift i samma område. Utgår från att det blir fler platser aktuella i år i andra länder.

  På längre sikt kan fusion bli billigare för elproduktion.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanontec! Misstänkte du hade koll på Minesto! ;) Blir verkligen spännande att följa detta seriösa företag. Kan som sagt bli ett mkt värdefullt komplement till sol och vind.

   Låt oss att underhållet av drakarna kan ske smdigt och att turbinerna håller länge trots att de utsätts för havets påfrestningar.

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. De första vindkraftverken till havs drabbades av svåra problem pga saltet. Förmodar att Minesto lärt av dem, men risken är att någon underleverantör missat.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 2. Gick in i Minesto i somras och fyller på med nya aktier så fort jag får loss kontanter.

  Bolaget skyndar långsamt och är minituösa, Edlund dessutom en bra ambassadör för teknik och bolag.

  Personligen anar jag ett teknikgenombrott som kan ändra spelreglerna åtskilligt vad gäller tillgång på ren och förnybar energi. Skulle tro att det är framförallt i öarna i och kring Stilla Havet som tekniken byggs ut först.

  mvh MWNN

  SvaraRadera
 3. ATH nyss med 14,80.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.