2018-11-14

Svenska Minesto ger positiv klimatenergi -tecknar första avtalet för elproduktion på Färöarna


Detta inlägg är signerat Johan. 

Det kan vara svårt att se någon ljuspunkt för de till synes accelerande klimatförändringarna. Allra helst när en med fasa följer hur människor kämpar för sina liv och hus mot Kaliforniens största skogsbränder någonsin som jag skrev om i föregående inlägg. Men det är viktigt att tänka framåt och inte ge upp, människan är kapabel till stordåd när den samarbetar. 

Även om genomsnittsvensken konsumerar resurser som om det fanns över fyra jordklot med vår konsumtion och tex vårt flygande som ligger sex gånger över snittet globalt, finns det många svenskar och en hel del svenska företag som försöker vända på dessa ohållbara vindar. 

Ett av de svenska företag som faktiskt kan komma att göra skillnad för klimatet och verkligen bidra i den fossilfria omställningen är Minesto som nu tecknat sitt första samarbetsavtal för att installera två kraftverk av företagets första undervattensdrake, DG100 på Färöarna. Avtalet som nu även fått uppmärksamhet internationellt i amerikanska CNBC är tecknat med elbolaget SEV och inkluderar förutom drakarna, ett elköpsaval där SEV förbinder sig att köpa elektriciten som Minestos drakar generar. 


I ett pressmeddelande från Minesto uttalar sig företagets VD 
Martin Edlund om genombrottet:
"Vi är mycket glada över att ha tecknat detta avtal med SEV. De är en kvalificerad kund som är föregångare inom den globala energiomställningen, med en tidvattenresurs i världsklass. Med Minestos teknologi kan de lägga till en förutsägbar och kostnadseffektiv källa till ren energi som har potential att spela en betydande roll i Färöarnas övergång till 100 procent förnybar energi före 2030". 
Projektet är av stor betydelse för Minesto då det innebär ett kvitto på att en kommersiell aktör tror på tekniken. Det innebär förstås även en värdefull testbädd där tekniken kan testas på marknaden i konkurrens med andra aktörer. Håller tekniken vad den lovar, kan det leda till fler framtida avtal för Minesto på andra platser och en vidareutveckling av tekniken.   
  
Hákun Djurhuus, VD för elbolaget SEV uttalar sig även om avtalet med Minesto:

"Som en avlägsen ö-nation har vi inte möjlighet att köpa elektricitet från grannländer. Vi måste själva skapa möjligheterna för en hållbar framtid. Därför arbetar vi kontinuerligt med vår färdplan mot 100 procent ren energi. Under det senaste året har utfört mätningar av tidvattenströmmar, då energi från tidvatten till rätt kostnad kan utgöra en viktigt bit av pusslet. Vi ser fram emot att utforska den möjligheten vidare tillsammans med Minesto och deras innovativa teknologi för att omvandla energi i tidvattenströmmar till ren elektricitet".
Minestor har utvecklat två drakar, DG100 och DG500 och avslutade nyligen sitt driftsättningsprogram i Wales där tekniken testats och fått EU-finansiering, mer om det här.  

Minestos drakar, "undervattenskites" eller undervattensflygplan om man så vill, utnyttjar långsamtgående havsströmmar och tidvattenströmmar för att långt under havets yta flyga fram och generera elektrictet via en turbin i drakens nos. Se gärna tidigare inlägg för mer om hur tekniken fungerar och varför jag är övertygad om att Minestos havsteknik kan bli en game changer för energimarknaden

Minesto ligger helt enkelt bra positionerad för framtiden genom att utveckla vad som kan bli en nyckelbit i ett globalt energisystem som i framtiden inte bara måste bli helt fossilfritt utan även kunna leverera pålitlig baskraft för att systemen ska fungera i större skala. Jag är förvisso barnsligt förtjust i allt vad sol och vind heter men det vore ännu barnsligare om jag trodde att det skulle räcka med sol- och vindenergi ensamt (även om jag inte tvivlar på att det i en inte alltför avlägsen framtid kan bli möjligt med någon av människan ej ännu uppfunnen AI-Singelton). 

Men vad vi måste göra här och nu är helt enkelt att arbeta med naturens krafter och skapa ett ekosystem av hållbara energikällor som samverkar och stärker och kompletterar systemets olika delar. Då är långsamtgående havsströmmar en stabil energikälla som kan komplettera sol- och vindkällor på ett utmärkt sätt. Förhållanden för att generera el från vind och sol ser trots allt väldigt olika ut på olika platser i världen. 

Jättebatterilager likt Teslas i Australien och energilager i var och varannnat hus då? Kan inte de räcka tillsammans med sol och vind? Utan att gå in på de lokala och resursmässiga aspekterna för att det ska fungera överallt är det helt enkelt för att det är bråttom att ställa om. Vi får nämligen räkna med att det kommer dröja årtionden innan vi kan ha många och stora batterilager utspridda på global nivå, utbyggda i en takt och omfattning som gör att ett fossilfritt energisytem är på plats i tid.  

Ska bli spännande att fortsätta följa Minestos resa som jag tror blir lång och kan bli ett viktig pusselbil i framtidens fossilfria energisystem. Tvivlarna på tekniken får göra sig beredda på att äta sin hatt med endast senap till!  

Jag äger aktier i Minesto. 

Ibland blicker vi för mycket uppåt när vi borde blicka djupt ner... 
Minestos undervattendrake, bildkälla: "Minesto" 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.