2022-09-28

Elflygplan för 30 passagerare ska byggas i Göteborg, samtal med VD Anders Forslund!

Mindre regionala elflygplatser kan vara på väg att få en renässans med fossilfritt flyg och bli ett komplement till andra transportmedel där terrängen eller avstånden tar lång tid eller inte ens är tillgänglig med järnväg tex. Inom kortdistansflyg på el är svenska Heart Aerospace i täten och de har ett nytt flygplan för 30 passagerare på gång som ska stå klart 2028.

Jag intervjuade nyss Anders Forslund, VD:n och grundaren av svenska startupen Heart Aerospace som nyligen höll ett hangarevent dit jag var inbjuden som investerare i bolaget. Under eventet visade de upp ett nytt eldrivet flygplan för 30 passagerare som ska byggas vid en fabrik vid Säve flygplats utanför Göteborg.

Nedan del 1 av vårt samtal i Evolution Show där jag är värd.
ES-30 som flygplansmodellen ska heta, kommer kunna flyga 200 km helt på el från batterierna ombord och ha ytterligare 200 km i reserv via två turbogeneratorer i bakre delen av flygplanet som drivs av något form av flygbränsle tills vidare och som kommer finnas i flygplansvingarna. Flygbränslet kommer inte användas under flygningar som är upp till 200 km men ska flygplanet flygas upp till 400 km ökas bränslemängden i flygplanet så att halva flygningen kommer från flygbränslet via turbogeneratorna och hälften från batterierna.

Vid flygningar där endast 25 passagerare är ombord kan flygplanet flyga upp till 800 km (då ingår reserven) så i praktiken runt 600 km. Valet att ha turbogeneratorer och flygbränsle i reserv ombord även för resor helt på hel har alltså att göra med regelverk för reserv-räckvidd. Eftersom batterierna väger mycket och dessa alltså för reservkraften bara får användas i de extremt sällsynta händelser planet måste dirigeras om till en annan flygplats tex, är det bättre att ha turbogeneratorer och flygbränsle ombord för reserven. Det innebär även att flygningar upp till 400 km kan göras med endast ca 50 % av utsläppen mot idag.

Men många sträckor, faktum är det flesta som beställarna United Airlines, Air Canada, MESA Airlines och även BRA i Norge (vill beställa) är kring 200km vilket innebär många resor helt på el. ES-30 planet kommer med tiden få bättre batterier med längre räckvidd med målet att helt kunna ersätta turbogeneratorerna ombord för att kunna flyga 400 km och mer helt på el.

Under samtalet pratar vi även om fabriken som alltså ska byggas endast några km från Torslanda där Volvo Cars och Northvolt ska bygga sin nya batterifabrik och kommer ligga i direkt anslutning till Säve-flygplats där Heart Aerospace får tillträde till en egen start- och landningsbana. Heart Aerospace fabrik, forskningscenter och nya högkvarter blir en del av nytt mobilitetscenter som kommer heta Gateway Säve. Heart Aerospace anläggning kommer heta Northern Runway.

Vi pratar även om vad det nya samarbetet med SAAB innebär framgent och de nya beställningarna på 30 flygplan från Air Canada vilket innebär att ca 230 flygplan är beställda från Heart Aerospace totalt varav 100 från United Airlines och 100 från MESA Airlines i USA. Hoppas samtalet uppskattas!

I del 2 nästa vecka går vi in mer på det tekniska detaljerna kring ES-30 flygplanet, där hoppas jag många av frågorna folk säkert har om planet besvaras!

Hoppas samtalen uppskattas!

Allt gott,
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.