2013-12-23

En gammal goding lika färsk och levande som någonsin: Perspektiv av E.F. Schumacher

Så här i julstöket kan det vara trevligt med lite korta men inspirerande videoklipp. Nedan följer en kort presentation i 4 delar av Ernest Friedrich (E.F.) Schumacher. Detta är ett föredrag som Schumacher höll vid Chicago Universitetet 1977 med titeln "Lämplig teknologi".

Schumacher som bland annat är inspirationskälla till en av vår tids kanske viktigaste författare- John Michael Greer, är en mycket speciell person.

Med sin bok "Small is Beautiful- A study of economics as if people mattered" som gavs ut 1973, har Schumacher blivit en inspirationskälla för helhetstänkande kring ekonomi, energi och hållbarhet för flera generationer. Boken har bland annat av Times Litterary Supplement rankats bland de 100 mest inflytelserika böckerna sedan andra världskriget.


Schumacher var en högt respekterad ekonom och arbetade bland annat med John Maynard Keynes men hade en helt egen syn på vad han ansåg var en hållbar ekonomi. Schumacher har blivit en av miljörörelsens största profiler.

Boken är ett absolut måste för den som vill förstå kopplingarna med den begynnande energi och resurskris några få började skymta redan på 1970-talet och som vi börjar se konsekvenserna på allvar av nu. Med humor och allvar och tydliga exempel på människans fascination och blindhet för teknologins syften och användningsområden, tar Schumacher oss ned på jorden. Schumacher får säkert många att inse vad som egentligen är viktigt här i livet och därmed långsiktigt hållbart.

Med endast sunt förnuft och lite tidsperspektiv på vår resursanvändning och hur vårt förhållningssätt till naturen förändrats radikalt i takt med en explosionsartad teknologisk utveckling de senaste 100 åren, blir vi varse orsaken till många av de stora problem som tynger mänskligheten idag.

Den otvetydiga slutsatsen och lärdomen från Schumacher är att den enda lösningen på en växande ekonomisk kris/resurskris och ekologisk kris är mindre teknisk komplexitet, inte ökad. Detta innebär inte "tillbaka till stenåldern" eller att vi blir "mindre lyckliga" utan hållbarhet genom att en sund balans med naturen upprätthålls. Något som i sin tur innebär ett större oberoende och därmed mindre sårbarhet för förändringar som med tiden alltid drabbar för individer och samhällen.

Vi talar här förstås om vad Schumacher kallar "Litet är vackert" och han avsåg då framförallt att "Litet är hållbart ekonomiskt, socialt och ur ett ekologiskt perspektiv".

Fundera själva och lycka till med julförberedelserna eller vad ni nu pysslar med!

Del 1Del 2Del 3


Del 4

 

Frågestund del 1

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.