2013-12-13

Luciaradio med Richard Heinberg och Skifferboomen

En av våra absoluta favoriter här på bloggen och tillika "gurus" när det gäller att förklara sambanden mellan Energi, Ekonomi och Ekologi är Richard Heinberg. Heinberg reser världen runt och föreläser om bland annat världens oljeberoende och vikten av att anpassa sig till det faktum att världens billiga och relativa lättåtkomliga olja snart börjar minska i produktion globalt. En global oljeproduktion som MINSKAR på årlig basis istället för vad vi gjort oss vana vid, ÖKA skapar helt nya förutsättningar för världsekonomin.

Heinberg har ett helhetsperspektiv som få och framförallt förmågan att på ett enkelt och intresseväckande sätt förklara hur världsekonomin rullar framåt på en energi vi måste lära oss att leva utan framöver men som inte behöver göra oss olyckligare eller är världens undergång på något sätt. Vi måste framförallt lära oss leva hållbart med naturen och hushålla med dess resurser.

Lokalt blir därför inte litet utan vackert och hållbart igen. Det kommer helt enkelt bli lönsamt ekonomiskt (energin sätter gränser för ekonomin) att producera varor och tillhandahålla tjänster lokalt och regionalt istället för att som idag transportera människor och prylar jorden runt med hjälp av olja. Produktion av varor är bara billigare på andra sidan klotet när transportkostnaden inte äts upp av stigande bränslepriser.

Vi kommer hitta nya transportlösningar både lokalt och regionalt och så småningom globalt men resan dit kräver en omställning som involverar nya sätt att se på energi, ekonomi och ekologi.

Nyligen intervjuades Heinberg på Post Carbon Instiute (som Heinberg själv varit med och grundat) angående Skifferboomen i USA. Heinberg har nyligen släppt sin senaste av en lång rad böcker om olja, energi och ekonomi. I boken "Snake Oil: How Fracking's False Promise of Plenty Imperils Our Future" har Heinberg detaljgranskat skifferutvinningens ekonomiska och miljömässiga konsekvenser med en mängd data och analyser av de senaste årens enorma utvinning av skifferolja och skiffergas i USA.

Lyssna och fundera själva.

13 kommentarer:

 1. Njae - en tonkm på fartyg drar så lite som 4ml olja (NTM calc) med dagens teknik. Så små mängder kommer aldrig att kosta så mycket att transporterna upphör, särskilt som fartygen inte ens påbörjat den energieffektivisering som vägtransporterna jobbat med, och dessutom kan få draghjälp av vindar och sol - och blir oljan för dyr kommer man åter att använda kol eller förhoppningsvis biodrivmedel.

  Långväga handel kommer inte att upphöra och väl är väl är ju det: världens resurser är ojämnt fördelade och det funkar lika lite att smida hammare av bananer och ris som det går att göra banankaka av järnmalm och gran.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. Ingen gång har vi talat om på denna blogg att handeln globalt kommer upphöra helt. Men fartygshandeln går idag på bunkerolja vilket i stora delar av Europa ändras till diesel 2015 efter nya EU-beslut om svavelhalt i fartygsbränsle. Det råder redan brist på diesel i Europa...

   Det spelar ingen roll hur fördelningen av produktionen ser ut över världen IDAG när oljan blir otillgänglig o dyrare finns ingen kortsiktig ersättning. Biodrivmedel fungerar bara som lösning lokalt, på några platser där det finns överskott på biomassa etc. Kol hjälper föga o högst kortsiktigt. Global kolkonsumtion peakar 2030 o Kinas kolproduktion (världens enskilt största kol-producent o kol-konsument) peakar redan 2020 med stora konsekvenser för världsmarknaden (enligt Globala energisystem, Uppsala Universitet).

   Kolet som utvinns idag är dessutom av låg kvalitet (låg nettoenergi) vilket gör energivinsten/nyttan för samhället låg jämfört med den relativt billiga oljan. Kol är heller inget flytande bränsle o konverteringen till flytande bränsle ännu lägre i fråga om nettoenergi/energiavkastning.

   Långväga handel i dagens omfattning i dagens omfattning kommer succesivt minska till en nivå som motsvarar transport o produktionskostnaderna med betydligt högre energikostnader än o
   idag.

   Fartyg med som utnyttjar vind, lägre hastigheter, solenergi o batteriteknik är inte att likställa med dagens handel o därmed blir minskad globaliserad handel en naturlig följd. Vad som sker efter denna omställning om säg 20- 30 år är svårare att säga.

   Dessutom hjälper det föga med fartyg som blir energisnålare om lastbilarna som ska leverera fartygsgodsen går på flytande fossila bränslen...
   mvh
   Johan

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. korrigering: global kolproduktion peakar 2030, INTE kolkonsumtion.
   mvh
   Johan

   Radera
 2. Världens järnmalm kan inte på något magiskt sätt flytta sig runt till alla människor i världen, samma gäller alla andra råvaror. De enormt mycket bättre förutsättningarna i tropikerna att producera biomassa till mat, fibrer, bränsle, kolhaltiga råvaror mm uppväger mer än väl den lilla transportenergin som behövs för att flytta varorna till de stora marknaderna. Det går åt betydligt mycket mer energi att producera detta lokalt.

  Man har drivit fartyg med kol längre tid än med olja - det behöver varken vara flytande eller särskilt god kvalitet. Tro inte för ett ögonblick att miljöbeslut kommer att stå kvar när energin börjar bli dyrare, det billigaste alternativet kommer att användas. Visst kommer handeln att anpassas efter energipriset - men energipriset för transporter är mycket lågt: du måste upp på tusentals dollar per fat olja för att det ska betyda något, och långt innan dess kraschar ekonomin. Så långväga transporter kommer vi lyckligtvis att ha kvar - men det är idag vi fortfarande har möjlighet att bestämma om framtidens transporter ska gå på fossilt eller förnybart.

  Sen verkar du ha en mycket orealistisk bild av hur mycket tillgänglig biomassa det finns. Den räcker och blir över, var inte orolig för det - och som alla andra resurser är den ojämnt fördelad över världen och måste transporteras för att åstadkomma en rättvis värld. Men om vi inte börjar utveckla de hållbara sätten att producera och använda biodrivmedel kommer det att bli ett fruktansvärt kattrakande efter dem den dagen olja blir dyrare än bio - och då försvinner både biologisk mångfald, människovärde och uthållighet med vinden.

  Det är nu vi har chansen att utveckla de realistiska hållbara alternativen - försitt den inte genom att luta dig bakåt och tro att ekonomin kommer att bli lokal bara för att oljan blir dyrare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Energiförbrukningen för en fartygstransport är i stort sett proportionell mot kvadraten på hastigheten. Effekten ökar med kubiken. På liknande sätt är det med en personbil i hög fart, eller en fläkt. Vindens kraft på ett träd är proportionell mot kvadraten på hastigheten. Energin som kan utvinnas med ett vindkraftverk ökar med kubiken. När vätskan eller gasen tvingas undan blir det så, enligt fysiken.

   Utifrån detta kan man anta att långväga fartygstransporter kan utföras i praktiken oberoende av oljepriset. Andra har på liknande sätt gått vilse med ett mikroekonomiskt synsätt om att de oavsett bensinpriset kan cykla till jobbet. Man måste istället se allt makroekonomiskt.

   Sedan 70-talet har produktionen och BNP per capita ökat betydligt relativt välståndet. Nu i USA och i andra rika länder faller BNP per capita och välståndet faller än mer. USA är ett land med bra statistik och ledande inom trender. Detta är ett mycket allvarligt. Det beror främst på komplexitetens ökning och en fallande avkastning och det här kan man inte påverka.

   http://www.stateofworkingamerica.org/files//family_income_median_income_growth_productivity1.png

   http://qzprod.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-22-at-5-06-36-pm.png?w=1024&h=696

   Fram till år 2000 blev naturresurserna bara billigare mätt i arbete, energi, material och kapital per utvunnet ton. Sedan dess har det varit en årlig real kostnadsökning cirka 5 procent om året, vilket på 40 år ger en 7-dubbling. Idag är naturresursernas andel av BNP uppskattningsvis 7 procent. En multiplicering ger 7 x 7 = 49 procent och nog mer än systemet klarar. Det är svårt att tro att trenden, som beror på fördelningen i jordskopan, skulle brytas. Att varje person konsumerar mindre kan vägas mot att allt fler vill ha del av kakan.

   Sedan år 2000 har lönerna i USA mätt som hushållsinkomst fallit cirka 8 procent. Manipulerad inflation gör den verkliga siffran högre. Från toppen i slutet av 2007 har svensk industriproduktion per capita fallit 25 procent. Det investeras mindre, sparas mindre, byggs mindre med mera. Ovanpå detta kommer de dyrare naturresurserna och knäcker systemet i grunden. Det här landet kommer nog inte att finnas kvar år 2050. Kanske går det fortare och är borta redan om 20-30 år.

   Innan dess kommer bränslen, livsmedel, kläder, mediciner och annat viktigt från utlandet finnas i minimal omfattning. Industrin är en bråkdel så stor. Världshandeln har minskat kraftigt. Med mera. LKAB har sedan år 2000 haft ökande reala kostnader drygt 7 procent om året. De flesta svenska gruvor i drift sinar inom 20-30 år. Social kompetens ersätter analys och kritiskt tänkande. Folk och speciellt de unga blir bara dummare. Så allt från människans celler till vad som finns i marken hänger ihop och bildar ett system, som alla är fast i.

   När den globala handeln minskar går det snabbt utför och då kollapsar område efter område och land efter land. Vissa saker kommer inte att kunna köpas för pengar, lokalt och globalt. Isolerade infödingar boende i hyddor i djungeln får det nog relativt bra. Naturen är inte förhandlingsbar, saknar sympati och har en egen ordning. Nu är det enda att radikalt planera för kollapsen i samhället och privat.

   För att förstå hur eländigt det blir att leva i en restkultur och på många sätt som på stenåldern borde en svensk kommun isoleras från omvärlden med realistiska förutsättningar. I den isolerade området finns inga mänskliga rättigheter. Vad som beslutas avgör de själva och det kan överföras på hela landet och hela världen. Om de misslyckas och dör allihop av svält eller annat så vet man i varje fall det.

   Radera
  2. De troende på teknik och vetenskap fascineras av ytlig framgång och överhetens propaganda och ser inte komplexitetens och utvinningens kostnader. Deras mikroproblem styr deras rationalitet. De blundar för det makroekonomiska, lever i ”myten om maskinen” och i en helig demokratisk fantasivärld med en finanskris.

   Nobelpriset är fint och står över allt annat, tycker dom. Den analytiskt lagde Alfred Nobel skulle vända sig i graven om han visste hur hans pris missbrukades. Det dumma priset i ekonomi från Riksbanken kom ungefär när komplexitetens kostnader drog iväg, Nixons guld inte räckte för tryckning av mer pengar och tilltron till ämnet ekonomi behövde stärkas, enligt min forskning.

   Radera
 3. Du behöver inte gå längre än till 150 dollar per fat för att fartygstransporter och dagens rederier ska få stora problem med transportkostnaderna med bunkerolja som avspeglar oljepriset. Det är helt avgörande med transporter på billigt och energirik bränsle för att vi ska kunna tala om en global handel i närheten av den omfattning som sker idag. Det är riktigt att fartyg o allehanda transportmedel drivits på kol längre än kol men hur såg världshandeln ut då? MKT mindre och produktionen koncentrerad till ett mkt fåtal platser och inte i närheten av den specialisering som sker idag och inte med ett just in time samhälle där lagerhållning är icke existerande.

  Kol är på gång, kol kommer användas, inte för att det är ekonomiskt lönsamt utan för att det är nödvändigt och mindre olönsamt än olja.

  Kan inte heller se hur biomassa ska kunna användas i närheten av den omfattning som oljan gör idag. Sverige, Brasilien, Ryssland mfl har goda förutsättningar men inte för att använda detta för biodrivmedel i större skala än för att täcka det egna behovet. Självfallet ska vi ska satsa på hållbar energi och det finns inte skuggan av en chans att vi kan luta oss tillbaka o hoppas på en automatiskt omställning till lokala och regionala ekonomier. Många måste föregå med goda exempel men inga universella lösningar står att finna för behov som kan se olika ut på olika platser.

  Oljepriset kommer göra sitt för marknaden, kolpriset och produktionen sitt, var så säker men en infrastruktur och ekonomi som vilar på ökad tillgång till fossil energi för att möjliggöra fortsatt ekonomisk tillväxt tar årtionden att förändra. Tiden måste därför utnyttjas maximalt på alla fronter vare sig det gäller energi, ekonomi eller ekologi.

  Håller sannerligen med i avseende om miljöbeslut -dessa är en lyx som uppkommit i välbärgade länder som Sverige där miljöåtgärder varit relativt enkla att utföra och inte "hotat tillväxten". Riktig hållbarhet håller inte isär energiproduktion, energikonsumtion, ekonomi och ekologi utan kopplar samman dessa till en helhet där kretsloppstänkande är det enda naturliga/hållbara och "miljöbegreppet" ett löjligt ord från det förgångna som inte längre behövs.

  mvh
  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. För mer om rederiers sårbarhet för oljepriset runt 150 dollar se bland annat här:

   http://www.peak-oil.se/2011/09/jeff-rubin-nar-ekonomin-krymper.html

   http://www.peak-oil.se/2012/06/onsdagsmys-med-jeff-rubin-i-soffan.html

   mvh
   Johan

   Radera
 4. Hela ekonomin är sårbar för ett oljepris på 150 dollar och då sjunker efterfrågan - och därefter priset...

  Skulle priset trots allt permanentas runt 150 dollar så drar palmoljeplanteringarna igång - i ett sådant "krisläge" kan man inte bry sig om sådana "lyxproblem" som miljöregler - så då finns det alldeles tillräckligt med ställen att odla oljepalmer på...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt inom miljö och klimat är trams, om det inte ger allt för mycket ekonomiska störningar typ att folk blir sjuka och inte kan arbeta. Allt är utbytbart och alla typer av reserver måste utnyttjas innan kollapsen. Naturen renar sig själv mycket snabbt. Farliga saker bryts ner, försvinner i havet, samlas i sediment med mera. Mer koldioxid i atmosfären göder allt växande och gör bara atmosfären bättre. Tyvärr försvinner den i djuphavet med tiden. Naturen ger och naturen tar. Allt har sin tid.

   Radera
 5. ...odla oljepalmer tills mångfalden blir nonexisterande, matproduktionen otillräcklig o vi skapar ett påskön i global skala. Ingen vidare klok lösning.

  Ja hela världsekonomin påverkas av Petrobusiness-cykeln. Oljepriset stiger när efterfrågan ökar men när utbudet inte räcker o oljepriset ligger kvar på ohållbara nivåer ---recession o ekonomisk kris följer (tänk 2008-2009). Efterfrågan kollapsar tillfälligt men nu på en högre lägsta nivå. Efter detta följer återhämtning av efterfrågan o högre oljepriser igen tills ekonomiska tillväxten slår i taket igen satt av oljepriset/utbudet av billiga olja på marknaden.

  Titta bara på vad oljepriset ligger på nu, trots i princip 0 global ekonomisk tillväxt. Så fort efterfrågan kommer ifatt utbudet igen, om så pga av tryckande av krediter eller tillfällig skifferbubbla/energiinjektion i amerikanska ekonomin, går ekonomin in i väggen igen.

  mvh
  Johan

  SvaraRadera
 6. Precis - okontrollerad plantering av oljepalmer vill vi absolut undvika - framför allt för den biologiska mångfaldens skull och i vissa fall även för att undvika att odla upp vissa kolrika marker. (Men det lär inte påverka mat- eller kem-tekniska produktionen - det finns mark nog för såväl matolja, tvål, schampo och biodiesel om man inte behöver ta miljöhänsyn).

  Men för att undvika detta måste man erbjuda alternativ som är tillräckligt attraktiva. Det räcker inte att bara säga nej och att vi ska sluta transportera. Vinsterna med att transportera är så stora och kostnaden är så liten - och hela tiden frestar alternativet att inte ta miljöhänsyn.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.