2013-12-01

Metanutsläppen i USA 1,5-1,7 gånger högre än tidigare beräknat

Vi har tidigare skrivit om hur personal vid amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA visat att skiffergas- och skifferoljeutvinningen leder till grundvattenföroreningar. Vi har även skrivit om de stora risker skiffergasutvinningen innebär för klimatet då metangas antingen smiter ut ur marken vid utvinningen eller eldas upp i stora mängder (så kallad gas flaring) för att gasbolagen snabbt ska kunna packa ihop och bege sig till nästa utvinningsområde och spara pengar.  

Med satellit över USA kan man se hur metangasen brinner för fullt. Detta är inte goda nyheter om vi ska försöka dämpa den negativa utvecklingen av klimatet då metan är en växthusgas som är minst 20 gånger så kraftfull som koldioxid. 

EPA har knappast gjort sig kända för att komma med sakliga rapporter eller vågat på sig kritik över amerikansk miljöpolitik vilket i praktiken friskrivit olja -och gasbolagen från något om helst ansvar för konsekvenserna av den utökade utvinningen som skett i USA de senaste åren. Istället har man bidragit till att driva upp den kortsiktiga skifferbubbla som de senaste åren ökat den inhemska amerikanska olje -och gasproduktionen och skapat en kontraproduktiv hype i media. 

EPA:s rapporteringar när det gäller skifferutvinningens negativa effekter på klimatet har nu fått sig ännu en törn. UPI rapporterar att en undersökning vid Proceedings of National Academy of Sciences i USA nu visar att EPA:s beräkningar för utsläppen i landet långtifrån speglar verkligheten. 

Studien visar att utsläppen av metangas från framförallt djurhållning och från olje och gas- industrin är 1.5 till 1,7 gånger högre än EPA:s och beräkningarna från international Emissions Database for Global Atmspheric Research (EDGAR). 

Enligt en av huvudförfattarna, Scot Miller vid Harvard University har man genom att undersöka faktiska utsläppsnivåer i atmosfären ovanför USA istället för att som EPA och EDGAR göra mätningarna endast vid utsläppspunkterna fått fram betydligt mer trovärdiga data. Den högsta koncentrationen av växthusgaser som metan har man föga förvånande uppmätt över södra och centrala USA, händelsevis där den största delen av USA:s olje -och gas utvinning är lokaliserad... 

Energi, investeringar och tid som bör läggas på att ställa om till en hållbar energiproduktion och energikonsumtion snarast möjligt kastas oftast bort för att det kortsiktiga tänkandet och "business as usual" har svårt att byta spår. Få tycks inse att om vi inte byter spår kommer naturen göra det åt oss, fossila energikällor är ändliga och planetens storlek växer inte.  

I Sverige bör vi ha aktiva öron och vakande ögonen då uran och skiffergas/olje -utvinning på hemmaplan i allra högsta grad kan bli en realitet om vi inte arbetar för hållbara energialternativ lokalt och regionalt.  Glädjande nog finns det dock många exempel på människor som går före både inom energiproduktionen och med ett ekonomiskt nytänkande.

Trevlig första advent!   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.