2015-07-24

Montering av topplistekupa på ett blåsigt Gotland

Sedan drygt ett år har Johan varit hobbybiodlare. Det började med införskaffande av ett samhälle som sedan under hösten 2014 räckte till en avläggare. Under våren var två starka samhällen fullt igång som nu har gett två avläggare till Johans bigård i Dalarna och två som gått till försäljning vilket inneburit att Johan nu har fyra surrande kupor trådgården.

När Johan i början av juli var på Almedalsveckan för att rapportera från seminarier på temat hållbar energi och transporter svärmade naturligtvis bina. På grund av det regniga vädret satt bina inne alldeles för länge och när Johan inte var där och kollade svärmceller passade de på att svärma -inte mindre än fyra gånger! Som tur var kunde Johans mor och en erfaren biodlare i föreningen rycka in!

När Johan var på Gotland hälsade han även på sina släktingar. På en gård fick han hjälp att montera en så kallad topplistekupa och filmade det hela i sin helhet-se nedan. Denna nya typ av kupa har blivit allt populärare i Sverige bara de senaste åren. Tekniken är väl egentligen väldigt gammal då den härmar de liggande stockar som tidigare vilda bisamhällen gärna bosatte sig i men har designats för att passa modern biodling.

Numera finns i praktiken inga vilda bisamhällen kvar. Nästan alla bisamhällen som "rymmer" i form av svärmar och slår sig ner i träd, stockar eller husväggar dör efter ett par år. Detta då framförallt parasiten varroa utan bekämpning av biodlaren får samhället att gå under. En parasit som för övrigt människan tagit med sig till Europa och Nordamerika genom att flytta bin hit. I Asien kan det asiatiska biet leva i symbios med kvalster medan det europeiska honungsbiet inte klarar detta utan dör om inte antalet varroakvalster i ett samhälle hålls nere.

Topplistekupans popularitet och moderna utveckling eller rent av renässans har flera skäl. Framförallt är det ett mycket billigare och enligt många ett enklare alternativ till en traditionell bikupa som består av staplade lådor i någon form men i olika storlekar. Istället för att bygga kupan på höjden med fler lådor med ramar i, låter man bina bygga ut sitt eget vax och arbetar i sidled med så kallade lister. Tanken är att bina ska få bygga ut kakorna helt själva, utan att styras av en ram som är trådad och har en tunn vaxmellanvägg ditmonterad av biodlaren.

Den dyraste investeringen en biodlare brukar göra är en slungmaskin och det behövs inte heller med en topplistekupa, ekonomiskt är det en stor fördel men kan vara nackdel i honungshanteringen om mycket honung ska hanteras. Men det ska Johan undersöka närmare själv när det blir aktuellt att skörda honung i denna kupa.

Topplistekupan kanske största fördel är att den innebär färre störande moment för bina när biodlaren måste göra sina olika ingrepp. Listerna tas från sidan vilket innebär att inte alla bina måste flyttas runt och störas i sitt arbete när man tex ska skörda honungskakor. För biodlaren innebär konstruktionen att den hamnar i väldigt bra arbetshöjd och att tunga lyft av lådor på ibland 20-30 kilo kan undvikas. Istället kan listerna som bina bygger ut tas en och en.

Kupan är relativt billig tillverka och kan byggas för kanske 4-500kr eller av skräpvirke som denna biodlare i USA gjort. Topplistekupan kommer nog få fler intresserade av biodling dels då en är ett billigare alternativ och dels kan vara mer praktiskt hanterbar för fler med mindre tunga lyft etc.

Nedan har Johan tillsammans med en god vän gjort tre videos där hela monteringen av topplistekupan kan följas steg för steg. Just den här topplistekupan köptes som ett färdigt set av Patrick Sellman som förutom att tillverka dessa kupor även håller kurser i biodling med topplistekupor. För mer om detta och många läsvärda tips om självhushållning, gå till Sellmans blogg Småbruk på ett berg i Värmland.

Under fliken biodling ovan samlar vi all info om biodling vi lägger upp här på bloggen, där ni bland annat finner Johans tidigare videos om hur man slungar och tappar upp honung.

Del 1


Del 2


Del 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.