2014-11-18

SvD:s ledarskribent i förnekelsestadiet om tillväxt?

Per Gudmundson, ledarskribent i SvD har skrivit en märklig artikel med titeln "Ett MP-land utan tillväxt". Artikeltiteln syftar på att Miljöpartiet skrivit i sitt valmanifest att "vi vill utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på ekonomisk tillväxt" och att det i partiprogrammet står att MP "vill bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständig tillväxt".

Gudmundson skriver att regeringsmakten har en modererande effekt genom att minska antalet motioner per mandat i jämförelse med oppositionen, något som både socialdemokraterna och miljöpartiet gjort nu när de tagit makten. Med andra ord att man kokar ner motionerna till det viktigaste för partierna, något som ofta leder till att "stolligheter" rensas bort enligt Gudmunson...

Men hör och häpna att Miljöpartiet genom ledamötena Valter Mutt och Annika Lillemets i sina två motioner bland annat pekar på att samhället behöver utreda en "beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt" med effekter som ökad arbetslöshet, brist på importvaror, kris i livsmedelsförsörjningen och brist på energi och drivmedel- tillhör enligt Gudmundson stolligheterna!

Gudmundson visar tydliga tecken på okunskap/förnekelse om vad tillväxtproblematiken faktiskt innebär. Det framkommer som tydligast när han skriver att MP borde överge sin människofientliga syn på tillväxt och pekar då på sjukvården som utan tillväxt inte klarar utbyggnad av ny avancerad cancervård, skulle leda till ökad spädbarnsdödlighet, inte kunna skapa nya vacciner etc...

Vänta lite nu, tänk efter lite här. De flesta av bloggens läsare är vid det här laget väl medvetna om att vår ekonomi inte kommer kunna växa många år till. Vi lever på en planet med ändliga resurser, punkt. I centrum för världsekonomin och den snabbaste tillväxten de senaste 100 åren har varit ökad tillgång på billig olja. Den tiden är förbi.

Den olja vi tar upp idag är inte lika billig som tidigare, den blir dyrare och dyrare att utvinna för att vi plockat de lågt hängande frukterna först. Detta sätter käppar i hjulet för den ekonomiska tillväxten och kommer fortsätta att göra det tills vi ställt om ekonomin till självbärande lokala, regionala och nationella ekonomier som inte är bundna av tillgången till fossil energi (då dessa är ändliga...).      

Gudmundson säger att MP talar om en utopi eller romantiska drömmar. Nej, det är Gudmundson som drömmer och i denna dröm tycks han likt en struts sticka huvudet i sanden och hoppas att sjukhus och välfärd ska se ut som idag även när resurserna som de idag vilar på minskar och blir dyrare.

Det är inte lätt att acceptera och våga säga rakt ut vad slutet på ekonomisk tillväxt innebär. Ja, det kommer innebära att färre och färre svårt sjuka människor kan få vård, att högteknologiska forskningsanslag successivt kommer få prioriteras bort framför ett större fokus på lokal primärvård och tex mycket effektiv husläkarvård. Detta kommer givetvis ske oavsett vad någon skribent tycker i en tidning eller vad ett parti har i sitt partiprogram.

Tuffa prioriteringar kommer behöva göras och omställningsperioden blir inte enkel men om man börjar arbeta med utmaningarna så snabbt som möjligt blir resan till en hållbar ekonomi i balans med naturens resurser lättare att hantera. Därmed göra Miljöpartiet i detta fall något man borde förvänta sig av alla politiska partier, nämligen anpassar sig till en förändrad verklighet.

Johan skrev i februari förra året en artikel i Moderna läkare om just svensk sjukvårds oljeberoende, en artikel Per Gudmundson troligen inte har läst...

Vi tackar författaren och bloggrannen Stellan Tengroth som tipsade oss om artikeln i SvD.

4 kommentarer:

 1. Dessa stolligheter hade jag missat! Bra skrivet!

  SvaraRadera
 2. Om det är Mp ;s målsättning att färre och färre svårt sjuka människor ska få vård så kommer de naturligtvis att avlida tidigare, en utrensning alltså.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Det är MP:s målsättning eller snarare dessa två motionärers målsättning att belysa frågan om nuvarande tillväxts inneboende omöjlighet. Att konsekvensen, oavsett anpassning eller ej, blir någon form av utrensning är givetvis ofrånkomligt och något som redan sker idag.

   Mvh
   Johan

   Radera
 3. Tillväxt uppstår när vi genom innovationer, alltså uppfinningar, lär oss att producera mer med lägre resursutnyttjande. Det är därför produktionen i den rika delen av världen är mer miljövänlig i dag än för 30-40 år sedan, och det är också därför som vi kan ha tillväxt trots högre oljepriser. Att säga att gränsen för tillväxten är nådd är lika klokt som att säga att allt som kan uppfinnas redan är uppfunnet.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.