2018-04-24

Odla pollineringsfrön för framtidshopp: Medborgarförslag för ekoodling på kommunal mark

Våra livsviktiga pollinatörer med honungsbin, vildbin, humlor, blomflugor mfl hotas av förändrade livsmiljöer, bekämpningsmedel och särskilt det konventionella jordbruket som ofta inriktar sig på ensidiga/specialiserade odlingsformer. Pollinatörer som bin behöver precis som vi människor en blandade kompott av växter för att få såväl tillräckliga mängder mat som näringsrik föda. 

Det finns både ekobönder som konventionella odlare som samarbetar med biodlare och inser att vi måste bereda plats för pollinatörerna. Det finns ingen som vinner på att pollinatörerna blir färre och färre annat än på möjligen mycket kort sikt och då endast kemikalietillverkare som säljer insektsdödande bekämpningsmedel eller kanske framöver företag som Walmart som nyligen lämnat in patent för pollinerande robotar de just nu utvcklar.

Att ge sig in i en kamp med de stora kemikalietillverkarna kan te sig hopplöst men innan tillräcklig kritisk massa uppnåtts för att ge sig i strid med jättarna finns det sätt att succesivt vända utvecklingen och den enorma insektsdöd och fågeldöd vi nu sett början på i bland annat Tyskland och Frankrike. En insekts- och fågeldöd som redan nu knackar på dörren till Sverige i takt med att allt mer bördig åkermark tillåts att bli bostadsområden eller arenderas/säljas för konventionell odling där förödande besprutning och monokultur bereder ut sig som giftigt moln för pollinatörerna i flyga in i. 

Hopppet vilar på den snabbt växande rörelse av biodlare, nyfikna människor och initiativ som biodlaren Eva Gustavssons medborgarförslag i Linköping om ekoodling på kommunens mark för fler bin och andra pollinerare som lades fram igår och vi snart ska komma till. 


Eva Gustavsson som Johan skrivit debattartiklar med i både Svenska Dagbladet och i Dagens Samhälle för att uppmärksamma hotet mot våra pollinatörer och vad vi kan göra för att vända utvecklingen med konkreta åtgärder.

I december skrev Eva och Johan även en relaterad artikel i Svenska Dagbladet om hotet mot Sveriges matförsörjning med anledning av att regeringen nu vill börja exportera mat till bland annat Kina trots att landets egen självförsörjningsgrad är bland den lägsta i Europa och exportsatsningen inte inbegriper något mål om att varken bibehålla eller öka den självförsörjningsgrad på tex kött och grönsaker som är under 50 % av behovet.

En nationell plan för hur matproduktionen för Sverige och pollinatörernas centrala bidrag till denna kan utformas för att öka självförsörjningsgraden och pollinatörernas möjlighet till överlevnad, saknas idag och bör skapas snarast.


Det är allvar nu för vare sig en är fågelåskådare, naturmänniska, biodlare, semesterbesökare till sommarstugan på det förr så insektsrika landet, jordbrukare, småodlare, forskare eller samhällsplanerare är den snabba utberedningen av insektsdöd och därmed hotet mot fåglar och andra djur i den näringskedjan, något som påverkar oss redan men kommer bli mycket värre om vi inte agerar nu. Ett bra första steg är därför att rösta för Evas medborgarförslag så att Linköpings kommun tar upp det, det kan ge spinoff-effekter på andra håll i Sverige. Vi måste odla frön till positiv förändring, inte odla tvivel.   

Eva Gustavsson medborgarförslag med titeln: "Ekoodling på kommunens mark för fler bin och andra pollinerare" följer i sin helhet nedan klicka här och rösta för med en enkel klickning! 
"Linköpings kommun har mycket förtjänstfullt fattat beslutet att inte använda kemiska bekämpningsmedel inom sin markskötsel på planlagd mark, vilket är en stor fördel för bl.a. pollinerarna. Inom naturskyddsområdet Tinnerö kräver man i linje med detta ekoodling av arrendatorerna som brukar åkermarken där. Kommunen ger även bidrag till arrendatorer av kommunal mark att så in blommande remsor för att gynna mångfald och pollinerare.  
Övriga arrendatorer av kommunal jordbruksmark får dock tillämpa konventionell odling med användning av kemiska medel och konstgödsel. Samtidigt har vi ett statligt mål att öka andelen ekologisk odling i Sverige. Det står även helt klart enligt forskningen och EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, att den grupp av bekämpningsmedel som kallas neonikotinoider förorsakar stora skador på bin av olika slag. Tecken finns även på att övriga mycket vanliga bekämpningsmedel, t.ex. Roundup, förorsakar skada på pollinerare, framkallar cancer hos oss människor och förstör odlingsjorden. 
Det är med hänsyn till binas, humlornas, odlingsjordens och människornas hälsa inte försvarbart att offentligt ägd mark odlas med metoder som står i strid med statliga mål och den senaste kunskapen från forskningen.  
Jag föreslår att det i samtliga kommunala arrendeavtal på åkermark och ev. andra marker inom Linköpings kommun vid nästa förnyelse införs en klausul att odlingen resp. annan skötsel sker med helt ekologiska metoder."
Eva Gustavsson fick nyligen hembesök av Svt i Linköping där hon bland annat visade upp ett insektshotell och sin fina topplistekupa, klicka på bilden nedan för att komma till reportaget.

Eva Gustavsson: En biodlarkämpe som odlar frön till positiv förändring

5 kommentarer:

 1. Uppskattar er blogg mycket, men....
  ....länken som skulle handla om bi- och fågeldöd tog inte upp fåglar alls. Har ni nån undersökning som gäller fåglar också? Skulle vara intressant m en länk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Kul du uppskattar bloggen. Miss från min sida med länken. Hittar ej inlägget där vi skrivit om Frankrike tidigare men länk till artikel om fågeldöden i Frankrike här tex:

   https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/21/europe-faces-biodiversity-oblivion-after-collapse-in-french-bird-populations

   Vänliga hälsningar,
   Johan

   Radera
 2. Att det är färre insekter tror jag beror på att det sällan finns färsk koskit i hagarna.
  Samt att mer än 90 % av arealen hagmark har försvunnit i vårt land det senaste århundradet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Intressant observation, kan ligga mkt i det. Bostadsbyggande på bördig åkerbark/hagmark som legat i träda och är mkt näringsrik för insekter o människor är en del av samma problem. I Tyskland är det förbjudet att bygga på bördig åkermark...

   Mvh
   Johan

   Radera
 3. Missa inte dokumentären "Sista Skörden" på SVTPlay den behandlar den försämrade kvalitén på odlingsjorden https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.