2016-01-08

Intervju med Ron Swenson -svenskättad pionjär i Silicon Valley

Under Podcar City 9 konferensen i Kalifornien i början av november fick Johan möjlighet att göra en intervju med en av konferensernas grundare och huvudorganisatörer, Ron Swenson.

Ron är en inspirerande entreprenör, ingenjör och uppfinnare i Silicon Valley som ägnat nästan hela sitt liv åt utvecklingen av olika solenergi-anpassade tekniker för såväl byggnader som transporter.

Bland annat innehar Ron fortfarande Guiness World record från 2004 "för att med världens största största Kite-segel dragit en 9 ton tung segelfarkost"- ett rekord som ännu står sig. Kite-segel används i allt högre utsträckning av stora handelsfartyg för att minska bränsleförbrukningen, något vi skrev om i vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet.

Ron är lite extra intressant för oss svenskar då anledningen till att denna framgångsrika herre hamnade i USA och sedermera Kalifornien är tack vare dennes farfar, Carl N. Swenson som immigrerade till USA från Sverige 1902.

Carl Swenson kom till USA redan som 17-åring men hamnade snabbt i byggbranschen där han blev mycket framgångsrik. The Swenson builders blev ett känt namn inom byggbranschen och Carl fick ansvaret att bygga ett antal byggnader som blev kända för sina moderna funktioner. Här kan tex nämnas Sam Josés Medico-Dental Building som byggdes 1928. Senare skulle det som nu var Carl Swenson Co, Inc få ansvaret för att bygga avancerade byggnader för NASA och bilföretaget Ford.

Idag ingår flera byggbolag i Swenson Group, där det största är Barry Swenson Builder som leds av Barry Swenson. Familjen Swenson har sedan 1960-talet varit med och format det som idag är Silicon Valley- en kreativ miljö för företagare och entreprenörer från hela världen men också en av världens dyraste platser att bo på.  

Även om Ron har varit involverad i familjeföretagens byggbolag har han mest fokuserat på utvecklingen och användning av olika solenergitekniker som kan användas inom såväl transportsektorn som till byggnader. Tillsammans med Barry Swenson Builder har Ron med sitt företag Swenson Solar, bidragit med solenergi-installationer på totalt 1,7 MW.

Ron har varit med och bildat många företag bland annat ett inom datasäkerhet som köptes upp McAfee, ni kan läsa mer om Rons många uppdrag här.

2007 var Ron med och skapade den första Podcar City konferensen som hölls i Uppsala, tillsammans med bland andra svensken Chrirster Lindström som vi kommer beskriva senare, Johan har nämligen intervjuat honom också.

Ett av huvudskälen till att Ron är så engagerad och drivande i spridningen av Podcars och smarta lösningar för solenergi och förnyelsebar energi, är på grund av sina insikter och kunskaper om Peak Oil. Ron sitter nämligen sedan många år med i styrelsen för Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)-USA. Med ASPO-USA har Ron varit med och påverkat amerikanska kongressledamöter och senatorer för att belysa frågan och förmå dem att påskynda omställningen av USA:s energi- och transportsystem.

USA:s oljeberoende och dysfunktionella transportsystem är en enorm utmaning men Ron ser samtidigt att det händer mycket positivt i USA och andra länder just nu, särskilt när det gäller Podcars och solenergi-teknik som visar att möjligheterna till en omställning finns när man tänker helt nytt.

Ron har även ägnat mycket av sin tid genom åren till undervisning om hållbar energi vid bland annat San Jose State University i Kalifornien.

Det var under en energikonferens i  Washington DC 2010 som organiserades av ASPO-USA, där Peak Oil var huvudtemat som Johan träffade Ron för fösta gången.

Nedan kan ni alltså se Johan intervjua Ron Swenson följt av Rons presentation under konferensen som både tar upp bakgrunden till vårt fossila energiberoende idag och vad Ron gör med INIST för att sprida kunskap och skapa samarbeten kring Podcars världen över.

Intervju med Ron Swenson -inspirerande entreprenör, ingenjör och uppfinnare
Ron Swensons presentation under Podcar City 9- konferensen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.