2016-01-24

Podcars -slutspurten som bara är början

Här kommer de fyra sista presentationerna från Podcar City 9 konferensen i Silicon Valley i Kalifornien som Johan var på plats och filmade i början av november under sin resa. Totalt finns nu 29 presentationer och intervjuer från konferensen om Podcars/Personal Rapid Transit-system )PRT) eller spårtaxi som det kallas på svenska- uppladdade på vår youtube-kanal.   

Nedan finner ni presentationerna med kort info om talarna och presentationerna.

Vi kommer nästa vecka skapa en egen flik på bloggen enbart för Podcars där vi samlar inlägg och länkar till presentationer, reportage mm om Podcars för att underlätta för läsare som kan vara intresserade av detta hållbara transportsystem.  

Monica Zarafu, "Personal Rapid Transit Application -Macquarie Park Case Study"


Under seminariet "Energi och Klimat" talade Monica Zarafu, forskare och ingenjör vid Sydney Tech University. Monica gick igenom resultaten av en fallstudie där hon tittat på hur ett Personal Rapid Transit -system kan integreras i stadsmiljöer utanför stadskärnan. Specifikt har Monica skapat en simulering som utgår från Macquarie Park, ett förortsområde som ligger cirka 19 km nordväst om Sydneys affärsdistrikt och i datormiljö skapat ett verklighetstroget Podcar-system.

Monica har utsatt systemet för alla möjliga tester och skapat värsta tänkbara villkor relativt andra system för att kunna gör en saklig jämförelse när det gäller trafikflöde, kostnader mm. Resultaten är mycket intressanta och bör intressera många politiker och samhällsplanerare som planerar för framtidens transportsystem och infrastruktur.        

Monica är transportingenjör med specialisering på transportteknik. Hennes specialkunskaper ligger inom prognostisering, infrastruktur behov, olika transportsystems samverkan, landanvändning mm.    

Projektet där Monicas fallstudie ingår, är en del av forskningsprogram och samarbete som finansieras av Australiens national science agency, CSIRO   

Jim Beregi, "The Next Big Thing  -A Transportation Paradigm Shift"


Sista presentation under Energi och Klimatseminariet stod Jim Beregi för, bland annat VD och grundare av Solar Transportation Technologies. I presentationen visar Beregi hur ett så kallat single mode transit system skulle kunna fungera. Dvs ett system liknande podcars med fordon där passagerare kan färdas ensam eller upp till sex personer i ett fordon på en bana avsedd endast för detta men där fordonen kan se olika ut beroende på resenärernas behov.

Systemet ska drivas nästan helt på solel från solpaneler som laddar fordonen längs banan.
Jim har arbetat på utvecklandet av detta system i många år och innehar ett patent för ett viktigt kontrollsystem avsett för fordon i single mode transit.

Enligt Jim beräkningar kan detta system byggas och drivas utan statligt stöd och börja gå med vinst redan efter några år tack vare dess höga passagerarkapacitet och energieffektivitet. Byggkostnaderna och underhållskostnaderna är precis som andra Podcar-system mycket lägre än för tex järnväg, spårvagn, buss och biltrafik.

Jim är även en aktiv medlem i ett antal organisationer så som ATRA - The Advanced Transit Association - som ligger bakom Podcar City konferenserna.

Luis Ferreras, "iTrans Intelligent Transport System - To Optimize Mobility with V2X and ITS technology"
 

Luis Ferreras är Transportingenjör vid Parsons Transportaion Group, en del av Parsons Corporation som är ett av USA:s största ingenjörs, bygg och transportbolag. Under konferensens seminarie "förarlösa fordon" presenterade Luis vad Parsons Transportation Group bland annat gör för att integrera den senaste drönartekniken för att fungera med smart mjukvara för trafikbevakning och trafiksamarbete. En teknik som Luis tror kan fungera mycket bra med Podcars.  

Koorosh Olyai, "Developments in Transit: First Mile/Last Mile in the Connected Automated World"


Ett annan sevärd presentation under seminariet om förarlösa fordon, gavs av Koorosh Olyai som är Senior Principal vid Stantec, ett internationellt konsultbolag med huvudsäte i Kanada.

Koorosh har över 35 års erfarenhet av privata och statliga byggnationsprojekt inom transportsektorn. Koorsh är även med i Program Management teamet för GoMentum Station för Contra Costa Transportation Authority som är USA:s största testprogram för autonoma och sammankopplade fordon.

För mer om Podcars/PRT-system se gärna något av tidigare inlägg och presentationer och videos på vår youtube-kanal. Ni finner även mer info om talarna och Podcars på Podcar Citys site.

En kort sammanfattning av Podcar City -konferensen kan ni även läsa i artikeln Johan skrev för Nätverket Kompass i nyhetsbrevet för december i Destination

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.