2016-02-17

Upptrappningen i Sydkinesiska havet -ett klassiskt Säkerhetsdilemma

För några veckor sedan skrev vi om den senaste utvecklingen kring det allt mer spända läget i Sydkinesiska havet. Då handlade det om hur Japan och Vietnam som en reaktion på Kinas byggande av flera konstgjorda öar, nu sätter in egna spaningsplan inom flygradie av såväl Spratleyöarna i söder och Paracelöarna i norr.  

I södra delen av Sydkinesiska havet i ögruppen Spratleyöarna är Kina inte många skoptag från att färdigställa en konstgjord flottbas som kallas Fierry Cross. Den konstgjorda ön kommer bland annat ha en 3000 meter lång start- och landsbana, den i särklass längsta i Sydkinesiska havet. Detta möjliggör för basen att ta emot alla flygplansstorlekar Kina har i sin arsenal.

Spratleyöarna, Sydkinesiska havet
Källa bild: Wikimedia, publika rättigheter. 

Bara sedan vi skrev om detta första gången i september har det gått undan med arbetet på Fiery Cross. Förutom det fortsatta  muddringsarbetet med att schakta sand och bygga ut/skapa en konstgjord ö,  kan man nu tex se en tydlig helikopterplatta med tillhörande bas (?) på södra udden av ön. Fierry Cross bevakas även av ett större militärfartyg i inloppet mellan reven i norr och ett strategiskt placerat strax under ön, söder om udden med helikopterplatta.

Utvecklingen och detaljerna på Fierry Cross kan nämligen följas live via Google maps här. Man ju undra om Google hade kunnat lägga ut samma satellitbilder om basen var amerikansk...


Kina placerar luftvärnsrobotar på Woody Island
Amerikanska Fox News och därefter brittiska The Guardian (och i Sverige - Sveriges Radio), rapporterar nu att Kina placerat ut luftvärnsrobotar på den konstgjorda ön Woody Island. Ön är en del av ögruppen Paracelöarna i Sydkinesiska havet.

Enligt Fox News som kommit över satellitbilder från Image Sat International har Kina de senaste 1,5 veckorna placerat ut robotsystem för luft and landförsvar på Woody Island. Enligt "en amerikansk källa" kan det röra sig om luftvärnssystemet HQ-9 som ska påminna om Rysslands S-300 system och ha en räckvidd på cirka 200 km. Detta innebär att systemet har kapaciteten att skjuta ner tex flygplan som flyger nära Woody Island.

Woody Island kan ni kika på i detalj via Google maps här. Vi noterar att en start- och landningsbana på cirka 2500 meter ser ut att snart vara redo för de sista stegen innan asfaltering. Den kan säkert förlängas med 4-500 meter ytterligare, så mycket landmassa finns åtminstone att tillgå redan nu.

Paracelöarna, Sydkinesiska havet
Källa bild: Wikimedia, publika rättigheter

Det är värt att påminna sig om här att amerikanska Fox News är först ut med nyheten om de kinesiska luftvärnsrobotarna på Woody Island i västerländsk media och gör en stor sak av det hela. Detta har givetvis en hel del att göra med amerikansk inrikespolitik och valfläsk under rådande presidentvalskampanj. Fox News som enligt traditionen representerar republikanernas väljare, skyller Kinas ökade militära och ekonomiska framfart på en vek Obama. Åtminstone ger Fox News den bilden när man i samma nyhetsinslag talar om att Obama just nu håller ett möte i Kalifornien med Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam, Filipinerna mfl som ingår i organisationen Association of South-East Asian Nations ASEAN).  

Det går samtidigt inte att bortse från att vi bevittnar en ökad militarisering i Sydkinesiska havet där alla parter drar åt samma håll och bidrar till vad som inom Freds- och konfliktforskning kallas ett klassiskt säkerhetsdilemma. Två eller fler parter i ett grannområde rustar sina militära styrkor då man känner sig hotade av den andra parten/parterna. Upprustningen ökar hela tiden som ett svar på den andra partens upprustning (eller misstanken om att den rustar) och eskalerar tills en punkt nås när en händelse, ofta ett missförstånd, misstolkas av den ena eller båda parter och utlöser en väpnad konflikt. 

Det är inte nödvändigt att vi kommer se en väpnad konflikt mellan Kina och tex Vietnam men risken ökar i takt med ökad militär närvaro i området, minskade tillgångar till resurser och även om den inrikespolitiska och ekonomiska oron växer inom tex Kina.      

Vad handlar dispyterna om Paracelöearna och Spratleyöearna, egentligen?

Tittar vi på Paracellöarna och då specifikt Woody Island, kan det egentligen tyckas märkligt att Vietnam och Taiwan gör anspråk på tex Woody Island. Kinas landmassa i form av ön Hainan, ligger definitivt närmast sjövägen norrut. Men lika konstigt är det att Kina gör anspråk på atollen och numera den konstgjorda ön Fierry Cross i ögruppen Spratleyöarna som ligger mycket närmare Vietnam och Filippinerna än Kina.

Utan att gå in på hur ögrupperna kontrollerats historiskt av den ena och den andra parten kommer vi till de troligare skälen. Resurser och maktspråk. Kinas fiskare måste likt valjägarna i början av 1800-talet bege sig allt längre ut i Sydkinesiska havet efter fisk i takt med att bestånden krymper och efterfrågan ökar. Samma sak gäller förstås fiskare från Vietnam, Malaysia och Filipinerna. Kina har de ekonomiska och militära musklerna de övriga i området saknar och kan på olika sätt ta kontroll över tillgången till fiskebestånden men även andra naturresurser som olja och gas man behöver för sin resurskrävande ekonomi.

Kina är väl medvetna om att man inte med direkt våld kan skydda olja, gas och fiskebestånd idag då USA står bakom dessa och skyddar sina allierade Vietnam, Malaysia, Taiwan och Filipinerna militärt om så krävs. Men genom att ta kontroll över öar och ja bygga nya kan man dels bygga upp ett försvar kring dessa och dels säkra resurser i dess närhet genom att peka på att öarna tillhör Kina...

Kina utrikesminister Wang Yi ska som svar på rapporteringen om placeringen av luftvärnsrobotar på Woddy Island svarat:

"När det kommer till de begränsade och nödvändiga försvarsanläggningar Kina har byggt på öar och rev där kinesisk personal är stationerade, är detta i enlighet med Kinas rätt till försvar och självbevarelse, enligt internationell lag".    

Vi får heller inte glömma att Kina visar upp sin ökade militära förmåga och dominans i Östkinesiska havet där ett försvagat militärt och ekonomiskt Japan skapat ett maktvakuum som Kina nu kan fylla utan konkurrens av andra än USA.

Den kinesiska draken har vaknat, den ryska björnen har kommit ur idéet och den amerikanska vithövdade örnen är ute och spanar...låt oss hoppas de kan komma överens och inte slåss om samma byte!1 kommentar:

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.