2011-12-10

Elskrot rena GULDET!

(bild från Svt)

En allt tydligare trend de senaste åren är hur återvinning av elektronik blivit allt mer lönsamt. Faktum är att det nu kan vara billigare att återvinna datorer, mobiltelefoner och annan elektronik i jakt på ädelmetaller som guld och silver och jordartsmetaller som baruium, aluminium och magnesium än att utvinna dem från själva gruvan.

Detta hänger naturligtvis samman med att det blir allt svårare att få tag på metallerna samtidigt som  efterfrågan på Iphones, Ipads etc bara ökar. Kärnproblemet för jordartsmetallerna är dock att Kina står för 95% av utvinningen. När Kina 2010 började minska exporten av jordartsmetallerna med motiveringen att Kina behövde mer av metallerna för egen del, blev det stort ståhej och oro på världsmarknaden-hur skulle det kunna byggas tillräckligt många vindkraftsturbiner och solceller i Tyskland eller USA nu? New York Times  mfl har skrivit om detta.

En intressant detalj i sammanhanget är att det ur militärt avseende är högst problematiskt att Kina sitter på mer eller mindre hela världens nuvarande  jordartsmetall-produktion. All modern militär högteknologi bygger på tillgång till framförallt jordartsmetaller, ja ok först och främst silver som är en ädelmetall men jordartsmetallerna är en avgörande komponent. USA hade tidigare stora lager av silver för att säkra militärtillverkning vid krig dessa lager har man nu minimerat och därmed gjort sig högst sårbara.

Dagens Nyheter står det idag att läsa om Bolidens satsning på att bli störst i världen på att utvinna guld  ur el-skrot. Boliden hävdar att 1 ton nermalda kretskort från mobiltelefoner och datorer ger 100 gram guld medan 1 ton från en gruva endast ger 22 gram guld. Återstår att se om detta är korrekta siffror men Boliden installerar nu en världens största smältugnar i Rönnskär utanför Skellefteå för att klara uppgiften. Av 1 ton nermalda kretskort får man förutom guld även ut 1 kilo silver och 200 kilo koppar, enligt Boliden. (noterat de ökade kopparstölderna från byggen, järnvägsräls på vift och folk som säljer kopparskrot? Well ingen slump, när du har ett kopparpris på 7825 dollar/ton!).

Ok, Boliden ser en enorm potential för återvinning av elektronikskrot för guld och andra metaller. Man uppskattar tex att ca 200 000 ton elektronikskrot samlas in på den europeiska marknaden varje år.

Med Peak Oil går vi in i en tid där allt blir dyrare och reparationer och återvinning på lokal och regionalnivå inte bara blir lönsamt för tex teknologi (tänk Boliden nu) utan direkt nödvändigt för att människor i huvudtaget ska ha tillgång till högteknologi, även om den blir mindre tillgänglig och MYCKET dyrare. För att förstå hur Peak Oil påverkar vår ekonomi och transportnätet läs gärna vårt tidigare inlägg: När ekonomin krymper. Även inlägget Guld: igår, idag och i framtiden kan nog vara relevant.

Om vi kopplar Bolidens framtidssyn med vår syn på Peak Oils inverkan på ekonomin på kort sikt är det några viktiga saker man måste förstå. Bolidens plan bygger på stordrift på en centralort och import av stora mängder elektronikskrot som först måste samlas in och köpas billigt för att sedan transporteras långt till lilla Rönnskär i Sverige.
Med Peak Oil är det därför svårt att se att Boliden blir  ensam aktör inom återvinningsbranschen för elektronik eller kan bygga verksamheten alltför mycket på import av elektronikskrot utanför Sverige (transporten bli för dyr med ett högre oljepris).  Det är dock glädjande att vi har ett företag i Sverige som satsar på återvinning av elektronik och det är ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart samhälle men det är viktigt att förstå vad det förutsätter-billig energi!

DN, 2011-12-10. Boliden ska bli störst i världen på att utvinna guld ur el-skrot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.