2019-06-26

4 scenarier om en framtid utan ekonomisk tillväxt: Ett samtal med Mikael Malméus

I slutet av november 2018 släpptes den svenska rapporten "Bortom BNP-tillväxt: scenarier för ett hållbart samhällsbyggande". Rapporten som är unik i sitt slag undersöker fyra möjliga framtidsscenarier för Sverige där samhället utvecklas bortom BNP-tillväxt.  

Bakom rapporten står främst 17 forskare och experter från vitt skilda områden men även myndigheter som Försvarets Forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt Omställning Sverige mfl har bidragit till rapporten som framtagits under fem år. 

En av forskarna i rapporten är Mikael Malméus som har en bakgrund inom såväl naturvetenskap som ekonomi vilket ger honom precis de glasögon som krävs för det helhetsperspektiv rapporten försöker greppa när det kommer till några av vår tids största utmaningar och möjligheter. I synnerhet, hur ska Sveriges och världens ekonomi kunna utvecklas på ett positivt sätt som är i balans med naturens ändliga resurser utan ekonomisk tillväxt? Framförallt, hur ska en omställning gå till där vi kan ta oss bortom en möjligt långdragen finansiell och politisk/ekonomisk kris, när allt idag tycks förutsätta att ekonomin växer, trots att det är  på bekostnad av planetens ekosystem och i förlängningen vår överlevnad som art? 

För att förstå lite av de vägar vi kan ta bjöd jag in Mikael Malméus till Evolution Show studion för ett längre samtal om en framtid utan ekonomisk tillväxt, vad rapporten säger samt lite av mina egna och andras tankar kring detta för vår framtid så kritiska och därmed högintressanta ämne. 

Rapporten är på engelska men jag tror de flesta kan hänga med utan problem. En kan med fördel annars kika på rapporten som är på svenska.  Nedan mitt samtal med Mikael Malméus om en framtid bortom BNP-tillväxt. 

En framtid bortom BNP-tillväxt


5 kommentarer:

 1. Mikael Malmeus gav ett gott input till min hjärna och hans fortsatta arbete verkar spännande.

  Jag har svårt att se annat än automation som någorlunda tänkbart 2050. Tomma självkörande fordon kan vi säkert få en del av, speciellt i början när de är dyra. Men för mig är det självklart att ett antal taxibolag erbjuder billiga resor. Föraren är den stora kostnaden idag. Vid valet mellan egen bil och förarlös taxi kommer allt fler välja bort den egna bilen. Snabbast ut verkar lastbilar bli och de kommer köras dygnet runt så trängseln minskar längs deras vägsträckor. AI är självklart för alla rörliga robotar och nya lösningar med AI kommer snabbt inom tex sjukvården där den börjat hjälpa läkare med diagnoser och strax tar över mycket transporter i korridorer.

  Upptäckte nyss att Tesla köpt Maxwell för egna aktier (om aktieägarna samtyckte?) och därmed får batterier med fast elektrolyt 300 Wh/kg och dessutom superkondensatorer som kan hantera acceleration och bromsåtervinning

  Diagrammet med tillväxt för elbilar har ett fel i texten för 21447 till 85788. Men budskapet är helt klart och tydligt. Exponentiell tillväxt kan bara pågå en tid. Mänsklighetens kunskap har vuxit kraftigt sedan mer än de 200 år som projektet valt för ekonomisk tillväxt. Nu kanske vi redan nått peak kunskap när så många tror på faran med vaccinationer och inte tar till sig om tex koldioxid. Vår ekonomiska tillväxt med bibehållen ökning av fossilt kommer möjligen få ett katastrofalt slut och återgång till mer vidskepelse och förakt för vetenskap.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Efter presentationen av studien 2018 frågade jag hur man beaktat matförsörjningen av 10 miljoner människor i Sverige. Svaret var att det inte varit med i studien. Tablå!
  Ulf Hermansson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att alltför få har funderat på vad som ska ersätta konstgödsel efter Peak oil.

   Radera
  2. Anders nog har vi möjlighet till kväve och fosfor här i Sverige även helt utan fossilt bränsle. Bara i högarna kring Kiruna finns fosfor som räcker i över 1000 år, möjligen blir det lite dyrare än import från Afrika. El borde vi ha gott om 2050, med tanke på det växande överskott vi håller på att få nu de närmaste åren.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Hm, det är kanske dags att läsa på lite om framställningen av kvävegödsel.
   https://gardenearth.blogspot.com/2019/06/beware-of-n-bomb.html?m=1

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.