2011-09-15

Är tillväxt utan utsläpp möjligt?

Efter en vild debatt i morgonpressen möts slutligen Anders Wijkman och Martin Ådahl i Godmorgon Sverige i Svt den 14/9-2011. Länk här >>>
Det började med Anders Wijkmans rådgivare Stockholm Environment Institute och Tällberg Foundation, debattinlägg  28/8  i DN där han förklarar hur energin är en nyckelfråga för att lösa den rådande finanskrisen. Vad som ligger till grund för en stor del av många länders negativa bytesbalanser är import av energi där fossila bränslen utgör en betydande del av bytesbalansen.

Kort därefter kontrar Martin Ådahl chef för tankesmedjan Fores 30/8 i DN med att hänvisa till IMF om att det bestämt är struntprat att högt pris på olja är det som ligger till grund för den rådande finanskrisen. Han håller med Wijkman om att det är viktigt att påskynda omställningen åtminstone för klimatet. Men för snabba åtgärder är farligt och onödigt för det hotar ju den heliga tillväxten. Sverige är enligt honom och Fores ett idealland som kan kombinera tillväxt med minskning av klimatpåverkan. Fores har i dagarna publicerat en rapport över hur Sverige som idealland kan kombinera tillväxt med minskade utsläpp.

Något om Sveriges oljeberoende och hur dessa billiga och viktiga transporter som gör det billigare att importera varor istället för att producera dem inom landets gränser, tar de ej upp. Ett strutsbeteende utan dess like där de bara räknar på utsläpp som sker inom landet och ej de utsläpp som de varor vi importerar förorsakar.

På DN Debatt 14/9 bemöter Uppsala Globala energisystem rapporten:  Sveriges klimatpåverkan har ökat under lång tid – inte minskat som regeringen, miljöministern och andra politiker hävdar. Avdelningen Globala energisystem kan i dag presentera resultaten från en undersökning som studerat svensk klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv. Resultaten visar att de totala utsläppen av växthusgaser ökat med cirka 20 procent under åren 1993 till 2005 – till skillnad från minskningen med 10 procent i den officiella statistiken. Någon frikoppling mellan klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt har alltså inte skett i Sverige.

Även Cornucopia har kommenterat hur det förhåller sig i ett inlägg där han jämför korrelationen mellan transportbränsle och BNP som han påvisar följer varandra tämligen slaviskt. I ett förhållande om  0.94 åren 1950-2010.

Tack vare teknologiska framsteg har detta förhållande kunnat minskas så att vi sedan 1970 ökat konsumtionen av drivmedel med 60% medan BNP ökat med 127%.  1970-2010 gav oljan en BNP-avkastning på 1:2.11. Vilket visar att BNP fortfarande helt är beroende av olja till transporter enligt Cornucopia. Länk här>>>

Sverige: BNP och bränslekonsumtion till transporter från Cornucopia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.