2011-09-10

Jeff Rubin "När ekonomin krymper"Jeff Rubin är föredetta chefsekonom vid CIBC World Markets (en av Kanadas största investmentbanker) och författare till boken ”Why the World is about to get a Whole lot Smaller-Oil and the End of Globalization”. Jeff Rubin har förekommit på förstasidan på bland annat the Wall Street Journal, Washington Post och Financial Times och blir ofta intervjuad i tidningar och tv som expert på energi and finansfrågor, särskilt olja. Idag ägnar Jeff Rubin sin tid åt att föreläsa och skriva om Peak Oil och ekonomi kopplat till energi.

I denna video återger Jeff Rubin sina slutsatser och argument framförda i ovan nämnda bok som vi verkligen rekommenderar -tyvärr finns ingen svensk översättning! Videon är ett bra sätt att sätta sig in i hur Peak Oil påverkar världens ekonomi, har man ont om tid -kika gärna på de sista 10 minuterna där folk ställer frågor till Jeff Rubin.

Boken var en av de böcker som verkligen fick oss att inse omfattningen av Peak Oil och hur angeläget det är att upplysa människor om hur nära i tiden Peak Oil ligger och vad det kommer innebära för världens och därmed Sveriges ekonomi.

Här lite kort vad Jeff Rubin för fram:

Varför talar så få ekonomer om hur oljepriset nådde rekordnivån 147dollar/fatet precis innan finanskrisen bröt ut 2007/2008?? Hur kan man undvika den uppenbara kopplingen att ett enormt högt oljeprisinnebär enorma transportkostnader och sedermera höga priser på varor tjänster som bara är billiga så länge energin som möjliggör dem är billig??

En globaliserad ekonomi, där en produkt kan produceras på ena sidan klotet för att arbetskostnaderna är billigare där och sedan säljas på andra sidan jorden, är endast möjlig (ekonomiskt lönsam) om transportkostnaderna är låga och inte äts upp av höga oljepriser (flyg, båt och lastbil går på bensin/diesel, som är en produkt av oljan). När oljan blir för dyr blir en sådan ekonomi ej längre lönsam och konsekvensen blir att produkter och tjänster (70% av USA:s ekonomi utgörs av service sektorn) -måste tillhandahållas lokalt/regionalt då kostnaden att flytta varor och människor blir för dyr. Ekonomin krymper och kan inte längre växa så som vi blivit vana vid. En ekonomi som USA:s som är nästan helt serviceinriktad måste helt ställa om då nästan alla produkter måste produceras nationellt och lokalt när importerade produkter inte längre är billiga/för dyra att köpa.

Av största angelägenhet för Sverige bör vara att säkra en nationell matförsörjning och inte vara beroende av importerad mat som snart kommer bli för dyr att importera.

Tänk på den nuvarande finansiella stormen och fundera på vad ett stigande oljepris gör för ”återhämtningen” eller den fortsatta ”tillväxten”. Detta alltså utan att ens ta hänsyn till krisen i Euroområdet, USA:s enorma budgetunderskott och Kina (världens ekonomiska motor) och dess ökande inflationsproblem! Ett liv utan billig olja ser mycket annorlunda ut men det är fullt möjligt om vi ställer om till en lokal och regional ekonomi. Vi i Sverige kan tex handla mer med de nordiska länderna och USA med Kanada och Mexico MEN de billiga flygresorna och de enorma mängderna importerad mat och elektronik från Kina tex, är snart ett minne blott. Vi måste försöka vänja oss vid tanken att ekonomin inom kort blir mindre och lokalt baserd men det har den ju varit förr så varför skulle vi inte klara det igen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.