2011-09-30

Guld: igår, idag och i framtiden

Grafen ovan visar guldets prisutveckling mot dollarn de senaste 5 åren- till i måndags. En ökning med ca 205%! Guldetpriset i skrivande stund är 1819 dollar/uns.

För att förstå rådande ekonomiska läge måste man förstå guldets betydelse historiskt och idag.

Börje Lindström skrev en mycket intressant artikel 2006 om guldets historiska utveckling och betydelse fram till idag. Artikeln sammanfattar och förklarar på ett enkelt sätt varför guldet har och förblir den säkraste placeringen av pengarna på lång sikt.

Länk till Börje Lindströms artikel och hemsida:  “Slutspel: Guld”

Här några av punkterna i artikeln vi finner extra viktiga att ta till sig och för att förstå bakgrunden till den rådande ekonomiska situationen i Världen, USA och Sverige. Sverige införde kronan 1873 och dess värde bestämdes till exakt 0,403225 gram guld som skulle kunna växlas in vid ”anfordran”. Det skulle med andra ord finnas en exakt mängd guld för att motsvara antalet sedlar och mynt i cirkulation. Detta är vad man kallar guldmyntfoten. Tanken var att guldmyntfoten skulle hindra regeringar från att bland annat manipulera deflation och inflation… Med 1930-talets depression övergavs dock guldmyntfoten, valutornas koppling till guldet fanns dock kvar. 1944 i det så kallade Bretton Woods-fördraget, kopplades den amerikanska dollarn som enda valuta i världen till ett fast värde mot guldet: 0.89 gram guld per dollar. Resterande valutor låstes sedan fast mot dollarn, guldankaret.

1950-talet och tidiga 1960-talet präglades av ekonomisk tillväxt och ekonomisk stabilitet. Vid denna tid fick du alltid 5 kronor och 18 öre för en dollar. Pengarna kunde alltid växlas in mot guld och enkronorna innehöll 40 % silver (hittar du en enkrona före 1960-behåll den!).

Med Vietnamkriget skedde dock en stor förändring, USA:s budgetunderskott växte och USA saknade kapital att finansiera kriget och började låna stora summor av de europeiska centralbankerna. Frankrike valde kalt att syna USA, de begärde att en lösa in en för den tiden enorm summa av  300 miljoner dollar mot guld hos Federal Reserve Bank i New York. USA kunde vid denna tidpunkt inte trycka mer pengar eller höja skatterna för att finansiera kriget och den peggade växelkursen dollarn mot guld gick inte längre att upprätthålla. Dollarn var övervärderad. Om fler länder hade valt att göra som  Frankrike att begära byta av dollar mot guld skulle USA´s guldreserv erodera bort mycket fort. USA:s monetära situation var nu kritisk.

Den 15 augusti 1971 meddelar USA:s President Nixon att USA inte längre skulle lösa in dollarn mot guld, dollarn skulle flyta. Med ett drag på pappret hade plötsligt pengar (dollarn) gått från ett exakt värde av 1 dollar = 0,88867 gram guld till vad? Alla valutor var plötsligt endast papper och inget annat. Få stater tycktes berörda av denna vändning, alla kunde ju nu manipulera inflation och deflation genom att öka eller minska penningmängden (låter det bekant?).

Helikopter Ben
Sedan 2006 är Ben Bernanke USA:s centralbankschef. I ett tal i på ”The National Economists Club i Washington ska Bernanke ha sagt USA hade ”en teknologi som kallas tryckpress som låter oss producera så många dollar som vi vill till praktiskt taget ingen kostnad”! Ben Bernanke ska även i detta tal sagt att USA i ett krisläge skulle kunna släppa ner ”färska, nytryckta pengar från en helikopter”…!

Sedan Bretton Woods har många investerare här i väst sett guld som en barbarisk relik som det bara är människor med dystopiska samhällsvisioner som investerar i.

Här är ett känt citat från Warren Buffet som ofta förs fram i tid och otid av de som är emot guld som investering:
“Gold gets dug out of the ground in Africa, or someplace. Then we melt it down, dig another hole, bury it again and pay people to stand around guarding it. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head.”

Onekligen kloka ord från giganten. Vad har då denna glimmande metal för nytta annat än att den glimmar. Modern användning i industrin inkluderas guld ofta i produkter som används till tandvård och elektronik, där guld används på grund av dess goda resistens mot oxiderande korrosion. För att lösa upp guld krävs en blandning som kallas kungssyra/kungsvatten som består av svavel- och saltsyra, så pass motståndskraftigt är guld.

70% av det guld som efterfrågas idag går till smycken, 11% används industriellt och 13% blir rena investeringsobjekt som exempelvis mynt och guldtackor. Bara 11% för industriellt bruk -så lite! Vad är då nyttan? Och varför håller alla världens riksbanker guld i sina valv. Jo de håller guld av tradition därför att de ser det som en valuta i sig dvs guld är pengar.

Ett annat bra citat som vi fann ute i cyberrymden:
”Guld skapar ju inget värde, det kan om det vill sig riktigt väl, möjligtvis bevara värdet över tid. Faktum är att de som köpte guld i början av 80-talet (pga. inflationen) inte får igen sina pengar förrän guldet når ca 2300 dollar”.

(All time high nåddes den gången 21 januari 1980 då guldet stod i 850 dollar per uns. Det dröjde ända till 3 januari 2008 innan det bröts).

Ja det stämmer mycket bra. Det kanske viktigaste av allt för att lyckas med en investering är onekligen timing. Men att guldet likt många andra tillgångsslag kan vara övervärderat är inget unikt. Hur gick det för dem som köpte aktier i Mars år 2000 eller köpte en bostad innan 90-talets svenska bank och finanskris? Dessa personer lär nog onekligen tycka att de hade dålig timing.

Kritiker mot guld som investering ger ofta som skäl att guld saknar avkastning men det finns även också en väldig massa aktier som inte ger avkastning heller. Att jämföra guld med mer riskabla och volatila tillgångsslag är lite som att jämföra äpplen med päron. Detta då majoriteten av de som investerar i guld gör det för att de söker sig ifrån risk samt att de vill säkra och bevara värdet av sin förmögenhet.

Om du envist söker direktavkastning på ditt investerade kapital är inte en investering i fysiskt något för dig. Då kanske du bör snegla på obligationer, börsen eller fastigheter. Eller om du önskar att spekulera i guld som många gör i aktier på börsen finns det fler och bättre alternativ än att köpa fysiskt guld där den så kallade ”spreaden”- skillnaden mellan köp och sälj, oftast är alldeles för stor för att det skall gå att tjäna pengar kortsiktigt . Då är det smartare att handla med ETF (börshandlande fonder), optioner, Warranter och certifikat.

Aktier i guldbolag då?
Att investera i gruvbolag som bryter guld och producerar guld kan man göra om man tror på den underliggande varan dvs guld samt att man studerar och tror på producenten. Även om guldbolagen följer utvecklingen för guldpriset över tid så gör de inte det slaviskt. Det finns många parametrar att ta hänsyn till vid investering i ett gruvbolag som gör att risken är större än att bara investera i den underliggande råvaran. Investeringar i unga guldbolag så kallade ”juniora” kan vara väldigt lyckosamma men det kan även bli katastrofala om inte förväntningarna infrias, därför är det mer spekulativt att investera i bolagen.

I Torbjörn Iwarsons bok Guld som investering har han kommit fram till att aktier i guldbolag har get en hävstång på ca 2 gånger priset i guld mellan åren 1996-2005. Men det tycks inte gälla idag. Med det senaste årets finansiella turbulens har de underliggande råvarorna som olja och guld stigit betydligt mer i värde jämfört mot respektive producenters bolag. Dessa bolag har istället i flera fall tappat i värde eller i bästa fall bara haft modesta uppgångar, till många investerande ”goldbugs” fasa. Kanske är det en tillfällig trend hos guldbolagen, i så fall är de billiga sett i dagens ljus. Men faktum är att kollektivet av investerarna hellre flyr till den underliggande råvaran. Varför chansa när guldet ändå har så stark trend resonerar många.

Det är väldigt lätt att bli sifferfetischist i huruvida guld går upp eller ner i dollar men kom ihåg att för oss svenska investerare handlar det uteslutande om priset i kronor.

Handel med investeringsguld är sedan 1 januari 2000 undantaget från moms. Det gäller för hela Europeiska unionen samt även Schweiz. Vinster skall beskattas till 30%. Men förluster är endast avdragsgilla till 70% och inte 100% som för aktier och obligationer. När det gäller handel med fysiskt guld är det upp till den enskilde individen att deklarera själv i sin deklaration om det föreligger skyldighet att skatta för eventuell vinst vid försäljning.

Den enda kontrollen som görs i handel av fysiskt guld i Sverige är till för att identifiera stöldgods och för att förhindra penningtvätt. Därför är det av yttersta vikt att kvitton av köp sparas.

Tradition och historia är onekligen viktigt när vi talar om guldet. Tidigare var det inte tillåtet för svenska privatpersoner att köpa och investera i fysiskt guld. Restriktionerna började lyftas bort 1968 och de avlägsnades inte helt förrän1980, ironiskt nog samma år då den senaste guldbubblan sprack. Som tidigare nämnts kommer även guld igen att hamna i en bubbla men är vi där nu? Guld har ju gått upp med hiskeliga 600% under 2000-talet. Faser i hur en bubbla skapas brukar förenklat indelas i fyra faser smygfasen, väckelsefasen, bubbelfasen och kraschfasen.


Cornucopia har ett lite mera förklarande inlägg om en tänkt guldbubbla baserat på Dr Rodrigues teorier. >>Länk till artikeln<<

Många indikationer tyder på att vi bara befinner oss i början av bubbelfasen då media har börjat uppmärksamma guldet som investeringsslag allt mer ofta. Dock fortfarande i ett ganska kritiskt ordalag. De flesta artiklarna är allt annat än positiva.

Avanzas Claes Hemberg har kallat de som investerar i guld för finanshuliganer.

När trenden i media bryts och blir okritiskt positiv och när det ringlar långa köer med människor som väntar på att få köpa Guld utanför Tavex på Smålandsgatan i Stockholm, då är det dags att på riktigt dra öronen åt sig. Frågan är bara vilka andra investeringsalternativ det kommer finnas kvar då?

Nu befinner vi oss i en situation där omvärlden och många länder levt på kredit med finansiella marknader som frossat i billiga pengar som skapat tillgångsbubblor som sedan kraschat och ätit stora hål i bankers balansräkningar. En kris som dessa politiker och beslutfattare försöker att lösa på samma sätt som de skapade den, genom att svälla balansräkningarna ytterligare och låta sedelpressarna snurra ännu fortare. Istället för att öka transparensen så väljer de att lägga locket på och entydigt spela charader och säga att allt är okej.

Det är nog just därför merparten av guldinvesterarna väljer den glimrande metallen. De litar helt enkelt inte på dessa regeringar. Därför är guld en bra och trygg investering som borde ingå i varje långsiktig portfölj. Tyvärr får inte våra svenska pensionspengar investeras i fysiska råvaror som guld enligt lagen 2000:192.


Om du tvivlar på guldets köpkraft över tid, begrunda detta: I februari år 1971 kunde du köpa ett fat råolja för samma mängd guld som du kunde köpa ett fat råolja 2006-detta trots att priset per fat gått från 3 dollar/fatet (1971) till 64 dollar/fatet (2006)!!

P.S. Det är många som tror att det skulle ligga något rebelliskt i att investera i fysiskt guld, som om det vore ett hot mot det skuldbaserade monetära systemet. Men det stämmer inte så länge guld inte används som valuta vid vardagliga transaktioner eftersom de pengarna som guldet köptes för finns kvar i systemet. D.S.


Tillägg: 2011-10-02 I fredags publicerades en alldeles utmärkt artikel på temat i SvD skriven av deras näringslivsreporter Anders Cerveka (som bla. vunnit Stora Journalistpriset).
Kan inget annat än att instämma till 100%, samt hoppas att den väcker lite tankar och idéer hos den sovande massan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.