2011-09-18

Dyrare/mindre olja=minskad befolkning

I ett inlägg på Energi Bulletin sammanfattas på ett bra sätt förhållandet mellan människans befolkningstillväxt de senaste 200 åren och användandet av fossila bränslen, speciellt oljan.  Med oljans tillkomst möjliggjordes matproduktion i tidigare ej skådad skala och inledde en explosionsartad befolkningstillväxt som nu lett till att över 7 miljarder människor bor på jorden. Men sedan 2005/2006 har en ökad efterfrågan på billig olja inte kunnat mötas av ökad oljeproduktion av konventionell råolja (IEA -WEO 2010 rapport, bekräftar detta).

Som följd har oljepriset stigit och varit en av huvudorsakerna till finaskrisen/recessionen 2007/2008. Höga oljepriser och efterföljande matpriser, orsakar recessioner och har i alla fall utom ett i historien gjort det. Det är inget konstigt med det, en världsekonomi som bygger på tillväxt för att fungera och körs på billig olja, kan inte gärna fortsätta att fungera på dyr olja.

Konsekvensen av detta är logisk, i samma takt som befolkningen kunnat öka med oljans hjälp/massproduktion av mat tvingas den nu krympa. Takten av befolkningsminskningen beror naturligtvis på en mängd faktorer men att den kommer inledas inom kort står tämligen klart då inga energialternativ kan ersätta den billiga oljan på kort sikt.

Läs gärna mer nedan och fundera själv:

>>European debt crisis and sustainability<<

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.