2011-09-27

Från idag lever vi över planetens resurser!

Idag är det “Overshoot Day”-dagen då vi utnyttjat planetens budget för i år. Redan 3 månader innan året är slut lever vi alltså över naturens tillgångar. Detta enligt nätverket Global Footprint Network ochVärldsnaturfonden (WWF).

>>WWF artikel<< Vi lever som om planeten hade oändliga resurser, eller snarare som att vi bodde på flera planeter. Denna ologiska verklighet är dock möjlig på mycket kort sikt då vårt fossila energiberoende bara ökar samtidigt som vi förlitar oss på ett ekonomiskt system som bygger på oändlig tillväxt. I Sveriges nuvarande konsumtionstakt av naturresurser, lever vi som om vi hade 3.3 planeter! I USA är siffran 4.5 planeter! Så från idag, tänk att för varje dag som återstår av detta år tar vi ut mer från naturens bankomat än vad vi generar på kontot…detta är fullständigt ohållbart!

>>WWF artikel<<

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.